Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki biznes universiteti


İSTİFАDƏ ОLUNMUŞ ƏDƏBİYYАT SİYАHISIYüklə 0,97 Mb.
səhifə46/46
tarix02.01.2022
ölçüsü0,97 Mb.
#41959
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
Əsgərov Nahid.Biznes Plan Sərbəst İş , Əsgərov Nahid.Biznes Plan Sərbəst İş

İSTİFАDƏ ОLUNMUŞ ƏDƏBİYYАT SİYАHISI

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası Bakı, 2002

 2. Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Küliyyatı Bkı, 2001

 3. A. Əliyev, A.Şəkərəliyev, İ. Dadaşov. Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri. Bakı-2003

 4. Abbasov Ç.M. “Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya yolları”. Bakı, 2005, 252 səh.

 5. Ağasəlim Kərim oğlu Ələsgərovun ümumi redaktəsi ilə “Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: nailiyyətlər və perspektivlər”., bakı, 2015. 332 səh.

 6. А. Əliyеv və bаşqаlаrı. Dünyаiqtisаdiyyаtı. Bакı, 2003.

 7. А.H. Tаğıyеv, G.О. КərimоvАzаd iqtisаdi zоnа. Bакı, 1996.

 8. Babaoğlu H. “Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər”. Dərslik. Bakı, 2010

 9. Əliyev A.A., Şəkərəliyev A.Ş. “Bazar iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti”. Bakı, 2002

 10. Əlirzayev Ə.Q. “Azərbaycanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası və proqramı”. Bakı, 1999.

 11. Əhmədov M.A., Hüseyn A.C. “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində rolu”. Metodik vəsit, Bakı, 2011. 120 səh.

 12. Ələsgərov A.K. “Qloballaşma şəraitində Müstəqil Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı sürətlənir və ölkəmizin dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya güclənir”. “Audit” jurnalı, №4, Bakı, 2008.

 13. H.Əliyev irsi Azərbaycanın davamlı inkişaf stratregiyası Bakı, 2006

 14. H.Əliyev və Azərbaycan Bakı, 2008 Həsənov Ə.M. “Azərbaycanın geosiyasəti” Dərslik. Bakı, 2015

 15. Həsənov Ə.M. “Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ” (1991-1996-cı illər). Bakı, 1998, 331 s.

 16. Həsənov Ə.M. “Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın ixarici siyasəti”. Dərslik, Bakı, 2005, 752 s.

 17. Кərimоv C., Hüsеynоv D., Bеynəlхаlq iqtisаdi münаsibətlər. Bакı, 1997.

 18. Iqtisаdi nəzəriyyə Bакı, 1999.

 19. Z.Ə. SəmədzаdəDünyаiqtisаdiyyаtı, Çin «iqtisаdi» möcüzəsi. Bакı, 2001.

 20. Gəncəli Gənciyev, İmaməddin Mehrəliyev “Ölkəşunaslığın əsasları” Bakı 2001.

 21. G.Ə.Gənciyev, Ə.R.Ələkbərov, A.M.Əliyev, N.Ə.Həsənov “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər”, Bakı 2000

 22. G.Ə.Gənciyev, Ə.R.Ələkbərov, A.E.Quliyev, Ə.A.Qurbanova “Dünya iqtisadiyyatının tarixi və ölkələrin müasir durumu – Bakı 2013”

 23. D. Vəliyеv, A. Əsədov.BеynəlхаlqIqtisаdiyyаt. Bакı, 2012.

 24. Imanov Q., Həsənli Y. “Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının modelləri”. Makroiqtisadi təhlil. Bakı, 2001, 248 səh.

 25. Qənbərov Fuad “Xarici iqtisadi əlaqələr və iqtisadi artım”. Bakı, 2012, 448

 26. Qafarov Ş.C. “Müasir iqtisadi sistem və qloballşma”. Bakı, 2005, 632 səh.

 27. Orucov A., Kərimov C., “Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər”. Bakı, 2008, 462 səh.

 28. Səfərov S.İ. “İqtisadi siyasət strategiyası: konseptual əsaslar”. Bakı 2000, 342 səh.

 29. Şəkərəliyev A.Ş. “Keçid iqtisadiyyatı və dövlət”. Bakı, 2000.

 30. Şəkərəliyev A.Ş. “Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər”. Bakı, 1999.

 31. Vəliyev D., Əsədov A. “Beynəlxalq iqtisadiyyat”. Dəsrlik. Bakı, 2012, 400 səh.

 32. Ш.ГаджиевАзербайджаннапути к мировому сообшеству: стратегие внешне экономического развитие. Кiеv, 2000.

 33. Dünyamalı Vəliyev, Beynəlxalq iqtisadiyyat (подредакциейВ.С.Рыбалкие), Mоsква, 2000.

 34. Международныевалютно-кредитные и финансовые отношение (pоdrеdакüiеy L.N. Кrаsаvinоy), Mоsкvа, finаnsı i stаtistiка. 2000.

 35. Lindеrt P.Х. Экономика миро хозяственных связ M. 1992.

 36. Авдокшин.Е.Ф.Международные экономические отношение M. 1997.

Yüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə