Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqındaYüklə 0,9 Mb.
səhifə4/13
tarix26.11.2016
ölçüsü0,9 Mb.
#224
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

VI fəsil.

Parol

 

90. Parol məxfi sözdür: o qarovul rəisi üçün dəyişməyə gəlmiş qarovulun doğrudan da bu məqsəd üçün təyin olunmasını təsdiq edən bir vasitədir.Bundan əlavə, parol qarnizon rəisinin (hərbi hissə komandirinin), qarnizon hərbi komendantının və ya qarovullar (hərbi hissə) növbətçisinin əmri ilə gəlmiş şəxsinə həqiqətən müvafiq rəis tərəfindən nəyə isə səlahiyyət verildiyini təsdiq etmək vasitəsidir.

91. Parol Azərbaycan Respublikasının hər hansı bir şəhərinin və ya rayonunun adı ilə ifadə edilir və qarnizon qarovulları üçün qarnizon hərbi komendantı tərəfindən, daxili qarovullar üçün isə hərbi hissə qərargahı rəisi tərəfindən hər gün üçün müəyyən edilir. Hər qarovul üçün ayrı parol təyin edilir.

92. Parol 10 gündən artıq olmayaraq qabaqcadan müəyyən edilir və qarnizon hərbi komendantının (hərbi hissə qərargahı rəisinin) seyfində möhürlənmiş qovluqda saxlanan parol kitabına yazılır.

93. Təzə və köhnə parollar yazılmış kağızlar yeni qarovullar (hərbi hissə) növbətçisinə qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) və ya onun köməkçisi tərəfindən təyin olunmuş vaxtda qarovulların dəyişməsindən əvvəl verilir.

Qarovullar (hərbi hissə) növbətçisi parolların alınması haqqında parolvermə jurnalında qol çəkir və öz köməkçisini (əgər qarovul ona tabedirsə, hərbi hissə üzrə növbətçinin köməkçisini) parollarla tanış edir.

Qarnizon rəisinin (hərbi hissə komandirinin), qarnizon hərbi komendantının və ya qarovullar (hərbi hissə) növbətçisinin qarovul rəislərinə sərəncamlarını aparan şəxslərə də parol elə bu qaydada verilir.

94. Parolu bilən bütün şəxslər, onu məxfi saxlamağa borcludurlar. Sorğu zamanı parol kağıza yazılmaqla, onu ucadan elan etmədən xəbər verilir, sonra isə kağız dərhal yandırılır. [6]

Parol yazılan kağız itirildikdə və ya parol başqa yollarla açıldıqda, qarovul rəisi və yaxud qarovullar (hərbi hissə) növbətçisi tərəfindən parolun qüvvəsi dərhal dayandırılır, bu barədə dərhal qarnizon hərbi komendantına (hərbi hissə qərargahı rəisinə) məlumat verilir. Qarovullar (hərbi hissə) növbətçisi və ya onun köməkçisi təzə parolu qarovul rəisinə qarovul otağında şəxsən təqdim edir.

 

İkinci bölmə.

Qarovul xidmətinin təşkili və yerinə yetirilməsi

 

VII fəsil.Ümumi müddəalar

 

95. Qarovul xidmətini yerinə yetirmək döyüş vəzifəsini yerinə yetirmək deməkdir və şəxsi heyətdən bu Nizamnamənin bütün müddəalarına dəqiq əməl etməyi, yüksək sayıqlıq, sarsılmaz qətiyyət və təşəbbüskarlıq göstərməyi tələb edir.Qarovul xidməti tələblərinin pozulmasında təqsirkarlar intizam və cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.

96. Qarovul xidmətini yerinə yetirmək üçün qarovullar təyin edilir.

Döyüş bayraqlarının, hərbi və dövlət obyektlərinin mühafizəsi və müdafiəsi, həmçinin hauptvaxtda və intizam taborunda saxlanan şəxslərin mühafizəsi üzrə döyüş tapşırığını yerinə yetirməkdən ötrü təyin edilmiş silahlı bölmə qarovul adlanır.

Hərbi and qəbul etməmiş, gənc əsgərin hazırlıq proqramını mənimsəməmiş, xəstələnmiş, nalayiq hərəkətlərinə görə barələrində təhqiqat aparılan, həmçinin intizam cəzası çəkməkdən ötrü hərbi qulluqçuların qarovula təyin olunmaları qadağandır.

97. Qarnizon (düşərgə) və daxili (gəmi) qarovulları olur: hər ikisi daimi və müvəqqəti ola bilər.

Qarnizon (düşərgə) qarovulları özünün mühafizə bölmələri olmayan mərkəzi tabelikdəki ordu obyektlərini, ümumqarnizon (ümumdüşərgə) əhəmiyyətli obyektləri, birləşmələrin və ya bir-birinə yaxın məsafədə yerləşən bir neçə hərbi hissənin obyektlərini mühafizə və müdafiə etmək, həmçinin qarnizon hauptvaxtında saxlanan şəxsləri mühafizə etmək üçün təyin edilir.

Daxili (gəmi) qarovulu bir hərbi hissənin (gəminin) obyektlərini mühafizə və müdafiə etmək üçün təyin edilir.

Daimi qarovullar qarovullar cədvəlində nəzərdə tutulur. Müvəqqəti qarovullar qarovullar cədvəlinə daxil edilmir; onlar hərbi əmlak dəmiryol stansiyalarında (limanda, aeroportda) yüklənib boşaldılarkən, yaxud başqa yerlərdə müvəqqəti anbara yığılarkən, yanğın və ya təbii fəlakət zamanı həmin əmlakı mühafizə və müdafiə etmək, müxtəlif nəqliyyat növləri ilə daşınan xüsusi yükləri, həmçinin həbs edilənləri və məhkumları mühafizə və konvoy müşayiəti üçün qarnizon (düşərgə toplanışı) rəisinin və ya hərbi hissə (gəmi) komandirinin əmri ilə təyin olunurlar.

98. Qarnizon (düşərgə) qarovulları qarnizon (düşərgə toplanışı) rəisinə, qarnizon hərbi komendantına, qarovullar (düşərgə toplanışı) növbətçisinə və onun köməkçisinə tabedir; qarnizon (düşərgə) hauptvaxtındakı qarovul onlardan əlavə, hauptvaxt rəisinə tabedir.

Daxili (gəmi) qarovulları hərbi hissə (gəmi) komandirinə, hərbi hissə (gəmi) növbətçisinə və hərbi hissə növbətçisinin köməkçisi zabitdirsə, ona tabedirlər. Hərbi hissə növbətçisinin gizirlərdən təyin edilən köməkçisinə rəisləri zabit olmayan qarovullar, hərbi hissə növbətçisinin çavuşlardan təyin edilən köməkçisinə isə rəisləri çavuş olan qarovullar tabedir.

Qarovullar dəyişmə zamanı qarovullar (düşərgə toplanışı, hərbi hissə, gəmi) növbətçisini qarşılamaq üçün «Farağat» komandasının verildiyi andan bu şəxslərin tabeliyinə keçirlər.

Qarovullar növbədən sonra öz hərbi hissəsinə (bölməsinə) qayıtmaq üçün qarovul rəisinin «Addımla marş» komandasını verdiyi andan göstərilən şəxslərin tabeliyindən çıxırlar.

99. Qarovulun tərkibinə qarovul rəisi, postların və növbələrin sayına görə qarovul nəfərləri, dəyişdiricilər, zərurət olduqda isə qarovul rəisinin köməkçisi və nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri təyin edilirlər.

Hauptvaxtdakı qarovulların tərkibinə göstərilənlərdən əlavə, əsgərlərdən (matroslardan) çıxarıcılar da təyin edilirlər.

100. Obyektlərin bilavasitə mühafizəsi və müdafiəsi üçün qarovulun tərkibindən saatdarlar qoyulur.

Saatdar ona tapşırılmış postu mühafizə və müdafiə etmək üçün döyüş tapşırığını yerinə yetirən silahlı qarovul nəfəridir.

Mühafizə və müdafiə edilməsi saatdara tapşırılmış bütün obyektlər, həmçinin onun öz vəzifəsini icra etdiyi yer və ya sahə post adlanır.

Saatdarlar obyektlərin mühafizəsini onun ətrafındakı bayır və daxili hasarlar arasında və ya bir hasarı olan obyektin hasarı boyunca daxili tərəfdən patrulluq etmək, hasarı olmayan anbarların, saxlancların və i.a. ətrafında dolanmaq, həmçinin müşahidə qülləsindən müşahidə etmək yolu ilə həyata keçirirlər. Ayrıca obyektlər hərəkət etməyən saatdarlar tərəfindən mühafizə edilə bilər.

101. Qarnizon rəisləri, birləşmə və hərbi hissə komandirləri, hərbi obyekt rəisləri, həmçinin onların bütün birbaşa rəisləri obyektlərin mühafizəsi və müdafiəsi üçün lazım olan şəxsi heyətin sayının daim səmərəli azaldılmasına çalışmalıdırlar. Bu, aşağıdakı vasitələrlə əldə edilir:

bir-birinə yaxın yerləşən və müxtəlif hərbi hissələrə məxsus olan bütün anbar, saxlanc, park və başqa mühafizə olunan obyektlərin bir qarovulun mühafizəsi altında birləşdirilməsi;

texniki mühafizə və siqnalizasiya vasitələrindən, müşahidə qüllələrindən, həmçinin qarovul itlərindən istifadə etməklə bu obyektlərin ümumi hasara alınması;

hərəkət etməyən saatdarların dayandığı postların sayının azaldılması, piyada və nəqliyyat vasitələrində patrulluqetmə qaydası ilə obyektlərin mühafizəsinin təşkili.

102. Patrulluqetmə ilə obyektlərin mühafizəsi təşkil edilərkən, obyektin hasarlanmasından və yerin şəraitindən asılı olaraq, göstərilən vaxt ərzində saatdara mühafizə və müdafiə üçün gündüz 2 km-dək, gecə 1 km-dək zolaq təyin edilir. Pis hava şəraitində (güclü dumanda, yağış, qar yağanda) obyektlərin mühafizəsini gücləndirməkdən ötrü qarnizon rəisinin (hərbi hissə komandirinin) sərəncamı ilə əlavə qarovul nəfərləri və ya nəqliyyat vasitələrində patrul nəfərləri təyin oluna bilər. Bu halda əlavə qarovul nəfərlərinin xidmət etməsi və patrulluqetmə qaydası qarnizon rəisi (hərbi hissə komandiri) tərəfindən təyin edilir.

Saatdarlar hərəkət marşrutları üzrə obyektlərin etibarlı mühafizəsini təmin edən sürətlə piyada hərəkət edir, ərazini və hasarları gözdən keçirmək, xidmət çəkməsi barədə qarovul rəisinə rabitə vasitələri ilə məlumat vermək və siqnalizasiya məntəqələrindən keçərkən, müəyyən edilmiş siqnalı vermək üçün qısa müddətə dayanırlar. Qış vaxtı onlar xizəklə hərəkət edə bilərlər.

Ətraf yaxşı görünəndə ərazi şəraiti imkan verirsə, saatdarlar mühafizə olunan obyektləri və onların giriş yollarını xüsusi hazırlanmış qüllələrdən müşahidə edə bilərlər.

103. Saatdarlara kömək məqsədilə bütün qarovul otaqlarında oyaq və istirahət edən növbələrin qarovul nəfərlərindən ehtiyat qrupları təşkil edilir. Döyüş həyəcanı siqnalı zamanı onlar qarovul rəisinin, onun köməkçisinin və ya dəyişdiricinin komandası altında qayda pozulan yerə gəlib şəraitə görə hərəkət edirlər. Ehtiyac olduqda, bu qrupları qayda pozulan yerə tez aparmaq üçün qarovullar nəqliyyatla təchiz edilirlər.

104. Qarovulun tərkibinə daxil olan şəxslər xidmət zamanı nalayiq hərəkət etdikdə, onlara inzibati cəza qarovul növbəsindən və ya onlar başqa hərbi qulluqçularla əvəz edildikdən sonra verilir.

Hərbi qulluqçunu nalayiq hərəkətinə görə xidməti davam etdirməyə buraxmaq qeyri-mümkün olduqda, o, qarovul (hərbi hissə, gəmi) növbətçisinin sərəncamına əsasən başqa hərbi qulluqçu ilə əvəz edilmək üçün silahsız və döyüş sursatsız hərbi hissəyə (bölməyə) göndərilir. Onu qarovul rəisinin köməkçisi (dəyişdirici) və ya hərbi hissədən (bölmədən) bu məqsəd üçün çağırılmış şəxs müşayiət edir.

105. Qarovulun şəxsi heyəti qarovul geyim formasında olmalıdır (8 saylı əlavə). Onlar sərrast atəş üçün sazlanmış avtomat və ya süngülü karabinlə silahlanmalıdırlar. Qarovul rəisləri özlərinin ştat silahları ilə silahlanırlar.

Qarovul döyüş patronları ilə aşağıdakı hesabla təchiz olunur: hər avtomata və tapançaya — iki dolu maqazin, hər karabinə — daraqlarda 30 patron.

Bundan əlavə, qarnizon rəisinin (hərbi hissə komandirinin) xüsusi sərəncamına əsasən qarovullar hərəsi 3 dolu maqazinli pulemyotla və qarovulun bütün heyətinin hər bir nəfəri 2 əl qumbarası ilə silahlana bilər.

106. Silahlar postlara getməzdən əvvəl, məhkəmədə, istintaqda olanların və ya məhkumların konvoy müşayiəti və qarovulları yoxlayan şəxsləri müşayiət üçün doldurulur, qarovul otaqlarına qayıdan kimi dərhal boşaldılır və yoxlanılır.

Silahlar qarovul otağının qabağında xüsusi hazırlanmış və işıqlandırılmış, güllətutanı olan yerdə, növbə maşınla postlara getdiyi halda isə qarovul rəisi üçün təlimatda göstərilən, zərurət olduqda bu cür hazırlanmış yerlərdə və qarovul rəisinin və ya onun köməkçisinin (dəyişdiricilərin) komandaları ilə və onların bilavasitə nəzarəti altında doldurulur və boşaldılır. Silah doldurularkən və boşaldılarkən, onun lüləsi 45-60 dərəcəli bucaq altında yuxarıya, ətrafdakı yaşayış binalarından və mühafizə olunan obyektlərdən yana yönəldilir. Qarovul otağının yaxınlığında və ətrafında yaşayış və köməkçi binalar olduqda silah qarovul otağında güllətutan olan yerdə doldurulur və boşaldılır.

Silah gəmilərdə yuxarı göyərtədə — xüsusi müəyyən edilmiş yerdə doldurulur və boşaldılır.

Tapançalar patronlar alınandan sonra bölmədə doldurulur və qarovul növbəni qurtarıb bölməyə qayıdandan sonra orada boşaldılır.

107. Silah müvafiq silahlar üçün atıcılıq işi üzrə təlimatlarda göstərilən qaydalara uyğun olaraq doldurulur və bu halda patron patron yuvasına yeridilmir.

Avtomat dolu maqazinlə doldurulur. O, doldurulmazdan əvvəl yoxlanılır (bu halda çaxmaq dabanı buraxılır) və qoruyucuya qoyulur. Maqazini birləşdirəndən sonra çıxmaq çərçivəsi geri çəkilməməlidir.

Karabinin maqazini tamamilə doldurulur. Karabin doldurulduqdan sonra çaxmaq yavaşca bağlanır (bu zaman patron patron yuvasına yeridilmir), qoruyucudan çıxarılır, çaxmaq dabanı buraxılır və karabin qoruyucuya qoyulur.

Tapança dolu maqazinlə doldurulur, doldurulan zaman çaxmaq geri çəkilmir. Tapança doldurulmazdan qabaq qoruyucuya qoyulur.

Pulemyotlar və əl qumbaraları bilavasitə istifadə edilməzdən qabaq doldurulur.

108. Qarnizon rəisinin (hərbi hissə komandirinin) sərəncamı ilə qarovul otağında döyüş patronları ehtiyatı yaradılır: hər avtomat və ya karabin üçün — 150 patron, hər tapança üçün — 16 patron.

Ehtiyat döyüş patronları xüsusi dəmir və ya dəmir üzlüklü yeşikdə sink qutuda saxlanılır.

Qarovullar əl qumbaraları ilə silahlandıqda, onlar və onların partladıcıları ayrıca xüsusi yeşiklərdə saxlanılır, bu halda partladıcılar əl qumbaralarından ayrı, sukeçirməyən qablarda saxlanılır.

Döyüş patronlarının uçotu kitabı (9 saylı əlavə), əl qumbaralarının və onların partladıcılarının uçotu kitabı, həmçinin sink qutuları açmaq üçün açar həmin yeşiklərdə saxlanılır. Yeşiklər qıfıllanır, qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) tərəfindən möhürlənir və qarovul otağında olan qarovulun əmlak və avadanlıq siyahısına daxil edilir.

Döyüş sursatı olan yeşiklərin açarı və ona vurulmuş möhürün surğuc surəti qarovul rəisində saxlanılır. Açarları başqa şəxslərə vermək qadağandır.

109. Qarovul rəisi ehtiyat döyüş patronları, əl qumbaraları və onların partladıcıları olan yeşiklərin mühafizəsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.

Ehtiyat döyüş sursatının yerində olması və vəziyyəti ayda bir dəfədən az olmayaraq, qarnizon qarovullarında qarnizon hərbi komendantı, daxili qarovullarda isə hərbi hissə qərargahı rəisi tərəfindən yoxlanılır.

Yoxlamanın nəticələri ehtiyat döyüş sursatının uçotu kitabına və postlar cədvəlinə yazılır.

110. Qarovul otaqlarının və postların avadanlıqla, siqnalizasiya və rabitə vasitələrilə təmin edilməsi, həmçinin mühafizə olunan obyektlərin hasarlanması (10 və 11 saylı əlavələr) və bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş inventarla təmin edilməsi hərbi obyekt rəisinə (hərbi hissə komandirinə) həvalə edilir.

Hərbi obyekt rəisi (hərbi hissə komandiri) qarovul otağının işıqlandırılması, yanacaqla və qarovulun post geyimi ilə təmin olunması üçün məsuliyyət daşıyır.

111. Anbarların (bazaların, arsenalların) texniki ərazilərinə, həmçinin tezalışan və xüsusi əhəmiyyətli obyektlərə buraxılış qaydaları xüsusi əsasnamələrə (təlimatlara) əsasən müvafiq mərkəzi idarələrin (şöbələrin) rəisləri tərəfindən müəyyən edilir.

112. Qarovulun mühafizə etdiyi saxlancların (anbarların, parkların) açılmasına və maşınların (təyyarələrin topların, ya da döyüş texnikasının) dayanacaq yerlərinə buraxılmasına qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) tərəfindən imzalanmış və gerbli möhürlə təsdiq edilmiş daimi və ya birdəfəlik icazə vərəqəsinə (12 saylı əlavə) əsasən icazə verilir.

Bu və ya başqa saxlancları (anbarları, parkları) açmağa və yaxud dayanacaqlarda olan maşınları (təyyarələri, topları ya da digər döyüş texnikasını) qarovuldan qəbul etməyə icazəsi olan şəxslərin siyahısı qarnizon (hərbi hissə) üzrə əmrlə elan edilir.

Qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) tərəfindən təsdiq edilmiş və üstündə imzaların əsli olan icazə vərəqələrinin nümunələri, bu və ya digər saxlancları (anbarları, parkları) açmağa və ya bunlara buraxılmağa ixtiyarı olan vəzifəli şəxslərin siyahısı və möhürlərin surğuc surətləri (plombların izləri) olan nümunələr qarovul otaqlarında saxlanılmalıdır (11 saylı əlavə).

113. Xüsusi şəraitdə hərbi obyektlərin mühafizəsi və müdafiəsi üçün qarovul xidməti Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri tərəfindən əlavə qaydalarla müəyyən edilir.

 

VIII fəsil.Qarovulların təyin edilməsi və hazırlanması

 

Qarovulların təyin edilməsi

 

114. Qarovullar cədvəlinə əsasən (1 saylı əlavə) qarnizon qarovulları qarnizon hərbi komendantı, daxili qarovullar isə hərbi hissə qərargahı rəisi tərəfindən təyin edilir.Qarovullar hər sutkada dəyişdirilməlidir. Bir qayda olaraq eyni hərbi qulluqçular ən çoxu iki sutkadan bir qarovula təyin edilirlər.

115. Obyektlərin vacibliyini, hasarlanmasını və mümkün qədər az saylı saatdarlarla etibarlı mühafizəsini nəzərə alaraq, onların mühafizəsini və müdafiəsini təşkil etməkdən ötrü qarnizon rəisinin (hərbi hissə komandirinin) göstərişinə əsasən qarnizon qarovulları cədvəlini qarnizon hərbi komendantı, daxili qarovullar cədvəlini isə hərbi hissə qərargahı rəisi tərtib edir. Qarovullar cədvəlini tərtib etməzdən qabaq ərazidə obyektlərin yerləşmə şəraitini öyrənmək lazımdır.

Ordu və mərkəz tabeliyində və öz mühafizə bölmələri olan obyektlərin mühafizəsi üçün qarovullar cədvəlini hərbi obyektin (anbarın, bazanın) rəisi tərtib edir.

Azərbaycan Respublikasının Daxili Qoşunlarından olan qarovullar qarnizon qarovulları cədvəlinə daxil edilmir.

116. Qarovullar cədvəli ilə eyni vaxtda hər bir qarovul üçün postların yerləşmə sxemi, postlar tabeli (3 saylı əlavə) və qarovul rəisi üçün təlimat tərtib edilir.

Postların yerləşmə sxemində postların və qadağan zonalarının sərhədləri, hasarın növü, növbələrin və patrulların postlara minik vasitələrində hərəkət marşrutları, saatdarların gündüz və gecə vaxtı hərəkət marşrutları, səngərlərin, müşahidə qüllələrinin, siqnalizasiya və yanğınsöndürmə vasitələrinin, qarovul itləri postlarının yerləri, postlara gələn daha çox təhlükəli yollar göstərilir.

Postlar tabelində hər postda nəyin mühafizə və müdafiə olunması göstərilir. Tabeldə postun xüsusiyyətini və postda xidmət aparılmasının konkret şəraitini nəzərə almaqla, saatdarların vəzifələri, onlara qüllədən müşahidə aparmasına icazə verilən vaxt, kənar şəxslərin posta buraxılması qadağan edilmiş ən yaxın məsafə, posta, yaxud qonşu postlara basqın və postdan yanğın vaxtı saatdarların hərəkətləri, onların hansı hallarda silah işlətməsinə icazə verildiyi göstərilir.

Təlimatda qarovula tapşırılmış obyektlərin mühafizəsi və müdafiəsi üzrə qarovul rəisinin xüsusi vəzifələri, gecə vaxtı və pis hava şəraitində mühafizənin gücləndirilməsi barədə, mühafizə olunan obyektlərə basqın edildikdə, yanğın və təbii fəlakət baş verdikdə, döyüş həyəcanı siqnalları üzrə qarovulun hərəkətləri barədə göstərişlər, həmçinin döyüş sursatı saxlanan yeşiklərin açılması qaydası göstərilir.

Postların yerləşmə sxemi, postlar tabeli və qarovul rəisi üçün təlimat qarnizon rəisi (hərbi hissə komandiri) tərəfindən təsdiq edilir.

117. Qarnizon qarovullarının, həmçinin hərbi məktəblərin daxili qarovullarının cədvəlləri Baş Qərargah rəisinin, hərbi hissələrin daxili qarovullarının cədvəli isə birləşmə komandirinin təsdiqinə verilir.

Hərbi ali məktəblərin daxili qarovullarının cədvəlləri onların rəisləri tərəfindən təsdiq edilir.

Birlik və yaxud mərkəz tabeliyində olan hərbi hissələrin daxili qarovullar cədvəli, həmçinin belə tabelikdə olmaqla öz mühafizə bölmələri olan obyektlərin mühafizəsi və müdafiəsi üçün təyin edilən daxili qarovullar cədvəlləri bilavasitə müvafiq rəislərin təsdiqinə verilir.

Cədvələ qarovul postlarının yerləşmə sxemi əlavə olunur.

118. Qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) qarovullar cədvəlinə əsasən hər ay üçün qarovullar naryadı cədvəlini (2 saylı əlavə) tərtib edir və o, qarnizon rəisi (hərbi hissə komandiri) tərəfindən təsdiq edilir.

Qarovullar naryadı cədvəlindən çıxarışlar, həmçinin postların yerləşmə sxemləri, postlar tabelləri və qarovul rəisləri üçün təlimatlar qarnizon xidməti aparmağa cəlb edilən bütün qarnizon hərbi hissələrinə təzə ayın başlanmasına ən geci 10 sutka qalmış göndərilir.

Hərbi hissə qərargahı təzə ayın başlanmasına 5-6 sutka qalmış qarovulların təyin edildiyi bölmələrin komandirlərinə onların naryada getmə günlərini və qarovulların tərkibini bildirir.

Qarovullar naryadı cədvəlində, postların yerləşmə sxemində və postlar tabelində edilən hər hansı bir dəyişikliyi qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) vaxtında hərbi hissələrə (bölmələrə) bildirir.

119. Qarovul rəisi obyektdə beş və daha artıq post olduqda zabitlərdən, yaxud gizirlərdən (miçmanlardan), ondan az post olduqda isə, çavuşlardan təyin edilir.

Xüsusi əhəmiyyətli obyekti mühafizə edən qarovul rəisi postların sayından asılı olmayaraq, zabitlərdən və ya gizirlərdən (miçmanlardan) təyin edilir.

Hərbi məktəblərdə postların sayından asılı olmayaraq, qarovul rəisi yuxarı kurs kursantlarından təyin edilə bilər.

Qarnizon hauptvaxtında qarovul rəisi həmişə zabitlərdən təyin edilir.

Qarnizon rəisinin (hərbi hissə komandirinin) qərarı ilə qarovula çavuşlardan qarovul rəisi köməkçisi təyin oluna bilər. Qarovul rəisi köməkçisinin təyin edilmədiyi halda onun vəzifəsini birinci dəyişdirici yerinə yetirir.

Qarovulun tərkibində qarovul itləri postları olduqda it bələdçilərinin başçılarından qarovul rəisinin qarovul itləri xidməti üzrə köməkçisi təyin edilir (13 saylı əlavə).

120. Qarovulun heyətinə çavuşlardan, baş əsgərlərdən (baş matroslardan) və ya yaxşı hazırlıqlı əsgərlərdən (matroslardan) dəyişdiricilər təyin edilir.

Postalrın sayından və yerindən asılı olaraq dəyişdiricilərin miqdarı elə hesablanır ki, hər bir dəyişdirici postlara beş nəfərdən çox saatdar qoymasın, postlara getməyə, saatdarların dəyişdirilməsinə və qarovul otağına qayıtmasına bir saatdan çox vaxt sərf edilməsin.

Qarovula bir neçə dəyişdirici təyin edildikdə, onlar birinci dəyişdirici, ikinci dəyişdirici və s. adlanırlar.

Qarovul ancaq bir postu mühafizə edirsə, dəyişdirici təyin edilmir, onun vəzifəsini qarovul rəisi yerinə yetirir.

121. Qarovul nəfərləri əsgərlərdən (matroslardan) təyin edilirlər. Əsgərlər (matroslar) çatışmadıqda müddətli xidmət çavuşları qarovul nəfəri təyin oluna bilərlər. Bu halda postun (postların) bütün növbələri onlardan təşkil edilir və hərbi rütbəsi qarovul nəfərinin hərbi rütbəsindən aşağı olmayan hərbi qulluqçu dəyişdirici təyin edilir.

Qarovul nəfərlərinin sayı həmin qarovul üçün təyin edilmiş postların sayından asılıdır. Postların sutka ərzində mühafizəsi üçün üç növbəli, postlar ancaq gecə (qaranlıq başlanandan işıqlanana qədər) və ya bu postun anbarlarının, saxlanclarının bağlanmasından açılmasına qədər mühafizə olunduqda isə iki növbəli saatdarlar təyin edilirlər.

Çıxarıcılar həbs edilənlərin sayından və hauptvaxtdakı ümumi istifadə yerlərinin harada yerləşməsindən asılı olaraq 10-15 həbs edilənə bir çıxarıcı təyin edilir.

122. Qarovul heyəti, o cümlədən qarovul rəisi naryadın başlanmasına ən geci bir sutka qalmış, bir qayda olaraq, eyni bölmədən, nadir hallarda isə eyni hərbi hissədən təyin edilir.

Bütün qarnizon qarovulları, bir qayda olaraq, eyni hərbi hissədən təyin edilirlər.

 

Qarovulların hazırlanması

123. Qarovullar təyin edilən hərbi hissələrin və bölmələrin komandirləri qarovulların şəxsi heyətinin seçilməsi və xidmətə hazırlanması, silahlarının və döyüş patronlarının saz olması, həmçinin qarovulların vaxtında dəyişməyə göndərilməsi üçün məsuliyyət daşıyırlar.

124. Bölükdən (batareyadan) təyin olunmuş qarovullar şəxsi heyətinin hazırlanmasını bölük (batareya) komandiri şəxsən özü, tabordan (diviziondan) təyin olunmuş qarovullar şəxsi heyətinin hazırlanmasını şəxsən tabor (divizion) komandiri, hərbi hissədən təyin olunmuş qarovullar şəxsi heyətinin hazırlanmasını isə hərbi hissə komandirinin göstərişi ilə qarovullar təyin olunan bölmələrin birinin komandiri təşkil edir.

Hər bir mühafizə olunan obyektin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq qarovulun şəxsi heyəti ilə praktiki məşğələlər xüsusi hazırlanmış yerlərdə aparılır.

125. Hərbi hissələrin qərargah rəisləri qarnizon və daxili qarovulların naryada getmələrinə üç sutka qalmış qarovullar təyin olunacaq bölmələrin komandirlərinə postların yerləşmə sxemlərini, postların tabellərini və qarovul rəisi üçün təlimatı qarovulların şəxsi heyətinin öyrənməsi üçün verməyə borcludurlar. Öyrənildikdən sonra göstərilən sənədlər hərbi hissə qərargahına qaytarılır.

126. Qarovula təyin olunan hərbi qulluqçular naryada gedəsi gündən qabaqkı gecə heç bir xidmət yerinə yetirməməli, yaxud da məşğələyə və işə cəlb edilməməlidirlər.

Qarovulun şəxsi heyətinə naryada getdiyi gün, günün nizam qaydasında göstərilən vaxtda xidməti yerinə yetirməyə hazırlaşmaq, vəzifələrini bilməsini, silahla rəftar bacarığını yoxlamaq və istirahət (yuxu) üçün üç saatdan az olmayaraq vaxt verilməlidir.

127. Qarovullar təyin olunan bölük (batareya) və yaxud tabor (divizion) komandirinin vəzifəsidir:

naryada getmə ərəfəsində postlar tabelinə əsasən qarovulun şəxsi heyətinin seçilib yerləşdirilməsini yoxlamaq;

qarovulun şəxsi heyətinin hazırlanması üzrə məşğələ aparmaq və onların öz vəzifələrini bilməsini yoxlamaq;

qarovulun şəxsi heyətinin dəyişməyə göndərilməsindən əvvəl silahlarının və döyüş patronlarının vəziyyətini, hər bir hərbi qulluqçunun zahiri görkəmini yoxlamaq, həmçinin postlar cədvəlini (4 saylı əlavə) doldurmaq və imzalamaq;

qarovulun vaxtında dəyişməyə göndərilməsini təmin etmək;

bölükdən (batareyadan) və yaxud tabordan (diviziondan) təyin edilmiş qarovulun xidmətini yoxlamaq;

qarovul növbəsini qurtardıqdan sonra tapşırığın yerinə yetirilməsi haqqında qarovul rəisinin məlumatını dinləmək, postlar cədvəlində yazılmış bütün qeydlərlə tanış olmaq, ertəsi gündən gec olmayaraq bütün bölüyün (batareyanın) tərkibi ilə xidmətin yerinə yetirilməsini təhlil etmək və iradlar üzrə görülən tədbirləri qeyd edib, postlar cədvəlini hərbi hissə qərargahına göndərmək.

128. Qarovullar dəyişməyə getməzdən 15 dəqiqə qabaq xidməti yerinə yetirməyə hazır olmalı və qarovul rəislərinin tabeliyinə qəbul edilməlidirlər. O vaxta qədər qarovul rəislərinin vəzifəsidir:

döyüş patronlarını alıb şəxsi heyətə paylamaq və maqazinlərin (daraqların) düzgün doldurulmasını yoxlamaq;

postlar cədvəli üzrə qarovulun tərkibini yoxlamaq;

silahları yoxlamaq;

geyimin və ləvazimatın sazlığını yoxlamaq;

qarovulun hazırlığı haqqında bölük (batareya) və yaxud tabor (divizion) komandirinə məlumat vermək.

Qarovullar (tapança ilə silahlanmış qarovul rəislərindən başqa) bölmədən doldurulmamış silahla, maqazinləri (daraqları) çantalara qoyaraq getməlidirlər.

129. Hərbi hissələrdən bütün qarnizon qarovullarını hərbi hissə növbətçisi yola salır. Qarovulların yola salınması haqqında o, hərbi hissə komandirinə (qərargah rəisinə) və qarnizon hərbi komendantına məlumat verməlidir.

 Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə