AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)Yüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə33/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 294.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
[431]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 295.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 

maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[432]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 296.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən min mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[433]
 29 
iyun 
2012-ci 
il tarixli 405-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, 
№ 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 
296.2-ci maddədə “yeddi” sözü “səkkiz” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
  
[434]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 297.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[435]
 
 11  iyun  2004-cü  il tarixli 688-IIQD nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 8, maddə 598) ilə 
297-ci  maddəsinin  qeydinin  1-ci  bəndində  "hökm  və  ya  qətnamə"  sözlərindən  sonra  ",  habelə 
Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiya  Məhkəməsi  tərəfindən  qərar"  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
 
 
[436]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 139.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  15  iyun  2013-cü  il,  №  129) ilə 298-ci  maddənin  sanksiyasında 
yüz  iyirmi  saatdan  yüz  səksən”  sözləri  “iki  yüz  qırx  saatdan  üç  yüz  altmış”  sözləri  ilə 
əvəz edilmişdir. 
  
[437]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 299.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[438]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 299.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 

maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[439]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 300-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[440]
 
17 
may 
2011-ci 
il tarixli 116-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  06  iyul 2011-ci il,  №  144,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  587) ilə  301.1-ci  maddədə  “məhkəmə 
nəzarətçiləri, məhkəmə icraçıları” sözləri “icra məmurları” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[441]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 301.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[442]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 302.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[443]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 302.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 

mart 
2011-ci 
il tarixli 78-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  22  aprel 2011-ci il,  №  82,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 253) ilə 302.2-ci maddədə “informasiyanın gizli 
yolla  götürülməsi  üçün nəzərdə  tutulan  xüsusi”  sözləri  “gizli  qaydada  informasiya  alınması 
üçün nəzərdə tutulmuş” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[444]
  4 
mart 
2011-ci 
il tarixli 78-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  22  aprel 2011-ci il,  №  82,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 253) ilə yeni məzmunda 302.3-cü maddə əlavə 
edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  302.3  maddən  “azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır. 
  

[445]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 303.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[446]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 303.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  üç  min  mislinədək”  və  “şərti  maliyyə  vahidi 
məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri müvafiq olaraq “min manatdan üç min manatadək” və 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[447]
 27  dekabr  2013-cü  il  tarixli 872-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  11  fevral  2014-cü  il,  №  29) ilə 304-cü  maddənin  adında 
yerindən, həbsdən və ya” sözləri “və ya həbs yerindən, yaxud” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[448]
 27  dekabr  2013-cü  il  tarixli 872-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  11  fevral  2014-cü  il,  №  29) ilə 304.1-ci  maddədə  “və  ya  ibtidai 
həbsdə  olan  şəxsin  azadlıqdan  məhrum  etmə  yerlərindən,  həbsdən  və  ya”  sözləri  “, həbs 
edilən  və  ya  tutulan  şəxsin  azadlıqdan  məhrum  etmə  və  ya  həbs  yerindən,  yaxud”  sözlər  ilə 
əvəz edilmişdir. 
  
[449]
 28 
dekabr 
2012-ci 
il tarixli 541-IVQD Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 8 fevral 2013-cü il, № 29, “Azərbaycan” qəzeti 10 fevral 2013-cü 
il, № 31) ilə 306.1-ci maddədə “və ya qərarını” sözləri “, qərarını və ya əmrini” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir. 
  
[450]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 306.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
18 
iyun 
2010-cu 
il tarixli 1034-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  17  iyul 2010-cu il,  №  152,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  07,  maddə  591)  ilə 306.1-ci  maddənin  sanksiyası  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
beş  yüz  manatdan  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  yüz  altmış  saatdan  iki  yüz 
saatadək  ictimai  işlər  və  ya  iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  eyni  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
 
 
[451]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 306.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

18 
iyun 
2010-cu 
il tarixli 1034-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  17  iyul 2010-cu il,  №  152,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  07,  maddə  591)  ilə 306.2-ci  maddənin  sanksiyası  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 
ya  üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə  bir  ildən  üç  ilədək  müddətə  azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
  
[452]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 307.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[453]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 307.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan 
beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmışdir. 
  
[454]
 
24 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 183-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  avqust 2011-ci il,  №  167,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  621) ilə  Otuz  üçüncü  fəslin  adı  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
  
33-cü fəsil. Korrupsiya cinayətləri və dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu mənafeyi, yerli 
özünüidarə orqanlarında, habelə kommersiya və ya qeyri-kommersiya təşkilatlarında qulluq 
mənafeyi əleyhinə olan cinayətlər.
 
 
 
7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə Otuz üçüncü fəslin adı 
yeni redaksiyada verilmişdir.
 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
 
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ, DÖVLƏT QULLUĞU MƏNAFEYİ VƏ YERLİ 
ÖZÜNÜİDARƏ ORQANLARINDA, HABELƏ DİGƏR KOMMERSİYA VƏ 
QEYRİ-KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARINDA QULLUQ MƏNAFEYİ 
ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
  
[455]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 308.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir: 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
 
Vəzifə  səlahiyyətlərindən  sui-istifadə,  yəni  vəzifəli  şəxsin  tamah  və  ya  sair  şəxsi  marağı 
üzündən  öz  qulluq  səlahiyyətlərindən  qulluq  mənafeyinə  qəsdən  zidd  olaraq  istifadə  etməsi 

vətəndaşların  və  ya  təşkilatların  hüquqlarına  və  qanuni  mənafelərinə,  yaxud  cəmiyyətin  və  ya 
dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurduqda—
 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda cərimə və ya 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 
məhrum etmə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır.
 
  
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 308.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidinin  min  mislindən  iki  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  iki  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[456]
 2 
iyun 
2008-ci 
il 
tarixli 617-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 461) ilə 
308.2-ci  maddəsində  “səbəb  olduqda”  sözlərindən  sonra  “və  ya  seçkinin  (referendumun) 
nəticələrinə təsir məqsədilə törədildikdə” sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[457]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 308.2-ci maddənin sanksiyasında "üç ildən yeddi ilədək" sözləri ", əmlakı müsadirə olunmaqla 
üç ildən səkkiz ilədək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[458]
 24 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 183-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  avqust 2011-ci il,  №  167  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 308-ci maddənin “Qeyd” hissəsi yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Qeyd: 1.  Bu  fəslin  maddələrində  vəzifəli  şəxslər  dedikdə  daimi,  müvəqqəti  olaraq  və  ya 
xüsusi  səlahiyyət  üzrə  hakimiyyət  nümayəndəsi  funksiyalarını  həyata  keçirən,  yaxud  dövlət 
orqanlarında,  yerli  özünüidarə  orqanlarında,  dövlət  və  bələdiyyə  müəssisə,  idarə  və 
təşkilatlarında,  habelə  digər  kommersiya  və  qeyri-kommersiya  təşkilatlarında  təşkilati-
sərəncamverici  və  ya  inzibati-təsərrüfat  funksiyalarını  yerinə  yetirən  şəxslər,  beynəlxalq 
təşkilatların  nümayəndələri,  habelə  "Korrupsiyaya  qarşı  mübarizə  haqqında"  Azərbaycan 
Respublikası Qanununun məqsədi üçün vəzifəli şəxs hesab edilən digər şəxslər başa düşülür.
 
2.  Vəzifəli  şəxslər  sırasına  daxil  olmayan  dövlət  qulluqçuları  və  yerli  özünüidarə 
orqanlarının,  habelə  kommersiya  və  qeyri-kommersiya  təşkilatlarının  qulluqçuları  müvafiq 
maddələrlə xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş hallarda bu fəslin maddələri ilə cinayət məsuliyyəti 
daşıyırlar. 
  
[459]
 

aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 309.1-ci  maddədə  "vətəndaşların  və  ya  təşkilatların"  sözləri  "fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslərin" 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
309.1-ci  maddənin  sanksiyasında  "və  ya  edilməməklə"  sözləri  ",  əmlakı  müsadirə 
olunmaqla" sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 

16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 309.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[460]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 309.2-ci maddənin sanksiyasında "edilməklə" sözündən sonra ", əmlakı müsadirə olunmaqla" 
sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[461]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 310-ci  maddədə  "vətəndaşların  və  ya  təşkilatların"  sözləri  "fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslərin" 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 310-cu maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[462]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 311-ci maddənin adı və 311.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir: 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d ə   3 1 1 .  Rüşvət alma 
311.1.  Rüşvət  verənin  və  ya  onun  təmsil  etdiyi  şəxsin  xeyrinə  hərəkətlərə  (hərəkətsizliyə) 
görə,  bu  hərəkətlərin  (hərəkətsizliyin)  edilməsi  vəzifəli  şəxsin  vəzifə  səlahiyyətlərinə  daxil 
olduqda və ya o öz qulluq mövqeyinə görə belə hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) yardım edə bildikdə, 
eləcə də xidmət üzrə ümumi himayədarlığa və ya laqeydliyə görə vəzifəli şəxs tərəfindən şəxsən 
və  ya  vasitəçidən  istifadə  etməklə  pul,  qiymətli  kağızlar,  digər  əmlak  və  ya  əmlak  xarakterli 
mənfəət şəklində rüşvət alma—
 
üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
  
[463]
 
24 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 183-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  avqust 2011-ci il,  №  167,  Azərbaycan  Respublikasının 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə