AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə30/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Qeyd: Terrorçuluq  əməlinin  hazırlanmasında  iştirak  etmiş  şəxs  hakimiyyət  orqanlarını 
vaxtında  xəbərdar  etməklə  və  ya  başqa  üsulla  bu  cür  əməlin  qarşısının  alınmasına  yardım 
etdikdə  və  onun  əməlində  başqa  cinayətin  tərkibi  olmadıqda,  cinayət  məsuliyyətindən  azad 
edilir.
 
 
 
[319]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  4  aprel  2014-cü  il,  №  66) ilə 214.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
səkkiz” sözü “on” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 214.1-ci  maddədə  “on  iki” sözləri 
on dörd” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  

[320]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66) ilə 214.2.5-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[321]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66) ilə 214.2-ci maddənin sanksiyasında “on 
ildən” sözləri “on iki ildən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[322]
 
17  may  2002-ci il  tarixli  332-IIQD  nömrəli "Terrorizmin  maliyyələşdirilməsi  ilə 
mübarizə  haqqında  Beynəlxalq  Konvensiyaya  Azərbaycan  Respublikasının  qoşulması  barədə" 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
dəyişikliklər 
və 
əlavələr 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, 
maddə 258) ilə Məcəlləyə 214-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 

mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
214-1-ci maddədə “219-1,” rəqəmindən sonra “226, 227,” rəqəmləri əlavə edilmişdir. 
  
[323]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66) ilə 214-1-ci maddənin dispozisiyasında 
214,”rəqəmlərindən  sonra  “214-2,  214-3,” rəqəmləri  əlavə  edilmişdir,  “və  282-ci”  sözləri  “,  282 
və 283-1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[324]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  4  aprel  2014-cü  il,  №  66) ilə 214-1-ci  maddənin  sanksiyasında 
səkkiz ildən on iki” sözləri “on ildən on dörd” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[325]
 
 05  mart  2010-cu  il  tarixli  973-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  21  mart  2010-cu  il,  №  64,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 214-1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.
 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi.
 
Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və yaxud qismən, bilavasitə və ya dolayısı 
ilə terrorçuluğun törədilməsinə qəsdən yönəldilməsi və ya pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
qəsdən həmin məqsədilə toplanılması -
 
əmlakı müsadirə olunmaqla səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 
  
14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66) ilə 214-1-ci maddənin “Qeyd” hissəsinin 
2-ci bəndindən “bu cür” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[326]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66) ilə 214-2-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[327]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66) ilə 214-3-cü maddə əlavə edilmişdir. 
  

[328]
 
17  may  2002-ci il  tarixli  332-IIQD  nömrəli "Terrorizmin  maliyyələşdirilməsi  ilə 
mübarizə  haqqında  Beynəlxalq  Konvensiyaya  Azərbaycan  Respublikasının  qoşulması  barədə" 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
dəyişikliklər 
və 
əlavələr 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, 
maddə  258)  ilə  216-cı  maddədə "Terror  aktı" sözləri, "Terrorçuluq" sözü  ilə, "yeddi" sözü "beş 
ildən səkkiz" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[329]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə Məcəlləyə 219-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[330]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  220.2  maddən  “azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[331]
 
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129) ilə 221.1-ci, 228.4-cü, 229.4-cü, 289.1-ci, 
296.1-ci  və  297.1-ci  maddələrin  sanksiyalarında  “yüz  altmış  saatdan  iki  yüz”  sözləri  “üç  yüz 
iyirmi saatdan dörd yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[332]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə  455)  ilə  221.2.1-ci  maddədə "tərəfindən" sözündən  sonra "və  ya  təkrar" sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
  
[333]
 
14  may  2002-ci il  tarixli  321-IIQD  nömrəli "Şəhərsalmanın  əsasları  haqqında" 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il,  №  5,  maddə  248)  ilə  Məcəlləyə 
222-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
9  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  428-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  10,  maddə  937)  ilə 222-ci 
və 222-1-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d ə   2 2 2 .  Tikinti,  mədən  işlərinin  və  sair  işlərin  aparılmasının  təhlükəsizlik 
qaydalarını pozma 
222.1.  Tikintinin  planlaşdırılması,  ona  rəhbərlik  edilməsi,  habelə  tikinti  obyektinin 
sökülməsi  və  ya  bu  obyektdə  yenidənqurmanın  aparılması  zamanı  işlərin,  eləcə  də  mədən 
işlərinin  və  sair  işlərin  aparılmasının  təhlükəsizliyi  qaydalarının  pozulması  ehtiyatsızlıqdan 
zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır və ya az ağır zərərin vurulmasına səbəb olduqda—
 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya 
iki ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
222.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə 
səbəb olduqda—
 
üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
 
M a d d ə   2 2 2 - 1 .  Tikinti qaydalarını pozma
 
222-1.1.  Qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada  müvafiq  icra  hakimiyyəti 
orqanlarının  razılığını  almadan  özbaşına  bina  və  qurğular  tikmə,  mövcud  tikililərin 
konstruksiyasında  dəyişiklik  etmə,  habelə  bu  tikililərin  funksional  təyinatı  dəyişdirilməklə, 
onlarda  yenidən  planlaşdırma,  yenidənqurma  işlərini  aparma  nəticəsində  ehtiyatsızlıqdan 
zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır və ya az ağır zərərin vurulması -
 
şərti maliyyə vahidinin yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək 
müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
 
222-1.2.  Eyni  əməllər  ehtiyatsızlıqdan  zərərçəkmiş  şəxsin  ölümünə  və  ya  başqa  ağır 
nəticələrə səbəb olduqda -
 
bir ildən dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
  
[334]
 
26  oktyabr  2004-cü il  tarixli  781-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət 
Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər 
edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik  toplusu,  2004-cü  il,  №  11,  maddə  900)  ilə Məcəlləyə  222-2-ci  maddə  əlavə 
edilmişdir.
 
  
[335]
 
9  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  428-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 222-2.l-
ci maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
şərti  maliyyə  vahidinin  yeddi  yüz  mislindən  min  mislinədək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki 
ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
  
[336]
 
9  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  428-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 222-2.2-
ci maddədə "iki ildən dörd" sözləri "üç ildən altı" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[337]
 
9  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  428-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 222-3-
cü maddə əlavə edilmişdir. 
  
[338]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 223.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  

[339]
 20  sentyabr  2005-ci  il  tarixli  991-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2005-ci  il,  №  11,  maddə  994)  ilə 
Məcəlləyə 224-1-ci maddə əlavə edilmişdir.
 
  
[340]
  
20  sentyabr  2005-ci  il  tarixli  991-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2005-ci  il,  №  11,  maddə  994)  ilə 
Məcəlləyə 224-2-ci maddə əlavə edilmişdir.
 
 
 
[341]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 225.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[342]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 227.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən dörd min mislinədək” sözləri “min manatdan dörd 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[343]
 
10 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 158-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  07  iyul 2011-ci il,  №  145,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 601) ilə 228-ci maddənin adından “odlu” sözü 
çıxarılmışdır. 
  
KM2
Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin  228-ci  maddəsinin  adı  və  onun 
dispozisiyası  (228.4-cü  maddə)  arasında  olan  uyğunsuzluğun  aradan  qaldırılması  Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə edilsin.
 
Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin  228.4-cü  maddəsində  nəzərdə  tutulan 
«tullayıcı  silah»  termini  «Xidməti  və  mülki  silah  haqqında»  qanunda  göstərilən  «soyuq  atıcı 
silah»  termini  mənasında  tətbiq  olunmalıdır.  ( «Azərbaycan»  qəzeti,  03  yanvar  №  1  2004-ci  il, 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı  1/2004
  
[344]
 
10 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 158-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  07  iyul 2011-ci il,  №  145,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  601) ilə  228.4-cü  maddədə  “tullayıcı  silahı” 
sözləri “soyuq atıcı silahı” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[345]
 
10 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 158-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  07  iyul 2011-ci il,  №  145,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  601) ilə  229.4-cü  maddədə  “tullayıcı  silahı” 
sözləri “soyuq atıcı silahı” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[346]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 233-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 

 
 
02 
noyabr 
2012-ci 
il tarixli 461-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  11  noyabr 2012-ci il,  №  251) ilə  233-cü  maddədə  “beş  yüz 
manatdan” sözləri “beş min manatdan səkkiz” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[347]
 
14  iyun  2005-ci il  tarixli  937-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət 
Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  7,  maddə  575)  ilə Məcəlləyə  233-1-ci 
maddə əlavə edilmişdir. 
 
 
[348]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 233-2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidinin  min  mislindən  iki  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  iki  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[349]
 
20  oktyabr  2006-cı il  tarixli  173-IIIQD  nömrəli Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1008) ilə  233- 2 
və 233-3-cü maddələr əlavə edilmişdir. 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 233-3-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[350]
 
17  aprel  2007-ci  il  tarixli  313-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-cı  il,  № 6,  maddə  560) ilə  234-cü 
maddənin adında “prekursorları” sözü “onların prekursorlarını” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[351]
 17  aprel  2007-ci  il  tarixli  313-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-cı il, № 6, maddə 560) ilə 234.5-ci 
maddəyə  “bölüşdürülməsi,”  sözündən  sonra  “verilməsi,”  sözü,  “ixracı”  sözündən  sonra  “
tranzit  nəql  edilməsi”  sözləri  əlavə  edilmişdir,  “prekursorların,”  sözü  çıxarılmışdır,  “və  ya 
psixotrop maddələrin” sözləri “, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını” sözləri ilə 
əvəz edilmişdir. 
  
[352]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 234.5-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[353]
 17  aprel  2007-ci  il  tarixli  313-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-cı il, № 6, maddə 560) ilə 234.5-ci 
maddənin  Qeydin  1-ci  bəndində  “prekursorları”  sözü  “onların  prekursorlarını”  sözləri  ilə, 
prekursorların” sözü “onların prekursorlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  

[354]
 
30  dekabr  2005-ci  il  tarixli  46-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  2,  maddə  71)  ilə  234-cü 
maddənin  "Qeyd"  hissəsinin  2-ci  bəndində  "şəxsi  istehlak"  sözlərindən  sonra  "miqdarından 
artıq"  sözləri  əlavə  edilmiş,  "normativ-hüquqi  aktlar  ilə"  sözləri  "qanunla"  sözü  ilə  əvəz 
edilmişdir.
 
 
 
[355]
 17  aprel  2007-ci  il  tarixli  313-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-cı  il,  №  6,  maddə  560)  ilə  235-ci 
maddənin adında “prekursorları” sözü “onların prekursorlarını” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[356]
 
17  aprel  2007-ci  il  tarixli  313-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-cı  il,  №  6,  maddə  560)  ilə  237-ci 
maddənin  adında  və  237.1-ci  maddədə  “narkotik  xassəli”  sözləri  “tərkibində  narkotik 
maddələr olan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[357]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 237.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[358]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 240.4-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[359]
 

aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 241-ci maddə çıxarılmışdır.
 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
 
    M a d d ə   2 4 1 .  Narkotik  vasitələrin  və  ya  psixotrop  maddələrin  qanunsuz 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə