AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycanYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix12.05.2017
ölçüsü0,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 
1
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 
 
M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN 
MİLLİ KİTABXANASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə 
nəşr olunan kitabların 
biblioqrafik təsviri 
(II hissə) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI  2009 
 

 
2
Vəsaitin tərtib olunmasında  
“Ədəbiyyatın elmi sistemləşdirilməsi”
 
şöbəsinin əməkdaşları iştirak etmişlər
 
 
       
       
Buraxılışa məsul: 
  K.Tahirov 
 
 
Redaktor: 
 
 
 
G.Baxşəliyeva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
                          
                    
  © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2009 
     
     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 
yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunan 
kitabların biblioqrafik təsviri (II hissə) /red. 
G.Baxşəliyeva, burax. məsul: K.Tahirov 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab-
xanası.- B., 2009.- 102 s. 
 
 

 
3
ÖN SÖZ 
 
 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 
2004-cü il tarixli sərəncamı ilə  nəşr olunan kitabların 
biblioqrafik təsvirinin I hissəsi Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən nəşr edilmişdir. 
Çoxlu sayda kitabxana rəhbərlərinin və mütəxəssislərinin 
müraciəti  əsasında həmin sərəncamla nəşr edilən 
ədəbiyyatın təsvirinin 2-ci hissəsi M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Ədəbiyyatın elmi 
sistemləşdirilməsi”  şöbəsinin  əməkdaşları  tərəfindən 
hazırlanmışdır. Vəsaitdə  əksini tapmış  ədəbiyyat 2006-
2007-ci illəri əhatə edir və kütləvi kitabxanalar üçün KBT-
yə əsasən təsnifləşdirilmiş, əlifba qaydası ilə düzülmüşdür. 
 
Vəsaitdən təsvirlə  məşğul olan bütün kitabxana 
işçiləri istifadə edə bilərlər.  
Nəşrlə bağlı arzu və rəylərini bildirəcək hər bir şəxsə 
əvvəlcədən təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. 
 
 
Ünvan: AZ-1000, Bakı şəhəri,Xaqani küçəsi 29. 
E-mail: contact@anl.az 
 

 
4
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə 
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 
sərəncamı 
 
         Müstəqil Azərbaycan Respublikasında həyatın 
müxtəlif sahələrində aparılan islahatlar içərisində latın 
qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpa edilməsi böyük tarixi 
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər 
Əliyevin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2001 -ci il tarixli və 
“Azərbaycan  əlifbası  və Azərbaycan dili gününün qeyd 
etməsi haqqında” 9 avqust 2001-ci il tarixli fərmanları 
ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisə olmuş  və 
latın qrafikalı Azərbaycan  əlifbasına keçidi bütövlükdə 
təmin etmişdir. Latın qrafikalı Azərbaycan  əlifbası artıq 
həyatımızın bütün sahələrində tam yerini tutmuşdur. 
Bununla yanaşı Azərbaycan  ədəbiyyatı, mədəniyyəti və 
elminin vaxtilə kiril qrafikası ilə çap olunmuş qiymətli 
nümunələrinin latın qrafikasında yenidən kütləvi  şəkildə 
nəşr olunması günün ən vacib məsələlərindən biri olaraq 
qalır. 
Dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən biri 
sayılan ana dilinə dövlət qayğısının daha da artırılmasını 
təmin etmək, Azərbaycan  ədəbiyyatı, mədəniyyəti və 
elminin  ən gözəl nümunələrini müasir dövrdə  təbliğ etmək 
və  gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədilə Azərbaycan 
dilində  əvvəllər kiril qrafikasında çap olunmuş  əsərlərin 
latın qrafikası ilə yenidən nəşrinin kütləvi  şəkildə  həyata 
keçirilməsi zərurətini nəzərə alaraq qərara alıram:  
1.
 
2004-cü ildə latın qrafikası ilə ilk mərhələdə çapı 
nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısı təsdiq olunsun;  
2.
 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının bütün kütləvi 

 
5
kitabxanalarına və orta tədris müəssisələrindəki kitabxa-
nalara latın qrafikası ilə yenidən çap olunmuş kitabların 
alınması üçün zəruri vəsaitin ayrılmasını təmin etsin; 
3.
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin İcra 
Aparatına tapşırılsın ki, - Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə 2005-2008-ci 
illərdə latın qrafikası ilə yenidən çapı  nəzərdə tutulan 
əsərlərin siyahısını bir ay müddətində hazırlayıb təsdiq 
olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;  
4.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və 
respublikanın maliyyə qurumları ilə birlikdə müvafiq 
plan-qrafik tərtib edib latın qrafikası ilə yenidən nəşr 
olunması nəzərdə tutulan kitabların çapını təmin etsin;  
5.  Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı qurumları 
ilə birlikdə yenidən çapı  nəzərdə tutulan kitabların 
mətnlərinin elektron daşıyıcıları  və internet vasitələrilə 
yayılmasını, latın qrafikasında “Azərbaycan ədəbiyyatının 
virtual kitabxanası”nın yaradılmasını təmin etsin. 
   
Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
 
İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 12 yanvar 2004-cü il 

 
6
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin 
həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli 
sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların biblioqrafik təsviri 
(II hissə) 
 
2006 
 
84(5Az) 
  A 13 
Abbaszadə Hüseyn. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/H.Abbaszadə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2006. 
      I c. – 317, [3] s. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. - ISBN10 9952-
34-059-1. – ISBN13 978-9952-34-059-4: 1 
man. 72 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
  A 13 
Abbaszadə Hüseyn. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/H.Abbaszadə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb. 
      II c.: Burulğanlar. 2006. – 389, [3] s. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 
nüs. - ISBN10 9952-34-050-8. – 
ISBN13 978-9952-34-050-1: 1 man.73 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
  81 
A 37 
Axundov Ağamusa. 
     Ümumi dilçilik [Mətn]: dilçiliyin tarixi, 
nəzəriyyəsi və metodları: ali məktəb 
tələbələri üçün dərslik /A.Axundov. – 

 
7
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 278, 
[2] s. – (Azərbaycan dili və tarixi). -  
Biblioqr.: s. 273. - 25000 nüs. - ISBN10 
9952-34- 017-6. – ISBN13 978-9952-34-
017-4: 1man.  72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(4Alm) 
   А 58 
   Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki 
cilddə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. 
    I c.: Şeirlər, hekayələr, povest, pyes, esse, 
roman. – 438, [2] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-047-8. – ISBN13 978-9952-34-047-1: 2 
man. 9 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(4Alm) 
   А 58 
   Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki  
cilddə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
    II c.: Nağıllar. 2006. – 373, [3] s.; 21 sm. 
– (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34-055-9. – ISBN13 978-
9952-34-055-6: 2 man. 9 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(0) 
А 79 
   Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: iki 
cilddə /tərt. Əli Sultan. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006.  
    I c. 494, [2] s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiy-
yatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-421-36-
0. – ISBN13 978-9952-421-36-1: 2 man. 9 
qəp. 

 
8
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü 
il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(0) 
А 79 
   Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: iki 
cilddə /tərt. Əli Sultan. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press. 
    II c. 2006. - 262, [2] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
421-40-9. – ISBN13 978-9952-421-40-8: 2 
man. 9 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
87(0) 
А 88 
Aristotel. 
    Poetika [Mətn] /Aristotel; tərc., ön söz və 
şərh. müəl. A.Aslanov. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. – 118, [2] s. – (Dünya 
ədəbiyyatı). - 25000 nüs. -     ISBN10 9952-
34-021-4. – ISBN13 978-9952-34-021-1: 96 
qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
  A 93 
Aslan, Məmməd. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər 
/M.Aslan; red. T.Qaraqaya. – Təkrar nəşr. – 
B.: Avrasiya Press, 2006. – 318, [2] s.; 21 
sm. – (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – ISBN10 9952-421-66-2. – 
ISBN13 978-9952-421-66-8: 1man. 72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 

 
9
82(5Az) 
  A 94 
Aşıq Alı. 
    Əsərləri [Mətn]: gəraylılar, qoşmalar, 
təcnislər, divanilər, aşıq rəvayətləri /Aşıq 
Alı; tərt. və ön söz. müəl.H.İsmayılov. – 
Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006. – 
190, [2] s.; 21 sm. – (Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
421-82-4. – ISBN13 978-9952-421-82-8: 1 
man. 72 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
63(5Az) 
  A 94 
Aşurbəyli Sara. 
     Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: Orta əsrlər 
dövrü /S.Aşurbəyli; rusc. tərc. Azər 
Bağırov; elmi red. Ziya Bünyadov. – Təkrar 
nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006. – 413, [3] 
s. – (Azərbaycan dili, tarixi). - Biblioqr.: s. 
327-411. - 25000 nüs. - ISBN10 9952-421-
67-0. – ISBN13 978-9952-421-67-5: 1 man. 
80 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
63(5Az) 
  A 94 
Aşurbəyli Sara. 
     Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: VI-XVI 
əsrlər  /S.Aşurbəyli; tərc. Azər Bağırov; red. 
E.Məmmədyarova. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 414, [2] s. – 
(Azərbaycan dili, tarixi). -  Biblioqr.: s. 354-
413. - 25000 nüs. - ISBN10 9952-421-53-0. 
- ISBN13 978-9952-421-53-8: 1 man. 80 
qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-

 
10
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
81(5Az) 
  А 99 
    Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: 
dörd cilddə /tərt.: Əliheydər Orucov [və b.]; 
nəşrə haz., təkmil. və red. A.Axundov; 
AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. 
     I c.: ABCÇD. – 740, [4] s. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). - 25000 nüs. - ISBN10 
9952-34-023-0. – ISBN13 978-9952-34-
023-5: 5 man. 41 qəp.  
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
81(5Az) 
   А 99 
   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: 
dörd cilddə /tərt.: Əliheydər Orucov [və b.]; 
nəşrə haz., təkmil. və red. A.Axundov; 
AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     II c.: EƏFGHXİJK. 2006. – 790, [2] s. – 
(Lüğət və ensiklopediyalar). - 25000 nüs. -  
ISBN10 9952-34-024-9. – ISBN13 978-
9952-34-024-2: 5 man. 41 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
81(5Az) 
  А 99 
    Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: 
dörd cilddə /tərt.: Əliheydər Orucov [və b.]; 
nəşrə haz., təkmil. və red. A.Axundov; 
AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     III c. :QLMNOÖPR. 2006. – 670, [2] s. – 
(Lüğət və ensiklopediyalar). - 25000 nüs.  - 
ISBN10 9952-34-025-7. – ISBN13 978-

 
11
9952-34-025-9: 5 man. 41 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
81(5Az) 
  А 99 
    Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: 
dörd cilddə /tərt.: Əliheydər Orucov [və b.]; 
Nəşrə haz., təkmil. və red. A.Axundov; 
AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     IV c.: SŞTUÜVYZ. 2006. – 709, [3] s. – 
(Lüğət və ensiklopediyalar). - 25000 nüs. - 
ISBN10 9952-34-026-5. – ISBN13 978-
9952-34-026-6: 5 man. 41 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
81(5Az) 
   A 99 
   Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: dörd 
cilddə /M.T.Tağıyev (baş red.), İ.M. Ay-
dınov, İ.M.Kərimov [və b.]; BSU. – Yen. 
işl. və təkmil. II nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. 
     I c.: A-D. – 891, [5] s. – (Lüğət və ensi-
klopediyalar). - 25000 nüs. - ISBN10 9952-
34-009-5. – ISBN13 978-9952-34-009-9: 4 
man. 5 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
      
81(5Az) 
   A 99 
   Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: dörd 
cilddə /M.T.Tağıyev (baş red.), İ.M.Ay-
dınov, İ.M.Kərimov [və b.]; BSU. – Yen. 
işl. və təkmil. II nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     II c.: E-K. 2006. – 846, [2] s. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). - 25000 nüs. - ISBN10 
9952-34-010-9. – ISBN13 978-9952-34-

 
12
010-5: 4 man. 5 qəp. 
      Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
81(5Az) 
   A 99 
    Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: dörd 
cilddə /M.T.Tağıyev (baş red.), İ.M. 
Aydınov, İ.M.Kərimov [və b.]; BSU. – Yen. 
işl. və təkmil. II nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     III c. Q-R. 2006. – 838, [2] s. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). - 25000 nüs.  - ISBN10 
9952-34-011-7. – ISBN13 978-9952-34-
011-2: 4 man. 5 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
81(5Az) 
   A 99 
   Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: dörd 
cilddə /M.T.Tağıyev (baş red.), İ.M. 
Aydınov, İ.M.Kərimov [və b.]; BSU. – Yen. 
işl. və təkmil. II nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     IV c.: S-Z. 2006. – 982, [2] s. – (Lüğət 
və ensiklopediyalar). - 25000 nüs. - ISBN10 
9952-34-012-5. – ISBN13 978-9952-34-
012-9: 4 man. 5 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
82.3(5Tü) 
    B 22 
Balasaqunlu Yusif. 
    Qutadğu bilig – xoşbəxtliyə aparan elm 
[Mətn] /Y. Balasaqunlu; türk. çev.: Kamil 
Vəliyev, R.Əskər. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. –439, [1] s. – 
(Azərbaycan dili və tarixi). - 25000 nüs. - 
ISBN10 9952-421-51-4. – ISBN13 978-
9952-421- 

 
13
51-4: 1 man. 72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol.     
 
84(4Fr) 
   B 23 
Balzak Onore de. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /O.de Balzak; 
tərc. ed. Mikayıl Rəfili. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. – 407, [1] s. – (Dünya 
ədəbiyyatı). - 25000 nüs. - ISBN10 9952-
34-020-6. – ISBN13 978-9952-34-020-4: 2 
man. 44 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(4İng) 
   B 32 
Bayron, Corc Qordon. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: poemalar, pyes 
/C.Q.Bayron; tərc.: M.Təhmasib [və b.]. – 
Təkrar nəşr.–B.: Şərq-Qərb, 2006. – 223, [1] 
s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – ISBN10 9952-34-083-4. – 
ISBN13 978-9952-34-083-9: 1 man. 40 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(4Fr) 
  B 87 
 
Bualo. 
     Poeziya sənəti [Mətn] /Bualo; tərc. ed., 
ön söz və şərh. müəl. Əkbər Ağayev. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 111, 
[1] s. – (Dünya ədəbiyyatı). - 25000 nüs. - 
ISBN10 9952-34-007-9. – ISBN13  
978-9952-34-007-5: 58 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 
14
84(2Rus) 
   B 91 
Bulqakov, Mixail Afanasyeviç. 
     Master və Marqarita [Mətn]: roman 
/M.A.Bulqakov; rus dil. tərc. S.Budaqlı. – 
B.: Şərq-Qərb, 2006. – 373, [3] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 
9952-34-080-X. – ISBN13 978-9952-34-
080-8: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   C 50 
Cəfərzadə, Əzizə.  
    Aləmdə səsim var mənim[Mətn]: [roman]  
/Ə.Cəfərzadə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2006. – 429, [3] s. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-34- 014-1. – İSBN 13 978-
9952-34-014-3: 1 man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az)  
   C 50 
Cəfərzadə, Əzizə.  
    Eldən-elə [Mətn]: [tarixi roman]: [alim və 
səyyah Zeynalabdin Şirvani haq.] 
/Ə.Cəfərzadə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2006. – 381 [3] s. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 nüs. - 
İSBN 10 9952-34-015-X. – İSBN 13 978-
9952-34-015-0: 1 man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
4(4=İt) 
  C 87 
Covanyoli, Rafaello.   
    Spartak [Mətn]: [roman] /R.Covanyoli; 
tərc. Beydulla Musayev. – Təkrar nəşr. – B.: 

 
15
Şərq-Qərb, 2006. – 582, [2] s. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 9952-
34-038-9. – İSBN 13 978-9952-34-038-9: 2 
man. 44 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(4Çex) 
   Ç 23 
Çapek, Karel.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: hekayələr, pyes 
/K.Çapek; tərt. və ön söz. müəl. E.Mehri. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 159 
[1] s.; 21 sm. –  (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34- 074-5. – 
İSBN 13 9952-34-074-7: 1 man. 72 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus)  
   Ç 34 
Çexov, Anton Pavloviç.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: pyeslər 
/A.P.Çexov. –Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya 
Press, 2006. – 317, [3] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 9952-
421-69-7. – İSBN 13 9952-421-69-9: 1  
man.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(4Yun) 
   E 81 
Esxil.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Esxil; tərt. ed. 
Ə.Sultan; red. T.Novruzov. – Təkrar nəşr. – 
B.: Avrasiya Press, 2006. – 198, [2] s. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 
9952-421-37-9. – İSBN 13 978-9952-421-
37-8: 1 man. 34 qəp.   

 
16
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   Ə 34 
Əfəndiyev, Rəşid bəy. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /R.Əfəndiyev; 
tərt. Abdurrəhman Abdullayev; red. 
M.Adilov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 119, [1] s. – (Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-035-4. – ISBN13 978-9952-34-035-8: 77 
qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Tü) 
   G 95 
Güntəkin, Rəşad Nuri. 
      Çalı quşu [Mətn]: roman /R.N.Güntəkin; 
tərc. və ön söz. müəl. Mikayıl Rzaquluzadə. 
– Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 373, 
[3] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34-037-0. – ISBN13 978-
9952-34-037-2: 1 man. 63 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
85(5Tü) 
   G 95 
Güntəkin, Rəşad Nuri. 
      Dodaqdan qəlbə [Mətn]: roman 
/R.N.Güntəkin; nəşrə haz. M.Axundova. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 277, 
[3] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34-007-9. – ISBN13 978-
9952-34-007-5: 1 man. 63 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 
17
84(7Amer) 
   Н 42 
Heminquey, Ernest. 
     Əcəl zəngi [Mətn]: roman /E.Heminqu-
ey; rus dil. tərc. H.Hacıyev. – Təkrar nəşr. – 
B.: Avrasiya Press, 2006. – 469, [3] s.; 21 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı).- 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-421-34-4. – İSBN 13 978-
9952-421-34-71: 44 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı   ilə nəşr ol. 
84(5Az) 
  H 47 
Heyran xanım. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Heyran xanım; 
tərt.: Məmmədağa Soltan, Qulam Məm-
mədli; red. C.Nağıyeva. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. – 230, [2] s. – (Klassik 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34-003-6. – ISBN13 978-
9952-34-003-7: 1man. 34 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı   ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   H 50 
Həbibi. 
     Şeirlər [Mətn] /Həbibi; topl. və tərt. 
Əzizağa Məmmədov; red. A.Paşayeva. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 86, [2] 
s. – (Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – ISBN10 9952-34-019-2. – 
ISBN13 978-9952-34-019-8: 40 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Tü) 
   H 74 
Hikmət, Nazim. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər, 
poemalar, pyeslər /N.Hikmət; tərt. 
A.Babayev. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 495, 

 
18
[1] s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı).- 2500 
nüs. – İSBN 10 9952-34-051-6. – İSBN 13 
978-9952-34-051-8: 2 man. 60 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04 – 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   İ - 18 
İbrahimbəyov, Rüstəm. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/R.İbrahimbəyov. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006.  
     I c.: Povestlər. -309, [3] s.; 21 sm. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN 10 9952-421-76-X. – İSBN 
13 978-9952-421-76-7: 1 man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 84(5Az) 
    İ - 18 
İbrahimbəyov, Rüstəm. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/R.İbrahimbəyov. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press. 
    II c.: Povestlər. – 2006. - 285, [3] s.; 21 
sm. – (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-421-77-8. – 
İSBN 13 978-9952-421-77-4: 1 man. 72 
qəp.  
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü  
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(4Norv) 
   İ - 18 
İbsen, Henrik. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /H.İbsen; tərc. A. 
Əliyev. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006, 341, [3] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs.-İSBN 10 9952-34-

 
19
001-X. – İSBN 13 978-9952-34-001-3: 1 
man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   İ - 38 
İlkin, Qılman. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/Q.İlkin; tərt. Ayaz Musayev. – Təkrar nəşr. 
– B.: Avrasiya Press, 2006.  
     I c. – 231, [1] s.; 21 sm. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-421-84-0. – İSBN 13 978-
9952-421-84-2: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 84(5Az) 
   İ - 38 
İlkin, Qılman. 
   Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/Q.İlkin; tərt. Ayaz Musayev. – Təkrar nəşr. 
– B.: Avrasiya Press. 
     II c. – 2006. - 231, [1] s.; 21 sm. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 
nüs. – İSBN 10 9952-421-61-1. – İSBN 13 
978-9952-421-61-3: 1 man. 72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(4Avs) 
   К 15 
Kafka, Frans.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Kafka. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 357, 
[3] s. – (Dünya ədəbiyyatı). -  Kitabın 
içindəkilər: Novellalar; Qəsr: roman. – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34-045-1. – 
İSBN 13- 978-9952-34-045-7: 1 man. 72 

 
20
qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
63(5Az) 
   K 20 
Kalankatuklu, Moisey.  
    Albaniya tarixi [Mətn] /M.Kalankatuklu;  
Alban salnaməsi /Qoş Mxitar; tərc., müqəd., 
qeyd və şərh. müəl. Ziya Bünyadov; red. 
M.İsmayılov. – Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya 
Press, 2006. – 293, [3] s. – 10 000 nüs. – 
İSBN 10 9952-421-52-2. –  İSBN  13 978-
9952-421-52-1: 1 man. 77 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
83.8(2Rus) 
  K 95 
Krılov, İvan Andreyeviç.  
    Təmsillər [Mətn] /İ.A.Krılov; tərt. 
T.İbrahimova; rəss. N.Əliyeva. – Təkrar 
nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 141, [3] s.: 
şək. – (Dünya ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952- 34-071-0. – İSBN 13 978-
9952-34-071-6: 1 man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
83.8(7Amer) 
   K 96 
Kuper, Ceyms Fenimor.  
    Ləpirçi [Mətn]: roman /C.F.Kuper; tərc. 
Ə.Zeynalov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb,   
2006. – 383, [1] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – İSBN 10 9952-
34-078-8. – İSBN 13 978-9952-34-078-5: 1 
man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 

 
21
84(2Rus) 
   K 96 
Kuprin, Aleksandr İvanoviç.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: povestlər 
/A.İ.Kuprin; tərc. İ.Yaqubov. – Təkrar nəşr. 
– B.: Avrasiya Press, 2006. – 309, [3] s.; 21 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-421-78-6. - İSBN 13 978-
9952-421-78-1: 1 man. 72 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5İran) 
   Q-13 
    Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed., 
qeyd və şərhlərin müəl. Rəhim Sultanov; 
red. Ə.Cəfər. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 215, [1] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34-003-6. – 
İSBN 13 978-9952-34-003-7: 1 man. 30 
qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
63(5Az) 
   Q-24 
   Qarabağnamələr [Mətn] /tərt. Akif Fərzə-
liyev; elmi red. N.Axundov. – Təkrar nəşr. – 
B.: Şərq- Qərb, 2006.   
    I k. – 215, [1] s. – (Azərb. dili və tarixi). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34-068-0. – 
İSBN 13 978-9952-34-068-6: 1 man. 36 
qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
63(5Az) 
   Q-24 
    Qarabağnamələr [Mətn] /tərt. Nazim 
Axundov; elmi red. A.Fərzəliyev. – Təkrar 
nəşr. – B.: Şərq- Qərb. 
    II k. – 2006. - 286, [2] s. – (Azərb. dili və 

 
22
tarixi). – 25000  nüs. – İSBN 10 9952-34-
069-9. – İSBN 13 978- 9952-34-069-3: 1 
man. 36 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
63(5Az) 
   Q-24 
    Qarabağnamələr [Mətn] /tərt. Nazim 
Axundov; elmi red. A.Fərzəliyev. – Təkrar 
nəşr. – B.: Şərq- Qərb. 
     III k. – 2006. - 247, [1] s. – (Azərbaycan 
dili və tarixi). – 25000  nüs. – İSBN 10 
9952-34-070-2. – İSBN 13 978- 9952-34-
070-9: 1 man. 36 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
  Q-24 
Qaracaoğlan.  
    Şeirlər [Mətn] /Qaracaoğlan; tərt. və ön 
söz. müəl.: İ.Qəməroğlu, Q.Namazov. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006.  – 254, 
[2] s. – (Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34-029-X. – 
İSBN  13 978-9952-34-029-7: 2 man. 9 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   Q-46 
Qəmküsar, Əliqulu.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; 
tərt. və red. İ.Ağayev. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. -  167, [1] s. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – Kitabın  
içindəkilər: Satirik şeirlər; Dəyənəklər; 
Müxtəlif şeirlər; Felyetonlar. – 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-34-046-X. – İSBN 13 978-

 
23
9952-34-046-4: 77 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
  Q-65 
Qoqol, Nikolay Vasilyeviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: povestlər
komediya /N.V.Qoqol. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 317, [3] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
SBN109952-421-86-7. – İSBN13-978-
9952- 421-86-6: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
   Q-70 
Qorki, Maksim. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/M.Qorki. –Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya 
Press, 2006. 
    I c.: Hekayələr. – 263, [1] s; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN10 
9952-421-85-9. – İSBN13 978-9952-421-
85-9. – 1 man. 72 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
   Q-70 
Qorki, Maksim. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/M.Qorki; tərc. Ə.Şərif. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press. 
    II c.: Ana: roman. 2006. – 358, [2] s.; 21 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-421-81-6. – İSBN13 978-
9952-421-81-1:1 man 72 q. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 

 
24
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
   Q-77 
Qriboyedov, Aleksandr Sergeyevic. 
    Ağıldan bəla [Mətn]: pyes /A.S.Qriboye-
dov; rus dil tərc. Ələkbər Ziyatay. – Təkrar 
nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006. – 157, [3] 
s.; 21 sm. –(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN10 9952-421-74-3. – 
İSBN13 978-9952-421-74-3: 1 man.72 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
82(5Az) 
   Q-89 
Qurbani. 
     Əsərləri [Mətn]: qoşmalar, gəraylilər, 
təcnislər,deyişmələr, qıfılbəndlər, divanilər 
/Qurbani; tərt. ed. ön söz, qeyd və izahların 
müəl. Q. Kazımov. – B.: “Şərq-Qərb”, 2006. 
– 229, [3] s.; 21 sm. – (Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 9952-
34-079-6. – İSBN978-9952-34-079-2: 2 
man. 09 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
83(5Az) 
  М 15 
Mahmudov, Malik. 
     Ərəbcə yazmış Azərbaycanlı şair və 
ədiblər [Mətn]: VII-XII əsrlər /M.Mahmu-
dov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 
189, [3] s. – (Azərbaycan dili və tarixi). – 
10000 nüs. -  İSBN10-9952-34-042 – 7. – 
İSBN13 9952-34-042-6: 1 man. 77 qəp.  
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 
25
84(5İran) 
   М 26 
Marağayi, Zeynalabdin. 
     İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya 
təəssübkeşliyin bəlası [Mətn]: roman 
/Z.Marağayi; farscadan tərc. və ön söz. 
müəl. H. Məmmədzadə. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 455, [1] s.; 21 sm.- 
(Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN10-9952-421-88-3. – İSBN13-
978-9952-421- 88-0: 2 man. 22 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(4Fr) 
   M 38 
Merime, Prosper. 
      Seçilmiş əsərləri [Mətn] /P.Merime. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 173, 
[3] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34-034-6. – ISBN13 978-
9952-34-034-1: 1 man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   M 48 
Məhəmməd. 
     Şəhriyar [Mətn]: dastan /Məhəmməd; 
tərt. ed., ön söz və lüğətin müəl. Əlyar 
Səfərli. – Tərar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. 
– 215, [1] s. – (Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı) – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-000-1. – ISBN13 978-9952-34-000-6: 1 
man. 34 qəp.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
87(5Az) 
  M 51 
Məmmədov, Zakir. 
      Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] 

 
26
/Z.Məmmədov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2006. – 327, [1] s. – (Azərbaycan dili 
və tarixi). – 10000 nüs. – ISBN10 9952-34-
005-2. – ISBN13 978-9952-34-005-1:  
1 man. 77 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 84(5Az) 
    M 73     
 
Molla Cümə. 
     Əsərləri [Mətn] /Molla Cümə; tərt., ön 
söz. müəl. Paşa Əfəndiyev; elmi red. 
H.İsmayılov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 647, [1] s. – (Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-041-9. – ISBN13 978-9952-34-041-9: 2 
man. 44 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 84(4Fr) 
   M 74 
Mopassan, Gi de. 
     Hekayələr və novellalar [Mətn] /Gi de 
Mopassan; tərc.: İsmayıl Şıxlı, Hamlet 
Qocayev. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 173, [3] s. –(Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – ISBN10 9952-34-032-X. – 
ISBN 13 978-9952-34-032-7: 1 man. 40 
qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   M 79 
Möcüz, Mirzə Əli. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [şeirlər] 
/M.Ə.Möcüz; topl., tərt. və ön söz. müəl. 
Qulam Məmmədli. – Təkrar nəşr. – B.: 

 
27
Avrasiya Press, 2006. – 215, [1] s. – 
(Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – ISBN10 9952-421-60-3. – 
ISBN13 978-9952-421-60-6: 1 man. 40 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   M 85 
 
Musabəyov, İbrahim bəy. 
      Neft və milyonlar səltənətində [Mətn]: 
[povest] /İ.Musabəyov; tərt. və ön söz. 
müəl. Gülzar Məmmədova. – Təkrar nəşr. – 
B.: Şərq-Qərb, 2006. – 149, [3] s. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34- 620-6. – ISBN13 978-
9952-34-030-3: 58 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
83(5Az) 
   M 93 
Mümtaz, Salman. 
      Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları 
[Mətn] /S.Mümtaz; tərt. və ön söz. müəl. 
R.Tağıyev; red. M.Adilov. – Təkrar nəşr. – 
B.: Avrasiya Press, 2006. – 439, [1] s. – 
(Azərbaycan dili və tarixi). – 10000 nüs. – 
ISBN10 9952-421-54-9. – ISBN13 978-
9952-421-54-5: 1 man. 40 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
    M 99 
Müznib, Əlabbas. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Müznib; tərt., 
ön söz. və lüğətin müəl. İslam Ağayev. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 255, 
[1] s. – (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 

 
28
25000 nüs. – ISBN10 9952-34-052-4. – 
ISBN13 978-9952-34-052-5: 17 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
63(5Hind) 
    N 35 
Nehru, Cəvahirləl. 
     Ümumdünya tarixinə nəzər [Mətn] 
/C.Nehru; tərc. T.Paşazadə. – Təkrar nəşr. – 
B.: Şərq-Qərb, 2006. – 342, [2] s. – (Dünya 
ədəbiyyatı). -  25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-002-8. – ISBN13 978-9952-34-002-0: 2 
man. 44 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
    N 60 
Nəvvab, Mir Möhsün. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.M.Nəvvab; 
“Divan”i və “Məzlumnamə”ni ərəb. trans. 
ed.: Ə.Məmmədbağıroğlu, A.Ramazanov; 
elmi, dini, tibbi, qeyd-farsc. tərc. 
R.Kərimov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 215, [1] s. – (Klassik Azərb. ədəb.). 
– 25000 nüs. – ISBN10 9952-057-5. – 
ISBN13 978-9952-34-057-0: 1 man. 18 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   N 62 
 
Nəzmi, Əli. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər, felyeton 
və məqalələr, xatirələr /Ə.Nəzmi; tərt. və ön 
söz. müəl. F.Hüseynov; red. E.Qasımova. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 543, 
[1] s.; 21 sm. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-

 
29
34-036-2. – ISBN13 978-9952-34-036-5: 1 
man. 10 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
82(5Az) 
   O-26 
 
   Oğuznamə [Mətn] /tərt., müqəddimə, 
lüğət və şərh. müəl. Samət Əlizadə. – Təkrar 
nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 213, [3] s. – 
(Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – ISBN10 9952-34-022-2. – 
ISBN13 978-9952-34-022-8: 1 man. 34 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
   O-37 
Oleşa, Yuri Karloviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Y.K.Oleşa; 
rusc. tərc. Rəna Şıxəmirova. – Təkrar nəşr. – 
B.: Avrasiya Press, 2006. – 182, [2] s. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 
9952-421-80-8. – ISBN13 978-9952-421-
80-4: 1 man. 40 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 84(2Rus) 
    O-66 
Ostrovski, Aleksandr Nikolayeviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: pyeslər 
/A.N.Ostrovski; rus dil. tərc. Y.Əzimzadə 
[və b.]. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 309, [3] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-112-1. – ISBN13 978-9952-34-112-6: 2 
man. 9 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 

 
30
84(2Rus) 
   P 22 
Paustovski, Konstantin Georgiyeviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: hekayələr, 
povest /K.G.Paustovski. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 303, [1] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 
9952-421-72-7. – ISBN13 978-9952-421-
72-9: 1 man. 72 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
   P 90 
Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/A.S.Puşkin; tərt. Telman Cəfərov. – Təkrar 
nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006.  
      I c.: Povest və hekayələr. – 279, [1] s. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 
9952-421-38-7. – ISBN13 978-9952-421-
38-5: 1 man. 72 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 84(2Rus) 
    P 90 
Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/A.S.Puşkin; tərt. Telman Cəfərov. – Təkrar 
nəşr. – B.: Avrasiya Press. 
      II c.: Poemalar, dramlar. – 2006. - 318, 
[2] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-421-39-5. – ISBN13 978-
9952-421-39-2: 1 man. 72 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 84(2Rus) 
    R 15 
Radişşev, Aleksandr Nikolayeviç. 
     Peterburqdan Moskvaya səyahət [Mətn] 

 
31
/A.N.Radişşev; tərc. və ön söz müəl. 
Hüseyn Şərifov. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 182, [2] s. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
421-35-2. – ISBN13 978-9952-421-35-4: 1 
man. 10 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   R 17 
Rahim, Məmməd. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/M.Rahim; tərt.: S.Quliyeva, İ.Əliyeva. – 
Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006. 
      I c.: Şeirlər. - 269, [3] s.; 21 sm. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – ISBN10 9952-421-64-6. – ISBN 
13 978-9952-421-64-4: 1 man. 72 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 
84(5Az) 
   R 17 
Rahim, Məmməd. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/M.Rahim; tərt.: S.Quliyeva, İ.Əliyeva. – 
Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya Press. 
      II c.: Poemalar, mənzum pyes. 2006. - 
366, [2] s.; 21 sm. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
421-65-4. – ISBN13 978-9952-421-65-1: 1 
man. 72 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Gürc) 
   R 88 
Rustaveli, Şota. 
    Pələng dərisi geymiş pəhləvan [Mətn]: 

 
32
poema /Ş.Rustaveli; tərc. ed.: S.Vurğun [ və 
b.]. – Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya Press, 
2006. – 231, [1] s. – (Dünya ədəbiyyatı) - 
25000 nüs. – ISBN10-9952-421- 32-8. – 
ISBN13 9952-421-32-3: 1 man. 60 qəp.    
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   R 99 
Rzaquluzadə, Mikayıl. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Rzaquluza-
də. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 
311, [1] s. – (Müasir Azərbaycan ədəbiy-
yatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-34-053-
2. – ISBN13 978-9952-34-053-2: 1 man. 72 
qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
83.8(2Rus) 
   S 21 
Saltıkov-Şedrin, Mixail Yevqrafoviç. 
     Seçılmiş əsərləri [Mətn]: hekayə və 
oçerklər, nagıllar /M.Y.Saltıkov-Şedrin; rus 
dil. tərc.: B.Musayev [və b.]. - Təkrar nəşr. 
– B.: Şərq –Qərb, 2006. – 239, [1] s.; 21 sm. 
– (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN10 9952-34-062-1. – İSBN13 978-
9952-34-062-4: 1 man. 40 qəp.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
63.5(5Az) 
  S 25 
Sarabski,  Hüseynqulu. 
     Köhnə Bakı [Mətn] /H.Sarabski; rəsm-
lərin müəl. Əzim Əzimzadə; red. Ə.Quliyev. 
– Təkrar nəşr. - B.: “Şərq-Qərb”, 2006. – 
143, [1] s.: şək. – (Müasir Azərbaycan 

 
33
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 109952-
34-008-7. –İSBN13 978-9952-34-008-2: 1 
man. 18 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(7Amer) 
    S 35 
Seton-Tompson, Ernest. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: hekayələr 
 /T.E.Seton; rusc. tərc.:  M. Rzaquluzadə, 
S.Zeynalova. – Təkrar nəşr. – B.: “Şərq- 
Qərb”, 2006. – 253, [3] s. – (Dünya ədəbiy- 
yatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 9952-34-039-7:
1 man., 72 qəp.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   S 37 
 
Seyidzadə, Mir Mehdi. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər, rübailər, 
qəzəllər, pyeslər /M.M.Seyidzadə. - Təkrar 
nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006. – 319, [1] 
s. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 
25000 nüs. - İSBN10 9952-421-68-9. – 
İSBN 13 978-9952-421-68-2: 1 man., 72 
qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
85.31(5Az) 
   S 42     
Səfərova, Zenfira. 
     Azərbaycanın musiqi elmi [Mətn]: XIII-
XX əsrlər /Z.Səfərova; red. S. Aslanova. – 
Təkrar nəşr. – B.: Azərnəşr, 2006. – 541, [3] 
s. – (Azərbaycan dili və tarixi). - 10000 nüs. 
–  İSBN10 9952-8100-0-8. – İSBN13  978-
9952-8100-0-4: 2 man. 88 qəp.    

 
34
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5İran=Az)
    S 42 
Səhənd. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər, mənzum 
məktublar /Səhənd; rəss. N.Əliyeva. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 
279,[1] s.: şək. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı) – 25000 nüs. – İSBN10 – 9952-
34-033-8. – İSBN13 978-34-033-4: 1 man. 
10 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   S 99 
Süleymanlı, Mövlud. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: povestlər və 
hekayələr /M.Süleymanlı. - B.: “Şərq-Qərb, 
2006. – 478, [2] s. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN10 9952-
34-006-0. –İSBN13 978-9952-34 – 6-8: 2 
man., 44qəp.   
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5=Hind) 
    Т 20 
Taqor, Robindranat. 
    Fəlakət [Mətn]: roman /R.Taqor; rus dil. 
tərc. Əli Səbri. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 
278, [2] s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – ISBN10 9952-34-065-6. – 
ISBN13 978-9952-34-065-5: 1 man., 72 
qəp. 
 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 
35
84(5İran=Az)
    T 39 
Təbrizi, Əssar. 
     Mehr və Müştəri [Mətn]: epik-poema 
/Ə.Təbrizi; farscadan tərc., ön söz və şərh. 
müəl. Məmmədağa Sultanov; red. 
B.Azəroğlu. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 310, [2] s. – (Klassik  Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-004-4. – ISBN13 978-9952-34-004-4: 1 
man. 54 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
   Т 72 
Tolstoy, Lev Nikolayeviç. 
     Hərb və sülh [Mətn]: dörd cilddə: roman 
/L.N.Tolstoy; rus dil. tərc. M.Arif. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. 
     I c. – 375, [1] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25 nüs. – İSBN10 9952-34-
127-X. – İSBN 13978-99-52-34-127-0: 2 
man. 44 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
    Т 72 
Tolstoy, Lev Nikolayeviç. 
   Hərb və sülh [Mətn]: dörd cilddə: roman 
/L.N.Tolstoy; rus dil. tərc. B.Musayev. – B.: 
Şərq-Qərb. 
     II c – 2006. – 391, [1] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – ISBN10 
995234-128-8. – ISBN 13 978-9952 – 34-
128-7: 2 man. 44 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 
36
84(2Rus) 
   Т 72 
Tolstoy, Lev Nikolayeviç. 
     Hərb və sülh [Mətn]: dörd cilddə:roman 
/L.N.Tolstoy; rus dil. tərc. B.Musayev. – B.: 
Şərq-Qərb. 
     III c. – 2006. – 415,[1] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı)-25000 nüs. – İSBN10 
9952-34-129-6. – İSBN 13-978-9952-34-
129 :2 man., 44 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
   Т 72 
Tolstoy, Lev Nikolayeviç. 
    Hərb və sülh [Mətn]: dörd cilddə: roman 
/L.N.Tolstoy; rus dil. tərc. M. Arif. – B.: 
Şərq-Qərb. 
     IV c. – 2006. – 314, [3] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı) 25000 nüs. – ISBN10 
9952-34-130-X. – ISBN13- 978-9952-34-
130-0: 2 man., 44 qəp.   
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
   Т 90 
Turgenev, İvan Sergeyeviç. 
    Secilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/İ.S.Turgenev. – B.: Şərq-Qərb, 2006. 
    I c.: Mənsur şeirlər, hekayələr, povestlər. 
– 319, [1] s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – ISBN10- 9952-34-049-4. – 
ISBN13 978-9952-34-049-5:1 man., 72 qəp.
 
 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
   Т 90 
Turgenev, İvan Sergeyeviç. 
    Secilmış əsərləri [Mətn]: Dvoryan ocağı, 

 
37
Atalar və oğullar: iki cilddə /I.S. Turgenev. 
– B.: Şərq-Qərb. 
     II c.: Romanlar. 2006. – 359, [1] s.; 21 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı) – 25000 nüs. – 
ISBN 10 9952-34-88-5. – ISBN13 978-
9952-34-088-4: 1 man 72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
83.8(4Fr) 
    V-41 
Vern, Jül.  
     Arxipelaq alovlanır. Klodius Bombarnak  
[Mətn]: romanlar /J.Vern; rus dil. tərc. ed. 
və ön sözün müəl. Əkbər Ağayev. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. – 415, [1] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 
9952-34-089-3. – İSBN 13 978- 9952-34-
089-1: 2 man. 09 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
83.8(4Fr) 
   V-41 
Vern, Jül.  
     İyirmi min lye su altında [Mətn]: elmi 
fantastik roman /J.Vern;  tərc. ed.: M.Təh-
masib, M.Mustafayev; ön söz. müəl. C.Na-
ğıyev. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 415, [1] s.; 
21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-34-064-8. – İSBN 13 978- 
9952-34-064-8: 2 man. 09 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 84(4İng) 
    V-90 
 
Voyniç, Etel Lilian.  
    Ovod [Mətn]: roman /E.L.Voyniç; tərc. 
ed. Beydulla Musayev; red. Ə.Quliyev. – 

 
38
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 285, 
[3] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952 34-004-4. – İSBN 13 978-
9952- 34-004-4: 2 man. 09 qəp. 
       Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
 84(5Az) 
    Y-24 
Yaqub, Zəlimxan.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/Z.Yaqub; ön söz A.Turan. – B.: Şərq-Qərb, 
2006.  
     I c.: Şeirlər və poemalar. – 246, [2] s. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN 10 9952-34- 008-7. – İSBN 
13 978-9952-34-008-2: 1 man. 72 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(5Az) 
   Y-24 
Yaqub, Zəlimxan.  
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/Z.Yaqub. - B.: Şərq-Qərb. 
      II c.: Şeirlər və poemalar. – 2006. - 287, 
[1] s. – (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34- 099-5. – 
İSBN 13 978-9952-34-099-9: 1 man. 72 
qəp.   
       Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
    Y-28 
Yan, Vasili Qriqoryeviç.  
    Çingiz xan [Mətn]: roman /V.Q.Yan; rus 
dil. tərc. H.Hacıyev. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 343, [1] s; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). –25000 nüs. – İSBN 10 

 
39
9952-421-79-4. – İSBN 13 978-9952-421-
79-8: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 
84(2Rus) 
   Y-56 
Yesenin, Sergey Aleksandroviç.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.A.Yesenin; 
rus dil. tərc. Əliağa Kürçaylı. – Təkrar nəşr. 
– B.: Avrasiya-Press, 2006. – 167, [1] s. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – Kitabın iç.: Şeirlər; 
Poemalar: Anna Snegina, Qara adam. -  
25000 nüs. – İSBN 10 9952 421-71-9. – 
İSBN 13 978-9952-421-71-2: 2 man. 09 
qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə