AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə33/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

 

 
334 
Rus dilində 
 
Абаскулиева, Л.Г.   
922  
Абаскулиева, Н.О. 
923  
Аббасов, З.М.    
2150 
Аббасова, Н.Г.   
1905 
Аббасова, Р.Я.      
2203 
Абдиева, Г.Х.   
2118 
Абдуллаева, Х.Л.  924, 925 
Агаев, И.Б.           
465 
Агаев,Ч.Д.         
146 
Агаева, С.А.      
2119 
Адыгезалов, Г.В.       2288 
Азизова, Ф.А.   
1158 
Алекперов, Ю.К.      1906 
Алескеров, Э.М.   
2289 
Алибекова, Э.Б.  
1792 
Алиев, А.А.   
697 
Алиев, А.Г.          370, 2007 
Алиев, Г.М.       
2180 
Алиев, М.А.      
147 
Алиев, Н.Г.          
429 
Алиев, С.А. 
 
679 
Алиев, С.К.      
2151 
Алиев, Ф.А.      
2120 
Алиева, Г.А.    
2008 
Алиева, И.М.          
926 
Алиева, И.Х.     
1793 
Алиева, Л.Э.            
927 
Алиева, М.Н.    
1991 
Алиева, С.Ю.     
2121 
Алиева, У.С.            
928 
Аманова, С.Б.    1654-1655 
Амензаде, Р.Б.    
2219 
Амирова, А.М.  
1957 
Асланов, Б.С.    
2018 
Ахмедзаде, Л.А.   
2122 
Ахмедов, Ф.Т.    
1943 
Ахмедова, Т.Т.   
1814 
Ахундова, Е.А.          929 
Ашумова, И.А.       
2218 
Бабаев, Р.А.   
693 
Бабаев, С.С.      
2152 
Бабаева, Г.Х.     
2056 
Бабаева, З.Г.    
1844 
Бабаева, И.Х.     
2057 
Бабаева, Т.А.              930 
Багиров, Ф.Э.    
1794 
Багирова, С.А.    1982,2058 
Бадалова, А.Н.    
2153 
Байрамова, А.Г.   
2123 
Байрамова, Л.А.   
2181 
Балаев, А.Г.        1795-1796 
Баринова, С.Н.   
973 
Баширова, Ж.А.     
2290 
Бехбудов, Т.Р.     
510 
Будагов, Б.А.      
640 
Вагидов, М.А.   
1159 
Велибекова, Л.Э.  
1958 
Велиханова, Ф.А.  
1160 
Гаджиев, А.Н.     
292 
Гаджиев, Д.М.   
1944 
Гаджиев, Ф.М.           819 
Газиев, А.К.    
2021 
Гамбарова, Г.М. 
711 
Гарабаглы, С.    
148 
Гасанлы, Д.П.             1797 
Гасанов, Р.Ф.   
764 
Гасанов, Т.Дж.   
2182 
Гасанова, З.В.   
2124 
Гасанова, З.М.  
2125 
Гасанова, Р.Т.         932-934 
Гезалов, А.А.    
149 
Гулиев, Э.Э.      
2146 

 
335 
Гулиева, Н.А.      
577 
Гурбанова, С.Ф.   
2059 
Гурбанова, Э.Э.    
2060 
Гусейнов, М.               935 
Гусейнов, М.Ф.      936-937 
Гусейноглу, Т.    
1161 
Дадаева, Г.Ч.     
2183 
Дадашева, Н.Х.   
2126 
Дадашлы, Н.А.       938-939 
Джабраилов, Н.Г.  
162 
Джавадова, Т.Т.     940-941 
Джафаров, М.М.   
1039 
Джафаров, Ф.Ф.   
1907 
Ибрагимов, К.М.  
1908 
Ибрагимов, Р.Э.  
2127 
Ибрагимов, У.З.      
2291 
Ибрагимова, Ж.М.  
2061 
Иванов, Р.Н.         1798-1800 
Иманова, Н.Ш.            943 
Искендерова, М.С.    1801 
Искендерова, Н.Г.     2128 
Исмаилов, Ф.Н.   
2129 
Исмаилова, Л.И.  1963,2292   
Каграманзаде, А.Г.    811 
Казимов, А.М.    
2130 
Казимова, З.А.           944 
Касумов, Р.М.    
1851 
Касумова, Э.Н.  
1829 
Кашкай, Р.Т.     
2296 
Керимли, А.А.     
2131 
Керимов, К.М.  
695 
Керимов, Р.Т.     
2184 
Керимова, Л.Э.   
2185 
Кононенко, С.А.  
1845 
Кулиев, Р.            
377 
Кулиев, Т.А.     
2132 
Кухмазова, Ю.  
946 
Курбанов, Г.А.   
2068 
Кязимов, Г.А.         734, 735 
Магеррамов, М.А.    2154 
Магеррамова, С.А.    1040 
Мамадъярова, Г.Г.  947-950 
Мамедбейли, А.К.    2133 
Мамедзаде, А.Б. 
150 
Мамедли, Дж.А.    
2134 
Мамедов, И.М.      
 1804 
Мамедов, К.M.   
1909 
Мамедов, Р.                 1805 
Мамедов, Р.А.   
1910 
Мамедов, Р.Г.          17,1806 
Мамедов, Р.С.      
2235 
Мамедов, Ф.М.   
1830 
Мамедов, Х.Б.     
322 
Мамедов, Ч.А.            806 
Мамедова, А.Н.    
2186 
Мамедова, Г.А.  
2009 
Мамедова, Г.М.   
2135 
Мамедова, Л.Б.       948-949 
Мамедова, С.Я.   1911,1912 
Марданов, М.Д. 
676 
Марджанлы, М.  
323 
Махмудлу, Я.М. 
642 
Махмудов, Т.Г.  
2136 
Махмудова, Н.И.  
2010 
Махмудова, П.А.   
2062 
Махмудова, Ф.М.  
2137 
Меджидова, С.Р.     
2138 
Меликова, С.А.  
1846 
Мехтиев, У.Ш.   
2019 
Мехтиева, Г.М.  
2011 
Мехтизаде, Р.Н.     
2187 
Мир-Багирзаде, С.A.  223 
Мирзазаде, Э.С.   
2139 
Мирзоев, С.А.             952 
Мисриханов, Л.М.      2188 
Мобиль оглу,Т.       324-325 

 
336 
Мусаев, Д.М.    
1959 
Муслим-Заде, Д.М.   1815 
Мустафаева, Н.М.  
1852 
Мухаммед, А.     1657-1658 
Набиев, Э.Г.     
2140 
Нагиева, И.Ф.      
1983 
Наджафов, А.И.  
1992 
Наджафова, М.А.   
1993 
Нейманова, К.И.     953-954 
Нифталиев, И.В.  
1807 
Нуриев, А.Б.    
1680 
Османлы, С.Ю.      
2236 
Пашаев, Х.М.      
326 
Рагимов, Э.А.     
2189 
Раджабли, A.     1041, 1042 
 
Рамазанов, М.А.   
1964 
Рафиева, Г.Л.    
2012 
Рзаев, Ф.Ч.  
 
1163 
Рзаева, Н.М.   
723 
Рзазаде, В.А.     
1960 
Ризаева, Г.А.        
2322 
Рустамов, Р.Г.   
1945 
Рустамов, Р.И.    
1984 
Рустамова-Тогиди, С.А. 
                                     1809 
Садыхова, Т.А.     
2141 
Саидов, Р.А.      
2155 
Салахова, Э.А.  
1994 
Салманов, И.Б.    
2204 
Салманов, О.Ш.  
1985 
Сафаров, А.Н.   
1913 
Стариков, Р.В.  
2013 
Сулейманов, С.Э. 
680 
Сулейманова, С.Ю.    1810 
Султанов, Ч.А.   
979 
Фархадова, Г.М.  
1986 
Фейзиев, Я.М.   
2022 
Халилов, А.М.   
1987 
Халилов, С.     
1164 
Халилов, Ш.Д.   
2142 
Халилов, Э.   
694 
Халилова, Л.Н.   
2020 
Ханбекова, В.   
957 
Чаладзе, Т.     
1811 
Чантурия, Н.Г.   
959 
Шадлинская, С.В.      2143 
Шакаралиев, Г.А.   
1914 
Шакури, Б.К.           798-799 
Шариф, А.  
 
1575 
Шарифов, М.Г.     
2190 
Шарифов, М.Ш. 
430 
Шарифова, С.Ш.   
1165 
Шафиева, З.М.        960, 961 
Шахидов, А.Ш.     
2293 
Шейх-Заманова, Н.М. 1043 
Эфендиев, О.Ф.  
1916 
Эфендиева, А.О.  
1988 
Юнусов, А.С.      
251 
 
 
Sərlövhələrin əlifba göstəricisi 
Azərbaycan dilində 
 
Abdulla İsmayıl oğlu Qarayev: biblioqrafiya                          
43    
Adil Cəmil mülahizələr mütəvisində                                 
1047 
Ağ ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə...   
 
749 
Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər                                 
 
1203 

 
337 
Ağır preeklampsiya və eklampsiyanın...  
 
 
739 
Aida Nəsir qızı İmanquliyeva: biblioqrafiya                          
44   
Akademik Cəlilov Qurban Nizaməddin oğlu    
 

Ali audit qurumları və onların beynəlxalq...                         
821 
Allahsızla mübahisə                                                          
163 
Almas İldırım 100                                                              
1051 
Anafilaktik şok üzrə klinik protokol 
 
 
 
740 
Anatomik terminologiya 
 
 
 
 
714 
Anatomiya muzeyi 
 
 
 
 
 
715 
Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə... 
 
728 
Araxna                                                                               
1660 
Arazlı duyğular                                                           
 
1209 
Arı qanadlarında sağlamlıq 
 
 
 
 
729 
Ata yurdu                                                                             
554 
Audit                                                                                      
822 
Azadə Həyat                                                                          
839 
Azərbaycan ailələri 2009                                                   
225 
Azərbaycan bayrağı İst-River sahilində                         
267 
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj ...            
486 
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri                                       
856 
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət...                  
857 
Azərbaycan cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 2009           
226 
Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı                              
268 
Azərbaycan dili                                                                      555,590 
Azərbaycan dilinin Dərbənd dialekti                                   
982 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
 
    
646 
Azərbaycan ekologiyası                    
   
 
 
45  
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi                                             
1052 
Azərbaycan əhalisi 2009                                         
 
227 
Azərbaycan folkloru antologiyası                                       1166-1169 
Azərbaycan folkloru külliyyatı                                           1170-1172 
Azərbaycan gəncləri 2009                                                
228 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti                295,296 
Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı            
1713 
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin...     112,260 
Azərbaycan klassik aşıq havaları                                          
 858 
Azərbaycan Qanunvericiliyində uşaq hüquqları               
407 

 
338 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2008-ci ildəki... 

Böhtandan da dəhşətli silah  
 
 
 
 

Azərbaycan Milli Kitabxanası                                           
99 
Azərbaycan musiqi tarixi kursuna                                         
859 
Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı                         
516 
Azərbaycan regionlarında iqtisadiyyatın dayanıqlı…      
372 
Azərbaycan Republikasının Cinayət Məcəlləsi                   457 -458 
Azərbaycan Respublikası bələdiyyə seçkiləri       
 
432 
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin...      
499 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti                
356 
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət...        
468 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının ...       
484 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin və ...      
485 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm...  
 
32                                                                                
Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası          
 
33                                                                                
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının …      328 -332 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 2004...    
51 
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi...       
52 
Azərbaycan Respublikası                                                
662 
Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi                        481-482 
Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ...        
 
379 
Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası ...        
 
487 
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət...  
433 
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi                      489-492 
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Qanunvericiliyi         397-398 
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi           
399 
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə ...  
 
408 
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar ...       
 
434 
Azərbaycan Respublikasının İnzibati-Prosessual...        
435 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası                          436-437 
Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi                    495-497 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında...      
380 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi            
 
333   
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi                
469 
Azərbaycan Respublikasının Mülki ProsessualMəcəlləsi     470- 471 
Azərbaycan Respublikasının Pzezidenti yanında ...          
645 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi                       381-383 
Azərbaycan rəqəmlərdə 2009                                           
229 

 
339 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına                                 
1053 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair...                         1173-1175  
Azərbaycan tarixi                                                                     591-592 
Azərbaycan tarixi: uzaq keçmişdən 1870-ci ilə qədər          
1714 
Azərbaycan təhsil, elm və mədəniyyət 2009                    
230 
Azərbaycan Tibb Universitetinin... 
 
 
 
716 
Azərbaycan uşaqları 2009                                           
 
231 
Azərbaycan-Belarusiya                                                          
46              
Azərbaycanda bələdiyyələr: Reallıqlar perspektivlər          
472 
Azərbaycanda ətraf mühit 2009                                         
232                                                
Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti informasiya ...          
233  
Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq - 2009                          
234 
Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2009                           
235 
Azərbaycanda səhiyyə 2009                                           
236 
Azərbaycanda sosial təminat 2009                                    
237 
Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt          
 
238 
Azərbaycan-Hindistan əlaqələri                                             
47 
Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri- 2009        
 
239 
Azərbaycanın ərzaq balansları                    
 
 
240 
Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor...            983-984  
Azərbaycanın xarici siyasəti                                                  297-304 
Azərbaycanın quşlar aləmi 
 
 
 
 
710 
Azərbaycanın milli iqtisadiyyatına maliyyə yardımı...      
241 
Azərbaycanın regionları 2009                   
 
 
242 
Azərbaycanın sənayesi                                    
 
 
243 
Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2009                   
 
244 
Azərbaycan-Koreya əlaqələri                                                 
48  
Azərbaycan-Qazaxıstan     
                                                  49 
Azərbaycan-Nato: tərəfdaşlıqdan başlanan yol                 
305 
Azərbaycan-Pakistan əlaqələri                                               
50 
Azərbaycan-Tacikistan             
 
 
 
53 
Azərbaycan-Türkmənistan              
 
 
 
54 
Bağban nəyi bilməlidir                                                       
 801 
Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr...         647, 648 
Bakı- İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır – 2009                34,35, 116 
Bakı neftinin və yerli icmalarının tarixi                      
 
357 
Bakı rəssamların gözü ilə                                                       
840 
Bakı və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı         
 
55 

 
340 
Bakıxanovlarla nurlanan ekran                                              
865 
Banklar haqqında normativ-hüquqi aktlar ...        
 
384 
Beynəlxalq arbitraj haqqında  Azərbaycan..            
 
334 
Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında Azərbaycan…          
335 
Beynəlxalq mədəni əlaqələr                                                   
36 
Beynəlxalq terrorizm və onun Azərbaycana mənfi təsiri        56, 409 
Bələdiyyə seçkiləri                                                                438 -442 
Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında Azərbaycan …        
336 
Biblioqrafik göstəricilərin tərtibi metodikası          
 
57     
Biologiyanın inkişaf tarixi 
 
 
 
 
701 
Bir ağacın dörd budağı                                                   
1237 
Bir iki-bizimki                                                            
 
1605 
Birillik Azərbaycan kitabiyyatı             
                       58-60           
Birinci Türkoloji Qurultay-80                                   
 
61 
Bitdi çiçək, oldu yaz                                                    
 
1606 
Biz və Dünya                                                                          
37 
Bizim dünyamızda qadın                                             
 
659 
BMT Baş katibinin nümayəndəsi c-b Frensis ...                 
473 
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının din və etiqad ...  
 
410 
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının fikir və söz...             
474 
Borçalı dünən, bu gün və sabah                                         
1681 
Borçalının söz boğçası                                                       
1239 
Botanika fənnindən çöl  
 
 
 
 
707 
Boyalarda yaşayan ömür                                                       
841 
Böhrandan sonrakı iqtisadiyyatda maliyyə resurslarının...   
385 
C virus hepatitinin 
 
 
 
 
 
765 
Cavidşünaslıq                                                                     
1059 
Cəbr                                                                                   
593 
Cəbr və analizin başlanğıcı                                        
      594, 595 
Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi – 75  
117 
Cənub həsrəti                                                                   
1608 
Cərrahi əməliyyatdan sonrakı   
 
 
 
768 
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və …         
337 
Cırtdan                                                                              
1609 
Cücələr                                                                                
1610 
Çingiz Aytmatov: Mən Manas oğluyam                              
1061 
Çıraq Neft Layihəsi                                                                 663-664 
Daxili İşlər Orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində...      
151 

 
341 
Depressiyanın diaqnostika və...   
 
 
 
759 
Deyək, gülək, düşünək...                                                    
1611 
Dədə Günəş əfsanəsi                                                 
 
1177 
Dədə Qorqud                                                                     
1612 
Dəmir defisitli anemiyanın 
 
 
 
 
755 
Dəyirmanın alt daşı                                                          
1261 
Dialoq fəlsəfəsi                                                                  
1062 
Dilçiliyə giriş fənnindən proqram                                      
989 
Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostikası  
 
750 
Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının...  
338 
Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu                      
443 
Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının … 
339 
Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi                                             
444 
Dünya bir səhnədir                                                             
1262 
Dünyanın bəzəyi                                                                 
1265 
Düyünlü ur xəstəliyinin  
 
 
 
 
756 
Ekologiya və kitabxanaların  qarşısında duran vəzifələr    
100    
Ekoloji Epidemiologiya  
 
 
 
 
741 
Ekstremal Şəraitdə Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi və ...   
411 
El bilir ki, sən mənimsən...                                                
1613 
Elm və elmi xidmət sahəsinə aid olan qulluqçu...           
494 
Elmi-tədqiqat, təcrübi-konstruktor işlərinin referativ...    

 
Epilepsiyanın diaqnostika 
 
 
 
 
760 
Erməni iddialarının "Sovet dovrü"                                      
1728 
Erməni işğalının nəticələri                                                   
1729 
Erməni vəhşilikləri (1905-1906)-(1918-1920)                     
1730 
Eşq pərvanəsi                                                                     
1066 
Etnomusiqişünaslıq fənni üzrə proqram                  
 
870 
Ədəbiyyat                                                                             
599 
Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan…               
      340-341 
Ərəb və fars mənşəli Azərbaycan şəxs adlarının izahlı...     
992 
Ərkdən söylər bu dilim                                             
 
1583 
Ərzaq məhsulları üzrə balansların işlənməsinin...                
245 
Fikrət Əmirov: biblioqrafiya 
 
 
 
 
62 
Fizika                                                                                      601-603 
Fiziki tərbiyə:                                                                        
561 
"Fövqəladə hallar və ətraf mühit"                         
 
506 
“Gəldim, gördüm,... mənimsədim"                                        
30 

 
342 
Gəncəni dəyişdirən doqquz səfər                              
 
278 
Gənclərdə milli-mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması ...      
550 
Gömrük tarifi                                                           
 
400 
Göyçək Fatma                                                                   
1614 
Gürzə ilanı və gürzəkimilər 
 
 
 
 
737 
Hakimin stolüstü kitabı                                               
 
488 
Heydər Əliyev - Azərbaycan, Gəncə                                 
279 
Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri        
63 
Heydər Əliyev Fondu                                                             262-264 
Heydər Əliyev fondu 5 il                                       
 
64 
Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə                                
280 
Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı                         
1081 
Heydər Əliyevin dil siyasəti                                               
997 
Həmid Məmmədtağı oğlu Araslı: biblioqrafiya                    
65 
Hər şeyi olduğu kimi...                                                       
1315 
Hərbi-həkim ekspertizası haqqında əsasnamə           
 
402 
Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil                                         564-565 
Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşının insan...         
 
414 
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün yaddaş     
  
108 
Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri                                   
886 
Xarici tələbələrlə rus və Azərbaycan dilinin tədrisi           
1004 
Xeyirxah meymun                                                             
1615 
Xəstə Həsən                                                                        
1095 
Xəyyam Mirzəzadənin yaradıcılığında polifonik               
887 
XX əsr Azərbaycan poeziyası antologiyası                       
1332 
XX əsr Azərbaycan tarixi                                                     
1744 
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı                                         
1096 
XII əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Əfzələddin  Xaqan...  
1097 
Xocalı soyqırımı                                                                    
1745 
Xocalı soyqırımı rabitəçilərin yaddaşında                            
1746 
Xüsusi histologiya 
 
 
 
 
 
743 
I-ci tip şəkərli diabet xəstələri üçün... 
 
 
 
753 
I-ci tip şəkərli  diabeti olan uşaq və...   
 
 
754 
İdris Zeynalovun fortepiano üçün...                                      
891 
İki ayı balası                                                                       
1620 
İqtisadi sosial və mədəni hüquqlar üzrə beynəlxalq akt...   
476 
2008-ci il prezident seçkiləri sosioloji təhlil müstəvisində    
254 
İlham Əliyevin 5 illik prezidentlik fəaliyyəti ...               
255 

 
343 
İlk 50 ən yaxşı məktəb, 100 ən yaxşı müəllim                    
525 
İnformatika: 2                                                                      
568 
İngilis dili                                                                            
611 
İnsan fiziologiyası 
 
 
 
 
 
721 
İnsan Hüquqları Komissiyasının xüsusi məruzəçisi ..      
416 
İntellektual demoqrafik proqnoz sistemi                 
        
250  
İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının...   
342 
İrəvan əyalətinin icmal dəftəri                                              
1749 
İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri                                         
1750 
İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının aradan ...       
 
417 
İslam Ağayevin elmi və bədii yaradıcılığı                        
1101 
İslam maarifi ilə qısa tanışlıq                                             
188 
İstanbul protokolu                                                            
460 
İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi 
 
 
747 
İşgəncələrə və digər qəddar, insanlıqdan kənar, yaxud ..  
418 
İzahlı idman terminləri                                                          
976 
Kartla falabaxma və oyunlar                                       
 
224 
Kazım Əbdülmanaf oğlu Ələkbərov - 100 il                     
67 
Kəlbəcər dünyası         
 
 
 
 
1362 
Kəskin appendisitin diaqnostika  
 
 
 
770 
Kəskin mədə-bağırsaq   
 
 
 
 
752 
Kəskin pankreatitin diaqnostika  
 
 
 
751 
Kiçik məktəb yaşlı uşaqların psixologiyası                          
581 
Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş...           
376 
Kimya                                                                                     613-616 
Kitabi-Battal                                                                        
1371 
Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Azərbaycan…   
 
343 
Koroğlu” dastanı                                                 
 
1181 
Koroğlunun Ərzurum səfəri                                              
1623 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azəraycan…      
344 
Körpəmin nağılları                                                       
  1625, 1626 
Kürdəxanı                                                                              
1690 
Qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv ...   
419 
Qala arxeoloji etnoqrafik muzey kompleksi                   
1674 
Qara Qarayev - tələbələrinin xatirəsində                            
895 
Qarabağ abidələri                                                             
1675 
Qarabağ haqqında tarixi faktlar                                           
1754 
Qarabağ müharibəsi necə başlandı                                        
1755 

 
344 
Qarabağın gələcəyi - sülhməramlı təşəbbüslərin...             
282 
Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu: biblioqrafiya                         
68 
Qazılıq oğlu Yeynəyin əhvalatı                                        
1627 
Qeyri-hökümət təşkilatları  haqqında …            
 
345 
Qıfılların şifrələrini açmaq vaxtıdır                                   
454 
Qloballaşan dünyada informasiya hamı üçün       
 
113 
Qobustan pirləri                                                                 
191 
Quran hekayətləri                                                             
1629 
Qurani-Kərim   
 
 
 
 
 
192 
Qurban Məlikov                                                                     
846 
Qurbani ocağı    
 
 
 
 
 
1393 
Linqvistik və metodik araşdırmalar                                   
1015 
Lissabon müqaviləsi: yeni dünya nizamına doğru...          
313 
Maestro Oqtay Zülfüqarov - 80 il                                      
900 
Malların idxal və ixracına dair göstəricilər              
      246-248 
Manas dastanı                                                        
  
1185 
Menecmendə kompüter musiqisi fənni  üzrə...                   
902 
Meningitlərin diaqnostika 
 
 
 
 
766 
Məcburən erməniləşdirmə                                                     
1759 
Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında ...              
69-80     
Məhəmməd və Quran                                               
 
196 
Məhkəmə-ballistik ekspertizası üzrə azərbaycanca...       
405 
Məhkəmə-ballistik ekspertizası üzrə xüsusi terminlərin ...   
406 
Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında Azərbaycan …     
 
346 
Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan…    
 
347 
Mən düzgün yazıram                                                             
541 
Mənəvi zərərin ödənilməsi barədə qanunvericiliyin...           
479 
Mənim ulu dilim, nəğməkar dilim                                     
1417 
Mərdlik qalası Laçın                                                             
1769 
Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 2008-ci ildə yeni ...                
81 
Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 2009-cı ildə daxil ...                
82 
Məşqçilik təcrübəsi                                                              
977 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2009       
 
 
123 
Modernləşmə və sosial-iqtisadi inkişafın regional...         
365  
Molla Nəsrəddin" jurnalının nəşri tarixindən       
 
129    
Muğam aləmi" Beynəlxalq elmi simpoziumu                    
909 
Muxtar Avşarov: sənətdə, həyatda, xatirələrdə                   
968 
Mübahisələrin alternativ həlli üsulları                 
 
422 

 
345 
Müdrik sinədəftər                                                
 
1186 
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt və...  
480 
Müstəqil Azərbaycanın qadınları                                    
661 
Nağıllar                                                                              
1663 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası              
456 
Namazı öyrənək                                                        
 
202 
Narkomaniya İİV/QİÇS  
 
 
 
 
738 
NATO məlumat kitabı    
 
 
 
 
316 
Neft yığılan, nəql edən mühəndis                                           
830 
“Neftçi" ədəbi məclisi                                                        
1444 
Nəqliyyat problemləri, yeni texnologiyalar                       
816 
Nitq mədəniyyətinin əsasları fənnindən proqram              
1022 
Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının…    
 
348 
Novruz bayramı münasibətilə amnistiya aktı                     
461 
Nurlu yolun müdrik səyyahı 60 il                             
 
205 
Oruc Vəli oğlu İbadlı: biblioqrafiya                                      
84 
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın ...    
366 
Ömrün qızıl payızı                                   
 
 
15 
Özün çək, rənglə                                      
 
 
133  
Pedaqoji elmlər təhsilin xidmətində                                  
545 
Pedaqoji fakültənin 50 illiyinə həsr olunmuş fakültə...        
649 
Pedaqoji təcrübə                                                                   
546 
Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi                                
825 
Poeziya günü – 2009                                                        
1470 
Professor A.Ə.Verdizadənin 95 illik yubileyinə... 
 
691 
Prometey əsatiri                                                                 
1666 
Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev: biblioqrafiya                         
85 
Reproduktiv sağlamlıq   
 
 
 
 
713 
Rəssam və kompüter                                                             
847 
Rusca-ingiliscə-Azərbaycanca heyvandarlıq...                    
803 
Sabaha doğru   
 
 
 
 
 
289 
Sabir Əliyev- böyük musiqiçi, violonçelist ...                      
916 
Sabit stenokardiyanın diaqnostika 
 
 
 
748 
Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar                  
826 
Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan…       
 
349 
Sehirli torba                                                                       
1642 
Sevmədim heç kəsi, səndən savayı...                              
1499 
Sədərək nəğmələri                                                            
1502 

 
346 
Səhih əl-Buxari                                                            
 
208 
Səhiyyə kommunikasiyası mütəxəssisləri 
 
 
727 
Səməd Vurğunun müdrik kəlamları                            
 
1509 
Sənətin kəsə yolu-poeziya                                                
1145 
Səttar Bəhlulzadə                                                                   
848 
Səttar Bəhlulzadə: biblioqrafiya  
 
 
 
86 
Sığorta bələdçisi                                                               
511 
Sizə məktub var                                                                
1146 
Skripka və fortepiano üçün "Gəl məni aldatma”...                
917 
Solfecio fənni üzrə bakalavr dərəcəsi  ...                            
918 
Sürücünün yaddaş kitabı                                                    
818 
Şabran: dünəndən bu günə                                                   
1698 
Şəkərli diabet TİP 2 
 
 
 
 
 
758 
Şərəf və şöhrətin zirvəsi                                                  
212 
Şərəfli xidmət, ləyaqətli ömür                                        
1526 
Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni...        
1031 
Şizofreniyanın diaqnostika 
 
 
 
 
763 
Şuşa - qədim Azərbaycan diyarı                                           
1699 
Talvar                                                                                 
1647 
Tarixi rəvayətlər                                                                  
1649 
Tarixin daş yaddaşı                                                     
 
107        
Tədqiqlər                                                                            
1033 
Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ...  
350 
Təmsillər                                                                              
1651 
Tofiq Murtuza oğlu Nağıyev: biblioqrafiya                          
89   
Tövbə                                                                           
 
215 
Travmatoloji və ortopedik xəstələrdə tromboemboliyaların... 
767 
Türkmənçay – 180                                                                 
1788 
Türkologiyaya giriş fənni üzrə proqram                            
1035 
Ulduzlar sönmür, şəhidlər ölmür                                     
1542 
Uşaq hüquqları haqqında konvensiya və müvafiq...       
425 
Uşaq hüquqları hamı üçün: uşaqları dinləyək, onların ...  
426 
Uşaq hüquqları üzrə pilləli tədrislə bağlı seçilmiş...       
427 
Uşun oğlu Səyrəyin əhvalatı                                              
1653 
Ümumi dilçilik fənnindən proqram                                   
1036 
Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin...      
 
369 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 86 illik yubileyinə...   
671 
Üzeyir Hacıbəyli: biblioqrafiya  
 
 
 
90 

 
347 
Vaqif Məcid oğlu Fərzəliyev: biblioqrafiya                          
91 
Vedibasar                              
 
 
 
     130-132 
Yanıqların diaqnostika   
 
 
 
 
774 
Yasin. Mücir duası.                                                           
221 
Yeni kitablar                                                                               92-97 
Yeni Teatr" Respublika Festivalı                                       
972 
Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının ...       351,352 
Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev: biblioqrafiya               
98 
Zəfər bayrağımız əbədidir                                        
 
354 
Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə                              
 
1156 
Zəlimxanın hikmət dünyası                                            
1157 
Zərif çələng                                                                        
1570 
           

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə