Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Tibb UniversitetiYüklə 1,05 Mb.
tarix22.12.2016
ölçüsü1,05 Mb.


 • Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

 • Azərbaycan Tibb Universiteti

 • Tələbə: prezident və YAP təqaüdçüsü

 • Əliyev Emil Səməndər

 • Fakültə: I Müalicə-profilaktika

 • Kurs: II

 • Qrup: 36

 • Mövzu: Hepatit C


Hepatit C haqqında prezentasiyanın mövzu planı:

 • Hepatit C haqqında prezentasiyanın mövzu planı:

 • I. Hepatit C virusunun təsnifatda yeri

 • II. Hepatit C virusunun yoluxma yolları

 • III. Hepatit C virusunun qaraciyərə vurduğu zərər

 • IV. Hepatit C xəstəliyinin əlamətləri və təsbit edilmə yolları

 • V. Hepatit C virusundan qorunma yolları

 • VI. Hepatit C xəstəliyinin müalicəsi və

 • profilaktikasıI. Hepatit C virusunun təsnifatda yeri:

 • I. Hepatit C virusunun təsnifatda yeri:

 • Hepatit C xəstəliyi Hepatit C virusu tərəfindən tö-

 • rədilir. O, Flaviviridae ailəsinin Hepacivirus adlı

 • bölümündə qərarlaşıb. Hepatit C virusunun bir-bi-

 • rindən fərqli 6 genotipi məlumdur. Onun qurulu-

 • şu mürəkkəbdir və iki ayrı kapsiddən ibarətdir.

 • Daxilində isə virusun RNT-si yerləşmişdir.Hepatit C virusunun sxemdə quruluşuna nəzər yetir-

 • Hepatit C virusunun sxemdə quruluşuna nəzər yetir-

 • sək görərik ki, onun daxili kapsidi 6 bucaqlı kris-

 • tal şəklindədir. Onun da daxilində virusun RNT-si yer-

 • ləşir. Xarici kapsidi isə asanlıqla modifikasiya oluna

 • bilən iki yüngül polipeptid zəncirindən və bir neçə ağır

 • zəncirdən ibarətdir. Bu səbəbədən də, Hepatit C virusu-

 • nun bir neçə genotipinə rast gəlinir.Hepatit C virusu (HCV) qaraciyər biopsiyasından

 • Hepatit C virusu (HCV) qaraciyər biopsiyasından

 • hazırlanmış preparatda elektron mikroskopiyası

 • zamanı aydın görülür. Hepatit C virusunun

 • diametri 50 nm-dir. Göstərilən elektron mikros-

 • kopik görüş bucağında HCV aydın görünür. Onun

 • ətrafında olan çubuqşəkilli quruluşlar isə bu viru-

 • sun antitelləridir.II. Hepatit C virusunun yoluxma yolları:

 • II. Hepatit C virusunun yoluxma yolları:

 • Aşağıda göstərilən hallarda HCV-yə yoluxma ehtimalı

 • mümkündür:

 • 1) HCV-yə yoluxmuş şəxsin qanı ilə bu və ya digər vasitələrlə əlaqədə olma (100%)

 • 2) Qeyri-steril tatuaj və ya pirsinqdən istifadə (10-15%)

 • 3) HCV-li partnyorlarla cinsi əlaqədə olma (5-10%)

 • 4) HCV-li hamilə ananın qanından dölün qan dövranına (6%)

 • 5) Qeyri-steril və ya bir neçə dəfə istifadə edilən inyeksiya şprisləri (narkotik aludəçilərində daha tez-tez rastlanır)

 • 6) HCV-li xəstənin qanı ilə bu və digər formada (cərrahi əməliyyat zamanı, inyeksiya zamanı tibb işçisinin təsadüfi zədələnməsi)

 • 7) Gündəlik minimal gigiyenik normalara əməl etmədikdə

 • 8) Qana və ya qanla təmasa girən cihazlara ehtiyacı olan xəstələrin (hemofiliya, talesemiya, böyrək çatışmazlığı (hemodializ))

 • 9) stomatoloji, eləcə də manikür-pedikür alətlərindən qeyri-steril istifadə zamanıHCV-yə yoluxma yolları kifayət qədər bəlli olsa

 • HCV-yə yoluxma yolları kifayət qədər bəlli olsa

 • da, xəstəliyin 10% hallarda yoluxma mənbəyi

 • bəlli deyil. HCV-yə yoluxmanın səbəblərinin illər

 • üzrə sayla göstəriciləri (şəxslər üzrə):HCV-nin ölkələr üzrə yayılması (ÜST-nin rəsmi məlumatları əsasında):

 • HCV-nin ölkələr üzrə yayılması (ÜST-nin rəsmi məlumatları əsasında):

 • Dünya əhalisinin 4%-ə qədəri HCV-yə yoluxmuş durumdadır

 • (təxminən 300 mln nəfər). Bu şəxslər daha çox aşağıdakı ölkələrdə yaşayırlar:

 • a) Çili, Argentina, Yeni Zelandiya, Norveç – 3 mln nəfər

 • b) ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı, Hindistan, Almaniya, Rusiya – 3,5-5 mln nəfər

 • (Azərbaycan da daxildir)

 • Azərbaycanda HCV-li

 • xəstələrin dəqiq sayı

 • məlum deyil. Maariflən-

 • mənin aşağı olması da

 • HCV-nin rahatlıqla yayıl-

 • masına səbəb olur.

 • Monqolustanda əhalinin

 • 90%-i HCV haqqında heç

 • nə bilmir.III. HCV-nin qaraciyərə vurduğu zərər:

 • III. HCV-nin qaraciyərə vurduğu zərər:

 • HCV müxtəlif yollarla orqanizmə düşdükdən sonra qanla qaraciyə-

 • rə gəlir. Onun yoluxmasından 1 ay sonra HCV hepatositlərə daxil

 • olur və çoxalır. Bu zaman xəstədə heç bir şikayətlər olmur. Bu,

 • Hepatit C xəstəliyinin ilk (akut) dövrü adlanır. 6 aydan sonra isə

 • xronikiləşmə başlayır və bəzi əlamətlər meydana çıxır. HCV

 • müalicə olunmazsa, qaraciyər sirrozu, qaraciyər fibrozuna, həm də

 • qaraciyər xərçənginə də səbəb ola bilər (ölkəmizdə rastlanmayıb).IV. Hepatit C xəstəliyinin təsbit edilmə yolları və

 • IV. Hepatit C xəstəliyinin təsbit edilmə yolları və

 • əlamətləri:

 • Hepatit C xəstəliyini müxtəlif testlər vasitəsilə aşkarlayır-

 • lar:

 • 1) antitel testləri (anti-HCV)

 • 2) ALT və AST (qaraciyər fermenləri) testi

 • 3) HCV RNT (Real time PCR) testi

 • 4) Fermentin İmmun Say Sistemi (FİSS) testi1) İstənilən yad cisim kimi HCV-də orqanizmə

 • 1) İstənilən yad cisim kimi HCV-də orqanizmə

 • yoluxduqda plazmosit hüceyrələri tərəfindən

 • antitel hazırlanır. Antitellər immunoqlobin G

 • təbiətlidir. Bu analiz zamanı cavabların 3 halı

 • mümkündür:

 • a) Əgər yoxlama zamanı antitellər cüzi miqdarda

 • çıxarsa, bu HCV-nin xroniki olması deməkdir.

 • b) Əgər İg-G kifayət qədər çox çıxarsa, o zaman

 • Hepatit C xəstəliyinin akut dövrüdür.

 • c) Əgər cavab neqativ olarsa, bu şəxsin HCV-yə

 • yoluxmadığını bildirir.2) Qaraciyər fermentlərinin (AlT, AsT) analizi

 • 2) Qaraciyər fermentlərinin (AlT, AsT) analizi

 • zamanı nəticələrin 3 halı mümkündür:

 • a) AlT və AsT normadan azca çoxdursa, bu,

 • akut HCV-nin olması deməkdir.

 • b) AlT və AsT-nin normadan çox olması, xroniki

 • HCV-nin olması deməkdir.

 • c) AlT və AsT norma daxilindədirsə, HCV-dən

 • söhbət gedə bilməz.

 • 3) HCV RNT testi (Real time PCR):

 • Ən dəqiq və ən bahalı test üsuludur. Müayinə zamanı

 • HCV-nin RNT-sinin aşkarlanmasına əsaslanır. Cavab

 • pozitiv çıxarsa, şəxs 100% HCV-yə yoluxub.Hepatit C xəstəliyinin formaları:

 • Hepatit C xəstəliyinin formaları:

 • 1) akut Hepatit C – yoluxmadan 1-6 ay müddətindəki dövr

 • 2) xroniki Hepatit C – yoluxmadan 6 ay sonrakı dövr

 • Hepatit C xəstəliyinin əlamətləri:

 • Akut Hepatit C xəstəliyi zamanı heç bir əlamət olmur. Bu

 • səbəbdən də, aşkarlanma əksər hallarda (98% hallarda)

 • xəstəliyin xroniki vaxtında olur. Lakin xroniki Hepatit C

 • xəstəliyinin əlamətləri mövcuddur və xəstə bunlardan

 • şikayətlənərək həkimə müraciət edir.Xroniki Hepatit C xəstəliyinin əlamətləri

 • Xroniki Hepatit C xəstəliyinin əlamətləri

 • aşağıdakılardır:

 • 1) halsızlıq və əzəzlələrdə zəiflik hissi

 • 2) baş ağrısı

 • 3) qarın ağrısı

 • 4) ürək bulanması

 • 5) tünd qəhvəyi rəngdə (kola) sidik ifrazı

 • 6) arıqlama

 • 7) yağlı yeməklərdən iyrənmə və onları gördükdə

 • belə ürəyin bulanması

 • 8) nadir hallarda sarılıq

 • 9) oynaq ağrılarıHepatit C xəstəliyinin xronikiləşməsini artıran

 • Hepatit C xəstəliyinin xronikiləşməsini artıran

 • amillər aşağıdakılardır:

 • 1) alkoqol içkilərindən mütəmadi istifadə

 • 2) siqaret və tütün məmulatlarından fasiləsiz

 • istifadə

 • 3) HİV-ə yoluxma

 • 20-30 il ərzində formalaşan sirozlu xəstələrin bu

 • vəziyyətinə səbəb əksər hallarda HCV-dir.*Şəxsi araşdırma:

 • *Şəxsi araşdırma:

 • Apardığım sosial sorğu nəticəsində (100 təsadüfi nəfər)

 • müəyyən etdim ki, Azərbaycanda əhalinin 45%-i Hepatit

 • C virusu haqqında heç bir məlumata malik deyil. 53%

 • sorğu iştirakçıları isə çox cüzi məlumat sahibidirlər. Cəmi

 • 2% iştirakçı isə məlumat baxımından qənaətbəxşdir:V. Hepatit C xəstəliyinin müalicəsi və

 • V. Hepatit C xəstəliyinin müalicəsi və

 • Profilaktikası

 • Həkim xəstəni müayinədən keçirdikdən və

 • Hepatit C xəstəliyini və onun akut və ya

 • xroniki olmasını müəyyən edəndən sonra

 • müalicəyə başlamalıdır.

 • 1) Əgər xəstə akut Hepatit C xəstəsidirsə, bu

 • zaman tətbiq edilən müalicənin, virusu 98%

 • halda tamamilə aradan qaldırdığı müəyyən

 • edilmişdir.2) Əgər xəstə xroniki Hepatit C xəstəsidirsə,

 • 2) Əgər xəstə xroniki Hepatit C xəstəsidirsə,

 • o zaman xəstənin 50% hallarda orqanizmindən

 • HCV tamamilə təmizlənir. Yerdə qalan hallarda

 • isə bir ildən-bir müalicə təkrarlanmalıdır.

 • Müalicə 2 əsas dərmanla aparılır:

 • Interferon və ribavirin (interferon+ribavirin)

 • Bəzən peqinterferon da istifadə edilir. Bu,

 • peqasus adlı inyeksiya məhlulu şəklində

 • satılır.HCV-nin 6 genotipi məlumdur:

 • HCV-nin 6 genotipi məlumdur:

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.

 • Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.Kataloq: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> On Qutsal Bitiq’in (Onluğun) Yan Bitiqləri
2010 -> Trauma: The Golden Hour Dennis Kim md frcs(C)
2010 -> Moist Wound Healing
2010 -> Rédacteur en Chef : J. C. Pouliquen (Paris)
2010 -> Şagirdlərin soyadı,adı və atasının adı Valideynlərdən birinin soyadı,adı və atasının adı
2010 -> Gəncə-Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində, təbii naftalan nefti və ondan alınmış müalicəvi naften yağı ilə eləcə də dərman bitkiləri və müxtəlif arı məhsullarından
2010 -> Styrelsemöte 01/03-2012
2010 -> Metagenomics
2010 -> Hastaneye yatan hastaların sadece %5-10’u yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesine karsın
2010 -> AZƏrbaycan kp mk yanında partiya tariXİ İnstitutu sov.İkp mk yanında marksizmleniNİzm institutunun fiLİali

Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə