AZƏrbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov аdına azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2,67 Mb.
səhifə16/24
tarix30.11.2016
ölçüsü2,67 Mb.
#531
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyovun ilk müəllimi //İmpuls.- 2003.- 31 oktyabr.- 6 noyabr.

 • Qarabağlı S. Şərqin 95 yaşlı ilk operası //Musiqi dünyası.- 2003.- №1-2.- S. 58- 61.

 • Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyovun “Milli marşı” //Baya­tı.- 2003.-№ 1.

 • Quliyeva S. Həmişəyaşar “Leyli və Məcnun” //Mə­də­ni-maarif.- 2003.- № 2.

 • Qarabağlı S. Zülfüqar bəyin teatr truppası xeyriyyə məqsədi güdürdü //İmpuls .- 2003.- 6, 13 iyun.

 • Quliyeva Z. Milli marş: [Üzeyir Hacıbəyovun unu­dulmuş əsəri haqqında] //Azərbaycan.- 2003.- 12 yanvar.- S. 7.

 • Quliyeva Z. Üzeyir Hacıbəyovun şəxsi kitabxanası //Azərbaycan.- 2003.- 30 iyul.- S. 6.

 • Leyli və Məcnun”un 95 yaşı tamam oldu //Kre­do.- 2003.- 1 fevral.

 • Məhərrəmoğlu Ü. “Üzeyir Hacıbəyov ensiklo­pe­diyası”nın rus dilində nəşri hazırdır //Xalq qəzeti.- 2003.- 17 sent­yabr.- S. 7.

 • Mirzəzadə S. “Arşın mal alan”ı dekadaya Stalinin göstərişi ilə salıblar: [Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyinin direktoru ilə müsahibə] //İmpuls.- 2003.- 23 may.- S.19.

 • Nurəddinqızı İ. Səhnəmizin Leyliləri və Məcnun­ları...: [Üzeyir Hacıbəyovun 1908-ci ildə tamaşaya qoyulmuş “Leyli və Məcnun” operasına yenidən müraciət edilməsi haqqında] //Millət.- 2003.- 19 aprel.- S. 7.

 • Rəhimova S. Nə qədər qoca olsa da...: [Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının 90] //Mədəni-maarif.- 2003. - № 8-9.

 • Səfərova Z. Şuşa Azərbaycan musiqisinin məbə­di­dir //Musiqi dünyası.- 2003.- № 1-2.- S.21-25.

 • Sultanova X. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası rus dilində //Respublika.- 2003.- 18 sentyabr.- S. 2.

 • Şərqin ilk operası: Bu, 95 il öncə yaradılmış “Leyli və Məcnun” idi: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operası haqqında] //Azərbaycan.- 2003.- 28 yanvar.- S. 8.

 • Vəzirov C., Əliyeva L. Üzeyir Hacıbəyov və Nax­çıvan teatrı //Mədəni-maarif.- 2003. - № 10.- S. 32-35.


  2004


  1. Adıgözəlov V. Bu günümüzə və gələcəyimizə ina­nıram //Musiqi dünyası.- 2004.- № 3-4/21.- S. 113-119.

  2. Adıgözəlzadə H. Ü.Hacıbəyov və onun müasir­ləri­nin etnomusiqişünaslıq sahəsində fəaliyyəti //Musiqi dünyası.- 2004. - № 1-2/9.- S. 113.

  3. Adıgözəlzadə H. Ü.Hacıbəyov və onun müasirlər­i­nin fəaliyyətinin etnomusiqişünaslıqda aspekti //Musiqi dün­yası.- 2004. - № 3-4/21.- S. 178.

  4. Arşın mal alan Moskvada yeni quruluşda tama­şaya qoyulub //Yeni Azərbaycan.- 2004.- 22 aprel.- S. 2

  5. Bakıda Üzeyir Musiqi günü //Azərbaycan.- 2004.- 19 sentyabr.- S. 3-4.

  6. Bayramov D. Dünya klassik operasının parlaq nümunəsi: [Üzeyir bəyin 77 il əvvəl aprelin 30-da tamaşaya qoyulmuş “Koroğlu” operası haqqında] //Azərbaycan.- 2004.- 29 aprel.- S. 8.

  7. Böyük ömürdən kiçik notlar //Azərbaycan.- 2004.- 19 sentyabr.- S.15.

  8. Dahi bəstəkarın tövsiyələri //Azərbaycan.- 2004.- 23 sentyabr.- S.8.

  9. Dadaşzadə Z. “Qəzəl, şeir janrının Ü.Hacıbəyov yaradıcılığında tətbiqinə dair” /Biz də dünyanın bir hissəsiyik: (Elmi-populyar, publisistik məqalələr) /Red. A.Dadaşzadə, S.Mikayılqızı.- B., 2004.- S.210-214.

  10. 93 ilin “O olmasın, bu olsun”u: Üzeyir bəyin bu komediyası aprelin 25-də tamaşaya qoyulub: [A.Abbasovun «Ü.Hacıbəyovun sənətkarlığı» kitabı haqqında] //Azərbaycan.-2004.- 25 aprel.- S. 6.

  11. Əbdülqasımov F. “Arşın mal alan”: səsin və sözün harmoniyası //Xalq qəzeti.- 2004.- 22 fevral.- S. 6.

  12. Əfəndiyeva İ. Ü.Hacıbəyovun və V.Adıgözəlovun yaradıcılığında milli harmoniyanın istifadə edilməsinə dair //Musiqi dünyası.- 2004. - № 3-4/21.- S. 87.

  13. Ələkbər S. “O olmasın, bu olsun”un Kipr tamaşası //Qobustan.- 2004.- № 3.- S.70.

  14. Ələsgərova G. Üzeyir Hacıbəyovun şəxsi kitab­xa­nasından seçmələr: [Eyni adlı sərgi haqqında] //Mədəni-maa­rif.- 2004. - № 11.- S.7-8.

  15. Əliyeva J. Şərq musiqi elmi və Üzeyir bəy //Mə­də­ni-maarif.-2004.- № 8.- S. 36-38.

  16. Əyyubova M. Milli musiqi mədəniyyətimizin bə­şə­ri və ənənəvi xüsusiyyətləri //Mədəni-maarif.- 2004.- №1.- S. 42-43.

  17. Hacıbəyov İ. Ağ-qara tonlar: Üzeyir Hacıbəyov haqqında //El.- 2004.- S. 73-83.

  18. Hacızadə A. Böyük sənət solmur: Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettası Moskvada yeni quruluşda tamaşaya qoyulmuşdur //Azərbaycan.- 2004.- 22 ap­rel.- S. 6.

  19. Hüseynov A. “Koroğlu” ümidsizliyinin sonu [Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının yeni quruluşda səhnəyə qoyulması haqqında] //Azərbaycan.- 2004.- 10 mart.- S. 6.

  20. Hüseynov İ., Kazımova G. “Koroğlu” yenidən səh­nəyə qayıdır... //Mədəni-maarif.-2004. - № 4.- S.11-12.

  21. Xəlilzadə F. Əsil ifaçı incəsənət ustasıdır: [Ü.Hacıbəyovun ifaçılıq sənəti haqqında] //Azərbaycan.- 2004.- 19 sent­yabr.- S.15.

  22. Qarabağlı S. Ermənilər Üzeyir bəyin ölümünü tezləşdirdi //Liqa.- 2004.- 17-23 mart.

  23. Qarabağlı S. S.Qarabağlının Üzeyir Hacıbəyov haqqındа kitabı //Xalq cəbhəsi.- 2004.- 18 may.

  24. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyova Leopold Rostropoviç tərəfindən göndərilmiş məktub tapılmışdır //Azərbaycan.- 2004.- 6 fevral.- S. 7.

  25. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyovun irsindən yeni tapıntı­lar //Musiqi dünyası.- 2004. - № 1-2/19.- S. 11-13.

  26. Qarabağlı S. Üzeyir zirvəsi - əlçatmaz, ünyetməz şəriksiz zirvə //Ədalət.-2004.- 31 yanvar.

  27. Quliyeva S. O, sabah da bizimlə addımlayır yanaşı //Musiqi dünyası.- 2004.- №11.

  28. Quliyeva S. Üzeyir musiqi günü //Musiqi dünyası ju.- 2004.- № 3-4.

  29. Quliyeva Z. Üzeyir bəy haqqında monoqrafiya: //Azərbaycan.- 2004.- 23 may.- S.6

  30. Leyli və Məcnun Şərqdə ilk opera: [Üzeyir Hacıbəyovun 1907-ci ildə yazdığı “Leyli və Məcnun” operası haq­qın­da] //Azərbaycan.- 2004.- 11 yanvar.- S.6.

  31. Mehdiyeva L. İki ürəyin bir məşəli: Ü.Hacıbəyov haqqında //Respublika.- 2004.- 18 sentyabr.

  32. Məmmədov F. Üzeyir Hacıbəyovun zəngin irsini necə öyrənirik //Ədəbiyyat qəzeti.- 2004.- 10 dekabr.

  33. Mustafayeva S. Musiqidə millilik və bəstəkar şəx­siyyəti: [Üzeyir Hacıbəyov musiqisi haqqında] //Mədəni-maa­rif.- 2004. - № 7.- S.37-41.

  34. Nəcəfova H. Hökumə xanım Üzeyir bəyi anlatdı: [müəllifin Ü.Hacıbəyov haqqında xatirələri. Xəlil Rzanın arxivindən] //Qobustan.- 2004.- № 2.- S.83-84.

  35. O, Bülbülü çox sevirdi //Azərbaycan.- 2004.- 19 sent­­­­yabr.- S.15.

  36. S.Qarabağlının Üzeyir Hacıbəyov haqqında kitabı //Xalq cəbhəsi.- 2004.- 18 may.

  37. Şərqin opera məkanı //Azərbaycan.- 2004.- 19 sent­­yabr.- S.15.

  38. Zülfüqarlı M. Üzeyir Hacıbəyov haqqında bil­mə­dik­lərimiz bəzi məqamlar: Ü.Hacıbəyovun 120 illiyi qarşısında //Ədalət.- 2004.- 21 dekabr.


  2005
  Üzeyir Hacıbəyov – 120


  1. Üzeyir Hacıbəyovun 120 illik yubileyi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı: Bakı şəhəri, 28 fevral 2005-ci il //Respub­lika.- 2005.- 1 mart.

  2. Heydər Əliyev: “Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir”: [120 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə] //Azərbaycan.- 2005.- 20 sentyabr.- S. 1.


  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________­­­­­­­­­­­­­_______


  1. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Abasquliyeva L. Azərbaycan fortepiono musiqi­si­nin yaranmasında Üzeyir Hacıbəyovun rolu //Musiqi dünyası.- 2005. - № 3-4/25.- S. 55-57.

  2. Abasova E. Üzeyir Hacıbəyov və Zakir Bağırovun musi­­qili komediyalarında həyat gercəkliyinin gülüşlə təcəs­sümü //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3- 4/25.- S. 53-55.

  3. Abbasov A. Sənətkar ömrü /Üzeyir Hacıbəyov. Se­çil­­miş əsərləri. 2 cilddə.- B., 2005.- I cild.- S. 4-14.

  4. Abbasov İ. Üzeyir bəy həmişə lazımdır //Xalq qəze­ti.- 2005.- 18 sentyabr.

  5. Abduləliyev A. Ü.Hacıbəyov və V.Belyayevin elmi-yaradıcılıq əlaqələrinə dair qiymətli tarixi sənəd //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4.- S. 25-30.

  6. Abdullazadə G. Musiqimizin memarı //Mədəni-maarif.- 2005.- № 9.- S.3-5.

  7. Abdullazadə G. Üzeyir bəydən bizə miras - bizdən Üzeyir bəyə hədiyyə //Musiqi dünyası.- 2005.- №3-4.- S.18-19.

  8. Abdullazadə G. Üzeyir Hacıbəyov və milli özünü­dərk //Elm və həyat.- 2005.- № 3-4.- S.18-20.

  9. Adilqızı S. Xalq yaradıcılığına bağlı ölməz sənətkar //Günay.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 7.

  10. Almaz Ü. Üzeyir bəyin unudulmaz məsləkdaşı: M.Maqomayev-120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 21 sentyabr.

  11. Anar. Dahi bəstəkarımız //Respublika.- 2005.- 18 sent­yabr.- S. 5.

  12. Anar. Heykəl olmuş insan: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 9.-S.6-8.

  13. Aslanov M. Unudulmaz şəxsiyyət //Azərbaycan.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 8.

  14. Aslanov M. Vətən dili: Üzeyir Hacıbəyov-120 //Respublika.- 2005.- 30 noyabr.- S. 6.

  15. Bağırova S. Azərbaycan musiqisinin yeni əsri: [Üzeyir Hacıbəyov və Qara Qarayev haqqında] //Azərbaycan.- 2005.- 2 oktyabr.- S. 5; İzvestiya.- 2005.- 28 sentyabr.

  16. Bakıxanov Ə. Üzeyir bəy kimi insanla bir zamanda yaşamaq böyük xoşbəxtlikdir //Xalq qəzeti.- 2005.- 15 okt­yabr.- S. 7

  17. Behbudov R. Üzeyir sənətinə məhəbbətlə //Şuşa.- 2005.- № 11.- S. 6.

  18. Bədəlbəyli F. Azərbaycan musiqisinin şah zirvəsi: Ü. Hacıbəyov-120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 18 sentyabr.

  19. Bəşirqızı Z. Böyük Üzeyir bəy anıldı //Xalq qəzeti.- 2005.- 17 dekabr.- S. 8.

  20. Böyük bəstəkarın yubileyinə həsr olunmuş sərgi açılmışdır //Azərbaycan.- 2005.- 18 sentyabr.- S. 7.

  21. Bülbüloğlu P. Mədəniyyət naziri Polad Bülbül­oğ­lunun çıxışı: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 120 illik yu­bi-le­yində] //Azərbaycan.- 2005.- 20 sentyabr.- S. 2.

  22. Bülbüloğlu P. Üzeyirşünaslığa dəyərli hədiyyə //Ay­dın Kazımzadə. Üzeyir Hacıbəyov və kino.- B., 2005.- S. 3-5.

  23. Bünyadzadə A. Dahiləri anarkən: Ü.Hacıbəyov -120 //Mədəniyyət.- 2005.- 10 sentyabr.

  24. Cavadov S. Üzeyir bəy: Ü.Hacıbəyov-120: [Şeir] //Azərbaycan.-2005.- 17 sentyabr.- S. 8.

  25. Cəfərli M. Üzeyir Hacıbəyovun folklorşünaslıq gö­rüşləri: Aşıq sənətinə baxış //Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri.- 2005.- №3.- S. 21-26.

  26. Cəfərzadə İ. Üzeyir bəyin zəngin təfəkkür dünyası //Respublika.- 2005.- 21 sentyabr.- S. 4.

  27. Çəmənli M. Kiçik bir xatirə: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəniyyət.- 2005.- 24 sentyabr.

  28. Dadaşova M. Musiqi təhsilinin bünövrəsini qoyan böyük pedaqoq: Ü.Hacıbəyov - 120 //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S. 263.

  29. Əbdülqasımov V. Qəzəl janrı Ü.Hacıbəyovun yara­dıcılığında //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S. 31.

  30. Əkbərova Ş. Yubiley sərgisi: Ü.Hacıbəyov-120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 9.- S. 2.

  31. Ələsgərova G. Ü.Hacıbəyovun şəxsi kitabxa­na­sın­dan seçmələr //Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti.- 2005.- 16 sentyabr.

  32. Ələsgərova G. Yubileyə töhfə: Ü.Hacıbəyov-120 //Mədəni maarif.- 2005.- № 10.- S.2-3; Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti.- 2005.- 16 sentyabr.

  33. Əliverdibəyov T. Üzeyir bəy və Cabbar Qaryağ­dıoğlu: Ü.Hacıbəyov-120 //Mədəniyyət.- 2005.- 17 sent­­­­yabr.

  34. Əliyeva F. Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan musi­qisi haqqında ilk araşdırması //Üzeyir Hacıbəyli. Azərbaycan türklərinin musiqisi haqqında.- B., 2005.- S. 3-18.

  35. Əsədov B. “Qızıl siyahı”ya düşmüş filmimiz: 60 yaşlı “Arşın mal alan” //Azərbaycan.- 2005.- 4 may.- S. 8.

  36. Fəxri Xiyabanda dahi bəstəkarın məzarı ziyarət edilmişdir: Ü.Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr olunmuş musiqi bayramı //Azərbaycan.- 2005.- 20 sentyabr.- S. 7.

  37. Fərəcov S. Xalqını ucaldan sənətkar: Ü.Hacıbəyov-120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 18 sentyabr.

  38. Fərəcov S. Unudulmuş mahnı “Səni gözləyir”: Ü.Hacıbəyov - 120 //Respublika.- 2005.- 7 iyun.- S. 6.

  39. Fuad E. Publisistika Üzeyir bəy üçün oxucu ilə dialoq, mükalimə yoludur //Respublika.- 2005.- 23 sentyabr.- S. 4.

  40. Heydərova Ş., Kərimova K. L.Rostropoviç və Ü.Hacıbəyovun yaradıcılıq əlaqələri //Mədəni-maarif.- 2005.- № 6.- S.14-15.

  41. Həmidov M. Arşın mal alan Ukrayna səhnəsində: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 10.- S.29-30.

  42. Həsənova C. «Ü.Hacıbəyov» İnternet portalının təqdimat mərasimi //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S. 4.

  43. Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığında lad prob­leminə bir baxış //Musiqi dünyası.- 2005.- №3-4.- S.41-46.

  44. Həsənova T. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan kinosu //Kino+.- 2005.- 1 iyun.

  45. Həsənova T. Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi müqəddəslərin xatirəsidir //Respublika.- 2005.- 10 noyabr.

  46. Hüseynov A. Dahi bəstəkarın sənət dünyası //Azər­baycan.- 2005.- 4 sentyabr.- S. 6.

  47. Hüseynov A. Xalq ruhunun tərcümanı: Ü.Hacıbəyov - 120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 28 avqust.

  48. Hüseynov A. Klassik Azərbaycan operettasının banisi //Xalq qəzeti.- 2005.- 4 sentyabr.- S. 6.

  49. Hüseynov İ. “Arşın mal alan”ın səhnə tarixi //Mə­də­ni-maarif.- 2005.- № 5.- S.3-4.

  50. Hüseynova A. Dahi bəstəkarın sənət dünyası: Ü.Hacıbəyov - 120 //Azərbaycan.- 2005.- 4 sentyabr.

  51. Hüseynova L. Üzeyir Hacıbəyovun ictimai fəaliy­yətinin açılmamış səhifələri: Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının tarixindən: Üzeyir Hacıbəyov - 120 //Qobustan.- 2005. - № 3.- S.4-12.

  52. Xəlilova İ. Dünyanı dolaşan musiqi: Ü.Hacıbəyov-120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 3.- S.27.

  53. Xəlilzadə F. Qüdrətli qələm, parlaq istedad sahibi: Ü.Hacıbəyov - 120 //Azərbaycan.- 2005.- 12 iyun.

  54. Xəlilzadə F. Milli musiqi salnaməsinin qızıl imzalı korifeyi //Azərbaycan.- 2005.- 18 sentyabr.- S. 3.

  55. İbrahimov M. Sehirli sənətkar: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 9.- S.9-10.

  56. İradə. 18 sentyabr-Üzeyir günü //Bakı xəbərləri.- 2005.- 19 sentyabr.- S. 16.

  57. İsmayılzadə R. Üzeyir Hacıbəyov və Эəncə: Ü.Hacıbəyov - 120 //Azərbaycan.- 2005.- 21 sentyabr.

  58. Kazımzadə A. Yubiley töhfəsi //Azərbaycan.- 2005.- 16 sentyabr.- S. 8.

  59. Kənan A. Bu dar fənadan köçmək istəyən bəstəkar //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4.- 49-53.

  60. Kərimli S. Üzeyir Hacıbəyov və xəlqilik //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4.- S. 20-22.

  61. Koroğlu” operasının partiturasının və “Üzeyir Hacıbəyov və onun görkəmli sələfləri” kitabının təqdimatı keçirilmişdir: [Zemfira Səfərovanın ingilis dilində çapdan çıxan yeni kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 7.

  62. Qabil R. Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyindəki royalın önündə düşüncələr: [Şeir] //Mədəniyyət.- 2005.- 17 sentyabr.- S.16.

  63. Qarabağlı S. Akademik Üzeyir bəy Hacıbəyov //Azərbaycan.- 2005.- 18 sentyabr.- S. 3.

  64. Qarabağlı S. Şöhrət tapdı adında bizim ana yur­dumuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 9 sentyabr.- S. 1, 2.

  65. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov və Cavidlər ailəsi: [Ü.Hacıbəyov ilə şair-dramaturq H.Cavidin dostluq müna­si­bət­ləri haqqında] //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4.- S.36-39.

  66. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov və ikinci dünya mü­ha­ri­bəsi //Mədəni-maarif.- 2005.- № 2.- S. 20-23.

  67. Qasımova F. Musiqimizin sönməz günəşi: Ü.Hacıbəyov //Mədəni-maarif.- 2005.- № 11.-S.50-54.

  68. Qəhrəmanov Ə. Üzeyir Hacıbəyov və Naxçıvan teatrı: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəni- maarif.- 2005.- №9.- S.33-36.

  69. Qəhrəmanov Ə. Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri Nax­çıvan səhnəsində: Ü.Hacıbəyov - 120 //Elm.- 2005.-30 iyun.

  70. Qocayeva A. Dahi bəstəkar //İki sahil.- 2005.- 20 sent­­­yabr.- S. 8.

  71. Quliyev O. Dahi bəstəkar, gözəl insan: Ü.Hacıbəyov - 120 //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S. 23-25.

  72. Quliyeva S. Xalq yaradıcılığına bağlı ölməz sənət­kar //Günay.- 2005.- 17 sentyabr.

  73. Quliyeva S. Sənətimizin vüqarı //Mədəniyyət.- 2005.- 1 oktyabr.

  74. Quliyeva Z. “Arşın mal alan” Ukrayna səhnəsində //Azərbaycan.- 2005.- 8 oktyabr.- S. 7.

  75. Quliyeva Z. Yeni kitabın təqdimatı: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində Aydın Kazımzadənin hazırladığı “Üzeyir Hacıbəyov və kino” kitabının təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.- 2005.- 28 dekabr.- S. 8.

  76. Leyli və Məcnun” operası Türkiyəli tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb //Yeni Azərbaycan.- 2005.- 17 fev­ral.- S.7.

  77. Mahmud T. Piano: Hekayə: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 9.- S.59-60.

  78. Mahmudova G. Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” ostinatlıq prinsipi //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S.144.

  79. Mahmudova G. Üzeyir Hacıbəyovun «Aşıqsayağı» əsərində ostinato prinsipi //Musiqi dünyası.- 2005.- №1-2 (23).- S. 179-182.

  80. Mehdixanlı T. Ekran əsərlərinin tacı: Arşın mal alan - 90 //Azərbaycan.- 2005.- 9 aprel.- S. 8.

  81. Məhərrəmova İ. Üzeyir Hacıbəyovun “Çahargah” və “Şur” fanta­ziya­larında fortepianonun rolu //Mədəni-maarif.- 2005.- № 12.- S.6-9.

  82. Məmmədli İ. Milli Musiqi üslubunun Üzeyir Hacıbəyov modeli //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4.- S. 46-49.

  83. Məmmədova L. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycanda xor ifaçılığı sənəti (bəzi sənədlərin izi ilə) //Musiqi dünyası.- 2005. - № 3-4/25.- S.98-103.

  84. Milli musiqi mədəniyyətimizin memarı: Ü.Hacıbəyov-120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 18 sentyabr.

  85. Musaoğlu D. Uvertüra: Ü.Hacıbəyov-120: [Şeir] //Azərbaycan müəllimi.- 2005.- 16 sentyabr.- S. 8.

  86. Mükərrəmoğlu M. “O olmasın, bu olsun” dünyanı dolaşır: Ü.Hacıbəyov - 120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 18 sentyabr.

  87. Novruzov R. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan dili //Azərbaycan müəllimi.- 2005.- 28 yanvar.

  88. Ön söz: Üzeyir Hacıbəyov - 120 //Qobustan.-2005.- № 3.- S.2.

  89. Raufqızı A. Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan musi­qisində 1 hissəli simfonik əsərlərin yaranmasında rolu //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S.34.

  90. Rəhimzadə M. Şöhrət tapdı adınla yurdumuz... Ü.Hacıbəyov - 120 //Respublika.- 2005.- 17 sentyabr.

  91. Rəna. “Məşədi İbad”ın işi indi ingiliscədir: [Ü.Hacıbəyovun məşhur əsərinin ingilis dilinə tərcüməsi nəşr olunub] //525-ci qəzet.- 2005.- 15 sentyabr.- S. 7.

  92. Rüstəmli N. Milli mədəniyyətimizin iftixarı: Ü.Hacıbəyov - 120 //Respublika.- 2005.- 22 sentyabr.

  93. Seyidov T. Üzeyir Hacıbəyov fortepiano mədə­niy­­yətinin təşəkkülündə rolu //Mədəni-maarif.- 2005.- № 10.- S.23-26.

  94. Səfərova Z. “Arşın mal alan” haqqında qeydlərim //Qobustan.- 2005.- 17 sentyabr.- S.21-27.

  95. Səfərova Z. XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti //525-ci qəzet.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 21-28.

  96. Səfərova Z. Səfiəddin Urməvi və Ü.Hacıbəyov //Musiqi dünyası.- 2005. - № 3-4/25.- S.13-16.

  97. Şahverdi K. “Arşın mal alan” Moskva səhnəsində //Azərbaycan.- 2005.- 28 yanvar.- S. 8.

  98. Şahverdiyev K. “Arşın mal alan”ın tarixindən //Şuşa.- 2005.- avqust.

  99. Şərif A., Bağırov M. Azərbaycan musiqisinin ədə­bi zirvəsi //525-ci qəzet.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 21-28.

  100. Tağızadə Ş. Üzeyir bəy sənətinə hörülmüş gözəl çələng //Bakı.- 2005.- 2-8 sentyabr.-S. 4.

  101. Türk dünyasının iftixarı //Azərbaycan.- 2005.- 20 sentyabr.- S. 10.

  102. Üzeyir Hacıbəyov” İnternet portalının təqdimatı olmuşdur //Azərbaycan.- 2005.- 18 sentyabr.- S. 7.

  103. Üzeyir Hacıbəyov Nyu-Yorkda yad edildi: Üzeyir Hacıbəyov - 120 //Azərbaycan.- 2005.- 14 oktyabr.- S. 7.

  104. Üzeyir Hacıbəyov: Heykəl həyatı //Qobustan.- 2005. - № 3.- S.3.

  105. Üzeyir Hacıbəyovun fortepiano mədəniyyətinin təşəkkülündə rolu //Mədəni-maarif.- 2005.- №10.

  106. Üzeyir Hacıbəyovun 120 illik yubileyinə töhfə: [Bəstəkarın əsərlərindən ibarət iki kitab çap olunub] //Azadlıq fədailəri.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 16.

  107. Üzeyir Hacıbəyovun 120 illiyi silsilə tədbirlərlə qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2005.- 20 sentyabr.- S. 7.

  108. Üzeyir Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr olunur: Milli Konservatoriya nəzdindəki Musiqi Kollecinin hesabat konserti haqqında //Azərbaycan.- 2005.- 22 may.- S. 6.

  109. Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 120 illik yubileyinə layiqli töhfə //Musiqi dünyası.- 2005.- №3-4.- S. 72-73.

  110. Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettası Polşada nümayiş olunur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 16 sent­yabr.- S. 5.

  111. Üzeyir Hacıbəyovun bütün irsini əhatə edən toplu nəşr ediləcək //Azadlıq fədailəri.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 16.

  112. Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərinin ekran taleyi araşdırılır //525-ci qəzet.- 2005.- 13 sentyabr.- S. 7.

  113. Yusifqızı L. Dahi bəstəkarın yubileyi qeyd olundu: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəniyyət.- 2005.- 24 sentyabr.


  2006


  1. Abdullazadə G. Azərbaycan layihəsi: 18 sentyabr milli musiqi günüdür: Səsküylü pauza //El.- 2006.- №43.- S. 60-69.

  2. Arşın mal alan” Vyanada: Operettanın prem­ye­rasında Əbülfəs Qarayev də iştirak edəcək //Eks­­press.- 2006.- 13 sentyabr.- S. 13; Gündəlik Azər­baycan.- 2006.- 29 sent­­yabr.- S.14.

  3. Azad Ş. XX əsr Azərbaycanın yaradıcı sülalələri: Üzeyir Hacıbəyov, Soltan Hacıbəyov, İsmayıl Hacıbəyov //525-ci qəzet.- 2006.- 7 oktyabr.

  4. Azərbaycanlı bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov Vya­na­da //Mədəniyyət.- 2006.- 3 iyun.- S. 1-2.

  5. Babayeva T. Qazaxlar “Arşın mal alan”dan zövq alır­­lar: [“Yuğ” Dövlət Teatrı “Mərkəzi Asiya Məm­lə­kət­lə­rinin Teatr festivalı”nda] //Xəzər.- 2006.- 23 sentyabr.- S. 19.

  6. Babayeva T. Şərqin ilk opera günəşi: [Dahi bəs­təkar Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Xəzər.- 2006.- 23 sent­yabr.- S. 18.

  7. Bayramova T. “Birinci yer üzərimə böyük məsu­liy­­­yət qoyub”: [“Üzeyir Hacıbəyov-2005” müsabiqəsinin qa­li­bi ilə müsahibə] //Müsavat.- 2006.- 13 iyun.- S. 13.

  8. Behbudqızı S. “O olmasın, bu olsun” - 50 //Həftə içi.- 2006.- 27 sentyabr.- S. 8.

  9. Behbudqızı S. Ziyalılığın 18 sentyabr səhifəsi: [Şər­qin ilk operası olan Üzeyir bəyin “Leyli və Məcnun” ope­rası haqqında] //Həftə içi.- 2006.- 16-18 sentyabr.- S. 8.

  10. Bu gün muğamın yeni dövrü başlayır: Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş muğam konserti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 15 iyun.- S. 1.

  11. Çingiz A. Üzeyir bəyin son harayı: [Azər­baycanın rus qoşunları tərəfindən işğalı ilə əlaqədar “Azər­bay­can”qəzetinin 28 mart 1920-ci il tarixli sayında dərc olun­muş məqalə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 15 sentyabr.- S. 2.

  12. Dahi bəstəkara aid sənədlər ev-muzeyinə qay­ta­rıl­mışdır //Yaddaş.- 2006.- 4 fevral.- S. 2.

  13. Dahi bəstəkara aid sənədlər ev-muzeyinə qaytarıl­mışdır: [Ü.Hacı­bəyovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində sax­lanılan oğurlanmış əsərləri və əşyalarının ev-muzeyinə ve­ril­­məsi haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 31 yanvar.- S. 8.

  14. Dahi bəstəkara həsr olunmuşdur //Yaddaş.- 2006.- 7 yanvar.- S. 1.

  15. Dahi Hacıbəyovun musiqisi Niaqarada səslənəcək //Mədəniyyət.- 2006.- 15 iyul.- S. 2.

  16. Elxanqızı A. Ü.Hacıbəyov və xalq musiqisi //Mədəni-maarif jurnalı.- 2006.- № 3.- S. 4-9.

  17. Əbülfəs Qarayev təkzib edir: “Üzeyir Hacıbəyovun heykəlinə qatı maddə tökməyiblər”, “Vyanada ümu­miyyətlə, ermənilərin izi-tozu yoxdur //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 9 iyun.- S. 15.

  18. Əliyeva F. “Leyli və Məcnun” operası. XXI əsrdən bir nəzər //Musiqi dünyası.- 2006. - № 3-4/29.- S.3-7.

  19. Əliyeva F. Azərbaycanda operanın yaranması: Milli qaynaqlar //Mədəni-maarif jurnalı.- 2006.- № 2.- S. 48-50.

  20. Əliyeva F. XX əsr Azərbaycan musiqişünaslığının açıl­mamış səhifəsi: Üzeyir Hacıbəyov -120 //Qobustan.- 2006.- №1.- S. 5-13.

  21. Əliyeva F. Ü.Hacıbəyov. “Leyli və Məcnun” ope­rası. XXI əsrdən bir nəzər //Musiqi dünyası.- 2006.- № 1-2/27.- S. 40-48.

  22. Əliyeva J. Şərq musiqi elminə Üzeyir bəy dünya­sından bir nəzər //Musiqi dünyası.- 2006.- № 3-4/29.- S.12-15.

  23. Ər və arvad” operettası uzun illərdən sonra yeni­dən səhnədə oynanıldı: Üzeyir Hacıbəyov - 120: [Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun “Sönməyən ulduzlar” Teatrının səhnə­sində] //Səs.- 2006.- 28 iyun.- S. 12.

  24. Ər və arvad”ın yeni görüşü //Mədəniyyət.- 2006.- 24 iyun.- S. 2.

  25. Fəxri Xiyabanda dahi bəstəkarın məzarı ziya­rət edilmişdir //Xalq qəzeti.- 2006.- 19 sentyabr.- S. 7.

  26. Fərəcov S. “Qu nəğməsi”: [Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə] //Musiqi dünyası.- 2006.- № 2 (27).- S. 19-26.

  27. Fuad E. Üzeyr Hacıbəyova həsr olunmuş şeirlər toplusu //Respublika.- 2006.- 9 aprel.

  28. Hafizova S. Dahi Üzeyir Hacıbəyovun deputatlıq fəaliyyəti //Vətən uğrunda.- 2006.- 10-16 iyun.

  29. Həsənqızı E. Ənənəyə çevrilmiş bayram //Mədəni-maarif.- 2006. - № 9.- S. 3.

  30. Həsənova C. Hacıbəyovun musiqisində metodik lad modulyasiyalarına dair //Musiqi dünyası.- 2006.- № 3-4/29.- S. 15-17.

  31. Həsənova T. Bir daha məşhur komediya barədə: //Kino+.- 2006.- 5 may.

  32. Həsənova T. Bu da Üzeyir bəyin təşəbbüsü olub: Not­­lu Xalq Çalğı Alətləri Orkestri-75 //Mədəniyyət.- 2006.- 12 av­­­qust.- S. 9.

  33. Həsənova T. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan kinosu //Kino+.- 2006.- 29 sentyabr.

  34. Həsənova T. Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi - 30 //Musiqi dünyası.- 2006.- № 1-2.

  35. Hüseynov A. Dahi şəxsiyyətin ev-muzeyi //Azər­­­­bay­can.- 2006.- 16 sentyabr.- S. 11.

  36. Hüseynov A. Qara keşişin Kərəm üzərində qələ­bə­sidirmi bu?: [Üzeyir Hacıbəyovun “Əsli və Kərəm” operasının səhnə həyatı haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 25 noyabr.- S. 5.

  37. Hüseynov Ş. İki böyük şəxsiyyət və “Molla Nəs­rəddin”də iki felyeton: Mirzə Cəlil, Ü.Hacıbəyov //Günay.- 2006.- 25 mart.

  38. Xəlilov Y. Vyanada Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılış mərasimi //Xalq qəzeti.- 2006.- 1 iyun.- S. 7; Respublika.- 2006.- 1 iyun.- S. 2.

  39. Xəlilzadə F. Azərbaycan mədəniyyətində Hacı­bəy­li­lərin rolu //Azər­baycan.- 2006.- 17 sentyabr.- S. 5.

  40. Xəlilzadə F. El musiqisi haqqında: [Üzeyir Hacıbəyovun 1985-ci ildə “Yazıçı”nəşriyyatında çapdan çıxmış “Se­çilmiş əsərləri” kitabında eyni adlı məqalə haqqında] //Azər­baycan.- 2006.- 17 sentyabr.- S. 5.

  41. İlk tanışlıq //Yaddaş.- 2006.- 18 mart.- S. 7.

  42. İncəsənət məktəbinin yeni həyatı //Mədəniyyət.- 2006.- 8 iyul.- S. 2.

  43. İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında “O olmasın, bu olsun”: [Ü.Hacıbəyovun operettasının tamaşaya qoyulması haqqında] //Kino+.- 2006.- 27 yanvar.- S. 14.

  44. Kərimov M. Üzeyir Hacıbəyov və Gürcüstan //Qo­bus­tan.- 2006.- №1.- S. 54-55.

  45. Koroğlu” televiziya filminin VII və VIII seri­ya­larının çəkilişləri başa çatıb //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 8 av­qust.- S. 8.

  46. Qabiloğlu E. Azərbaycan professional musi­qi­si­nin banisi: Üzeyir Hacıbəyovun bəstələdiyi himn xal­qı­mı­zın ruhu­nu ifadə edir //Elm, təhsil və həyat.- 2006.- 22 sent­yabr.- S.1-3.

  47. Qarabağlı S. “Arşın mal alan” Vyanada: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operettası Vyana şəhərinin Kamera Opera Teatrının səhnəsində] //Xalq qəzeti.- 2006.- 15 oktyabr.- S. 8.

  48. Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov - bəstəkar - kori­fey //Yaddaş.- 2006.- 1 iyul.- S. 1.

  49. Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacıbəyov - alim filoloq; Üze­yir bəy Hacıbəyov - jurnalist və ictimai xadim; Üzeyir bə­yin həyat və yaradıcılığı sovet hakimiyyəti dövründə //Yad­daş.- 2006.- 22 iyul.- S. 4- 6.

  50. Qarabağlı S. Ağır günün dostları: [Üzeyir Hacıbəyova Səməd Vurğunun dostluğu haqqında] //Musiqi dünyası.- 2006. - № 3-4/29.- S.7-10.

  51. Qarabağlı S. İnsanlığın fenomeni //Ulduz.- 2006.- № 10.- S.71.

  52. Qarabağlı S. Korifey //Musiqi dünyası.- 2006.- № 1-2/27.- S.27-35.

  53. Qarabağlı S. Musiqi mədəniyyətimizin korifeyi //Azər­baycan.- 2006.- 26 noyabr.- S. 5.

  54. Qarabağlı S. Şöhrət tapdı adınla bizim ana yur­dumuz //Musiqi dünyası.- 2006. - № 1-2/27.- S.36-39.

  55. Qarabağlı S. Üzeyir bəy - milli qeyrətin rəmzi //Yad­­daş.- 2006.- 16 sentyabr.- S. 1.

  56. Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov və Molla Nəs­rəd­din //Azərbaycan.- 2006.- 7 aprel.- S. 4.

  57. Qaranizadə J. Üzeyir Hacıbəyov: Müsahibimiz Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyinin direktoru S.Fərəcovdur //Azər­bay­can filmi.- 2006.- № 2-3.- S. 73.

  58. Qarayev Ə. Özümüzünkülər özümüzə ləkə yax­ma­ğa çalışırlar: “Üzeyir Hacıbəyovun heykəli nə mənim, nə də hansısa partiya rəhbərinin deyil ki, kimsə qərəzli mövqeyini bildirsin” //Olaylar.- 2006.- 9 iyun.- S. 8.

  59. Qocayeva A. Şərqdə opera sənətinin banisi //İki sahil.- 2006.- 16 sentyabr.- S. 8.

  60. Quliyev V. Üzeyir bəyin ilk müəllimi //Şuşa.- 2006.- 9 sentyabr.- S. 5.

  61. Quliyeva S. Üzeyir irsinin qoruyucusu //Mədəni- maarif.-2006.- №10.

  62. Quliyeva S. Xalq dastanı “Koroğlu”nun opera və kinoda təcəssümü //Kino+.-2006.- 13 oktyabr.

  63. Quliyeva S. Sənətimizin vüqar və iftixarı //Vəfa.-2006.- № 12.

  64. Quliyeva Z. Üzeyir Hacıbəyovun abidəsi açılacaq //Azərbaycan.- 2006.- 26 may.- S. 6.

  65. Qurbanlı R. “Arşın mal alan” üçün növbə: [Av­stri­­yanın paytaxtı Vyanada dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının premyerası haqqında] //Gün.- 2006.- 7-13 oktyabr.- S. 17.

  66. Mehdixanlı T. Yaddaşlarda əbədi yaşayanlar: Üze­yir Hacıbəyovun, Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin və kari­katuraçı rəssam Əzim Əzimzadənin ev-muzeyində xatırlamalar //Vətən səsi.- 2006.- 21 iyul.- S. 3.

  67. Məhərrəmova T. “Avropada Üzeyir bəyin hey­kəlinin açılışına sevinmiriksə, hara gedirik?”: Əbülfəs Qarayev Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdirən ziyalılar arasında münaqişələrin şişirdilməsinin əleyhinədir //Kaspi.- 2006.- 9 iyun.- S. 7.

  68. Məhərrəmova T. Üzeyir yaradıcılığı “Sönməyən ulduzlar”ın yozumunda //Kaspi .- 2006.- 29 iyun.- S. 7.

  69. Məmmədli S. Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığında xalq mahnılarının rolu //Mədəni-maarif.- 2006.- № 12.-S. 36-37.

  70. Mən sevgimi Üzeyir bəyə verdim: [25 il Üzeyir bəyin ev-muzeyinin direktoru işləmiş Səadət xanımın Üzeyir bəy haqqında söhbəti] //Gün.- 2006.- 11 mart.- S.20

  71. Milli sərvətimiz olan muğam yaşayır: [H.Əliyev adına Sarayda Ü.Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr olunmuş muğam konserti haqqında] //İki sahil.- 2006.- 14 iyun.- S. 2.

  72. Mövsümova S. Həmişəyaşar Məşədi İbad: Üzeyir Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” tamaşasının təqdimatı oldu //Paritet.- 2006.- 26-27 oktyabr.- S. 12.

  73. Muğam Teatrında Üzeyir Hacıbəylinin 120 illiyi mü­na­sibətilə konsert keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 28 iyul.- S. 8.

  74. Mustafayeva C. Musiqidə millilik və bəstəkar şəx­siyyəti //Mədəni-maarif işi.- 2006.- № 7.- S. 37-41.

  75. Nəcəfzadə A. Hacıbəyov, yaxud Hacıbəyli?: [Dün­ya şöhrətli bəstəkar Üzeyir bəy haqqında] //Qo­bus­tan.- 2006.- № 2.- S. 82- 83.

  76. Nəzakət. Müstəqillik günü ilə əlaqədar “Ər və ar­vad” tamaşası oynanıldı: [Slavyan Universitetində] //Səs.- 2006.- 18 oktyabr.- S. 12.

  77. Nəzakət. Opera və Balet Teatrının 98-ci möv­sü­mü...: Teatr ənənəvi olaraq “Arşın mal alan” operettasını te­atr­sevərlərə təqdim etdi //Səs.- 2006.- 21 sentyabr.- S. 12.

  78. Nəzakət. Üzeyir bəyin 120 illiyi ilə əlaqədar “Ər və Arvad” tamaşası oynanıldı: [Akademik Milli Dram Te­a­trının səhnəsində] //Səs.- 2006.- 20 sentyabr.- S. 12.

  79. Nəzakət. Üzeyir Hacıbəyovun dünyasını dəyiş­mə­sin­dən 58 il ötdü: O, təkcə Azərbaycanın deyil, bütün dün­ya­nın dahi bəstəkarıdır //Səs.- 2006.- 25 noyabr.- S.12.

  80. Nicat Ə. Dünya musiqisinin 25 ən parlaq incisi: Üze­yir Hacıbəyov, “Leyli və Məcnun” operasından Məc­nu­nun atasının ariyası //Hüriyyət.- 2006.- 26-29 oktyabr.

  81. Nicat Ə. Dünya musiqisinin 25 ən parlaq incisi: Üzeyir Hacıbəyov, “Koroğlu” operasından saray rəqsləri //Hür­riyyət.- 2006.- 14-17 dekabr.- S.14

  82. Nicat Ə. Sahibsiz Üzeyir bəy: Bu gün Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür //Hürriyyət.- 2006.- 18-20 sent­yabr.- S. 6.

  83. Niftəliyev B. Üzeyir bəyi düşünərkən: [Dahi bəs­tə­­­­karımız Ü.Hacıbəyo­vun 120 illiyinə ithaf olunmuş ey­ni ad­­lı 3 hissə­dən ibarət olan CD-nin buraxılması haqqında] //Azər­baycan.- 2006.- 20 avqust.- S. 5.

  84. Nizamiqızı S. Üzeyir Hacıbəyov təntənəsi //Olay­lar.- 2006.- 19 sentyabr.- S. 8.

  85. Nur İ. Niaqarada Üzeyir bəy musiqisi səsləndi: Nü­­­fuz­­lu festival dahi bəstəkarımızın əsəri ilə start götürdü //Eks­­press.- 2006.- 5-7 avqust.- S. 19.

  86. O olmasın, bu olsun” Opera Teatrı səhnəsində //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 29 oktyabr- 1noyabr.- S. 16.

  87. O olmasın, bu olsun”un ilk tamaşası olacaq: [Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teat­rın­da] //Azərbaycan.- 2006.- 14 mart.- S.6; Mədəniyyət.- 2006.- 18 mart.- S. 9; Yaddaş.- 2006.- 18 mart.- S. 5.

  88. Opera və Balet Teatrı yeni tamaşa hazırlayır: [Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” operettası] //Kino+.- 2006.- 20 yanvar.- S. 2.

  89. Paşayeva S. Dahi Azərbaycan bəstəkarı, peda­qoq və ic­timai xadim: Üzeyir Hacıbəyov-121 //Azad Azər­bay­can.- 2006.- 20 sentyabr.- S. 7.

  90. Rasim M. Azərbaycan musiqisi tarixən milli ide­a­logiya ilə bağlı olub: [Üzeyr Hacıbəyovun tədqiqatçısı, Fin­ladiyada yaşayıb yaradan soydaşımız Güntay Gəncalp ilə söh­bət] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 24-27 sentyabr.- S.13; Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 27 sent­yabr-1 oktyabr.- S.13.

  91. Rasim M. Üzeyir bəyin Azərbaycan davası: [Fin­landiyada yaşayıb-yaradan soydaşımız, tədqiqatçı Güntay Gəncalp ilə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 4-8 okt­yabr.- S. 13 [Əvvəli ötən sayımızda].

  92. Rəsul M. Üzeyir Musiqi Günü təntənə ilə keçirildi: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində; M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada; S.Bəhlulzadə adına Sərgi salonunda; Bakı Dövlət Sirkində] //Zaman.- 2006.- 19-20 sentyabr.- S. 2.

  93. Rzayeva B. Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inki­şafında Hacıbəylilər nəslinin xidmətləri //Musiqi dünyası.- 2006. - № 3-4/29.- S.10.

  94. Sevil. 18 sentyabr Milli Musiqi Günüdür //Mü­sa­vat.- 2006.- 18 sentyabr.- S. 4.

  95. Sevil. “Arşın mal alan” Vyanada tamaşaya qo­yul­­du: Ope­rettaya Qərbi Avropada ilk dəfə baxıldı //Həftə içi.- 2006.- 28 sentyabr.- S. 8.

  96. Şahverdiyev K. “Arşın mal alan”ın tarixindən //Şuşa.- 2006.- №2.- fevral.- S. 3.

  97. Şərif A. Cığıraçanlar nəslinin nümayəndəsi: XX əsr Azərbaycanın yaradıcı sülalələri: [Üzeyir Hacıbəyov, Sol­­tan Hacıbəyov və İsmayıl Hacıbəyov haqqında] //525-ci qə­­zet.- 2006.- 7 oktyabr.- S. 21.

  98. Şərqin ilk opera məkanı //Azərbaycan.- 2006.- 17 sent­yabr.- S. 5.

  99. Tahirə. Fərhad Xəlilov nikbindir: “Rəssamları­mızın gələcəyi çox parlaqdır”: [V.Səmədova adına Bədii Sərgi salonunda “Üzeyir Hacıbəyovun 120”, “Rəşid Behbudovun 90”, “Arşın mal alan”ın 90 illiyinə həsr olunmuş sərginin açılışında Fərhad Xəlilovun çıxışı] //Şərq.- 2006.- 2 iyun.- S. 14.

  100. Televiziya muğam müsabiqəsi - 2005-ə yekun vuruldu: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoni­yasında Ü.Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr edilmiş “Space” televi­ziyasının keçirdiyi eyni adlı müsabiqənin yekun konserti haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 11 iyun.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2006.- 11 iyun.- S. 2; Respublika.- 2006.- 11 iyun.- S. 5.

  101. Ü.Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans işə başlamışdır: [Təhsil Nazirliyinin, Azər­baycan Bəstəkarlar İttifaqının və Bakı Musiqi Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2006.- 24 may.- S. 7.

  102. Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyində yenidənqurma işləri aparılacaq //Yaddaş.- 2006.- 22 aprel.- S. 2.

  103. Ülvi A. “O olmasın, bu olsun” 95 ildən sonra Opera və Balet Teatrının səhnəsində //Xalq qəzeti.- 2006.- 22 okt­yabr.- S. 9.

  104. Üzeyir bəy deyirdi: [El mahnılarımız haqqında] //Azə­r­baycan.- 2006.- 17 sentyabr.- S. 5.

  105. Üzeyir Hacıbəylidən Vasif Adıgözəlova qə­dər... //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 19 sentyabr.- S.14.

  106. Üzeyir Hacıbəyov öz “Arşın mal alan”ı ilə milyon diplomatın bacarmadığını etdi: Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəylinin APA-ya eksklüziv müsahibəsi //İki sahil.- 2006.- 4 noyabr.- S. 8.

  107. Üzeyir Hacıbəyov sənətinə və şəxsiyyətinə ümum­­xalq məhəbbətinin ifadəsi //Azərbaycan.- 2006.- 19 sent­yabr.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2006.- 19 sentyabr.- S. 7.

  108. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan kinosu //Kino+.- 2006.- 29 sentyabr.- S. 4.

  109. Üzeyir Hacıbəyovun abidəsi Avstriyada qoyula­caq: [Bəstəkarın 120 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirlər haqqında] //Kaspi.- 2006.- 26 may.- S. 8.

  110. Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 120 illiyi­nə həsr edilmiş muğam konserti //Azərbaycan.- 2006.- 14 iyun.- S. 2; Ədəbiyyat.- 2006.- 15 iyun.- S. 1.

  111. Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 121 il­li­yinə həsr edilmiş musiqi bayramı //Xalq qəzeti.- 2006.- 19 sent­yabr.- S. 4.

  112. Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində musiqili-ədə­bi tədbir //Azərbaycan.- 2006.- 19 sentyabr.- S. 5.

  113. Üzeyir Musiqi Günü: [Üzeyir Musiqi Günü ilə əla­qə­dar Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevlə bir­gə İncəsənət xadimləri Fəxri Xiyabanda] //Şərq.- 2006.- 19 sent­­­yabr.- S. 14.

  114. Veysəlli N. Xalq bəstəkarı Üzeyir bəy Hacıbəyov //Mədəniyyət.- 2006.- 26 av­qust.- S. 5; 9 sentyabr.- S. 5.

  115. Vəliyev Y. Dahidən dərs alan dahi: [Ü.Hacıbəyovun Q.Qarayevin yaradıcılığında rolu] //Mədəni-maarif.- 2006.- № 9.- S.4-6.

  116. Vyana Kammeroper Teatrında “Arşın mal alan” operettasının hazırlıq işlərinə başlanılıb //525-ci qəzet.- 2006.- 12 avqust.- S. 12.

  117. Vyanada Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılış mərasimi olmuşdur //Yaddaş.- 2006.- 3 iyun.- S. 1.

  118. Zakir. Vyanada “Arşın mal alan”operettasının prem­­­ye­rası keçirilib //Səs.- 2006.-28 sentyabr.- S. 12.


  2007


  1. Abdulla A. Bu gün Üzeyir Hacıbəyovun do­ğum gü­nüdür //Bizim yol.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 13.

  2. Abdullayev A. Ü.Hacıbəyov və Ə.Bədəlbəyli: Məs­ləkdaşlar //Musiqi dünyası.- 2007. - № 1-2/31.- S.29.

  3. Adilqızı S. Bəşəriyyət tarixinin dahisi //Mədəni-maarif.- 2007.- №10.- S. 21-22.

  4. Adilqızı S. Bu günümüzlə səsləşən “Koroğlu”: [Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının premyerasının 70 illiyi münasibəti ilə] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 6.- S.57-59.

  5. Adilqızı S. Muzeylərdə...: Ü.Hacıbəyov və milli musiqi günü //Musiqi dünyası.- 2007. - № 3- 4/33.-S. 209.

  6. Aqilqızı S. Azərbaycan xalqının fədakarı - Üze­yir bəy Hacıbəyov //Təzadlar.- 2007.- 18-25 sentyabr.- S. 12.

  7. Arşın mal alan: [Teatrda Üzeyir Hacıbəyovun iki hissəli musiqili komediyasının tamaşası] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 18 yan­­var.- S. 15.

  8. Aydan. Bakı Musiqi Akademiyası əvvəlki adını istəyir: [Üzeyir Hacıbəyovun adının bərpa edilməsi ilə bağlı Xalq artisti Fərhad Bədəlbəylinin fikri] //Üç nöqtə.- 2007.- 14 fevral.- S. 13.

  9. Aydınoğlu T. Üzeyir Hacıbəyova molla­nəs­rəd­din­çi demək olarmı? //Xalq qəzeti.- 2007.- 13 aprel.- S. 7.

  10. Bayramova X. Üzeyir Hacıbəyovun xor əsərləri //Musiqi dünyası.- 2007.- № 3-4/33.- S.95.

  11. Cəfərov S. Üzeyir bəyin ruhuna //Vətən uğ­run­da.- 2007.- 3-9 mart.- S. 7.

  12. Əhmədov H. Dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyov həm də “Hesab məsələləri” adlı dərsliyin müəllifidir //Azər­bay­can müəllimi.- 2007.- 18 oktyabr.- S. 6.

  13. Əhmədov H. Korifey bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov Şərqdə milli opera sənətinin əsasını qoymuş unu­dul­maz şəx­siy­yətdir //Respublika.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 6.

  14. Ələddinqızı N. “Leyli və Məcnun” operası - 99: Lirik - teatr səsli, incə muğam ifaçılığına malik Hüseynqulu Sarabski Məcnun partiyasının ilk ifaçısı olmuşdur //Səs.- 2007.- 13 yanvar.- S. 12.

  15. Ələddinqızı N. Şəkili tamaşaçılara Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operası təqdim edilmişdir //Səs.- 2007.- 22 may.- S. 12.

  16. Ələsgərova G. Daim axtarışda: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi haqqında] //Mədəni-maarif işi.- 2007.- №½.- S. 35-36.

  17. Ələsgərova G. Səhnəmizin Koroğluları: [Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasında baş rolun müxtəlif ifa­çı­la­rı haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S.7.

  18. Ələsgərova G. 70 yaşlı “Koroğlu” operası //Mə­də­niy­yət.- 2007.- 4 may.- S.2; Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S.7; Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 3.

  19. Əliyev Z. İTV mədəniyyət tariximizin üzərinə şübhə toxumu səpməkdə məqsədlidirmi?: “Leyli və Məc­nun” operasını kim yazıb?: [İTV-nin “Yeni gün” pro­qramın­da Əməkdar artist, professor Zəhra Quliyevanın çıxışı ilə əla­qədar müəllifin açıqlamaları] //Azadlıq.- 2007.- 17 fev­ral.- S. 12.

  20. Fərəcov S. “Koroğlu” ucalığı: [Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operası haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 9.- S. 2-5.

  21. Fuad E. Başını dik tut, böyük xalqım, sənin Üze­yirin var...: Ustadı xatırlarkən... //Respublika.- 2007.- 10 may.- S. 12.

  22. Göyyallı X. Qüdrətli publisist //Mədəniyyət.- 2007.- 16 fevral.- S. 7.

  23. Gülər. Üzeyir Musiqisi Günündə: Milli musiq­i­mizin təntənəsi //Olaylar.- 2007.- 19 sentyabr.- S. 8.

  24. Hafizova S. Xalqın layiqli övladı //Kino+.- 2007.- 27 oktyabr.- S. 6; Mədəni-maarif.- 2007.- № 12.- S. 7-9.

  25. Hafizova S. Mənəvi dəyərlər körpüsü: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin yaradılması tarixindən] //Mədəni-ma­arif.- 2007.- №8.- S.35-38; Təzadlar.- 2007.- 22 may.

  26. Hafizova S. Üzeyir Hacıbəyov deputat kimi //Musiqi dünyası.- 2007.- № 3-4.- S. 26-28.

  27. Həmidova Z. O vaxt Üzeyir Hacıbəyova musi­qi­­­mizi avropalaşdırmaq əmr edilmişdi”: [Qarmon ustası Va­­­qif Əsədov ilə söhbət] //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 14.

  28. Həsənova T. Elmi-tədqiqat məbədi. I hissə //Təzadlar.- 2007.- 12-19 iyun.

  29. Həsənova T. Elmi-tədqiqat məbədi. II hissə //Təzadlar.- 2007.- 19-26 iyun; Mədəni-maarif.- 2007.- № 7.

  30. Həsənova T. “Koroğlu” dünəndən bu günə //Mədəniyyət.- 2007.- 2 aprel.

  31. Həsənova T. “Koroğlu”-70 //Musiqi dünyası.- 2007.- №3-4.- S. 29-30.

  32. Həsənova T. Oxşar taleli bəstəkarlar //Mədəniyyət.- 2007.- 18 sentyabr.

  33. Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasında lad funksionalığının bir aspektinə dair //Musiqi dünyası.- 2007.- № 1-2/31.- S. 65-67

  34. Həsənova S. Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasında musiqi dilinin lad xüsusiyyətləri //Musiqi dünyası.- 2007.- № 3-4/33.- S. 51.

  35. Həsənova T. Elmi-tədqiqat məbədi: [Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 7.- S. 33-37.

  36. Həsənova T. Elmi-tədqiqat məbədi: I hissə [Bəs­təkar Üze­yir Hacıbəyovun ev-muzeyi haqqında] //Təzadlar.- 2007.- 12-19 iyun.- S. 14.

  37. Həsənova T. “Koroğlu” dünəndən bu günə: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operası haqqında] //Mə­də­niy­yət.- 2007.- 20 aprel.- S. 6.

  38. Həsənova T. Oxşar taleli bəstəkarlar: [Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm Maqomayev haqqında] //Mə­də­niyyət.- 2007.- 14 sentyabr.- S.2; Mədəni-ma­arif.- 2007.- №12.- S.49-51.

  39. Hüseynov A. “Koroğlu” operasına laqeyd mü­na­­sibət bəsləmək olmaz: Koroğlu - 70 //Azərbaycan.- 2007.- 9 okt­­­yabr.- S. 8.

  40. Xatirələrdən boylanan bəstəkar: [Üzeyir bəyə Səa­dət Qarabağlının ithaf etdiyi “Ustadı xatırlarkən” adlı kom­pakt diski (SD) haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 8 ap­rel.- S. 6.

  41. Xatun. Akademiyanı Üzeyir bəyin evi hesab edi­­rik: [Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bə­dəl­bəy­li] //Ayna.- 2007.- 14 aprel.- S. 20.

  42. Xatun. Üzeyir bəyin adı akademiyaya qay­ta­rıl­malıdır: Bakı Musiqi Akademiyasının yubileyinə hazırlaşan kol­lektiv ilk növbədə buna nail olmağa çalışır //Ayna.- 2007.- 2 fev­ral.- S. 8.

  43. Xəlilzadə F. İki dahinin amal birliyi: [Səadət Qarabağlı və Əməkdar jurnalist Tahir Aydınoğlunun “ Üzeyir bəy Hacıbəyov” və “Molla Nəsrəddin” adlı topluları haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 3 oktyabr.- S. 8.

  44. Xiləli A. Böyük sənətkara ehtiram: [Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə həsr olunmuş “Ustadı xatırlarkən...” və “Hacıbəylilərin musiqi dünyası” adlı disklərin təqdimat mə­­ra­simi] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 4 may.- S. 2.

  45. İbrahimov N. Oxucuya //“Üzeyir Hacıbəyov en­sik­lopediyası”.- B., 2007.- S. 3-4.

  46. İbrahimova V. Tarixi vərəqləyərkən //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.

  47. Kamal Y. Ağcabədidə Üzeyir bəy günləri //Azər­baycan.- 2007.- 26 sentyabr.- S. 6.

  48. Qarabağlı S. Bir daha “Leyli və Məcnun” haqqında //Qobustan.- 2007 .-№ 1.- S.70-72.

  49. Qarabağlı S. Bütün dövrlərin dahi sənət­karı //Xalq qəzeti.- 2007.- 25 noyabr.- S. 6.

  50. Qarabağlı S. Operamızın şah əsəri: [Ü.Hacı­bəyovun “Koroğlu” operasının ilk tamaşasının 70 illiyi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 27 aprel.- S. 5.

  51. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyovun yaratdığı bəstə­kar­lıq məktəbi qüruba doğru gedir: Bəstəkarlar İttifaqının VIII qurultayından qeydlər //Təzadlar.- 2007.- 10-17 iyul.- S. 14.

  52. Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacıbəyovun yaşadığı ün­­vanlar //Azərbaycan.- 2007.- 18 sentyabr.

  53. Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyova qətiyyətlə “Mol­lanəsrəddin”çi demək olar!: [Xalq qəzetinin 13 aprel 2007-ci il tarixli nömrəsində Tahir Aydınoğluna “Üzeyir Hacıbəyova mollanəsrəddinçi demək olarmı” məqaləsinə cavab] //Xalq qəzeti.- 2007.- 29 iyul.- S. 6.

  54. Qəhrəmanov Ə. Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri Nax­çı­van səhnəsində //Musiqi dünyası.- 2007.- №1-2.- S. 133-135.

  55. Qiyas Ə. Üzeyir Hacıbəyovun kinosu: Onun hətta hər bir felyetonuna belə ekran həyatı vermək olar //Ki­no+.- 2007.- 14 sentyabr.- S. 6.

  56. Qocayeva A. “Arşın mal alan” uşaqların ifa­sında: [Uşaq Estetik Studiyası bazasının nəzdində “Günay” Uşaq Teatrının tamaşası] //İki sahil.- 2007.- 19 sentyabr.- S. 6.

  57. Quliyev Ü. Üzeyir Hacıbəyov və Naxçıvan mədəniyyəti //AMEA. Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri, ictimai və hümanitar elmlər seriyası.- 2007.- №3.- S. 259-263.

  58. Quliyeva S. Azərbaycan xalqının fədakarı - Üzeyir bəy Hacıbəyov //Təzadlar.- 2007.- 18-25 sentyabr.

  59. Quliyeva S. Bu günümüzlə səsləşən “Koroğlu” //Mədəni maarif.-2007.- № 6.

  60. Quliyeva S. Xalqı oyanışa səsləyən “Koroğlu” //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 27 aprel.

  61. Məhərrəmova T. Şəxsiyyət kamilliyinin zir­və­si //Kaspi.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 16.

  62. Məlikzadə S. Ömər Eldarov: “Vyanada Üzeyir bə­yə qoyulan abidənin müəllifi mənəm”: [Xalq rəs­samı ilə mü­sahibə] //Zaman.- 2007.- 3-5 fevral.- S. 21.

  63. Məmmədov Ə. Üzeyir bəy Hacıbəyli - iste­dad­ların böyük təəssübkeşi //525-ci qəzet.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 7.

  64. Məmmədov O. “Koroğlu” operasının 70 yaşı qeyd edildi: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində “Koroğlu” ope­ra­sı­nın 70 illiyinə həsr edilən tədbirin keçirilməsi haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 7.

  65. Mənəvi dəyərlər körpüsü //Mədəni-maarif.- 2007.- № 8; Təzadlar.-2007.- 20-22 may.

  66. Mirzəbəyli İ. Ötən illərin sehirli melodiyası: “Kor­oğ­lu”nun ilk tamaşasını müşayiət etmiş orkestrin tərkibində Ələkbər bəy Nəzərli və qardaşı Mehdi bəy də vardı: “Koroğlu” operası - 70 //Xalq qəzeti.- 2007.- 14 yanvar.- S. 5.

  67. Mövsümova S. Zəmanə dəyişdikcə, Məşədi İbad­lıq da müasirləşir: [Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində Üze­yir bəyin “O olmasın, bu olsun” operettasının motivləri əsa­sında Tamara Vəliyeva və Faiq Sücəddinovun “Mən dəyə­rəm min cavana” əsəri] //Paritet.- 2007.- 13-14 dekabr.- S. 13; Ekspress.- 2007.- 13 dekabr.- S. 13.

  68. Musiqi əlaqələri: [Vyana Kammeroper Teat­rın­da dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun “Ar­şın mal alan” operettasının alman dilində prem­ye­rası] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 20 iyul.- S. 6.

  69. Musiqidə xəlqilik: 18 sentyabr Üze­yir Musiqi Günüdür //Azərbaycan.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 7.

  70. Mükərrəmoğlu M. Üzeyir Musiqi Günü böyük təntənə ilə qeyd edildi //Xalq qəzeti.- 2007.- 19 sentyabr.- S. 5; Üç nöqtə.- 2007.- 19 sentyabr.- S. 13; Kaspi.- 2007.- 19 sent­yabr.- S. 11; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 19 sentyabr.- S. 8.

  71. Namazov İ. Ölkəmizdə “Üzeyir Hacıbəyov Mu­si­qisi Günü” qeyd edilir //Xalq qəzeti.- 2007.- 18 sent­yabr.- S. 4.

  72. Nəzakət. Koroğlu operasının 70 illik yubileyi qeyd olundu: Tamaşa Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığının və mil­li akademik sənətin əsil himninə çevrilib //Səs.- 2007.- 1 iyun.- S. 12.

  73. Nicat Ə. Dünya musiqisinin 25 ən parlaq incisi: Üzeyir Hacıbəyov, “Əsgərin ariyası” //Hürriyyət.- 2007.- 1-4 fevral.- S. 14.

  74. Nizamiqızı H. Üzeyir bəyin bağı satıldı: [Mər­də­kanda] //Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 3.

  75. O olmasın, bu olsun”un 50 illik yubileyi qeyd edilir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Dövlət Film fon­dunun təşkilatçılığı ilə] //Azər­baycan.- 2007.- 18 mart.- S. 8.

  76. 18 Sentyabr - Milli Musiqi Günüdür //Xəzər.- 2007.- 15 sentyabr.- S. 19.

  77. Orxan. Üzeyir Hacıbəyov haqqında elektron dərsliyin təqdimat mərasimi keçirildi: [Bakı Caz Mərkəzində] //Yaddaş.- 2007.- 26 aprel.- S. 2.

  78. Şərqin böyük dühası //İki sahil.- 2007.- 19 sent­yabr.- S. 6.

  79. Şərqin ilk operası “Leyli və Məcnun” qu­rul­tay iştirakçılarında böyük maraq doğurmuşdur //Azər­baycan.- 2007.- 20 noyabr.- S. 6.

  80. Turanə. Musiqi Festivalına start verildi: [M.Ma­qomayev adına Dövlət Filarmoniyasında Musiqi Teat­r­ının və “Leyli və Məcnun” operasının 100 illiyinə həsr olun­­­muş tədbir haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 6 fevral.- S. 8; Olay­lar.- 2007.- 22 fevral.- S. 16.

  81. Turanə. O olmasın, bu olsun: Opera və Balet Teat­rının səhnəsində //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 2 mart.- S. 8.

  82. Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin”: [Şir­məm­məd Hüseynov və Mirabbas Aslanovun eyni adlı ki­ta­bı] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 21 sentyabr.- S. 8.

  83. Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin yeni kor­pusunun açılışı olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 19 sent­yabr.- S. 6.


  2008


  1. Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəylinin adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı: Bakı şəhəri, 18 sentyabr 2008 ci il //Azərbaycan.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 1; Respublika.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 2; Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 2.

  ­­­­­­­­­­­­­­­__________________


  1. Abdullazadə G., Abbasova İ. Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası haqqında bəzi düşüncələr /Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S. 3-6.

  2. Adilqızı S. Milli operamızın qaranquşu: Dahi bəs­tə­karımız Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının ya­ranmasından 100 il keçdi //Yeni Mədəni-maarif.- 2008.- № 3.- S. 7-9.

  3. Adilqızı S. Üzeyir dünyasının nadir incisi - “Leyli və Məc­nun” //Təzadlar.- 2008.- 29 yanvar.- S. 12.

  4. Ağayeva S. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasında Leyli obrazının ifasında dönüş mərhələsi /Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S.75-78.

  5. Ağcabədidə Üzeyir Hacıbəyov adına Qarabağ Mu­ğam Mərkəzi istifadəyə verilmişdir: [Eyni zamanda Üzeyir Hacıbəyovun büstünün açılışı olmuşdur] //Azərbaycan.- 2008.- 23 sentyabr.- S.5; Xalq qəzeti.- 2008.- 23 sentyabr.- S.2; Respublika.- 2008.- 23 sentyabr.- S.6; İki sahil.- 2008.- 23 sentyabr.- S.15; Ekspress.- 2008.- 23 sentyabr.- S.10.

  6. Ankarada “Leyli və Məcnun” operasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş rəsm sərgisi açılmışdır: [TÜRKSOY təşkilatının binasında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 14. x

  7. Arşın mal alan” Fransadan döndü: [1925-ci ildə Pa­ris­də oynanılan tamaşanın afişası, fotoşəkilləri və tamaşa haq­qın­da qısa məlumatların əks olunduğu arxiv sənədləri Azərbaycana gəti­rilib] //Hürriyyət.- 2008.- 6 fevral.- S.14; Səs.- 2008.- 6 fev­ral.- S.12; Palitra.- 2008.- 6 fevral.- S.16; Mərkəz.- 2008.- 6 fev­ral.- S.15.

  8. Aydınoğlu T. Üzeyir Hacıbəyov irsinə sonsuz mə­həb­bət //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 may.- S.7.

  9. Aydınoğlu T. Üzeyir Hacıbəyov milli mədəniyyə­ti­mizin tarixidir: [Səadət Qarabağlı ilə söhbət] //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sentyabr.- S.6.

  10. Azərbaycanın mənəvi qüvvələrinin ən tam ifa­də­si: Üzeyir bəy Hacıbəyovun anadan olmasının 123 illiyi münasibətilə //Hürriyyət.- 2008.- 16-19 sentyabr.- S.13.

  11. Babaşova V. «O olmasın, bu olsun» (“Məşədi İbad”) Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində yeni quruluşda //Kredo.- 2008.- 12 iyul.

  12. Babayeva T. Yandı canım hicr ilə...: Şərqin ilk ope­rası 100 yaşını qeyd edir //Xəzər.- 2008.- 12 yanvar.- S. 18.

  13. Behbudqızı S. Bu gün Milli Musiqi Günüdür: Bəs milli musiqimiz necədir? //Həftə içi.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 8.

  14. Biz hamımız Üzeyir bəyin çörəyini yeyirik //Azad­lıq.- 2008.- 20 fevral.- S. 15.

  15. Cəfərli A. 100-cü “Leyli və Məcnun”un biletləri 20 gün qabaqcadan satılıb qurtarmışdı...: Operanın 100 illiyində 100-cü dəfə Məcnun olan xanəndə bunu Üzeyir bəyin dahiliyi ilə bağ­layır: [Xalq artisti Mənsum İbrahimov ilə müsahibə] //Azadlıq.- 2008.- 31 yanvar.- S. 13. (ardı var).

  16. Cəfərli A. “Leyli və Məcnun”un analoqu yoxdur: Ley­­li və Məcnun-100: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovla söhbət] //Azad­lıq.- 2008.- 1 fevral.- S. 13; Əvvəli: Azadlıq.- 2008.- 31 yan­v­ar.- S. 13.

  17. Çəmənli M. Yüz il səhnədə: “Leyli və Məcnun”- 100 //Azərbaycan.- 2008.- 12 yanvar.- S. 12.

  18. Çingizqızı G. İsti daş: [Heykəltaraş Tokay Məm­mə­dov və Ömər Eldarovun yaratdığı bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov obrazı haq­qın­da] //Mədəni-maarif.- 2008.- №½.- S.14-15.

  19. Çingizqızı G. Muzey zənginləşir: 18 sentyabr Milli Musiqi Günüdür //Respublika.- 2008.- 18 sentyabr.- S.6. (bax: muzey)

  20. Dadaşov A. Üzeyir bəy ideyası //Qobustan.- 2008.- № 1.- S. 48-53.

  21. Elmi-praktik konfrans: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-mu­zeyində “Leyli və Məcnun” operasının 100 illiyi mü­na­sibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 1 fevral.- S. 1.

  22. Əfəndiyeva İ. Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan bəstəkarlarının yaradı­cılığında ənənələri: (Milli harmoniyanın əsasında) /Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S.27-39.

  23. Ələsgərova G. İsti daş //Yeni mədəni-maarif.- 2008.- № ½.

  24. Əlifoğlu V. Koroğlunun Gorus səfəri //Ədalət.- 2008.- 1 mart.

  25. Əliyev Z. Ölüm yatağında çəkilən rəsm //Mə­də­niy­yət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 6.

  26. Əliyeva J. Üzeyir bəy musiqisi Türkiyədə //Mədə­niyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 4.

  27. Əsədova G. Leylinin anası rolunun gənc ifaçısı: [Afaq Ağayeva ilə söhbət] //Paritet.- 2008.- 29-30 yanvar.- S. 13.

  28. Əsgərova F. Üzeyir Hacıbəyov və Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun”u //Musiqi dünyası.- 2008.- №1.-2(35).- S. 64-65.

  29. Fərəcov S. Kiçik Şuşanın dünya boyda səsi: “Leyli və Məcnun” operasının 100 illik yubileyinin nəşrinə yazılmış ön söz //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 3-4.

  30. Fərəcov S. Musiqimizə təcavüz: Söhbət ermənilərin Üzeyir musiqisini mənimsəməsindən gedir //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 6-7.

  31. Fərəcov S. Yüz il əvvəl qoyulan təməl daşı //Mə­də­niy­yət.- 2008.- 25 yanvar.- S. 5.

  32. Fərhadqızı Ş. Bir ovuc Şuşa torpağı: Görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi onun xatirəsini yaşadan əşyaları qoruyur, yaşadır və nümayiş etdirilir //Ekran efir.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 7.

  33. Günay. 100 yaşlı tamaşa //Paritet.- 2008.- 24-25 yan­var.- S. 13.

  34. Günay. Üzeyir Hacıbəyovu Amerikanın bütün uni­ver­­sitetlərində tanıyırlar: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində 100 yaş­lı “Leyli və Məcnun” adlı sərginin açılışı] //Paritet.- 2008.- 26-28 yan­var.- S. 16.

  35. Hafizova S. Xalqın ən xəlqi övladı //Mədəniyyət.-2008.- 30 yanvar.

  36. Hafizova S. Tarixi yaşadan məbədlər //Mədə­niy­yət.- 2008.- 7 iyun.

  37. Heydər Əliyev Fondunun “Üzeyir dünyası” və “Azərbaycan muğam ensiklopediyası” layihələrinin təqdimatı olmuşdur: [Layihələrin təşəbbüsçüsü, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Gülüstan sarayında mərasimi açaraq nitqi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 18 sentyabr.- S.3; //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sentyabr.- S.3; Respublika.- 2008.- 18 sentyabr.- S.3; Səs.- 2008.- 18 sentyabr.- S.3; Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S.2.

  38. Həsənova C. “Leyli və Məcnun” operası Ü.Hacıbəyovun lad nəzəriyyəsinin təşəkkülündə ilkin mərhələ kimi //Musiqi dünyası.- 2008. - №1- 2/35.- S.150.

  39. Həsənova C. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məc­nun” operasının tamaşaya qoyulmasının 100 illiyi tamam oldu //Xalq qəzeti.- 2008.- 25 yanvar.- S.7; Bakı zaman.- 2008.- 26-27 yan­var.- S.15.

  40. Həsənova C. Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasında melodik lad modulyasiyalarına dair/Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S.42-49.

  41. Həsənova T. 100 yaşlı “Leyli və Məcnun” rəs­sam­ların yaradıcılığında //Mədəniyyət.- 2008.- 30 yanvar.- S.4.

  42. Həsənova T. ADR və Hacıbəyli qardaşları: [Üze­yir və Cey­hun] //Mədəniyyət.- 2008.- 31 may.- S. 5.

  43. Həsənova T. Dahilərdən dahilərə: Leyli və Məc­nun-100 //Mədəniyyət.- 2008.- 25 yanvar.- S. 5.

  44. Həsənova T. Tarixi yaşadan məbədlər //Mədəniyyət.- 2008.- 7 iyun.

  45. Həsənova T. Üzeyir ocağında “Leyli və Məcnun” işığı //Musiqi dünyası.- 2008. - № 1-2 /35.- S.66.

  46. Xəlilzadə F. Məşədi İbad yeni quruluşda //Azər­bay­can.- 2008.- 15 iyul.

  47. Xəllilzadə F. Millətin övladı olmaq şəraiti: 18 sent­yabr Üzeyir Musiqi Günüdür //Azərbaycan.- 2008.- 18 sent­yabr.- S. 6.

  48. Kərimli S. “Leyli və Məcnun” 15 saylı orta mək­təbdə //Mədəniyyət.- 2008.- 25 yanvar.- S. 5.

  49. Qafarova Z. Azərbaycan opera sənətində Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının ənənələri /Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S.21-26.

  50. Qafarova Z. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məc­nun” operası //Respublika.- 2008.- 27 yanvar.- S. 5.

  51. Qafarova Z. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məc­nun” operası: Ley­­li və Məcnun-100 //Musiqi dünyası.- 2008.- № 1-2/35.- S.62-63.

  52. Qaliboğlu E. 123 yaşlı Üzeyir Hacıbəyli: “Kor­­oğlu” uvertürası, “Sənsiz” romansı və Dövlət Himni onun yaradı­­­­cılığının bənzərsiz zirvəsidir //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sent­yabr.- S. 14.

  53. Qaliboğlu E. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi dünya mu­siqi mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olub: Opera və Balet Teatrın­da “Leyli və Məcnun” operasının tamaşası oldu //Xalq cəb­həsi.- 2008.- 26 yanvar.- S. 14.

  54. Qarabağlı S. Əbədi ömür qazananlar: [Ümummilli li­de­rin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin sütunu, dünya şöh­rətli bəs­təkar Üzeyir Hacıbəyova verdiyi qiymət] //Azər­baycan.- 2008.- 9 may.- S. 9.

  55. Qarabağlı S. Şərqin dünyanı valeh edən ilk operası: Ley­­li və Məcnun – 100 //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 yanvar.- S. 8.

  56. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov: Moskva, 1939-cu il //Musiqi dünyası.- 2008.- № 1.- S. 10-11.

  57. Qocayeva A. Tarixlə addımlayan opera //İki sahil.- 2008.- 17 yanvar.- S. 6.

  58. Qorxmaz. Şərqdə ilk operanın 100 yaşı tamam olur: Da­hi Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının ilk tama­şa­sı 1908-ci il yanvarın 12-də nümayiş etdirilib //525-ci qəzet.- 2008.- 12 yanvar.- S. 1; 24.

  59. Quliyev V. Üzeyir bəy - millətin Məcnunu //525-ci qə­zet.- 2008.- 12 yanvar.- S. 17.

  60. Quliyeva S. Üzeyir dünyasının nadir incisi – “Leyli və Məcnun” //Təzadlar.- 2008.- 29 yanvar- 5 fevral.

  61. Quliyeva Y. Ü.Hacıbəyov və Naxçıvan //Yeni mədəni-maarif.- 2008.- № 8.- S. 53-55.

  62. Qurbanov A. Əsrin yaddaşı: Leyli və Məcnun- 100 //Respublika.- 2008.- 26 yanvar.- S. 5.

  63. Leyli və Məcnun” haqqında Rə­biyyət Aslanova ilə söhbət //Mədəniyyət.- 2008.- 30 yanvar.- S. 5.

  64. Leyli və Məcnun” bir eşq əfsanəsi, könül sev­dasıdır //Azər­baycan.- 2008.- 19 mart.- S. 10; İki sahil.- 2008.- 13 mart.- S. 6.

  65. Leyli və Məcnun” operasının 100 illiyinə həsr olun­­muş elmi-praktik konfrans: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muze­yin­də] //Azərbaycan.- 2008.- 26 yanvar.- S. 7.

  66. Məhərrəmova T. 100 il ərzində dəyərini itirməyən şah abidə: Şərqin ilk operası bu gün də ilahi məhəbbətin tərən­nüm­çü­südür //Kaspi.- 2008.- 25 yanvar.- S. 16.

  67. Məhərrəmova T. “Üzeyir Hacıbəyovun ya­rat­dıq­larını itirə bilərik”: [Xalq artisti, Kamera Orkestrinin dirijoru Tey­mur Göyçayevlə müsahibə] //Kaspi.- 2008.- 15 aprel.- S. 12.

  68. Milli musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəylinin xati­rəsi yad edilmişdir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmək­daşları, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, musiqi icti­ma­iy­yə­ti­nin nümayəndələri Fəxri Xiyabanda abidəni ziyarət etməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 19 sentyabr.- S.5; Res­pub­li­ka.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 6; Ekspress.- 2008.- 19 sent­yabr.- S. 11; Mədəniyyət 2008.- 20 sentyabr.- S. 4.

  69. Musiqi ictimaiyyəti Üzeyir Hacıbəylinin adının akademiyaya qaytarılımasına sevinir: Azərin: “Mən oranı həmişə Üzeyir bəyin adına tanımışam”: [Əməkdar artist] //İki sahil.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 16.

  70. Mükərrəmoğlu M. Böyük musiqi bayramı: 18 sent­yabr Milli Musiqi Günüdür: [Üzeyir Hacıbəyov haq­qında] //Xalq qəzeti.- 2008.-18 sentyabr.- S. 6.

  71. Mükərrəmoğlu M. “Leyli və Məcnun” operasının tama­şaya qoyulmasından 100 il ötür //Xalq qəzeti.- 2008.- 8 yan­var.- S. 6.

  72. Mürvətqızı S. Türksoy Opera Cünləri: dəyərli ənənə bərpa edilir //525-ci qəzet.- 2008.- 5 sentyabr.- S. 7.

  73. Nəbioğlu R., Əmrullayeva M. Şərqin ilk operası: “Ley­li və Məcnun” //Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyun.- S. 7.

  74. Nəcəfov F. Milli operamızın iftixarı: [Üzeyir bəy yadigarı “Koroğlu” operası haqqında] //Kaspi.- 2008.- 17 sent­yabr.- S. 11.

  75. Nəzakət. Leyli və Məcnun - 100: Opera Teatrı­mı­zın möhtəşəm abidəsi //Səs.- 2008.- 17 yanvar.- S. 12; Kaspi.- 2008.- 26-28 yanvar.- S.22-23.

  76. Niftəliyev E. Berlində Arşın mal alan tamaşası gös­tərilib //Pa­litra.- 2008.- 30 mart.- S.15; Səs.- 2008.- 30 mart.- S. 12.

  77. Nizamiqızı H. Füzuli eşqi+Üzeyir bəy məhəbbəti= “Ley­li və Məcnun” //Mədəniyyət.- 2008.- 25 yanvar.- S. 4.

  78. Nüşabə. Azərbaycan mədəniyyətinin Amerika və Av­ro­pada yayılmasına çalışıram: [Aleksandra Sultanzadə: “Ha­zır­da ABŞ-da Azərbaycanın yaradıcılıqla məşğul olan ziya­lı­larının böyük bir qismi yaşayır”: [Amerikada yaşayan həm­yerlimiz vokal ifaçısı ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 23 sent­yabr.- S. 11.

  79. O olmasın, bu olsun” yeni quruluşda: [Xalq artis­ti Cənnət Səlimovanın quruluşunda] //İki sahil.- 2008.- 14 iyun.- S. 8; Mərkəz.- 2008.- 10 iyun.- S. 11.

  80. Parlaq sənət incisi: Leyli və Məcnun-100 //Qo­­bustan.- 2008. - №1.- S. 4-5.

  81. Rüstəmova S. Musiqi Günündə acı notlarla //Mə­dəniyyət.- 2008.- 18 sent­yabr.- S. 5.

  82. Sabirqızı Ü. Leyli və Məcnun: Şərqin ilk ope­ra­sının 100 yaşı tamam olur //Mədəniyyət.- 2008.- 18 yanvar.- S. 5.

  83. Sadıqov R. İlk milli operamız “Leyli və Məcnun” Azərbaycan mətbuatında //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 avqust.

  84. Sadıqov R. İlk operamız milli mətbuatımızda: XX əs­rin 10-cu illəri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 25 yanvar.- S.1,3.

  85. Samirə. “Leyli və Məcnun”un ariyaları pantomim şək­lində: Operanın yubileyinin dünya tanıtımı: [YUNESKO-nun mən­zil-qərargahında Üzeyir Hacıbəylinin eyni adlı əsərinin 100 il­liyi] //Həftə içi.- 2008.- 26-27 iyun.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 26 iyun.- S. 14; Üç nöqtə.- 2008.- 26 iyun.- S. 13; İki sahil.- 2008.- 26 iyun.- S. 6.

  86. Samirə. Runçak muzeyimizi zənginləşdirdi: [Uk­ray­­nalı dirijor Vladimir Runçak Dnepropetrovsk teatrında ta­ma­şa­ya qoyulmuş “Arşın mal alan” səhnə əsəri barədə bütün mə­lu­mat­ların surətini Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinə hədiyyə et­miş­dir] //Həftə içi.- 2008.- 22 aprel.- S. 8.

  87. Sevinc. Əsl sənət əsəri acizdir [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Musiqi Gününə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 5.

  88. Səfərova Z. 100 yaşlı “Leyli və Məcnun” //Pən­cə­rə.- 2008.- № 1.- S.22-23.

  89. Səfərova Z. Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığının tədqiqi: Azərbaycan musiqi­şünaslığının əsas araşdırma mövzusu kimi /Bəstəkarlar İttifaqında keçirilən konfransın materialları.- B., 2008.- 16 sentyabr.

  90. Sultan M. Tükənməz mənəviyyat mənbəyi: [Nax­çıvan Dövlət Universitetində milli musiqi günü münasibətilə tədbir] //İki sahil.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 16.

  91. Şəfəq R. 18 sentyabr Üzeyir Musiqi Günüdür //Kre­do.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 1.

  92. Şirinov E. Üzeyir Hacıbəyov dühası: “Leyli və Məc­­nun” operasının yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş yubi­ley tədbiri keçirildi //Təzadlar.- 2008.- 29 yanvar.- S. 14.

  93. Tofiq H. “Arşın mal alan” 4 dildə tamaşaya qo­yu­lub: ADU-nun tələbələri gözəl ifaları ilə tamaşaçı rəğbətini qa­z­anıb //Azad Azərbaycan.- 2008.- 9 aprel.- S. 7.

  94. Turan. Dahi bəstəkarın ev-muzeyində konsert oldu //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 5.

  95. Turan. Musiqi bayramının səs sorağı: [“Ü.Hacıbəyov şəxsiyyəti və yaradıcılığı barədə nə bilirsiniz” adlı sorğu] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 6.

  96. Üzeyir bəy Hacıbəyov: “Azərbaycan”ın ilk redak­torları //Azərbaycan.- 2008.- 14 sentyabr.- S. 4.

  97. Üzeyir bəyi öz dilimizdə oxuyacağıq: [100 il öncə fars dilində nəşr edilmiş dərs vəsaiti] //Həftə içi.- 2008.- 13-15 sent­yabr.- S. 8.

  98. Üzeyir Hacıbəyov: “Leyli və Məcnun”dan “Ko­roğ­lu”ya qədər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 1 fevral.- S. 1.

  99. Üzeyir Hacıbəyovdan başlayan musiqi nəslimiz fəryad içindədir”: [Bəstəkar Ruhəngiz Qasımova ilə söhbət] //Üç nöqtə.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 13.

  100. Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin eksponatları zənginləşir: [Çin Xalq Respublikasından muzeyə 3 ədəd disk gətirilmişdir] //Səs.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 12.

  101. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” opera­sı­nın 100 illik yubileyi qeyd edilmişdir //Azərbaycan.- 2008.-26 yan­var.- S.7; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 yanvar.- S. 4.

  102. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”undan “Koroğlu”ya qədər məqaləsindən //Qobustan.- 2008.- № 1.- S. 3

  103. Üzeyir Musiqi Gününə həsr edilmiş tədbirlər planı hazırlanıb //Səs.- 2008.- 3 sentyabr.- S. 12.

  104. Vəliyev M. “Leyli və Məcnun” operasının yubileyi ke­çiril­mişdir: [Səbail rayonunun 51 saylı orta məktəbində] //Res­pub­lika.- 2008.- 24 yanvar.- S. 3.

  105. Yaqublu N. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Him­ni­nin müəllifi - Üzeyir Hacıbəyov //525-ci qəzet.- 2008.- 14 iyun.- S. 23.

  106. Yüzillikləri fəth edəcək sənət: 18 sentyabr Azər­baycan Milli Musiqi Günüdür //Səs.- 2008.- 18 sentyabr.- S.13.

  107. Zöhrabov R. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında muğamlardan istifadə məsələləri /Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S.6-15.

  Yüklə 2,67 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə