AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


min manatadək miqdarda cərimə edilməklə üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılmasıYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

min manatadək miqdarda cərimə edilməklə üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması 
və ya” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[286]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 202-2.2-ci maddədən “üç min manatdan 
yeddi  min  manatadək  miqdarda  cərimə  edilməklə  üç  ilədək  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[287]
 05  mart  2010-cu  il  tarixli  973-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  21  mart  2010-cu  il,  №  64,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə maddə 202-2-ci əlavə edilmişdir.
 
  
[288]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 203.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 

  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  15  iyun  2013-cü  il,  №  129) ilə 203.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
yüz əlli saatdan iki yüz” sözləri “üç yüz saatdan dörd yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[289]
 
05  mart  2010-cu  il  tarixli  973-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  21  mart  2010-cu  il,  №  64,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə maddə 203-1-ci əlavə edilmişdir. 
  
[290]
 31 
may 
2007-ci 
il 
tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə 
579) ilə 204-cü  maddənin  adında  "hazırlama"  sözündən  sonra  ",  əldə  etmə"  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
  
[291]
 
31 
may 
2007-ci 
il 
tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə 
579) ilə 204.1-ci maddədə "habelə" sözündən sonra "əldə etmə və ya" sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[292]
 
31 
may 
2007-ci 
il 
tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə 
579) ilə 204.2-ci  maddədə  "və  satmağa"  sözləri  ",  əldə  etmə  və  ya  satmağa"  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[293]
 31 
may 
2007-ci 
il 
tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə 
579) ilə 205-ci  maddənin  adında  "hazırlama"  sözündən  sonra  ",  əldə  etmə"  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
  
[294]
 
31 
may 
2007-ci 
il 
tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə 
579) ilə 205.1-ci  maddədə  "hazırlama"  sözündən  sonra  ",  habelə  əldə  etmə"  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
  
[295]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 205.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[296]
 31 
may 
2007-ci 
il 
tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə 
579) ilə 205-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[297]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 205-1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  
[298]
 30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 635-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  21  may  2013-cü  il,  №  108) ilə  Məcəlləyə  205-2-ci  maddə  əlavə 
edilmişdir. 
  
[299]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə 206-cı  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin dörd min mislindən” sözləri “dörd min manatdan” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir. 
  
29 
oktyabr 
2013-cü 
il 
tarixli 798-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 noyabr 2013-cü il, № 264) ilə "Qeyd" hissənin mətni 1-ci bənd 
hesab edilmişdir və həmin bənddə "maddədə" sözü "Məcəllənin 206.1-ci maddəsində" sözləri ilə 
əvəz edilmişdir və hissəyə yeni məzmunda 2-ci bənd əlavə edilmişdir. 
 
 
[300]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  208-ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  iyirmi  min  mislindən”  və  “otuz  min  mislindən”  sözləri  müvafiq 
olaraq “iyirmi min manatdan” və “otuz min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[301]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 209.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[302]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 209.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan 
beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmışdir. 
  
[303]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə 209-cu  maddənin  “Qeyd”inin  1-ci 
bəndində  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən”  və  “dörd  min  mislindən” 
sözləri müvafiq olaraq “iki min manatdan” və “dörd min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[304]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141) ilə  210.1-ci  maddədə  “iki  ilədək 
müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “cinayət 
nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  iki  misli  miqdarında  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  islah 
işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[305]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 210.2-ci maddədə “iki ilədək müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  üç  misli 
miqdarında cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[306]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 212.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən  dörd  min  mislinədək”  sözləri  “iki  min 
manatdan dörd min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[307]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 213.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[308]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  213-cü  maddənin  “Qeyd”inin  1-ci 
bəndində  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min mislindən əlli  min  mislinədək”  və  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin əlli min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “iki min manatdan əlli 
min manatadək” və “əlli min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[309]
 
26  dekabr  2000-ci il  tarixli  49-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  və 
İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, 
maddə 24) ilə 213.1-ci maddənin dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada 
deyilirdi: 
213.1. Xeyli miqdarda vergilərdən yayınmaq məqsədi ilə vətəndaşlar tərəfindən gəlirlər və 
xərclər barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatların deklarasiyada göstərilməsi —
 
 
 
28  noyabr  2006-cı  il  tarixli 185-IIIQD nömrəli Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  və 
İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1020) ilə 
213.1-ci və 213.3-cü maddələrində «başqa icbari ödənişləri» sözləri «məcburi dövlət sosial sığorta 
haqlarını»sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
26  dekabr  2000-ci il  tarixli  49-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  və 
İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, 
maddə 24) ilə 213.2-ci maddənin dispoziyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada 
deyilirdi: 
213.2. Eyni əməllər külli miqdarda törədildikdə— 
 
 
26  dekabr  2000-ci il  tarixli  49-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  və 
İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, 

maddə 24) ilə 213.3-cü maddənin dispoziyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada 
deyilirdi: 
213.3. Xeyli miqdarda vergilərdən yayınmaq məqsədi ilə gəlirlər və ya xərclər barədə bilə-
bilə təhrif olunmuş məlumatların təşkilatın mühasibat sənədlərinə daxil edilməsi—
 
 
 
31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə  579) ilə 213-cü  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir.
 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
 
        Maddə   213. Vergi ödəməkdən yayınma
 
213.1.  Fiziki  şəxslər  tərəfindən  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyində  nəzərdə 
tutulmuş hallarda gəlirlər haqqında bəyannamə təqdim  etməməklə, yaxud gəlirlər və ya xərclər 
barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatları bəyannamədə göstərməklə, yaxud digər üsulla xeyli 
miqdarda  vergiləri və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma—
 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda cərimə və ya 
bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır.
 
213.2. Eyni əməllər:
 
 213.2.1. külli miqdarda ziyan vurduqda;
 
 213.2.2. külli miqdarda gəlir əldə etməklə törədildikdə;
 
 213.2.3. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə—
 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək miqdarda cərimə və 
ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 
altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
213.3.  Gəlirlər  və  ya  xərclər  barədə  bilə-bilə  təhrif  olunmuş  məlumatları  təşkilatın 
mühasibat sənədlərinə daxil etməklə, yaxud digər üsulla xeyli  miqdarda vergiləri və ya məcburi 
dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma—
 
üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə  iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  eyni 
müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya  bir  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 
cəzalandırılır.
 
213.4.  Bu  Məcəllənin  213.3-cü  maddəsində  nəzərdə  tutulan  əməllər  külli  miqdarda 
törədildikdə—
 
beş  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə  üç  ilədək  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
Qeyd:
 
1.  Bu  Məcəllənin  213.1.  və  213.2-ci  maddələrində  «xeyli  miqdar»  dedikdə, şərti  maliyyə 
vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək olan məbləğ, «külli miqdar» dedikdə isə 
beş min mislindən yuxarı olan məbləğ başa düşülür.
 
2.  Bu  Məcəllənin  213.3.  və  213.4-cü  maddələrində  «xeyli  miqdar»  dedikdə, şərti  maliyyə 
vahidi məbləğinin on beş min mislindən yuxarı olan, «külli miqdar» dedikdə isə iyirmi beş min 
mislindən yuxarı olan məbləğ başa düşülür.
 

3. Bu Məcəllənin 213.1—213.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan əməlləri ilk dəfə törətmiş 
şəxs  cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanı  tamamilə  ödədikdə  cinayət  məsuliyyətindən  azad 
olunur.
 
 
 
[310]
 
20  iyun  2003-cü il  tarixli  485-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 8, 
maddə 425) ilə Məcəlləyə 213-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
 
 
[311]
 31 
may 
2007-ci 
il 
tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə 
579) ilə 213-1.1-ci  maddənin  sanksiyasında  "bir  ilədək  müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması 
və ya altı ayadək" sözləri "iki ilədək" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 213-1.1-cü maddənin sanksiyasında 213-
1.1-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  min  mislindən  üç  min  mislinədək” 
sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[312]
 31 
may 
2007-ci 
il 
tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə 
579) ilə 213-1.2-ci  maddənin  sanksiyasında  "üç  ilədək  müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması 
və ya üç ilədək" sözləri "beş ilədək" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[313]
 31 
may 
2007-ci 
il 
tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə 
579) ilə 213-1-ci maddənin "Qeyd" hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Qeyd: bu  maddədə  "xeyli  miqdar"  dedikdə,  şərti  maliyyə  vahidinin  500  mislindən,  külli 
miqdar dedikdə isə şərti maliyyə vahidinin min mislindən yuxarı olan məbləğ başa düşülür. 
  
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  213-1-ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  iki  min  mislinədək”  və  “şərti  maliyyə  vahidi 
məbləğinin iki min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “beş yüz manatdan iki min manatadək” 
və “iki min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
  
[314]
 17  aprel  2007-ci  il  tarixli 320-IIIQD
 
nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə  562)  ilə 
Məcəlləyə 213-2-ci və 213-3-cü maddələr əlavə edilmişdir. 
  
[315]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə  213-2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  beş 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  
[316]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu, 2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  213-2-ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə  vahidinin  yeddi  min  mislindən”  sözləri  və  “yeddi  min  manatdan”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[317]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  213-3.1-cü  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min mislinədək” sözləri “min manatdan 
beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[318]
 
17  may  2002-ci il  tarixli  332-IIQD  nömrəli "Terrorizmin  maliyyələşdirilməsi  ilə 
mübarizə  haqqında  Beynəlxalq  Konvensiyaya  Azərbaycan  Respublikasının  qoşulması  barədə" 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
dəyişikliklər 
və 
əlavələr 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, 
maddə 258) ilə 214-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d ə   2 1 4 .  Terrorçuluq
 
214.1.  Terrorçuluq,  yəni  adamların  həlak  olması,  əhəmiyyətli  əmlak  ziyanının  vurulması, 
habelə başqa ağır nəticələrin baş verməsi təhlükəsi törədən partlayışların, yanğınların və ya digər 
hərəkətlərin  edilməsi,  bu  hərəkətlər  ictimai  təhlükəsizliyi  pozmaq,  əhalini  qorxutmaq,  yaxud 
təqsirkarın  tələbinə  əsasən  hakimiyyət  orqanlarının  qərar  qəbul  etməsinə  təsir  göstərmək 
məqsədi ilə habelə həmin məqsədlə bu hərəkətlərin edilməsi hədəsi ilə törədildikdə - 
 
beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
214.2. Eyni əməllər:
 
214.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə;
 
214.2.2. təkrar törədildikdə;
 
214.2.3. odlu silahdan istifadə etməklə törədildikdə -
 
214.3  Bu  Məcəllənin  214.1  və  ya  214.2-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər 
mütəşəkkil dəstə  tərəfindən törədildikdə və ya ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə  və 
ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda-
 
on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə