Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi vəYüklə 390,62 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.12.2016
ölçüsü390,62 Kb.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında 

yaradılmış dövlət agentliyi  dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq 

edilməsi barədə

[1]

 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

 

 Azərbaycan  Respublikası  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinin  və  onun  yanında 

yaradılmış dövlət  agentliyinin  və dövlət  xidmətlərinin  fəaliyyətini  təmin  etmək 

məqsədilə qərara alıram:

[2]

 

1.  

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə 

təsdiq edilsin (əlavə olunur - əlavə 1).

 

2.  

Azərbaycan  Respublikasının  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi  yanında  Dövlət 

Meliorasiya  və  Su  Təsərrüfatı  Agentliyi  haqqında  Əsasnamə  təsdiq  edilsin  (əlavə 

olunur - əlavə 2).[3]

 

3.  

Azərbaycan  Respublikasının  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi  yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur - əlavə 3).

[4]

 

4.  

Azərbaycan  Respublikasının  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi  yanında  Dövlət 

Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur - əlavə 

4).


 

5.

  Azərbaycan  Respublikasının  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi  yanında  Kənd 

Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə 

olunur - əlavə 5).

[5]

 

6.  

"Bəzi  fəaliyyət  növlərinə  xüsusi  razılıq  (lisenziya)  verilməsi  qaydalarının 

təkmilləşdirilməsi  haqqında"  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2002-ci  il  2 

sentyabr  tarixli  782  nömrəli  Fərmanı  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 

Toplusu,  2002-ci  il,  №  9,  maddə  555)  ilə  təsdiq  edilmiş  əlavə  №  2  -  "Xüsusi  razılıq 

(lisenziya)  tələb  olunan  fəaliyyət  növlərinin  siyahısı"nın  10-cu  və  11-ci  bəndlərində 

"Azərbaycan  Respublikasının  İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyi"  sözləri  "Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilsin.

 

7.

  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  aşağıda  göstərilən  Fərmanları 

qüvvədən düşmüş hesab edilsin:

 

7.1.


  

"Dövlət  Aqrar  İslahatı  Komissiyasının  yaradılması  haqqında"  Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 2 mart tarixli 290 nömrəli Fərmanı;

 

7.2.  

"Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Aqrar  İslahatı  Komissiyası  haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci 

il 14 aprel tarixli 313 nömrəli Fərmanı;

 

7.3.


  

"Kənd təsərrüfatında nümunəvi özəl təsərrüfatların formalaşmasına yardım 

üzrə  Dövlət  Komissiyasının  yaradılması  haqqında"  Azərbaycan  Respublikası 

Prezidentinin 1996-cı il 19 sentyabr tarixli 495 nömrəli Fərmanı;

 

7.4.


  

"Kənd  təsərrüfatında  özəl  təsərrüfatların  formalaşmasına  yardım  üzrə 

Dövlət  Komissiyası  haqqında"  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2000-ci  il  7 

fevral tarixli 275 nömrəli Fərmanı.

 

8.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki: 

8.1.

  

Azərbaycan  Respublikasının  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinin  və  onun yanında  yaradılmış  dövlət agentliyinin və  dövlət  xidmətlərinin  işçilərinin  say 

həddini bir ay müddətində müəyyən etsin;[6]

 

8.2.  

normativ hüquqi aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini 

hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

 

8.3.  

bu  Fərmanla  ləğv  edilən  Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Aqrar  İslahatı 

Komissiyasının müvafiq sənədlərinin, Kənd Təsərrüfatında Özəl Bölmənin İnkişafına 

Yardım  Agentliyinin  sənədlərinin  və  əmlakının  Azərbaycan  Respublikasının  Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinə təhvil verilməsini təmin etsin;

 

8.4.  

Bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

 

9.  Azərbaycan  Respublikasının  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi  bu  Fərmandan  irəli gələn məsələləri öz səlahiyyətləri daxilində həll etsin.

 

10. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

 

İlham ƏLİYEV, 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

  

Bakı səhəri, 20 aprel 2005-ci il

 

                 № 226 

 

ƏLAVƏ 3 

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

 

2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli Fərmanı ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında

 

 

 

ƏSASNAMƏ

[36]

 

 

 

IÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

  

1.

  Azərbaycan  Respublikasının  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi  yanında 

Dövlət  Baytarlıq 

Nəzarəti  Xidməti

 (bundan  sonra  -  Dövlət  Xidməti)  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

"Aqrar  bölmədə  idarəetmənin  təkmilləşdirilməsi  tədbirləri  haqqında"  2004-cü  il  23  oktyabr 

tarixli 467 nömrəli Sərəncamına əsasən yaradılmışdır.

 

2.

  Dövlət  Xidməti  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  heyvanların  (mal-qaranın, 

quşların, balıqların, vəhşi heyvanların və başqalarının) müxtəlif xəstəliklərdən qorunmasını 

və  onların  müalicəsini,  əhalinin  insan  və  heyvanlar  üçün  ümumi  olan  xəstəliklərdən 

qorunmasını,  ölkə  ərazisinin  xarici  dövlətlərdən  keçə  biləcək  yoluxucu  xəstəliklərdən 

qorunmasını  təmin  edən,  heyvan  mənşəli  məhsulların  və  xammalın  zəruri  baytarlıq-

sanitariya keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.

 


3.

  

Dövlət  Xidməti  öz  fəaliyyətində  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və 

sərəncamlarını,  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  qərar  və  sərəncamlarını, 

Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq  müqavilələri,  Azərbaycan 

Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin normativ hüquqi aktlarını, qərar və əmrlərini və 

bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

 

4.  Dövlət Xidməti bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan vəzifə və funksiyalarını bilavasitə və Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, 

ictimai təşkilatlarla və digər hüquqi şəxslərlə əlaqəli şəkildə həyata keçirir.

 

5.

   Dövlət  Xidməti  müstəqil  balansa,  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  sərəncamında  olan 

dövlət  əmlakına,  xəzinə  və  bank  hesablarına,  Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  gerbinin 

təsviri,  Azərbaycan  Respublikası  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinin  və  öz  adı  əks  olunmuş 

möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.

 

6.

   Dövlət  Xidmətinin  saxlanılması  xərcləri  Azərbaycan  Respublikasının  dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

 

7.

   Dövlət Xidməti Bakı şəhərində yerləşir.

 

II. DÖVLƏT XİDMƏTİNİN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ

 

8.   Dövlət Xidmətinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

8.1.


 

profİlaktiki,  epizootiya  əleyhinə,  sanitariya  və  digər  baytarlıq  tədbirləri  həyata 

keçirməklə mal-qaranı və başqa heyvanları (xəzdərililəri, balıqlan, anlan, vəhşi heyvanları və 

s.) xəstəliklərdən qorumaq;

 

8.2.


 

heyvandarlıqda  istehsalın  və  məhsuldarlığın  artırılması  məqsədilə  baytarlıq 

xidmətinin həyata keçirilməsini təmin etmək;

 

8.3. 

əhalini insan və heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərdən qorumaq;

 

8.4.


 

Azərbaycan  Respublikasının  ərazisini  xarici  ölkələrdən  keçə  biləcək  yoluxucu 

xəstəliklərdən səlahiyyətləri daxilində qorumaq;

 

8.5.  

heyvan,  heyvandarlıq  məhsulları  və  xammal  sahibləri  tərəfindən  Azərbaycan 

Respublikasının baytarlıq təbabəti qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarət etmək;

 

8.6.  

baytarlıq  preparatlarının,  yemlərinin  və  yem  əlavələrinin,  biostimulyatorların  və 

hormonların təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə nəzarət etmək;

 

8.7.  

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

III. DÖVLƏT XİDMƏTİNİN ƏSAS FUNKSİYALARI

 

9.   Dövlət  Xidməti  ona  həvalə  olunmuş  vəzifələrə  uyğun  olaraq  aşağıdakı  funksiyaları həyata keçirir:

 

9.1.  

ölkədə  heyvan  xəstəliklərinin  profilaktikası  və  ləğvi  üzrə  tədbirlərin  yerinə 

yetirilməsini təmin edir;

 

9.2.  

baytarlıq-sanitariya  baxımından  yüksək  keyfiyyətli  heyvan  mənşəli  məhsulların  və 

xammalın istehsalı zamanı baytarlıq tələblərinin gözlənilməsinə nəzarət edir;

 

9.3.  

ölkəyə  yoluxucu  və  ekzotik  xəstəliklərin  keçirilməsinin  və  yayılmasının  qarşısını 

almaq məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirir;

 

9.4.  

səhiyyə orqanları ilə birlikdə insan və heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərə qarşı 

tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir;

 

9.5.  

heyvanların  xüsusi  təhlükəli  xəstəliklərinin  profilaktikasına  dair  milli  proqramların 

hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir;

 


9.6.

  

qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  dövlət  baytarlıq  nəzarətində  olan  yüklərin  ölkə daxilində daşınmasına və tranzitinə, heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın, 

quş,  balıq  və  arıçılıq  məhsullarının  idxalına  və  ixracına  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş 

hallarda və qaydada baytarlıq nəzarətini həyata keçirir;

 

9.7.  

baytarlıq  preparatlarının,  yemlərin  və  yem  əlavələrinin,  hormonların,  bioloji 

stimulyatorların  istehsalına  və  dövriyyəsinə  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  qaydada 

nəzarət edir;

 

9.8. baytarlıq  təbabətinə  aid  təlimat,  göstəriş,  tövsiyə  və  qaydaların  qüvvədə  olan qanunvericilik  aktlarına  və  beynəlxalq  normativlərə  uyğunlaşdırılmasına  dair  təkliflər 

hazırlayır və Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir;

 

9.9.            heyvanların  xəstəliklərdən  qorunması  üçün  lazım  olan  bioloji  preparatlara, ləvazimatlara,  alətlərə,  müalicə,  dezinfeksiyaedici  və  digər  vasitələrə  olan  tələbatı 

müəyyənləşdirir  və  bu  barədə  Azərbaycan  Respublikası  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinə 

təkliflər verir;

 

9.10. 

epizootiya  əleyhinə  tədbirlər  planı  hazırlayır  və  təsdiq  edilmək  üçün  Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir;

 

9.11. 

xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı baytarlıq preparatlarının ehtiyatını yaradır;

 

9.12.


 

beynəlxalq  ticarətdə  Ümumdünya  Heyvan  Sağlamlığı  (OİE)  və  digər  beynəlxalq 

təşkilatların  tələblərinə  uyğun  öhdəliklərə  və  qaydalara  əməl  edilməsini  səlahiyyətləri 

daxilində təmin edir;

 

9.13.


 

heyvan  xəstəlikləri  ilə  mübarizədə  dünya  baytarlıq  təcrübəsində  qəbul  olunmuş 

müxtəlif vasitələrdən istifadə edilməsini təmin edir;

 

9.14. 

baytarlıq  sahəsində  fəaliyyət  göstərən  hüquqi  və  fiziki  şəxslər  tərəfindən  ətraf 

mühitin  çirklənməsinin  qarşısını  almaq  və  nəticələrinin  aradan  qaldırılması  istiqamətində 

səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görür;

 

9.15.


 

baytarlıq  elminin  inkişafı,  mütəxəssislərin  hazırlanması  və əlavə  təhsili üçün 

səlahiyyətləri daxilində zəruri tədbirlər həyata keçirir; 

[37]

 

9.16. 

heyvandarlıq obyektlərinin, sallaqxanaların, ət, süd və digər heyvan mənşəli məhsul 

emal  edən  müəssisələrin,  bazarların,  xammal  anbarlarının  baytarlıq  sanitariya  nəzarətini 

həyata  keçirir,  həmin  obyektlərin  tikintisinin  və  yenidən  qurulmasının,  habelə  yerqazma 

işlərinin baytarlıq ekspertizasının aparılmasını təmin edir;

 

9.17. 

mülkiyyət formasından asılı olmayaraq qanunvericiliyə uyğun olaraq bütün hüquqi 

və fiziki şəxslərə baytarlıq xidmətinin göstərilməsini təşkil edir;

 

9.18. 

tabeliyindən  və  mülkiyyət  formasından  asılı  olmayaraq  bütün  təşkilatların, 

müəssisə  və  idarələrin,  fiziki  şəxslərin  heyvandarlıq,  quşçuluq,  balıqçılıq  və  arıçılıq 

təsərrüfatlarında xəstəliklərə qarşı baytarlıq tədbirlərinin aparılmasına nəzarət edir;

 

9.19.


 

baytarlıq  preparatlarının,  yem  və  yem  əlavələrinin  istehsalı  zamanı  standartlara, 

texniki şərtlərə və baytarlıq tələblərinə riayət edilməsinə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada heyvan xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi zamanı bioloji, kimyəvi və digər 

baytarlıq preparatlarının istifadə olunmasına nəzarəti həyata keçirir;

 

9.20. 

başqa  dövlətlərdən  yoluxucu  və  ekzotik  heyvan  xəstəliklərinin  və  törədicilərinin 

ölkəyə  gətirilməsinin  və  yayılmasının  qarşısını  almaq  məqsədilə  müvafiq  baytarlıq 

tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin edir;

 

9.21. Dövlət Xidmətinin fəaliyyəti üzrə ayrılmış büdcə vəsaitinin məqsədli istifadəsi üçün müvafiq  proqramlar  və  xərc  smetaları  tərtib  edib  Azərbaycan  Respublikasının  Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir;

 


9.22.          büdcə  vəsaitinin  istifadəsi  barədə  müəyyən  olunmuş  qaydada  Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə hesabat verir;

 

9.23. dövlət  büdcəsi  və  digər  mənbələr  hesabına  alınmış  baytarlıq  preparatlarının saxlanmasına (daşınmasına) və istifadəsinə nəzarəti təşkil edir;

 

9.24.  

müəyyən  edilmiş  hallarda  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  baytarlıq  sahəsində 

beynəlxalq  təşkilatlarda  Azərbaycan  Respublikasını  təmsil  edir  və  onlarla  əməkdaşlığı 

həyata keçirir;

 

9.25.


  

müəyyən  edilmiş  qaydada  baytarlıq  sahəsində  uçot  və  hesabatların  aparılmasını 

təmin edir, heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunu aparır;

 

9.26.  

qanunvericiliyə uyğun olaraq digər funksiyaları həyata keçirir.

 

IV. DÖVLƏT XİDMƏTİNİN HÜQUQLARI

 

10.  Dövlət  Xidməti  bu  Əsasnamə  ilə  müəyyən  edilmiş  vəzifələri  yerinə  yetirmək  və funksiyaları həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

 

10.1. hüquqi  və  fiziki  şəxslər  tərəfindən  baytarlıq  təbabəti  sahəsində  Azərbaycan Respublikasının  qanunvericiliyinə  əməl  edilməsinə  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş 

qaydada nəzarəti həyata keçirmək;

 

10.2.


      

baytarlıq  preparatlarının  istehsalına,  keyfiyyətinə,  sınaqdan  keçirilməsinə, 

saxlanmasına,  daşınmasına,  satışına,  idxal  və  ixracına  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş 

hallarda  və  qaydada  səlahiyyətləri  daxilində  nəzarət  etmək,  yeni  baytarlıq  preparatlarına, 

avadanlıqlarına və yem əlavələrinə rəy vermək;

 

10.3.      

dövlət  sərhədində (dövlət  sərhədinin  buraxılış  məntəqələrində  istisna  olmaqla), 

nəqliyyatda,  bazarda,  yarmarkalarda  və  sərgilərdə,  istehsal  və  satış  yerlərində  dövlət 

baytarlıq  nəzarətində  olan  yüklərə  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  qaydada  dövlət 

baytarlıq nəzarətini təşkil etmək; 

[38]

 

10.4. 

heyvan  saxlayan,  habelə  heyvan  mənşəli  məhsulların  və  xammalın  emalı, 

saxlanılması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə epizootiya əleyhinə 

və baytarlıq-sanitariya tədbirlərinin aparılması üçün icrası məcburi olan göstərişlər vermək;

 

10.5.


 

xüsusi  təhlükəli  heyvan  xəstəlikləri  baş  verdikdə  karantin  qoyulan  ərazidə 

qoruyucu-karantin,  xüsusi  baytarlıq  və  digər  tədbirlərin  aparılması  qaydalarını 

müəyyənləşdirmək,  bu  xəstəliklərin  yayılma  təhlükəsi  olan  zonalarda  qanunvericiliklə 

müəyyən  edilmiş  hallarda  və  qaydada  məhdudiyyət  və  xəbərdarlıq  təyinatlı  tədbirlər 

görmək;


 

10.6.


 

heyvandarlıq  binalarının,  heyvandarlıq  məhsulları  və  xammalı  istehsal  və  emal 

edən  müəssisələrin  texnoloji  normativlərinə,  baytarlıqda  işlədilən  kimyəvi,  bioloji  və 

farmakoloji preparatların dövlət standartları və texniki şərtləri layihələrinə rəy vermək;

 

10.7.


 

mal-qaranın  və  digər  heyvanların  yoluxucu  xəstəlikləri  müəyyən  edildikdə  və  ya 

belə  xəstəliklərin  baş  verməsi  təhlükəsi  yarandıqda  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  bütün 

müəssisələrə,  vətəndaşlara  heyvanların  kəsilməsi  və  ya  məhv  edilməsi,  heyvan  mənşəli 

məhsulların  və  xammalın  zərərsizləşdirilməsi  və  ya  utilizasiya  edilməsi  haqqında  icrası 

məcburi olan göstərişlər vermək;

 

10.8.


 

Dövlət  Xidmətinin  fəaliyyəti  üzrə  ayrılan  məqsədli  büdcə  vəsaitinə  sərəncam 

vermək;

 

10.9. 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.  

 

 

 V. DÖVLƏT XİDMƏTİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

 

11. 

Dövlət  Xidmətinə Azərbaycan  Respublikasının  kənd  təsərrüfatı  naziri tərəfindən 

vəzifəyə  təyin  olunan  və  vəzifədən  azad  edilən  rəis  rəhbərlik  edir.  Dövlət  Xidmətinin rəisi 

eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Bas Dövlət Baytarlıq Nəzarəti

 Müfəttişidir.[39]

 

12. 

Rəis Dövlət Xidmətinə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və funksiyaların 

həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.

 

13. 

Dövlət  Xidmətinin  rəisinin  Azərbaycan  Respublikasının  kənd  təsərrüfatı  naziri 

tərəfindən vəzifəyə təyin olunan və vəzifədən azad edilən iki müavini vardır.

 

14. 

Dövlət Xidmətinin rəisi:

 

14.1.


 

Dövlət xidmətinin işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

 

14.2.


 

müəyyən  edilmiş  əməyin  ödənilməsi  fondu  və  işçilərin  say  həddi  daxilində 

Azərbaycan  Respublikasının  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi  ilə  razılaşdırmaqla  Dövlət  Xidməti 

aparatının ştat cədvəlini və tabeliyində olan müəssisə və təşkilatların xərc smetalarını təsdiq 

edir;

 

14.3. Dövlət  Xidməti  aparatının  işçilərini  və  səlahiyyətləri  daxilində  tabeliyində  olan təşkilatların  rəhbərlərini  vəzifəyə  təyin  edir  və  vəzifədən  azad  edir,  barələrində 

qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  qaydada  həvəsləndirmə  və  intizam  tənbehi  tədbirləri 

görür;

 

14.4. 

səlahiyyətləri  daxilində  müvafiq  vəzifələrin  yerinə  yetirilməsi  üçün  Dövlət 

Xidmətinə  məqsədli  büdcə  vəsaitinin  təyinatı  üzrə  istifadəsi  proqramlarını  və  xərclər 

smetalarını təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 

təqdim edir;

 

14.5. 

Dövlət  Xidmətinə  dövlət  büdcəsindən  ayrılmış  vəsaitlərin  xərclənməsinə  dair 

hesabatlan Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir;

 

14.6. 

tabeliyində  olan  təşkilatlara  səlahiyyətləri  daxilində  icrası  məcburi  olan  əmrlər, 

göstərişlər verir;

 

14.7. Dövlət  Xidmətini  bütün  dövlət  və  ictimai  təşkilatlarda  və  məhkəmələrdə vəkalətnaməsiz təmsil edir.

 

15.  Baytarlıq  sahəsində  müasir  elmi  nailiyyətlərin  istehsalatda  tətbiqi  üzrə  tövsiyələr hazırlamaq  üçün  Dövlət  Xidmətində  tərkibi  alim  və  mütəxəssislərdən  ibarət  Elmi-Texniki 

Şura yaradılır.

 

16. Dövlət Xidməti işçilərinin müəyyən edilmiş qaydada fərqləndirici nişanı olan xüsusi geyim forması vardır.

 

 Kataloq: docs -> pdf
pdf -> Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
pdf -> Dərman bitkilərinin və təbiət müalicə amillərinin təbii ehtiyatlarını qorumaq tədbirləri haqqında
pdf -> Health problems related to breeding
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları", "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri
pdf -> Damazlıq heyvandarlıq haqqında
pdf -> “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq olunması barədə
pdf -> Yaşıllıqlara qulluq, onların xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi Qaydası
pdf -> AZƏrbaycan respublikasinin standartlaşdirma, metrologiya və patent üZRƏ

Yüklə 390,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə