AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə27/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   34

1916.
 
Эфендиев,  О.Ф.  Международная  противоправность 
военных  преступлений  (на  примере  конфликтов  на  Южном 
Кавказе) 
[Текст]: 
12.00.10 
/Октай 
Эфендиев; 
Акад. 
Гос.Управления  при  Президенте  Азерб.  Респ.-  Баку,  2009.-  45 
с.- [Аз2009/73]  
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1917.
 
Abbasbəyli,  M.A.  Bazar  iqtisadiyyatına  keçid  dövründə 
sığorta  müqavilələrinin  mülki-hüquqi  tənzimlənməsi  [Mətn]: 
12.00.03  /Mustafa  Abbasbəyli;  AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya  və 
Hüquq İn-tu.- Bakı, 2009.- 24 s.- [2009-86068] 
1918.
 
Abbasov,  G.M.  Vergi  münasibətlərinin  tənzimlənməsində 
Azərbaycan  Respublikasının  vergi  qanunvericiliyi  və  beynəlxalq 
hüquq  [Mətn]:  12.00.10  /Gürşad  Abbasov;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 24 s.- [2009-87899] 
1919.
 
Aslanov,  H.A.  Narkotik  xassəli  bitkilərin  qanunsuz 
kultivasiyası  fəaliyyətinə  qarşı  cinayət-hüquqi  və  kriminoloji 
mübarizə  [Mətn]:  12.00.08  /Həzi  Aslanov;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 19 s.- [2009-87367] 
1920.
 
Baxşıyeva,  N.Ə.  Azərbaycan  Respublikasında  bank 
nəzarətinin  hüquqi  tənzimi  problemləri  [Mətn]:  12.00.14  /Nərmin 
Baxşıyeva;  AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya  və  Hüquq  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 19 s.- [2009-86477] 
1921.
 
Cəfərov,  İ.R.  İnsan  hüquqlarının  pozulmasına  görə  zərərin 
ödənilməsi:  Avropa  insan  hüquqları  məhkəməsinin  təcrübəsi 
[Mətn]: 12.00.10 /İsmayıl Cəfərov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı, 2009.- 22 s. [AdAz2009/44] 
1922.
 
Cəfərov, S.R. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatı 
çərçivəsində  insan  hüquqlarının  müdafiəsi  məsələləri  [Mətn]: 

266 
 
12.00.10 /Sədi Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 
2009.- 29 s.- [2009-86016] 
1923.
 
Ələsgərova,  L.H.  Azərbaycan  Respublikasının  Əmək 
Qanunvericiliyində istirahət vaxtının hüquqi tənzimlənməsi [Mətn]: 
12.00.05  /Lalə  Ələsgərova;  "Azərbaycan  Hava  Yolları"  Qapalı 
Səhmdar  Cəmiyyəti  Milli  Aviasiya  Akademiyası.-  Bakı,  2009.-  26 
s.- [2009-86079] 
1924.
 
Əliyev,  S.O.  Sahibkarlıq  fəaliyyətinin  həyata  keçirilməsi  ilə 
əlaqədar  yaranan  münasibətlərin  cinayət-hüquqi  mühafizəsi 
məsələləri  [Mətn]:  12.00.08  /Səbuhi  Əliyev;  AMEA,  Fəlsəfə, 
Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- Bakı, 2009.- 24 s.- [2009-86023] 
1925.
 
Əliyev,  S.S.  Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşlıq 
haqqında  qanunvericiliyi  və  beynəlxalq  hüquq  [Mətn]:  12.00.10 
/Sahil Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 24 
s.- [2009-86017] 
1926.
 
Əliyev,  Z.H.  Avropa  insan  hüquqları  məhkəməsinin 
yurisdiksiyası  [Mətn]:  12.00.10  /Zaur  Əliyev;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 30 s.- [2009-86088] 
1927.
 
Əzimov,  Z.N.  Cinayət  mühakimə  icraatında  obyektiv 
həqiqətin  müəyyən  edilməsinin  prosessual  problemləri  [Mətn]: 
12.00.09 /Zaur Əzimov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-
tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-86029] 
1928.
 
Xəlilov,  F.Y.  Cinayət  təqibi  subyektlərinin  ibtidai  araşdırma 
mərhələsində prosessual vəziyyəti [Mətn]: 12.00.09 /Fərdin Xəlilov; 
AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya  və  Hüquq  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  22  s.- 
[2009-86075] 
1929.
 
İbrahimov,  E.E.  Məhkəmə  nəzarətinin  funksiyaları  [Mətn]: 
12.00.09  /Elməddin  İbrahimov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
BDU.- Bakı, 2009.- 20 s.- [2009/190] 
1930.
 
Qənbərov, 
D.M. 
Beynəlxalq 
ekoloji 
standartlar 
və 
Azərbaycan  Respublikasının  qanunverciliyi  [Mətn]:  12.00.10 
/Daşqın  Qənbərov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı, 
2009.- 30 s.- [2009/944] 
1931.
 
Məmmədli, İ.F. Başa çatmayan cinayətlərə görə məsuliyyətin 
və  cəzanın  fərdiləşdirilməsi  [Mətn]:  12.00.08  /İmrəli  Məmmədli; 
AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya  və  Hüquq  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  22  s.- 
[2009-86481] 

267 
 
1932.
 
Məmmədov,  E.B.  Konstitusiya  hüququnun  institutu  kimi 
məhkəmə  hakimiyyətinin  Azərbaycan  Respublikasında  yaranması 
və  inkişafı  problemləri  [Mətn]:  12.00.02  /Eldar  Məmmədov; 
"Azərb.  Hava  Yolları"  Qapalı  Səhmdar  Cəmiyyəti;  Milli  Aviasiya 
Akademiyası.- Bakı, 2009.- 37 s.- [2009/892] 
1933.
 
Məmmədov,  O.C.  İş  vaxtı  və  onun  hüquqi  əsasları  [Mətn]: 
12.00.05  /Oruc  Məmmədov;  "Azərbaycan  Hava  Yolları"  Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti; Milli Aviasiya Akademiyası.- Bakı.- 2009.- 30 
s.- [Ad2009/28] 
1934.
 
Məmmədov,  R.Y.  Əmək  hüququnun  mənbələri  [Mətn]: 
12.00.05  /Rəşad  Məmmədov;  "Azərb.  Hava  Yolları"  Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya  Akademiyası.- Bakı, 2009.- 22 
s.- [2009-87895] 
1935.
 
Muradov,  E.İ.  Azərbaycan  Respublikasının  cinayət 
qanunvericiliyində  cəzanı  yüngülləşdirən  hallar  və  onların 
əhəmiyyəti (cəza təyini və məsuliyyətin differensiasiyası məsələləri) 
[Mətn]:  12.00.08  /Elsevər  Muradov;  AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya 
və Hüquq İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-86019] 
1936.
 
Nağıyev,  N.T.  Azərbaycan  Respublikasında  sosial  təminatın 
konstitusion  və  hüquqi  əsasları  [Mətn]:  12.00.02,  12.00.05  /Nazim 
Nağıyev;  "Azərb.  Hava  Yolları"  Qapalı  Səhmdar  Cəmiyyəti,  Milli 
Aviasiya Akademiyası.- Bakı, 2009.- 23 s.- [2009/367] 
1937.
 
Nağıyev,  R.T.  Narkotik  vasitələrin  və  ya  psixotrop 
maddələrin istehlakına təhrik etmə əməlləri ilə mübarizənin cinayət 
hüquqi  və  kriminoloji  problemləri  [Mətn]:  12.00.08  /Ramiz 
Nağıyev;  AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya  və  Hüquq  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 22 s.- [2009/188] 
1938.
 
Rüstəmzadə, A.X. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsində  fərdi  şikayətlərə  baxılmasının  hüquqi  əsasları  və 
onun  təkmilləşdirilməsi  [Mətn]:  12.00.02  /Ayxan  Rüstəmzadə; 
"Azərb.  Hava  Yolları"  Qapalı  Səhmdar  Cəmiyyəti,  Milli  Aviasiya 
Akademiyası.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-87886] 
1939.
 
Rzayeva,  S.N.  Azərbaycan  Respublikasının  qüvvədə  olan 
cinayət  qanunvericiliyi  üzrə  amnistiya  və  əfvetmə  məsələləri 
[Mətn]:  12.00.08  /Səkinəxanım  Rzayeva;  Azərb.  Resp.Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 26 s.- [2009/195] 

268 
 
1940.
 
Səfərov,  E.F.  Müasir  dövrdə  BMT  təhlükəsizlik  şurasının 
beynəlxalq  sülhün  və  təhlükəsizliyin  dəstəklənməsində  fəaliyyəti 
(beynəlxalq-hüquqi  məsələlər)  [Mətn]:  12.00.10  /Elgün  Səfərov; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı,  2009.-  25  s.-  [2009-
86015] 
1941.
 
Səfixanlı, A.M. Azadlıqdan məhrum etmə cəzası cinayət cəza 
növü  kimi (cəzanın effektivliyi problemi) [Mətn]: 12.00.08 /Aydın 
Səfixanlı;  AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya  və  Hüquq  İn-tu.-Bakı, 
2009.- 30 s.- [2009-86524] 
1942.
 
Zəhiri,  B.M.  Prezidentin  konstitusion  statusunun  müqayisəli 
hüquqi  təhlili  (Azərbaycan,  İran  və  Rusiya  təcrübəsində)  [Mətn]: 
12.00.02  /Behzad  Zəhiri;  "Azərbaycan  Hava  Yolları"  Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti; Milli Aviasiya  Akademiyası.- Bakı, 2009.- 23 
s.- [2009/376] 
1943.
 
Ахмедов, Ф.Т. Ответственность государств за нарушение 
обязательств ERGA OMNES [Текст]: 12.00.10 /Фарид Ахмедов; 
Акад.  Гос.  Управления  при  Президенте  Азерб.  Респ.-  Баку, 
2009.- 25 с.- [Аз2009/20]   
1944.
 
Гаджиев,  Д.М.  Международно-правовые  проблемы 
регулирования  геополитических  процессов  в  Каспийском 
регионе  [Текст]:  12.00.10  /Джавид  Гаджиев;  Акад.  Гос. 
Управления  при  Президенте  Азерб.  Респ.-  Баку,  2009.-  22  с.- 
[Ад2009/57] 
1945.
 
Рустамов,  Р.Г.  Проблемы  убеждения  и  принуждения  в 
угловном  процессе  Азербайджана  [Текст]:  12.00.09  /Рауф 
Рустамов;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  БГУ.-  Баку,  2009.- 
25 с.- [Аз2009/6]  
 
 Pedaqogika elmləri 
 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1946.
 
Baxşəliyev,  Y.R.  Universitetlərin  riyaziyyat  fakültələrində 
riyaziyyatın  nəzəri  məsələlərinin  cəbri  strukturlar  əsasında  təlimi 
[Mətn]: 13.00.02 /Yasəf Baxşəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
ADPU.- Bakı, 2009.- 41 s.- [AdAz2009/172] 

269 
 
1947.
 
Mahmudov,  M.C.  Ali  texniki  məktəblərdə  riyaziyyat 
kursunun 
nəzəri 
və 
praktiki 
istiqamətlərdə 
tədrisinin 
təkmilləşdirilməsi  yolları  və  vasitələri  [Mətn]:  13.00.02  /Müdafiə 
Mahmudov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı, 2009.- 44 
s.- [2009/532] 
1948.
 
Tağıyev, T.İ. Orta ümumtəhsil məktəblərində kimyanın digər 
təbiət  fənləri  ilə  əlaqəli  tədrisi  prosesində  ekoloji  biliklərin 
məzmunu  və  öyrədilməsi  yolları  [Mətn]:  13.00.02  /Tağı  Tağıyev; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADPU.-  Bakı,  2009.-  41  s.- 
[Ar2009/1479]   
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1949.
 
Abdullayeva,  Z.H.  Azərbaycanın  ümumtəhsil  məktəblərində 
coğrafiyanın  tədrisi  tarixi  (1920-1958-ci  illər)  [Mətn]:  13.00.01 
/Zoya  Abdullayeva;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADPU.-  Bakı, 
2009.- 19, [2] s.- [2009/919] 
1950.
 
Ağayeva,  X.T.  Azərbaycanda  pedaqoji  elmlərin  biblioqrafik 
informasiya təminatı (Tarixi, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi 
yolları)  [Mətn]:  05.25.03  /Xuraman  Ağayeva;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 28 s.- [AdAz2009/39] 
1951.
 
Cəfərov, Q.M. Poliatlon (çoxnövçülük) idman növündə bərpa 
vasitələrinin  tətbiqinin  pedaqoji  əsasları  [Mətn]:  13.00.01  /Qəmbər 
Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı, 2009.- 19, [3] 
s.- [2009/880] 
1952.
 
Cəlilov,  A.M.  Azərbaycan  tarixinin  tədrisində  şagirdlərdə 
tarixi  anlayışların  formalaşdırılması  üzrə  işin  sistemi  (V-XI 
siniflərin  materialları  əsasında)  [Mətn]:  13.00.02  /Azər  Cəlilov; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi;  ADPU.-  Bakı,  2009.-  200  s.- 
[2009/1226]    
1953.
 
Əliyeva,  E.M.  Disputların  orta  ümumtəhsil  məktəblərinin 
yuxarı  sinif  şagirdlərinin  mənəvi  keyfiyyətlərinin  formalaşmasına 
təsiri  [Mətn]:  13.00.01  /Elnarə  Əliyeva;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, ADPU.- Bakı, 2009.- 19 s.- [2009/1183] 
1954.
 
İmamquliyeva,  G.F.  Ümumtəhsil  məktəblərinin  ingilis  dili 
dərslərində  yeni  təlim  texnologiyalarının  istifadə  imkanı  və  yolları 

270 
 
[Mətn]:  13.00.02  /Güldərya  İmamquliyeva;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- Bakı, 2009.- 19 s.- [2009/964] 
1955.
 
Məmmədova,  Q.T.  Şagirdlərin  vətənpərvərlik  tərbiyəsində 
Azərbaycan  muğamlarından  istifadənin  imkan  və  yolları  [Mətn]: 
13.00.01  /Qəsirə  Məmmədova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
ADPU.- Bakı, 2009.- 22, [3] s.- [Ar2009/1504]    
1956.
 
Seyidəhmədov, 
Ə.C. 
Ümumtəhsil 
məktəblərində 
biologiyanın  tədrisi  keyfiyyətinin 
yüksəldilməsində 
əyani 
vasitələrdən  istifadənin  imkan  və  yolları  [Mətn]:  13.00.02  /Əhməd 
Seyidəhmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; ADPU.- Bakı, 2009.- 
21 s.- [2009/918] 
1957.
 
Амирова, 
А.М. 
Лингводидактические 
основы 
совершенствования  профессионально  обусловленной  русской 
речи  студентов-азербайджанцев  экономических  факультетов 
вузов  [Текст]:  13.00.02  /Айгюн  Амирова;  М-во  Образования 
Азерб. Респ., АГПУ.- Баку, 2009.- 31 с.- [Аз2009/71] 
1958.
 
Велибекова,  Л.Э.  Развитие  русской  речи  студентов 
Азербайджанских групп неязыковых вузов в связи с изучением 
синтаксических 
синонимов 
[Текст]: 
13.00.02 
/Лейла 
Велибекова; М-во Образования Азерб. Респ., БСУ.- Баку, 2009.- 
20 с.- [Аз2009/51]  
1959.
 
  Возможности  применения  интерактивных  методов  при 
обучении  истории  Азербайджана  в  общеобразовательных 
школах  [Текст]:  13.00.02  /Даянат  Мусаев;  М-во  Образования 
Азерб. Респ., АГПУ.- Баку, 2009.- 24, [2] с.- [Аз2009/7]  
1960.
 
Рзазаде,  В.А. Обучение русскому языку в гуманитарных 
вузах в контексте русско-азербайджанских языковых контактов 
[Текст]:  13.00.02  /Вусаля  Рзазаде;  М-во  Образования  Азерб. 
Респ., БСУ.- Баку, 2009.- 18 с.- [Аз2009/77]  
 
51 Fizika-riyaziyyat elmləri 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1961.
 
Babayeva, R.F. Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış laylı 
quruluşlu 
AIIIBVI 
kristalları 
tipli 
qismən 
nizamsız 
yarımkeçiricilərdə və onların əsasında hazırlanmış heterokeçidlərdə 
elektron  hadisələrinin  xüsusiyyətləri  [Mətn]:  01.04.07  /Rəna 

271 
 
Babayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 38 s.- 
[2009/1206]     
1962.
 
Əhmədov,  N.Q.  Qeyri-bircins  örtüklər  üçün  elastikiyyət 
nəzəriyyəsinin bəzi üçölçülü məsələlərinin asimptotik təhlili [Mətn]: 
01.02.04 /Natiq Əhmədov; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 37 s.- [AdAz2009/108] 
1963.
 
Исмаилова,  Л.И.  Структурно-функциональная  связь  в 
биомолекулах  и  молекулярных  комплексах  [Текст]:  01.04.14 
/Лариса  Исмаилова;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  БГУ.- 
Баку, 2009.- 36 с.- [Аз2009/58] 
1964.
 
Рамазанов, 
М.А. 
Роль 
межфазных 
явлений 
в 
формировании  структуры  и  свойств  активных  полимерных 
микро  -  и  нанокомпозитов  [Текст]:  01.04.07,  01.04.17 
/Махаммадали  Рамазанов;  М-во  Образования  Азерб.  Респ., 
БГУ.- Баку, 2009.- 45 с.- [Аз2009/106] 
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1965.
 
Abdullayeva, 
L.K
Metal-yarımkeçirici 
kontaktının 
elektrofiziki  xassələrinə  metalın  strukturunun  təsiri  [Mətn]: 
05.27.01 /Ləman Abdullayeva; Milli Aviasiya Akademiyası.- Bakı, 
2009.- 22 s.- [AdAz2009/159] 
1966.
 
Dadaşov, M.T. TlSe tipli üçqat birləşmələrinin pyezoelektrik 
xassələrinin  xüsusiyyətləri  [Mətn]:  01.04.07  /Mahir  Dadaşov; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı,  2009.-  21  s.- 
[Ar2009/1482]    
1967.
 
Əhmədova,  G.Ə.  Müxtəlif  təbiətli  defektlərə  malik  PbTe 
monokristallarında  elektron  və  fonon  daşınma  hadisələri  [Mətn]: 
01.04.04  /Gülgün  Əhmədova;  AMEA,  H.M.Abdullayev  ad.  Fizika 
İn-tu.- Bakı, 2009.- 20 s.- [2009/939] 
1968.
 
Əliyev, 
A.A. 
Diskret 
paylanmış 
çubuqlarla 
möhkəmləndirilmiş,  sıxıcı  qüvvənin  təsirinə  məruz  qalan  silindrik 
örtüyün  maye  ilə  birgə  rəqsləri  [Mətn]:  01.02.04  /Asəf  Əliyev; 
AMEA,  Riyaziyyat  və  Mexanika  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  19  s.- 
[AdAz2009/157]     
1969.
 
Əliyev, A.R. Hilbert fəzasında bəzi sinif operator-differensial 
tənliklərin  həll  olunma  məsələləri  [Mətn]:  01.01.01  /Araz  Əliyev; 

272 
 
AMEA,  Riyaziyyat  və  Mexaika  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  32  s.- 
[2009/386] 
1970.
 
Əliyev, 
F.F. 
İçərisində 
maye 
axan 
çubuqlarla 
möhkəmləndirilmiş silindrik örtüyün sonsuz elastiki mühitdə sərbəst 
rəqsləri [Mətn]: 01.02.04 /Fəxrəddin Əliyev; AMEA, Riyaziyyat və 
Mexanika İn-tu.- Bakı, 2009.- 19 s.- [2009/170] 
1971.
 
Əliyeva,  H.H.  Perforasiya  olunmuş  lövhələrin  əyilməsi  və 
dağılması [Mətn]: 01.02.04 /Hicran Əliyeva; AMEA, Riyaziyyat və 
Mexanika İn-tu.- Bakı, 2009.- 18 s.- [2009/392] 
1972.
 
Hüseynova,  E.S.  Petrovskiyə  görə  korrekt  tənlik  üçün  Koşi 
məsələsi  və  qarışıq  məsələlərin  həllərinin  zamanın  böyük 
qiymətlərində özünü aparması [Mətn]: 01.01.02 /Elnarə Hüseynova; 
AMEA,  Riyaziyyat  və  Mexanika  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  20  s.- 
[2009/537] 
1973.
 
İbayev, E.A. Təsadüfi dolaşmalarla təsvir olunan sistemlərin, 
ehtimal xarakteristikalarının tədqiqi [Mətn]: 01.01.05 /Elşən İbayev; 
AMEA,  Riyaziyyat  və  Mexanika  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  19  s.- 
[Ar2009/1487]    
1974.
 
İsmayılov,  M.İ.  Öz-özünə  qoşma  olmayan  bəzi  operatorlar 
sinfini  spektral  xassələrinin  tədqiqi  [Mətn]:  01.01.01  /Miqdad 
İsmayılov; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- Bakı, 2009.- 21 
s.- [2009/169] 
1975.
 
Kazımova,  V.K.  Mis,  indium  və  sürmə  ilə  mürəkkəb 
aşqarlanmış  germanium-silisium  kristallarının  alınması  və  elektrik 
xassələri [Mətn]: 01.04.10 /Vüsalə Kazımova; AMEA, Akademiyası 
H.M.Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- Bakı, 2009.- 23 s.- [2009/1205]  
1976.
 
Molaei, H.H. İnteqral tipli sərhəd məsələləri və onlarla təsvir 
olunan  optimal  idarəetmə  məsələlərinin  tədqiqi  [Mətn]:  01.01.02 
/Həbib  Molaei;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi;  BDU.-  Bakı,  2009.- 
17 s.- [2009/1233]    
1977.
 
Nəcəfova,  S.M.  Sinfini  saxlamaqla  funksiyaların  G  =  En 
oblastından  kənara  davamı  haqqında  teoremlər  [Mətn]:  01.01.01 
/Sürəyya  Nəcəfova;  AMEA,  Riyaziyyat  və  Mexaika  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 16, [2] s.- [2009/171] 
1978.
 
Ömərova,  K.K.  Sərhədli  semimarkov  proseslərinin  tədqiqi 
[Mətn]:  01.01.05  /Könül  Ömərova;  AMEA,  Riyaziyyat  və 
Mexanika İn-tu.- Bakı, 2009.- 19 s.- [2009/391] 

273 
 
1979.
 
Səfərova,  S.İ.  TLIn1-xCexSe2  kristallarının  və  onların 
əlavəsi  ilə  polimer  kompozitlərinin  istilik,  elektron  və  optik 
xassələri  [Mətn]:  01.04.07  /Sevinc  Səfərova;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 28 s.- [2009/1234]  
1980.
 
Şahbəndəyev, 
E.H. 
İstilikayıran 
mühitin 
dağılma 
mexanikasının  periodik  məsələləri  [Mətn]:  01.02.01  /Elməddin 
Şahbəndəyev; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- Bakı, 2009.- 
19 s.- [2009/1236] 
1981.
 
Şükürov,  A.Ş.  Requlyar  sərhəd  şərtli  diffuziya  operatoru 
üçün  tərs  məsələlər  [Mətn]:  01.01.02  /Aydın  Şükürov;  AMEA, 
Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- Bakı, 2009.- 16 s.- [2009/1235] 
1982.
 
Багирова,  С.А.  Условия  оптимальности  в  ступенчатых 
задачах  управления  описываемых  системами  Гурса-Дарбу 
[Текст]:  01.01.09  /Солмаз  Багирова;  НАНА,  Ин-т  Кибернетики 
им. акад. А.И.Гусейнова.- Баку, 2009.- 21 с.- [Ад2009/74] 
1983.
 
Нагиева,  И.Ф.  Исследование  некоторых  нетипичных 
задач  оптимального  управления  [Текст]:  01.01.09  /Илаха 
Нагиева;  НАНА,  Ин-т  Кибернетики  им.  акад.  А.И.Гусейнова.- 
Баку, 2009.- 21 с.- [Аз2009/57] 
1984.
 
Рустамов, Р.И. Моделирование напряженного состояния 
и разрушения многослойных цилиндрических структур [Текст]: 
05.13.18 /Рустам Рустамов; НАНА, Ин-т Кибернетики им. акад. 
А.И.Гусейнова.- Баку, 2009.- 20 с.- [Ад2009/112] 
1985.
 
Салманов, 
О.Ш. 
Колебания 
подкрепленных 
цилиндрических  оболочек,  заполненных  жидкостью  при 
продольном осевом сжатии [Текст]: 01.02.04 /Октай Салманов; 
НАНА,  Ин-т  Математики  и  Механики.-  Баку,  2009.-  19  с.- 
[Аз2009/108] 
1986.
 
Фархадова,  Г.М.  Исследование  одной  одномерной 
несамосопряжѐнной  смешанной  задачи  для  одного  класса 
полулинейных  псевдопараболических  уравнений,  четвѐртого 
порядка  [Текст]:  01.01.02  /Гюльшан  Фархадова;  НАНА,  Ин-т 
Математики и Механики.- Баку, 2009.- 18 с.- [Аз2009/2]  
1987.
 
Халилов,  А.М.  Спектральное  исследование  атмосфер 
сверхгигантов  классов  A  и  F  [Текст]:  01.03.02  /Алигулу 
Халилов; М-во Образования Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2009.- 21 
с.- [Ад2009/80] 

274 
 
1988.
 
Эфендиева,  А.О.  Исследование  фильтрации  флюидов  в 
гетерогенных  пористых  средах  [Текст]:  01.02.05  /Афат 
Эфендиева; М-во Образования Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2009.- 
20 с.- [Аз2009/107] 
 
Kimya elmləri 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1989.
 
Abbasov,  R.M.  Gərgin  quruluşlu  alkenlərə  xlor  və  bromun 
elektrofil 
birləşmə 
reaksiyalarının 
mexanizminin 
və 
stereokimyasının  kvant-kimyəvi  araşdırılması  [Mətn]:  02.00.03; 
02.00.04 /Rza Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 
2009.- 40 s.- [2009/912] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə