AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34

1663.
 
Nağıllar [Mətn]: dünya uşaq ədəbiyyatından seçmələr /tərc. 
ed. S.Nuruqızı; red. G.Mehdiyeva; rəssam A.Quliyev.- Bakı: Təhsil, 
2009.- 36 s.: şək.; 29 sm.- 2 man., nüs. yox.- [2009-88914] 
1664.
 
Özdemir,  E.  Pakcan  və  Nurcan  [Mətn]:  hekayələr  /Eyyub 
Özdemir;  red.  İ.Quliyev;  tərc.  A.Məmmədova.-  Bakı:  Xəzər 
nəşriyyatı,  2009.-  94,  [2]  s.:  şək.;  16  sm.-  500  nüs.-  ISBN  9789-
9524-393-59.- [2009-86624] 
1665.
 
Perro,  Ş.  Çəkməli  pişik  [Mətn]:  nağıl  /Şarl  Perro;  mətnin 
adaptasiyası  R.İsmayılov;  red.  F.Uğurlu;  rəsmlər  və  dizayn 
E.Cabbarov.-  Bakı:  Altun  Kitab,  2009.-  23  s.:  şək.,  20x20  sm.-  2 
man., 500 nüs.- [2009-86177] 
1666.
 
Prometey  əsatiri  [Mətn]  /uşaqlar  üçün  işl  G.Mehdiyeva; 
red. M.Əvəz qızı; rəssam G.Ağayev.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 23 s.: 
ill.; 22 sm.- (Məktəb Kitabxanası).- 2 man., nüs. yox.- [2009-88887] 
1667.
 
Puşkin,  A.S.  Şah  Soltan,  onun  oğlu  şərəfli  və  cəsur 
pəhləvan  knyaz  Qvidon  və  gözəl  şahzadə  Sona  haqqında  nağıl. 
Ölmüş şahzadə qız və 7 bahadır haqqında nağıl [Mətn] /Aleksandr 
Puşkin;  red.  Ə.Paşayeva,  N.Məmmədli;  tərc.  M.Tağıyeva, 
A.Tağıyeva.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  30  s.:  şək.,  portr.;  30  sm.-  2 
man., 500 nüs.- [2009-85752] 
1668.
 
Yağmur,  O.  Qarabağlı  ananın  ağısı  [Mətn]:  şeirlər  /Oraz 
Yağmur; türkmən dil. uyğunlaşdıran, tərt. ed., ön və son söz müəl. 
R.Əskər;  red.  və  naşiri  R.Babayev.-  Bakı:  MBM,  2009.-  83  s., 
portr.; 15 sm.- 1  man., 500 nüs.-  ISBN 9789-9522-904-13.- [2009-
86361] 
9 Coğrafiya. Tarix 
 
902/904 Arxeologiya. Arxeoloji abidələr 
 
1669.
 
Aliyev,  İ.  Abşeron  açıqlamaları  [Mətn]  /İdris  Aliyev; 
tərc.G.Rzayeva;  foto  A.Rzayev;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 

233 
 
Turizm Nazirliyi.- Bakı, 2009.- 24 s., fotoşək.: şək.; 15 sm.- Lüğət: 
s. 23-24.- 2 man., nüs. yox.- [2009-85499] 
1670.
 
Fərəcova,  M.N.  Azərbaycan  qayaüstü  incəsənəti  [Mətn] 
/Məlahət Fərəcova; elmi red. V.H.Əliyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 319 s.: [75] s. rəngli 
şək., cədv.: şək.; 23x25 sm.- 50 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9528-
007-39 (cildli).- [2009-86233] 
1671.
 
Hadıyeva, K.G. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 
ənənəvi  qadın  bəzəkləri  [Mətn]:  tarixi-etnoqrafik  tədqiqat  /Kəmalə 
Hadıyeva;  red.  E.Ə.Kərimov;  AMEA,  Arxeologiya  və  Etnoqrafiya 
İn-tu.- Bakı: Xəzər Universiteti, 2009.- 172 s.: [12] v. şək.; 21 sm.- 
Biblioqr.:  s.164-172.-  4  man.,  300  nüs.-  ISBN  9789-9528-007-60 
(cildli).- [2009-84832] 
1672.
 
Hüseynov,  R.  Yer  altından  qayıtmış  gözəllik  [Mətn]: 
ədəbiyyat  muzeyindəki  arxeologiya  nümunələri  /Rafael  Hüseynov, 
A.Seyidov;  red.  R.Əfəndiyev;  AMEA,  Nizami  Gəncəvi  ad.  Azərb. 
Ədəbiyyatı Milli Muzeyi.- Bakı: Araz, 2009.- 327 s., fotoşək.: şək.; 
21  sm.-  Biblioqr.:  s.319-320.-  300  nüs.  (cildli).-  [2009-
Ar2009/2037] 
1673.
 
Xəlilov,  M.C.  Albaniyanın  qəbir  abidələri  [Mətn]:  IV-X 
əsrlər  /Mübariz  Xəlilov;  elmi  red.  T.M.Dostiyev,  Q.O.Qoşqarlı; 
AMEA,  Arxeologiya  və  Etnoqrafiya  İn-tu.-  Bakı:  Nafta-press. 
2009.-  179  s.:  şək.,  xəritə,  portr.;  20  sm.-  İllüstrasiyalar:  s.102.- 
Biblioqr.: s.91-10.- 5 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-85407] 
1674.
 
Qala  arxeoloji  etnoqrafik  muzey  kompleksi  [Mətn] 
/Heydər Əliyev Fondu.- Bakı, 2009.- 32 s.: şək., fotoşək.; 21 sm.- 5 
man., nüs. yox.- [2009-85500] 
1675.
 
Qarabağ  abidələri  [Mətn]:  Azərb.  Resp.  Prezidenti 
yanında  Qeyri-Hökumət  Təşkilatlarına  Dövlət  Dəstəyi  Şurası; 
"Sağlam  inkişaf  və  maarifləndirmə"  ictimai  birliyi; layihənin rəhb. 
A.Xəlilov;  məsl.  Q.Hacıyev,  H.Əliyeva;  red.  V.Hüseynova;  tərc. 
H.Ağayeva,  G.Abbasova,  R.Abbaszadə;  dizayner  S.Gülalıyev.- 
Bakı, 2009.- 184 s., portr., fotoşək., xəritə; 29 sm.- Biblioqr.: s.184. 
978.- 25 man., 300 nüs.- ISBN 9952-440-478 (cildli).-[2009-85485] 
1676.
 
Qaraşarlı, Ç.M. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri - 
türklər  [Mətn]  /Çingiz  Qaraşarlı;  elmi  red.  Q.Ş.Kazımov.-  Bakı: 

234 
 
Elm və Təhsil, 2009.- 278, [2] s.; 21 sm.- Biblioqr.: s.247-264.- 20 
man., 600 nüs.- [2009-86259] 
1677.
 
Rəcəbova, 
B.Ə.  Azərbaycanın  ənənəvi  sənətkarlıq 
məmulatı  və  istehsalı  tarixindən  (IV-XVII  əsrlər)  [Mətn]:  tarixi-
arxeoloji  tədqiqat  /Badisəbah  Rəcəbova;  elmi  red.  T.M.Dostiyev; 
rəssam  R.Cəfərova;  AMEA,  Arxeologiya  və  Etnoqrafiya  İn-tu.- 
Bakı:  Elm,  2009.-  303+46  s.:  şək.,  cədv.;  24  sm.-  Qısaldılmiş 
sözlərin siyahısı: s.276.- Bibllioqr. Azərb. və xarici dillərdə: s.277-
303.- 5 man., nüs. yox.- ISBN 9789-9524-532-63.- [2009-85527] 
1678.
 
Zeynalov, F.R. Qədim türk yazılı abidələri. Orta türk dövrü 
[Mətn] /F.R.Zeynalov; burax. məsul V.Bəhmənli; red. Ə.Əsədzadə; 
dizayn  N.Mahmudov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı: 
Nağıl evi, 2009.- 110, [2] s.; 19 sm.- 1980.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 
9952-210-345.- [2009-87104] 
1679.
 
Монументы  Азербайджана  [Изоматериал]  /М-во 
Культуры и Туризма Азерб. Респ.- Баку: AVAN GRAND MMC, 
2009.- 36 с., фото.; 21 см.- 5 ман., тир. нет.- [2009-Ар2009/134]    
1680.
 
Нуриев,  А.Б. Ремесло Кавказской Албании III–VIII вв. 
[Текст]  /Алем  Нуриев;  ред.  И.А.Бабаев;  худ.  Р.А.Джафарова; 
НАНА, Ин-т Археологии и Этнографии.- Баку: [б.и.], 2009.- 433 
с.:  ил.,  табл.,  карта,  портр.;  25  см.-  Список  сокр.:389-394.- 
Библиогр.: с.347-388.- 10 ман., 300 экз.- ISBN 9789-9522-904-48 
(в пер).- [2009-2-783594]   
 
908 Diyarşünaslıq 
 
1681.
 
Borçalı dünən, bu gün və sabah [Mətn] /tərt. S.Kərimova; 
ön söz müəl. G.Hacıbəyli.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 94, [2] s., cədv.; 
20 sm.- 2 man., 800 nüs.- [2009-84120] 
1682.
 
Çingizoğlu,  Ə.  Mərzili  kəndi  və  mərzililər  [Mətn]  /Ənvər 
Çingizoğlu,  A.Mərzili;  red.  V.Quliyev;  məsl.  R.Gözəlov.-  Bakı: 
Adiloğlu, 2009.- 222, [2] s., portr., faks.; 22 sm.- 5 man., 500 nüs. 
(cildli).- [2009-86339] 
1683.
 
Çingizoğlu,  Ə.  Şuşa  şəhəri  (1750-1850)  [Mətn]  /Ənvər 
Çingizoğlu; red. V.Quliyev.- Bakı: Şuşa, 2009.- 247 s., portr.: şək.; 
20 sm.- Biblioqr.: s.231.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86600] 

235 
 
1684.
 
Dərələyəzli,  K.  Burda  bir  el  var  idi...  [Mətn]  /Kamil 
Dərələyəzli;  red.  və  ön  söz  Ə.Ələkbərli;  məsl.  H.Mirzəyev, 
H.Əmirov.- Sumqayıt: Dərələyəz-M, 2009.- 615 s., portr., fotoşək., 
24  sm.-  Biblioqr.:  s.613-614.-  20  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
86549] 
1685.
 
Əhmədov,  V.S.  Bakılı  keşəlilər  [Mətn]  /Valeh  Əhmədov; 
red.  Z.H.Mustafayev.-  2-ci  nəşr.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  106  s., 
fotoşək., portr., şəcərə; 15x21 sm.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-
86102] 
1686.
 
Əlirzayev,  Ə.Q.  Nehrəm  uşaqları:  faktlar  və  mülahizələr 
[Mətn]  /Əli  Əlirzayev;  red.  E.Ə.Əlirzayev.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.- 
139  s.,  [8]  v.  fotoşək.,  portr.;  22  sm.-  4  man.,  100  nüs.  (cildli).- 
[2009-86712] 
1687.
 
Əroğul,  Ə.  Qazanxan  yurdu  -  Qazanzəmi  [Mətn]:  elmi-
publisistik,  bədii  tədqiqat  əsəri  /Əlisahib  Əroğul;  tərt.  ed.,  red.,  ön 
söz  və  son  söz  əvəzi  Ə.Məmmədoğlu.-  Bakı:  Təknur,  2009.-  260, 
[2] s., portr., fotosək., şəcərə: şək.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 
4789-9524-450-46 (cildli).- [2009-84831] 
1688.
 
Hacıoğlu, M. Oruzmanda kim nə dedi... [Mətn] /Mülkədar 
Hacıoğlu;  red.  M.Nəbioğlu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  271  s.,  portr., 
sxemlər: şək.; 21 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2009-85251] 
1689.
 
İsmayılov,  H.İ.  Zaqatala  [Mətn]  /Həşim  İsmayılov;  red. 
Ə.Ələkbərli.- Bakı: Nurlan, 2009.- Hissə I: Görkəmli şəxsiyyətlər.- 
159 s., portr.,: şək.; 20 sm.- 5 man., 500 nüs.- [2009-86539] 
1690.
 
Kürdəxanı [Mətn] /hazır. S.H.Əlizadə, C.Ə.Muxtarov; red. 
Ə.Nəzərli;  topl.  Ə.Q.Muxtarov;  N.N.Quliyev.-  Bakı:  Qarabağ, 
2009.- 479 s., portr.,cədv., faks., şəcərə, xəritə: şək.; 22 sm.- 3 man., 
500 nüs. (cildli).- [2009-85511] 
1691.
 
Qurbani,  A.  Zərdabi  yurdunda  bir  gün:  birgünlük  səfəri 
təəssüratları 
[Mətn]:  kitab-albom  /Abdulla  Qurbani;  red. 
M.Teymurlu;  elmi  məsl  V.Əliyev,  E.Həsənov.-  Bakı:  Apostrof, 
2009.- 191 s., portr., fotoşək.; 30 sm.- 30  man., 500 nüs.-  ISBN 5-
8745-9147-8 (cildli).- [2009-89621] 
1692.
 
Mahir,  Ə.  Söz  və  musiqi  beşiyi  -  Nardaran  [Mətn] 
/Ələmdar Mahir; red. X.Vaqifqızı.- Bakı: Nurlan, 2009.- 533, [3] s., 
portr.; 21 sm.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85414] 

236 
 
1693.
 
Məhyəddinqızı,  Ş.  Qəbələ  Qafqazın  incisi  [Mətn]  /Şəlalə 
Məhyəddinqızı;  red.  M.Quliyev;  məsl.  H.Mahmud  [və  b.].-  Bakı: 
Oğuz  Eli,  2009.-  190,  [2]  s.,  [30]  v.,  fotoşək.,  portr.;  22  sm.- 
Biblioqr.: s. 190.- 5 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-Azf-255539]   
1694.
 
Nağıyev,  Z.Ə.  Ağdamın  bir  kəndi  Zəngişalı  və  onun 
yetirmələri  [Mətn]  /Zahid  Nağıyev;  red.  Ş.Səlimbəyli.-  Bakı: 
Avropa,  2009.-  216  s.,  portr.,  fotoşək.;  21  sm.-  5  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-85335] 
1695.
 
Nəbibəyli,  Z.  Zəngəzurun  altun  tacı  Laçın  [Mətn] 
/Ziyadxan  Nəbibəyli;  red.  Ş.Arif;  rəy.  və  elmi  məsl.  Ş.Tağıyeva; 
elmi red. F.Süleymanov.- Bakı: UniPrint, 2009.- 270, [2] s., portr.; 
21 sm.- Biblioqr.: s.260-269.- 4  man.,1000 nüs.- ISBN 9789-9524-
401-54 (cildli).- [2009-83802] 
1696.
 
Səlimov-Şağani,  T-Q.  Qədim  yurd  yeri  Kürdəxanı  [Mətn] 
/Təvəkkül Səlimov-Şağani; red. Q.İlkin.- Bakı: [s.n.], 2009.- 50, [2] 
s., portr.; 20 sm.- 4 man., 200 nüs.- [2009-84530] 
1697.
 
Səmədov,  A.Q.  Ərkivan  salnaməsi  [Mətn]:  ensiklopedik 
əsər  /Abdurrəhman  Səmədov;  elmi  red.  və  məsl.  Ə.Cəfərov;  red. 
H.Əliyev.-  Bakı:  Viktor,  2009.-  600  s.,  portr.,  fotoşək.;  25  sm.- 
Biblioqr.: s.595-599.- 13 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89623] 
1698.
 
Şabran:  dünəndən  bu  günə  [Mətn]:  qədim  yazılı  mənbə 
və dövrü nəşrlərdə /burax. məsul və ön söz N.Novruzov; topl., tərt. 
ed. A.Tağıyev; red. Ə.Səmədov.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 84 s.+[4] 
v. fotoşək.: şək.; 21 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-87245] 
1699.
 
Şuşa  -  qədim  Azərbaycan  diyarı  [Mətn]  /layihənin  rəhb. 
D.Musayev; red. hey. N.Abdullayev [və b.].- Bakı, 2009.- 68 s., [8] 
v. fotoşək., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 9.- Mətn Azərb., rus və ing. 
dillərindədir.- 3 man., nüs. yox.- [2009-84949] 
 
91 Coğrafiya 
 
910 Coğrafi tədqiqatlar. Səyahətlər 
 
1700.
 
Bağırov,  H.S.  İlk  Azərbaycan-Antarktida  ekspedisiyası. 
Cənub  Qütbünə  xizək  yürüşü  [Mətn]  /Hüseyn  Bağırov;  baş  red. 
Ə.Həsənov;  red.  S.Mikayılqızı.-  Bakı:  Ziya,  2009.-  Kitab  I: 
Antarktida  gündəliyi.-  255  s.,  fotoşək.;  21  sm.-  Əlavələr:  s.  194-

237 
 
244.-  5  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9789-9524-487-71  (cildli).-  [2009-
86705] 
1701.
 
Bağırov,  H.S.  İlk  Azərbaycan-Antarktida  ekspedisiyası. 
Cənub  Qütbünə  xizək  yürüşü.  Antarktida  iqlimi  [Mətn]  /Hüseyn 
Bağırov,  R.Mahmudov;  baş  red.  Ə.Həsənov;  red.  S.Mikayılqızı, 
elmi  red.  F.İmanov.-  Bakı:  Ziya,  2009.-  Kitab  II:  Qlobal  təsirlər 
Antarktida  iqliminin  və  meteoroloji şəraitinin tədqiqi istiqamətində 
bir töhfə.- 227 s., cədv.: şək., fotoşək.; 21 sm.- Əlavələr: s.167-212.- 
Biblioqr.:  s.213-214.-  5  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9789-9524-489-24 
(cildli).- [2009-86706] 
1702.
 
Bağırov,  H.S.  İlk  Azərbaycan-Antarktida  ekspedisiyası. 
Cənub 
Qütbünə  xizək  yürüşü  [Mətn]  /Hüseyn  Bağırov, 
V.M.Babazadə, 
Ə.F.Kərimov;  baş  red.  Ə.Həsənov;  red. 
S.Mikayılqızı,  elmi  red.  M.Məmmədov.-  Bakı:  Ziya,  2009.-  Kitab 
III:  Hondvananın  donmuş  parçası:  Antarktida  geoloji  tədqiqatlar 
istiqamətində bir töhfə.- 243 s., cədv.: şək., fotoşək.; 21 sm.- Əlavə: 
s.214-224.-  Biblioqr.:  s.225-232.-  5  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9789-
9524-489-31 (cildli).- [2009-86707] 
1703.
 
Əliyev,  M.C. Coğrafi kəşflərin tarixi və  səyyahlar [Mətn]: 
pedaqoji  universitetlər  üçün  dərs  vəsaiti  /Mustafa  Əliyev, 
F.A.Həsənli; 
elmi 
red. 
M.Y.Xəlilov; 
rəy. 
Ş.G.Həsənov, 
M.S.Həsənov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADPU.-  Yenidən 
işlənmiş və əlavələrlə 2-ci nəşr.- Bakı, 2009.- 284 s.: şək.; 21 sm.- 
Xronoloji cədv.: s.239-279.- Biblioqr.: s.280-281.- 5 man., 200 nüs. 
(cildli).- [2009-84056] 
 
911 Ümumi coğrafiya 
 
1704.
 
Əliyev, A.H. Torpaq coğrafiyası, torpaq ehtiyatları və onun 
mühafizəsi [Mətn]: torpaqşünaslığın əsasları ilə: dərslik /Alı Əliyev, 
N.S.Süleymanova; red. Q.S.Məmmədov, rəy. M.Əliyev, B.Cəfərov; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADPU.-  Bakı,  2009.-  255  s.,  portr., 
cədv.;  21  sm.-  Biblioqr:  s.252.-  7  man.,  200  nüs.  (cildli).-  [2009-
85445] 
1705.
 
Paşayev, N.Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası [Mətn]: dərs 
vəsaiti 
/Nəriman 
Paşayev;  elmi  red.  B.Ə.Budaqov;  rəy. 
E.K.Əlizadə,  H.B.Soltanova,  G.R.Ağakişiyeva.-  Bakı,  2009.-  190, 

238 
 
[2]  s.,  portr.,  cədv.,  xəritə;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.190.-  4  man.,  300 
nüs. (cildli).- [2009-87166] 
 
93/94 Tarix 
 
1706.
 
Abbasov, F.B. Vətəndaşlıq qeyrəti ilə [Mətn]: məqalə, çıxış 
və  müsahibələr  /Fərrux  Abbasov;  red.  və  ön  söz  M.Abdullayev.- 
Bakı:  Təknur,  2009.-  159  s.,  fotoşək.,  portr.;  20  sm.-  2  man.,  250 
nüs.- ISBN 9789-9524-450-89.- [2009-86161] 
1707.
 
Abdallı, H. Dağlıq Qarabağ: Azərbaycana erməni təcavüzü 
və  beynəlxalq  təşkilatların  mövqeyi  [Mətn]:  tarix  və  müasirlik 
/Həcər  Abdallı;  elmi  red.  Ə.Tağıyev;  red.  H.Həmidova.-  Bakı, 
2009.-74  s.,  port.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.261-27.-  5  man.,  100  nüs.- 
[2009-88092] 
1708.
 
Ağarzaoğlu,  M.  Bu  adları  unutmayın  [Mətn]:  Qobu 
qəsəbəsindən 
II  Dünya  müharibəsinə  gedib  qayıtmayan 
həmyerlilərimiz 
barədə 
qısa  bioqrafik  məlumatlar.  Siyahı 
təxminidir,  araşdırma  və  axtarışlar  davam  edir  /Məmmədağa 
Ağarzaoğlu;  red.  Ə.Ziyyəddinoğlu.-  Bakı:  Kooperasiya,  2009.-  48 
s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s.46.- 1 man., 500 nüs.- [2009-84498] 
1709.
 
Ağasıyev,  İ.K.  XVIII  əsrin  sonu  XX  əsrin  əvvələrində 
almanların Qafqazda məskunlaşması [Mətn] /İkram Ağasıyev; elmi 
red.  İ.S.Bağırova;  rəy.  H.Y.Verdiyeva;  S.İ.Əliyeva;  AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 303 s., portr.; 
21 sm.- Biblioqr.: s.261-302.- 12 man., 500 nüs.- [2009-87515] 
1710.
 
Aksan,  A.  Atatürk  deyir  ki…  [Mətn]  /Akıl  Aksan;  hazır., 
ön söz C.A.İbrahimli.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 138, [2] s.: portr.; 20 
sm.- Qısaltmalar: s.4.- 2 man., 100 nüs.- [2009-254420]   
1711.
 
Aşurbəyli,  S.B.  Bakı  şəhərinin  tarixi  [Mətn]:  orta  əsrlər 
dövrü  /Sara  Aşurbəyli;  ön  söz  E.Günaydın;  tərc.  ed.  İ.Umudlu 
(azərb.),  Ə.N.Əfəndiyev  (ing.);  rəssam  İ.Məmmədov;  dizayn 
C.İbrahimbəyli, Ə.Adıgözəlov.- Bakı: Parni iz Baku, 2009.- 764 s., 
[6]  v.  portr.,  fotoşək.:  ill.,  şəcərə,  cədv.;  30  sm.-  Əlavələr:  s.303-
304.-  50  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9524-441-55  (cildli).-  [2009-
86225] 
1712.
 
Aşurbəyli,  S.B.  Şirvanşahlar  dövləti  [Mətn]  /Sara 
Aşurbəyli;  ön  söz  E.Günaydın;  tərc.  ed.  İ.Umudlu  (azərb.), 

239 
 
Ə.N.Əfəndiyev (ing.); rəssam İ.Məmmədov; dizayn C.İbrahimbəyli, 
Ə.Adıgözəlov.-  Bakı:  Parni  iz  Baku,  2009.-  564  s.,  [6]  v.  portr., 
fotoşək.: ill., şəcərə; 30 sm.- 50 man., 500 nüs.-  ISBN 9789-9524-
441-79 (cildli).- [2009-86224] 
1713.
 
Azərbaycan  xalqına  qarşı  1918-ci  il  mart  soyqırımı 
[Mətn]:  sənədlər  toplusu:  üç  cilddə  /layihənin  və  ön  sözün  müəl. 
Y.Mahmudov;  tərt.  ed.  N.Məmmədzadə  [və  b.];  dizayner 
M.Xanbabayeva;  AMEA,  A.A.Bakıxanov  ad.  Tarix  İn-tu.-  Bakı: 
Çaşıoğlu, 2009.- Cild I: "26 Bakı komissarları" nın əsl tarixi.- 775 
s., faks.; 28 sm.- Sənədlərin xronoloji göstəricisi.: s.773-774.- Mətn 
Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  30  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9522-
723-90 (cildli).- [2009-87509] 
1714.
 
Azərbaycan  tarixi:  uzaq  keçmişdən  1870-ci  ilə  qədər 
[Mətn]:  dərslik  /red.  S.Əliyarlı;  rəy.  E.Muradəli,  Ş.Fərzəlibəyli; 
nəşrə məsul Ə.Cəfərov; BDU.- Nəşr II.- Bakı: Çıraq, 2009.- 861 s.; 
23  sm.-  Ad  düzümü:  s.795-840.-  Xronoloji  göstərici:  s.841-860.- 
Qısaltmalar:  s.861.-  Biblioqr.:  s.772-794.-  10  man.,  nüs.  yox. 
(cildli).- [2009-85522] 
1715.
 
Bağırov,  F.A.  Tarixin  yaddaşı  [Mətn]  /Feyruz  Bağırov; 
məsl. A.Qasımov, F.Cəfərov; ön söz Q.Həsənov, N.Əzizəliyev; red. 
T.Əliyev,  V.Vəliyev.-  Bakı,  2009.-  419  s.,  portr.:  şək.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s.416-419.- 8 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86326] 
1716.
 
Baxışov,  M.Ə.  Fransanın  yeni  tarixi  [Mətn]:  dərs  vəsaiti 
/Məmmədağa  Baxışov;  red.  M.B.Fətəliyev;  rəy.  F.Q.Yusifzadə, 
A.H.Musayev.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  100,  [2]  s.;  20  sm.- 
Biblioqr.: s.99-100.- 6 man., 210 nüs.- [2009-87239] 
1717.
 
Baxşəliyev, A.B. Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı və 
beynəlxalq əlaqələri [Mətn]: dərs vəsaiti /Adil Baxşəliyev; elmi red. 
O.Ə.Əfəndiyev, rəy. S.A.Məmmədov, Ş.F.Fərzəliyev, V.Z.Piriyev.- 
Bakı, 2009.- 274 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s.258-274.- 8 man., 500 nüs. 
(cildli).- [2009-85448] 
1718.
 
Bayramova,  N.  Şamaxı  xanlığı  [Mətn]  /Nailə  Bayramova; 
elmi  red.  T.T.Mustafazadə;  ön  söz  Y.Mahmudov;  AMEA, 
A.A.Bakıxanov  ad.  Tarix  İn-tu.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  393,  [3]  s.: 
şək.,  portr.,  xəritə,  şəcərə,  faks.;  21  sm.-  Əlavələr:  s.146-393.- 
Biblioqr.: s.135-142.- 12 man., 500 nüs.- [2009-87513] 

240 
 
1719.
 
Bjezinski,  Z.  İkinci  şans:  üç  prezident  və  Amerika 
fövqəldövlətinin  böhranı
 
[Mətn]  /Zbiqnev  Bjezinski;  tərc  ed.  Əli 
Qara;  red.  A.Məmmədov;  dizayn  İ.Məhəmmədov;  Starteji 
Araşdımalar Mərkəzi SAM.- Bakı: Oğuz eli, 2009.- 267 s.: şək.; 20 
sm.- 12 man., 1000 nüs.- [2009-87039] 
1720.
 
Cavad,  H.  Türklərin  tarix  və  mədəniyyətinə  bir  baxış: 
islamdan əvvəl və islam dövrü: başlanğıcdan XVI əsrə qədər
 
[Mətn] 
/Heyət Cavad; trans. ed. və qeyd və şərh. müəl.  E.Mirzəyeva; elmi 
red.  O.Əfəndiyev;  AMEA,  A.Bakıxanov  ad.  Tarix  İn-tu.-  Bakı: 
Aspoliqraf,  2009.-  181,  [3]  s.,  cədv.;  22  sm.-  Şərhlər  və  qeydlər: 
s.170-177.-  Sözlük:  s.164-168.-  Biblioqr.:  s.169.-  6  man.,  500  nüs. 
(cildli).-[2009-85490] 
1721.
 
Cəfərli,  E.Y.  Naxçıvanda  erməni-Azərbaycan  münaqişəsi 
[Mətn]: monoqrafiya /Elman Cəfərli; elmi red. İ.M.Hacıyev.- Bakı: 
Nurlan,  2009.-  278,  [2]  s.,  [8]  s.:  şək.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.  269-
278.- 7 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-83786] 
1722.
 
Cəlil  oğlu,  R.  Ömrün  Qarabağ  səhifələri  [Mətn]  /Rəftar 
Cəlil  oğlu;  red.  S.A.Sayadov,  L.Vəlizadə;  Azərb.  Dövlət  Xəzər 
Dəniz  Gəmiçiliyi;  Azərb. Dövlət  Dəniz  Akademiyası.-  Bakı:  [s.n.], 
2009.-  142,  [2]  s.,  portr.,  fotoşək.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.140-
141.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-86142] 
1723.
 
Çingizoğlu,  Ə.  Qəlbin  harayı  [Mətn]  /Ənvər  Çingizoğlu, 
S.Əlibəyli; elmi red. R.Kərimov, red. S.Ağayev.- Bakı: Şuşa, 2009.- 
208 s., [8] v. fotoşək., portr.: şək.; 21 sm.- 4 man., 300 nüs. (cildli).- 
[2009-84118] 
1724.
 
Dadaşov,  Ə.N.  Azərbaycan  ərazisində  paleometal  dövrü 
cəmiyyətlərinin 
əkinçilik-maldarlıq 
iqtisadiyyatı 
[Mətn]: 
magistratura  pilləsi  ücün  dərs  vəsaiti  /Əmrah  Dadaşov;  elmi  red. 
Q.S.İsmayılzadə;  rəy.  V.H.Əliyev,  M.N.Rəhimova;  tərc.  ed. 
Y.H.Gözəlova.-  Bakı:  Bakı  Unirevsiteti,  2009.-  332,  [2]  s.,  cədv.: 
şək.; 20 sm.- Biblioqr.: s.220-234.- 4 man., 200 nüs.- [2009-85197] 
1725.
 
Dəliöməroğlu,  Y.  Türkistan.  Yesəvinin  şəhəri  Yesiyə  dair 
[Mətn] /Yaqub  Dəliöməroğlu;  elmi  red.  N.Cəfərov;  red.  Ə.Qoşalı.- 
Bakı: Nurlan, 2009.- 145 s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9789-
9528-098-55.- [2009-85766] 

241 
 
1726.
 
Elxan,  E.  Zəbunçu  Razin  [Mətn]  /Elçin  Elxan.-  Bakı: 
Apostrof,  2009.-  117  s.,  portr.:  şək.;  20  sm.-  3  man.,  200  nüs.- 
[2009-84443] 
1727.
 
Elxan,  E.M.  Şıpıxturun  qətli  [Mətn]  /Elçin  Elxan.-  Bakı: 
Səda,  2009.-  94  s.,  portr.:  şək.;  20  sm.-  4  man.,  nüs.  yox.-  [2009-
85403] 
1728.
 
Erməni iddialarının "Sovet dovrü" [Mətn] /red. hey. Akif 
Nağı [və b.]; Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.- Bakı, 2009.- 50, [2] s.; 20 
sm.-  Mətn  Azərb.,  ing.  və  rus  dillərindədir.-  2  man.,  1000  nüs.- 
[2009-85300] 
1729.
 
Erməni işğalının nəticələri [Mətn] /red. hey. Akif Nağı [və 
b.];  Qarabağ  Azadlıq  Təşkilatı.-  Bakı,  2009.-  54,  [2]  s.;  20  sm.-  2 
man., 1000 nüs.- [2009-85297] 
1730.
 
Erməni  vəhşilikləri (1905-1906)-(1918-1920) [Mətn] /red. 
hey. Akif Nağı [və b.]; Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.- Bakı, 2009.- 46, 
[2] s.; 20 sm.- 2 man., 1000 nüs.- c 
1731.
 
Əhmədzadə,  X.M.  Diktatorların  bilinməyən  sirləri  [Mətn] 
/Xaliq  Əhmədzadə;  elmi  məsl.  E.Məmmədyarov;  elmi  red. 
S.Əhmədzadə,  A.Abdullazadə.-  Bakı:  R.N,  2009.-  320  s.,  portr.: 
şək.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 318.- 12 man., 20000 nüs. (cildli).- [2009-
89556] 
1732.
 
Əliyeva,  H. Naxçıvan necə döyüşdü, necə müdafiə olundu 
[Mətn]  /Hafizə  Əliyeva;  red.  Ş.Quliyev;  naşir  Q.İsabəyli.-  Bakı: 
Şirvannəşr, 2009.- 167 s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs. 
(cildli).- [2009-85247] 
1733.
 
Əmrahov,  M.İ.  XX  əsrdə  Azərbaycanda  milli-azadlıq 
hərəkatı  [Mətn]:  ali  məktəblər  üçün  dərslik  /Mais  Əmrahov;  elmi 
red. 
O.B.Sultanov; 
red. 
N.N.Əsədov; 
rəy. 
X.S.Köçərli, 
Ə.M.Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADPU.-  Bakı, 
2009.-  364,  [4]  s.,  portr.:  şək.;  20  sm.-  8  man.,  nüs.  yox.-  [2009-
87679] 
1734.
 
Əroğul,  Ə.  Azərbaycanda  erməni-daşnak  terrorunun 
xronologiyası  [Mətn]:  bədii,  tarixi  publisistika  /Əlisahib  Əroğlu; 
red.  N.Tapdıqoğlu.-  Bakı:  Təknur,  2009.-  199  s.:  şək.,  xəritə;  20 
sm.-  Əlavə:  s.177-196.-  Biblioqr.:  s.197-198.-  4  man.,  500  nüs.- 
ISBN 9789-9524-450-8.-[2009-85960] 

242 
 
1735.
 
Əzimli,  T.A. Şah və şahzadənin taleyi [Mətn]: fars dilində 
olan  materiallar  əsasında  işlənmişdir  /Taleh  Əzimli;  red.  B.Alarlı; 
"Nöqtələr"  Ədəbi  Qrupu,  tərcümə  bölməsi.-  Bakı:  Sözün  işığı, 
2009.-  148,  [2]  s.:  şək.,  portr.;  20  sm.-  1  man.,  200  nüs.-  [2009-
85797] 
1736.
 
Əzizov,  E.Ə.  Difai [Mətn]: XX  əsrin  əvvəllərində  erməni-
azərbaycanlı  münaqişəsinin  ilkin  tarixi  şərtləri  və  səbəbləri  /Eldar 
Əzizov.-  Bakı,  2009.-  359  s.,  faks.,  fotoşək.;  22  sm.-  Əlavələr: 
s.323-348.- Biblioqr.: s.349-355.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-
84453] 
1737.
 
Fayql,  E.  İpək  yolu  üzərində  odlar  yurdu  -  Azərbaycan 
tarixi  [Mətn]  /Erix  Fayql;  elmi  red.  F.Vahabov,  K.Şükürov;  red. 
D.İsmayılov, T.Nuriyeva.- Bakı, 2009.- 183 s.: şək., portr.; 24 sm.- 
Qeydlər:  s.177-180.-  Biblioqr.:  s.176.-  978.-  10  man.,  100  nüs.- 
ISBN 9952-448-955 (super cildli).- [2009-86565] 
1738.
 
Fəna,  M.R.  1905-ci  il  hadisəsi  [Mətn]  /Mirzə  Fəna;  elmi 
red.  M.Nağısoylu;  tərt.  ed.  A.Hacıyeva;  AMEA,  M.Füzuli  ad. 
Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 252 s.; 20 sm.- 4 man., 300 
nüs.- [2009-84629] 
1739.
 
Fətəliyev,  M.B.  Balkan  Antantasının  yaradılması  və 
fəaliyyəti  [Mətn]:  monoqrafiya  /Məmməd  Fətəliyev;  elmi  red. 
C.P.Həsənli.- Bakı: Elm, 2009.- 219, [5] s.; 21 sm.- Biblioqr.: s.188-
218.-  5  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9524-531-33  (cildli).-  [2009-
85481] 
1740.
 
Görüryılmaz,  M. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər 
(1918)  [Mətn]  /Mustafa  Görüryılmaz;  red.  A.Ağaoğlu,  H.Öztürk.- 
Bakı:  Qismət,  2009.-  407  s.,  portr.,  fotoşək.,  xəritə;  21  sm.- 
Əlavələr: s.355-369.- Biblioqr.: s.353-354.- 6 man., nüs. yox.- ISBN 
9952-808-259.- [2009-86139] 
1741.
 
Haşimi, A.Ə. Bir neçə söz [Mətn] /Abdulla Əmir Haşimi.- 
Germany; Stockholm: Nima Verlag, 2009.- 134 s., portr.; 21 sm.- 4 
man., nüs. yox.- ISBN 3937-687-718.- [2009-84276] 
1742.
 
Hüseynli,  A. İran hökmdarları [Mətn] /Asif Hüseynli; red. 
Q.İsmayılzadə,  məsl.  M.Rəhimova.-  Bakı:  MBM,  2009.-  159  s., 
portr.,  fotoşək.:  şək.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.151-155.-  2  man.,  500 
nüs.- ISBN9789-952-290-40-8.-[2009-Azf-256366]  

243 
 
1743.
 
Hüseynov,  R.  Qərbi  Azərbaycan  mühacir  höküməti: 
ideyadan 
gerçəkliyə 
[Mətn] 
/Ramazan 
Hüseynov; 
red. 
A.Qaradərəli.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  120  s.,  portr.;  20  sm.- 
Əlavələr.: s 104-116.- 6 man., 500 nüs.- [2009-87368] 
1744.
 
 XX  əsr  Azərbaycan  tarixi  [Mətn]:  ali  məktəblər  üçün 
dərslik  /müəl.  Y.B.Yusifov  [və  b.  ];  ümumi  red.  T.T.Vəliyev;  rəy. 
R.C.Süleymanov, Q.Ə.Əliyev.- Bakı: Təhsil, 2009.- Cild II.- 559 s.; 
22  sm.-  Biblioqr.:  s.548-555.-  20  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
Azf-255045]   
1745.
 
Xocalı  soyqırımı  [Mətn]  /red.  hey.  Akif  Nağı  [və  b.]; 
Qarabağ  Azadlıq  Təşkilatı.-  Bakı,  2009.-  54,  [2]  s.;  20  sm.-  Mətn 
Azərb., ing. və rus dillərindədir.- 2 man., 1000 nüs.- [2009-85299] 
1746.
 
Xocalı soyqırımı rabitəçilərin yaddaşında [Mətn] /tərt. ed. 
C.Dostəli; red. M.Əmirov.- Bakı, 2009.- 143 s., portr., fotoşək.; 22 
sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84066] 
1747.
 
İbrahimov,  E.R.  Şərqin  qapısında  möcüzələr  [Mətn] 
/Eldəniz  İbrahimov;  naşir  M.Quliyev  [və  b.];  red.  A.Rəşidova; 
dizayner 
F.Məmmədova; 
foto 
A.Rəşidova, 
E.İbrahimov, 
M.Abbasov.- Bakı: Letterpress Nəşriyyat Evi, 2009.- 59 s., fotoşək.; 
23 sm.- Mətn Azərb., rus və ing. dillərindədir.- 10 man., 1000 nüs.- 
ISBN 9789-9524-520-13 (cildli).- [2009-84971] 
1748.
 
İbrahimov,  İ.X.  Vətəndaş  və  tarix  [Mətn]:  tarixin 
olaylarında  /İrşad  İbrahimov;  red.  N.Mikayılova.-  Əlavələrlə  3-cü 
nəşri.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  720  s.:  şək.,  portr.,  xəritələr;  20  sm.- 
Əlavə: Bəzi terminlərin izahı: s.704-712.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- 
[2009-84632] 
1749.
 
İrəvan  əyalətinin  icmal  dəftəri  [Mətn]  /layihənin  və  ön 
sözün  müəl.  Y.Mahmudov;  tərt.  ed.  T.Nəcəfli;  dizayn 
M.Xanbabayeva;  AMEA,  A.A.Bakıxanov  ad.  Tarix  İn-tu.-  Bakı: 
Çaşıoğlu,  2009.-  685,  [3]  s.;  28  sm.-  Mətn  Azərb.  dilində  fars 
qrafikasındadır.-  25  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9522-723-52 
(cildli).- [2009-87511] 
1750.
 
İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri [Mətn] /layihənin və ön 
söz  müəl.  Y.Mahmudov;  tərt.  T.Nəcəfli;  Başbakanlıq  Osmanlı-
Arxivi;  AMEA,  A.A.Bakıxanov  ad.  Tarix  İn-tu.-  Bakı:  Çaşıoğlu, 
2009.- 674 s.; 28 sm.- Mətn Azərb. dilində ərəb qrafikasındadır.- 25 
man. nüs. yox.- ISBN 9789-9522-722-91 (cildli).- [2009-87555] 

244 
 
1751.
 
İsmayılov,  İ.Z.  Türk  dünyası  XX  əsrdə  [Mətn]  /İsrafil 
İsmayılov;  red.  Y.Əhmədova.-  Bakı:  Vətən,  2009.-  215  s.,  portr., 
cədv.; 24 sm.- Bibl.: s. 205-209.- 6 man., 500 nüs.- [2009-84612] 
1752.
 
Kərimli,  K. Xocalı  -  vəhşi  əsrin  vəhşi əsəri [Mətn]: 1992-
2009  /Kərim  Kərimli.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  158,  [2]  s.,  fotoşək., 
portr.; 20 sm.- 5 man., 500 nüs.- [2009-87658] 
1753.
 
Kramer,  S.N.  Tarix  Şumerdən  başlanır  [Mətn]  /Samuel 
Kramer;  elmi  red.  A.A.Xələfov;  tərc.  ed.  P.F.Kazımi;  tərc.  red. 
N.Z.Məmmədov;  ing.  dilindən  rus  dilinə  tərc.  ed.  F.L.Mendelson; 
ön  söz  və  şərhlər  V.K.Afanasyeva.-  Bakı,  2009.-  280  s.;  20  sm.- 
Şərhlər:  s.  262-278.-  18  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  5-0201-672-90.- 
[2009-86258] 
1754.
 
Qarabağ  haqqında  tarixi  faktlar  [Mətn]  /red.  hey.  Akif 
Nağı [və b.]; Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.- Bakı, 2009.- 54, [2] s.; 20 
sm.-  Mətn  Azərb.,  ing.  və  rus  dillərindədir.-  2  man.,  1000  nüs.- 
[2009-85301] 
1755.
 
Qarabağ müharibəsi necə başlandı [Mətn] /red. hey. Akif 
Nağı [və b.]; Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.- Bakı, 2009.- 62, [2] s.; 20 
sm.-  Mətn  Azərb.,  ing.  və  rus  dillərindədir.-  2  man.,  1000  nüs.- 
[2009-85302] 
1756.
 
Qaşqay,  S.M.  Ön  Asiyada  miqrasiya  proseslərinə  dair 
[Mətn] 
/Solmaz 
Qaşqay;  red.  E.Ə.Məhərrəmov;  AMEA, 
A.A.Bakıxanov  ad.  Tarix  İn-tu.-  Bakı:  Şərq-Qərb,  2009.-  119  s.: 
şək., cədv.;  20 sm.- Biblioqr.: s.107-117.- 7  man., 500 nüs.-  ISBN 
9789-952-343-96-0.- [2009-89177] 
1757.
 
Mahmudov,  Y.M.  Qarabağ:  real  tarix:  faktlar,  sənədlər 
[Mətn]  /Yaqub  Mahmudov,  K.Şükürov;  baş  məsl.  E.Mahmudov; 
məsl. 
A.Paşayev;  F.Vahabov;  ön  söz  M.Əliyeva;  foto 
H.Hüseynzadə, B.Quliyev, R.Sadıqov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 143 s., 
xəritə:  şək.,  faks.,  cədv.;  24  sm.-  Əlavələr:  s.109-142.-  Qeydlər: 
s.101-107.- 2000 nüs.- ISBN 9952- 423-004.- [2009-87512] 
1758.
 
Mehdiyeva,  G.Ə.  Bir  ömrün  odisseyası  [Mətn]  /Gülər 
Mehdiyeva.-  Bakı:  Təhsil  NP  MMC,  2009.-  142,  [34]  s.,  [16]  v. 
fotoşək., portr., fotoşək.; 22 sm.- 5 man.,  500 nüs. (cildli).- [2009-
84422]  
1759.
 
Məcburən  erməniləşdirmə [Mətn] /F.İsmayılov; elmi red. 
Q.Hacıyev;  red.  M.Alxanov;  tərc.  ed.  G.Mansurov;  fotolar 

245 
 
F.İsmayılov,  A.Hüseynov;  red.  hey.  Q.Hacıyev  [və  b.];  ön  söz 
Q.Hacıyev.- Bakı: Nurlar, 2009.- 183 s., fotoşək.; 24 sm.- Biblioqr.: 
s.182-183.-  4  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9524-503-23.-  [2009- 
85556] 
1760.
 
Məcidzadə,  A.F.  Heydər  zirvəsindən  başlanan  yol  [Mətn] 
/Anar  Məcidzadə;  sponsor  E.M.Çərkəzov;  naşir  Q.İsabəyli;  red. 
A.İsabəyli;  ön  söz  D.Gədəbəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  147  s., 
[20] v. fotoşək.; 21 sm.- 4 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-84705] 
1761.
 
Məhərrəmov,  V.M.  Erməni  əsirliyindən  dönənlər  [Mətn] 
/Vahid  Məhərrəmov;  ön  söz  Q.Çaxmaqlı.-  Bakı:  Hərbi  nəşriyyat, 
2009.-  135  s.,  fotoşək.,  portr.;  21  sm.-  4  man.,  500  nüs.-  [2009-
85424] 
1762.
 
Məmmədov,  Ə.M.  Azərbaycanda  milli-azadlıq  hərəkatı 
[Mətn]:  XIX-XX  əsrin  birinci  yarısı:  dərs  vəsaiti  /Əli  Məmmədov; 
elmi  red.  X.S.Köçərli;  rəy.  S.A.Məmmədov,  R.Ə.Əliyev, 
E.Hacıyev;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADPU.-  Bakı:  ADPU, 
2009.-  207  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.201-206.-  5  man.,  200  nüs. 
(cildli).- [2009-84919] 
1763.
 
Məmmədov, H.N. Bolqarıstan tarixi [Mətn]: dərslik /Habil 
Məmmədov;  elmi  red.  Adil  Əli  Rəcəbli;  rəy.  S.B.Hüseynova, 
R.Ə.Əliyev,  H.R.Məmmədcan  oğlu;  Azərb.  Resp. Təhsil  Nazirliyi, 
Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 271 s., xəritə; 21 
sm.- Biblioqr.: s.268-272.- 6 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-84158] 
1764.
 
Məmmədov,  H.N.  Ukraynanın  müasir  tarixi  [Mətn]:  XX 
əsrin  sonları-XXI  əsrin  əvvəlləri:  dərs  vəsaiti  /Habil  Məmmədov; 
elmi  red.  A.Ə.Rəcəbli;  rəy.  R.Ə.Əliyev,  S.B.Hüseynova, 
R.Məmmədcan  oğlu;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Bakı  Slavyan 
Un-ti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 178, [2] s.; 21 sm.- 4 man., 1000 
nüs. (cildli).- [2009-84153] 
1765.
 
Məmmədov,  İ.B.  Böyük  şəxsiyyətin  tarixi  izləri  [Mətn] 
/İlham  Məmmədov,  İ.Məhərrəmov;  red.  N.Babayev;  ön  söz 
S.T.Hacıyev.- Gəncə, 2009.- 428, [4] s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 5 
man., 250 nüs.- ISBN 9789-9524-380-62 (cildli).- [2009-85965] 
1766.
 
Məmmədov,  İ.M.  Azərbaycan  tarixi  (XX  əsr-XXI  əsrin 
əvvəlləri)  [Mətn]:  mühazirələr  kursu:  ali  məktəb  müəllimləri  və 
tələbələri  üçün  vəsait  /İsaq  Məmmədov,  Ç.İ.Məmmədov;  elmi  red. 
İ.B.Cəfərzadə;  rəy.  C.M.Mustafayev  [və  b.];  Azərb.  Resp.  Təhsil 

246 
 
Nazirliyi,  ADNA.-  Bakı:  UniPrint,  2009.-  324,  [2]  s.;  22  sm.-  4 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-401-19 (cildli).- [2009-85817] 
1767.
 
Məmmədov,  N.  Dağlıq  Qarabağ  gerçəklikləri:  soyqırımı, 
terror,  deportasiya,  işğal:  XX  yüzillik  [Mətn]  /Nazim  Məmmədov; 
red.  Q.Ə.Hacıyev;  rəy.  S.Ə.Məmmədov  [və  b.];  AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 272 s.; 21 sm.- 
Biblioqr. Azərb. rus və türk dillərində: s.215-246.- 5 man., 500 nüs.- 
[2009-Azf-257592]  
1768.
 
Məmmədov, Y.C. Zaman və həyatla üzbəüz [Mətn] /Yaqub 
Məmmədov;  red.  N.Həbibli;  ön  söz  İ.İsmayılov.-  Bakı:  Nurlan, 
2009.-  762,  [2]  s.,  portr.;  30  sm.-  20  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-
9528-098-55 (cildli).- [2009-85686] 
1769.
 
Mərdlik qalası Laçın [İzomaterial]: albom /tərt. ed. və red. 
Ş.Alışanlı;  ön  söz.  müəl.  R.Cəbrayılov;  rəssam  E.Talışxanova.- 
Bakı:  Elm,  2009.-  126,  [2]  s.,  fotoşək.:  ill.,  xəritə;  27  sm.-  (Laçın 
85).-  Mətn  Azərb.,  rus  və  ingilis  dillərindədir.-  15  man.,  500  nüs.- 
ISBN 5-8066-177-34 (cildli).- [2009-88077] 
1770.
 
Mirzəyev,  C.H. Türk xalqları tarixinin öyrənilməsi zamanı 
tələbələrin həmrəylik və birlik tərbiyəsində fənlərarası əlaqənin rolu 
[Mətn]: metodik vəsait /Cəfərqulu Mirzəyev, R.B.Bağırov; elmi red. 
R.L.Hüseynzadə;  rəy.  M.H.Ağayev,  Ə.S.Bədəlova;  Azərb.  Resp. 
Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Müəllimlər  İn-tu.-  Bakı:  2009.-  38  s.;  20 
sm.- Biblioqr.: s.38.- 2 man., 500 nüs.- [2009-Azf-259804] 
1771.
 
Mustafayeva,  S.M.  ABŞ  və  Böyük  Britaniyanın  ən  yeni 
tarixi: 1918-2007-ci illər [Mətn]: dərs vəsaiti /Səmayə Mustafayeva; 
rəy.  V.Əliyev,  Ə.Əhmədova.-  Bakı:  ADPU,  2009.-  349  s.;  20  sm.- 
Biblioqr.: s. 345-348.- 4 man., 200 nüs.- [2009-84570] 
1772.
 
Mustafazadə,  T.T.  Ümumi  tarix  [Mətn]:  dərslik  /Tofiq 
Mustafazadə;  elmi  məsl.  Y.M.Mahmudov;  red.  M.N.Mirzəyev  [və 
b.].-  Bakı:  İqtisad  Universiteti  Nəşriyyatı,  2009.-  Kitab  I: 
Azərbaycan  Tarix  Qurumu:  Ən  qədim  zamanlardan  XVIII  əsrin 
sonunadək.-  1151  s.,  cədv.,  xəritə:  şək.;  26  sm.-  Biblioqr.:  s.1142-
1146.- 50 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-87043] 
1773.
 
Nağı, A. Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix /Akif Nağı.- 
Bakı:  MBM-R,  2009.-  111  s.;  20  sm.-  Xronologiya:  s.87-104.- 
Tarixi  arayışlar:  s.105-110.-  4  man.,  500  nüs.-  ISBN  0789-9522-
904-53.- [2009-83814] 

247 
 
1774.
 
Nəbibəyli,  Z.  Laçın  85  [Mətn]  /Ziyadxan  Nəbibəyli;  red. 
Ş.Alışov, İ.Cəlilbəyli.- Bakı: Araz, 2009.- 149 s., portr., xəritə, şək., 
fotoşək.; 22 sm.- Biblioqr.: s.148.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-
84213] 
1775.
 
Nəbibəyli,  Z.  Türkəm,  Tanrıçıyam  və  ya  dön  geriyə  bax 
[Mətn] /Ziyadxan Nəbibəyli; red. F.Fəcri, İ.Cəlilbəyli.- Bakı: Araz, 
2009.-  135  s.,  portr.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.134.-  3  man.,  500  nüs.- 
[2009-85796] 
1776.
 
Nərimanoğlu,  M.  Türklərə  qarşı  törədilmiş  erməni 
terrorunun  qısa  xronikası  [Mətn]  /Məhəmməd  Nərimanoğlu, 
B.Ənsər; red. R.Fərəcov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.-187 s., fotoşək.; 21 
sm.- 5 man., 500 nüs.- [2009-Azf-255552]   
1777.
 
Nəzirli,  Ş.Ə.  Qarabağ  döyüşləri  [Mətn]  /Şəmistan  Nəzirli; 
elmi məsl. K.Vəliyev; red. M.Süleymanov.- Bakı: Təfəkkür, 2009.- 
432, [48] s. fotoşək., portr., gerblər; 22 sm.- Mətnarası izahatlar.- 10 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84991] 
1778.
 
Obama, B. Atamın arzuları [Mətn] /Barak Obama; ing. dil. 
tərc.  ed.  R.Raufoğlu;  naşir  Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  346, 
[2]  s.,  portr.:  şək.;  20  sm.-  12  man.,  1000  nüs.  (cildli).-  [2009-
86221] 
1779.
 
Oğuz,  Y.  Türkün  gizli  tarixi  [Mətn]:  elmi-publisistik  əsər 
/Yunus  Oğuz,  B.Tuncay;  red.  F.Abbasquliyeva;  dizayn 
C.İbrahimbəyli.- Bakı: Apostrof, 2009.- 495 s.: portr.: şək.; 21 sm.- 
18 man., 2000 nüs. (cildli).- [2009-Azf-254596]   
1780.
 
Rəhimli,  Ə.  Mübarizə  burulğanlarında  keçən  ömür.  Seyid 
Cəfər  Pişəvəri  [Mətn]:  həyatı  və  ictimai-siyasi  fəaliyyəti  /Əkrəm 
Rəhimli  (Bije);  elmi  red.  Ş.Tağıyeva,  C.Həsənli; red. M.Tağı  oğlu; 
AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: Nurlar, 
2009.- 339 s., fotoşək.: şək., portr.; 22 sm.- 3 man., 1000 nüs.- ISBN 
9789-9524-500-64 (cildli).- [2009-84506] 
1781.
 
Rəhimli, R.H. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində Şimali 
Qafqaz  faktoru:  1991-1997  [Mətn]  /Ruslan  Rəhimli;  elmi  red. 
A.Balayev;  elmi  məsl.  Ə.Məmmədli.-  Bakı:  Elm,  2009.-  199  s., 
cədv., xəritə; 21 sm.- Biblioqr.: s.192-199.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 
9789-9524-531-71 (cildli).- [2009-85410] 
1782.
 
Rəsulzadə,  M.Ə.  Azərbaycanda  Milli  hərəkat  [Mətn] 
/Məmməd  Əmin  Rəsulzadə;  təqdim  ed.  Ş.Hüseynov;  tərc.  red. 

248 
 
N.Əhmədli;  ümumi  red.  Ü.Hüseynova.-  Bakı:  Elm,  2009.-  127  s., 
portr.;  21  sm.-  Qeydlər.  s.60-66;  122-127.-  Mətn    Azərb.  və  rus 
dillərindədir.-  2  man.,150  nüs.-  ISBN  5-8066-166-57.-  [2009-
83845] 
1783.
 
Sadıq,  İ.H.  Elmdə  erməni  virusu  [Mətn]  /İslam  Sadıq.- 
Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  36  s.,  portr.;  20  sm.-  1  man.,  nüs.  yox.- 
[2009-85768] 
1784.
 
Şahmar,  E.  Ata  izi  ilə  [Mətn]  /Elbrus  Şahmar;  red. 
D.F.Məmmədova.-  Bakı:  Zərdabi  LTD,  2009.-  158,  [2]  s.,  portr.: 
şək.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86098] 
1785.
 
Şırlanlı,  Ə.  Qarabağın  harayları...  [Mətn]  /Əyyub  Şırlanlı; 
red. M.Təkləli.- Bakı: Avropa, 2009.- 212, [2] s., portr., fotoşək.; 20 
sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-86155] 
1786.
 
Talıbova,  A. Azərbaycana daha yaxın olaq [Mətn] /Aynur 
Talıbova;  dizayn  Y.Demir;  tərc.  ed.  R.Bragner,  D.Ay;  foto 
A.Talıbova, M.Black, A. Demir; Bakcell.- [İstanbul]: [Oluşur basım 
A.Ş.],  [2009].-  383  s.,  fotoşək.;  29  sm.-  Mətn  Azərb.  və  ing. 
dillərindədir.-  30  man.,  nüs  yox.-  ISBN  9789-9528-0081  (cildli).- 
[2009-Azf-256467] 
1787.
 
Türkman, İ.M. Tarixi aləmarayi Abbasi: Abbasın dünyanı 
bəzəyən  tarixi  [Mətn]  /İsgəndər  bəy  Türkman;  farscadan  tərc.,  ön 
sözün,  şərhlərin  və  göstəricilərin  müəl.  O.Əfəndiyev,  N.Musalı; 
AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2009.- Cild 
I.-  790,  [2]  s.,  faks.;  22  sm.-  Göstəricilər.  Şəxs  adları:  s.734-757.- 
Coğrafi adlar: s.758-769.- Sülalə, tayfa, xalq və icma adları: s.770-
773.- Terminlər.: s.774-781.- Əsər adları: s.782-783.- 18 man., 500 
nüs. (cildli).- [2009-87514] 
1788.
 
Türkmənçay - 180 [Mətn] /baş red. H.N.Həsənov; red. hey. 
C.M.Mustafayev  [və  b.];  ön  söz  R.Əmirov;  Azərb.  Tarix  Qurumu; 
Azərb. Resp. Hərb Tarixi Muzeyi.- Bakı, 2009.- 82 s.: şək., fotoşək., 
xəritə; 21 sm.- Əlavələr: s.70-80.- 3 man., 200 nüs.- [2009- 85587] 
1789.
 
Yanardağ,  S.  Yanvar  qırğınının  intiqamı  [Mətn]  /Sabir 
Yanardağ;  red.  Ş.Vəfadar.-  Bakı:  Şəms,  2009.-  121  s.,  portr.;  20 
sm.- 4 man., 500 nüs.- [2009-85535] 
1790.
 
Yenisey, G. İranda etnosiyasi hərəkatlar: 1922-2004 [Mətn] 
/Gülara Yenisey.- Bakı: Qanun, 2009.- 247 s., cədv., portr., xaritə; 

249 
 
20  sm.-  Əlavələr:  s.228-232.-  Biblioqr.:  s.233-246.-  5  man.,  300 
nüs.- [2009-85477] 
1791.
 
Yusifli,  M.Y.B.  İran  və  fars  şovinizmi  [Mətn]  /Mir  Yəhya 
Yusifli.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  51  s.,  portr.;  20  sm.-  2  man.,  500 
nüs.- [2009-85560] 
1792.
 
Алибекова, 
Э.Б. 
Вопросы 
древней 
истории 
Азербайджана  в  Российской  историографии  XIX  –  начала  XX 
вв.  [Текст]  /Элла  Алибекова;  науч.  ред.  Р.С.Меликов;  НАНА, 
Ин-т Истории им. А.А.Бакиханова.- Баку: Təhsil, 2009.- 223 с.; 
21 см.- Библиогр.: с. 197-223.- Библиогр. в подстроч. примеч.- 4 
ман., 500 экз.- [2009-2-787602]    
1793.
 
Алиева, 
И.Х. 
Политическое 
и 
социально-
экономическое 
положение 
азербайджанцев 
Тифлисской 
Губернии  (1846-1917)  [Текст]  /Ирада  Алиева;  науч.  ред. 
И.С.Багирова;  НАНА,  Ин-т  Истории  им.  А.А.Бакиханова.- 
Баку:  Тахсил,  2009.-  223  с.:  табл.;  21  см.-  500  экз.-  Библ.  на 
азерб. и рус. яз.: с.201-215.- 4 ман., 500 экз.- [2009-2-787601]  
1794.
 
Багиров,  Ф.Э.  Переселенческая  политика  царизма  в 
Азербайджане  1830-1914  гг.  [Текст]  /Фикрет  Багиров;  ред. 
Л.А.Агадулина.- М.: Маросейка, 2009.- 697 с.: [12] л. ил., табл., 
портр.;  25  см.-  Список  сокр.:  с.691-692.-  35  ман.,  1000  экз.- 
ISBN  9785-9032-712-69. (в пер.).- [2009-2-783758]    
1795.
 
Балаев,  А.Г.  Мамед  Эмин  Расулзаде  (1884-  1955) 
[Текст]:  к  125-летию  со  дня  рождения  /Айдын  Балаев;  науч. 
ред.  М.Н.Губогло.-  М.:  Флинта,  2009.-  284,  [3]  с.:  [8]  л.  рис., 
карта,  фотогр.,  нот.,  портр.;  21см.-  6  ман.,  1000  экз.-  ISBN: 
9785-9765-078-52. (в пер.).- [2009-2-781449]  
1796.
 
Балаев,  А.Г.  Мартовские  события  1918  года  в 
Азербайджане  [Текст]  /Айдын  Балаев;  ред.  М.Ю.Бабаев, 
Р.А.Абуталыбов.-  Тбилиси:  Универсал,  2009.-55  с.;  20  см.- 
Примеч.:  с.  52-55.-  3  ман.,  5000  экз.-  ISBN  9789-941-124-754.- 
[2009-1-701785]  
1797.
 
Гасанлы, 
Д.П. 
Хрущевская 
«оттепель» 
и 
национальный  вопрос  в  Азербайджане  1954-1959  [Текст] 
/Джамиль  Гасанлы;  науч.  ред.  А.Б.Безбородов.-  Москва: 
Флинта,  2009.-  661,  [3]  с.,  [8]  л.  фото:  портр.;  21  см.-  Указ. 

250 
 
имен.:  с.  642.-  Библиогр.  в  подстроч.  примеч.-  10  ман.,  1000 
экз.- ISBN 9785-9765-079-20. (в пер.).- [2009-2-782834]  
1798.
 
Иванов,  Р.Н.  Генерал-  Адъютант  Его  Величества. 
Сказание  о  Гуссейн  -  Хане  Нахичеванском  [Текст]  /Рудольф 
Иванов.-  Москва:  Герои  Отечества,  2009.-  309,  [3]  с.:  фото., 
портр.; 22 см.- Примеч.: с. 299-308.- 4 ман., 1000 экз.- ISBN 5-
9101-7020-1. (в пер.).- [2009-2-784146]   
1799.
 
Иванов,  Р.Н.  Нашествие.  Печальная  быль  о 
бесчинствах  большевиков  на  советской  земле  древнего 
Нахчывана  [Текст]  /Рудольф  Иванов.-  Москва:  Герои 
Отечества,  2009.-  447  с.:  портр.,  фото,  табл.;  22  см.-  Прил.: 
с.431-447.-  6  ман.,  2000  экз.-  ISBN  5-2170-30-861  (в  пер).- 
[2009-2-785201]   
1800.
 
Иванов, Р.Н. Оборона Баязета: правда и ложь: 6 июня 
1877-28  июня  1877  [Текст]:  документальная  повесть  /Рудольф 
Иванов.-  Москва:  Герои  Отечества,  2009.-  213,  [3]  с.:  фото., 
карта, портр.; 22 см.- 4 ман., 1000 экз.- ISBN 5-986-98-00-77. (в 
пер.).- [2009-2-783082]  
1801.
 
Искендерова,  М.С.  Азербайджано-русские  отношения 
XVIII-начала  XIX  вв.  в  Азербайджанской  и  Русской 
историографии  (20-80-е  годы  ХХ  века)  [Текст]  /Марзия 
Искендерова;  науч.  ред.  Т.Т.Мустафазаде;  НАНА,  Ин-т 
Истории им. А.А.Бакиханова.- Баку: Elm, 2009.- 439 с.; 20 см.- 7 
ман.,  500  экз.-  ISBN  9789-9524-532-49.  (в  пер.).-  [2009-2-
784945]   
1802.
 
Исторические 
факты 
о 
деяниях 
армян 
на 
Азербайджанской  земле  [Текст]  /науч.  ред.  Я.Махмудов;  ред.-
сост.  Т.Мусаева,  А.Мамедов;  пер.  С.Алмамедова  НАНА,  Ин-т 
Истории им. Бакиханова.- Баку: Təhsi, 2009.- 429, [3] с.; 22 см.- 
Прилож: с.217-224.- 6 ман., 500 экз. (в пер.).- [2009-2-784166]  
1803.
 
Исторические 
факты 
о 
деяниях 
армян 
на 
Азербайджанской  земле  [Текст]  /науч.  ред.  Я.Махмудов;  ред.-
сост.  Т.Мусаева,  А.Мамедов;  гл.  конс.  О.С.Асадов;  конс. 
Н.Мамедов; НАНА, Ин-т Истории им. А.Бакиханова.- Бишкек: 
Мегамедия, 2009.- 304 с., портр., карта; 24 см.- 6 ман., 500 экз. 
(в пер.)- [2009-2-784166]   

251 
 
1804.
 
Мамедов, И.М. История Азербайджана. С древнейших 
времен  до  наших  дней  [Текст]:  учебник  для  вузов  /Исмаил 
Мамедов;  науч.  ред.  С.Мамедов;  пер.  Ю.Насибов;  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Азерб.  Международый  Ун-т.-  Баку: 
Маариф,  2009.-  672  с.,  портр.,  карты;  25  см.-  (Серия: 
«Современный  университетский  учебник»  /ред.  совет  серии 
Е.И.Абдуллаев  [и  др.].-  Библиогр.  на  азерб.  и  рус.  языках:  с. 
654-665.- 10 ман., 1000 экз. (в пер.).- [2009-2-784722]  
1805.
 
Мамедов, Р. В сердце России [Текст] /Рамин Мамедов; 
ред. Б.Закирова.- Баку: Зия, 2009.- 205, [3] с., портр., фото.; 25 
см.- Библиогр.: с.201.- 5 ман., 300 экз.- ISBN 9789-952-448-00-9. 
(в пер.).- [2009-2-787058]  
1806.
 
Мамедов,  Р.Г.  Соотечественники  [Текст]  /Рамин 
Мамедов;  ред.  Р.Бабаев,  С.Микайылгызы.-  Баку:  Зия-  Нурлан, 
2009.- 287 с.: портр., фотогр.; 27 см.- Библиогр.: с.279.- 10 ман., 
1000 экз. (в пер).- [2009-3-104165]    
1807.
 
Нифталиев, 
И.В. 
Азербайджанская 
ССР 
в 
экспансионистских  планах  армян  [Текст]:  20-е  годы  ХХ  века 
/Ильгар Нифталиев; ред. А.Мамедов; НАНА, Ин-т Истории им. 
А.А.Бакиханова.-  Баку:  Təhsil,  2009.-  254,  [2]  с.;  21  см.- 
Библиогр.: с. 237-254.- 4 ман., 500 экз.- [2009-2-787607]  
1808.
 
Протоколы  заседаний  Азревкома  и  Совнаркома 
АССР  [Текст]:  1920-1922  гг.  /отв.  ред.  и  авт.  предисл. 
А.А.Пашаев;  Нац.  Архивное  Управление  Азерб.  Респ.-  Баку: 
Çaşıoğlu,  2009.-  552,  [2]  с.;  22  см.-  Имен.  указ.:  с.531-548.- 
Геогр. указ.: с.549-552.- 15 ман., 1000 экз.- ISBN 9789-9522-720-
79 (в пер.).- [2009-88013] 
1809.
 
Рустамова-Тогиди,  С.А.  Азербайджанские  погромы  в 
документах.  Март  1918  г.  Баку  [Текст]  /Солмаз  Рустамова-
Тогиди (сост.); гл. конс. Э.Махмудов; науч. ред. М.Джафарли.- 
Баку: [б.и.], 2009.- 863 с., [4] л. фото, факсим.; 25 см. + [1] отд. 
л. карта.- 64 см.- 20 ман., 1000 экз.- ISBN 9789-9528-000-98. (в 
пер.)- [2009-2-781372]    
1810.
 
Сулейманова,  С.Ю.  История  тюркских  народов  (с 
древнейших  времен  по  настоящее  время)  [Текст]:  учебное 
пособие  для  студентов  вузов  /Севда  Сулейманова;  науч.  ред. 
С.Гандилов,  А.И.Мухтарова;  рец.  Г.А.Алиев  [и  др.].-  Баку: 

252 
 
Тэхсил  ИПП,  2009.-  323  с.:  карты,  табл.;  21  см.-  Примеч.:  с. 
311-314.- Библ. на рус. и азерб. яз.: с. 315-323.- 4 ман., 500 экз. 
(в пер.).- [2009-2-784591] 
1811.
 
Чаладзе,  Т.  Карабахский  геноцид:  Обреченный 
Ходжалы  [Текст]:  документальная  хроника  /Татьяна  Чаладзе; 
гл.  конс.  Э.Махмудов;  конс.  В.Алиев.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  845, 
[3]с.: портр., факс., 30 см.- Библиогр.: с. 843-844.- Б.ц., 50 ман.- 
ISBN 9789-9524-430-42. (в пер.).- [2009-3-103475] 
 
Avtoreferatlar 
 
Kulturologiya 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1812.
 
Abdullayev,  Ç.Ə.  Alman-Azərbaycan  mədəni  əlaqələri 
[Mətn]: 24.00.01 /Çingiz Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi
BSU.- Bakı, 2009.- 41 s.- [Ad2009/11] 
 
Fəlsəfə elmləri 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1813.
 
Əhmədli,  R.A.  Azərbaycan  fəlsəfi  və  ictimai-siyasi  fikir 
tarixində  demokratik  dövlətçilik  ideologiyasının  formalaşması 
(fəlsəfə tarixi aspektində) [Mətn]: 09.00.03 /Rəfail Əhmədli; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 54 s.- [AdAz2009/110]   
1814.
 
Ахмедова, 
Т.Т. 
Социокультурные 
модели 
трансформации  Азербайджана  в  условиях  глобализации 
[Текст]: 09.00.11 /Тамилла Ахмедова; М-во Образования Азерб. 
Респ., БГУ.- Баку, 2009.- 57 с.- [Аз2009/74]   
1815.
 
Муслим-Заде,  Д.М.  Идея  дифференциации  общества  и 
государства:  опыт  философско-этического  анализа  [Текст]: 
09.00.05  /Диляра  Муслим-Заде;  НАНА,  Ин-т  Философии, 
Социологии и Права.- Баку, 2009.- 52 с.- [Аз2009/92]  
 
 
 
 

253 
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1816.
 
Hüseynov,  H.M.  Mühəndis  təfəkkürü  və  onun  tarixi  tipləri: 
fəlsəfi  təhlil  [Mətn]:  09.00.11  /Həbib  Hüseynov;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: 2009.- 26 s.- [2009/1187]    
1817.
 
Ağayeva,  K.C.  Azərbaycan  cəmiyyətində  sosial-əxlaqi 
davranışın  etik-gender  təhlili  [Mətn]:  09.00.05  /Kifayət  Agayeva; 
AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya  və  Hüquq  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  26  s.- 
[Ar2009/1503]   
1818.
 
İsmayılov, 
A.Z. 
İnsan 
haqları 
ideyasının 
həyata 
keçirilməsinin  sosial-fəlsəfi  problemləri  [Mətn]:  09.00.11  /Aslan 
İsmayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: 2009.- 25 s.- 
[AdAz2009/49]   
1819.
 
Abbasov,  F.Ə.  Fəlsəfə  həqiqətin  meyarı  problemi  [Mətn]: 
09.00.01  /Fuad  Abbasov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.- 
Bakı, 2009.- 21 s. 2009/375 
1820.
 
Feyziyev,  C.Ə.  Etno-siyasi  münaqişələrdə  əxlaqi  faktor 
[Mətn]:  09.00.05  /Cavanşir  Feyziyev;  AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya 
və Hüquq İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/945] 
1821.
 
Hacıyev, T.E. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanın ailə-
məişət  ənənələrində  dini  dəyərlərin  rolu  [Mətn]:  09.00.13  /Taleh 
Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 24 s.- 
[AdAz2009/111] 
1822.
 
Həsənov, 
A.Ş. 
Azərbaycanda 
milli 
ideologiyanın 
formalaşmasında  mənəvi  dəyərlərin  rolu  [Mətn]:  09.00.05 
/Ağasəlim Həsənov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/1263]   
1823.
 
Qardaşov, 
Ə.Ə. 
Demokratik 
Respublika 
dövründə 
Azərbaycan  mətbuatında  islam  mövzusu  [Mətn]:  09.00.13  /Əliqulu 
Qardaşov;  AMEA,  akad.  Z.M.Bünyadov  ad.  Şərqşünaslıq  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 25 s.- [2009/197] 
1824.
 
 Qasımova,  E.N.  Dizaynın  sosial  funksiyaları  [Mətn]: 
09.00.11  /Elfanə  Qasımova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.- 
Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-89501] 
1825.
 
Qasımova,  K.Q.  Müasir  sosial-siyasi  proseslər  və 
mədəniyyətlərin  dialoqu:  nəzəri-metodoloji  problemlər  [Mətn]: 

254 
 
09.00.11  /Kamilə  Qasımova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.- 
Bakı, 2009.- 25 s.- [2009/374] 
1826.
 
Namazlı, Ş.Ə. Sağlamlıq fəlsəfəsi və uzunömürlülük (sosial-
fəlsəfi  təhlil)  [Mətn]:  09.00.11  /Şəmsiyyə  Namazlı;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 28 s.- [2009/942] 
1827.
 
Orucov,  Ə.A.  XIX  əsrin  sonu-XX  əsrin  əvvəllərində 
Azərbaycanın  ictimai-siyasi  və  fəlsəfi  fikir  tarixində  milli 
özünüdərk problemi [Mətn]: 09.00.03 /Əliyar Orucov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 26 s.- [2009/895] 
1828.
 
Zərqanayeva,  İ.Z.  Əbu  Hamid  Qəzalinin  fəlsəfi-etik 
görüşləri [Mətn]: 09.00.03 /İradə Zərqanayeva; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 25 s.- [2009/948] 
1829.
 
Касумова,  Э.Н.  Социальные  функции  дизайна  [Текст]: 
09.00.11  /Эльфана  Касумова;  М-во  Образования  Азерб.  Респ., 
БГУ.- Баку, 2009.- 22 с.- [Аз2009/76]  
1830.
 
Мамедов,  Ф.М.  Нравственно-этические  основания 
глобализации  и  их  осмысление  в  азербайджанской  философии 
и  этике  [Текст]:  09.00.05  /Ф.М.Мамедов;  НАНА,  Ин-т 
Философии,  Социологии  и  Права.-  Баку,  2009.-  32  с.- 
[Аз2009/90]  
 
İlahiyyat 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1831.
 
Şərifov,  Ş.Ş.  Şeyxülislam  Məhəmmədhəsən  Mövlazadə 
Şəkəvi  və  onun  "Kitabül-Bəyan  Fi  Təfsiril-Quran"  əsəri  [Mətn]: 
21.00.01  /Şahlar  Şərifov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.- 
Bakı, 2009.- 27 s.- [Ad2009/20] 
 
Psixologiya elmləri 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1832.
 
Həsənova,  M.A.  Cəfər  Cabbarlının  sosial-psixoloji  təhlili  və 
onların şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında rolu [Mətn]: 19.00.05 
/Məhəbbət  Həsənova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı, 
2009.- 18 s.- [2009/521] 
 

255 
 
Sosiologiya elmləri 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1833.
 
İsmayılov,  R.A.  Qloballaşma  prosesində  Azərbaycanın 
inkişafının  bəzi  sosioloji  aspektləri  [Mətn]:  22.00.01  /Radik 
İsmayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 28 s.- 
[Ad2009/4] 
 
Siyasət elmləri 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1834.
 
Ələkbərov,  A.S.  Heydər  Əliyev  fondunun  timsalında 
Azərbaycanda  xeyriyyə  fond  siyasəti  [Mətn]:  23.00.02  /Anar 
Ələkbərov;  AMEA,  İnsan  Hüquqları  Üzrə  Elmi-Tədqiqat  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 18 s.- [AdAz2009/52] 
1835.
 
Əliyev,  G.A.  Cənubi  Qafqazda  geosiyasi  maraqlar  və 
Azərbaycanın sülh diplomatiyası [Mətn]: 23.00.04 /Gündüz Əliyev; 
Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında  Dövlət  İdarəçilik  Akademiyası.- 
Bakı, 2009.- 25 s.- [Ar2009/1508]  
1836.
 
Həsənov,  E.A.  Azərbaycanda  milli-mədəni  muxtariyyət 
ideyası: siyasi təhlil [Mətn]: 23.00.02 /Elşad Həsənov; Azərb. Resp. 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-Bakı, 2009.- 21 
s.- [2009/890] 
1837.
 
İbrahimov,  N.N.  Cəmiyyətin  demokratikləşməsi  prosesi  və 
şəxsiyyətin  siyasi  fəallığı  [Mətn]:  23.00.02  /Nürəddin  İbrahimov; 
Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında  Dövlət  İdarəçilik  Akademiyası.- 
Bakı, 2009.- 23 s.- [2009/1256]    
1838.
 
Muradova,  B.Ə.  Ermənistan-Azərbaycan,  Dağlıq  Qarabağ 
münaqişəsinin nizama salınmasında ATƏT-in rolu [Mətn]: 23.00.04 
/Bahar  Muradova;  Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında  Dövlət 
İdarəçilik Akademiyası.-Bakı, 2009.- 26 s.- [AdAz2009/115] 
1839.
 
Nəcəfov,  C.K.  Azərbaycan  Respublikasının  geosiyasi 
maraqları və mənafelərinin gözlənilməsi problemi [Mətn]: 23.00.01 
/Ceyhun  Nəcəfov;  Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında  Dövlət 
İdarəçilik Akademiyası.- Bakı, 2009.- 25 s.- [2009-Ar2009/1507]   
1840.
 
Nəsibov,  E.M.  ABŞ  və  Türkiyənin  Cənubi  Qafqazda 
maraqları  və  Azərbaycan  Respublikası  [Mətn]:  23.00.04  /Elşən 

256 
 
Nəsibov;  Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında  Dövlət  İdarəçilik 
Akademiyası.- Bakı, 2009.- 25 s.- [2009/887] 
1841.
 
Ömərov, İ.A. Azərbaycan Respublikasında siyasi proseslərdə 
televiziyanın yeri və rolu [Mətn]: 23.00.02 /İsmayıl Ömərov; Azərb. 
Resp.  Prezidenti  yanında  Dövlət  İdarəçilik  Akademiyası.-  Bakı, 
2009.- 21 s.- [Ad2009/3] 
1842.
 
Paşayeva,  Q.Ə.  Azərbaycan  dövlətinin  xarici  siyasətində 
diaspora  problemləri  [Mətn]:  23.00.04  /Qənirə  Paşayeva;  Azərb. 
Resp.  Prezidenti  yanında  Dövlət  İdarəçilik  Akademiyası.-  Bakı, 
2009.- 24 s.- [AdAz2009/107]    
1843.
 
Talıbov,  R.V.  Müasir  dövrdə  Azərbaycan-Yaponiya 
münasibətləri  [Mətn]:  23.00.04  /Rza  Talıbov;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 25 s.- [Ad2009/26] 
1844.
 
Бабаева,  З.Г.  Внутренняя  безопасность  как  составная 


Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə