AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


təkbaşına böyütdüyünə görəYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35

təkbaşına böyütdüyünə görə” sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[182]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 164-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[183]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 165.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129) ilə 165.1-ci, 165-1.1-ci, 165-2.1-ci, 165-
3.1-ci, 166.1-ci, 167-ci, 175-ci, 243.1-ci və 306.1-ci maddələrin sanksiyalarında “yüz altmış saatdan 
iki yüz qırx” sözləri “üç yüz iyirmi saatdan dörd yüz səksən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[184]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  165.2.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz 
manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
28  oktyabr  2008-ci  il  tarixli  708-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  16  dekabr  2008-ci  il,  №  280,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  12,  maddə  1047)  ilə  165.2-ci  maddəsinin  sanksiyasının 
əvvəlinə "əmlakı müsadirə olunmaqla" sözləri əlavə edilmişdir.
 
 
 
  
[185]
 
7  noyabr  2003-cü il  tarixli  512-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2003-cü  il,  № 
12, maddə 676) ilə Məcəlləyə yeni 165-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
 
 
[186]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  165-1.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidinin  yüz  əlli  mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “yüz  əlli  manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[187]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  165-1.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[188]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  165-1-ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə vahidinin min mislindən” sözləri “min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[189]
 
5 mart 2004-cü il tarixli 599-IIQD nömrəli “Azərbaycan folkloru nümunələrinin Hüquqi 
qorunması  haqqında”  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan 
Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 
dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004-cü  il,  №  4,  maddə  200)  ilə  Məcəlləyə  165-2-ci 
maddə əlavə edilmişdir. 
  
[190]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  165-2.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidinin  yüz  əlli  mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “yüz  əlli  manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[191]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 
607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  165-2.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən  min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[192]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  165-2-ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə vahidinin min mislindən” sözləri “min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[193]
 
15  aprel  2005-ci  il tarixli 885-IIQD nömrəli “Məlumat  toplularının  hüquqi  qorunması 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikası 
Qanununun 
tətbiqi 
ilə 
əlaqədar 
Azərbaycan 
Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  barədə” 

Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 
2005-ci il, № 6, maddə 462) ilə Məcəlləyə 165-3-cü maddə əlavə edilmişdir. 
  
[194]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  165-3.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidinin  yüz  əlli  mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “yüz  əlli  manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
165-3.1  və  165-3.2-ci  maddələrin  sanksiyasından  “əmlakı  müsadirə  olunmaqla,”  sözləri 
çıxarılmışdır. 
  
[195]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  165-3.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[196]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 165-3-cü maddənin “Qeyd”ində “şərti 
maliyyə vahidinin min mislindən” sözləri “min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[197]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 166.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[198]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 
607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə 
166.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz 
manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[199]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  167-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
15 
noyabr 
2011-ci 
il tarixli 237-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  13  dekabr  2011-ci  il,  №  269,  “Azərbaycan”  qəzeti  14  dekabr 
2011-ci  il,  №  276,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  12, 

maddə  1093) ilə  167-ci  maddənin  sanksiyasında  “yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri 
min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[200]
 8 
may 
2009-cu 
il 
tarixli 813-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  31  may  2009-cu  il,  №  116,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 05, maddə 315) ilə 167-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[201]
 
15 
noyabr 
2011-ci 
il tarixli 237-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  13  dekabr  2011-ci  il,  №  269,  “Azərbaycan”  qəzeti  14  dekabr 
2011-ci  il,  №  276,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  12, 
maddə  1093) ilə  167-1.1-ci  və  167-1.2-ci  maddələrin  sanksiyalarında  “beş  yüz  manatdan  min 
manatadək” sözləri “üç min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[202]
 
15 
noyabr 
2011-ci 
il tarixli 237-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  13  dekabr  2011-ci  il,  №  269,  “Azərbaycan”  qəzeti  14  dekabr 
2011-ci  il,  №  276,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  12, 
maddə 1093) ilə 167-1.3-cü maddənin sanksiyasında “min manatdan iki min manatadək” sözləri 
yeddi min manatdan doqquz min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[203]
 
15 
noyabr 
2011-ci 
il tarixli 237-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  13  dekabr  2011-ci  il,  №  269,  “Azərbaycan”  qəzeti  14  dekabr 
2011-ci  il,  №  276,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  12, 
maddə 1093) ilə 167-2-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
                
22  oktyabr  2013-cü  il  tarixli 771-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  29  noyabr  2013-cü  il,  №  263) ilə 167-2-ci  maddənin  adında 
"əşyaları" sözü "audio və video materialları, mal və məmulatları" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
                
[204]
 
22  oktyabr  2013-cü  il  tarixli 771-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 263) ilə 167-2.1-ci maddədə "ədəbiyyatı, 
əşyaları"  sözləri  "ədəbiyyatı  (kağız  və  elektron  daşıyıcılarında),  audio  və  video  materialları, 
mal və məmulatları" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[205]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 168.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
15 
noyabr 
2011-ci 
il tarixli 237-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  13  dekabr  2011-ci  il,  №  269,  “Azərbaycan”  qəzeti  14  dekabr 
2011-ci  il,  №  276,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  12, 
maddə  1093) ilə  168.1-ci  maddənin  sanksiyasında  “yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri 
yeddi min manatdan doqquz min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[206]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 169.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 

maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 169.1 maddədən “bir ilədək müddətə 
azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır. 
  
02 
noyabr 
2012-ci 
il tarixli 461-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  11  noyabr 2012-ci il,  №  251) ilə  169.1-ci  maddədə  “üç  yüz” 
sözləri “beş min manatdan səkkiz min” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
[207]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 169.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 169.2-ci maddədən “bir ilədək müddətə 
azadlığın məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya” sözləri çıxarılmışdır. 
  
02 
noyabr 
2012-ci 
il tarixli 461-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2012-ci il, № 251) ilə 169.2-ci maddədə “yüz manatdan 
beş yüz” sözləri “beş min manatdan səkkiz min” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[208]
 11  dekabr 
2012-ci  il  tarixli 495-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 19 yanvar 2013-cü il, № 12, “Azərbaycan” qəzeti 22 yanvar 2013-
cü il, № 14) ilə Məcəlləyə 169-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[209]
 29 
iyun 
2012-ci 
il 
tarixli 408-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 17 iyul 2012-ci il, № 156, “Azərbaycan” qəzeti 18 iyul 2012-ci il, 
№  157,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  07,  maddə 
669) Məcəlləyə 171-1-ci maddə əlavə olunmuşdur. 
  
[210]
 
30  sentyabr  2005-ci  il  tarixli 1020-IIQD  nömrəli “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr  və  dəyişiklik  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(“Azərbaycan”  qəzeti,  26  oktyabr  2005-ci  il)  ilə  173-cü  maddə  çıxarılmışdır.  Əvvəlki 
redaksiyada deyilirdi: 
M a d d ə   1 7 3 .  Yetkinlik yaşına çatmayanın alqı-satqısı
 
173.1. Yetkinlik yaşına çatmayanın alqı-satqısı, yaxud yetkinlik yaşına çatmayan barəsində 
onun başqalarına verilməsi və ona sahibliklə əlaqədar digər əqdlərin bağlanması —
 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
173.2. Eyni əməllər:
 
173.2.1. təkrar törədildikdə;
 
173.2.2. iki və ya daha çox yetkinlik yaşına çatmayan barəsində törədildikdə;
 

173.2.3. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə;
 
173.2.4. təqsirkar şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə;
 
173.2.5.  yetkinlik  yaşına  çatmayanın  qanunsuz  olaraq  Azərbaycan  Respublikasının 
ərazisindən  çıxarılması  və  ya  Azərbaycan  Respublikasının  ərazisinə  gətirilməsi  yolu  ilə 
törədildikdə;
 
173.2.6.  yetkinlik  yaşına  çatmayanın  orqanlarından  və  ya  toxumalarından  istifadə  etmək 
məqsədi ilə törədildikdə—
 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
173.3.  Bu  Məcəllənin  173.1  və  173.2-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər 
ehtiyatsızlıqdan  yetkinlik  yaşına  çatmayanın  ölümünə  və  ya  digər  ağır  nəticələrə  səbəb 
olduqda—
 
səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
 
 
[211]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə  455)  ilə  174-cü  maddədən "təkrar  və  ya" sözləri  çıxarılmışdır.  Maddənin  əvvəlki 
redaksiyasında deyilirdi: 
Uşaqların övladlığa götürülməsi, qəyyumluğa (himayəyə)  və  ya  himayədar  ailəyə tərbiyə 
olunmaq  üçün  verilməsi  ilə  bağlı  qanunsuz  hərəkətlər  təkrar  və  ya  tamah  məqsədi  ilə 
törədildikdə— 
                                                                        
 
[212]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 174-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən üç yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan üç yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[213]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  175-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[214]
 28 
dekabr 
2012-ci 
il tarixli 541-IVQD Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 8 fevral 2013-cü il, № 29, “Azərbaycan” qəzeti 10 fevral 2013-cü 
il, № 31) ilə 176-cı maddə ləğv edilmişdir. 
  
[215]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 176.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[216]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 176.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir. 
  
[217]
 
15 
noyabr 
2011-ci 
il tarixli 256-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  12  fevral  2011-ci  il,  №  34,  Azərbaycan  Respublikasının 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə