AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  259.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən  beş 
min  mislinədək”  sözləri  “iki  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmışdir. 
20  oktyabr  2009‐cu  il  tarixli  896‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti,  27  dekabr  2009‐cu  il,  №289)  ilə  259.2‐ci  maddədə 
ʺiki min manatdan beş min manatadəkʺ sözləri ʺüç min beş yüz manatdan beş min 
manatadəkʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 259-cu maddədə "meşələrində" sözü "və digər meşələrdə" sözləri ilə 
əvəz edilmişdir. 
7  dekabr  2004‐cü  il  tarixli  801‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının 
Cinayət Məcəlləsinə  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005‐ci  il,  №  1, 
maddə 3) ilə 259‐cu maddədə “beş yüz mislindən min mislinədək» sözləri «doqquz 
yüz  mislindən  min  dörd  yüz  mislinədək”  sözləri  ilə,  “bir  ilədək  müddətə  islah 
işləri  və  ya  altı  ayadək  müddətə  azadlıqdan  məhrumetmə”  sözləri  “iki  ilədək 
müddətə  islah  işləri  və  ya  bir  il  altı  ayadək  müddətə  azadlıqdan  məhrumetmə” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2  iyul  2001‐ci  il  tarixli  172‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 
2001‐ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  259‐cu  maddəyə  yeni  məzmunda  qeyd  əlavə 
edilmişdir. 
19  oktyabr  2007‐ci  il  tarixli  456‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  10, 
maddə 941) ilə 259‐cu maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Maddə 259. 
Qanunsuz ağac kəsmə 
Qoruyucu, sanitariya-gigiyena və sağlamlaşdırma funksiyasını yerinə yetirən meşələrdə, qoruq və digər 
meşələrdə, milli və ya təbii parklarda ağacların və ya kolların qanunsuz kəsilməsi xeyli miqdarda ziyan 
vurduqda— 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin doqquz yüz mislindən min dörd yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya 
iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir il altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd:  Bu Məcəllənin 259-cu maddəsində "xeyli miqdar" dedikdə  şərti maliyyə 
vahidinin dörd yüz mislindən artıq olan məbləğ başa düşülür. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  259-cu 
maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən min mislinədək” 
və  “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “üç yüz 
manatdan min manatadək” və “min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 

6, maddə 454) ilə 260.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  261‐ci 
maddənin sanksiyasında  “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 261-ci maddəyə qeyd əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  261‐ci 
maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidinin iki yüz mislindən” sözləri “iki yüz 
manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
KM2 
Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət Məcəlləsinin  264‐cü  maddəsi 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 66‐cı maddəsinə uyğun hesab edilmişdir. 
(  «Azərbaycan»  qəzeti,  09  yanvar  №  27  2004‐cü  il,  Azərbaycan  Respublikası 
Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı  1/2004
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  265.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  266.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  268.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən  beş 
min  mislinədək”  sözləri  “iki  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmışdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  270‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  iki 
min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan  iki  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  271.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  271.2‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  272.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
30 dekabr 2003-cü il tarixli 569-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki 
Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, 
№ 1, maddə 10) ilə 283-cü maddənin adında və mətnində "irqi" sözündən sonra ", sosial" 
sözü əlavə edilmiş, "dini düşmənçiliyin" sözləri "dini nifrət və düşmənçiliyin" sözləri ilə 
əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  283.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  286.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz  mislindən  beş 
yüz  mislinədək”  sözləri  “iki  yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  286.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz  mislindən  beş 
yüz  mislinədək”  sözləri  “iki  yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci il, №  6,  maddə  454)  ilə  286.3‐cü 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən 
səkkiz yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan səkkiz yüz manatadək” sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  288.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  üç  min 
mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  288.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  289.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək” 
sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  289.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz 
mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  294.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  295.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  296.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  297.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 
2004‐cü il, № 8, maddə 598) ilə 297‐ci maddəsinin qeydinin 1‐ci bəndində ʺhökm və 
ya qətnaməʺ sözlərindən sonra ʺ, habelə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsi tərəfindən qərarʺ sözləri əlavə edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  139.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz 
mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  299.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  299.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  üç  min 
mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  300‐cü 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  301.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  302.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  302.2‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  303.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  303.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  üç  min 
mislinədək” və  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislinədək”  sözləri 
müvafiq  olaraq  “min  manatdan  üç  min  manatadək” və  “beş  yüz  manatadək” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  306.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
18 iyun 2010-cu il 
tarixli  1034‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti,  17  iyul  2010‐cu  il,  №  152,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010‐cu il, № 07, maddə 591) ilə 306.1‐ci 
maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

beş  yüz  manatdan  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  yüz  altmış  saatdan 
iki yüz saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni müddətə 
azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  306.2‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
18 iyun 2010-cu il 
tarixli  1034‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti,  17  iyul  2010‐cu  il,  №  152,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010‐cu il, № 07, maddə 591) ilə 306.2‐ci 
maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
min  manatdan  iki  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
islah işləri və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə bir ildən üç ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  307.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  307.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən  beş 
min  mislinədək”  sözləri  “iki  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmışdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006‐cı il, № 5, maddə 390) ilə Otuz üçüncü fəslin adı yeni 
redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ, DÖVLƏT QULLUĞU MƏNAFEYİ  VƏ YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ 
ORQANLARINDA, habelə  dİgər kommersİya və qeyrİ-kommersİya təşkİlatlarında QULLUQ MƏNAFEYİ 
ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5, 
maddə 390) ilə 308.1‐ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir: 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, yəni vəzifəli şəxsin tamah və ya sair şəxsi marağı üzündən öz 
qulluq səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə etməsi vətəndaşların və ya təşkilatların 
hüquqlarına və qanuni mənafelərinə, yaxud cəmiyyətin və ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm 
zərər vurduqda— 
şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  iki  min  mislinədək  miqdarda  cərimə  və  ya  üç 
ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum 
etmə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  üç ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 
cəzalandırılır. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  308.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  min  mislindən  iki  min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2  iyun  2008‐ci  il  tarixli  617‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6, 
maddə  461)  ilə  308.2‐ci  maddəsində  “səbəb  olduqda”  sözlərindən  sonra  “və  ya 
seçkinin  (referendumun)  nəticələrinə  təsir  məqsədilə  törədildikdə”  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5,  maddə  390)  ilə  308.2‐ci  maddənin 
sanksiyasında  ʺüç  ildən  yeddi  ilədəkʺ  sözləri  ʺ,  əmlakı  müsadirə  olunmaqla  üç  ildən səkkiz  ilədəkʺ 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2  iyul  2001‐ci  il  tarixli  172‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 

2001‐ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  308‐ci  maddənin  qeydinin  1‐ci  bəndində 
ʺtəşkilatlarındaʺ sözündən sonra ʺ, habelə digər kommersiya və qeyri‐kommersiya 
təşkilatlarındaʺ sözləri əlavə edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5,  maddə  390)  ilə  308‐ci  maddənin  ʺQeydʺ 
hissəsində: 1‐ci  bənddə:ʺyerinə  yetirən  şəxslərʺ  sözlərindən  sonra  ʺ,  beynəlxalq  təşkilatların 
nümayəndələri,  habelə  ʺKorrupsiyaya  qarşı  mübarizə  haqqındaʺ  Azərbaycan  Respublikası 
Qanununun məqsədi üçün vəzifəli şəxs hesab edilən digər şəxslər” sözləri əlavə edilmişdir. 
2  iyul  2001‐ci  il  tarixli  172‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 
2001‐ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  308‐ci  maddənin  qeydinin  2‐ci  bəndində 
ʺorqanlarınınʺ  sözündən  sonra  ʺ,  habelə  digər  kommersiya  və  qeyri‐kommersiya 
təşkilatlarınınʺ sözləri əlavə edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5, 
maddə 390) ilə 2‐ci bənddən ʺdigərʺ sözü çıxarılmışdır. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5, 
maddə  390)  ilə  309.1-ci maddədə "vətəndaşların və ya təşkilatların" sözləri "fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
309.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  ʺvə  ya  edilməməkləʺ  sözləri  ʺ,  əmlakı  müsadirə  olunmaqlaʺ 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008-ci il tarixli 607
‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  309.1‐ci  maddənin 
sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  iki  min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5, 
maddə  390)  ilə  309.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  ʺedilməkləʺ  sözündən  sonra  ʺ, 
əmlakı müsadirə olunmaqlaʺ sözləri əlavə edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5, 

maddə 390) ilə 310‐ci maddədə ʺvətəndaşların və ya təşkilatlarınʺ sözləri ʺfiziki və ya 
hüquqi şəxslərinʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  310‐cu 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5, 
maddə 390) ilə 311‐ci maddənin adı və 311.1‐ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir: 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Maddə 311. Rüşvət alma 
311.1. Rüşvət verənin və ya onun təmsil etdiyi şəxsin xeyrinə hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) görə, bu 
hərəkətlərin (hərəkətsizliyin) edilməsi vəzifəli şəxsin vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olduqda və ya o öz qulluq 
mövqeyinə görə belə hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) yardım edə bildikdə, eləcə də xidmət üzrə ümumi 
himayədarlığa və ya laqeydliyə görə vəzifəli şəxs tərəfindən şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə pul, 
qiymətli kağızlar, digər əmlak və ya əmlak xarakterli mənfəət şəklində rüşvət alma— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum 
edilməklə və ya edilməməklə iki ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5,  maddə  390)  ilə  311.2‐ci  maddənin 
sanksiyasında ʺedilməkləʺ sözündən sonra ʺ, əmlakı müsadirə olunmaqlaʺ sözləri əlavə edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5, 
maddə  390)  ilə  311.3-cü maddənin sanksiyasında "yeddi" sözü "səkkiz" sözü ilə əvəz 
edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5,  maddə  390)  ilə  311‐ci  maddənin  ʺQeydʺ 
hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Qeyd: Pul məbləği, qiymətli kağızların, əmlakın və ya əmlak xarakterli digər mənfəətin dəyəri 
şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin beş min misli miqdarından yuxarı olduqda rüşvətin miqdarı «külli miqdar» hesab 
olunur. 

16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  311‐ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  min 
mislindən” sözləri “beş min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5, 
maddə  390)  ilə  312‐ci  maddənin  adı  və  312.1‐ci  maddə  aşağıdakı  redaksiyada 
verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
 Maddə 312. 
Rüşvət vermə 
312.1. Şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə vəzifəli şəxsə rüşvət vermə— 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda cərimə və 
ya 
şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə 
edilməklə və ya edilməməklə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  312.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  min  mislindən  iki  min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5,  maddə  390)  ilə  312.2‐ci  maddənin 
sanksiyasında ʺvə ya olunmamaqla üçʺ sözləri ʺdördʺ sözü ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  312.2-ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən dörd min 
mislinədək” sözləri “iki min manatdan dörd min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5, 
maddə 390) ilə Aşağıdakı məzmunda 312‐1‐ci maddə əlavə edilmişdir. 

16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 312‐1.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin üç min mislindən beş 
min mislinədək” sözləri “üç min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 312‐1.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  min  mislindən  iki  min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
27  fevral  2007‐ci  il  tarixli  251‐IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  398)  ilə  313‐cü  maddəsinin 
dispozisiyasında  ʺrəsmi  sənədlərəʺ  sözlərindən  sonra  ʺvə  ya  informasiya  resurslarınaʺ  sözləri, 
ʺsənədlərdəʺ sözündən sonra isə ʺvə ya informasiya resurslarındaʺ sözləri əlavə edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5,  maddə  390)  ilə  313‐cü  maddənin 
sanksiyasında  ʺvə  ya  iki  yüz  qırx  saatadək  ictimai  işlərʺ  sözləri  çıxarılmışdır,  ʺvə  ya  edilməməkləʺ 
sözləri ʺ, əmlakı müsadirə olunmaqlaʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  313‐cü 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006‐cı  il,  №  5, 
maddə 390) ilə 314.1‐ci maddədə ʺvətəndaşların və ya təşkilatlarınʺ sözləri ʺfiziki və 
ya hüquqi şəxslərinʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  314.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
4 may 2004-cü il tarixli 646-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 5, maddə 321) ilə 
Məcəlləyə yeni 314-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
26 oktyabr 2004‐cü il tarixli 781‐IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 
və  Azərbaycan  Respublikasının  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinə  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi 
haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik 
toplusu, 2004‐cü il, № 11, maddə 900) ilə Məcəlləyə yeni  314‐2‐ci maddə əlavə edilmişdir. 
7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006‐cı il, № 5, maddə 390) ilə 314‐1‐ci, 314‐2.1‐ci və 314‐
2.2‐ci maddələrin sanksiyalarında ʺvə ya edilməməkləʺ sözləri çıxarılmışdır. 
9 oktyabr 2007‐ci il tarixli 428‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  10,  maddə  937)  ilə  314‐2‐ci  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Maddə 314-2
.  Müəyyən  edilmiş  qaydaları  pozmaqla  mühafizə  zonalarında  torpaq  sahələri 
ayırma, tikinti və ya quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə vermə 
314‐2.1.Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydaları pozmaqla 
vəzifəli  şəxs  tərəfindən  magistral  boru  kəmərlərinin, 
gərginliyi  1000  voltdan  çox  olan  elektrik 
şəbəkələrinin,  metropolitenin,  dəmir  yolu  qurğularının,  müdafiə  obyektlərinin,  su  təchizatı  və 
kanalizasiya sistemlərinin texniki qurğularının,  neft buruqlarının, avtomobil  yollarının  və ya  suların 
mühafizə  zonalarında  torpaq  sahələri  ayırma,  tikinti  və  ya  quraşdırma  işlərinin  aparılmasına  icazə 
vermə—
 şərti maliyyə vahidinin iki min mislindən üç min mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək 
müddətə  islah  işləri  və  ya  üç  ilədək  müddətə  müəyyən vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul  olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  dörd  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 
cəzalandırılır. 
314‐2.2.Bu  Məcəllənin  314‐2.1‐ci  maddəsi  ilə  nəzərdə  tutulmuş  əməllər ağır  nəticələrə  səbəb 
olduqda— 
üç  ilədək  müddətə  müəyyən vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə  dörd  ildən səkkiz  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 
cəzalandırılır. 
9  oktyabr  2007‐ci  il  tarixli  428‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  10, 
maddə 937) ilə 314‐3‐cü maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  316.1‐ci 

maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1020-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına 
əlavələr və  dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2005-ci il) ilə Məcəlləyə 316-1­
ci maddə əlavə edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 316‐1.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 316‐1.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
30  iyun  2009‐cu  il  tarixli  856‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  24 iyul 2009‐cu il, № 160) ilə yeni məzmunda 316‐2‐
ci maddə əlavə edilmişdir. 
25  dekabr  2007‐ci  il  tarixli  522‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, №12, maddə 1221) ilə yeni məzmunda 317‐1‐ci 
və 317‐2‐ci maddələr əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 317‐1.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 317‐1.2‐ci 

maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  min  mislindən  beş 
min  mislinədək”  sözləri  “üç  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  318.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz  mislindən  beş 
yüz  mislinədək”  sözləri  “iki  yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
26  dekabr  2000‐ci  il  tarixli  49‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının 
Cinayət və  İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi 
haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik  toplusu,  2001‐ci  il,  №  1,  maddə  24)  ilə  318.2‐ci  maddənin 
dispoziyasından  “təkrarən və  ya”  sözləri  çıxarılmışdır  .  Əvvəlki  redaksiyada 
deyilirdi: 
318.2. Bu Məcəllənin 318.1-ci maddəsində  nəzərdə tutulmuş əməllər təkrarən və ya 
qabaqcadan  əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə  tərəfindən, yaxud zor tətbiq 
etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə— 
2  oktyabr  2008‐ci  il  tarixli  691‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti,  30  oktyabr  2008‐ci  il,  №  242,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu,  2008‐ci  il,  №  10,  maddə  884)  ilə  320‐ci  maddənin  adında  “hazırlama”  sözü  “qanunsuz 
hazırlama”  sözləri  ilə  əvəz  edilmişdir,  320.1‐ci  maddədə  “saxtalaşdırma  və  ya”  sözlərindən  sonra 
“qanunsuz hazırlama, yaxud” sözləri əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  320.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz  mislindən  beş 
yüz  mislinədək”  sözləri  “iki  yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  322.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  323.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  325‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək” 
sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  326.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  326.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək” 
sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2  oktyabr  2008‐ci  il  tarixli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti,  30 
oktyabr  2008‐ci  il,  №  242)  ilə  326.2‐ci  maddədə  “Vətəndaşın  şəxsiyyət vəsiqəsini”  sözləri 
“Dənizçinin şəxsiyyət sənədini, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 328-ci maddənin Qeydinin 3-cü bəndində "və" sözündən sonra "ya" 
sözü əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  347‐ci 

maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz  mislinədək” 
sözləri “iki yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  348.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  349.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

Document Outline

 • ÜMUMİ HİSSƏ
  • BİRİNCİ BÖLMƏ
  • İKİNCİ BÖLMƏ
  • UÇÜNCÜ BÖLMƏ CƏZA HAQQINDA
  • DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ
  • BEŞINCI BÖLMƏ YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ
  • ALTINCI BÖLMƏ TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR
 • XÜSUSİ HİSSƏ
  • YEDDİNCİ BÖLMƏ SÜLH VƏİNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR
  • SƏKKIZINCI BÖLMƏ ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
   • Maddə 165. Müəlliflik hüquqlarını və ya əlaqəli hüquqları pozma
   • Maddə 165- 1 . İnteqral sxem topologiyasından istifadəyə müstəsna hüququ pozma
   • Maddə 165-2. Folklor nümunələrindən istifadə tələblərinin pozulması
   • Maddə 165‐3. Məlumat toplularından qeyri‐qanuni istifadə
   • Maddə 166. İxtiraçılıq və patent hüquqlarını pozma
  • DOQQUZUNCU BÖLMƏ İQTİSADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR
  • ONUNCU BÖLMƏİCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏİCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
   • Maddə 197. Əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə etmə
  • ON BIRINCI BÖLMƏDÖVLƏT HAKİMİYYƏTİƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
  • ON IKINCI BÖLMƏHƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə