AZƏrbaycan respublikasinin müLKİ prosessual məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcatYüklə 5,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/22
tarix04.12.2016
ölçüsü5,67 Kb.
#787
növüQaydalar
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  155.1‐ci  maddənin  birinci 
cümləsində “ iş üzrə qətnamə çıxarılana qədər cavabdeh” sözləri “Cavabdeh” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
71 
2  iyun  2008‐ci  il  tarixli  618‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 462) ilə 158.5.2‐ci maddədə “müəyyən 
edilmiş şərti maliyyə vahidi məbləğinin 200 misli miqdarında” sözləri “iki yüz iyirmi manat” sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 
72 
01  fevral  2010‐cu  il  tarixli  950‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  24  fevral  2010‐cu  il,  №  43,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu,  2010‐cu  il,  №  2,  maddə  75)  ilə  160.1‐ci  maddədən “məhkəmə  qətnamələrinin  icrası  üçün 
müəyyən edilmiş qaydada” sözləri çıxarılmişdir. 
73 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 168.1‐ci maddənin birinci cümləsində “iddia ərizəsinin surətini və ona əlavə edilmiş 
sənədləri  cavabdehə  göndərir  və  ya  təqdim  edir”  sözləri  “iddia  ərizəsinin  surətinin  və  ona  əlavə 
edilmiş sənədlərin cavabdehə rəsmi qaydada verilməsini təmin edir” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
74 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  168.2‐ci  maddənin  birinci  cümləsində  “cavabdehə”  sözündən,  ikinci  cümləsində  isə 
“sənədlərin” sözündən sonra “rəsmi qaydada” sözləri əlavə edilmişdir. 
75 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  169.4‐cü  maddədə  “Bu  maddədə”  sözləri  “Bu  Məcəllənin  169.1‐169.3‐cü 
maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
76 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  170.3‐cü  maddədə  “Bu  maddədə”  sözləri  “Bu  Məcəllənin  170.1‐ci  və  170.2‐ci 
maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
77 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 

06, maddə 402) ilə 172.1‐ci maddədə “qətnamə” sözü “həmin işin həllinə dair qətnamə və ya qərardad” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
78 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  172.3‐cü  maddədə “qətnamə”  sözü  “onların  həllinə  dair  qətnamə  və ya  qərardad” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
79 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  176.5‐ci  maddənin  birinci  cümləsində  “və  ya  maqnitofon  yazısından”  sözləri  “, 
həmçinin məhkəmənin icazəsi ilə kompyuterdən istifadə etməklə” sözləri ilə əvəz edilmişdir və ikinci 
cümlə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Kino  və  fotoçəkilişə,  video  yazıya,  canlı  yayımla  radio  və  teletranslyasiyaya  işdə  iştirak  edən 
şəxslərin razılığı nəzərə alınmaqla məhkəmənin icazəsi ilə yol verilir. 
80 
2  iyun  2008‐ci  il  tarixli  618‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  177.3‐cü  maddədə  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  50  mislinədək  miqdarda”  sözləri  “əlli  beş  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
81 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402)  ilə 179.1‐ci maddədə “çağırış vərəqələrinin”  sözləri “məhkəmə bildirişlərinin”  sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 
82 
2  iyun  2008‐ci  il  tarixli  618‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  180.3‐cü  maddədə  “şərti 
maliyyə vahidinin yüz mislinədək məbləğdə” sözləri “yüz on manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
83 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  185.2‐ci  maddədə  “çağırış  vərəqəsi”  sözləri  “məhkəmə  bildirişi”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
84 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 185.7‐ci maddə çıxarılmışdır. 
85 
2  iyun  2008‐ci  il  tarixli  618‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  186.2‐ci  maddədə  “şərti 
maliyyə vahidinin yüz mislinədək” sözləri “yüz on manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
86 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  187‐ci  maddənin  birinci 
cümləsindən “rəy verməkdən imtinaya ” sözləri çıxarılmışdır. 
87 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  191.1‐ci  maddənin  ikinci  cümləsində  “ərizələrdə”  sözündən  sonra  “də”  bağlayıcısı 
əlavə edilmişdir və “olunmalıdır” sözü “oluna bilər” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
88 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  216‐cı  maddənin  adında 
çıxarılması” sözündən sonra “və elan edilməsi” sözləri əlavə edilmişdir və  yeni məzmunda 216.4‐cü 

maddə əlavə edilmişdir. 
89 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  217.2‐ci  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
217.2. Qətnamə işin baxılması və həll olunması zamanı qüvvədə olan maddi və prosessual hüquq 
normalarına uyğun çıxarılmalıdır. 
90 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 220.6‐cı maddədən “və qətnaməni dərhal icraya yönəltdiyi” sözləri çıxarılmışdır. 
91 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  227.1‐ci  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
227.1. Məhkəmə qətnaməsi həmin işə baxılması qurtardıqdan sonra tərtib edilməlidir. 
92 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  227.2‐ci  maddədə  ikinci  cümlə  üçüncü  cümlə  hesab  edilmişdir  və  yeni  məzmunda 
ikinci cümlə əlavə edilmişdir. 
93 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 227.3‐cü maddədə “göndərilməli və ya təqdim edilməlidir” sözləri “rəsmi qaydada 
verilməlidir” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
94 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  229.3‐cü  maddədə  “etmək və  ya  əlavə  qətnamənin  çıxarılması  barədə  məhkəmə 
qərardadından” sözləri “barədə qərardaddan və ya əlavə qətnamədən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
95 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  7,  maddə  712)  ilə  230.1‐ci  maddədə 
ʺapellyasiyaʺ sözündən sonra ʺinstansiyasıʺ sözü əlavə edilmişdir. 
96 
24  dekabr  2002‐ci  il  tarixli  409–IIQD  nömrəli  “Məhkəmə  qərarlarının  icrası  haqqında” 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2003‐cü  il,  №  1,  maddə  23)  ilə  230.3‐cü 
maddədən “və  məcburi  qaydada  icra  ediləcəyi  müddət  keçməmişdirsə”  sözləri  çıxarılmışdır.  Əvvəlki 
redaksiyada deyilirdi: 
230.3. Qətnamə icra edilməmişsə və məcburi qaydada icra ediləcəyi müddət keçməmişdirsə onun 
izah edilməsinə yol verilir. 
97 
24  dekabr  2002‐ci  il  tarixli  409–IIQD  nömrəli  “Məhkəmə  qərarlarının  icrası  haqqında” 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003‐cü il, № 1, maddə 23) ilə 231‐ci maddənin 
adında  “dəyişdirilməsi”  sözündən  sonra  “icra  üzrə  icraatın  dayandırılması”  sözləri  əlavə  edilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d  ə  2 3 1 .   Qətnamənin  icrasına  möhlət  verilməsi  və  ya  onun  hissə‐hissə  icra  edilməsi, 
qətnamənin icra üsulunun və qaydasının dəyişdirilməsi 

98 
24  dekabr  2002‐ci  il  tarixli  409–IIQD  nömrəli  “Məhkəmə  qərarlarının  icrası  haqqında” 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2003‐cü  il,  №  1,  maddə  23)  ilə  məcəlləyə  yeni 
231.3‐cü maddə əlavə edilmişdir; 
99 
24  dekabr  2002‐ci  il  tarixli  409  –  IIQD  nömrəli  “Məhkəmə  qərarlarının  icrası  haqqında” 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi  barədə  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2003‐cü  il,  №  1,  maddə  23)  ilə  məcəlləyə  yeni 
231.3‐cü  maddənin  əlavə  edilməsiylə  əlaqədar  olaraq  köhnə  231.3‐cü  maddə  231.4‐cü  maddə  hesab 
edilmiş və həmin maddədə “dəyişdirilməsi” sözündən sonra “icra üzrə icraatin dayandırılması” sözləri 
əlavə edilmişdir; 
100 
26 dekabr 2006‐cı il tarixli 219‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  1,  maddə  3)  ilə  Məcəlləyə  aşağıdakı 
məzmunda 231.5‐ci maddə əlavə edilmişdir. 
101 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 233.2‐ci maddə çıxarılmışdır. 
102 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  234‐cü  maddədə  “Dərhal  icra  edilmə  halları  istisna  olmaqla,  qətnamə”  sözləri 
“Qətnamə” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
103 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 235‐ci maddə çıxarılmışdır. 
104 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 236‐cı maddədə “dərhal icraya yönəlməyən” sözləri çıxarılmışdır. 
105 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 237‐ci maddə çıxarılmışdır. 
106 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  239‐cu  maddədə  “çağırış  vərəqəsi”  sözləri  “məhkəmə  bildirişi”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
107 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 241.5‐ci maddədə “iddianın” sözündən sonra “və ya onun hissəsinin” sözləri əlavə 
edilmişdir. 
108 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 243‐cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d  ə  2 4 3 .  Qiyabi qətnamənin surətinin göndərilməsi 
Məhkəmə  iclasına  gəlməyən tərəfə  qiyabi  qətnamə  çıxarıldığı  vaxtdan  sonra  10  gündən  gec 
olmayan müddətdə göndərilir və ya təqdim olunur. 

109 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  244‐cü  maddədə  “qətnaməni  aldıqdan”  sözləri  “qətnamənin  ona  rəsmi  qaydada 
verilməsindən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
110 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 
251‐ci maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
İşə baxılmasının təzələnməsi. İkinci qiyabi məhkəmə qətnaməsi 
111 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  253.2.1‐ci  maddədə  “maddəsində”  sözü  “və  251‐ci  maddələrində”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
112 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 253.2.3‐cü maddə çıxarılmışdır. 
KM1 
Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin  254.1.4‐cü  maddəsinin «Konstitusiya 
Məhkəməsinin  icraatı  qaydasında  mülki,  cinayət və  ya  inzibati  qaydada  baxılan  başqa bir  iş  həll 
edilməyincə, işə  baxmaq  mümkün  olmazsa»  müddəası  məhkəmə  tərəfindən  müvafiq  növ  icraat  üzrə 
çıxarılmış  qərarın,  qətnamənin,  hökmün,  qərardadın  qanuni  qüvvəyə  minməsini  ehtiva  edir.  ( 
«Azərbaycan» qəzeti, 28 mart № 72 2004‐cü il, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 
Məlumatı  1/2004
113 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004‐ci  il,  №  8,  maddə  598)  ilə  Məcəlləyə  254.1.6‐cı  maddə 
əlavə edilmişdir. 
114 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  255.0.5‐ci  maddənin 
sonundakı nöqtə nöqtəli vergüllə əvəz edilmişdir və 255.0.6‐cı maddə əlavə edilmişdir. 
115 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə Məcəlləyə yeni məzmunda 255.0.7‐ci maddə əlavə edilmişdir. 
116 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 

Yüklə 5,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə