Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki slavyan universitetiYüklə 96,11 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix02.01.2022
ölçüsü96,11 Kb.
#40147
Həyat Haciyeva Multikulturalzim sərbəst.docx
Həyat Haciyeva Multikulturalzim sərbəst.docx, Həyat Haciyeva Multikulturalzim sərbəst.docx


 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ  BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Azərbaycan ədəbiyyatı’ ixtisası üzrə MA-104 qrup magistrantı Hacıyeva Həyat Hafiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qızının “Multikulturalizmə giriş” fənnindən sərbəst işi: 

 

 

Müəllim: t.ü.f.d., dos.R.M.Hacı 

Mövzu:

"Böyük

Britaniyada

multikulturalizm

 

 

 

 

siyasəti" 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Birləşmiş Krallıq (qısa şəkildə Böyük

 

    

 

  

 

  

 

 Britaniya və ya Britaniya kimi işlədilir) - Şimal-qərbi Avropa dövləti. Böyük Britaniya

 

  

 

    

 

  

 

 tərkibində dörd dövlət - İngiltərə, Şotlandiya, Uels və Şimali İrlandiya olmaqla konstitusiyalı

 

    

 

    

 

  

 

monarxiyadır. Dövlətin hazırkı monarxı II Elizabet olmaqla kraliça dünyanın daha 17 

 

    

 

  

 

  

müstəqil dövlətinin başçısı sayılır. Bu dövlətlər bir vaxtlar yer səthinin 1/4-ni zəbt etmiş

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Britaniya imperiyasından qalma ərazilərdir. Tarixdə ən böyük imperiya, Birləşmiş Krallıq

 

 

  

 

  

 

  

tərəfindən idarə olunan dominionlar (Kanada 1867, Avstraliya İttifaqı 1901, Yeni Zellandiya

 

 

  

 

  

 

  

 

1907, Nyufaundlend 1907, Cənubi Afrika Birliyi, İrlandiya 1921), müstəmləkələr, 

 

  

 

  

 

 protektoralar və mandatları və digər asılı bölgələrdən ibarət olan imperatorluq idi.  

Dünyanın ən qüdrətli imperiyalarından biri olaraq bir neçə əsr ərzində dünya

 

 

  

 

  

 

  

 

mədəniyyətlərini öz orbitinə cəlb etməsi, xüsusilə də ölkənin, özəl və fərqli ənənələri, dini   

 

  

   


 

   


 

 

 ideologiyası, vərdiş və rəmzləri olan dörd müxtəlif subyektdən (İngiltərə, Şotlandiya, Uels,

 

    

 

  

 

  

 

Şimali İrlandiya) ibarət olmuşdur. Böyük Britaniya İttifaqı kontinental Avropadan şimal-qərbdə ada dövlətdir. Eramızın II

 

  

 

  

 

    

əsrində Gec ellinizm dövrünün coğrafiyaşünası Klavdiy Ptolemey (b.e. 100-170) “Almagest”

 

 

  

 

  

 

  

(ərəb. al-kitabü-l-mijisti - böyük düzüm) əsərində, ilk dəfə olaraq “Böyük Britaniya”

 

   


 

 

  

 

  

 

anlayışından istifadə etmişdi. O dövrlərdə romalılar Böyük Britaniyanı “Dumanlı Albion” 

 

    

 

  

 

 adlandırırdılar. Bu dövlət faktiki olaraq 1707-ci ildə Şotlandiyanın, İngiltərənin, Uelsin siyasi

 

  

 

  

 

  

 

 cəhətdən birləşməsi nəticəsində yaranmışdır. 1800-cü ildə ona sülalə ittifaqının nəticəsi kimi

 

  

 

  

 

  

 

 İrlandiya da qoşulmuşdur. 1922-ci ildə müstəqil İrlandiya Respublikasının yaranmasından

 

  

 

  

 

  

sonra, ölkə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı adlanır.  

Bu müxtəliflik dini rəmzlər baxımından 1801-ci ildə təsdiq olunmuş Birləşmiş Krallığın

 

  

 

  

 

  

 

  

bayrağında da (ing. Union Jack) aydın şəkildə əksini tapmışdır. Bayrağın üzərindəki ağ

 

 

  

 

  

 

  

 

 fondakı qırmızı düz Müqəddəs Georgi (İngiltərənin himayədarı) xaçı İngiltərənin rəmzi, göy

 

  

 

  

 

  

 

 fonda olan ağ çarpaz Müqəddəs Andrey (Şotlandiyanın himayədarı) xaçı Şotlandiyanın

 

  

 

  

 

  

 

rəmzi, bəyaz fonda tünd qırmızı çarpaz Müqəddəs Patrik (İrlandiyanın himayədarı) xaçı isə 

 

  

 

  

 

  

 

 Şimali İrlandiyanın dini rəmzidir. Yalnız Uelsin rəmzi olan Qırmızı əjdaha (valli. Y Ddraig

 

  

 

  

 

  

 

    

Goch) Böyük Britaniya bayrağında öz əksini tapmamışdır. 

XVI və XVII əsrlərdə Birləşmiş Krallıq tərəfindən qurulan dəniz həddindən artıq

 

  

 

  

 

  

 

 müstəmləkələr və ticarət mərkəzləri kimi fəaliyyətə başlamışdır. İngiltərənin ən güclü

 

  

 

  

 

  

 

dövründə dünya tarixində ən geniş torpaqlara sahib olmuş imperatorluq idi, bir əsr boyunca 

 

    

 

  

 

  

 

 dünyanın ən qlobal gücü idi. 1922-ci ildə 458 milyon insan, yəni dünya əhalisinin 1/4-i ,

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   Britaniya imperatorluğunun hakimiyyəti altında idi və əhatə etdiyi torpaqları 13.000.000 mil

 

  

 

    

 

  

 

kvadrat (33.000.000 km2 ) idi. Birləşmiş Krallıq siyasi, dil və mədəni keyfiyyət cəhətdən 

 

    

 

  

   


 

 

 məşhurdur. Güc zirvələrində olarkən ona “Britaniya İmperatorluğunda günəşin batmadığı”

 

  

 

  

 

  

ərazilər deyilirdi. Hal-hazırda isə 14 bölgə hələ də Britaniyanın suverenliyi altındadır; bunlar

 

 

    

 

    

 

  

Britaniyanın dənizaşırı torpaqları sayılır. 

Ölkənin ərazisi 244,820 km2 olmaqla, 2018-cı il siyahıyaalınmasına əsasən Böyük

 

  

 

    

 

  

Britaniyanın  əhalisi 66 202 105 nəfər olmaqla bunlardan 53 862 769 İngiltərənin əhalisidir. 

Ölkədəki ağdərili avropalıların ümumi sayı 56 milyon nəfərdir. Asiyalılar və Britaniya

 

  

 

  

 

  

 

 asiyalıları (əvvəllər Britaniya İmperiyasının tərkibində olan şərqi Asiya ölkələrinin

 

  

 

  

 

  

mənsubları) Böyük Britaniya əhalisinin 4,5 milyon nəfərini təşkil edir. Onlardan hindlilər -

 

 

  

 

  

 

  

   


1,6 milyon, pakistanlılar -1,2 milyon, banqladeşlilər - 0,5 milyon, çinlilər - 0,5 milyon, digər

 

  

 

    

 

    

 

  

asiyalılar isə - 870 min nəfərdir. Böyük Britaniyada yaşayan qaradərililərin ümumi sayı 2

 

   


 

 

  

 

  

 

   
milyon nəfərdir. Ən qarışıq nikahlardan doğulmuş qaradərililərin və etnik asiyalıların ümumi

 

  

 

  

   


 

 

 sayı 1,3 milyon, digər etnosların nümayəndələrinin ümumi sayları isə 600 min nəfərdir. Bu

 

  

 

  

 

  

 

  

 

rəqəmlər Böyük Britaniyada olan etnik-mədəni və linqvistik mənzərənin necə mürəkkəb bir 

 

  

   


 

 

  

 

xarakterə malik olduğunu bütün reallığı ilə ifadə edir. Böyük Britaniyanın tarixi əhalisi XI 

 

  

 

  

 

  

 

  

əsrə qədər bu ərazidə məskunlaşmış müxtəlif etnosların - keltlərin, romalıların,

 

 

  

 

    

 

 anqlo-saksların, vikinqlərin, normanların qovuşmasından və etnik-mədəni sintezindən

 

  

 

  

 

yaranmışdır. Böyük Britaniyada reallaşdırılan genetik tədqiqatlar sübut edir ki, müasir 

 

  

 

  

 

  

britaniya genlərinin 50%-ni german Y-xromosomları təşkil edir. Böyük Britaniyanın

 

 

  

 

  

 

 ərazisində XX əsrdə, eləcə də XXI əsrin əvvəllərində Asiyadan və Afrikadan köçüb gəlmiş

 

  

   


 

 

    

 

  

miqrantlardan başqa, XVIII-XIX əsrlərdən burada yaşayan qaradərili, çinli və digər icmalar

 

 

  

 

  

   


 

 

da mövcuddur. Bu gün təkcə paytaxt London əhalisinin 30,4%-ni, Lester əhalisinin isə 

 

  

 

  

 

  

 

 37,4%-ni Avropalı və Britaniyalı olmayan əhali təşkil edir. 

İngiltərədə multikulturalizm siyasəti ilk növbədə immiqrantların haqları ilə əlaqəlidir. Ölkədə

 

 

    

 

    

 

immiqrantların “çoxetniklik” hüqüqlarının təmin edilməsi multikulturalizm siyasətinin əsas 

 

  

 

  

 

istiqamətidir. Lakin onu da unutmaq olmaz ki, Britaniya mədəniyyətinin ana siyasərində 

 

  

 

  

 

  

 

hakim mövqedə duran (anglo-sakson) təbəqənin həyat tərzi, dəyərləri, əxlaqi normaları əsas 

 

  

 

  

 

  

 

yer alır. Bu səbəbdən “digər” mədəniyyətə mənsub olanların hakim təbəqənin dəyərlərinə 

 

  

 

  

 

  

 

inteqrasiya etmək gözləntisi vardır. İki mədəniyyət arasında ziddiyətlərin olduğu zaman, heç 

 

  

 

  

 

  

 

kim özəl mədəni kimliklərini qoruyaraq Britaniyalı ola bilməz. Burada ikili etnik və mədəni 

 

  

 

  

 

  

   


 

mənsubiyyət yalnız hakim dəyərlərin razılığı əsasında reallaşa bilər. Əgər bir etnik qrupun

 

 

  

 

  

 

  

 

 (immiqrant qrupun) mədəni dəyərləri Britaniya mədəniyyəti ilə uygun gəlmirsə, o zaman

 

  

 

  

 

    

 

topluma interqrasiya etmək mədəni köklərin unudulmasını vacib sayır. İngiltərədə “yad 

 

  

 

  

 

  

mədəniyyətə” hörmət və tolerantlıq, sadəcə olaraq hakim təbəqənin dəyərlərinə uyğun olduğu

 

   


 

 

  

 

  

 

müddət ərzində keçərli olur.Yəni Britaniyalı kimliyə xas dəyərləri mənimsədikdən sonra, 

 

  

 

  

 

  

çoxetniklik hüquqlarından yararlanmaq mümkün ola bilərsən.  

Çoxetniklik hüquqları əsasən immiqrantların təşkil etdiyi etnik və dini azlıqların mədəni

 

  

 

  

 

  

 

 kimliklərini ifadə etmələrini asanlaşdıran azlıq haqlarıdır. Burada mübahisəli məsələ, etnik və

 

  

 

  

 

  

   


dini azlıqlara bəzi qanunlarda güzəştlər verilməsi ilə əlaqədardır. İngiltərədə, müsəlmanlar və

 

  

 

    

 

    

yəhudilər heyvanların boğazdan kəsilməsini qadağan edən qanunların onlara şamil

 

 

  

 

  

 

 edilməməsini tələb etməkdədirlər. Bu ölkə qanunları, heyvanların hüquqları üzrə fəaliyyət

 

  

 

  

 

  

 

göstərən cəmiyyət və təşkilatlar heyvanın boğazlanaraq kəsilməsini qadağan edir. Lakin 

 

  

 

  

 

  

İngiltərədə din və etiqad azadlıqlarının təmin edilməsi çərçivəsində müsəlman və yəhudilərə

 

   


 

 

  

 

    

bu qanunda müəyyən güzəştlər tətbiq edilir. Dini baxım və halallıq məsələləri ilə bağlı olaraq

 

 

  

 

  

   


 

   


 

 

müsəlman və yəhudilərə bu şəkildə heyvan kəsməyə icazə verilir. Buna bənzər hallardan 

 

  

 

  

 

  

 

 olaraq Almaniya dövlətində də müsəlman və yəhudilərə heyvan kəsmə qanunlarında və oğlan

 

    

   


 

 

    

 

usaqlarının sünnət edilməsində xüsusi olaraq qüzəştlər  tətbiq edilir. Bu gün Britaniya əhalisinin 71,6%-i (43 milyon) xristian dininin mənsublarından ibarətdir.

 

  

 

  

 

  

 

 İslam dininə sitayiş edənlər isə ölkə əhalisinin 2,7%-ni (1 milyon 600 min), hinduizm

 

  

 

  

 

    

 

  

əqidəsinin mənsubları 1%-ni (600 min), sihhi dininin mənsubları 0,6%-ni (336 min),

 

 

  

 

  

 

  

 

yəhudaizm dininin mənsubları 0,5%-ni (267 min), buddizm dininin mənsubları 0,3%-ni (152 

 

  

 

  

 

  

 

min), digər dinlərin mənsubları, ateistlər və dini inanclarını tamam gizli saxlayanlar isə 

 

  

 

  

 

  

 

 23,1%-ni (13 572 000) təşkil edir. 

Britaniyada ən iri xristian konfessiyası anqlikan kilsəsidir (anqlikan kilsəsi protestantlığın

 

   


 

 

  

 

  

özünəməxsus variasiyasıdır). Onun mənsublarının ümumi sayı 25 milyon nəfərdir. Ölkədə

 

 

  

 

  

 

  


katoliklərin ümumi sayı 5,6 milyon, presviterianlar (yun. presviteris - böyük - protestantlığın

 

  

 

  

 

      

 

əsas istiqamətlərin dən biridir və Jan Kalvinin (1509-1564) təliminə əsaslanır) 1 milyon, 

 

  

 

  

 

    

 

əllincilər 1,2 milyon nəfərdir. Şimali İrlandiya əhalisinin 53%-ni anqlikan-protestantlar, 

 

  

 

  

 

 44%-ni katoliklər təşkil etməklə terdə qalan 3% əhali isə başqa dinlərin mənsublarıdır. 

İngiltərədə müsəlman qadınların dövlət qulluğunda olarkən nizamnamədə nəzərdə tutulan

 

 

  

 

  

 

 geyim formasında güzəştlər və istisnaların tətbiq edilməsi; Siqh dininə mənsub olanlara

 

  

 

  

 

  

 

 dinlərinə uygun olaraq ənənəvi geyimlərinə icazə verilir. Ölkə ərazisində dini azadlığın

 

  

 

  

 

  

 

 reallaşdırılması olaraq, müsəlman bir qadın hər hansı bir dövlət qulluğunda (və ya polis

 

  

 

  

 

  

 

  

 

əməkdaşı) nizamnamədə nəzərdə tutulan geyimimə əlavə olaraq baş örtüyünü də geyinə bilir. 

 

  

 

  

 

    

 

Siqh dininə mənsub olan biri ənənəvi geyiminə riayət etmək istəyirsə, yöl hərəkatı 

 

  

 

  

 

  

 

 qaydalarında ona bəzi güzəştlər verilir. Buna görə, əgər Siqh dininə mənsub olan kişi

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ənənəvi dini papağını qoyursa, bu zaman yol hərəkəti qaydalarına uygun olaraq hamı üçün 

 

  

 

  

 

  

 

  

nəzərdə tutulan motoşlem geyinmək onlara məcburi deyildir.  

Yuxarıda qeyd etdik ki, Böyük Britaniyada çoxetniklik huquqlarından yararlanmaq üçün

 

  

 

  

 

  

 

cəmiyyətdə qəbul olunmuş dəyərləri mənimsəmək lazımdır. Böyük Britaniyanın sabiq Baş 

 

  

 

  

 

  

naziri Devid Kameron multikulturalizm siyasətinin müasir dövrdə səmərəsiz olmasını

 

 

  

 

  

 

 ölkəsində məskunlaşmış etnik və dini azlıqların cəmiyyətə inteqrasiya olunmaq istəmədikləri

 

    

 

  

 

  

ilə əsaslandırmışdı.  

2011-ci ilin fevral ayında Münhen Təhlükəsizlik Konfransında Britaniya Krallığının Baş

 

  

 

  

 

  

 

naziri Devid Kemeronun (2010-2016) Britaniyada multikulturalizm siyasətinin iflasa 

 

  

 

  

 

uğraması haqqında çıxışı ölkədə olan etnik-konfessional gərginliyi daha da artırdı. Ölkə 

 

  

 

  

 

  

 

rəhbəri öz çıxışında vəd etmişdi ki, etnik-mədəni siyasətlə bağlı təcili, radikal dəyişikliklər   

 

  

 

  

 

  

 

edəcək və “passiv tolerantlığı”, “əzələli liberalizm” əvəz edəcəkdir. Onun sözlərinə görə, 

 

  

 

  

 

  

 

bundan sonra submədəniyyətlərin ayrı, yaxud təcrid olunmuş şəkildə yaşamalarına əsla yol 

 

  

 

  

 

  

 

verilməyəcək, dilindən, dinindən və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün ölkə 

 

  

 

  

 

  

vətəndaşları üçün “ümumi milli kimlik” kodu yaradılacaqdır. Bu kodun əsaslarını isə bütün

 

 

  

 

  

 

  

 

 vətəndaşlar tərəfindən qəbul edilən ümumi dəyərlər - söz və vicdan azadlığı, liberal

 

  

 

    

 

  

 

 demokratiya, qanunun aliliyi, hər hansı fərqliliklərə baxmayaraq, hər kəsin bərabər hüquqlara

 

  

 

  

 

  

 

 malik olması təşkil edəcəkdir.  

Bu sahədə həyata keçirilən ilk böyük tədbir immiqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi oldu.

 

 

  

 

  

 

  

 

AB-yə daxil olmayan bəzi ölkələrdən Böyük Britaniyaya gəlmək istəyən şəxslərə vizalar 

 

  

 

  

 

  

 

verilməsi işinə məhdudiyyətlər qoyuldu. Ölkəyə işləmək üçün gələn immiqrantlardan isə 

 

  

 

  

 

  

ingilis dilini, Britaniya tarixini və mədəniyyətini bilmələri tələb olunmağa başladı. 

Mövcud qanunlara və tələblərə baxmayaraq bu gün Böyük Britaniya cəmiyyəti Avropada və

 

    

   


 

 

  

   


dünyada ən tolerant və multikultural cəmiyyətlərdən biri kimi tanınır. Multikulturalizmlə

 

  

 

  

 

  

 

Britaniya liberalizminin sintezindən yaranmış yüksək təşəkküllü mədəni siyasətə rəğmən, 

 

  

 

  

 

 Afrikadan və Asiyadan gəlmiş çoxlu sayda miqrantları Böyük Britaniya mədəniyyətinə

 

  

 

  

 

  

 

inteqrasiya etmək və onları müasir elmi-texniki tərəqqi yoluna çıxarmaq mümkün olmuşdur.  

Yüklə 96,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə