“Azərbaycan dilində latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqındaYüklə 366,31 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix12.05.2017
ölçüsü366,31 Kb.

 

 

“Azərbaycan dilində latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında

  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı Bakı şəhəri,12 yanvar 2004 cü il. 

.

 

 

Dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən biri sayılan ana dilinə dövlət qayğısının daha da artırılmasını təmin etmək, Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elminin ən gözəl 

nümunələrini müasir dövrdə təbliğ etmək və gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədilə 

Azərbaycan dilində əvvəllər kiril qrafikasında çap olunmuş əsərlərin latın qrafikası ilə 

yenidən nəşrinin kütləvi şəkildə həyata keçirilməsi zərurətini nəzərə alaraq qərara alıram: 

  

1.

 

2004-cü  ildə  latın  qrafikası  ilə  ilk  mərhələdə  çapı  nəzərdə  tutulan  əsərlərin  siyahısı 

təsdiq olunsun 

.

 

2.

 

Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabineti  2004-cü  ildə  Azərbaycan 

Respublikasının  bütün  kütləvi  kitabxanalarına  və  orta  tədris  müəssisələrində  ki 

kitabxanalara latın qrafikası ilə yenidən çap olunmuş kitabların alınması üçün zəruri 

vəsaitin ayrılmasını təmin etsin. 

3.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin İcra Aparatına tapşırılsın ki, - Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, 

Azərbaycan  Yazıçılar  Birliyi  və  Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası  ilə  birlikdə 

2005-2008-ci  illərdə  latın  qrafikası  ilə  yenidən  çapı  nəzərdə  tutulan  əsərlərin 

siyahısını  bir  ay  müddətində  hazırlayıb  təsdiq  olunmaq  üçün  Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

  

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və respublikanın maliyyə qurumları ilə birlikdə 

müvafiq  plan-qrafik  tərtib  edib  latın  qrafikası  ilə  yenidən  nəşr  olunması  nəzərdə  tutulan 

kitabların çapını təmin etsin.  

Azərbaycan  Respublikasının  aidiyyatı  qurumları  ilə  birlikdə  yenidən  çapı  nəzərdə  tutulan 

kitabların  mətnlərinin  elektron  daşıyıcıları  və  internet  vasitələrilə  yayılmasını,  latın 

qrafikasında "Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası"nın yaradılmasını təmin etsin. 

  

Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Bakı şəhəri, 12 yanvar 2004-cü il. 

 

 

 

Siyahı əlavə olunur.  

 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin 

həyata keçirilməsi haqqında sərəncamı əsasında Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çap olunmuş 

əsərlər. 

 

 

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı Dünya Uşaq ədəbiyyatı 

Ədəbiyyat Antologiyası 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatı 

Lüğət və ensiklopediyalar 

Azərbaycan dili və tarixi 

Dünya ədəbiyyatı 

 

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı 

 

Abbaszadə Hüseyn.  

Alımas İldırım. 

 

Anar. 


 

Aşıq Şəmşir. 

 

Balaş Azəroğlu.  

Bəxtiyar Vahabzadə.

 

Cabbarzadə Zeynal.  

Cabir Novruz. 

 

Cəfər Cabbarlı.  

Cəfərzada Əzizə. 

 

Əfəndiyev İlyas.  

Əhməd Cavad. 

 

Əkrəm Əylisli.  

Əlağa Vahid. 

 

Elçin. 


 

Əli Kərim. 

 

Əliağa Kürçaylı.  

Ənvər Əlibəyli. 

 

Fikrət Qoca.  

Gülgün Mədinə. 

 

Həbib Sahir.  

Həkimə Billuri. 

 

Həmid Nitqi (Aytan).  

Həsənzadə Nəriman. 

 

Hidayət.  

Hüseyin Cavid. 

 

Hüseyn Arif.  

Hüseyn Cavid. 

 

İbrahimbəyov Maqsud.  

İbrahimbəyov Rüstəm. 

 

İbrahimov Hüseyn.  

İbrahimov Mirzə. 

 

İsa Muğanna.  

İsi Məlikzadə. 

 

İslam Səfərli.  

İsmayıl Şıxlı. 

 

Mehdi Hüseyn. 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. 

 

Məmməd Araz.  

Məmməd Aslan. 

 

Məmməd Rahim.  

Məmmədxanlı Ənvər. 

 

Mikayıl Müşfiq.  

Mir Cəlal. 

 

Mirvarid Dilbazi.  

Nəbi Xəzri. 

 

Nərimanov Nəriman.  

Nəzmi Əli. 

 

Nigar Rəfibəyli.  

Nüsrət Kəsəmənli. 

 

Ordubadi Məmməd Səid.  

Osman Sarıvəlli. 

 

Qabil. 


 

Qasımzadə Qasım. 

 

Qılman İlkin.  

Rəfiq Zəka Xəndan. 

 

Rəsul Rza. 

Rzaquluzadə Mikayıl. 

 

Sabir Rüstəmxanlı..  

Sabit Rəhman. 

 

Səhənd. 


 

Səməd Vurğun. 

 

Seyidzadə Mir Mehdi.  

Söhrab Tahir AzərAzər. 

 

Süleyman Rəhimov.  

Süleyman Rüstəm.

 

Süleymanlı Mövlüd.  

Tofiq Bayram.

 

Vaqif Səmədoğlu. 

Vəliyev Əli. 

 

Xəlil Rza. 

Yusif Səmədoğlu.

 

Zəlimxan Yaqub. 

Zeynal Xəlil.

 

 

 

 

Dünya Uşaq ədəbiyyatı 

Alfons Dode. 

 

Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri 

Britaniya adalarının xalq nağılları

 

Ceyms Ferıimor Kuper. 

Ellada qəhrəmanları.

 

Fransua Rable.  

Lüis Keroll. 

 

Mark Tven.  

Rus uşaq ədəbiyyatı.

 

Şarl de Koster. Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi  

Ədəbiyyat Antologiyası 

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr .İki cilddə.

 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr Uç cilddə  

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası

 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası Uç cilddə 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr (Qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları)

 

XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası 

XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər) 

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı 

Abbas Səhhət. 

 

Abdulla Şaiq.  

Ağaoğlu Əhməd 

 

Aşıq Alı  

Aşıq Ələsgər. Əsərləri

 

Axundov Süleyman Sani 

Axundzadə Mirzə Fətəli. 

 

Bakıxanov Abbasqulu ağa 

Bərdəi Şeyx İbrahim Gülşəni 

 

Cəfər Cabbarlı 

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. 

 

Çobanzadə Bəkir  

Dastani-Əhməd Hərami

 

Dünyabəyoğlu Abdulla bəy 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. 

 

Əfəndiyev Rəşid bəy  

Əhməd Cavad

 

Əkinçi. 1875-1877. Tam mətni 

Əmin Abid 

 

ƏssarTəbrizi  

Fədai. 


 

Hacıbəyli Izeyir. 

 


Həbibi. Şeirlər

 

Həqiqi Cahan şah  

Heyran xanım 

 

Hüseyn Cavid 

Hüseynzadə Əli bəy 

 

İmadəddin Nəsimi.  

Kişvəri. Əsərləri

 

Köçərli Firidun bəy. 

Marağalı Əvhədi. Cami-Cəm

 

Marağayi Zeynalabdin 

Məhəmməd Əmani.

 

Məhəmməd Füzuli.  

Məhəmməd Hadi. 

 

Məhsəti Gəncəvi.  

Məmmədquluzadə Cəlil.

 

Məsihi. Vərqa və Gülşa 

Mikayıl Müşviq 

 

Mirzə Ələkbər Sabir.  

Mirzə Şəfi Vazeh. 

 

Möcüz Mirzəli  

Molla Cümə 

 

Molla Pənah Vaqif.  

Molla Vəli Vidadi. 

 

Musabəyov İbrahimbəy  

Mustafa Zərir 

 

Müznib Əliabbas  

Natəvan Xurşidbanu. 

 

Nəbati Seyid Əbülqasim.  

Nəcəf bəy Vəzirov. 

 

Nemanzada Ömər Faiq  

Nərimanov Nəriman

 

Nəvvab Mir Mövsün  

Nizami Gəncəvi. 

 

Qaracaoğlan  

Qasım bəy Zakir. 

 

Qazi Bürhanəddin. 

Qəmküsar Əliqulu 

 

Qövsi Təbrizi.  

Qul Əli. 

 

Qurban Səid  

Qurbani 


 

Qutqaşınlı İsmayıl bəy

 


Şah İsmayıl Xətayi. 

 

Saib Təbrizi.  

Sarabski Hüseynqulu 

 

Səməd Mənsur  

Seyid Hüseyn 

 

Şirvani Seyid Əzim. 

Soltan Məcid Qənizadə 

 

Süleyman Sani Axundov.  

Tağı Şahbazi (Simurq)

 

Tusi Xacə Nəsirəddin.  

Xaqani Şirvani. 

 

Zərdabi Həsənbəy  Azərbaycan xalq ədəbiyyatı 

Atalar sözü

 

Azərbaycan bayatıları 

Azərbaycan dastanları Beş cilddə. 

 

Azərbaycan folkloru (Məktəblilər üçün seçmələr). 

Azərbaycan nağılları Beş cilddə. 

 

Azərbaycan xalq mahnıları Iki cilddə. 

Azərbaycan xalq mahnıları Uç cilddə. 

 

Dədə Qorqud dünyası Məqalələr 

Dədə Qorqud kitabı Ensiklopedik lüğət 

 

El çələngi (xalq şerindən seçmələr) 

Kitabi-Dədə Qorqud Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər

 

Koroğlu


 

Koroğlu Paris nüsxəsi

 

Molla Nəsrəddin lətifələri 

Qaçaq Nəbi

 

Qorqud ədəbiyyatı Bədii əsərlər 

Tapmacalar

 

Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər  Lüğət və ensiklopediyalar 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə.

 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası . Iki cilddə

 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət 

Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. I cild.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. III cild. 

Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. IV cild.

 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti . İki cilddə 

Rusca-azərbaycanca lüğət Üc cilddə. 

 

İngiliscə-azərbaycanca lüğət.  Azərbaycan dili və tarixi 

Agamusa Axundov  

Fəridə Məmmədova  

Heydər Hüseynov  

Məmmədağa Şirəliyev  

Oqtay Əfəndiyev 

Sara Aşurbəyli  

Yusif Yusifov 

Zakir Məmmədov  

Zemfira Səfərova 

Ziya Bünyadov 

  

Dünya ədəbiyyatı 

Anderson Hans Kristian 

Aristotel  

Ayt


matov Çingiz  

Balzak Onore de 

 

Barto Aqniya 

Bayron Corc 

 

Blok Aleksandr  

Bualo 


 

Bulqakov Mixail 

 

Bunin İvan 

Cami Əbdürrəhman 

 

Çapek Karel  

Çexov Anton 

 

Covanyoli Rafaello  

Çukovski Korney

 

Dante Aligyeri  

Defo Daniel 

 

Dəhləvi Əmir Xosrov  

Dostoyevski Fyodor 

 

Drayzer Teodor  

Düma Aleksandr 

 

Əlisir Nəvai  

Esxil 


 

Əziz Nesin

 

Firdovsi Əbülqasim  

Fonvizin Dmitri 

 

Göte İohann Volfqand  

Güntəkin Rəşad Nuri

 

Hafiz Şirazi  

Heminquey Ernest

 


Homer 

 

Hüqo Viktor  

İrvinq Stoun

 

Jül Vern  

Kafka Frans 

 

Korolenko Vladimir  

Krılov İvan 

 

Kuper Fenimor  

Kuprin Aleksandr 

 

Lermontov Mixail  

London Cek 

 

Mark Tven  

Mitkeviç Adam

 

Mixalkov Sergey 

Mopassan 

 

Nazim Hikmət 

Nehru Cəvahirləl

 

Oleşa Yuri 

Ömər Xəyyam 

 

Ostrovski Aleksandr  

Paustovski Konstantin

 

Prişvin Mixail 

Prosper Merime 

 

Puşkin Aleksandr  

Qarin-Mixaylovski Nikolay 

 

Qaşek Yaroslav  

Qonçarov İvan 

 

Qoqol Nikolay  

Qorki Maksim 

 

Qriboyedov Aleksandr  

Rable Fransua 

 

Radişsev Aleksandr 

Rustavelli Şota 

 

Saltıkov Şedrin Mixail  

Sədi Şirazi 

 

Şekspir Vilyam  

Sent-Ekzüperi Antuan 

 

Servantes Saavedra  

Seton-Tompson Ernest

 

Şiller Fridrix  

Şoloxov Mixail

 

Stiventos Roberts  

Süleymanov Oljas

 

Svift Conatan  

Taqor Rabindranat 

 

Tofiq Fikrət 

Tolstoy Lev 

 

Turgenev İvan 

Voyniç Etel

 

Yan Vasili 

Yesenin Sergey 

Yunus İmrə. 

 


Yüklə 366,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə