Azərbaycan dendroflorasıYüklə 324,75 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.05.2017
ölçüsü324,75 Kb.

 

 GİRİŞ 

 

 

“Azərbaycan dendroflorası” kitabının III cildi I və II cildin davamı olub,  yerli və xarici floraya mənsub 25 fəsilə, 42 cinsə aid 254 növ ağac-

kol  bitkisinin  yayılma  arealları,  ekologiyası  və  istifadəsi  haqqında 

məlumat verilir. Hərtərəfli monitorinq nəticəsində Azərbaycan dendroflo-

rasının müasir vəziyyəti tədqiq edilmiş, son dövrlər introduksiya olunmuş 

yeni  növlər  araşdırılmış  və  III  cildə  daxil  edilmişdir.  Bu  cild 

Angiospermae  (Örtülütoxumlular)  şöbəsinə  aid  Leguminosae  və  ya 

Fabaceae (Paxlakimilər) fəsiləsindən Plumbaginaceae  (Qurğuşunçiçəyi-

kimilər)  fəsiləsinə  qədər  olan  bitki  növlərini  əhatə  edir.  Çoxsaylı 

ekspedisiyalar  nəticəsində  məlum  olmuşdur  ki,  müasir  dövrdə  bir  çox 

antropogen, 

iqlim 

amillərinin dəyişməsi 

Azərbaycan 

təbiətinin 

özünəməxsus rəngarəngliyinə səbəb olmuşdur. Məhz bu səbəbdən torpaq-

iqlim  şəraiti  dünyanın  tropik  və  subtropik  zonalarının  ekoloji  mühit 

amilləri  ilə  oxşarlıq  təşkil  etmişdir.  Bu  da  müxtəlif  floristik  zonalara, 

xüsusən də, Şərqi Asiya, Aralıq dənizyanı ölkələri, Avstraliya, Şimali və 

Cənubi  Amerika  floralarından  gətirilmiş  ağac-kol  bitkilərinin  yerli 

şəraitdə  introduksiyası,  uyğunlaşdırılması,  bioloji,  ekoloji,  dekorativlik 

xüsusiyyətlərinin  hərtərəfli  öyrənilməsi  və  yaşıllaşdırmada  istifadəsi  

Azərbaycanın  flora  biomüxtəlifliyin  artmasına  gətirib  çıxarmışdır.  Məhz 

onun  nəticəsidir  ki,  hal-hazırda  mədəni  flora  ümumi  floranın  69%-ni 

təşkil edir.  

 

 Aparılmış  monitorinqlər  əsasında  III  cildə  daxil  edilmiş  fəsilə, cins  və  növlərdən  ən  geniş  yayılmış  fəsilələrdən  Paxlakimilərə 

(Leguminosae  Juss.  və  ya  Fabaceae  Lindl.)  rast  gəlinir  ki,  bu  fəsilə  3 

yarımfəsilə, 26 cinsi əhatə edir. Mimosoideae DC. - Küstümotu yаrımfəsi-

ləsinə 4 cins, 8 növ, Cаesаlpinоideаe DC. - Sezаlpiniyа yаrımfəsiləsinə 7 

cins, 15 növ, Fаbоideаe Rudd. - Pахlаlılаr yаrımfəsiləsinə 16 cins, 71 növ 

(onlardan 39 növü təkcə Аstrаgаlus L. – Pаxlаdən, Gəvən cinsinə aiddir) 

ümumilikdə 62 növ Azərbaycanda təbii və mədəni florada rast gəlinir. 

Florada digər üstünlük təşkil edən Оlеаcеае Hoffmanns. & Link – 

Zеytunkimilər  fəsiləsinə  аid  cins  və  növlərdir.  Fəsiləyə  aid  9  cins,  32 

növə  Böyük  və  Kiçik  Qafqazda  rast  gəlinir.  Plumbaginaceae  Juss.  - 

Qurğusunçiçəyikimilər fəsiləsinə aid növlər əsasən Naxçıvan MR-da təbii 

halda yayılmışdır. Fəsilənin 2 cinsinə aid 23 növə rast gəlinir ki, onlardan  

22 növ Acantholimon  Boiss. – Tıs-tıs cinsinə aiddir. 


 

 Əvvəllər qeyd edilməyən hal-hazırda mədəni florada geniş yayılmış 

Myrtаcеае  Adans.  -  Mərsinkimilər  fəsiləsinə  aid  5  cins,  18  növ 

Abşeronda, Lənkəranda park və bağlarda mədəni şəraitdə becərilir. 

Azərbaycan florasında Fаgаcеае А. Br. - Fıstıqkimilər fəsiləsinin 3 

cins,  19  növünə  rast  gəlinir.  Fəsilənin  ən  böyük  cinsinə  aid  nümayəndə-

lərdən Quеrcus L. - Pаlıd cinsidir ki, bu cinsin 17 növünə respublikamız-

da təbii və mədəni şəraitdə becərilir.        Mоrаcеае Gaudich. - Tutkimilər fəsiləsi nisbətən az 5 cins, 10 növlə,  

Pоlygоnаcеа  Juss.  -  Qırхbuğumkimilər  fəsiləsi  2  cins,  8  növlə, 

Plаtаnаcеае  T. Lestıb. -  fəsiləsi 1cins 4 növlə təmsil edilmişdir. 

 

Tədqiq  olunan  növlərin  taksanomik  tərkibi  və  təyinedici  açarları  A.Enqler-Prantl  və  2009-cu  ildə  qəbul  edilmiş  APG  III-IV  sistemlərinə 

istinad edilməklə verilmiş və hərtərəfli təhlil edilmişdir. 

 

 Kitab  bioloqlar,  botaniklər,  ekoloqlar,  dendroloqlar,  ali  və  orta ixtisas məktəbinin müəllim və tələbələri, eyni ilə geniş oxucu kütləsi üçün 

nəzərdə tutulmuşdur.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yüklə 324,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə