AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


dövriyyəsindən əldə edilmiş pul vəsaitini və ya digər əmlakı leqallaşdırmaYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə31/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

dövriyyəsindən əldə edilmiş pul vəsaitini və ya digər əmlakı leqallaşdırma
 
241.1.  Narkotik  vasitələrin  və  ya  psixotrop  maddələrin  qanunsuz  dövriyyəsindən  əldə 
edilmiş pul vəsaitlərindən və ya digər əmlakdan istifadə etməklə maliyyə əməliyyatları və digər 
əqdlər həyata keçirmə, habelə sahibkarlıq və ya digər iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün 
göstərilən vəsaitlərdən və ya digər əmlakdan istifadə etmə —
 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək miqdarda cərimə və 
ya  iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  dörd  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 
cəzalandırılır.
 
241.2. Eyni hərəkətlər:
 
241.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə;
 
241.2.2. təkrar törədildikdə;
 
241.2.3. şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə—
 

əmlakı  müsadirə  olunmaqla  və  ya  olunmamaqla  dörd  ildən  səkkiz  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
241.3. Bu Məcəllənin 241.1 və 241.2-ci maddələrində göstərilən əməllər:
 
241.3.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə;
 
241.3.2. külli miqdarda törədildikdə—
 
əmlakı  müsadirə  olunmaqla  və  ya  olunmamaqla  yeddi  ildən  on  iki  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
 
 
 
  
[360]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  242-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  242-ci  maddənin  sanksiyası  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksuyada deyilirdi: 
min  manatdan  üç  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
  
[361]
 19 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 610-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  9  may  2013-cü  il,  №  99) ilə 243.1  maddənin  dispozisiyada  “Zor 
tətbiq  etməklə  və  ya  zor  tətbiq  etmək  hədəsi  ilə,  şantajla,  əmlakı  məhv  etməklə  və  ya 
zədələməklə, yaxud aldatmaqla, gəlir” sözləri “Gəlir” sözü ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[362]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 243.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
19 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 610-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99) ilə 243.1 maddənin sanksiyada “beş yüz 
manatdan  minmanatadək”  sözləri  “iki  min  beş  yüz  manatdan  üç  min  beş  yüz  manatadək” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir, “üç ilədək” sözlərindən əvvəl isə “bir ildən” sözləri əlavə edilmişdir.
 
  
[363]
 
30 
sentyabr 
2011-ci 
il tarixli 199-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  26  noyabr  2011-ci  il,  №  255,  “Azərbaycan”  qəzeti  27  noyabr 
2011-ci il, № 262)ilə 244–1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[364]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  246-cı  maddənin  sanksiyasında  “şərti 

maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən iki min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan 
iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[365]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 248.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[366]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 249.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[367]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 249.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[368]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 250.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[369]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 250.2-cı maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən iki min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan 
iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[370]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 251.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[371]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 251.2-ci maddədə “bir ilədək müddətə 
islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “min manatdan iki 
min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  islah  işləri”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[372]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 252.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[373]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 252.2-ci maddədə “iki ilədək müddətə 
islah  işləri”  sözləri  “min  manatdan  iki  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək 
müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[374]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 253.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[375]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 254.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “yüz  manatdan  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[376]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  255-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “yüz  manatdan  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[377]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 256.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129) ilə 221.1-ci, 228.4-cü, 229.4-cü, 289.1-ci, 
296.1-ci  və  297.1-ci  maddələrin  sanksiyalarında  “yüz  altmış  saatdan  iki  yüz”  sözləri  “üç  yüz 
iyirmi saatdan dörd yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[378]
  
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, №7, 
maddə 
455
ilə 
256-cı 
maddədə “256.2.2” rəqəmi “256.2.1” rəqəmi 
ilə, “256.2.3” rəqəmi “256.2.2” rəqəmi ilə, “256.2..4” rəqəmi“256.2.3” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[379]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 256.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 

maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “yüz  manatdan  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[380]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 256-cı maddədə "256.2.2." rəqəmi "256.2.1." rəqəmi ilə, "256.2.3." rəqəmi "256.2.2.
rəqəmi ilə, "256.2.4." rəqəmi "256.2.3." rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 256.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[381]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  256-cı  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  dörd  yüz  mislindən  min  mislinədək”  və  “şərti  maliyyə  vahidi 
məbləğinin  min  mislindən”  sözləri  müvafiq  olaraq  “dörd  yüz  manatdan  min  manatadək”  və 
min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[382]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  257-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[383]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 258.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[384]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 258.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “yüz  manatdan  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[385]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 258.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  altı  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “altı  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  258.3-cü  maddədən  “iki  ilədək 
azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[386]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  258-ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  dörd  yüz  mislindən  min  mislinədək”  və  “şərti  maliyyə  vahidi 
məbləğinin  min  mislindən”  sözləri  müvafiq  olaraq  “dörd  yüz  manatdan  min  manatadək”  və 
min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[387]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 259.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
20  oktyabr  2009-cu  il  tarixli 896-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan” qəzeti, 27 dekabr 2009-cu il, №289) ilə 259.1-ci maddədə "min manatdan iki min 
manatadək"  sözləri  "iki  min  beş  yüz  manatdan  üç  min  beş  yüz  manatadək"  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[388]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 259.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan 
beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmışdir. 
20  oktyabr  2009-cu  il  tarixli 896-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan” qəzeti, 27 dekabr 2009-cu il, №289) ilə 259.2-ci maddədə "iki min manatdan beş 
min  manatadək"  sözləri  "üç  min  beş  yüz  manatdan  beş  min  manatadək"  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[389]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə  455)  ilə  259-cu  maddədə "meşələrində" sözü "və  digər  meşələrdə" sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
7  dekabr  2004-cü il  tarixli  801-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət 
Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 3) ilə 259-cu maddədə “beş yüz 
mislindən min mislinədək» sözləri «doqquz yüz mislindən min dörd yüz mislinədək” sözləri 
ilə, “bir  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  altı  ayadək  müddətə  azadlıqdan 
məhrumetmə” sözləri “iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  bir  il  altı  ayadək  müddətə 
azadlıqdan məhrumetmə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  259-cu 
maddəyə yeni məzmunda qeyd əlavə edilmişdir. 

19  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  456-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 941) ilə 259-cu 
maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
        M a d d ə   2 5 9 .  Qanunsuz ağac kəsmə 
Qoruyucu,  sanitariya-gigiyena  və  sağlamlaşdırma  funksiyasını  yerinə  yetirən  meşələrdə, 
qoruq və digər meşələrdə, milli və ya təbii parklarda ağacların və ya kolların qanunsuz kəsilməsi 
xeyli miqdarda ziyan vurduqda—
 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin doqquz yüz mislindən min dörd yüz mislinədək miqdarda 
cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  bir  il  altı  ayadək  müddətə  azadlıqdan 
məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
 
Qeyd: Bu  Məcəllənin  259-cu  maddəsində  "xeyli  miqdar"  dedikdə  şərti  maliyyə  vahidinin 
dörd yüz mislindən artıq olan məbləğ başa düşülür. 
 
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə 259-cu  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislindən  min  mislinədək”  və  “şərti  maliyyə  vahidi 
məbləğinin  min  mislindən”  sözləri  müvafiq  olaraq  “üç  yüz  manatdan  min  manatadək”  və 
min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[390]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə