Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib


MƏNSUR u  Professor-müəllim,  köməkçi  vəYüklə 11,68 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/25
tarix02.01.2022
ölçüsü11,68 Mb.
#1105
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Beynəlxalq 

Qadınlar Günü

 

münasibətilə universi-tet rəhbərliyi, şəxsən 

akademik Əhliman 

Əmiraslanovun adın-

dan təbrik edib. Sabir 

Əliyev ATU-nun qadın 

üzvlərinə cansağlığı, hər 

kəs üçün önəmli olan 

ailə səadəti arzulayıb: “Qadınlarımız ildə bir dəfə yox, ömür boyunca diqqət və qayğıya layiqdirlər. Mən 

də sizə həmişə diqqətlə əhatə olunmağı, özünüzlə və övladlarınızla bağlı bütün 

arzularınızın həyata keçməsini diləyirəm!”

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

AŞPA-nın siyasi işlər və demokratiya 

komitəsinin məruzəçisini qəbul edib

BU  SAYIMIZDA

YENİ RAZILAŞMALAR 

ƏLDƏ EDİLİB

2

3

Azərbaycan və Pakistanın Tibb 

Universitetləri arasında saziş imzalandı

Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñè òåòèíèí ðåêòîðëóüó, Ùÿì­

êàð ëàð Èòòèôàãû Êîìèòÿñè óíèâåðñèòåòèí ïðîôåññîð­ìöÿëëèì 

ùåéÿòèíè, áöòöí  ÿìÿê äàøëàðûíû âÿ òÿëÿáÿëÿðèíè  

Íîâðóç 

Áàéðàìû


  ìöíàñèáÿòèëÿ ñÿ ìè ìè ãÿëá äÿí òÿáðèê åäèð, 

îíëàðûí ùÿð áèðèíÿ ìþùêÿì úàíñàü ëûüû, ôèðàâàí ùÿéàò, áîë­

áîë ñåâèíú àðçóëàéûðëàð!


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə