AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006‐cı il, № 5, maddə 390
ilə aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir 
1.51.  1‐ci  maddədə  ʺvasitələrin,ʺ  sözündən  sonra  ʺcinayətin  predmetlərinin,ʺ 
sözləri əlavə edilmişdir. 
2. 
Aşağıdakı 
məzmunda 
51.3‐cü 
maddə 
əlavə 
edilmişdir 
Əvvəlki  redaksiyada  51.3  maddəsi  2  iyul  2001‐ci  il  tarixli  “172‐IIQD  nömrəli  qanun 
vasitəsilə çıxarılmışdır. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 52.1-ci maddədən  "ağır və ya xüsusilə  ağır" sözləri çıxarılmışdır. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

52.1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma  əcnəbilərə, 
onlar ağır və ya xüsusilə  ağır cinayət törətdiklərinə görə  təyin olunmuş əsas cəza növünü 
çəkdikdən sonra, bu Məcəllənin 58.3-cü maddəsində göstərilmiş hallar nəzərə alınmaqla 
tətbiq edilə bilər. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 53.2.1-ci maddədə "azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuş" 
sözləri "məhkum edilən" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 53.2.2-ci maddədə "azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuş" 
sözləri "məhkum edilən" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
1 oktyabr 2007‐ci il tarixli 424‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2007‐ci  il,  №  11,  maddə 
1049) ilə 53.5‐ci maddədə “uşağı olan qadınlara,” sözlərindən sonra “səkkiz yaşına 
çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən kişilərə,” sözləri əlavə edilmişdir. 
27 dekabr 2001-ci il tarixli 240-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, 
№ 1, maddə 9) ilə 55.1-ci maddədə "koloniya-məntəqəyə" sözləri "məntəqə tipli" sözləri 
ilə, "islah koloniyasına" sözləri "cəzaçəkmə müəssisəsinə" sözləri ilə, "koloniyalarında" 
sözü "müəssisələrində” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 56.1.3-cü maddədə "yəni əvvəllər azadlıqdan məhrum etmə növündə 
cəza çəkmiş  şəxslər üçün" sözləri  "əgər məhkum  əvvəllər azadlıqdan məhrum etmə 
növündə cəza çəkmişsə" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə 
mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, 
№ 5, maddə 258) ilə 57.1-ci maddədə "şəxsiyyət" sözündən sonra "ictimai təhlükəsizlik və 
ictimai qayda" sözləri əlavə edilmişdir. 
30 dekabr 2005-ci il tarixli 47-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 72) ilə 57.1-ci maddədə "bəşəriyyət" sözü 
"insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 60-cı maddədə "cəza növünün" sözləri "cəza növünün son həddinin" 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 65.2-ci maddədə  "cəza növünün" sözləri  "cəza növünün son 
həddinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
KMQ 
25 dekabr 2009-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 
Plenimunun   Qərarı  (“Respublika” qəzeti  30 dekabr 2009-cu il, № 285) ilə Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 72, 73 və 74-cü maddələrində əks olunmuş «ilk dəfə 
böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayəti törətmiş  şəxs» anlayışı ilk dəfə bu növ 
cinayətlərdən birini törətmiş  və ya həmin cinayətlərdən bir neçəsini törətmiş, lakin bu 
əməllərə görə ona qarşı ittiham irəli sürülməmiş şəxsi nəzərdə tutur. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 75.1.2-ci maddədə "beş" sözü "yeddi" sözü ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 75.1.3-cü maddədə "on" sözü "on iki" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 75.5-ci maddədə  "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz 
edilmişdir. 

17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə 
mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar” Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, 
№ 5, maddə 258) ilə 75.5-ci maddədə  "sülh və insanlıq  əleyhinə" sözlərindən sonra 
"terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə"  sözləri əlavə edilmişdir. 
19  dekabr  2006‐cı  il  tarixli  202‐IIIQD  nömrəli  Qanun  (Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  12,  maddə  1028)  ilə  78.3‐cü  maddəsinin  ikinci  cümləsində 
“məhkəmə  həmin  şəxslərə  ”  sözlərindən  sonra  “(onkoloji  xəstəliyin  terminal  mərhələsində  olan 
şəxslər istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir. 
1 oktyabr 2007‐ci il tarixli 424‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2007‐ci  il,  №  11,  maddə 
1049) ilə 79‐cu maddənin adında “qadınlar tərəfindən” sözləri “şəxslər tərəfindən” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
1 oktyabr 2007‐ci il tarixli 424‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2007‐ci  il,  №  11,  maddə 
1049)  ilə  79.1‐ci  maddədə  “məhkum  edilmiş  qadınlar”  sözləri  “məhkum  edilmiş 
şəxslər”  sözləri  ilə  əvəz  edilmişdir,  “uşağı  olan  qadınlar”  sözlərindən  sonra  “, 
habelə  səkkiz  yaşına  çatmamış  uşağını  təkbaşına  böyüdən  kişilər”  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
1 oktyabr 2007‐ci il tarixli 424‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2007‐ci  il,  №  11,  maddə 
1049) ilə 79.2‐ci maddədə “qadınlar” sözü “şəxslər” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
1 oktyabr 2007‐ci il tarixli 424‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2007‐ci  il,  №  11,  maddə 
1049) ilə 79.3‐cü maddədə hər iki halda “qadını” sözü hər iki halda “şəxsi” sözü ilə 
əvəz edilmişdir. 
1 oktyabr 2007‐ci il tarixli 424‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2007‐ci  il,  №  11,  maddə 
1049) ilə 79.4‐cü maddədə “qadın” sözü “şəxs” sözü ilə əvəz edilmişdir. 

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 80.1.2-ci maddədə "beş" sözü "yeddi" sözü ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 80.1.3-cü maddədə "on" sözü "on iki" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 80.4-cü maddədə  "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz 
edilmişdir. 
17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə 
mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, 
№5, maddə 258) ilə 80.4-cü maddədə  "sülh və insanlıq  əleyhinə" sözlərindən sonra 
"terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə" sözləri əlavə edilmişdir. 
KM 
8  iyul  2008‐cil  Azərbaycan  Respublikasi  Konstitusiya  Məhkəməsi  Plenumunun  Qərarına 
(Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı №4/2008) əsasən 
Azərbaycan  Respublikası  Cinayət Məcəlləsinin  83.2‐ci  maddəsi  yalnız  məhkəmənin  ittiham 
hökmünə əsasən: 
cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətləri keçdiyinə görə cəza təyin edilməməsi; 
amnistiya aktına əsasən cəzadan azad edilməsi hallarını nəzərdə tutur. 
KM3 
28 may 2009‐cu il tarixli  Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenimunun 
Qərarı  (“Respublika”  qəzeti  28  may  2009‐cu  il,  №  114)  ilə  Azərbaycan  Respublikası  Cinayət 
Məcəlləsinin  83.3,  83.4‐cü  maddələrinin  mənasına  görə  şəxs  cinayətlərin  və  ya  hökmlərin  məcmusu 
üzrə  məhkum  olunduqda,  məhkumluğun  ödənilmə  müddətinin  axımı  cinayətlərin  və  ya  hökmlərin 
məcmusu  üzrə  təyin  edilmiş  qəti  cəzanın  çəkilib  qurtarması  və  ya  cəzadan  azad  edilməsi  anından 
başlayaraq, cinayətlərin hər təsnifatı üçün müstəqil şəkildə hesablanmalıdır. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  85.2‐ci 
maddədə  “Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  olunmuş 
şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  otuz  mislindən  üç  yüz  mislinədək”  sözləri  “altı 
yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
30  dekabr  2005‐ci  il  tarixli  50-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  2, 
maddə  75)  ilə  89.2‐ci  maddənin  birinci  cümləsində  ʺtəlim‐tərbiyəʺ  sözləri  ʺqapalı 
tipli xüsusi təlim‐tərbiyə müəssisəsindəʺ sözləri ilə əvəz edilmiş, ikinci cümləsi yeni 
redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
89.2. Məhkəmə az ağır cinayət törətməyə görə  məhkum olunmuş yetkinlik yaşına 
çatmayanı yalnız belə  şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş  təlim  - tərbiyə  və ya tibbi-tərbiyə 
müəssisəsində yerləşdirməklə  cəzanın məqsədinə nail olmağı mümkün hesab edərsə, həmin 
şəxsi cəzadan azad edə bilər. Bu halda yetkinlik yaşına çatmayanın göstərilən müəssisələrdə 
qalma müddəti, onun törətdiyi cinayətə görə bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş cəzanın yuxarı 
həddindən çox ola bilməz. 
30 dekabr 2005-ci il tarixli 50-IIIQD 
nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  2, 
maddə  75)  ilə  89.3‐cü  maddə  yeni  redaksiyada  verilmişdir.  Əvvəlki  redaksiyada 
deyilirdi: 
89.3. Yetkinlik yaşına çatmayanın islah olunduğu və bununla bağlı qeyd edilən tədbirin 
tətbiqinə zərurətin aradan qalxdığı barədə müvafiq dövlət orqanının rəyinə əsasən həmin şəxs, 
göstərilən müəssisədən bu Məcəllənin 89.2-ci maddəsində  nəzərdə tutulmuş müddətlər başa 
çatmamış da buraxıla bilər. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə VII bölmənin adında  "bəşəriyyət" sözü "insanlıq"  sözü ilə əvəz 
edilmişdir 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 16-cı  fəslin adında  "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz 
edilmişdir 

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 103-cü maddənin qeydi 105-ci maddəyə keçirilmiş, həmin qeyddə 
"bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə, "103" rəqəmi "105" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə Məcəlləyə 108-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 109 -cu maddədə  "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz 
edilmişdir. 
16 aprel 2002-ci il tarixli 302-IIQD nömrəli "Qırmızı Xaç və  Qırmızı Aypara 
emblemlərindən istifadə  və onların müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə  və 
Azərbaycan Respublikasının  İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə  və  dəyişikliklər edilməsi 
haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 326) ilə 116.0.3-cü maddədə "Qızıl Xaç və 
ya Qızıl Aypara" sözləri  "Qırmızı Xaç və  Qırmızı Aypara" sözləri ilə əvəz edilsin
"nəqliyyat vasitələrinə" sözlərindən sonra "tibbi əmlaka" sözləri əlavə edilmişdir. 
23  oktyabr  2007‐ci  il  tarixli  464‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  11,  maddə  1080)  ilə  116.0.3‐cü  və  119.1‐ci 
maddələrində “Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara” sözləri “Qızıl Xaç və Qızıl Aypara” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 116.0.17-ci maddədə  "məcburi sterilizasiya" sözlərindən sonra 
"məcburi hamiləlik" sözləri əlavə edilmişdir. 
16 aprel 2002-ci il tarixli 302-IIQD nömrəli "Qırmızı Xaç və  Qırmızı Aypara 
emblemlərindən istifadə  və onların müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə  və 
Azərbaycan Respublikasının  İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə  və  dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 326) ilə 119.1-ci maddənin dispozisiyası 
yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:  
Hərbi əməliyyat rayonunda Qızıl Xaç və ya Qızıl Aypara nişanlarını daşımaq hüququ olmayan 
şəxslər tərəfindən həmin nişanları daşıma, habelə müharibə zamanı Qızıl Xaç və Qızıl Aypara 
bayraqlarından və ya nişanlarından və ya sanitariya köçürmə nəqliyyat vasitələrinin rəngindən sui‐
istifadə etmə — 
17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə 
mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, 
№ 5, maddə 258) ilə 120.2.11-ci maddədə "hədə-qorxu ilə tələb etmə" sözlərindən sonra 
"terrorçuluq" sözü əlavə edilmişdir. 
2  iyul  2001‐ci  il  tarixli  172‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 
2001‐ci il, № 7, maddə 455) ilə 127.1‐ci maddədə ʺvə ümumiʺ sözləri ʺvə ya ümumiʺ 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 127.2.3-cü maddədə  "üsulla, xuliqanlıq" sözləri  "üsulla və ya 
xuliqanlıq" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 128-ci maddədə "və ümumi" sözləri "və ya ümumi" sözləri ilə əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  128‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək” 
sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  131.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək” 
sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  131.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislinədək” 
sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə