Azərbaycanda kütləvi informatika testləri !Yüklə 420,21 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü420,21 Kb.


Azərbaycanda kütləviimage001 INFORMATIKA testləri !


İnformatika testləri-1.

Top of Form 1. Personal kompüterlərin kütləvi istehsalına neçənci illərdə start verilib?
  40-cı
  50-ci
  80-ci
  90-cı

 2. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi?
  1 bod
  1 bit
  1 bayt
  1 kilobayt

 3. İkilik say sistemində 5 necə yazılır? (izah: 1101<=>1*(2*2*2)+1*(2*2)+0*2+1*1=13. Deməli 13 ikilik say sistemində 1101 kimi yazılır.)
  101 110 111 100

 4. Kompüterdə əməliyyatların sürətlə yerinə yetirilməsı asılıdır: ...
  Displey ölçüsündən
  Prosessorun tezliyindən
  Qida blokundakı gərginlikdən
  Klavişin sıxılmasından

 5. İnsan sağlamlığı üçün təhlükəlidir...
  Printer
  Monitor
  Sistem bloku
  Modem

 6. Fayl nədir?
  İnformasiya ölçü vahidi.
  Operativ yaddaş
  Printerden çıxan mətn
  Diskdə saxlanılan proqram yaxud informasiya

 7. Alqoritmin xassəsinə aiddir...
  Nəticəlilik
  Dövrilik
  Əməliyyat ardıcıllığını dəyişmə imkanı
  Tərsinə yerinə yetirilmə

 8. Mənimsəmə operatoru nəyi dəyişir?
  Dəyişənin qiymətin
  Dəyişənin adın
  Dəyişənin tipin
  Alqoritmin tipin

 9. Tekst redaktorunda istifadə olunan ən minimal obyekt:
  Söz
  Piksel
  Abzas
  Simvol

 10. Relyasiya verilənlər bazası hansı formada ola bilər?
  Hipermətn
  Alqoritm
  Ağacvari kataloq
  Cədvəl

scan0001

image001

Azərbaycanda ilk kütləvi INFORMATIKA testləri !

İnformatika testləri-2.

Top of Form 1. 1 bayt=?
  10 bit
  10 Kbayt
  8 bit
  1 Mbayt


 2. 6 ikilik say sistemində necə yazılır?
  101          110          111          100


 3. Hansı alqoritmdir?
  Təhlükəsizlik texnikası qaydaları
  Bankomatdan pulu çıxarma qaydası
  Dərs cədvəli
  Şagird siyahısı

 4. Proqramlaşdırmada dəyişən tam təsvir olunub deyirlər, əgər onun .... verilibsə.
  Tipi və adı
  Adı və qiyməti
  Tipi və qiyməti
  Tipi, adı qiyməti

 5. Mətn redaktorunda mətndə dəyişiklik apararkən nə dəyişir?
  Şriftin ölçüsü
  Abzas parametrləri
  Simvollar ardıcıllığı
  Səhifə parametrləri

 6. Excel-də A1:E8 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə xana qeyd olunub?
  8          48         40         32

 7. Verilənlər bazası cədvəl şəklindədirsə, hər hansı bir verilən ...
  cədvəldə sütündur
  cədvəldə sətirin adıdır
  cədvəldə sətirdir
  cədvəldə xanadır

 8. 57600 bit/san sürəti ilə internetə qoşulan modem 1 saniyədə ən çox nə qədər informasiya yükləyə(ötürə) bilər?
  3600 bayt
  57.6 kilobayt
  7200 bayt
  57600 bayt

 9. Müasir elektron poçtlar qəbul edə bilir:
  Ancaq mətn
  Ancaq fayl
  Məktub və fayl
  Ancaq video

 10. HTML nədir
  İnternet server
  Hiper mətnlərin tanınma dili
  Proqramlaşdırma dili
  İnternet səhifələrin görünməsini təmin edən mühit-proqram

  scan0001


image001

Azərbaycanda kütləvi informatika testləri

İnformatika testləri-3.

Top of Form 1. 1 Meqabayt=?
  100000 bit
  100000 bayt
  1024 bayt
  1024 kilobayt


 2. Hər hansı kağız parçasındakı şəkli elektron poçtla göndərmək üçün hansı qurğunun köməyi lazımdır?
  Printer        Skaner         CD-rom         DVD-writer


 3. Alqoritmin tərifi aşağıdakılardan hansıdır?
  Müəyyən bir məsələni həll etmək üçün lazım olan dəqiq qaydalar ardıcıllığı
  Məsələnin həlli üçün olan düsturar toplusu
  Proqram təminatının planı
  Alqoritmin dəqiq tərifi hələ verilməmişdir.


 4. Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?
  Power Point
  Excel
  Photoshop
  Outlook Express

 5. İnternet browserlərdə olan TAB anlayışı nədir?
  Pəncərə
  Fayl
  Alt pəncərə
  Keçid linki


 6. Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-80 GB" nəyi bildirir?
  Əlavə yaddaş qurğularının 80 GB olmasını
  Sərt diskin 80 GB-lıq olmasını
  Kompüterin ana plata markasını
  Kompüterin prosessorunun markasını

 7. Hansı protokol müasir kompüterərdə internet vasitəsi ilə infomasiyanın qəbulunu və ötürülməsini təmin edir?
  TCP/İP
  HTTP
  FTP
  RTP

 8. Domen nədir?
  Veb saytların fatyllarının saxlandığı disk.
  Veb saytların İP ünvanı.
  Veb saytların adı.
  Veb saytların uzantısı.

 9. Domen adları harada saxlanılır?
  Hər bir veb saytın fayllarının yerləşdiyi diskdə
  DNS serverdə
  CERN mərkəzində
  Hər bir ölkənin paytaxtındakı mərkəzi serverdə

 10. PHP nədir
  Veb proqramlaşdlrma dili.
  Şəxsi ev veb səhifəsi
  İnternet protokolu
  Verilənlər bazası

scan0001

Bottom of Form

Azərbaycanda kütləvi İNFORMATİKA testləri

İnformatika testləri-4.

Top of Form 1. Mətn redaktorunda bütün mətni qeyd etmək üçün hansı kombinasiyadan istifadə etmək lazımdır?
  Alt+Enter
  Shift+Delete
  Ctrl+A
  Esc
  Caps Lock

 2. Mahiyyətcə digər 4-lükdən fərqlənən 5-cini tapın.
  İCQ  
  Yahoo Messenger
  Windows Live Messenger
  Odigo
  Amazon

 3. (for i:=1 to 100 do k:=i*2;) əməliyyatı sonunda k hansı qiyməti almış olar?
  2*100!
  100!
  2
  200
  202

 4. Hansı tətbiqi proqram Adobe şirkətinə məxsus deyil?
  Flash CS4
  Bridge
  Photoshop
  Acrobat
  Finereader

 5. Aşağıdakılardan hansı internet browser deyil ?
  Firefox
  Opera
  Chrome
  Onenote
  Safari

 6. İstifadəsi pulsuz olan proqram təminatları necə adlanır?
  freecodes
  freeware
  software
  free source
  free community code

 7. Veb hostinq nə deməkdir??
  Veb saytların adı.
  Veb saytların lisenziya tarixi
  Veb saytların faylarının saxlandığı yer
  Veb saytların proqram təminatı
  Veb saytların idarə paneli

 8. MS Dos əməliyyat sistemində Abc adlı papka yaratmaq üçün hansı sətri daxil etmək lazımdır?
  Rmdir Abc
  Abc
  Dir Abc
  Mkdir Abc
  create folder Abc

 9. Hər hansı proqram təminatının kompüteri açan zaman avtomatik icra olunmasını həyata keçirmək üçün lazım olan pəncərəni hansı keçidlər ilə açmaq olar?
  Start>Run>Regedit
  Start>Run>Msconfig
  Start>Settings>Control Panel>Add or Remove Programs
  My Computer >Properties>General
  My Computer >Properties>Hardware

 10. WWW proyektinin müəllifi:
  Tim Berners-Lee
  Robert Viner
  Bill Gates
  Larry Page
  Sergey Brin

scan0001

İnformatika testləri-5. Top of Form

 1. Tətbiqi proqramlarda adətən kömək pəncərəsi hansı düymə ilə çağırılır?
  F1
  F2
  F3
  F4
  F5

 2. Diskdən shift+delete əmri ilə silinmiş faylları yenidən bərpa edən proqramlar necə adlanır?
  Restore
  Recover
  Restart
  Reload
  Retype

 3. a:=0; while (a<=5) do (a:=0; a=a+1;) əməliyyatı neçə addım davam edər?
  4
  5
  6
  1
  Sonsuz dövr yaranar.

 4. Microsoft Exceldə F1-dən F4-dək sütun üzrə cəmləmə aparıb qiyməti yeni xanaya yazmaqçün yeni xananın Fx düstur hissəsinə hansı kodu yazmaq lazımdır?
  =Sum(F1+F4)
  =Sum(F1,F4)
  =Sum(F1:F4)
  =Sum(F4)
  =Sum(F)

 5. Hansı ardıcıllıq daha düzgündür?
  İstifadəçi - Əməliyyat sistemi - Aparat təminatı(hardware) - Tətbiqi proqramlar
  Aparat təminatı - Tətbiqi proqramlar - Əməliyyat sistemi - Istifadəçi
  Aparat təminatı - Əməliyyat sistemi - Tətbiqi proqramlar - Istifadəçi
  Aparat təminatı - Tətbiqi proqramlar - Istifadəçi - Əməliyyat sistemi
  Əməliyyat sistemi - Aparat təminatı - Tətbiqi proqramlar - Istifadəçi -

 6. 1 bitlik dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?
  İstənilən müsbət ədədi
  Ancaq 1.
  -1 və 1.
  0 və 1.
  2.

 7. Hansı ƏS birməsələli əməliyyat sistemidir?
  Windows
  MAC OS
  Solaris
  Ms DOS
  Linux

 8. İkilik say sistemi üzərində qurulmuş ilk kompüter hansı adla və nə vaxt hazırlanmışdır?
  Zuse Z3, 1941.
  Colossus Mark 1, 1939.
  ENİAC, 1941.
  EDSAC, 1943
  CSİRAC, 1945.

 9. Ən böyük video paylaşım saytları videoları istifadəçilərə hansı vasitə ilə təqdim edir?
  Windows Media Player
  Java player
  Flash player
  Quick time player
  GIF animated formatında

 10. İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş, isitfadəçilərdən HTTP sorğuları qəbul edən və müvafiq HTTP cavablar göndərən kompüter ... adlanır.
  Web servise
  Client-Server
  Web disk
  Web site
  Web server

scan0001 Bottom of Form

İnformatika testləri-6. Tətbiqi proqramlar.

Top of Form


 1. Tətbiqi proqramlara aid deyi:
  Əməliyyat sistemləri
  Mətn redaktorları
  Prezentasiya proqramları
  Qrafik redaktorlar
  Animasiya proqramları

 2. ABBYY Finereader proqramı skanerdən keçirilmiş şəklin daxilində olan mətnləri oxuyub tekst formatına çevirmə qabiliyyətinə malikdir. Onda bu proqram hansı tip tətbiqi proqramlara aiddir?
  Tərcüməçi-çevirici
  İtmiş informasiyanın bərpası
  Qrafiki
  Simvolların tanınması
  Cədvəl prosessoru

 3. Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?
  Microsoft Access
  Oracle
  Microsoft SQL Server
  Adobe Flash
  Sybase SQL Server

 4. Hansı fayl uzantısı Arxivasiya proqramlarına məxsus deyil?
  ZİP
  RAR
  CAB
  ACE
  DOC

 5. DOC və DOCX fayl uzantıları hansı tətbiqi proqrama aiddir?
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Quark Express
  Adobe Premier
  Microsfot Paint

 6. Microsoft Word tətbiqi proqramında riyazı düsturları yazmaq üçün istifadə edilən köməkçi redaktor necə adlanır?
  Excel
  Symbol
  Equation
  Math
  Formulas

 7. Hansı proqram əsasən prezentasiyalar, slayd şoular hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur?
  Microsoft PowerPoint
  Adobe Photoshop
  Adobe Dreamweaver
  ABBYY Lingvo
  Google Sketchup

 8. Microsoft Excel proqramında A1 xanasında 15 yazılıbsa, A2 xanasının formul hissəsinə A1^2 yazsaq, A2 xanasına nəticədə hansı ədəd yazılmış olar?
  152
  30
  17
  13
  225

 9. Adobe Acrobat reader proqramı hansı iş üçün nəzərdə tutulub?
  DOC fayllarının redaktəsi.
  PDF fayllarının redaktəsi
  PDF fayllarının oxunması
  DOC falyllarının redaktəsi
  .AAR fayllarının oxunması

 10. Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompüterdə olur?
  Photoshop
  Paint
  İllustrator
  İmageready
  Photo editor

scan0001

İnformatika testləri-7. İnternetin tarixi.Top of Form 1. Dünya internet şəbəkəsinin vahid idarəetmə mərkəzi harada yerləşir?
  Vaşinqtonda
  Cenevrədə
  Berndə
  Los Ancelesdə
  İnternetdə vahid idarəetmə mərkəzi yoxdur.

 2. İlk elektron poçt proqramı neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır?
  1958
  1969
  1971
  1983
  1991

 3. Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?
  Böyük Britaniya və Norveç
  Yaponiya və İran
  SSSR və Koreya
  Fransa və Ruminiya
  AFR və Kanada

 4. Hansı web browser tarixdə ilk hesab olunur?
  İnternet Explorer
  Apple Safari
  Mozilla
  NCSA Mosaic
  Netscape Navigator

 5. 1984-də yaranmış NSFnet şəbəkəsinin indiki adı nədir?
  İnternet
  ARPAnet
  DNS server
  WWW
  Usenet


 6. "Dünya hörümçək toru"-WWW ilə İnternet anlayışları hansı ildən etibarən demək olar ki, eyniləşdi?
  1988
  1983
  1996
  2000
  1969

 7. ARPANET şəbəkəsi ilk dəfə hansı ştatlar arasında qurulmuşdur?
  Yuta və Kaliforniya
  Texas və Nyu york
  Vaşinqton və İllinois
  İllinois və Yuta
  Kaliforniya vı Texas

 8. İlk internet axtarış motoru hansıdır?
  Google
  Altavista
  Yandex
  Aliweb
  Yahoo

 9. Beynəlxalq İnternet günü?
  2 yanvar.
  30 sentyabr
  31 iyul
  8 noyabr
  3 dekabr

 10. İnternet sözünün açması?
  İntenational computer network
  İnterconnected networks.
  İnteresting netbooks
  İnteresting networks
  İntermediate network

scan0001

İnformatika testləri-8.

Top of Form 1. Informasiyanın məxfiliyinin qorunması ilə İnformatikanın hansı sahəsi məşğul olur?
  Riyazi məntiq
  Qraflar nəzəriyyəsi
  Alqoritmlər nəzəriyyəsi
  Kriptoqrafiya
  Ədədlər nəzəriyyəsi

 2. Windows ƏS-də hansı adda papka yaratmaq olmaz?
  Windows
  2000
  Call
  Con
  Istənilən adda papka yaratmaq olar.

 3. Database deyəndə nə başa düşülür?
  Verilənlər bazası
  Verilənlər bazasının cədvəli
  Verilənlər bazasının yerləşdiyi host
  Verilənlər bazasının son redaktə tarixi
  Verilənlər bazasının ixtiyari elementi

 4. Kompüter proqramlarının istifadəçi interfeysi təxmini olaraq nədir?
  İstifadəçinin proqramdakı ad, parol və.s. məlumatları
  Proqramın istifadəçiyə görünən tərəfi
  Proqramın kömək bölməsi
  İstifadəçi ilə istehsalçı arasında əlaqə üçün nəzərdə tutulan bölmə
  Proqramın yerləşdiyi papka

 5. Internet Explorerdə HTML səhifəni hansı fayl tipi ilə bütöv(mətn+şəkillər) formada, amma cəmi bircə fayl şəklində yaddaşa vermək olur?
  HTM
  HTML
  Mht
  Exe
  İE

 6. Microsfot Exceldə hansı funksiya hər hansı sütunlar üzrə ədədlərin ədədi ortasını hesablayır?
  ASİN
  COUNT
  AVERAGE
  ODD
  SERİESSUM

 7. Microsoft Word proqramında Cədvəlin xassələrindən Alignment üçün Right seçimini etmək hansı işi görür?
  Cədvəlin doğru qurulub qurulmadığını yoxlayır
  Cədvəlin mətnlərini sağa nəzərən cərgəyə düzür.
  Cədvəli sənəddə sağ tərəfə şəkir.
  Cədvəli yeni sətrə keçirir
  Cədvəlin stilini standart stilə çevirir.

 8. İnternet Explorer browseri hansı şirkətin məhsuludur?
  Google
  Microsoft
  Windows
  Adobe
  Sun Microsystems

 9. İnternet şəbəkəsində olan ən populyar onlayn pulsuz ensiklopediya hansıdır?
  Microsoft Encarta
  Google Maps
  Wikipedia
  Britannica
  Almanac

 10. Adobe photoshop proqramında şəkli neqativ formaya çevirən əmr hansıdır?
  CTRL+A
  CTRL+S
  CTRL+C
  CTRL+İ
  CTRL+X

Qeyd: Bilikli.com saytiYüklə 420,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə