AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 02, maddə 45)Yüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə27/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35

Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 02, maddə 45) ilə yeni məzmunda 176-1-ci maddə əlavə 
edilmişdir.
 
  
[218]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 177.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən yeddi yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan yeddi 
yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[219]
 30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 633-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 21 may 2013-cü il, № 108) ilə 177.2.3-1-ci və 177.2.3-2-ci maddələr 
əlavə edilmişdir. 
  
[220]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 177.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin üç min mislindən beş min mislinədək” sözləri “üç min manatdan 
beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
177.2,  177.3,  178.2,  178.3,  179.2,  179.3,  180.2,  180.3,  181.1,  182.2,  183.1,  194.2,  199.3,  204.1,  206.2, 
206.3, 207, 217.1, 217.2, 218.1, 218.2, 218.3, 219-1.2, 219-1.3, 227.3, 234.2, 234.3, 235.2, 235.3, 274, 276 
və  279.3-cü  maddələrin  sanksiyalarından  “əmlakı  müsadirə  olunmaqla  və  ya  olunmamaqla” 
sözləri çıxarılmışdır. 
  
[221]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  177-ci  maddənin  “Qeyd”inin  1-ci 
bəndində  “şərti  maliyyə  vahidinin  otuz  mislindən  min  mislinədək”,  2-ci  bəndində  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  yeddi  min  mislinədək”  və  “şərti  maliyyə  vahidi 
məbləğinin  yeddi  min  mislindən”  sözləri  müvafiq  olaraq  “otuz  manatdan  min  manatadək”, 
min manatdan yeddi min manatadək” və “yeddi min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[222]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə  455)  ilə  177-ci  maddənin  Qeydinə  yeni  1-ci  bənd  əlavə  edilmişdir.  177-ci  maddənin 
Qeydində 1, 2 və 3-cü bəndlər müvafiq olaraq 2, 3 və 4-cü bəndlər hesab edilməlidir.
 
  
  

[223]
 19  dekabr  2006-cı  il  tarixli 200-IIIQD
 
nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 68) ilə 1. 177-ci 
maddənin  "Qeyd"  hissəsinin  2-ci  bəndində  "və  189-cu"  sözləri ",  189  və  189-1-ci"  sözləri  ilə 
əvəz edilmişdir
 
  
[224]
 
17  aprel  2007-ci  il  tarixli 320-IIIQD
 
nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə  562)  ilə  177-ci 
maddənin  “Qeyd”  hissəsinin  3-cü  bəndində  “habelə”  sözündən  sonra  “213-3,” rəqəmi  əlavə 
edilmişdir. 
  
[225]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 178.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən yeddi yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan yeddi 
yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[226]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 178.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin üç min mislindən beş min mislinədək” sözləri “üç min manatdan 
beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[227]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 179.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[228]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 179.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən üç min mislinədək” sözləri “iki min manatdan 
üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[229]
 
29 
iyun 
2012-ci 
il tarixli 417-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 20 iyul 2012-ci il, № 159, “Azərbaycan” qəzeti, 21 iyul 2012-ci il, 
№  160,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  07,  maddə 
673) ilə 182.2.4-cü  maddəsində  “zərərçəkmiş  şəxsə  xeyli  miqdarda  ziyan  vurmaqla 
törədildikdə”  sözləri  “xeyli  miqdarda  əmlak  əldə  etmək  məqsədi  ilə  törədildikdə”  sözləri ilə 
əvəz edilmişdir. 
  
[230]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 184.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  

[231]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 184.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[232]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 186.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[233]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 187.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[234]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 187.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[235]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  188-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  15  iyun  2013-cü  il,  №  129) ilə 188-ci  və  310-cu  maddələrin 
sanksiyalarında “iki yüz” sözləri “iki yüz qırx saatdan dörd yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[236]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 189.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  15  iyun  2013-cü  il,  №  129) ilə 189.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
yüz saatadək” sözləri “iki yüz qırx saatdan üç yüz saatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[237]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 189.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 

maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[238]
 
19  dekabr  2006-cı  il  tarixli 200-IIIQD
 
nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  2,  maddə  68)  ilə 189-1-
ci maddə əlavə edilmişdir.
 
  
[239]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  189-1.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  üç min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan 
üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 189-1.1-ci maddədən “və ya iki ilədək 
müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə” sözləri çıxarılmışdır. 
  
  
[240]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  189.1-2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “üç  min 
manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[241]
 
24 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 183-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  avqust 2011-ci il,  №  167,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  621) ilə  189-1.3-cü  və  189-1.4-cü  maddələrdə 
vəzifəli şəxsi olmayan” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[242]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  189-1.3-cü  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  min  mislindən  dörd  min  mislinədək”  sözləri  “üç  min 
manatdan dörd min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[243]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  189-1.4-cü  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin dörd min mislindən beş min mislinədək” sözləri “dörd min 
manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[244]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 190.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir.
 
  

[245]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 190.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[246]
 

aprel 
2006-cı il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 190-cı maddənin "Qeyd" hissəsində "192-198" rəqəmləri "192, 193, 194-198" rəqəmləri ilə əvəz 
edilmişdir.
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  190-cı  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  yeddi  min  mislinədək”  və  “şərti  maliyyə  vahidi 
məbləğinin  yeddi  min  mislindən”  sözləri  müvafiq  olaraq  “min  manatdan  yeddi  min 
manatadək” və “yeddi min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
30 
sentyabr 
2011-ci 
il tarixli 199-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  26  noyabr  2011-ci  il,  №  255,  “Azərbaycan”  qəzeti  27  noyabr 
2011-ci  il,  №  262) ilə  190-cı  maddənin  “Qeyd”  hissəsində  “192,” rəqəmindən  sonra  “192–1,” 
rəqəmi əlavə edilmişdir. 
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 635-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  21  may  2013-cü  il,  №  108) ilə  190-cı  maddənin  qeyd  hissəsində 
202-205,” rəqəmlərindən sonra “205-2,” rəqəmləri əlavə edilmişdir. 
  
[247]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  191-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir.
 
  
[248]
 
26  dekabr  2000-ci il  tarixli  49-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  və 
İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, 
maddə 24) ilə 192.1-ci maddənin dispozisiyasında “ziyan vurduqda” sözlərindən sonra “habelə 
xeyli miqdarda gəlir əldə etməklə  törədildikdə” sözləri əlavə edilmişdir. 
7 sentyabr 2004-cü il tarixli 732-IIQD nömrəli “Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına 
mənsub  ola  bilən  və  dövriyyədə  olmasına  xüsusi  icazə  əsasında  yol  verilən  (mülki  dövriyyəsi 
məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 
əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr 
edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik  toplusu,  2004-cü  il,  №  10,  maddə  762)  ilə  192.1-ci  maddənin 
dispozisiyasında “pozulması  ilə” sözlərindən  sonra “və  ya  xüsusi  icazə  olmadan  mülki 
dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalardan istifadə etməklə” sözləri əlavə edilmişdir. 
 
 
[249]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 192.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  beş 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[250]
 31 
may 
2007-ci 
il 
tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə 
579) ilə  192.2.1-ci maddə əlavə edilsin, 192.2.1-ci və 192.2.2-ci maddələr müvafiq olaraq 192.2.2-ci 
və 192.2.3-cü maddələr hesab edilmişdir. 
  
[251]
 
30 
sentyabr 
2011-ci 
il tarixli 199-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  26  noyabr  2011-ci  il,  №  255,  “Azərbaycan”  qəzeti  27  noyabr 
2011-ci il, № 262)ilə 192–1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[252]
 26  dekabr  2000-ci il  tarixli  49-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  və 
İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, №1, 
maddə 24) ilə 193.1-ci maddənin dispozisiyasında “ziyan vurduqda” sözlərindən sonra “habelə 
xeyli miqdarda gəlir əldə etməklə  törədildikdə” sözləri əlavə edilmişdir. 
 
 
[253]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 193.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  beş 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  192.1  və  193.1-ci  maddələrdə  “min 
manatdan  beş  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması”  sözləri  “cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın (əldə  edilmiş  gəlirin) iki 
misli miqdarında cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[254]
 
26  dekabr  2000-ci il  tarixli  49-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  və 
İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, 
maddə 24) ilə 193.2-ci maddənin dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada 
deyilirdi: 
193.2. Eyni əməllər külli miqdarda ziyan vurduqda — 
  
[255]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə