Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında


Qarnizon hərbi komendantının köməkçisiYüklə 0,9 Mb.
səhifə2/13
tarix26.11.2016
ölçüsü0,9 Mb.
#224
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Qarnizon hərbi komendantının köməkçisi

 

33. Qarnizon hərbi komendantının köməkçisi qarnizon komendantına tabedir və onun qarnizon və qarovul xidmətlərinə aid bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir.34. Qarnizon hərbi komendantının Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin növləri, həmçinin Sərhəd Qoşunları və Daxili Qoşunlar üzrə köməkçiləri öz fəaliyyətində bu Nizamnamənin 26-cı maddəsini və qarnizon hərbi komendantının göstərişlərini rəhbər tuturlar.

 

Qarnizon hərbi avtomobil müfəttişliyi (HAM) rəisi

 

35. Qarnizon hərbi avtomobil müfəttişliyi rəisi qarnizonda və qarnizona bitişik yollarda hərbi hissələrin avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı hadisələrin qarşısını almaq üçün tədbirlərin təşkilinə və həyata keçirilməsinə cavabdehdir.Qarnizon hərbi avtomobil müfəttişliyi rəisinin vəzifəsidir:

qarnizon hərbi hissələrinin avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı hadisələrin səbəblərini müntəzəm təhlil etmək, onların qarşısının alınması üzrə tədbirlər planını hazırlayıb qarnizon rəisinə təqdim etmək və Dövlət yol polisinin yerli orqanları ilə sıx əlaqə saxlayaraq onun yerinə yetirilməsinə nail olmaq;

sürücülər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarına əməl edilməsinə, hərəkət təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair əmrlərin tələblərinə, həmçinin qarnizon hərbi hissələrinin avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin yoxlanmasına, onlardan öz təyinatı üzrə istifadə edilməsinə, yol sənədlərinin olmasına və düzgün tərtib edilməsinə, sürücülərin vəziyyətinə və xarici görkəminə müntəzəm nəzarəti təşkil etmək;

tabeliyindən asılı olmayaraq, qarnizon rəisi tərəfindən təsdiq edilmiş plan üzrə qarnizon hərbi hissələrinin texniki nəzarət məntəqələrinin işini yoxlamaq;

hər ay HAM-nin müfəttişi kimi növbətçiliyə cəlb edilən zabitlərin və gizirlərin (miçmanların), qarnizon hərbi hissələrindən patrulların və nəqliyyatın ayrılması qrafiklərini tərtib etmək və onu qarnizon rəisinin təsdiqinə vermək;

HAM-nin növbətçi müfəttişlərinə təlimat vermək, onları nəzarət postlarına paylaşdırmaq, xidmət aparmalarını yoxlamaq, onlardan yazılı raportlar qəbul etmək, tutulub saxlanmış avtonəqliyyat vasitələrinin və alınmış sənədlərin uçotunu aparmaq, onlar barəsində müvafiq hərbi hissə komandirlərinə xəbər vermək;

texniki cəhətdən nasaz və ya qulluq olunmamış avtonəqliyyat vasitələrini istismardan çıxarıb hərbi hissələrə, zərurət olduqda isə tutulub saxlanmış avtonəqliyyat vasitələrini toplanış məntəqəsinə göndərmək;

hərbi hissələrin avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı hadisələrin uçotunu aparmaq, lazımi tədbirlər görmək üçün tutulub saxlanmış avtonəqliyyat vasitələri, sürücülər və baş verən hadisələr haqqında vaxtında qərar qəbul olunması üçün qarnizon rəisinə məlumat və qarnizon hərbi komendantına xəbər vermək;

yol hərəkəti qaydalarının pozulması və ya hərbi hissələrdə avtonəqliyyat vasitələrinin istismarı zamanı adamların həlak və ya şikəst olmaları ilə nəticələnmiş, yaxud digər ağır nəticələrə gətirib çıxaran hallarda dərhal qarnizon rəisinə məlumat və qarnizon hərbi komendantına, həmçinin hərbi prokurora xəbər vermək, hadisə yerlərində onların törədilmə səbəblərini və şəraitini şəxsən müəyyən etmək;

hərbi hissələrin avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərini sürücülük vəsiqəsindən məhrum etmək üçün Dövlət yol polisinin yerli orqanlarına material təqdim etmək;

qarnizon hərbi hissələrinin avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinin ixtisasının artırılması üzrə işi təşkil etmək və onların Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Dövlət yol polisinin yerli orqanları nəzdində ixtisas komissiyası imtahanlarında iştirak etməsi üçün zəruri şərait yaratmaq;

hərbi hissələrin avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün ayrılmış yollara nəzarət qoymaq, hərəkət sürətinin məhdudlaşdırılması üçün zonaları müəyyən etmək və Dövlət yol polisinin yerli orqanlarının icazəsi ilə müvafiq nişanlarla işarə etmək;

öz texniki nəzarət məntəqələri olmayan hərbi hissələrin avtonəqliyyat vasitələrini yoxlamaqdan ötrü qarnizon texniki nəzarət məntəqələrinin təşkili barədə qarnizon rəisinə təkliflər vermək və onların işinə nəzarət etmək;

başqa qarnizonların hərbi hissələrinin avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən törədilmiş pozuntular haqqında sənədləri müvafiq qarnizonun HAM rəisinə göndərməklə bu barədə həmin hərbi hissələrin komandirlərinə xəbər vermək.

36. HAM-nin müfəttişləri və patrulları növbədə olduqları zaman qarnizon HAM rəisinə tabedirlər və öz xidmətlərini onun göstərişlərinə uyğun olaraq yerinə yetirirlər.

HAM-nin növbətçi müfəttişlərinin müəyyən edilmiş sənədləri, geyim forması və fərdi nömrəli tanınma döş nişanları, əlində jezl (gecə qırmızı siqnalı disk və ya işıq əksetdirən) olmalıdır.

HAM-nin patrullarının müəyyən edilmiş geyim forması və qol sarğısı olmalıdır.

 

Qarnizon rabitə rəisi

 

37. Qarnizon rabitə rəisi qarnizonda rabitənin təşkilinə və vəziyyətinə cavabdehdir.Qarnizon rabitə rəisinin vəzifəsidir:

qarnizondaxili rabitənin təşkili və təmin edilməsi planını qarnizon rəisinə təsdiq üçün təqdim etmək və rabitənin vəziyyətinə nəzarət etmək;

qarnizonda səfərbərlik və həyəcan elan edilməsi halları üçün rabitənin təmin edilməsi tədbirləri planını işləyib hazırlamaq;

düşmənin basqın təhlükəsi barədə qarnizonun hərbi obyektlərinə xəbərdarlıq edilməsi sistemlərinin təşkilinə və daimi hazırlığına nəzarət etmək;

Rabitə Nazirliyinin, digər nazirliklərin və idarələrin yerli orqanları ilə onların rabitə vasitələrindən qarnizon hərbi hissələrinin mənafeyi üçün istifadə olunması məsələlərini həll etmək;

qarnizondaxili və qarnizonlararası rabitəni təmin etməkdən ötrü lazımi rabitə vasitələri və istismar materialları barəsində tələbnamələri yuxarı rabitə rəisinə təqdim etmək;

rabitə vasitələrinin vaxtında təmir olunması üçün tədbirlər görmək;

rabitə vasitələri ilə danışıq aparmaq qaydalarına riayət olunması tədbirlərini işləyib hazırlamaq və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.

 

Qarnizonun radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə xidməti rəisi

 

38. Qarnizonun radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə xidməti rəisi qarnizon rəisinin göstərişlərinə əsasən radioaktiv və zəhərləyici maddələrdən mühafizə sahəsində qarnizon tədbirlərinin təşkilinə və yerinə yetirilməsinə cavabdehdir.Qarnizon radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə xidməti rəisinin vəzifəsidir:

qarnizon hərbi hissələrinin və idarələrinin radioaktiv və zəhərləyici maddələrdən mühafizə olunması məsələlərinə dair qarnizon tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında iştirak etmək və bu məsələlər üzrə zəruri tədbirlərin görülməsinə rəhbərlik etmək;

qarnizonda radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə xidməti məsələləri üzrə yerli müdafiə tədbirlərinin keçirilməsini təşkil etmək və yoxlamaq;

radioaktiv və zəhərləyici maddələrdən mühafizə məsələləri üzrə yerli əhali arasında iş aparmaq üçün təlimatçılar hazırlamaqda mülki müdafiə qərargahına yardım göstərmək.

 

Qarnizon tibb xidməti rəisi

 

39. Qarnizon tibb xidməti rəisi müalicə-profilaktika və epidemiya əleyhinə tədbirlərin təşkilinə və həyata keçirilməsinə cavabdehdir, həmçinin qarnizonda sanitariya-gigiyena tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.Qarnizon tibb xidməti rəisinin vəzifəsidir:

bütün qarnizon üçün ümumi olan sanitariya-gigiyena, müalicə-profilaktika və epidemiya əleyhinə tədbirlər işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək;

qarnizon hərbi hissələrinin sanitariya vəziyyətini və onlarda şəxsi heyətin xəstələnməsini öyrənmək, həmçinin zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün qarnizon rəisinə vaxtında təkliflər vermək;

qarnizonun sanitariya-epidemioloji vəziyyətini, hərbi hissələrin yerləşdiyi ərazinin saxlanma şəraitini, suyun içmək və təsərrüfat məqsədləri üçün yararlılığını, qarnizon yeməkxanalarının, çörəkbişirmə müəssisələrinin, sallaqxanalarının, soyuducularının (buzxanalarının), ticarət-məişət müəssisələrinin, hamamlarının, camaşırxanalarının, dezinfeksiya kameralarının və qarnizon hərbi hissələrinin şəxsi heyətinin çimmək yerlərinin sanitariya vəziyyətini yoxlamaq, aşkar edilən çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək;

tərkibində tibbi heyət olmayan qarnizon hərbi hissələrinin, qarnizonda müvəqqəti yerləşən bölmələrin (komandaların) və ayrı-ayrı hərbi qulluqçuların, həmçinin qarnizon hərbi qulluqçularının ailə üzvlərinin tibbi təminatını təşkil etmək;

qarnizon rəisinin icazəsi ilə qarnizon hərbi hissələrinin tibb xidməti işçilərinin qarnizonda müalicə-profilaktika və epidemiya əleyhinə tədbirlərin həyata keçirilməsinə cəlb etmək;

paradlara, nümayişlərə, idman yarışlarına, həmçinin yanğın və təbii fəlakətə qarşı mübarizəyə cəlb edilən hərbi hissələrin tibbi təminatını təşkil etmək;

qarnizonda səfərbərlik və həyəcan elan olunması halları üçün tibbi təminat planını, həmçinin düşmən tərəfindən kütləvi qırğın silahı tətbiqinin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün tibbi xidmət tədbirlərini işləyib hazırlamaq;

qarnizonda yerli müdafiənin tibbi təminat tədbirlərini işləyib hazırlamaq və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;

kütləvi qırğın silahından əhalinin mühafizəsi üçün tibbi tədbirlər görülməsində mülki müdafiə qərargahına zəruri yardım göstərmək;

qarnizon hərbi hissələrinin yerləşdiyi rayonların sanitariya vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yerli səhiyyə orqanları ilə birlikdə tədbirlər işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;

qarnizon qospitallarında xəstələrin vəziyyətinə diqqət yetirmək və vaxtaşırı onlara baxış keçirmək;

mülki idarələrin və müəssisələrin, ambulatoriyaların, xəstəxanaların, çörəkbişirmə müəssisələrinin, sallaqxanaların və s. qarnizon hərbi hissələrinə göstərdikləri xidmətlərə, həmçinin mülki müalicə müəssisələrində yerləşdirilmiş xəstə hərbi qulluqçuların vəziyyətlərinə və onların vaxtında sağalıb çıxmasına nəzarət etmək;

qarnizon hərbi-tibbi idarələrinin işinə nəzarət etmək və qarnizon hərbi-həkim komissiyasının fəaliyyətinə rəhbərlik etmək;

qarnizon qarovullarının və hauptvaxt binalarının sanitar vəziyyətini ayda bir dəfədən az olmayaraq yoxlamaq; qarnizon hauptvaxtında saxlanan həbs edilənlərin tibbi müayinəsini və onlara tibbi yardım göstərilməsini təşkil etmək;

növbəti çağırışların tibbi təminat tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;

ötüb keçən hərbi eşelonların sanitariya vəziyyətinin yoxlanmasını qarnizon rəisinin göstərişi ilə təşkil etmək, həmçinin vağzallarda hərbi qulluqçuların gözləmə salonlarının sanitariya vəziyyətini vaxtaşırı yoxlamaq;

qarnizon hərbi hissələrinin və idarələrinin tibbi heyətinin təcrübə mübadiləsi və əlavə təhsili tədbirlərini qarnizon rəisinin təsdiq etdiyi plan üzrə həyata keçirmək[2]

qarnizonda ehtiyat tibbi heyətin hazırlanmasına nəzarət etmək;

hərbi qulluqçuların xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almasına və ya həlak olmasına (ölməsinə)səbəb olan hadisələr, qarnizon hərbi hissələrində və yerli əhali arasında yoluxucu xəstəliklərə tutulma halları və bu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər haqqında dərhal qarnizon rəisinə məlumat vermək. [3]

 

Qarnizonun baytar həkimi

 

40. Qarnizonun baytar həkimi şəxsi heyətin insan və heyvanlar üçün ümumi xəstəliklərdən qorunmasına kömək edən tədbirlərin, qoşunların heyvan və bitki mənşəli ərzaqla təminatı üzərində baytar nəzarətinin, qarnizon hərbi hissələrində (birləşmələrində, hərbi məktəblərində və idarələrində) və onlara təhkim edilmiş başqa hərbi hissələrdə baytarlıq-profilaktika, epizootiya əleyhinə və müalicə tədbirlərinin təşkilinə və həyata keçirilməsinə cavabdehdir.Hərbi baytar heyətinin olmadığı qarnizonlarda hərbi hissələrə baytarlıq xidməti Müdafiə Nazirliyi qoşunlarının baytarlıq təminatı planına əsasən həyata keçirilir.

Qarnizon baytar həkiminin vəzifəsidir:

qoşunların şəxsi heyətinin insan və heyvanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklərdən, həmçinin kütləvi qırğın silahının təsirinə məruz qalmış ərzaqdan istifadə edilərkən, baş verə bilən xəstəliklərdən və zədələrdən qorunması tədbirlərini tibb xidməti ilə birlikdə təşkil etmək;

qoşunları ət, süd və balıq məhsulları ilə təchiz edən sənaye müəssisələrinin baytar-sanitariya vəziyyətinə nəzarət etmək, anbarlarda (bazalarda) saxlandıqda və nəql edildikdə ərzaq məhsullarının ekspertizasını keçirmək;

zərurət olduqda, hərbi hissələrdə baytarlıq-sağlamlaşdırma tədbirləri keçirilməsini təşkil etmək;

hərbi hissələrin, həmçinin yardımçı (mətbəxyanı) təsərrüfatların heyvanlarına və ətlik-südlük mal-qaraya baytarlıq xidmətini həyata keçirmək;

hərbi hissələrdə heyvanların çıxdaş edilməsinə və kəsilməsinə rəy vermək;

baytarlıq-profilaktika, epizootiya əleyhinə və müalicə tədbirlərini hazırlayıb həyata keçirmək, hərbi hissələrin və yerli müdafiə obyektlərinin epizootik vəziyyətini yoxlamaq, bu məqsədlə qarnizon rəisinin icazəsi ilə hərbi hissələrin baytar heyətini cəlb etmək;

qarnizonun hərbi baytarlıq müəssisələrinin işinə nəzarət etmək;

hərbi hissələrin yerləşdiyi rayonda baytarlıq-sanitariya və epizootik vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün yerli mülki baytarlıq orqanları ilə birlikdə tədbirlərin hazırlanmasında iştirak etmək;

qarnizonda səfərbərlik və həyəcan elan olunması halları üçün baytarlıq təminatı planını, həmçinin düşmən tərəfindən kütləvi qırğın silahının tətbiqinin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün baytarlıq xidməti tədbirlərini işləyib hazırlamaq;

kütləvi qırğın silahından heyvanları mühafizə etmək üçün tədbirlər görməkdə mülki müdafiə qərargahına zəruri yardım göstərmək;

ötüb keçən hərbi eşelonların baytarlıq-sanitariya vəziyyətini qarnizon rəisinin göstərişi ilə yoxlamaq;

qarnizon rəisinin təsdiq etdiyi plana əsasən qarnizon hərbi hissələri və müəssisələrinin baytar heyətləri ilə iş təcrübəsi mübadiləsi və əlavə təhsil  sahəsində tədbirlər həyata keçirmək; [4]

qarnizonun baytarlıq-sanitariya vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması üçün zəruri tədbirlər haqqında qarnizon rəisinə məlumat vermək;

hərbi hissələrə məxsus olan və mülki baytarlıq müəssisələrində müalicə edilən heyvanlara necə xidmət göstərildiyinə nəzarət etmək;

qarnizon hərbi hissələrinə və yerli əhaliyə məxsus heyvanlar arasında yoluxucu xəstəliklər baş verməsi və bu xəstəliklərin qarşısının alınması üçün görülən tədbirlər haqqında qarnizon rəisinə dərhal məlumat vermək, xidmət edilən hərbi hissələrin komandirlərinə xəbər vermək.

 

Qarnizon maliyyə xidmətinin baş rəisi

 

41. Qarnizon maliyyə xidmətinin baş rəisi qarnizon hərbi hissələrinin pul vəsaiti ilə vaxtında təmin olunmasına və qarnizon rəisinin, həmçinin Müdafiə Nazirliyi maliyyə idarəsi rəisinin maliyyə məsələlərinə dair göstərişlərinin vaxtında yerinə yetirilməsinə cavabdehdir.Qarnizon maliyyə xidməti baş rəisinin vəzifəsidir:

qarnizon hərbi hissələrinin pul vəsaiti üçün sifarişlərin, tələbnamələrin və müəyyən edilmiş hesabatın vaxtında təqdim edilməsinə nəzarət etmək;

hərbi hissələrin şəxsi heyəti üçün Dövlət bankının yerli idarələrindən pul vəsaitinin alınması müddətləri barəsində qarnizon rəisinə məlumat vermək;

Müdafiə Nazirliyi maliyyə idarəsinin göstərişi ilə qarnizon hərbi hissələrinin şəxsi heyətinə pul paylama cədvəllərini qabaqcadan yoxlamaq;

qarnizon rəisinin təsdiq etdiyi plana uyğun olaraq maliyyə məsələlərinə dair əmrlərin və göstərişlərin öyrənilməsi üçün qarnizon hərbi hissələri maliyyə xidmətinin şəxsi heyəti ilə məşğələlər aparmaq;

qarnizon hərbi hissələrinin daxili yoxlama komissiyalarına təlimat vermək;

qarnizon rəisinin təsdiq etdiyi planlar üzrə qarnizon hərbi hissələri kassalarının gözlənilməz yoxlamalarını keçirmək və qarnizon hərbi hissələrinin maliyyə təsərrüfatlarında aşkar edilmiş nöqsanlar haqqında ona, eləcə də Müdafiə Nazirliyi maliyyə idarəsinin rəisinə məlumat vermək;

Müdafiə Nazirliyi maliyyə idarəsinin göstərişi ilə qarnizon hərbi hissələrinin təftiş aktlarında göstərilən təkliflərin yerinə yetirilməsini yoxlamaq;

qarnizon hərbi hissələrinin şəxsi heyəti arasında hərbi qulluqçuların pul //çıxarılıb// məsələləri haqqında izahat işi aparmaq. [5]

 

Qarnizon yanğından mühafizə xidmətinin rəisi

 

42. Qarnizon yanğından mühafizə xidmətinin rəisi qarnizonda yanğından mühafizə xidmətinin vəziyyətinə və qarnizon hərbi hissələrinin yanğınsöndürmə komandalarının daimi hazırlığına bilavasitə cavabdehdir.Qarnizon yanğından mühafizə xidməti rəisinin vəzifəsidir:

qarnizonun yanğından mühafizə planını işləyib hazırlamaq, yerli yanğından mühafizə orqanları ilə razılaşdırmaq, həmçinin yerli müdafiə planının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;

yanğından mühafizənin vəziyyətinə və hərbi hissələrin yanğınsöndürmə komandalarının xidmətinə nəzarət etmək;

qarnizon hərbi hissələrində və obyektlərində yanğınsöndürmə vasitələrinin saz saxlanmasına diqqət yetirmək;

yaşayış və köməkçi binaların, anbarların, parkların və başqa obyektlərin yanğından mühafizəsindəki çatışmazlıqları tezliklə aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görmək; nasaz istilik və işıq cihazlarından, həmçinin yanğından mühafizə avadanlığı ilə təchiz edilməmiş tamaşa salonlarından və başqa binalardan istifadə olunmasını qadağan etmək;

təlim mərkəzlərinə və düşərgələrə getmiş, yaxud qarnizonun tərkibindən çıxmış hərbi hissələrin kazarma binalarının, həmçinin qarnizonun hərbi şəhərciklərində zabitlərin yaşayış evlərinin yanğından mühafizə vəziyyətini yoxlamaq;

qarnizon hərbi hissələrinin yanğından mühafizə xidməti rəislərinə təlimat vermək və vaxtaşırı onlarla xüsusi məşğələlər keçirmək;

qarnizon rəisinin təsdiq etdiyi plan üzrə qarnizon hərbi hissələrinin yanğınsöndürmə komandalarının təlim məşğələlərini və qarnizon qarovullarının mühafizə etdikləri obyektlərdə təlim-yanğın həyəcanları keçirmək;

obyektlərin yerli müdafiəsi üzrə yanğınsöndürmə dəstələrinin xüsusi hazırlığını təşkil etmək və nəzarətdə saxlamaq, onların yanğınsöndürmə vasitələri ilə təmin olunmasına nəzarət etmək;

qarnizon rəisinin icazəsi ilə qarnizonda yanğından mühafizə xidmətinin vəziyyətini yoxlamaq üçün hərbi hissələrin yanğından mühafizə xidmətindən şəxslər cəlb etmək;

qarnizonda yanğın baş verdikdə, hərbi hissələrin və yerli yanğınsöndürmə komandalarını çağırmaq, yanğının söndürülməsində onların işinə rəhbərlik etmək;

qarnizonda yanğın baş verməsi və onun söndürülməsi üçün görülən tədbirlər haqqında dərhad qarnizon rəisinə, o olmadıqda isə qarnizon hərbi komendantına məlumat vermək, yanğının başvermə səbəblərini yerində araşdırmaq;

qarnizonun yanğından mühafizəsindəki nöqsanlar və onların aradan qaldırılması üzrə öz mülahizələri haqqında qarnizon rəisinə vaxtında məlumat vermək.

Qarnizonun hərbi dirijoru

 

43. Qarnizonun hərbi dirijoru qarnizon üçün ümumi olan tədbirlərə hərbi hissələrin orkestrləri tərəfindən xidmət göstərilməsinə və qarnizonun birləşmiş orkestrinin hazırlığına cavabdehdir.Qarnizon hərbi dirijorunun vəzifəsidir:

qarnizonda öz orkestrləri olmayan hərbi hissələrə başqa hərbi hissələrin orkestrləri tərəfindən xidmət göstərilməsini təşkil etmək və bu hərbi hissələrin komandirlərinə bölük təbilçiləri hazırlamaqda yardım göstərmək;

qarnizon qarovullarının dəyişməsi və başqa qarnizon tədbirlərinin keçirilməsi üçün hərbi hissələrin orkestrlərinin naryad cədvəllərini tərtib etmək;

qarnizon rəisinin təsdiq etdiyi plana əsasən qarnizon hərbi hissələri orkestrlərinin ixtisas hazırlığına nəzarət etmək; qarnizonun birləşmiş orkestrinin sıra və ixtisas hazırlığını keçirmək və ona rəhbərlik etmək.

 

Qarnizonun mənzil-istismar hissəsi rəisi

 

44. Qarnizonun mənzil-istismar hissəsi rəisi kazarma-mənzil fondunun istismarının, vaxtında təmir edilməsinin və uçotunun təşkilinə, həmçinin mənzil-istismar hissəsində uçotda olan hərbi hissələrin mənzil təminatının təşkilinə cavabdehdir. O, Müdafiə Nazirliyinin mənzil-istismar idarəsi rəisinə tabedir. Kazarma fondundan istifadə olunması, yaşayış sahəsinin bölüşdürülməsi və qoşunların məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məsələləri üzrə o, mənzil-istismar hissəsinin xidmət etdiyi qarnizon rəislərinin göstərişlərini yerinə yetirməlidir.45. Qarnizonun mənzil-istismar hissəsi rəisinin vəzifəsidir:

qarnizon rəislərinə qarnizon kazarma-mənzil fondundan istifadə olunmasına aid təkliflər və hesablamalar, çatışmayan fondun ayrılması üçün yerli hakimiyyət orqanlarına göndərilən tələbnamələr haqqında məlumat vermək;

qarnizonlarda yaşayış sahələrinin bölüşdürülməsi planlarını qarnizon rəislərinin təsdiqinə vermək, qarnizonlara təhkim olunmuş bütün yaşayış sahəsinin uçotunu aparmaq;

hərbi hissələr tərəfindən binalardan, kommunal qurğulardan, kazarma inventarından və mebeldən istismarın düzgünlüyünü yoxlamaq, onların qorunub saxlanması və vaxtında təmiri üçün tədbirlər görmək;

qarnizonların hərbi şəhərciklərinin ərazisinin abadlaşdırılması, yaşıllaşdırılması, hasarlanması və təmizlənməsi planlarını hazırlayıb qarnizon rəislərinin təsdiqinə vermək və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;

kazarma-mənzil fondunun, məişət müəssisələrinin və digər hərbi binaların təmir işlərinə rəhbərlik etmək və bilavasitə hərbi hissələrin gördüyü təmir-tikinti işlərinə nəzarət etmək;

hərbi hissələri mənzil təminatının bütün növləri ilə təmin etmək və ondan düzgün istifadə olunmasını yoxlamaq;

hərbi hissələrin elektrik enerjisi, su və yerli inşaat materialları ilə təmin olunmasını təşkil etmək və onlardan düzgün istifadə olunmasına nəzarət etmək;

mənzil təminatı ilə əlaqədar materiallar və pul vəsaiti üçün hərbi hissələrin tələbnamələrinin düzgünlüyünü yoxlamaq, ümumi tələbnamələr tərtib edib yuxarı təminat orqanlarına təqdim etmək;

mənzil-istismar hissəsinin xidmət etdiyi hərbi hissələrdə texniki məsələlər üzrə mənzil-istismar xidmətinə rəhbərlik etmək;

hərbi şəhərciklərin, binaların, kommunal avadanlığın, mənzil təminatının bütün növlərinin və mənzil təminatına buraxılan pul vəsaitinin uçotunu aparmaq;

qarnizonlarda obyektlərin yerli müdafiə planlarının işlənib hazırlanmasında və müvafiq tədbirlərin keçirilməsində iştirak etmək; qarnizonlarda yerli müdafiənin mühafizə və xüsusi qurğularının uçotunu aparmaq, onların düzgün istismarına və qorunub saxlanmasına nəzarət etmək;

qarnizonlarda səfərbərlik və həyəcan elan olunması halları üçün mənzil-istismar xidməti üzrə tədbirlər planlarını işləyib hazırlamaq.

 

Dəmiryol (su yolu) sahəsinin və stansiyasının (limanın), aeroportun hərbi komendantı

 

46. Dəmiryol (su yolu) sahəsinin və stansiyasının (limanın), aeroportun hərbi komendantı öz sahəsinin və stansiyasının (limanının), aeroportunun ərazisi hüdudlarında hərbi qulluqçular arasında yüksək hərbi intizamın saxlanması üzrə qarnizon hərbi komendantının vəzifələrini yerinə yetirir. Bu vəzifələri yerinə yetirərkən, dəmiryol (su yolu) sahəsinin və stansiyasının (limanın), aeroportun hərbi komendantı qarnizon rəisinə tabedir. Hərbi yükdaşıyan nəqliyyatları müşayiət edən qarovullar isə ona tabedir.47. Dəmiryol (su yolu) sahəsi və stansiyası (limanı), aeroport hərbi komendantının vəzifəsidir:

dəmiryol (su yolu) sahəsinin və stansiyasının (limanın), aeroportun ərazisində hərbi qulluqçular tərəfindən hərbi intizamın saxlanmasına və müəyyən edilmiş geyim forması qaydalarına riayət edilməsinə diqqət yetirmək;

stansiyaya (limana, aeroporta) gələn sərnişin qatarlarını (gəmilərini, hava gəmilərini), qarovulların müşayiət etdiyi hərbi eşelonları və hərbi yüklü nəqliyyatları qarşılamaq və ya bu məqsədlə öz köməkçilərini göndərmək; hərbi intizamın vəziyyətini, hərbi qulluqçuların maddi-məişət təminatını, yüklərin, eləcə də material hissənin bərkidilməsini yoxlamaq;

hərbi intizamı kobudcasına pozan və ya cinayət törətmiş hərbi qulluqçuları saxlamaq, zərurət olduqda isə qatarlardan, dəniz (çay) və hava gəmilərindən düşürmək;

hərbi gözləmə salonlarında və hərbi kassalarda qayda-qanunu müəyyənləşdirmək və saxlamaq, hərbi qulluqçuların və onların ailələrinin hərbi bilet almaq növbəsini təyin etmək;

yükləri almağa və onları yolda qorumağa gedən və ya öz hərbi hissələrinə qayıdan qarovulları ləngimədən yola salmaq;

onun sərəncamına ayrılmış patrullara təlimat vermək və onların nöqsansız xidmət etmələrinə diqqət yetirmək;

minikdəyişmə məntəqələrində tək və ya komanda tərkibində gedən hərbi qulluqçuların mədəni-məişət xidmətini və istirahətini təşkil etmək;

dəmiryol (su yolu) sahəsinin və stansiyasının (limanın), aeroportun ərazisində yerləşən qarnizon qarovullarının, həmçinin hərbi yüklü nəqliyyatı müşayiət edən qarovulların xidmətini yoxlamaq;

keçib gedən hərbi eşelonlarda və hərbi yüklü nəqliyyatlarda yanğından mühafizə qaydalarının yerinə yetirilməsini yoxlamaq;

vağzalda hərbi gözləmə salonlarının və keçib gedən hərbi eşelonların, qarovulların mindiyi vaqonların sanitariya vəziyyətinə diqqət yetirmək, həmçinin yolda xəstələnmiş və ya zərər çəkmiş hərbi qulluqçulara tibbi yardım göstərilməsi üçün tədbirlər görmək;

baş vermiş bütün hadisələr, hərbi qulluqçular tərəfindən hərbi intizamın pozulması və görülən tədbirlər haqqında qarnizon rəisinə məlumat vermək;

hərbi qulluqçular tərəfindən törədilmiş və ya onlara qarşı, həmçinin dövlət və ya hərbi mülkiyyət əleyhinə edilmiş cinayətlər və fövqəladə hadisələr barəsində qarnizon hərbi prokuroruna xəbər vermək.

48. Hərbi qulluqçular hərbi intizamı pozduqda, dəmiryol (su yolu) sahəsinin və stansiyasının (limanın), aeroportun hərbi komendantı bu Nizamnamənin 27-ci maddəsinin göstərişlərini rəhbər tutmalıdır. O, intizamı pozduğuna görə tutulmuş hərbi qulluqçunu, lazım gəldikdə, patrul və nəqliyyat çağıraraq qarnizon hərbi komendantının yanına göndərməlidir.

 Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə