Az Egyetemi Doktori Tanács határozataiYüklə 49,86 Kb.
tarix18.05.2017
ölçüsü49,86 Kb.

Semmelweis Egyetem
Doktori Iskola

Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai

2015. 06. 01-én megtartott rendes üléséről
Jelen vannak: Dr. Rácz Károly elnök, Dr. Benyó Zoltán, Dr. Bitter István, Dr. Domján Gyula, Dr. Forgács Iván, Dr. Magyar Kálmán, Dr. Molnár Mária Judit, Dr. Monos Emil, Dr. Noszál Béla, Dr. Rigó János, Dr. Sótonyi Péter Tamás, Dr. Szőke Éva, Dr. Széman Zsuzsanna, Dr. Varga Gábor, Dr. Vér Ágota, Dr. Zsembery Ákos és dr. Fügedi Gergely vett részt az ülésen.
Előzetesen kimentette magát: Dr. Bereczki Dániel, Dr. Gaál Péter, Dr. Kopper László, Dr. Losonczy György, Dr. Mandl József, Dr. Nagy M. György, Dr. Réthelyi Miklós, Dr. Rosivall László, Dr. Tímár József, Dr. Tulassay Tivadar és Dr. Tulassay Zsolt.

 

Napirendi pontok:  


1.napirendi pont

Dr. Rácz Károly: Bejelentések

 • Beszámoló az ODT 2014. május 8-i üléséről

 • az Nftv. módositása nem érintette a doktori képzést,

 • az EMMI új programja: 35 éven aluli diplomások visszahozatala külföldről

 • a felvételi eljárás során 202 fő jelentkezett a 2015/16 –os tanévre, a személyi anyagokat a Doktori Titkárság a doktori iskolák részére eljuttatta

 • következő EDT időpontja2015. július 6., melyen az ösztöndíjas helyek elosztása megtörténik2. napirendi pont

Rácz Károly:a Doktori Szabályzat módosítása az alábbi témákban

 • a fokozatszerzés követelményeinek módosítása

Benyó Zoltán: DSZ 215. e.) és 218. e )pontjának kiegészítésével az alábbiak szerint:

Sz. 215. A képzést abszolutóriummal teljesített hallgatók fokozatszerzése esetében a társadalomtudományok területén, valamint a sporttudományok és az egészségtudományok meghatározott (társadalomtudományi vonatkozású) témáiban a közlemények impakt faktora helyett a jelölt készségét és jártasságát kell értékelni a tudományos ismeretek átadásában, tudományos előadások tartásában és az oktatás területén. Az alábbi 5 minimális feltételt együttesen kell teljesíteni:

a) legalább 12 publikációs pont (26. melléklet);

b) legalább 4 közlemény;

c) ebből legalább 2 nemzetközi folyóiratban jelent meg;

d) legalább egy magyar közleményben első szerző;

e) legalább egy első szerzős közlemény, mely a Science Citation Index Expanded (SCIE) , a Social Science Citation Index, az Art and Humanitities Citation Index, vagy az ERIH PLUS által minősített vagy a szakterületileg illetékes folyóiratokban (27. melléklet, egyenértékűségi lista) jelent meg.

Az a) – e) feltételeket az értekezés témájában megjelent közleményekkel kell teljesíteni.

Sz. 218. A képzés nélküli fokozatszerzőknél a társadalomtudományok területén, valamint a sporttudományok az egészségtudományok meghatározott (társadalomtudományi vonatkozású) témáiban a közlemények impakt faktora helyett a jelölt készségét és jártasságát kell értékelni a tudományos ismeretek átadásában, tudományos előadások tartásában és az oktatás területén. Az alábbi 5 minimális feltételt együttesen kell teljesíteni:

a) legalább 18 publikációs pont (26. melléklet);

b) legalább 6 közlemény;

c) ebből legalább 2 nemzetközi folyóiratban jelent meg;

d) legalább egy magyar közleményben első szerző;

e) legalább egy első szerzős közlemény, amely a Science Citation Index Expanded (SCIE), a Social Science Citation Index (SSCI), az Art and Humanitities Citation Index, vagy az ERIH PLUS által minősített, vagy a szakterületileg illetékes folyóiratokban (27. melléklet, „egyenértékűségi lista”) jelent meg.Az a) – e) feltételeket az értekezés témájában megjelent közleményekkel kell teljesíteni.


 • a kancellári rendszer bevezetésével kapcsolatban szükséges módosítások (illetménykiegészítések vonatkozásában)

 • Sporttudományok DI-re vonatkozó részek törlése

 • az EDT elnökének megválasztására vonatkozó rendelkezések

Az EDT egyhangú szavazással a módosításokat elfogadta (lásd melléklet). Az EDT elnök jogi véleményezésre a Jogi Igazgatóságra benyújtja.
3. napirendi pont:

Rácz Károly:felterjesztés a Doctor Honoris Causa cím elnyerésére
EDT 15 /2015.(06.01.)

Az EDT nagy többséggel (11 igen 0 nem 1tartózkodás) megszavazta

 • Dr. Shigeru Saito

 • Dr. Pacher Pál

 • Dr. Dr. Jacques Marescaux

 • Dr. Leena Kaarina Bruckner-Tuderman

 • Dr. Stephan Züchner

 • Dr. Fausto J Pinto

 • Dr. Sándor György

 • Dr. Panos Macheras

 • Dr. A. Attila Hincal

felterjesztését a Doctor Honoris Causa cím elnyerésére a szenátus részére
4. napirendi pont: 

az EDT új külső tagjának  megválasztása

EDT 16/2015.(06.01.)

Az EDT titkos szavazással egyhangúlag (12igen 0 nem 0tartózkodás) megszavazta Dr. Szolgay Péter egyetemi tanárt az Egyetemi Doktori Tanács külső tagjának
 

5. napirendi pont: 

a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola  Urológia program új programvezetőjének megválasztása

EDT 17/2015.(06.01.)

Az EDT aKlinikai orvostudományok Doktori Iskola javaslatára titkos szavazással egyhangúlag ( 11 igen 0 nem 0 tartózkodás 1 érvénytelen) megszavazta Dr. Nyírádi Péter egyetemi tanár urat a Klinikai orvostudományok Doktori Iskola Urológia program programvezetőjének
6. napirendi pont 

javaslata Kísérleti és klinikai transzplantáció”című program átkerüléséről a Patológiai tudományok Doktori Iskolából az Elméleti orvostudományok Doktori Iskola „A folyadék- és elektrolitháztartás szabályozásának élet- és kórélettana-Keringés és

EDT 18/2015.(06.01.)

Az EDT az Elméleti Doktori Iskola felterjesztését követően nagy többséggel (10 igen 0nem 2 tartózkodás) megszavazta, hogy a programba 2015/16 –os tanévre jelentkezők az Elméleti orvostudományok DI-ben kezdhetik meg tanulmányaikat
A programban már tanulmányokat folytató PhD hallgatók, és a fokozatszerzési eljárás alatt álló doktorjelöltek választhatnak, hogy a doktori programot a Patológiai tudományok DI-ben, vagy az Elméleti orvostudományok DI-benkívánják befejezni.

7. napirendi pont

Rácz Károly:Lendület pályázat

Az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy Dr. Than Nándor a Lendület pályázat 2015. nyertese, aki a Semmelweis Egyetemen önkéntes segítőként dolgozik és egyetemi kutatóhelyen is végez kutatást, egy állami ösztöndíjas hallgató felvételére kap lehetőséget.


8. napirendi pont

Rácz Károly:

egyetemiegységes önköltség számítási rendszer

Az egységes önköltség számítási rendszer kialakítása érdekében a Doktori Iskola részéről létrehozandó munkacsoportba minden DI egy képviselőt delegál, a képviselők neveit a Doktori Titkárság részére 2015. június 2-ig megküldik a DI-k


Monos Emil:

beszámoló a Semmelweis Év alkalmából kiírásra került művészeti pályázatról

a pályázatra 74 pályamű érkezett be, melynek elbírálására 2015. június 2-án kerül sor, a nyertes pályamű az egyetem tulajdonába kerül.Egyebek

EDT 19/2015.(06.01.)

Az EDT engedélyezi Fekete Szabolcsnak, hogy tanulmányait 2015.09.01-től kezdje meg.

Kocsis Kinga (6DI) 2015.03.01-től lemond tanulmányairól.

Ösztöndíj lemondások/odaítélések:

2 DI:

Laurik Kornélia Lenke 2015.03.01-től lemond 18 havi ösztöndíjáról2DI

Koványi Bence 2015. 03.01-től lemond 18 havi ösztöndíjáról8DI:

Dános Kornél 2015.06.01-től lemond 3 havi ösztöndíjáról

Vígh Eszter lemond 36 havi ösztöndíjáról

EDT 20/2015.(06.01.)

Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a tudományági doktori iskola/program/ téma/témavezető váltást:

Kővári Eszter 2015.04.15--től a 2/8. programban folytatja tovább tanulmányait Dr. Bálint Péter témavezetésével.EDT 21/2015.(06.01.)

Az EDT az alábbi hallgatónak engedélyezi a kettős témavezetést/konzulens feltüntetését:

2DI : Csomó Krisztián Benedek kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr. Földes Anna és Dr. Varga Gábor)

Rácz Róbert kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr. Keráémi Beáta Földes Anna és Dr. Varga Gábor)

Regős Eszter kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr. Kovalszky Ilona és Dr. Baghy Kornélia)

Fülöp András konzulensként feltüntetheti Dr. Szijártó Attilát disszertációján

Dénes Judit konzulensként feltüntetheti Dr. Korbonits Mártát disszertációján

8DI : Cserepes T. Mihály kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr. Tóvári József és Dr. Szakács Gergely)

Kiss Mátyás konzulensként feltüntetheti Dr. Nemeskéri Ágnest és Dr. Kóbori Lászlót disszertációjánEDT 22/2015.(06.01.)
Az EDT az alábbi hallgatók tanulmányainak halasztását engedélyezi:
2DI: Rácz Kristóf, Várkonyi Andrea, Kivovics Márton, Slezák Sára

3DI:Mérey Anita

4DI: Horváth Gergely Csaba

EDT 23/2015.(06.01.)

AZ EDT. az alábbi hallgatók tanulmányainak lezárását engedélyezi a 6. aktív félév előtt:

2DI:Az EDT. hozzájárul, hogy Tory Vera a 4. félév után tanulmányait lezárhassa.

3DI:Az EDT. hozzájárul, hogy Szabó Péter a 4. félév után tanulmányait lezárhassa.

Az EDT. hozzájárul, hogy Szentirmay Apolka a 4. félév után tanulmányait lezárhassa.EDT 24/2015.(06.01.)

Az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzési eljárásának megindítását engedélyezi:

1DI: Leé Sarolta(5), Szoleczky Petra(4),

2DI: Barták Barbara Kinga(4), Bozsódi Árpád(8), Csohány Rózsa(3), Csomó Krisztián Benedek(5), Fügedi Gergely(18), Fülöp András(4), Görög Anna(16), Jozilan Hasan Naji Abdullah(4), Klemencsics István(8), Kleiner Dénes(1),

Kudlik Gyöngyi Andrea(6), Lőrincz Kende Kálmán(16), Nagy Zsófia Brigitta(4), Orbán Csaba(17),

Varga Boglárka(10), Zóka András(1),

3DI: JakóTamás(2),Mirzahosseini Arash(1),Nemes Zoltán(1),Sebe István(1), Tóth Viktória(2),

4DI: Keresztény Ágnes(1),

6DI: Balázsfi Diána Gabriella(6), Domonkos Andor(3), Kohus Zsolt(1), Mohácsik Petra Tímea(2), Nánási Tibor(3), Németh Beáta(3), Pálfi Emese(1),

7DI: Brauswetter Diána(2), Elek-Zana Melinda(1), Fodor Lili Erika(4), Gulyás Gergő(1), Kutszegi Nóra Zsófia(4), Lázár Enikő Marina(1), Marton Nikolett(4), Németh Andrea(4), Pittner Rebeka(2),

8DI: Dános Kornél Pál(1), Nagy Noémi(1), Tóth Tamás(4), Szabó Vanessza(1),
Képzés nélküli fokozatszerzőként:

1DI: Förhécz Zsolt(5),

2DI: Le Ngoc Hoa Nha(4),Tóth-Gayor Gábor(13),

3DI: Krüger-SzabóAndrea(1),

7DI: Temesszentandrási György(5),

8DI: Kádár László Csaba(6),

Az EDT. engedélyezi, hogy Balogh Attila egyéni fokozatszerzését újra elindíthassa, szigorlat, házivédés és eljárási díj beszámításával

Az EDT. engedélyezi, hogy Marics Gábor egyéni fokozatszerzését újra elindíthassa az eljárási díj beszámításával

EDT 25/2015.(06.01.)

Az EDT a disszertáció beadásának halasztását engedélyezi:

1DI

S.M.Reza Ghaffari– határidő: 2015.05.07.

Lux Árpád – határidő: 2015.10. 08.

2DI

Lukács Andrea– határidő: 2015.11.12.

Máté Miklós– határidő: 2015.10.01.

Berta Ágnes– határidő: 2015.09.22.3DI

Kostyalik Diána– határidő: 2015.04. 15.

Petschner Péter – határidő: 2015.09.15.

4DI

Benkovits Judit– határidő: 2015.09.05.

Pénzes István– határidő: 2015.07.31.

Balogh Lívia- határidő: 2015.11.09.

Kulcsár Apollónia- határidő: 2015.08.31.

Matuszka Balázs- határidő: 2015.09.04.

Kocsi-Bogár Krisztina- határidő: 2015.09.08.

6DI

Horváth Tamás– határidő: 2015.10.15.

Fiáth István az EDT a diszertáció halasztását nem engedélyezi

7 DI

Pesti Szabolcs – határidő 2015.09.04.

Kádár Katalin– határidő: 2015.09.10.

Gyurkó Dávid– határidő: 2015.11.09.

Bódi Ildikó– határidő 2015.10.08.

Nagy Szilvia Krisztina-határidő 2015.09.30.8DI

Szentmártoni Gyöngyvér – határidő 2015.09.04.

Fullár Andrea – határidő 2015.06.08.

2DI Marics Gábor új fokozatszerzési eljárást kell indítaniaEDT 26/2015.(06.01.)

Az EDT az alábbi hallgatóknak ítélte oda a fokozatot:

Summa cum laude:

1DI: Berta Balázs(1), Horváth Tamás(2), Lőrincz Balázs Bendegúz(4),

2DI: Berki Sándor(8), Bogdán Sándor(5), Hahn Oszkár (3), Várkonyi István Zsolt(4),

4DI:EőryAjándék(1),

6DI:Ashaber Mária(1), Molnár Csilla(2), Murali Kumarasamy(1), ÓváryCsaba (4),

Papp Rege Sugárka (1), Polony Gábor(3), Scheidl Erika(5), Vincze Csilla(1)7DI: Szalay Kristóf Zsolt (2),

8DI:Hirdi Henriett Éva(6), Németh Orsolya(1), Szabó Balázs (1), Tóthpál Adrienn(3), Trájer Attila(4),

Cum laude:

2DI: Nemes Karolina(6),

7DI: Temesi Gergely Botond(4), Zentainé Patócs Barbara(4),

honosítással

2DI Piros László, Nagy Anikó
EDT 27/2015.(06.01.)

Az EDT azalábbitémá(ka)t, témavezető(ke)t, programo(ka)t akkreditálja:
Dr. Arányi Tamás (7/2) ABCC6 gén transzkripciós és epigenetikai szabályozása
Dr. Barta Csaba (7/2)A Tourette szindróma genetikai és epigenetikai rizikófaktorainak vizsgálata
Dr. Csuka Dorottya (1/5) A komplement H-faktor-rokon fehérje 5 szerepének feltárása komplement-mediáltvese betegségekben
Dr. Csukly Gábor (4/1) Az enyhe kognitív zavar és a demenciák korai szűrése és megelőzése
Dr. Fehérvári Imre (8/5) A transzplantált graft túlélését befolyásoló tényezők vizsgálata
Dr. Gáborján Anita (2/19) A halláscsökkenések megelőzése, szűrése, terápiája
Dr. Gál Anikó (6/4) Herediterneuropathiák genetikai hátterének vizsgálata
Dr. Gerber Gábor (2/5) Az ideg- és immunrendszer kölcsönhatásának vizsgálata a szájüregi gyulladásos folyamatokban
Dr. Györke Tamás (2/6) A molekuláris képalkotó vizsgálatok szerepe limfómákban
Dr. Győrffy Zsuzsa (4/2) Stressztényezők és megküzdés, szomatikus és mentális egészség az orvos és az orvostanhallgatók körében
Dr. Hagymási Krisztina (2/1) A májelzsírosodás okának és progressziójának nem invazív kimutatása, kapcsolatuk a metabolikus szindrómával, valamint a kezelési lehetőségek vizsgálata és kutatása
Dr. Hermann Péter (2/5) Fogászati CAD/CAM rendszerek, digitális fogászat munkafolyamatai,intraorális szkennerek fogászati alkalmazása
Dr. Hodrea Judit (2/3) A szénhidrát anyagcsere molekuláris szabályozása diabétesz mellituszban
Dr. Homolya László (7/2) Transzporter fehérjék sejten belüli vándorlásának vizsgálata
Dr. JermendyÁgnes(2/3) Az újszülöttkori hypoxiás ischaemiás encephalopathia kezelési stratégiáinak optimalizálása
Dr. Juhász Gabriella (4/1) Agyi funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó (fMRI) és genetikai biomarker vizsgálatok migrénben
Dr. Kállai-Szabó Barnabás (3/1) Gyógyszerhordozó rendszerek előállítási módszereinek és vizsgálati technikáinak fejlesztése
Dr. Kántor Orsolya (6/1) Nem szövetspecifikus alkalikus foszfatáz a központi idegrendszerben normál és kóros állapotokban
Dr. Köles László (3/2) A glutamát ergneurotranszmissziót moduláló tényezők vizsgálata
Dr. Köles László (2/5) A fogfejlődésben szerepet játszó sejtek funkcionális jellemzése
Dr. Kőhidai László (2/5) A sejtadhézió és kemotaxis jelentősége a fogorvostudományok elméleti és klinikai kérdéseinek mélyebb megértésében
Dr. Nagy Bálint és Dr. Rigó János (2/18) Szabad nukleinsavak a prenatalis diagnosztikában
Dr. Németh György (6/4) Biomarkerek vizsgálata központi idegrendszeri megbetegedésekben különös tekintettel a neurodegerenatív kórképekre
Dr. Németh Zsolt és Dr. Cseh Károly (2/5) Szájüregi daganatos betegek etimológiai-epidemiológiai vizsgálata
Dr. Simó Magdolna (6/4) A sclerosis multiplex, a depresszió és a kognitív hanyatlás összefüggéseinek vizsgálata, illetve a kezelési elvek kidolgozása
Dr. Takács Mária (84/) Influenza vírusok replikációját gátló, növényi eredetű készítmények vizsgálata
Dr. Tárnoki Ádám (1/1) Radiológiai vonatkozású, szív-érrendszeri és egyéb ikervizsgálatok
Dr. Tárnoki Dávid (1/1) Képalkotással kapcsolatos, légzőrendszeri és egyéb ikervizsgálatok
Dr. Vágó Hajnalka (1/1) Kardiális morfológiai és funkcionális változások meghatározása fiziológiás sportadaptációban, illetve patológiás állapotokban szív mágneses rezonanciás vizsgálatokban
Dr. Vereczkei András (1/1) Új electrocardiographiás módszerek szerepe a betegek cardialisreszinkronizációstherápiára történő jobb kiválasztásában

A korábban Dr. Szőnyi László által vezetett „Gyermekkori májbetegségek diagnosztikája. Májátültetett gyermekek nyomonkövetése” című téma vezetését Dr. Dezsőfi Antal veszi át.


EDT 28/2015.(06.01.)
Az EDT hiánypótlást követően az alábbi témá(ka)t, témavezető(ke)t, programo(ka)t akkreditálja:
Dr. Édes István Ferenc (1/1) Nem konvencionális koronária betegségek in vivo intravasculáris morfológiai vizsgálata és új terápiás modalitások hatékonyságának jellemzése
Dr. Szilágyi Géza (6/4) Agyi kollateriális keringés szerepe a stroke kialakulásában

 

Budapest, 2015. június 1.Dr. Rácz Károly sk Tölgyesi-Lovász Krisztina sk

elnök jegyzőkönyvet készítette


Dr. Tímár József sk

jegyzőkönyv-hitelesítő
Yüklə 49,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə