AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472)Yüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35

Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 123.2 və 124.1-ci maddələrdə “üç ilədək 
müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “iki  ilədək  müddətə  islah  işləri”  sözləri  ilə 
əvəz edilmişdir. 
  
[103]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 125, 160.2, 182.1, 185.1, 189-1.2, 189-1.3, 
189-1.4,  194.1,  201.1,  203-1.1,  223.1,  224-2,  230,  236.1,  264,  268.1,  269,  285,  292.1  və  306.2-ci 
maddələrdən “üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır. 
  

[104]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 126.3-cü  maddədə  “yeddi”  sözü 
doqquz” sözü ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[105]
  
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 127.1-ci maddədə "və ümumi" sözləri "və ya ümumi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[106]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  127.1,  143-1,  202-1.1,  233  və  306.1-ci 
maddələrdən “və ya eyni müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[107]
 29 
iyun 
2012-ci 
il tarixli 405-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, 
№ 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 
61.1.9, 126.2.3 və 127.2.2-ci maddələrdə “xüsusi amansızlıqla,” sözlərindən sonra “o cümlədən” 
sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[108]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 127.2.3-cü maddədə "üsulla, xuliqanlıq" sözləri "üsulla və ya xuliqanlıq" sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 
  
[109]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 128-ci maddədə "və ümumi" sözləri "və ya ümumi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[110]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  128-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  128-ci  maddədə  “islah  işləri” 
sözlərindən sonra “və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə” sözləri əlavə edilmişdir. 
 
 
[111]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  129.1  maddədə  “iki  ilədək  müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “iki  ilədək  müddətə  islah  işləri”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  

[112]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  130.2  maddədə  “iki  ilədək  müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “iki  ilədək  müddətə  islah  işləri”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[113]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 131.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[114]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 131.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir. 
  
[115]
 
29 
iyun 
2012-ci 
il tarixli 405-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, 
№ 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 
132-ci maddə ləğv edilmişdir. 
  
[116]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  132-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz  mislinədək”  sözləri  “iki  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[117]
 
29 
iyun 
2012-ci 
il tarixli 405-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, 
№ 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 
133-cü maddənin adında “İşgəncə” sözü “Əzab” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
  
[118]
 
29 
iyun 
2012-ci 
il tarixli 405-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, 
№ 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 
133.1-ci maddənin sanksiyasında “üç ilədək” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[119]
 
29 
iyun 
2012-ci 
il tarixli 405-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, 
№ 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 
133.2.6-cı maddə əlavə edilmişdir. 
  
[120]
 
29 
iyun 
2012-ci 
il tarixli 405-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, 
№ 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 

133.2-ci  maddənin  sanksiyasında  “üç  ildən  yeddi”  sözləri  “iki  ildən  beş”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[121]
 
29 
iyun 
2012-ci 
il tarixli 405-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, 
№ 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 
133.3-cü maddə ləğv edilmişdir. 
  
[122]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 134-cü maddədə “iki ilədək müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “iki  yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək  miqdarda 
cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[123]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 136.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[124]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 136.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[125]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 136.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  beş 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[126]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 137.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan 
beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmışdir. 
  
[127]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 138.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[128]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 138.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 

maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[129]
 
19 aprel 2002-ci il tarixli 305-II QD nömrəli "Psixiatriya yardımı haqqında" Azərbaycan 
Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 236) ilə Məcəlləyə 
yeni 138.3-cü maddə əlavə edilmişdir. 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 138.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[130]
 19 aprel 2002-ci il tarixli 305-II QD nömrəli "Psixiatriya yardımı haqqında" Azərbaycan 
Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 236) ilə Məcəlləyə 
yeni 138.4-cü maddə əlavə edilmişdir. 
  
  
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 138.4-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[131]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 139.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[132]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 141.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz  mislinədək”  sözləri  “iki  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[133]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 141.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  15  iyun  2013-cü  il,  №  129) ilə 141.2-ci  maddənin  sanksiyasında 

yüz  səksən  saatdan  iki  yüz”  sözləri  “üç  yüz  altmış  saatdan  dörd  yüz”  sözləri  ilə 
əvəz edilmişdir. 
  
[134]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 141.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[135]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 142.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  142.1-ci  maddədən  “azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək müddətə” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[136]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 143-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[137]
 5 
mart 
2010-cu 
il tarixli 971-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  18  aprel 2010-cu il,  №  82,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 275) ilə 143-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[138]
 
30  sentyabr  2005-ci  il  tarixli 1020-IIQD  nömrəli “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr  və  dəyişiklik  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(“Azərbaycan”  qəzeti,  26  oktyabr  2005-ci  il)  ilə  Məcəlləyə  144-1-ci  maddə  əlavə 
edilmişdir.
 
  
19 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 610-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  9  may  2013-cü  il,  №  99) ilə 144-1.1-ci  maddədə  “şəxsin  alqı-
satqısı və ya ona sahibliklə əlaqədar digər əqdlərin bağlanması, yaxud onun istismar edilməsi 
məqsədilə  Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  sərhədindən  keçirilməsi  üçün  və  ya  eyni 
məqsədlə digər şəxslərə verilməsi üçün” sözləri “zor tətbiq etmək hədəsi ilə və ya zor tətbiq 
etməklə,  hədə-qorxu  və  ya  digər  məcburetmə  vasitələri  ilə,  oğurlama,  dələduzluq,  aldatma 
yolu  ilə,  təsir  imkanlarından  və  ya  zəiflik  vəziyyətindən  sui-istifadə  etməklə,  yaxud  digər 
şəxsə  nəzarət  edən  şəxsin razılığının  alınması üçün maddi  və  sair  nemətlər, imtiyazlar  və  ya 
güzəştlər  verməklə  və  ya  almaqla,  şəxsin  istismar  edilməsi  məqsədi  ilə”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
 
 

[139]
 19 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 610-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99) ilə yeni məzmunda 144-1.2.4-1-ci maddə 
əlavə edilmişdir.
 
 
 
[140]
 19 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 610-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99) ilə “Qeyd” hissəsinə yeni məzmunda 3-
cü bənd əlavə edilmişdir.
 
 
 
[141]
 
30  sentyabr  2005-ci  il  tarixli 1020-IIQD  nömrəli “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr  və  dəyişiklik  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(“Azərbaycan”  qəzeti,  26  oktyabr  2005-ci  il)  ilə  Məcəlləyə  144-2-ci  maddə  əlavə 
edilmişdir. 
 
 
[142]
 19 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 610-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  9  may  2013-cü  il,  №  99) ilə 144-2.1-ci  maddədə  “iki  ilədək 
müddətə islah işləri və ya eyni” sözləri “dörd ildən səkkiz ilədək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[143]
 19 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 610-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  9  may  2013-cü  il,  №  99) ilə 144-2.2-ci  maddədə  “üç  ildən  beş 
ilədək” sözləri “yeddi ildən on ilədək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[144]
 19 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 610-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  9  may  2013-cü  il,  №  99) ilə 144-2.3-cü  maddədə  “beş  ildən  on 
ilədək” sözləri “doqquz ildən on iki ilədək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[145]
 19 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 610-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99) ilə yeni məzmunda 144-3-cü maddə əlavə 
edilmişdir.
 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə