AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)Yüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə32/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 260.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[391]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu, 2008-ci  il,  № 6,  maddə  454) ilə  261-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[392]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 261-ci maddəyə qeyd əlavə edilmişdir. 
  
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  261-ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə vahidinin iki yüz mislindən” sözləri “iki yüz manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[393]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 262.1-ci maddədən “ağır və ya” sözləri 
çıxarılməşdır və maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
  
[394]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 262.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[395]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  262.2-ci  maddədə  “Eyni  əməllər” 
sözləri  “Bu  Məcəllənin  262.1-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[396]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 263.1-ci maddədən “və ya ağır” sözləri 
çıxarılsın və maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini 
idarə  etmək  hüququndan  məhrum  edilməklə  eyni  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 
cəzalandırılır. 
  
[397]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 263.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[398]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  263.2-ci  maddədə  “Eyni  əməllər” 
sözləri  “Bu  Məcəllənin  263.1-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[399]
 
05 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 597-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti  19  aprel  2013-cü  il,  №  81) ilə  yeni məzmunda  263-1-ci  maddə 
əlavə  edilmişdir.
 
  
[400]
 
05 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 597-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti  19  aprel  2013-cü  il,  №  81) ilə  264-cü maddənin  dizpozisiyasında 
263-cü maddəsində” sözləri “263-cü və ya 263-1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
KM2
 Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  Məcəlləsinin  264-cü  maddəsi  Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 66-cı maddəsinə uyğun hesab edilmişdir. ( «Azərbaycan» qəzeti, 
09  yanvar  №  27  2004-cü  il,  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhkəməsinin 
Məlumatı  1/2004
  

[401]
 
05 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 597-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti  19  aprel  2013-cü  il,  №  81) ilə  264-cü maddəyə  yeni  məzmunda 
“Qeyd” hissəsi əlavəedilmişdir.
 
  
[402]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 265.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “yüz  manatdan  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 265.1-ci maddədə “iki ilədək müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “iki  ilədək  müddətə  islah  işləri”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir.
 
  
  
[403]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 266.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[404]
 
05 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 597-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti  19  aprel  2013-cü  il,  №  81) ilə 267.1-ci  maddədə  “263 
və 264” sözləri “263-264”rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[405]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 267.1-ci maddədə “iki ilədək müddətə 
islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “min manatdan iki 
min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  islah  işləri”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[406]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 268.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan 
beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmışdir. 
 
 
[407]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  270-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən iki min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan 
iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  

[408]
 29 
iyun 
2012-ci 
il 
tarixli 408-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 17 iyul 2012-ci il, № 156, “Azərbaycan” qəzeti 18 iyul 2012-ci il, 
№ 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 669) ilə 
Məcəllənin otuzuncu fəsli yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
30-cu fəsil
 
KOMPÜTER INFORMASIYASI SAHƏSINDƏ CINAYƏTLƏR 
M a d d ə   2 7 1 .  Kompüter informasiyasına qanunsuz olaraq daxil olma
 
271.1.  Qanunla  qorunan  kompüter  informasiyasına,  yəni  maşın  daşıyıcılarında,  elektron-
hesablayıcı  maşınlarda  (EHM),  elektron-hesablayıcı  maşınlar  sistemində  və  ya  onların 
şəbəkələrində  olan  infomasiyalara  qanunsuz  olaraq  daxil  olma,  bu  hərəkətlər  informasiyanın 
məhv edilməsi, təcrid olunması, modifikasiya olunması, onun surətinin çıxarılması, yaxud EHM-
in işinin, sisteminin və ya onların şəbəkəsinin fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olduqda—
 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və 
ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[408]
 
271.2. Eyni əməllər:
 
271.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə;
 
271.2.2.  vəzifəli  şəxs  tərəfindən  öz  qulluq  mövqeyindən  istifadə  etməklə  yaxud  elektron-
hesablayıcı  maşınlara,  elektron-hesablayıcı  maşınlar  sisteminə  və  ya  onların  şəbəkələrinə  daxil 
olmaq hüququ olan şəxs tərəfindən törədildikdə;
 
271.2.3. külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə—
 
min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 
ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[408]
 
 
M a d d ə   2 7 2 .  Elektron-hesablayıcı  maşınlar  üçün  ziyan  verici  proqramlar  yaratma, 
onlardan istifadə etmə və ya onları yayma
 
272.1.  İnformasiyanın  icazəsiz  məhvinə,  təcrid  olunmasına,  modifikasiya  edilməsinə  və  ya 
surətinin  çıxarılmasına,  EHM,  EHM  sisteminin  və  ya  onların  şəbəkələrinin  işinin  pozulmasına 
səbəb  ola  biləcəyini  bilə-bilə  EHM  proqramlarını  yaratma  və  ya  mövcud  proqramlara 
dəyişikliklər  etmə,  habelə  belə  proqramlardan  və  ya  belə  proqramlarla  yüklənmiş  maşın 
daşıyıcılarından istifadə etmə və ya onları yayma—
 
beş  yüz  manatdan  min  manatadək  miqdarda  cərimə  edilməklə  iki  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[408]
 
272.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan ağır nəticələrə səbəb olduqda—
 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
 
M a d d ə   2 7 3 .  Elektron hesablayıcı maşınların (EHM), EHM sisteminin və ya onların 
şəbəkələrinin istismarı qaydalarını pozma
 
273.1.  EHM-lə,  EHM  sistemi  ilə  və  ya  onların  şəbəkələri  ilə  işləməyə  icazəsi  olan  şəxs 
tərəfindən  EHM-ın,  EHM  sisteminin  və  ya  onların  şəbəkələrinin  istismarı  qaydalarının 

pozulması  nəticəsində  EHM-dəki  qanunla  qorunan  məlumatların  məhvi,  təcrid  olunması  və  ya 
modifikasiya edilməsi əhəmiyyətli zərər vurulmasına səbəb olduqda—
 
üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan  məhrum  etmə  və  ya  yüz  altmış  saatdan  iki  yüz  saatadək  ictimai  işlər  və  ya  bir 
ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  iki  ilədək  müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması  ilə 
cəzalandırılır.
[408]
 
273.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan ağır nəticələrə səbəb olduqda—
 
iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
  
[409]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 275.1-ci  maddədə  “beş  ildən  on” 
sözləri “yeddi ildən on iki” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[410]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128) ilə 276-cı maddədə “yeddi” sözü “on” 
sözü ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[411]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128) ilə 279.3-cü maddədə “səkkiz ildən on 
beş” sözləri “on iki ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[412]
 
30  dekabr  2003-cü il  tarixli  569-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Seçki 
Məcəlləsinin  tətbiq  edilməsi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  və  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004-cü  il,  №  1,  maddə  10)  ilə  283-cü 
maddənin  adında  və  mətnində "irqi" sözündən  sonra ",  sosial" sözü  əlavə  edilmiş, "dini 
düşmənçiliyin" sözləri "dini nifrət və düşmənçiliyin" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[413]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  4  aprel  2014-cü  il,  №  66) ilə 283.1-ci  maddədə  “və  ya  kütləvi” 
sözləri “, o cümlədən kütləvi” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[414]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 283.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu, 2011-ci  il,  № 6,  maddə  472) ilə  225.1,  270  və  283.1-ci  maddələrdə  “üç 
ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 
  
 
 

[415]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66) ilə 283-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[416]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 286.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[417]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 286.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[418]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 286.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  səkkiz  yüz  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz 
manatdan səkkiz yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[419]
 
17 
may 
2011-ci 
il tarixli 116-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  06  iyul 2011-ci il,  №  144,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  587) ilə  287-ci  maddədə  “məhkəmə 
nəzarətçisinin, məhkəmə icraçısının” sözləri “icra məmurunun” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[420]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 288.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[421]
 
17 may 2011-ci il tarixli 116-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 06 iyul 2011-ci il, № 144, Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 587) ilə 288.2-ci maddədə “məhkəmə 
nəzarətçisi, məhkəmə icraçısı” sözləri “icra məmuru” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[422]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 288.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[423]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 289.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 

  
[424]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 289.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[425]
 27  dekabr  2013-cü  il  tarixli 872-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 fevral 2014-cü il, № 29) ilə 292-ci maddənin adında “həbsdə” 
sözü “həbsyerində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[426]
 27  dekabr  2013-cü  il  tarixli 872-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 fevral 2014-cü il, № 29) ilə 292.2-ci maddədən “və ya həbsdə 
saxlama” və “ikiildən” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[427]
 27  dekabr  2013-cü  il  tarixli 872-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 fevral 2014-cü il, № 29) ilə yeni məzmunda  292.2-1-ci maddə 
əlavə edilmişdir. 
  
[428]
 27  dekabr  2013-cü  il  tarixli 872-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  11  fevral  2014-cü  il,  №  29) ilə 292.3-cü  maddədə  “292.1  və  ya 
292.2-ci” sözləri “292.1-ci, 292.2-ci və ya 292.2-1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[429]
 29 
iyun 
2012-ci 
il tarixli 405-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, 
№ 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 
293-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d ə   2 9 3 .  İfadə verməyə məcbur etmə
 
293.1.  Prokuror,  müstəntiq  və  ya  təhqiqatçı  tərəfindən  və  ya  onların  təhriki  ilə  dindirmə 
zamanı hədələməklə, şantajla, ləyaqəti alçaltmaqla və ya sair qanunsuz hərəkətlər tətbiq etməklə 
şübhə edilən şəxsi, təqsirləndiriləni, zərərçəkmiş şəxsi, şahidi ifadə verməyə, habelə eksperti rəy 
verməyə məcbur etmə—
 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
293.2. Eyni əməllər işgəncə verməklə törədildikdə—
 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
  
[430]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə