AZƏrbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov аdına azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2,67 Mb.
səhifə15/24
tarix30.11.2016
ölçüsü2,67 Mb.
#531
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

Xəlilov R. Üzeyir bəy həmişə azərbaycanlı olmuş və azərbaycanlı olaraq da qalacaqdır: [1993-cü ilin dekabrında “Nur” qəzetində “Natəvanlı günlər, yaddaşımda qalanlar” adlı məqalə ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 1997.- 18 may.

 • Qafarova Z. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan Bəs­təkarlar İttifaqı /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. II buraxılış.- B., 1997.- S.69-79.

 • Quliyev M. Azərbaycan xalq musiqisi və ilk notlu orkestrin təşəkkülündə Ü.Hacıbəyovun rolu /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 • Quliyev T. Aşıq - Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” opera­sında əsas qəhrəman kimi /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 • İbrahimova S. 60 yaşlı “Koroğlu”nun sənət missiyası //Ədəbiyyat qəzeti.- 1997.- 2 may.- S. 6.

 • Məmmədov A. Ü.Hacıbəyovun milli musiqi alətlərimiz haqqında mülahizələrinə dair /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

  1998


  1. Xəlilov R. Üzeyir bəyi yaxşı tanımırıq: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin direktoru ilə müsahibə] /Müsa­hibəni apardı: S.Soltanov //Hər gün.- 1998.- 22, 24 sent­yabr.

  2. Xiləli A. “Məşədi İbad” öz ocağına qayıdır: [“O olmasın, bu olsun” operettası yeni quruluşda] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 4 dekabr.

  3. İsmayıloğlu A. Abidəyə çevrilmiş əsər: ”Leyli və Məcnun” operası - 90 //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 30 yanvar.- S. 3.

  4. İsmayılov A. “Şirin bir xatirə tək....” Ü.Hacıbəyovun ölüm günü //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 4 dekabr.

  5. Koroğlusuz “Koroğlu”: [Eyni adlı operanın ilk tamaşasının 60 illliyi münasibətilə] //Azadlıq.- 1998.- 27 may.- S. 8.

  6. Köçərli F. Ü.Hacıbəyovun pedaqoji görüşləri //Azərbaycan məktəbi.- 1998.- № 1.- S. 67-72.

  7. Qafarova Z. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan Bəs­tə­karlar İttifaqı /XX əsrin Azərbaycan musiqisi: Elmi məqalələr toplusu.- B., 1997.- Buraxılış. II.- S. 69-78.

  8. Qafarova Z. Ü.Hacıbəyov və XX əsr Azərbaycan musiqisi /XX əsrin Azərbaycan musiqisi: Elmi məqalələr toplusu.- B., 1997.- Buraxılış. II.- S. 71-79.

  9. Qarabağlı S. “Arşın mal alan”ın dünya şöhrəti [Əsərin ilk tamaşasının 85 illiyi münasibətilə] //Xalq qəzeti.-1998.- 25 oktyabr.- S. 6.

  10. Qarabağlı S. Həmişəyaşar “Leyli və Məcnun”: Yanvarın 25-də Üzeyir bəy Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının ilk tamaşasının 90 illiyi tamam olur //Xalq qəzeti.-1998.- 25 yanvar.- S. 4.

  11. Qarabağlı S. Mədəniyyətimizin günəşi //Xalq qəzeti.- 1998.- 24 noyabr.- S. 5.

  12. Quliyev A. “Arşın mal alan”: [Yeni quruluşda] //7 gün.- 1997.- 14 oktyabr.

  13. Quliyev V. Üzeyir Hacıbəyli: Ömrun iki şərəfli ili: [Ü.Hacıbəyovun 1918-1920-ci illərdəki ictimai-siyasi fəaliy­yəti haqqında] //Panоrama.- 1998.- 22 sentyabr.- S. 4.

  14. Qurbanov B. Üzeyir Hacıbəyov və “Azərbaycan ladları əsasında solfecio” dərsliyi //Azərbaycan müəllimi.- 1997.- 18 sentyabr.

  15. Lalə. “Bu dünya deyəsən elə belə gəlib, belə gedəcək”: [“Arşın mal alan” yeni quruluşda] //Azadlıq.- 1997.- 23 sentyabr.

  16. Mahmudova Ş. Üzeyir Hacıbəyovun portret ştrix­ləri /XX əsrin Azərbaycan musiqisi: Elmi məqalələr toplusu.- B., 1997.- Buraxılış. II.- S.27-35.

  17. Məmmədov K. “Göz gördü, könül sevdi: [“Arşın mal alan” yeni quruluşda] //Panorama.- 1997.- 23 sentyabr.

  18. Məmmədova G. Əbədi sevgilər qocalmır: [“Leyli və Məcnun” operasının tamaşaya qoyulmasının 90 illiyi] //Bakı.- 1998.- 10 yanvar.

  19. Mirməmməd G. Köhnə dünyanın qocalmayan sevgisi: [“Leyli və Məcnun” operasının 90 illiyi münasibəti ilə] //Panorama.- 1998.- 13 yanvar.

  20. Musayev S. Üzeyir Hacıbəyov əsl Azərbaycan türküdür //Yeni Azərbaycan.- 1997.- 17 sentyabr.

  21. Musazadə M. Üzeyir Hacıbəyli /XX əsrin Azərbaycan musiqisi: Elmi məqalələr toplusu.- B., 1997.- Buraxılış. II.- S.119-122.

  22. Musiqili Komediya Teatrı yeni binada ilk tamaşa- Üzeyir Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” əsərini gös­tərmişdir //Azərbaycan.- 1998.- 6 dekabr; Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 11 dekabr.- S. 1-2.

  23. Ramilqızı M. “O olmasın, bu olsun» yaxud o illərin üç yadigarı” //Millət.- 1998.- 28 iyul.

  24. Ramilqızı M. “Koroğlu” təntənəli yubileyə layiq deyildimi? //Millət.- 1997.- 27 may.

  25. Rzalı R. “Arşın mal alan”: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində] //Azərbaycan.- 1997.- 18 sentyabr.

  26. Svetlana Krasnova: “Arşın mal alan” ürəkləri fəth edir”: [Moskvada E.Vaxtanqov adına Dövlət Akademik Teat­rının səhnəsində Ali teatr məktəbinin 4-cü kurs tələbələrinin ifasında “Arşın mal alan” operasının tamaşası haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 1997.- 24 sentyabr.

  27. Tağızadə A. “Arşın mal alan” komediyasının val yazısı /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Elmi məqalələr toplusu.- B., 1997.- Buraxılış. II.- S. 64-68.

  28. Talıbzadə A. Ər və arvad üçün intim teatr, yaxud Məşədi İbad necə varsa //Xalq qəzeti.- 1998.- 8-14 may.- S. 7.

  29. Tarix bu gün: Ü.Hacıbəyovun anadan olduğu gün //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 18 sentyabr.

  30. Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” operettası yenidən səhnədə: Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev tamaşada olmuşdur //Azərbaycan.- 1998.- 5 dekabr.

  31. Üzeyir Hacıbəyovun vəfatından 50 il keçir //İki sahil.- 1998.- 27 noyabr.

  32. Vəliyev V. Ölməz bəstəkar //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998 .- 28 noyabr.- S. 5.

  33. Yeni binada yeni tamaşa - “O olmasın, bu olsun”: [Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev tamaşada olmuşdur] //Xalq qəzeti.- 1998.- 6 dekabr.


  1999


  1. Abbasov M. Böyük insan: Üzeyir Hacıbəyov haqqında yeni xatirələr //Naxçıvan.- 1999.- 26 yanvar.

  2. Abdullazadə G. Üzeyir Hacıbəyov: Şərq-Qərb dialoqu //Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri. Elmi məqalələr toplusu.- 1999.- № 3.- S.3-9.

  3. Aqil A. Çadırda Üzeyir Hacıbəyov doğula bilməz //Ədalət.- 1999.- 28 may, 1, 3, 5, 10 iyun.

  4. Aslanov M. Üzeyir haqqında söz: [Üzeyir Hacıbəylinin 1918-1920-ci illərdə fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 1999.- 26 noyabr.- S.5-6.

  5. Aslanov M. Üzeyirşünaslıqda təhriflər //İmpuls.- 1999.- 12 noyabr.

  6. Bədəlbəyli F. Musiqimizdə Ü.Hacıbəyov məktəbi davam edir //Respublika.- 1999.- 23 oktyabr.- S.5.

  7. Əbdülqasımov F. Coşğun ilhamlı sənətkar - Üzeyir Hacıbəyov - 114 //Azərbaycan.- 1999.- 18 sentyabr.

  8. Fərəcov S. Ü.Hacıbəyovun əsərləri talan edilir //Xalq qəzeti.- 1999.- 12 yanvar .

  9. Fərəcov S. Əgər onlar da tamamlansaydı, yaşasaydı //Musiqi dünyası.- 1999.- № 1.- S. 21-24.

  10. Hüseynov Ş. “Arşın mal alan”la bağlı bir əhvalat barədə //Musiqi dünyası.- 1999.- № 1.- S. 19-20.

  11. İsməliqızı Ş. Bu gün dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun anadan olduğu gündür //Millət.- 1999.- 18 sentyabr.

  12. Kəngərli Q. “Arşın mal alan” qazax dilində: [Əsərin Almatı İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsinin II kurs tələbələri tərəfindən tamaşaya qoyulması haqqında] //Azər­bay­can.-1999.-15 iyun.

  13. Qarabağlı S. Şarl De Qoll Bakıda “Koroğlu” operasına tamaşa etmişdir: [Fransa xalqının siyasi xadimi, general Şarl De Qollun 1944-cü ildə operaya tamaşa etməsi haqqında] //Xalq qəzeti.- 1999.- 18 mart.

  14. Məmmədov F. Həqiqət qılıncdan da itidir: [Ü.Hacıbəyov və Bülbül haqqında yazılan qərəzli yazılara cavab] //Azərbaycan.- 1999.- 5 noyabr.

  15. Məmmədov X. Üzeyir bəy inşa yazır... [Arxiv etüdləri] //Azərbaycan müəllimi.- 1999.- 25 fevral.

  16. Səfərova Z. XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti //Musiqi dünyası- 1999.- № 1.- S.8-15.

  17. Üzeyirbəy sənəti solmayan bir bahardır //Səs.- 1999.- 18 sentyabr.


  2000
  Üzeyir Hacıbəyov – 115


  1. Abdullayev A. Tarix bu gün: Ü.Hacıbəyov - 115 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2000.- 15 sentyabr.

  2. Alovlu qəlbinin hərarətini əsərlərinə köçürən dahi sənətkar: Ü.Hacıbəyov-115 //Səs.- 2000.- 17 sentyabr.

  3. Aydınoğlu T. Üzeyir bəyin Azərbaycan balet rəqsinin taleyi necə oldu //Xalq qəzeti.- 2000.- 21 iyul.

  4. Azərbaycanda musiqişünaslığın inkişafı /Sə­fə­ro­va Z. Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 219-226.

  5. Əbülqasımov F. Tar sənətinin inkişafı naminə: Ü.Hacıbəyov – 115 //Azərbaycan.- 2000.- 17 sentyabr.

  6. Əhmədov M. Üzeyir Hacıbəyov və XX əsr: [Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyində 115 illik yubileyi münasibətilə konfrans keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2000.- 18 oktyabr.- S. 8.

  7. Ələsgərova G. Ev-muzeyində yubiley sərgisi //Xalq qəzeti.- 2000.- 15 sentyabr.- S. 3.

  8. Əliyev A. Əsrin sənət zirvəsi: [Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyinin yaradıl­masının 25 illiyinə həsr olunmuş yığıncaq haqqında] //Azərbaycan.- 2000.- 22 noyabr.- S. 6 .

  9. Əliyev F. Onun sənəti həmişə xalqımıza qüvvət və ilham bəxş edir: Ü.Hacıbəyov-115 //İki sahil.- 2000.- 17 okt­yabr.

  10. Əliyeva F. Qarabağın musiqiçi nəsilləri //Musiqi dünyası.- 2000.- № 1(2).- S. 18-21.

  11. Əliyeva F. Muğam - operadan simfoniya və caza qədər: [Məqalədə Ü.Hacıbəyovdan da söhbət açılır] //Azə­rbaycan-İrs.- 2000.- № 4-5.- S.18-22.

  12. Əliyeva R. Dahi sənətkara həsr olunmuş sərgi: Ü.Hacıbəyov - 115 //Cümə axşamı.- 2000.- 14-21 sentyabr.

  13. Əliyeva R. İki dost, iki sənətkar //Musiqi dünyası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 8-11.

  14. Fərəcov S. Ü.Hacıbəyov və erməni sənətçilərinin “mə­dəni” təcavüzü //Musiqi dünyası.- 2000.- №3-4/5.-S.30-33.

  15. Həmişəyaşar ənənələr: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 115 illiyi münasibətilə] /Səfərova Z. Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 246-253.

  16. Hüseynov Ş. “Arşın mal alan”la bağlı bir əhvalat barədə //Təfəkkür.- 2000. - № 1.- S. 66-68.

  17. Xalıqzadə F. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan musiqisi //Respublika.- 2000.- 29 sentyabr.

  18. Koroğlu” operasının partiturası /Səfərova Z. Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 187-197.

  19. Qarabağın musiqi mədəniyyəti /Z.Səfərova. Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 102.- 108.

  20. Qarabağlı S. 25 yaşlı mədəniyyət məbədi: [Ü.Hacıbəyovun Bakıdakı ev-muzeyi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2000.- 19 may.- S. 4.

  21. Qarabağlı S. İstedadlı, qayğıkeş pedaqoq //Musiqi dünyası.- 2000.- № 3-4/5.- S. 5.

  22. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov – publisist //Musiqi dün­yası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 12; Xalq qəzeti.- 2000.- 30 aprel.

  23. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov və teatr //Musiqi dün­yası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 17.

  24. Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov-pedaqoq: Üzeyir Hacıbəyov-115 //Xalq qəzeti.- 2000.- 17 sentyabr.

  25. Qonaq Ə. 25 yaşlı muzey: [Üzeyir bəy Hacıbəyovun ev-muzeyi haqqında] //Azərbaycan.- 2000.- 19 noyabr.- S.4.

  26. Leyli və Məcnun” operasının klavirinə yazılmış ön söz /Səfərova Z. Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 166-168.

  27. Məmmədova Ü. Əhməd Ağdamski-115: Milli ope­ra­mızın ilk Leylisi kim olub //Musiqi dünyası.- 2000.- № 1.- S. 115-116.

  28. Muzeyin xatirə kitabından sətirlər: Ü.Hacıbəyov haqqında tanınmış adamların ürək sözləri //Mədəni-maarif.-2000.- № 6.- S.13.

  29. Novruzov A. Ü.Hacıbəyovun tarın not ifaçılığında rolu //Musiqi dünyası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 14.

  30. Novruzova M. Diqqət: «Arşın mal alan» //Kino+.- 2000.- fevral.

  31. Nuriyeva T. Himnimizin müəllifi //Xalq qəzeti.- 2000.- 3 mart.

  32. Seyidov F. Üzeyir Hacıbəyov müəllim və müəllim hazırlığı haqqında: Ü.Hacıbəyov - 115 //Odlar yurdu.- 2000.- 30 oktyabr.

  33. Seyidova S. Ü.Hacıbəyov və dini musiqi //Musiqi dünyası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 139.

  34. Sədray oğlu M., Müctəhidzadə M. Üzeyir bəy Hacıbəyovun vəfatı münasibətilə. “İzhari-təəssüf” //Musiqi dünyası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 120.

  35. Səfərova Z. Böyük hünər sahibi //Şərq qapısı.-2000.- № 1.- S.6-7.

  36. Səfərova Z. Qarabağın musiqi mədəniyyəti /Həmi­şəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 102-107.

  37. Səfərova Z. Ölməzlik /Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 202-212.

  38. Səfərova Z. Üzeyir Hacıbəyovun estetik görüşləri /Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 173-179.

  39. Şəfiyeva N. Üzeyir Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi əsərinin yaranma tarixinə dair //Mu­si­qi dünyası.- 2000.- № 1.- S.14-17.

  40. Şəfiyeva N. Üzeyir Hacıbəyovun “Humayu”na aid lad - nəzəri əsasları üzrə araşdırmalar //Musiqi dünyası.- 2000.- № 3-4.- S.88-91.

  41. Teymur M. “Arşın mal alan” filminin görünməyən yaradıcılıq izləri //Xalq qəzeti.- 2000.- 16 sentyabr.

  42. Təhmirazqızı S. Həmişəyaşar sənət //Azərbaycan.- 2000.- 17 sentyabr.- S. 5.

  43. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi //Azərbaycan.- 2000.- 17 sentyabr.- S. 5.

  44. Üzeyir bəy dühası poeziyada //Azərbaycan.- 2000.- 12 mart.

  45. Üzeyir bəyin andları: Ü.Hacıbəyov-115 //Yeni Azərbaycan.- 2000.- 19 sentyabr.

  46. Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz //Musiqi dün­yası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 3.

  47. Veysəlli N. Böyük bəstəkar haqqında retro düşün­cələr: Ü.Hacıbəyov - 115 //Qobustan.- 2000.- №3.- S. 6-8.


  2001


  1. Afaq. Çünki oldun dəyirmançı, yaxud Koroğlu yel dəyirmanları ilə mübarizədə: [2001-ci il martın 6-da Opera və Balet Teatrında “Koroğlu” operasının tamaşası haqqında] //Azad­lıq.- 2001.- 13 mart.- S.16.

  2. Əbülqasımov F. Böyük məktəb: Ü.Hacıbəyov- 116 //Azərbaycan.- 2001.- 18 sentyabr.

  3. Əliyeva F. Rəşid Behbudov - “Arşın mal alan” //Azərbaycan-İrs.- 2001.- № 8.

  4. Əliyeva R. Bəstəkarın müqəddəs ruhunu əməl­lə­ri­mizdə yaşadaq! //Musiqi dünyası.- 2001.- № 3-4 (9).- S. 14-17.

  5. Əliyeva R. Dahi bəstəkarın ruhunu yaşadan orkestr: [Üzeyir Hacıbəyov və Xalq çalğı alətləri orkestrı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2001.- 4 iyul.- S. 5.

  6. Əntiqə Q. “Leyli və Məcnun” yeni quruluşda //Yeni Azərbaycan.- 2001.- 23 fevral.- S.4.

  7. Fərəcov S. Koroğlu zirvəsi fəth olunmadı //Xalq qəzeti.- 2001.- 16 mart.

  8. Hümbətov İ. Üzeyir-musiqi günü //Mədəni-maa­rif.- 2001.- № 5-6.- S.20.

  9. Hüseynov A. Koroğlu ümidsizliyi: [Azərbaycan Opera və Balet Teatrında tamaşa] //Azərbaycan.- 2001.- 15 mart.- S. 6.

  10. Qarabağlı S. Ceyhun bəy Hacıbəylinin fondu zənginləşir //Respublika .- 2001.- 10 iyun.

  11. Qarabağlı S. Hacıbəyli qardaşları və “Azərbaycan” qəzeti //Azərbaycan .- 2001.- 16 dekabr .- S. 4.

  12. Qarabağlı S. O, musiqi ilə doğuldu, musuqi ilə yaşadı, musuqi ilə əbədiyyətə qovuşdu //Ekspress.- 2001.- 22 avqust.

  13. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov və ana dili //Xalq qəzeti.- 2001.- 18 sentyabr.- S. 3; Musiqi dünyası.- 2001.- № 3-4/9.- S. 9.

  14. Quliyev Ə. O, xeyirxah insan idi //Azərbaycan.- 2001.- 18 sentyabr.- S. 5.

  15. Mehdiyev R. Bakıda V.İ.Lenin adına Sarayda Üzeyir Hacıbəyovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş təntənəli gecədə məruzə. 4 oktyabr 1985-ci il //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr; R.Mehdiyev. Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi.- B., 2001.- S. 68-78.

  16. Rəsulzadə M. «Şah Abbas və Xurşudbanu»: Üzeyir Hacıbəyov haqqında //Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. 2 cilddə. Əsərləri: 1909-1914.- İkinci cild.- B., 2001.- S. 311-312.

  17. Rəsulzadə M. Ü.Hacıbəyov. «Əsli və Kərəm» /Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri: 1909-1914.- B., 2001.- II cild.- S. 306-310.

  18. Rüzgar F. Gəncədə “Arşın mal alan”ın təqdimatı //Azər­bay­can.- 2001.- 25 iyul.

  19. Səfərova Z. Türk musiqi dünyasının ulduzu //Mu­siqi dünyası.- 2001.- №1-2.- S.21-25.

  20. Şıxəliqızı G. Əsrdən əsrə...: [Üzeyir bəy Hacı­bəyovun “Arşın mal alan” əsəri Antalya Dövlət Opera və Balet Teatrı səhnəsində] //Xalq qəzeti.- 2001.- 11 dekabr.- S. 5.

  21. Yelmarqızı G. Hər il 18 sentyabrda... [Ü.Ha­cı­bəyovun anadan olmasının 116-cı ildönümü] //Qobustan.- 2001.- № 4.- S.38-41.


  2002


  1. Abdullayev A. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan dili //Ədəbiyyat qəzeti.- 2002.- 13 sentyabr.- S.1-2.

  2. Adilqızı S. Azərbaycan operalarının Koroğlu zir­vəsi //Musiqi dünyası.- 2002.- № 3-4 (13).- S. 47-51.

  3. Budaqov B. Üzeyir bəy ruhuna hörmət milli ləya­qətdən irəli gəlir. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası haqqında düşüncələr //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 15 dekabr.- S.5.

  4. Əbdülqasımov F. Leyli və Məcnun operası nadir düha sahibindən yaranmışdı //Xalq qəzeti.- 2002.- 24 noyabr.- S.7.

  5. Ələsgərova G. Qarışan muzeylər //Mədəni-maarif.- 2002.- may.

  6. Əliyev Z. Səhnəmizin ilk Nigarı... Bülbülün həyat yoldaşı olub //Azadlıq.- 2002.- 13 fevral.- S.12.

  7. Əliyev Z. Unudulmağa məhkum olunmuş müğənni: [Səhnəmizin ilk Nigarı olmuş Gülarə İsgəndərova haqqında] //Azadlıq.- 2002.- 12 fevral.- S. 12.

  8. Əliyeva F. Azərbaycanda bəstəkarlıq ənənəsinin yaranması tarixindən: [Məqalədə Ü.Hacıbəyov haqqında da söhbət açılır] //Musiqi dünyası.- 2002.- № 1-2 (11).- S. 9-18.

  9. Əliyeva R. İki dost, böyük sənətkar: [Ü.Hacıbəyov və M. Maqomayev] //Azərbaycan.- 2002.- 18 sentyabr.- S. 8.

  10. Əliyeva R. Şah Abbas və Xurşudbanu, Əsli və Kərəm - 90 //Musiqi dünyası.- 2002.- № 3-4(13).

  11. Əsədzadə Ü. Üzeyir Hacıbəyov Dövlət Teatr Mu­zeyində anıldı: Azərbaycanın bu bəstəkarını bəzi musiqiçilər dünyanın 8-ci möcüzəsi adlandırırlar //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 18 sentyabr.- S.8.

  12. Fərəcov S. Əsrin yaşıdı, əsri yaşadı //Musiqi dünyası.- 2002.- № 1-2.- S. 163- 168.

  13. Fərəcov S. Üzeyir bəyi rahat buraxın, cənablar! //Xalq qəzeti.- 2002.- 27 mart.

  14. Halalqızı S. Şərqin Bethoveni: Dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyov haqqında //Yeni müsavat.- 2002.- 22 sentyabr.

  15. Hüseynov Ə. Nadir düha sahibi: Ü.Hacıbəyovun ad günü //Azərbaycan müəllimi.- 2002.- 20-26 sentyabr.

  16. Qarabağlı S. Müdrik sənətkar //Musiqi dünyası.- 2002.- № 3-4.- S. 9-12.

  17. Qarabağlı S. Nadir düha sahibi //Azərbaycan müəl­limi.- 2002.- 20-26 sentyabr.

  18. Qarabağlı S. Stalin Mükafatı Komitəsində də onun fikrinə ehtiyac duyulurdu: [Stalin Mükafatı Komitəsinin 21 noyabr 1940-cı il tarixli geniş iclasında Ü.Hacıbəyovun rus dilində çıxışının stenoqramının əldə etməsi haqqında] //Azər­baycan.- 2002.- 20 sentyabr.- S. 8.

  19. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov - həqiqətə ləkə yaxmaq olmaz //Yeni yüz il.- 2002.- 22 fevral.

  20. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov – pedaqoq //Xalq qəzeti.- 2002.- 17 sentyabr.

  21. Quliyeva S. Xalqdan ilham alan dahi sənətkaр //Al­ter­nativ.- 2002.- 4 dekabr .

  22. Quliyeva S. Üzeyir bəy operalarının “Koroğlu” zirvəsi //Musiqi dünyası.- 2002.- № 3-4.

  23. Quliyeva S. Üzeyir bəy və folklor //Mədəniyyət.- 2002.- 28 sentyabr .

  24. Paşayev A. Üzeyir Hacıbəylinin məktubları: [Ta­rixdən səhifələr] //Respublika.- 2002.- 12 may.

  25. Ruhun şad olsun Üzeyir bəy //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 18 sentyabr.- S. 8.

  26. Ruziyyə. Finlandiyalı qonaqlar Ü.Hacıbəyovun ev- muzeyində olublar //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 11 aprel.- S. 6.

  27. Rüstəm. “Arşın mal alan” operettası erməni əsəri kimi təqdim edilib: [Azərbaycana Fransa səfirliyi vasitəsilə gətirilən kitablarda eyni adlı əsərin ermənilərə məxsus olması barədə məlumatlar getmişdir] //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 9 yanar.- S. 2

  28. Rzayev T. “Türk dünyasının dahisi Üzeyir Hacıbəyov”: [Beynəlxalq konfrans] //Azərbaycan.- 2002.-19 dekabr.- S. 6.

  29. Səfərova Z. Şuşa Azərbaycan musiqisinin mənbə­yidir: [Üzeyir Hacıbəyov və başqa musiqiçilər haqqında] //Mə­dəni-maarif.- 2002. - № 6.- S.13-18.

  30. Şükufə. Dahi bəstəkar anıldı: [Bakı Musiqi Akade­mi­yasında Üzeyir Hacıbəyovun 117-ci ildönümü] //Bakı.- 2002.- 20-26 sentyabr.


  2003


  1. Adilqızı S. Həmişəyaşar “Leyli və Məcnun” //Mədəni-maarif.- 2003.- № 2.- S.15-17.

  2. Arşın mal alan” Türkiyədə anşlaqla qarşılanıb //Xalq cəbhəsi.- 2003.- 23 yanvar.- S. 16.

  3. Babayeva A. Bəşəri dühaların bədii ifadəsi: Arşın mal alan - 90 //Elm.- 2003.- 11 dekabr.- S. 14.

  4. Ələsgərova G. 90 yaşlı gənc “Arşın mal alan” //Musiqi dünyası.- 2003.- № ¾.

  5. Əliyeva F. XX əsr Azərbaycan musiqi tarixi-totalitar zaman kəsiyində: [Məqalədə Ü.Hacıbəyovdan da söhbət açılır] //Musiqi dünyası.- 2003.- № 3-4 (17).- S.13-33.

  6. Əsədov B. “Arşın mal alan” festivalına ən gözəl töhfə [Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının 90 illiyinə həsr edilmiş festival haqqında] //Azərbaycan.- 2003.- 24 oktyabr.-S. 8.

  7. Əsədzadə Ü. Güllələnmiş heykəllərin qisası...: [Üze­yir Hacıbəylinin 118 yaşı] //Azərbaycan.- 2003.- 19 sent­yabr .- S.16.

  8. Əsədzadə Ü. Türk dünyasının yıldızları: Professor Zemfira Səfərova İstanbulda Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olun­muş konfransda iştirak edib //Yeni Azərbaycan.- 2003.- 7 yanvar.- S. 5.

  9. Əsədzadə Ü. Üzeyirbəy Hacıbəyli //Yeni Azər­bay­can.- 2003.- 27 mart.- S. 8.

  10. Əsədzadə Ü. Üzeyirbəy Hacıbəyli: [85 il əvvəl par­lament müxbiri kimi] //Yeni Azərbaycan.- 2003.- 29 mart.- S.8.

  11. Fərəcov Ç. Sara xanımın Leylisi...: [“Leyli və Məcnun” operasının tamaşaya qoyulmasının 95 illiyi və Sara Qədimovanın oynadığı Leyli obrazı haqqında] //Azərbaycan.- 2003.- 30 sentyabr.- S. 6.

  12. Fransızlar Üzeyir Hacıbəyovu oxuyurlar: [Üzeyir Hacıbəyovun Fransız dilində çap edilmiş “Leyli və Məcnun” və “Koroğlu” əsərlərinin təqdimatı] //Azərbaycan.- 2003.- 14 noyabr.

  13. Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasında milli ladların təzahür formalarına dair //Musiqi dünyası.- 2003. - № 3-4/17.- S. 148-151.

  14. Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasında muğam və milli lad uyğunluğunun bəzi məsələləri //Musiqi dünyası.- 2003.- № 1-2/15.- S. 195-200.

  15. Kəbutər. “Nigar”ın ilk ifaçısı kim olub?: “Kor­oğ­lu”nun qadın qəhrəmanını ilk dəfə Gülarə İsgəndərova oynayıb //Yeni Azərbaycan.- 2003.- 4 aprel.- S. 8.

  16. Qarabağlı S. “Arşın mal alan” adlı sənət incisi //Mu­siqi dünyası.- 2003.- № 3-4.- 138-142.

  17. Qarabağlı S. “Arşın mal alan”ı dekadaya Stalinin göstərişi ilə salıblar //İmpuls.- 2003.-23-30 may.

  18. Qarabağlı S. Ceyhun bəyin Azərbaycan mədəniyyərti tarixində görkəmli yeri var //İmpuls .- 2003.- 20, 30 may; 6 iyun.


  19. Yüklə 2,67 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə