Azərbaycan multikulturalizmi fənninin predmeti Multikulturalizm sosial hadisə kimiYüklə 15,01 Kb.
tarix18.05.2020
ölçüsü15,01 Kb.
#31328
Sərbəst işlər


 1. Azərbaycan multikulturalizmi fənninin predmeti

 2. Multikulturalizm sosial hadisə kimi

 3. Multikulturalizmin obyekti və məqsədi

 4. Multikulturalizm-etnik-mədəni tənzimlənmə siyasət modeli kimi

 5. Multikulturalizm ictimai inkişafda mədəniyyətin aparıcı rolu kimi

 6. “Azərbaycan multikulturalizmi” – inteqrativ bir fənn kimi

 7. “Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin cəmiyyətdə rolu

 8. Dünya ölkələrində multikulturalizm modelləri

 9. Qərb ölkələrində multikulturalizm siyasəti və xüsusiyyətləri

 10. İmmiqrasiya prosesinin etnik-mədəni müxtəlifliyin yaranmasında rolu

 11. Avropa ölkələrində multikulturalizm

 12. Kanadada, Avstraliyada, Cənubi Afrika Respublikasında multikulturalizm

 13. ABŞ-da multikulturalizm siyasətinin xüsusiyyətləri

 14. Müasir dövrdə Rusiyanın etnik-mədəni problemləri

 15. Rusiyada Azərbaycan əmək miqrantları

 16. Azərbaycanın ictimai-fəlsəfi fikir tarixində tolerantlıq

 17. Azərbaycan ictimai-fəlsəfi fikir tarixində multikulturalizm ideyaları

 18. Qədim azərbaycanlıların mifik təfəkkürü

 19. İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dini-etik təlimlərdə tolerantlıq və multikulturalizm ideyaları (Manilik, məzdəkilik, xürrəmilik)

 20. Azərbaycanda İslamın yayılması

 21. İslamda tolerantlıq

 22. İslam mədəniyyəti

 23. “Kitabi-Dədə Qorqud”da etik və dini tolerantlıq

 24. Orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfi fikrində multikultural ideyalar

 25. Orta əsrlərdə Azərbaycan poetik məktəbinin tolerantlıq ənənələrinin inkişafında rolu (Məhsəti Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Nizami Gənəcvi və b.)

 26. Azərbaycan sufi mütəfəkkirlərinin görüşlərində tolerantlıq ideyaları

 27. İslam dinində bərabərlik və dözümlülük məslələri

 28. Məhəmməd Peyğəmbər və tolerantlıq məsələsi

 29. XIX və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan maarifçiliyinin dünyagörüşündə tolerantlıq və multikulturalizm ideyaları (Mirzə Kazımbəy, H. Zərdabi, C. Məmmədquluzadə)

 30. Azərbaycanda multikulturalizmin mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri

 31. Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlıq ənənələri

 32. Azərbaycanda multikulturalizmin meydana gəlməsinin obyektiv və subyektiv səbəbləri

 33. Ümumilli lider H. Əliyev siyasi multikulturalizmin banisi kimi

 34. Müstəqil Azərbaycan multikulturalizm və tolerantlıq nümunəsi kimi

 35. Azərbaycançılıq və multikulturalizm

 36. Multikulturalizm siyasəti ölkəmizin demokratik inkişafının tərkib hissəsi kimi

 37. Multikulturalizm İ.Əliyevin apardığı dövlət siyasətinin tərkib hissəsi

 38. İnsanların hüquq və azadlıqlarının müdafiə olunmasının əhəmiyyəti

 39. Multikultuiralizm və ölkədə etnik və mədəni dəyərlərin qorunması

 40. Multikulturalizm siyasətinin məqsədləri

 41. Multikulturalizm siyasətinin prinsipləri və əsas istiqamətləri

 42. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli

 43. Multikultural təhlükəsizlik – milli təhlükəsizliyin mühüm komponenti kimi

 44. Çoxkonfessiyalılıq və Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasəti

 45. Qurani-Kərimdə “Dində məcburiyyət yoxdur” ideyası

 46. Nizami Gəncəvinin Xəmsəsində multikulturalizm elementləri

 47. Nəsimi və Füzuli şerlərində tolerantlıq

 48. Hüseyn Cavidin Şeyx sənan əsəri və tolerantlıq

 49. Azərbaycanda müxtəlif dini etiqadların birgə mövcudluğu

 50. Çar Rusiyasının dini siyasəti

 51. AXC- dövründə dövlət-din münasibətləri

 52. AXC-də dini müxtəlifliyin tənzimlənməsi

 53. Sovet dövründə dövlət-din münasibətləri

 54. Sovet dövründə Azərbaycanda dini durum

 55. Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının din siyasətinin məqsəd və vəzifələri

 56. Azərbaycan Respublikasında din siyasətinin prinsipləri və əsas istiqamətləri

 57. Ölkəmizdə vicdan və dini etiqad azadlığının bərqərar edilməsi

 58. Müasir Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin hüquqi bazası

 59. Azərbaycanda sivilizasiyalararası və dinlərarası dialoqa dair keçirilən beynəlxalq tədbirlər

 60. Etnik-milli müxtəliflik və Azərbaycanda multikulturalizm siyasəti

 61. Çar Rusiyasının milli siyasəti

 62. Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti dövründə multikulturalizm və onun inkişaf etdirilməsi

 63. Sovet İttifaqında millətlərarası münasibətlər və onun vəziyyəti

 64. Sovet İttifaqında millətlərarası münasibətlər və onun əsas xüsusiyyətləri

 65. Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin yenidən bərpası və multikulturalizm

 66. Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində dövlətin millətlərarası münasibətlər siyasəti

 67. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalı və səbəbləri

 68. Müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizdə etnik separatçılığın güclənməsi

 69. Ümumilli lider H. Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı zərurəti

 70. H. Əliyev və Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısının alınması

 71. H. Əliyevin prezidentliyi dövründə millətlərarası münasibətlər siyasətinin əsas xüsusiyyətləri

 72. Azərbaycan çoxmillətli dövlət kimi

 73. Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası münasibətlər siyasətinin məqsəd və vəzifələri

 74. Azərbaycan Respublikasının millətlərarası münasibətlər siyasətinin prinsipləri və əsas istiqamətləri

 75. Azərbaycanda millətlərarası münasibətlər siyasətinin hüquqi bazası

 76. Azərbaycanda millətlərarası münasibətlərin demokratik prinsiplər əsasında tənzimlənməsi

 77. Azərbaycanda multikulturalizm siyasəti və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı

 78. Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişaf və multikulturalizm

 79. Azərbaycanda müasir dövrdə multikulturalizm siyasətinin uğurla həyata keçirilməsinin əsas göstəriciləri

 80. Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin uğurla həyata keçirilməsinin sosial-iqtisadi inkişafa göstərdiyi təsir

 81. Azərbaycanda milli azlıqların kompakt yaşadıqları bölgələrdə sosial-iqtisadi inkişafa göstərilən qayğı

 82. Milli azlıqların kompakt yaşadıqları bölgələrdə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, ekologiya və s. sahələrdə layihələrin həyata keçirilməsi

 83. Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm sahəsində xarici siyasəti

 84. Azərbaycan Respublikasında milli azlıqlara qayğı siyasəti

 85. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası

 86. Neft strategiyası siyasəti və multikulturalizm

 87. Azərbaycan Respublikası dünyaya neftlə və təbii qazla bərabər tolerantlığı da ixrac etməsi prespektivləri

 88. Multikulturalizm Azərbaycan Respublikasının uğurlu xarici siyasətinin mühüm amili kimi

 89. Azərbaycan Respublikasının BMT, ATƏT, AŞ, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı

 90. Azərbaycan Respublikasının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşığı

 91. Azərbaycan və Türkiyə əməkdaşlığı multikulturalizm kontekstində

 92. Müasir dövr və Azərbaycanda multikulturalizm

 93. Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasəti sahəsində həyata keçirdiyi praktiki işlər və tədbirlər

Yüklə 15,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə