Az ə rbaycan RespublikaYüklə 296,68 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix19.12.2016
ölçüsü296,68 Kb.
  1   2

İş № 1(107)

-167/2016  

                                                                                                                   

 

Azə

rbaycan Respublika

sı аdındаn

 

Şə

ki Apellyasiya M

ə

hk

ə

m

ə

sinin Cinay

ət Kollegiyasının

 

 

Q Ə R A R

 I 

 

(apellyasiya şik

ay

ətl

ə

ri üzrə

 m

əhk

ə

mə

 ba


xışının yekunun

a dair) 


 

27 iyul 2016-

 il                                                                                         Şəki şə

h

əri 

 

Şəki Apellyasiya M

ə

hk

ə

m

ə

sinin Cinay

ə

t Kollegiya 

 

hakimlər  Hüseynov  Mirbahəddin  Mirdamət  oğlu  (sədrlik  edən  və  məruzəçi),  Əliyev  Rəfail Əyyub oğlu və Şükürov İmanverdi Həşimxan oğlundan ibarət tərkibdə, 

 

məhkəmə iclasının katibi Əfəndizadə Həmdiyyə Natiq oğlunun katibliyi,  

dövlət  ittihаmçısı 

Azərbаycаn  Respublikаsı  Bаş  Prokurorluğunun  Dövlət  ittihаmının müdаfiəsi üzrə idаrəsinin prokuroru, ədliyyə müşaviri Cabbarov Vidadi Əhməd oğlunun

təqsirləndirilən  şəxs  İsmayılov  Anar  Rafiq  oğlu 

və  onun


 

müdafiəçisi 

Şəki  rayon  hüquq məsləhətxanasının vəkili Əliyev Emil Namiq oğlu

nun 


iştirakı ilə, 

 

 İsmayılov  Anar  Rafiq  oğlunun  Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin  126.1

-ci 


maddəsi  ilə məhkum edilməsinə dair  Şəki Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  19  may  2016

-

cı  il tarixli hökmündən təqsirləndirilən şəxs İsmayılov Anar Rafiq oğlu və onun müdafiəçisi Əli

yev 


Emil  Namiq  oğlu  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  şikayətlərinə

 

аçıq  məhkəmə  iclаsındа bаxаrаq

 

 

müəyyən etdi:

 

 

Şəki  Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  (hakimlər  Süleymanov  Elxan  Xasay  oğlu  (sədrlik edən), Hüseynov Rəşid İnqilab oğlu və Məmmədov Şirvan İbrahim oğlundan ibarət tərkibdə) 

19 may 2016-

cı il tarixli hökmü ilə,

 

 06 aprel 1990-

cı ildə Qəbələ rayonu Mıxlıqovaq 

kəndində 

anadan 


olmuş, 

Azərbaycan 

Respublikasının  vətəndaşı,  subay,  işləməyən, 

əvvəllər  məhkum  olunmamış,  Qəbələ  rayonu 

Mıxlıqovaq  kəndində  yaşamış  və 

qeydiyyatda 

olan, 

barəsində “həbs” qətimkan tədbiri seçilmiş 

İsmayılov Anar Rafiq oğlu

   

Azərbaycan  Respublikası  CM

-nin  126.1-

ci  maddəsi  ilə  təqsirli  bilinib  3  (üç)  il  6  (altı)  ay  

müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasına  məhkum  edilmiş,  cəzasını  ümum

i  rejimli 

cəzaçəkmə  müəssisəsində  çəkməklə,  cəzaçəkmə  müddətinin  əvvəli

nin 


tutulduğu  19  may 

2016-ci il tarix

dən hesаblаnması müəyyən edilmişdir.

   


Şəki  Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  19  may  2016

-

cı  il  tarixli  hökmü  ilə  təqsirləndirilən şəxs İsmayılov Anar Rafiq oğlu

 m

əhkum olunmuşdur ongörə


 ki, o,  15 noyabr 2015-ci ild

ə

 saat  17:00  rad

ə

lə

rind


ə

  Q


ə

b

əl

ə

 rayonu  Mıxlıqovaq  kə

ndind


ə

 

bacısı  Xəyal

ə

 İsmayılova  ilə

 

görüşmək üçün onların həy

ə

tinə

 g

əl

ən İbrahimov Natiq Maarif oğlu ilə

 

qısqanclıq zəminind

ə

 mübahisə

  ed


ə

r

ək  intiqam  almaq  m

ə

qsə

di  il


ə

 

metal parçası,  yumruq  və  dirs

ə

yi  ilə

 

onun sağ göz və

 sif


ə

t  nahiy


ə

sin


ə

 

bir neçə z

ə

rbə

 

vurmaqla N.M.İbrahimova sağ göz almasının travma  

nə

tic


ə

sind


ə

  z


ə

d

əl

ə

nmə

sind


ən (gözün buynuz  və

 

alt  qişalarının 

cırılmasından) sonra  cə

rrahi 

müda


xil

ə

  ilə

 

çıxarılması, sağ gözdə 

göz almasının çıxarılması sə

b

əbli görmənin  tam  itm

ə

si, alının  sağ  qaş  nahiyəsinin,  sağ  alt  göz  qapağının  əzilmiş

-

cırılmış  yarası,  qapalı  kəll

ə

-beyin travması,  burun  sümüklə

rinin  yerini  d

əyişə

n  v


ə

 

sağ  almacıq  sümüyünün  yerini  d

əyişmə


y

əsınığı kimi

 q

əsd

ə

n həyat üçün təhlükə

li olmayan,  lakin n

ə

tic


ə

sin


ə

 

görə 

sağ gözdə

 

görmə


nin 

tam dayanıqlı itirilmə

sin

ə

  sə

b

əb  olan  q

ə

sdən sağlamlığa ağır zə

r

ər  vuran  b

ə

də

n  x


ə

sar


ə

tl

əri 

yetirmişdir

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 19 may 2016-

cı il tarixli hökmündən təqsirləndirilən 

şəxs  İsmayılov  Anar  Rafiq  oğlu  və  onun  müdafiəçisi  Əliyev  Emil  Namiq  oğlu  tərəfindən 

apellyasiya şikayətləri verilmişdir

Təqsirləndirilən şəxs İsmayılov Anar Rafiq oğlunun müdafiəçisi Əliyev Emil Namiq oğlu verdiyi  ape

llyasiya  şikayətində  İsmayılov  Anar  Rafiq  oğlunun  Azərbaycan  Respublikası 

Cinayət  Məcəlləsinin  126.1

-

ci  maddəsi  ilə  məhkum  edilməsinə  dair  Şəki  Ağır  Cinayətlər Məhkəməsinin  19  may  2016

-

cı  il  tarixli  hökmünün  dəyişdirilməsini,  həmin  hökmlə  Anar İsmayılova təyin edilmiş 3 il 6 ay müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının

 

Azərbaycan Respublikası CM

-nin  70-

ci maddəsinə əsasən 

ona 


şərti olaraq tətbiq edilməsi barədə qərar 

qəbul edilməsini xahiş etmişdir.

 

Təqsirləndirilən  şəxs  İsmayılov  Anar  Rafiq  oğlu  verdiyi  apellyasiya  şikayətində  işinə yeindən baxılaraq

 

barəsində ədalətli qərar çıxarılmasını xahiş etmişdir. 

Şəki  Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  19  may  2016

-

cı  il  tarixli  hökmündən  dövlət ittihamçısı tərəfindən apellyasiya protesti, eləcə də zərərçəkmiş  şəxs İbrahim

ov Natiq Maarif 

oğlu  və  onun  qanuni  nümayəndəsi  İbrahimova  Fatma  Həbil  qızı  tərəfindən  apellyasiya 

şikayəti,  həmçinin  təqsirləndirilən  şəxs  və  onun  müdafiəçisi  tərəfindən  verimiş  apellyasiya 

şikayətlərinə qarşı yazılı etiraz verilməmişdir.

 

Apellyasiya  baxışı 

iclasının  vaxtı  və  yeri  barədə  lazımı  qaydada  məlumat  verilməsinə 

baxmayaraq  zərərçəkmiş  şəxs  İbrahimov  Natiq  Maarif  oğlu  və  onun  qanuni  nümayəndəsi 

İbrahimova  Fatma  Həbil  qızı  məhkəmə  iclasına  gəlməmişlər.  Məhkəmə  kollegiyası 

zərərçəkmiş  şəxs 

N.

İbrahimov  və  onun  qanuni  nümayəndəsi F.

İbrahimovanın  iştirakları 

olmadan 

apellyasiya şikayətlərinə baxılmasını mümkün hesab etdi.  

 

M

əhk

ə

mə

  kollegiya

sının  icl

a

sında  apellyasiya 

şik


ay

ə

tlə

rinin  d


ə

lill


ə

ri  il


ə

  ba


ğlı  verdiklə

ri 


izahatla

rınd


təqsirləndirilən şəxs İsmayılov Anar Rafiq oğlu

 

və onun


 

müdafiəçisi Əliyev Emil 

Namiq oğlu

 apellyasiya 

şik

ay

ətl

ə

rini müd

afi


ə

 ed


ə

r

ək on

ları


n t

ə

min olunmasını

 xa


hiş etdilə

r. 


Məhkəmə kollegiy

a

sının icla

sınd


çıxış edən dövlət ittih

a

mçısı C


abbarov Vida

di Əhməd 

oğlu 

apellyasiya şik

a

yətl

ərinin dəlillərinin əs

a

ssız olduğunu götərib, həmin 

şik


a

yətlərin təmin 

edilməməsini  və  birinci  inst

ansiya 


məhkəməsinin  hökmünün  dəyişdirilmədən  s

axla


nılm

a

sını xa

hiş etdi.

 

M

əhk

ə

mə

  kollegiya

sı 

apellyasiya şik

ay

ətl

ə

rinin  də

lill


ə

rini  ara

şdır

araq,  cinayət  işini

materiallarını  öyrə

n

ər

ə

k,  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xs  v


ə

 

onun  müdafi

əçisi


nin,  habel

ə

 dövlə

ittihamçısının 

apellyasiya 

şik

ay

ətl

ə

ri  ilə

 

bağlı  xa

hiş


l

ə

rini  dinlə

y

ər

ə

k  hesab  edir  ki, t

ə

qsirlə

ndiril


ən şəxs İsmayılov Anar Rafiq oğlu və

 

onun müdafiəçisi Əliyev Emil Namiq oğlu t

ə

rə

find


ən  verilmiş  apellyasiya  şikayə

tl

əri  t

ə

min  edilmə

m

əli,  onun  Az

ərbaycan  Respublikası 

Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  126.1-ci  maddə

si  il


ə

  m


ə

hkum  edilm

ə

sin


ə

 

dair  Şəki  Ağır  Cinayətl

əM

ə

hkə

m

əsinin 19 may 2016-

cı il tarixli hökmü 

d

əyişdirilməd

ə

n saxlanıl

ma

lıdır.   

Az

ərbaycan  Respublikası  CPM-nin  397.1-ci  madd

ə

sinə

 

əsas

ə

n,  apellyasiya inistansiyası  mə

hk

əm

ə

si  birinci  inistansiya  mə

hk

əm

ə

si  tə

r

əfind

ən  işin  faktiki  hallarının 

müə

yy

ən  edilm

ə

sinin,  habelə

  cinay


ə

t  qanunun  v

ə

  Cinay


ə

t  Prosessual  M

ə

c

əll

ə

sinin normal

arının tə

tbiq edilm

əsinin düzgünlüyünü yoxlayır.

 

CPM-nin 397.2-ci maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n, birinci instansiya mə

hk

əm

ə

si tə

r

əfind

ən müə


yy

əedilmiş  faktiki  hallar  apellyasiya  instansiyası  mə

hk

əm

ə

si  tə

r

əfind

ən  yalnız  apellyasiya 

şikayə

tinin v


ə

 ya apellyasiya protes

tinin hüdudlarında yoxlanılır. Birinci instansiya mə

hk

əm

ə

si t

ə

rə

find


ə

n  cinay


ə

t  qanununa  v

ə

  bu  M


ə

c

əll

ənin  normalarına  riayə

t  edilm

ə

si  apellyasiya instansiyası  mə

hk

əm

ə

si  tə

r

əfind

ən  apellyasiya  şikayə

tinin  v

ə

  ya  apellyasiya  protestinin d

ə

lillə

rind


ən asılı olmayaraq yoxlanılır.

 


 

Tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xs 


İsmayılov  Anar  Rafiq

 

oğlu

  ona 

qarşı 


Az

ərbaycan  Respublikası 

CM-nin  126.1-ci  madd

ə

si  ilə

  ir


əli  sürülmüş 

ittiham 


üzrə

 

özünü  qismən  t

ə

qsirli  bilə

r

əifad


ə

sind


ə

 

göstərmişdir ki, 15 noyabr 2015-ci ild

ə

 saat 16:00 radə

l

ərind

ə

 evə

 g

əl

ə

ndə

 Natiq 


v

ə

  Seymuru  hə

y

ətd

ə

   görmüş,  Natiq    anası  və

 

bacısına  qarşı  kobud  sözlər  işlətdiyini 

eşitmişdir. N

atiqd

ə

n nə

 

üçün həy

ə

tlə

rin


ə

 g

əldikl

ərini soruşduqda, Natiq “yaxşı eləmişə

m, m

əs

ənin  bacın  Xə

yal

ə

dən  ötrü  gəlmişə

m,  X


ə

yal


ə

  il


ə

 

görüşmək  ist

ə

yirəm”  deyib  ona  da  kobud 

cavab  vermişdir.  Natiqin  bu  hə

r

ə

ktləri  ona  çox  pis  təsir  etmiş,  bacısının  adını  lə

k

əl

ə

yə

hə

r

ək

ə

tlə

r etdiyin

ə, anası və

 

bacısının yanında onlara və 

özünə


 

qarşı nəlayiq sözlər işlə

tm

ə

si s

ə

bə

bind


ə

n  hirsl


ənib  özündən  çıxaraq  iki

  d


ə

f

ə  sill

ə

  ilə

  Natiqin  sif

ə

tind


ən  vurmuşdur.  

Seymurun da sif

ə

tin


ə

 sill


ə

 

vurmuşdur. Sonradan ana

sı 


Tellid

ən öyrənmişdir ki, 

Natiq X

ə

yalə

ni 


ist

əyir,  ona  görə

  h

ə

tta  2012-ci  ildə

 

elçi  də  g

ə

linibdir.  Natiqi  vurarkə

əlind

ə

  metal  və

  yaxud  

dig

əbaşqa sə

rt-


küt

 al


ə

t v


ə

 

əşyalar olmamışdır .  

İbtidai  araşdırma  zamanı  isə

 

A.R.İsmayılov

 

özünü  verilmiş  ittihamda  tam  təqsirli 

bilm


ə

kl

ə  ifad

ə

sində

 

göstərmişdir  ki,  yumruğu  ilə  Natiqin  sif

ətinin  sağ  tə

r

ə

fində

n  bir  z

ə

rb

ə 

vurmuşdur. Natiq yerə

 

yıxılmışdır. Natiqin üstünə ot

urub yumruğu ilə

 sif

ətinin sağ hisəsind

ət

ə

xminə

n  3-4  yumruq  z

ə

rb

əsi  vurmuşdur.  Zərb

ə

ləri  Natiqin  burnuna,  sağ  göz  nahiyə

sin


ə

 

dəymişdir.  Natiqin  qaşı  partlayıb  qanamış,  burnundan  və

 

sağ  göz  nahiyəsind

ə

n  qan g

əlmişdir.  Seymur  kənarda  dayanıb  baxmışdır.  Anası  onu  Natiqin  üstündən  aralamış  və

 

ayağa  qalxıb  Seymuru  görüb  hirsindən  onun  da  sif

ə

tinə

  iki  sill

ə

 

vurmuşdur.  Anası  onların ikisini d

ə

 hə

y

ətd

ən çıxarmışdır. 

 

Z

ər

ərçəkmiş  şəxs  İbrahimov  Natiq  Maarif  oğlunun  qanuni  nümayə

nd

ə

si İbrahimova 

Fatma  Habil  qızı

  ifad


ə

sind


ə

 

göstərmişdir  ki,  Natiq  psixi  xəst

ə

dir.  O ətraf  üçün  təhlükə

li 


olmasada, özünü idarə

 ets


ə

 d

ə  b

ə

zə

n n


ə

 

etdiyini bilmir. Anarın baçısı Xəyal

ə

 ilə

 Natiq biri 

 

birlə

rini  ist

əmişlə

r.  H


ə

tta,  2012-ci  ild

ə

 

onlara elçi də 

getmişlə


r.  X

ə

yalənin  atası öldüyü

 

üçün  bu  m

ə

sə

l

ə 

qalmışdır.  Onlar  arabir  Xə

yal

ə

gildə

 

görüşmüşlər.  Sonradan  bilmişdir  ki,  Natiq Seymur il

ə

 2015-ci ilin noyabr ayının 15

-d

ə X

ə

yalə

 gil


ə

 

getmiş, onunla görüşmək ist

əmişdir. 

Lakin  s

ə

sə

 

çıxan  anası  Telli  onları  həy

ə

tdə

n  qovmaq  ist

əmişdir.  Natiq

  is


ə

  getm


əmiş,  bu 

zaman  Anar  g

əlmiş  və

 

aralarında  mübahisə 

düşmüşdür.  Anar  dəmir  parçası  ilə

  Natiqin 

gözündə


n,  sif

ə

tindən  vurmuşdur.  Natiqi  xə

st

əxanaya  aparmış,  həkiml

ər  onu  sağalda 

bilm

əmişlər.  Natiqin  sağ  gözü  tamamilə 

çıxarılmışdır.  Burnu  sınmışdır.  Sifə

tind

ə

 müxtə

lif 


x

ə

sarə

tl

ər olmuşdur. Natiqin müalicəsi üçün ona 1000 manat verilmişdir. Hazırda Natiq həfiziki,  h

ə

m  d


ə

  psixi  c

ə

h

ətd

ən  şikə


stdir.  T

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs

ə  qanuni  c

ə

za  verilmə

sini 


ist

əmişdir


.    

Ş

ahid  Fə

t

ə

liyev  Seymur  Mirz

ə

f

ər  oğlu

  ifad


ə

sind


ə

 

göstərmişdir  ki,  15  noyabr  2015-ci 

ild


ə

    saat  17:00  rad

ə

l

ərind

ə

    Natiqin  tə

klifi  il

ə

 

Mıxlıqovaq kəndin

ə

  Natiqin  istə

diyi  X


ə

yal


ə

  il


ə

 

görüşə 

getmişlə


r. Natiq h

ə

yə

t

ə girib X

ə

yaləni çağırmış, Xə

yal


ə

 v

ə  

anası  evdən çxıb onların 

yanına gəlmişlə

r. Natiqd

ə

n g


ə

lm

əl

ə

rinin sə

b

əbi soruşulduqda, Natiq  Xəyal

ə

 ilə

 

görüşəm

ə

yə

 

gəldiyini  bildirmişdir.

  X


ə

yal


ənin  anası  onun  çıxıb  getmə

sini  t


ə

l

əb  etmişdir.  Natiq  isə 

getm


ə

y

əc

ə

yini  deyib  Xə

yal


ə

y

ə  v

ə

 anasına  nəlayiq  sözlər  demişdir.  Bu  zaman  Xə

yal


ə

nin 


qardaşı gəlib çıxmış və

 o, Natiqd

ə

n n


ə

 

üçün onlara gəldiyini v

ə

 ana, bacısına nə

 

üçün nəlayiq 

sözlər dediyini soruşmuşdur. Natiq ona da, Xə

yal

ə

 ilə

 

görüşməy

ə

 gəldiyini demiş və

 Anara da 

n

əlayiq  sözlər  demişdir.  Mübahisə 

düşmüş,  Anar  yumruğu  ilə

  Natiqin  sif

ə

tinə

 

güclü  zərb

ə

 vurmuşdur. Natiq gözünü tutub yerə

 

yıxılmış, Anar Natiqin üzərind

ə

 oturub yumruq və

 dirs


ə

yi 


il

ə

 Natiqin sifə

tin


ə

əsas

ə

n də

 

sağ göz nahiyəsin

ə

 çoxsaylı zə

rb

əl

ər vurmuşdur. Natiqin huşu 

getmişdir. Anarın anası, bacısı Xə

yal


ə

 d

ə k

ənardan Anarı sakitləşdirmə

y

ə

 çalışmışlar. Anarın 

anası  Natiqi  ondan  aralamışdır.  Natiqi  yerdən  qaldırmış  və

 

aparmışdır.  Natiqin  sağ gözündə

n,  burnundan qan  g

əlmişdir. Anarın Natiqi döydüyü zaman Anarın  ə

lind


ə

 h

ər hansı bir 

əşya olmasına fikir verməmişdir. 

 

Ş

ahid 
Yüklə 296,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə