AZƏrbaycan respublikasinin müLKİ prosessual məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcatYüklə 5,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/22
tarix04.12.2016
ölçüsü5,67 Kb.
#787
növüQaydalar
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 5, maddə 439
17.  
16 iyun 2007-ci il tarixli 385-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 7, maddə 712
18.  
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  389‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 8, maddə 756
19.  
2  iyun  2008‐ci  il  tarixli  618‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 462
20.  
13  iyun  2008‐ci  il  tarixli  648‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, №7, maddə 602
21.  
28 oktyabr 2008‐ci il tarixli  707‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  14 dekabr 2008‐ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci 
il, № 12, maddə 1046
22.  
26  may  2009‐cu  il  tarixli  819‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, 
№ 06, maddə 402) 
23.  
01  fevral  2010‐cu  il  tarixli  950‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 fevral 2010-cu il, № 43
, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010‐cu il, 
№ 2, maddə 75) 
24.  
5  mart  2010‐cu  il  tarixli  972‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 
qəzeti, 17 aprel 2010‐cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010‐cu il, 
№ 04, maddə 276) 
MƏCƏLLƏYƏ EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 
1 
28  dekabr  1999‐cu  il  tarixli,  780‐IQ  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasi  Mülki  Prosessual 
Məcəlləsinin  Təsdiq  edilməsi,  qüvvəyə  minməsi  və  bununla  bağli  hüquqi  tənzimləmə  məsələləri 
haqqinda”  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 
2000‐ci il, № 1, maddə 17) ilə təsdiq edilmişdir. 
2 
5 mart 2010‐cu il tarixli 972‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti, 17 aprel 2010‐cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010‐cu il, № 
04, maddə 276) ilə 8.3‐cü maddə əlavə edilmişdir. 
3 
23 dekabr 2005‐ci il tarixli 32‐IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006‐cı il, № 2, maddə 64) ilə 10.2‐ci maddəsinə ikinci cümlə 
əlavə edilmişdir. 

26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 10.9‐cu maddə çıxarılmışdır. 
5 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, № 8, maddə 598) ilə 13.6‐cı maddə yeni redaksiyada 
verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
13.6.  Qüvvədə  olan  normativ  hüquqi  aktlarla  hüquqlar  və  azadlıqlar  pozulduqda,  bu  Məcəllə  ilə 
müəyyən  edilmiş  qaydada  Azərbaycan  Respublikasının  Ali  Məhkəməsi  sorğu  ilə  Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir. 

6 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, № 8, maddə 598) ilə Məcəlləyə 13.7‐cı maddə əlavə 
edilmişdir. 
7 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə yeni məzmunda 14.5‐ci maddə əlavə edilmişdir. 
8 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 19‐cu maddəyə yeni məzmunda “Qeyd” hissəsi əlavə edilmişdir. 
9 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  19.2.2‐ci  maddədə  “birbaşa  qohumudursa  və  qohumu  olmuşsa,  ya  da  qohumluq 
əlaqəsindədirsə” sözləri “qohumudursa və ya qohumu olmuşsa” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
10 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 19.3‐cü maddədə “qohumluq əlaqəsində” sözləri “qohum” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
11 
2  iyun  2008‐ci  il  tarixli  618‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  21.5‐ci  maddədə  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  100  mislinədək  miqdarda”  sözləri  “yüz  on  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
12 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  21.3‐cü  maddəyə  yeni 
məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir və 21.6‐cı maddə əlavə edilmişdir. 
13 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  22.5‐ci  maddədə 
məhkəməsinin bütün tərkibinə və ya” sözləri “məhkəməsində işə baxan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
14 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 7, maddə 712) ilə 23.2‐ci maddədə ʺapellyasiyaʺ 
sözündən sonra ʺinstansiyasıʺ sözü əlavə edilmişdir. 
15 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 7, maddə 712) ilə 23.4‐cü maddə çıxarılmışdır. 
16 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 3‐cü fəslin adında “Aidiyyət” sözü “Məhkəmə aidiyyəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
17 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 26.1‐ci maddədə “şəxslərlə” sözü “şəxslər” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
18 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 7, maddə 712) ilə 27‐ci maddə çıxarılmışdır. 
19 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 32.1‐ci maddədə “iddia qaldıra” sözləri “ərizə verə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

20 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402)  ilə 32.4‐cü maddədə “hakim” sözündən sonra “işin aidiyyəti üzrə göndərilməsi  və ya 
aidiyyət haqqında ərizənin rədd edilməsi barədə” sözləri əlavə edilmişdir. 
21 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 32.5‐ci maddədə “15” rəqəmi “10” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 
22 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə Məcəlləyə yeni məzmunda 32.6‐cı və 32.7‐ci maddələr əlavə edilmişdir. 
23 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  4‐cü  fəslin  və  33‐cü  maddənin  adında  “Məhkəmə”  sözü  “Ərazi”  sözü  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
24 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  7,  maddə  712)  ilə  34‐cü  maddəsinin  birinci 
cümlədən  ʺ,  beynəlxalq  müqavilələrdən  irəli  gələn  mübahisələr  üzrə  iqtisad  məhkəməsiʺ  sözləri 
çıxarılmışdır. 
26  may  2009‐cu  il  tarixli  819‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 34‐cü maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Mülki işlərin rayon (şəhər) məhkəmələrinə aidiyyəti 
25 
20  iyun  2003‐cü  il  tarixli  490‐IIQ  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Seçki  Məcəlləsinin 
müddəalarının  pozulmasına  görə  məsuliyyət  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003‐cü il, № 6, maddə 279) ilə 34‐cü maddəyə 
ikinci cümlə əlavə edilmişdir. 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  7,  maddə  712)  ilə  34‐cü  maddəsinin  ikinci 
cümlədə  ʺAzərbaycan  Respublikasının  Apellyasiya  Məhkəməsiʺ  sözləri  ʺapellyasiya  instansiyası 
məhkəmələriʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
28 oktyabr 2008‐ci il tarixli 707‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  14  dekabr  2008‐ci il,  №  279,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik Toplusu,  2008‐ci  il, 
№  12,  maddə  1046)  ilə  34‐cü  maddənin  ikinci  cümləsində  ʺrayon  (şəhər)  məhkəmələri  və  yaʺ  sözləri 
çıxarılmışdır. 
26 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 36.4‐cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
36.4. Psixi  pozuntu  ilə əlaqədar qanunla  müəyyən  edilmiş qaydada  fəaliyyət qabiliyyəti  olmayan 
hesab  edilmiş  şəxslərə,  habelə  cinayət  törətməyə  görə  3  ildən  artıq  müddətə  azadlıqdan  məhrum 
olunmağa məhkum olunmuş şəxslərə qarşı nikahın pozulması haqqında iddialar iddiaçının yaşadığı yerə 
görə verilə bilər. 
27 
7  sentyabr  2004‐cü  il  731‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarında  dəyişikliklər  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 

2004‐cü  il,  №  10,  maddə  761)  ilə  36.8‐ci  maddədə  “hüquqpozmalar”  sözü  “xətalar”  sözü  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
28 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 36.13‐cü maddədə “bu maddəyə” sözləri “bu Məcəllənin 36.1‐36.12‐ci maddələrinə” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
29 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  38‐ci  maddənin  mətni  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Müflisləşmə (iflas) haqqında işlərə borclunun yaşadığı yerdə baxılır. 
30 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 40.4‐cü maddədə “bu maddənin” sözləri “bu Məcəllənin 40.1‐40.3‐cü maddələrinin” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
31 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 43.1‐ci maddəyə yeni redaksiyada ikinci cümlə əlavə edilmişdir. 
32 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 43.2‐ci maddə yeni redaksiyada verilmişdirş 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
43.2.  Birinci  instansiya  üzrə  iki  məhkəmənin  icraatında  eyni  tərəflər  arasında,  eyni  predmet  və 
əsaslar üzrə eyni mübahisəyə dair işlər olduqda da bu maddənin qaydaları tətbiq olunur. 
33 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  44.2.4‐cü  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
44.2.4. əgər məhkəməyə iddia verilmişdirsə; 
34 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  yeni  məzmunda  44.2.5‐ci 
maddə əlavə edilmişdir və  44.2.5‐ci maddə müvafiq olaraq 44.2.6‐cı maddə hesab edilmişdir. 
35 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 45.2‐ci maddədə “5” rəqəmi “10” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 
36 
4  mart  2005‐ci  il  856‐IIQD  nömrəli  “Fövqəladə  vəziyyət  haqqındaʺ  Azərbaycan  Respublikası 
Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  əlavələr və 
dəyişikliklər  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi  barədə” 
Azərbaycan Respublikasinin Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005‐ci il, 
№ 4, maddə 278) ilə Məcəlləyə 45.6‐cı maddə əlavə edilmişdir. 
37 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  52.4‐cü  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

52.4.  Məhkəmə  prosesin  istənilən mərhələsində  tərəfləri  iddia  üzrə  və  ya  onun  bir  hissəsi  üzrə 
barışdırmağa kömək etməlidir. 
38 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 54.1‐ci maddədən “, işi xitam etmədən” sözləri çıxarılmışdır. 
39 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 54.2‐ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
54.2. İddiaçı özünün başqa şəxslə əvəz edilməsinə razı olmadıqda, həmin şəxs mübahisə predmeti 
barədə müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs kimi işə daxil ola bilər. 
40 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 54.3‐cü maddə çıxarılmışdır. 
41 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 56‐cı maddə çıxarılmışdır. 
42 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 57.2‐ci maddədən “və ya barışıq sazişi bağlamaq” sözləri çıxarılmışdır. 
43 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 5, maddə 439) ilə 63.4‐cü maddədən “və ya rəy 
verməkdən imtina etməyə görə” sözləri çıxarılmışdır. 
26  may  2009‐cu  il  tarixli  819‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 63.4‐cü maddədə “qəsdən” sözü “bilə‐bilə” sözləri ilə əvəz edilmişdirş 

Yüklə 5,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə