AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  176.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  176.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislinədək” 
sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  177.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  yeddi 
yüz  mislinədək”  sözləri  “yüz  manatdan  yeddi  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  177.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  min  mislindən  beş 
min  mislinədək”  sözləri  “üç  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  177‐ci 
maddənin “Qeyd”inin 1‐ci bəndində  “şərti maliyyə vahidinin otuz  mislindən min 
mislinədək”, 2‐ci bəndində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən yeddi 
min  mislinədək” və  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yeddi  min  mislindən” 
sözləri  müvafiq  olaraq  “otuz  manatdan  min  manatadək”,  “min  manatdan  yeddi 
min manatadək” və “yeddi min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına 
əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 177-ci maddənin Qeydinə yeni 1-ci 
bənd əlavə edilmişdir. 177-ci maddənin Qeydində 1, 2 və 3-cü bəndlər müvafiq olaraq 2, 3 və 4-cü bəndlər hesab 
edilməlidir. 
19  dekabr  2006‐cı  il  tarixli  200‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  2,  maddə  68)  ilə  1.  177‐ci 
maddənin  ʺQeydʺ  hissəsinin 2‐ci bəndində ʺvə 189‐cuʺ  sözləri  ʺ,  189 və  189‐1‐ciʺ  sözləri ilə əvəz 
edilmişdir 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  320‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  6, 
maddə  562)  ilə  177‐ci  maddənin  “Qeyd”  hissəsinin  3‐cü  bəndində  “habelə” 
sözündən sonra “213‐3,” rəqəmi əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  178.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  yeddi 
yüz  mislinədək”  sözləri  “yüz  manatdan  yeddi  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  178.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  min  mislindən  beş 
min  mislinədək”  sözləri  “üç  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  179.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  179.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən  üç 
min  mislinədək”  sözləri  “iki  min  manatdan  üç  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 184.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  184.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  186.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  187.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  187.2‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  188‐ci 

maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  189.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  189.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
19  dekabr  2006‐cı  il  tarixli  200‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  2,  maddə  68)  ilə  189‐1‐ci 
maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 189‐1.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  üç  min 
mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 189.1‐2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  min  mislindən  beş 
min  mislinədək”  sözləri  “üç  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 189‐1.3‐cü 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç min mislindən dörd 
min mislinədək” sözləri “üç min manatdan dörd min manatadək” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 189‐1.4‐cü 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin dörd min mislindən beş 
min mislinədək” sözləri “dörd min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  190.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  190.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  üç  min 
mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006‐cı il, № 5, maddə 390
ilə 190‐cı maddənin ʺQeydʺ hissəsində ʺ192‐198ʺ rəqəmləri ʺ192, 193, 194‐198ʺ 
rəqəmləri 
ilə 
əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  190‐cı 
maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən yeddi min 
mislinədək” və  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yeddi  min  mislindən”  sözləri 
müvafiq olaraq “min manatdan yeddi min manatadək” və “yeddi min manatdan” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  191‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və 
İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 1, maddə 24) ilə 192.1-ci maddənin dispozisiyasında  “ziyan vurduqda” sözlərindən 
sonra “habelə xeyli miqdarda gəlir əldə etməklə  törədildikdə” sözləri əlavə edilmişdir. 
7 sentyabr 2004-cü il tarixli 732-IIQD nömrəli “Mülki dövriyyənin müəyyən 
iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən 
(mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış)  əşyaların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına 
dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 10, maddə 762) ilə 192.1-ci 
maddənin dispozisiyasında “pozulması ilə” sözlərindən sonra “və ya xüsusi icazə olmadan 
mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalardan istifadə etməklə” sözləri əlavə edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 192.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən 
beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
31  may  2007‐ci  il  tarixli  357‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 579
ilə  192.2.1‐ci  maddə  əlavə  edilsin,  192.2.1‐ci  və  192.2.2‐ci  maddələr  müvafiq  olaraq 
192.2.2‐ci və 192.2.3‐cü maddələr hesab edilmişdir. 
26  dekabr  2000‐ci  il  tarixli  49‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının 
Cinayət və  İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi 
haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik  toplusu,  2001‐ci  il,  №1,  maddə  24)  ilə  193.1‐ci  maddənin 
dispozisiyasında “ziyan vurduqda” sözlərindən sonra “habelə xeyli miqdarda gəlir 
əldə etməklə  törədildikdə” sözləri əlavə edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 193.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən 
beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və 
İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 1, maddə 24) ilə 193.2-ci maddənin dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir.  Əvvəlki 
redaksiyada deyilirdi: 
193.2. Eyni əməllər külli miqdarda ziyan vurduqda — 
7 aprel 2006-ci il tarixli 
92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5,  maddə  390)  ilə  193‐1‐ci  maddə  əlavə 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 193‐1.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  iki  min  mislindən  beş  min 
mislinədək”  sözləri  “iki  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
05  mart  2010‐cu  il  tarixli  973‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti 
21  mart  2010‐cu  il,  №  64,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010‐cu il, №03, maddə 178) ilə 193‐1.1‐
ci maddənin dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi. 
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma, 
yəni  cinayət  yolu  ilə  əldə  edildiyini  bilə‐bilə  pul  vəsaitlərinə  və  ya  digər  əmlaka 
qanuni  status  vermək,  onların  əldə  edilməsinin  həqiqi  mənbəyini  gizlətmək 
məqsədilə belə pul vəsaitləri və ya əmlakdan istifadə etməklə maliyyəəməliyyatlarını 
və ya digər əqdləri həyata keçirmə. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə