AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  193‐1‐ci 
maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin qırx beş min mislindən” 
sözləri “qırx beş min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
05  mart  2010‐cu  il  tarixli  973‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  21  mart  2010‐cu  il,  №  64,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu, 2010‐cu il, №03, maddə 178) ilə  maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi. 
Bilə‐bilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı alma və ya satma 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  194.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  üç  min 
mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislinədək” sözləri müvafiq 
olaraq  “min  manatdan  üç  min  manatadək” və  “min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
05  mart  2010‐cu  il  tarixli  973‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti 
21  mart  2010‐cu  il,  №  64,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010‐cu il, №03, maddə 178) ilə 194.1‐ci 
maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi. 
Qabaqcadan vəd etmədən bilə-bilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı xeyli miqdarda alma və ya 
satma— 
min  manatdan  üç  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  üç  ilədək  müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması və  ya min manatadək miqdarda cərimə edilməklə üç 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  195.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min 
mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
28  oktyabr  2008‐ci  il  tarixli  711‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  14  dekabr  2008‐ci  il,  №  279,  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik 
toplusu, 2008‐ci il, № 12, maddə 1049) ilə yeni məzmunda 195‐1‐ci maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  196.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min 
mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
18 iyun 2010-cu il 
tarixli  1034‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti,  17  iyul  2010‐cu  il,  №  152,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010‐cu il, № 07, maddə 591) ilə 196.1‐ci 
maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və  ya iki ilədək müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya  eyni  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 
cəzalandırılır. 
18  iyun  2010‐cu  il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə  196.2-ci maddənin sanksiyası 
yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
üç  ilədək  müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya  iki  ildən  beş  ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  197.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min 
mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  198.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min 
mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 199.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 200.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
üç yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  200.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislindən  altı 
yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan  altı  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  200.3‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  200‐cü 
maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin qırx misli miqdarında” və 
qırx  mislindən”  sözləri  müvafiq  olaraq  “qırx  manat” və  “qırx  manatdan”  sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  391‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  8,  maddə  757)  ilə  yeni  məzmunda  200‐1‐ci 
maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 200‐1.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  üç  min  mislindən  beş  min 
mislinədək”  sözləri  “üç  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  200‐1‐ci 
maddənin  “Qeyd”ində  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  iki  min 
mislinədək miqdar” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən artıq 
olan  miqdar”  sözləri  müvafiq  olaraq  “min  manatdan  iki  min  manatadək  olan 
məbləğ” və “iki min manatdan artıq olan məbləğ” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 202.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  202.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
20  sentyabr  2005‐ci  il  tarixli  991‐IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2005‐ci  il,  №  11, 
maddə 994) ilə Məcəlləyə 202-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 202‐1.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 202‐1.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
05  mart  2010‐cu  il  tarixli  973‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  21  mart  2010‐cu  il,  №  64,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu, 2010‐cu il, №03, maddə 178) ilə maddə 202‐2‐ci əlavə edilmişdir. 

16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 203.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(“Azərbaycan” qəzeti  21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə maddə 203-1-ci əlavə edilmişdir. 
31  may  2007‐ci  il  tarixli  357‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 579
ilə 204‐cü maddənin adında ʺhazırlamaʺ sözündən sonra ʺ, əldə etməʺ sözləri əlavə 
edilmişdir. 
31  may  2007‐ci  il  tarixli  357-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 579
ilə  204.1‐ci  maddədə  ʺhabeləʺ  sözündən  sonra  ʺəldə  etmə  və  yaʺ  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
31  may  2007‐ci  il  tarixli  357-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 579
ilə 204.2‐ci maddədə ʺvə satmağaʺ sözləri ʺ, əldə etmə və ya satmağaʺ sözləri ilə əvəz 
edilmişdir. 
31  may  2007‐ci  il  tarixli  357‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 579
ilə  205‐ci  maddənin  adında  ʺhazırlamaʺ  sözündən  sonra  ʺ,  əldə  etməʺ  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
31  may  2007‐ci  il  tarixli  357-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 579
ilə 205.1‐ci maddədə ʺhazırlamaʺ sözündən sonra ʺ, habelə əldə etməʺ sözləri əlavə 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 

6,  maddə  454)  ilə  205.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
31  may  2007‐ci  il  tarixli  357‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 579
ilə 205‐1‐ci maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  205‐1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  206‐cı 
maddənin  “Qeyd”ində  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  dörd  min  mislindən” 
sözləri “dörd min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  208‐ci 
maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iyirmi min mislindən” və 
otuz min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “iyirmi min manatdan” və “otuz min 
manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  209.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  209.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən  beş 

min  mislinədək”  sözləri  “iki  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmışdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  209-cu 
maddənin “Qeyd”inin 1-ci bəndində  “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən” 
və  “dörd min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “iki min manatdan” və  “dörd min 
manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  212.1-ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən dörd min 
mislinədək” sözləri “iki min manatdan dörd min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  213.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  213‐cü 
maddənin  “Qeyd”inin  1‐ci  bəndində  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min 
mislindən  əlli  min  mislinədək” və  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  əlli  min 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə