AZƏrbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov аdına azərbaycan miLLİ Kİtabxanasi


Kərimov B. Onun böyük ürəyi: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Bakı.- 1985.- 26 sen­tyabr. Kərimov İYüklə 2,67 Mb.
səhifə13/24
tarix30.11.2016
ölçüsü2,67 Mb.
#531
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

Kərimov B. Onun böyük ürəyi: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Bakı.- 1985.- 26 sen­tyabr.

 • Kərimov İ. Bəstəkarın ilk musiqi müəllimi //Bakı.- 1985.- 24 avqust.

 • Kərimov N. “Məcnun Leylinin qəbri üstündə” dən başlanan yol //Bakı.- 1985.- 8 iyul.

 • Kərimov N. Görkəmli təşkilatçı, publisist və pedaqoq //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.18-19.

 • Kırver B. Üzeyir musiqisinə məhəbbətlə: [Estoniya SSR Xalq artisti ilə söhbət /Söhbəti apardı: A.Dadaşov] //Bakı.- 1985.- 4 oktyabr.

 • Korobçak L. Musiqiniн canlı səsi: [Ukraynadan məktub] //Kommunist.- 1985.- 29 sentyabr.

 • Köçərli F. “Ü.Hacıbəyov - jurnalist” //Bakı.- 1985.- 16 oktyabr.

 • Köçərli F. 1905-1907-ci illər inqilabı və Üzeyir Hacıbəyov //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 8 may.

 • Köçərli F. Azərbaycan mədəniyyətinin alovlu təbliğatçısı //Bakı.- 1985.- 22 may.

 • Köçərli F. Mənəvi azadlıq uğrunda: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan.-1985.- № 9.- S.23-27

 • Köçərli F. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan dilinin inkişafı məsələləri //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 7.- S. 55-60.

 • Köçərli F. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan mədəniyyəti //Azərb. SSR EA-nın xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası.- 1985.- № 3.- S.3-12.

 • Köhnə və yeni Azərbaycanda //Ulduz.- 1985.- № 8.- S.8-9.

 • Qaibli G. Ü.Hacıbəyov irsi Respublika Əlyazmalar Fondunda //Elm.- 1985.- 28 sentyabr.

 • Qarayev Y. Əbədi müasirimiz //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 14 oktyabr.

 • Qarabağlı S. Dahi bəstəkarın ev muzeyi //Sürət.- 1985.- 17 may.

 • Qarabağlı S. İstedadlı və qayğıkeş pedaqoq //Azər­baycan müəllimi.- 1985.- 4 may.

 • Qarabağlı S. Səhnəyə gərək usta çıxasan //Kom­munist.- 1985.- 17 sentyabr.

 • Qardaşov A. “Arşın mal alan” məktəb səhnəsində: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operettası N.K.Krupskaya adına Bakı Mədəni-Maarif məktəbinin tələbələrinin ifasında] //Bakı.- 1985.- 1 iyun.

 • Qasımov Ə. “O olmasın, bu olsun” təzə quruluşda: [Ş.Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Ü.Hacıbəyovun eyni adlı operettasının tamaşaya hazırlanması haqqında] //Bakı.- 1985.- 12 iyul.

 • Qasımov Q. Şəxsiyyət... //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 20 sentyabr.- S.5.

 • Qasımov Q. Yеrində saymağa nəhayət vеrməlidir //Kommunist.- 1985.- 30 noyabr.

 • Qasımov N. Böyük bəstəkarın musiqi qüdrəti: [Üzeyir Hacıbəyovun “Füruzə” operası haqqında] //Bakı.- 1985.- 12 aprel.

 • Qasımova R. Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları /Böyük bəstəkar haqqında monoqrafiya //Kitablar aləmində.- 1985.- № 2.- S.22-24.

 • Qasımova S. Elmi sessiya: [Nizami adına Azər­baycan Ədəbiyyatı Muzeyində elmi sessiya] //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Qoca F. Səkkiz əsr sonra...: [Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuş şeir] //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Qubad. “Leyli və Məcnun”: [Ü.Hacıbəyovun eyni adlı operasının tamaşasında qadın rolu haqqında] //Kom­mu­nist.- 1923.- 11 dekabr

 • Quliyev C. Böyük vətəndaş //Kommunist.- 1985.- 13 avqust.

 • Quliyev Ə. Ü.Hacıbəyov və ana dili //Elm.- 1985.- 28 sentyabr.

 • Quliyev M. Naxış oldu: [Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuş şeir] //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 • Quliyev O. Orkestrə həyat vəsiqəsi //Kommunist.- 1985.- 5 aprel.

 • Quliyev R. Qiymətli tapıntı: [Ü.Hacıbəyovun na­mə­lum məqaləsi haqqında] //Ulduz.- 1985.- № 9.- S. 7.

 • Quliyev R. Sənətin həmişəbahar çiçəkləri //Qobustan.- 1985.-№ 3.-S.2-4.

 • Quliyev T. Dahi sənətkar //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Quliyev V. Müqəddəs ocaq: [Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı ev-muzeyi haqqında] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Quliyev V. Yaşanılmış ömrün akkordları //Ulduz.- 1985.-№ 9.- S.23-25.

 • Quliyeva T. Qalacaqdır dünyada //Kənd həyatı.- 1985.- № 4.- S. 38-39.

 • Quliyeva Z. Ü.Hacıbəyov və Fikrət Əmirov //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.78-79.

 • Qurbanov B. “Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz”: [“Elm” nəşriyyatının çap etdiyi eyni adlı kitab haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 20 dekabr.- S. 5.

 • Qurbanov B. Proqramlı musiqinin ilk nümunələri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 8.

 • Qurbanov B. Piano: [Ü.Hacıbəyov haqqında hekayə] //Kommunist.- 1985.- 26 sentyabr.

 • Mehdi F. Dahiliyə gedən yolda: [Ü.Hacıbəyov haqqında şeir] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S.5.

 • Mehdiyev M. Ü.Hacıbəyovun əsərlərinin nəşri tarixindən //Kitablar aləmində.- 1985.- S.21-22.

 • Məcidov B. Xalq üçün yanan ürək //Bakı .- 1985.- 17 sentyabr .

 • Məcidov V. Qüdrətli jurnalist: [“Azərnəşr”də çapdan çıxan Mir Abbas Aslanovun “Üzeyir Hacıbəyov -jurnalist” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 15 noyabr.- S.6.

 • Məlikməmmədov N. Böyük bəstəkar təlim-tərbiyə haqqında //Kommunist.- 1985.- 1 fevral.

 • Məlikov A. Böyük ustad //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Məlikov A. Əbədilik //Kom­munist.- 1985.- 11 ok­tyabr.

 • Məlikov A. Təkrarolunmaz: [Ü.Hacıbəyov haq­qında A.Məlikovla müsahibə /Müsahibəni apardı: Sirus] //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.17-18..

 • Məlikov İ. Bəstəkarın adına layiq //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Məlikova S. Həmişə məğrur, həmişə müasir “Koroğlu” //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 5.

 • Məmmədli Q. “Koroğlu” operası Təbriz səhnəsində //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Məmmədli Q. Heç vaxt unutmadığım insan //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S.27-29.

 • Məmmədli Q. Librettonun müəllifi kimdir?: [“Koroğlu” operasının yazılma tarixindən] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 13 sentyabr.- S. 5.

 • Məmmədov A. Bəstəkarın gülüşü: [Rəfiqə Qası­movanın “Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 6.

 • Məmmədov A. Çoxşaxəli yaradıcılıq //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 5 iyul.- S. 5.

 • Məmmədov A. Döyüşçülər arasında //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1973.- 29 sеntyabr.- S. 12.

 • Məmmədov A. Həyatımın ən qiymətli çağları //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 9 oktyabr.

 • Məmmədov A. Üzeyir Hacıbəyov və xalq müsi­qimiz //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 20 mart

 • Məmmədov B. Üzeyir Hacıbəyov - mütərcim //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 6.

 • Məmmədov D. Bəstəkarın xatirəsi: [Maştağa qəsə­bəsinin 255 №-li orta məktəbində keçirilmiş xatirə gecəsi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 25 oktyabr.

 • Məmmədov D. Kiçik səhnəciklər, böyük mət­ləb­lər: [Rəfiqə Qasımo­vanın “Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 27 sen­tyabr.- S.6.

 • Məmmədov E. Gözəl musiqi vallar dəstində: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Bakı.- 1985.- 1 oktyabr.

 • Məmmədov Ə. Unudulmaz pedaqoq //Mədəni-maarif işi.- 1985.- № 3.- S.10-12.

 • Məmmədov Ə. Üzeyir Hacıbəyovun Böyük Vətən müharibəsi illərindəki yaradıcılığına dair //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 4.- S.56-60.

 • Məmmədov K. Dahi Üzeyir //Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 13 fevral.

 • Məmmədov K. Mənalı gülüş, öldürücü satira //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 • Məmmədov M. Ü. Hacıbəyovun publisist sözünün qüdrəti //Elm və həyat.- 1985.- № 2.- S. 27-28.

 • Məmmədov R. Bəstəkarın irsinə qayğı: [Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət Səsyazıları Arxivində Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyinə hazırlıq işləri başa çatmışdır] //Bakı .- 1985 .- 11 aprel.

 • Məmmədova G. Təntənəli yığıncaq //Bakı.- 1985.- 2 oktyabr.

 • Məmmədova X. Musiqili komediya janrının banisi //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 • Məmmədova S. İstedadlı və qayğıkeş pedaqoq //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 may.

 • Məmmədova S. Musiqi də susarmış: [Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” filminin müharibə illərində Simferopolda nümayiş etdirilməsi haqqında] //Azərbaycan qadını.- 1985.- № 5.- S.22.

 • Məmmədova S. Səhnəyə gərək usta çıxasan: [Bəstəkarın məqalələri haqqında] //Kommunist.- 1985.- 17 sent­yabr .

 • Məmməd C. Sevimli Üzeyirimiz //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S. 8-9.

 • Mansurov B. Gecikmiş xatirə //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.10-11.

 • Məşədi İbad” Yəmən səhnəsində //Qobustan.- 1985.- № 3.- S. 20.

 • Mikayılov A. Zamanın tələbləri səviyyəsində: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Bakı .- 1985 .- 27 sentyabr .

 • Mikayılov H. Ü. Hacıbəyov və 1905-1907-ci illər inqilabı //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 12 iyul.- S.1

 • Morozkov V., Svistunova O. Çoxmillətli sovet incəsənətinin parlaq ulduzu: [Üzeyir Hacıbəyovun yubileyi şərəfinə SSRİ-nin Böyük Teatrında təntənəli yığıncaq] //Bakı.- 1985.- 14 oktyabr; Azərbaycan gəncləri., Sovet kəndi.- 1985.- 15 oktyabr; Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 16 oktyabr.

 • Mövsümün açılışı: [A.M.Şərifzadə adına Aktyor Evində növbəti XV mövsümün açılışı görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Ü. Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmişdir] //Kommunist.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Muxtarov H. Rus dilinin təbliğatçısı //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 • Musiqi bayramı //Kommunist.- 1985.- 24 sentyabr.

 • Mühazirə-konsertlər: [Azərbaycan SSR Bəstə­karlar Ittifaqı nəzdində sovet musiqisinin təbliği bürosu böyük bəstəkar Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə mühazirə-konsertlər keçirir] //Bakı.- 1985.- 20 sent­­yabr.

 • Mütəllibov T. Ölməzlik nəğməsi: [Ü.Hacıbəyovun memorial ev-muzeyində] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 10 fev­ral.

 • Nadirova B. Ü.Hacıbəyovun komediyalarında ictimai məzmun //Qobustan.- 1985 .- № 3.- S.16 -17.

 • Nağdalıyev A. Ü.Hacıbəyovun publisistikasında ana dili //Elm və həyat.- 1985.- № 8.- S. 24.

 • Nasırova H. “Üzeyir ağa çox bəsirətli idi...”: [Ü.Hacıbəyov haqqında xatirələr /Söhbəti yazdı: Nailə Tur­su­nova-Nurımova] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 ok­tyabr.- S.6.

 • Nazim S. Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri kinoda //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S.8.

 • Nəcəfqulu. Bəstəkara məhəbbətlə //Azərb. müəl­limi.- 1985.- 18 sentyabr.

 • Nəcəfova H. Xeyirxahlıq mücəssəməsi: [Ü.Hacıbəyov haqqında xatirələr] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 25 okt­yabr.- S. 7.

 • Novruzov R. Dilimizin beşiyi başında //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 25 yanvar.

 • Ordan-burdan” telemüzikli: [Ü.Hacıbəyovun fel­yeton qəhrəman­ları­nın səhnə təcəssümünü əks edən eyni adlı televiziya tamaşası haqqında] //Kommunist.- 1985.- 25 sen­tyabr.

 • Orucova S. Dərsliklər müəllifi: [Ü.Hacıbəyovun pedaqoji fəaliyyəti haqqında] //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.20-21.

 • Orucova S. Müəllimə rəğbətlə //Azərbaycan müəl­limi.- 1985.- 4 oktyabr.

 • Ölməz istedad: [Yerevanda Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuş yığıncaq] //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 6.

 • Ölməz musiqi pərvaz edir: [Şuşada Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılışı] //Bakı.- 1985.- 6 okt­yabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 3; Kommunist.

 • Paşayev R. “Arşın mal alan”ın səhnə tarixindən səhиfələr //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 20 dekabr.- S. 3.

 • Paşayev V. Görkəmli dramaturq //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 26 iyul.

 • Radionun səslər xəzinəsindən: [SSRİ-nin tanınmış musiqiçiləri Ü.Hacıbəyov haqqında öz ürək sözlərini radionun fonotekasında yazdırmlşlar. Görkəmli adamlar Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.10-12.

 • Rəssamlar deyirdilər...: [M.Abdullayev, S.Sa­lam­zadə, K.Kazımzadə., Q.Məmmədov Ü.Hacıbəyov haqqında] //Qobustan.- 1985.- № 3.- S. 32-35.

 • Rəssamların əsərlərində: [Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin tələbələrinin bəs­təkara həsr etdikləri əsərləri haqqında] //Kommunist.- 1985.- 29 sentyabr

 • Rüstəm S. Alqış, yenə alqış //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S. 3-4.

 • Rüstəm S. Ellərdə gəzir: [Ü.Hacıbəyova həsr edilmiş şeir] //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

 • Rüstəm S. Onu hər gün görürdüm: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Bakı.- 1985.- 19 sentyabr.

 • Rüstəmov T. Zaman keçdikcə ölməz oldu //Kommunist.- 1985.- 6 iyul.

 • Rzabəyova F. Adı əbədiyyətə qovuşan bəstəkar. //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 6.

 • S.M.-zadə. “Şah Abbas və Xurşudbanu”: [Ü.Hacı­bəyova eyni adlı operasının tamaşası haqqında] //Kom­mu­nist.- 1985.- 19 dekabr.

 • Sadıqova M. “Ağ yaylıqlı nümayəndələr...” //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 11 sentyabr.- S.7.

 • Sadıqzadə T. Torpağa və insana məhəbbətlə: Üzeyir Hacıbəyova portreti təsviri incəsənətdə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 15 fevral.

 • Salmanov E. Bəstəkarın musiqi düşüncələri: Ü.Hacıbəyov – 100 //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 30 avqust.

 • Sevgili melodiyalar səslənir: [Lənkəran rayonunda keçirilən yubiley tədbirləri haqqında] //Kommunist.- 1985.- 10 sent­yabr.

 • Səfərova Z. Böyük bəstəkar və musiqişünas //Təbliğatçı.- 1985.- № 6.- S. 21-25.

 • Səfərova Z. Musiqi qələbəyə səsləyir //Kom­mu­nist.- 1985.- 25 iyun.

 • Səfərova Z. Ölməzlik //Ulduz.- 1985.- №9.- S. 1-7.

 • Səfərova Z. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında bəzi nəzəri problemlər //Qobustan.- 1985.- № 3.- S. 5-8.

 • Səlimxanov M. O, əsl insan idi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 7.

 • Sənətkar haqqında oda: [Bəstəkar C.Cahan­gi­rovun “Üzeyir” kantatası haqqında] //Kommunist.- 1985.- 14 sent­yabr.

 • Sənətkara dərin ehtiram //Kommunist.- 1985.- 2 okt­­yabr.

 • Sinsadze S. Xalqların sevimli övladı //Kommunist.- 1985.- 11 oktyabr.

 • Sultanov M. İlk addımlar: [Ü.Hacıbəyovun “Kitabi-məzhəkə” kitabçası haqqında] //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 8.

 • Sultanova M. Dahi bəstəkar Gürcüstanda //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 5 iyul.- S. 3.

 • Şahdağlı Q. Sənət nəhəngi: [Ü.Hacıbəyov haqqında şeir] //Kommunist.- 1985.- 30 mart.

 • Şaiq M. Xatirələrim: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Mədəni-maarif işi.- 1985.- № 2.- S. 11-12.

 • Şəfiyev Ə. Bir ümmandır Üzeyir //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1985.- 4 oktyabr.- S.8.

 • Şəfiyev Ə. Nə qədər ki dünya var: [Ü.Hacıbəyov haqqında şeir] //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Şərq respublikalarının xalq çalğı alətləri üzrə musiqi ifaçılarının Üzeyir Hacıbəyov adına birinci müsa­bi­qəsinin əsasnaməsi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 22 no­yabr.- S. 2.

 • Şıxlı İ. Dahiyanə sadəlik //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Şuşalı İ. Üzeyir sevgisi, Üzeyir eşqi: [Şeir] //Azər­baycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 • Şuşinski F. Hacıbəyli qardaşlarının truppaları //Bakı.- 1985.- 28 sentyabr.

 • Şuşinski F. Şərqdə ilk opera və onun müəllifi: [“Leyli və Məcnun” operası haqqında] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 28 sentyabr.

 • Tağıyev T. Ustadın əlini sıxıram: [Ü.Hacıbəyov haqqında xatirə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 7 noyabr.- S. 5.

 • Talıbzadə Ü. Musiqinin qüdrəti //Sovet kəndi.- 1985.- 3 oktyabr.

 • Teymurov M. İki nadir şəkil: Ü.Hacıbəyov, M.Maqomayev //Bakı.- 1985.- 13 sentyabr.

 • Teymurov M. Tiflis qastrolundan yadigar: [Ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi Əziz Şərifin şəxsi arxivindən tapılmış Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” və “Əsli və Kərəm” əsərlərinin Tiflis tamaşalarının proqramları haqqında] //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 5; Bakı.- 1985.- 9 oktyabr.

 • Tükənməz ilham mənbəyi //Bakı.- 1985.- 4 ok­tyabr; Kommunist.- 1985.- 11 oktyabr.- S.5.

 • Tükənməz ilham mənbəyi [Ü.Hacıbəyovun 100 illiyinə həsr olunmuş bədii xalça haqqında] //Kommunist.- 1985.- 19 sentyabr.

 • Uzun həyatın akkordları: [Şəkidə yubiley tədbir­ləri haqqında] //Kommunisrt.- 1985.- 4 sentyabr.

 • Ümumxalq məhəbbəti //Bakı.- 1985.- 15 oktyabr.

 • Ürək sözləri: [Görkəmli adamlar Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

 • Ürəkləri fəth edən musiqi: [Bəstəkarlar İttifaqında Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş mətbuat konfransı haqqında] //Kommunist.- 1985.- 11 oktyabr.

 • Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi ABŞ efirində //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 25 oktyabr.- S.1; Kom­mu­nist.- 1985.- 20 oktyabr.

 • Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılıq yolu //Bakı.- 1985.- 9 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S.5.

 • Üzeyir qəlbimizdədir //Qabaqcıl.- 1985.- 3 ok­tyabr.

 • Üzеyir Hacıbəyov haqqında kitab: [Z.Səfərovanın Moskvada nəşr olunmuş «Üzеyir Hacıbəyovun musiqi-еstеtik baxışları» kitabı haqqında] //Azərbaycan gəncləri.-1973.- 28 iyun.- S. 3.

 • Vəkil Ə. Adına nəğmələr yazmaq çətindir: [Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş şeir] //Bakı.- 1985.- 4 oktyabr.

 • Vəliyeva A. O həm də riyaziyyatçı idi //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.- S. 4.

 • Vəzirov C. Mənalı tamaşa: [Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun» operettasının Naxçıvan Musiqili Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulması haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 5 iyul.

 • Viderli K., Tağıyeva K. Ömrün mənası //Ba­kı.- 1985.- 9 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 okt­yabr.- S. 5; Kommunist.- 1985.-7 oktyabr.

 • Yanar T. Üzeyirim: [Şeir] //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.11.

 • Yasinzadə Ə. Üzeyir yadigarı: [Bəstəkarın ev-muzeyində olan eksponatlar haqqında] //Azərbaycan pioneri.- 1985.- 20 mart.

 • Yeni nəşrlər: [Ü.Hacıbəyov-100] //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 26 iyun.

 • Yubiley hədiyyələri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 6.

 • Yubiley qarşısında //Kommunist.- 1985.- 7 sen­tyabr.

 • Yubiley şənlikləri //Bakı.- 1985.- 24 sentyabr; Kommunist.- 1985.- 24 sentyabr.

 • Yubileyə həsr olunur: [M.F.Axundov adına Res­publika Dövlət kitabxanasında Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş mühazirə-konsert keçirilməsi haqqında] //Kommunist.- 1985.- 26 sentyabr.

 • Yubileyə həsr olunur: [Ü.Hacıbəyov anadan ol­ma­sının 100 illiyi münasibətilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Respublika kitabxanasında təşkil edilmiş sərgi haqqında] //Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 30 may.

 • Yusifoğlu Ə. Ev-muzeyində müsabiqə //Bakı.- 1985.- 3 iyun.

 • Zaman onun adını əbədiləşdirmişdir: [Sovet mə­dəniyyət xadimləri Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Bakı.- 1985.- 23 sentyabr; Kommunist.- 1985.- 22 sentyabr.

 • Ziyadov R. Ölməz bəstəkarın adına layiq: Ü.Hacıbəyov – 100 //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 18 aprel.

 • Ziyadova R. Musiqi ilə dostluq //Kommunist; Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 1oktyabr.

 • Zöhrabov R. İfaçılıq sənətinin yüksəlişi uğrunda //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 7.


  1986


  1. Aslanov M. “Həqiqət”in redaktoru: [Ü.Hacı­­bə­­­y- linin redaktorluq fəaliyyəti haqqında] //Elm və həyat.- 1986.- №12.- S.16-17.

  2. Aslanov M. İki məktub: [Y.M.Braudonun Üzeyir Hacıbəyova yazdığı məktub haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1986.- 24 sentyabr.

  3. Atakişiyev A. “Leyli və Məcnun”dan başlanan yol: Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam orta musiqi məktəbində fəaliyyət göstərən yeganə opera studiyası haqqında //Azər­bay­can gəncləri.- 1986.- 27 may.- S.2.

  4. Bespolov A. Altayda dostluq bayramı: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Bakı.- 1986.- 20 yanvar.- S.3.

  5. Bəktaşi İ. Üzeyir Hacıbəyov haqqında yeni araş­dırma: [Abdulla Abbasovun “Əbədiyyətə qovuşan sənətkar” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 24 yanvar.- S.6.

  6. Əzimov F. Müsabiqənin qalibləri: [Üzeyir Hacıbəyov adına I Respublikalararası müsabiqə haqqında] //Azər­bay­can gəncləri.- 1986.- 13 noyabr.

  7. Hacıbabayev A. Üzeyir Hacıbəyov tarixi sənəd­lərdə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 21 fevral.- S. 5.

  8. İnqilab. Klassik irsə laqeyd münasibət: [Ü.Ha­cıbəyovun “O olmasın, bu olsun” operettasının Ş.Qur­banov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında tamaşası haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 7 fevral.- S.5.

  9. Qafarova Z. “Elm” nəşriyyatında çap olunmuş “Слово об У.Гаджибекове” kitabına rəy //Bakı.- 1986.- 17 mart.

  10. Qurbanov B. Mükəmməl bünövrə: [Ü.Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” kitabı haqqında resenziya] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 26 dekabr.- S. 5.

  11. Leninqradlıların böyük Üzeyirə ehtiramı: [D.Şоs­takoviç ad. Leninqrad Filarmoniyasında keçirilən bayram konserti haqqında] //Kommunist.- 1986.- 14 fevral.- S.3.

  12. Maqomayev M. “İncəsənətdə mütərəqqiliyə və inqilabiliyə doğru...: [Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Ədəbиййат və incəsənət.-1986.- 28 fevral.- S. 5.

  13. Məmmədov A. Üzeyir Hacıbəyovun Sabirlə gö­rü­şü: [1911-ci ildə müalicə üçün M.Ə.Sabir Tiflisdə olarkən] //Elm və həyat.- 1986.- № 8.- S.22.

  14. Ömür səhifələri: [Cəfər Cabbarlı adına “Azər­bay­canfilm” kinostudiyasında Üzeyir Hacıbəyovun həyat və yara­dıcılığından bəhs edən eyni adlı film haqqında] //Bakı.- 1986.- 27 avqust.

  15. Sadıqova M. Doğma musiqi: [Üzeyir musiqisinin erməni incəsənətinə təsiri haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 21 mart.- S.5.

  16. Zöhrabov R. Böyük bəstəkara layiq...: [E.Aba­sovanın “Üzeyir Hacıbəyov: Həyat və yaradıcılıq yolu” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 7 mart.- S.5.


  1987


  1. Abasova E. Sovet musiqi klassikasının incisi: “Koroğlu” operasının 50 illiyi münasibəti ilə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 1 may.- S.7.

  2. Allahverdiyev M. Bir dəfə görmək kifayət edərdi: [Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 20 mart.- S. 8.

  3. Allahverdiyeva İ. Ölməz sənət abidəsi: [«Ko­roğlu» operasının 50 illiyi münasibətilə] //Mədəni-maarif işi.- 1987.- № 2.- S. 28-29.

  4. Böyük ömrün dan yeri: [Ü.Hacıbəyov haqqında] /M.Səməd. İncəsənət ustaları.- B., 1987.- S. 3-15.

  5. Böyük sənətkarlara məhəbbətlə: [Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevin anadan olmaları münasibətilə sentyabrın 18-də respublikada keçirilən musiqi bayramı haqqında] //Bakı.- 1987.- 18 sentyabr.


  6. Yüklə 2,67 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə