AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcatYüklə 190,01 Kb.
səhifə1/15
tarix12.05.2017
ölçüsü190,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ

 

MÜNDƏRİCAT

(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın)

 

BÖLMƏLƏR (Fəsillər)


ÜMUMI HİSSƏ


I.              CİNAYƏT QANUNU (1-2)

II.            CİNAYƏT HAQQINDA (3-8)

III.         CƏZA HAQQINDA (9-10)

IV.         CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ (11-13)

V.            YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ (14)

VI.         TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR (15)

XÜSUSİ HİSSӘ


VII.       SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR (16-17)

VIII.    ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (18-22)

IX.          İQTİSADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR (23-24)

X.            İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (25-30)

XI.          DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (31-34)

XII.       HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (35)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

 

 


ÜMUMİ HİSSƏ

FƏSİLLƏR (Maddələr)

        I.      CİNAYƏT QANUNU


1.       AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT QANUNUNUN VƏZİFƏLƏRİ VƏ PRİNSİPLƏRİ (1-9)

2.       CİNAYƏT QANUNUNUN QÜVVƏSİ (10-13)

      II.      CİNAYƏT HAQQINDA


3.       CİNAYƏT ANLAYIŞI VƏ CİNAYƏTLƏRİN TƏSNİFATI (14-18)

4.       CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNƏ CƏLB EDİLMƏLİ OLAN ŞƏXSLƏR (19-23)

5.       TƏQSİR (24-26)

6.       BAŞA ÇATMAYAN CİNAYƏT (27-30)

7.       CİNAYƏTDƏ İŞTİRAKÇILIQ (31-35)

8.       ƏMƏLİN CİNAYƏT OLMASINI ARADAN QALDIRAN HALLAR (36-40)

   III.      CƏZA HAQQINDA


9.       CƏZANIN ANLAYIŞI, MƏQSƏDİ VƏ NÖVLƏRİ (41-57)

10.    CƏZANIN TƏYİN EDİLMƏSİ (58-71)

   IV.      CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ


11.    CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN AZAD ETMƏ (72-75)

12.    CƏZADAN AZAD ETMƏ (76-80)

13.    AMNİSTİYA. ƏFV ETMƏ. MƏHKUMLUQ (81-83)

      V.      YETKINLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ


14.    YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN BARƏSİNDƏ CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNİN VƏ CƏZASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (84-92)

   VI.      TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR


15.    TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR (93-99)

 

XÜSUSİ HİSSӘ


 VII.      SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CINAYƏTLƏR


16.    SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR (100-113)

17.    MÜHARİBƏ CİNAYƏTLƏRİ (114-119)

VIII.      ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR


18.    HƏYAT VƏ SAĞLAMLIQ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (120-143)

19.    ŞƏXSİYYƏTİN AZADLIĞI VƏ LƏYAQƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (144-148)

20.    ŞƏXSİYYƏTIN CİNSİ TOXUNULMAZLIĞI VƏ CİNSİ AZADLIĞI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (149-153)

21.    İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞIN KONSTİTUSİYA HÜQUQ VƏ AZADLIQLARI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (154-169)

22.    YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLAR VƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (170-176)

    IX.      İQTISADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR


23.    MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (177-189)

24.    İQTİSADI FƏALİYYƏT SAHƏSİNDƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (190-213)

      X.      İCTIMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR


25.    İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (214-233)

26.    NARKOTİK VASİTƏLƏRİN VƏ PSİXOTROP MADDӘLӘRİN QANUNSUZ DÖVRİYYӘSİ İLӘ ƏLAQƏDAR CİNAYӘTLӘR (234-241)

27.    İCTİMAİ MƏNƏVİYYAT ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR (242-246)

28.    EKOLOJİ CİNAYƏTLƏR (247-261)

29.    HƏRƏKƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN İSTİSMARI QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (262-270)

30.    KOMPÜTER İNFORMASİYASI SAHƏSİNDƏ CİNAYƏTLƏR (271-273)

Каталог: system -> files -> legislation
legislation -> Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə
legislation -> Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
legislation -> Sosial müavinətlər haqqında
legislation -> Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
legislation -> Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və kompensasiyaların təyin olunması üçün təqdim edilən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
legislation -> Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında
legislation -> Xəstəlik vərəqələrinin verilməsi və müalicə-sağlamlıq məqsədlərinə ödənişlərin təyin edilməsi və verilməsi qaydalarının təsdiqi haqqında
legislation -> Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında
legislation -> "TƏSDİq ediRƏM" Azərbaycan Respublikası səhiyyə naziri Ə. B.İNsanov

Yüklə 190,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə