Ba- tənəffüs yollarının xroniki residivləşən immun-iltihabi prosesidir; onun patogenezinin əsas və mütləq mexanizmini bronxların spesifik və qeyri-spesifik faktorlarla qarşı yaranan hiperreaktivliyi, klinikasının əsas və mütləq əlamətiniYüklə 6,07 Mb.
tarix10.12.2016
ölçüsü6,07 Mb.

BA- tənəffüs yollarının xroniki residivləşən immun-iltihabi prosesidir; onun patogenezinin əsas və mütləq mexanizmini bronxların spesifik və qeyri-spesifik faktorlarla qarşı yaranan hiperreaktivliyi, klinikasının əsas və mütləq əlamətini bronxospazm, selikli qişanın ödemi və hiper- və diskriniya nəticəsində yaranan ekspirator tipli boğulma təşkil edir.

 • BA- tənəffüs yollarının xroniki residivləşən immun-iltihabi prosesidir; onun patogenezinin əsas və mütləq mexanizmini bronxların spesifik və qeyri-spesifik faktorlarla qarşı yaranan hiperreaktivliyi, klinikasının əsas və mütləq əlamətini bronxospazm, selikli qişanın ödemi və hiper- və diskriniya nəticəsində yaranan ekspirator tipli boğulma təşkil edir. • TY-nın hiperreaktivliyi ilə əlaqəli olan və fitvrici tənəffüsün, təngnəfəsliyin, döş qəfəsində sıxıntı hissi yaxud öskürəyin təkrarlanan epizodlarına gətirən (xüsusən gecələr yaxud səhər tezdən) TY-nın xroniki iltihabı xəstəliyidir.

 • Bu əlamətlər tez-tez spontan yaxud müalicənin təsiri nəticəsində geri dönən, yayılmış ancaq dəyişkən xarakterli TY-rı obstruksiyası ilə əlaqali olaraq yaranır.Xəstəliyin yaranmasına səbəb olan 2 tip risk faktorlar qeyd edilir: bilavasitə xəstəliyi yaradan faktorlar və artıq yaranmış xəstəliyin kəskinləşməsinə səbəb olan faktorlar.

 • Xəstəliyin yaranmasına səbəb olan 2 tip risk faktorlar qeyd edilir: bilavasitə xəstəliyi yaradan faktorlar və artıq yaranmış xəstəliyin kəskinləşməsinə səbəb olan faktorlar.

 • 1. Xəstəliyin yaranmasına səbəb olan

 • faktorlar

 • 2. BA-nın kəskinləşməsinə imkan

 • yaradan faktorlar1. meyl faktorları.

 • 1. meyl faktorları.

 • - irsiyyət, atopiya və bronxların hiperreaktivliyi .

 • 2. səbəb faktorları. TY-da iltihabi proses yaradan ekzogen spesifik faktorlar

 • 3. imkan yaradan faktorlar-induktorların təsiri altında BA-nın yaranma ehtimalını artıran faktorlar-hava polyutantları,aktiv və öassiv siqaret çəkmə,az çəki ilə doğulmaBu faktorlar TY-da iltihabi prosesi stimulyasiya edir, bu isə öz növbəsində onların hiperreaktivliyini artırır və TY-ın kəskin obstruksiyasına səbəb olur.Tez-tez təsadüf edilən triggerlər - bütün allergenlər,respirator viruslar, fiziki gərginlik, meteofaktorlar,bəzi dərman preparatları

 • Bu faktorlar TY-da iltihabi prosesi stimulyasiya edir, bu isə öz növbəsində onların hiperreaktivliyini artırır və TY-ın kəskin obstruksiyasına səbəb olur.Tez-tez təsadüf edilən triggerlər - bütün allergenlər,respirator viruslar, fiziki gərginlik, meteofaktorlar,bəzi dərman preparatlarıƏksər hallarda boğulma tutmaları və astmatik statusda:

 • Əksər hallarda boğulma tutmaları və astmatik statusda:

 • bronxiolların selikli və ya selikli-irinli eksudatla tutulması,

 • selikli qişaların ödemi,

 • kiçik qan dövranında durğunluq əlamətləri,

 • ağciyərdə emfizemа, pnevmoskleroz,

 • sağ mədəciyin dilatasiyası və hipertrofiyası əlamətləri

 • Mikroskopik müayinədə bronxlarda :

 • qədəhəbənzər hüceyrələrin çoxalması,

 • səyrici epitel hüceyrələrinin atrofiyayası,

 • selik vəzilərinin çoxalması,

 • bazal membranın qalınlaşması,

 • bronx divarlarında çoxlu eozinofillər, bəzən isə

 • çoxqatlı metaplaziya aşkar edilir.

BA-nın patogenezinin əsasını bronxların hiperreaktivliyi təşkil edir.Hiperreaktivliyi əsasən bronxların divarlarında cərəyan edən iltihabi proses yaradır. Hiperreaktivlik –TY-nın sağlam şəxslər üçün indifferent olan stimullara qarşı yüksək həssaslığı deməkdir.

 • BA-nın patogenezinin əsasını bronxların hiperreaktivliyi təşkil edir.Hiperreaktivliyi əsasən bronxların divarlarında cərəyan edən iltihabi proses yaradır. Hiperreaktivlik –TY-nın sağlam şəxslər üçün indifferent olan stimullara qarşı yüksək həssaslığı deməkdir.

 • Atopik BA-nın patogenezində I tip allergik reaksiya iştirak edir.Bu reaksiyada İgE və İgG rol oynayır. Bu proses Ts (sitotoksik T-limfositlər)subpopulyasiyasının çatışmazlığı ilə müşayət olunur.J45 Astma

 • J45 Astma

 • J45.0 Allergik komponentin üstünlüyü ilə gedən astma

 • J45.1 Qeyri-allergik astma

 • J45.8 Qarışıq astma

 • J45.9 Dəqiqləşdirilməmiş astma

 • J46 Asmatik status • ÜST-nın son tövsiyəsinə əsasən:

 • ► Nəzarət edilən

 • ► Hissəvi nəzarət edilən

 • ► Nəzarət edilməyən

Yüngül epizodik - Qısa müddətli epizodik əlamətlər həftədə 1 d. az, gecə əlamətləri ayda 2 d. çox olmur, kəskinləşmələr uzun sürmür. Kəskinləşmə arası dövrdə əlamətlər yoxdur, ağciyər funksiyası normaldır. NMS yaxud GNH1% norma daxilindədir (>80%, sutkalıq variasiyası -<20%)

 • Yüngül epizodik - Qısa müddətli epizodik əlamətlər həftədə 1 d. az, gecə əlamətləri ayda 2 d. çox olmur, kəskinləşmələr uzun sürmür. Kəskinləşmə arası dövrdə əlamətlər yoxdur, ağciyər funksiyası normaldır. NMS yaxud GNH1% norma daxilindədir (>80%, sutkalıq variasiyası -<20%)

 • Yüngül persistəedici (davamlı) - Astma simptomları həftədə 1 dəfədən çox, ancaq gündə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə, gecə simptomları ayda 2 d. çox, xəstəliyin kəskinləşməsi fiziki aktivliyi və yuxunu pozur. NMS yaxud GNH1% ≥80%, sutkalıq dəyişkənliyi - 20-30%

 • Orta davamlı - Əlamətlər hər gün təsadüf edilir.Gecə tutmaları həftədə 1 d. çox olur, kəskinləşmələr əmək qabiliyyətini, fiz. aktivliyi və yuxunu pozur. NMS yaxud GNH1% - 60-80%,dəyişkənliyi - 20-30%

 • Ağır davamlı - Daim ifadə olunan əlamətlər, tez-tez gecə simptomları (kəskinləşmələr) nəticəsində fiz. aktivliyin xeyli məhdudlaşması, NMS yaxud GNH1% <60%, dəyişkənliyi >30%Kəskinləşmə fazası - boğulma tutmalarının yaranması yaxud tezləşməsi/yaxud tənəffüs diskomfortunun başqa əlamətləri.

 • Kəskinləşmə fazası - boğulma tutmalarının yaranması yaxud tezləşməsi/yaxud tənəffüs diskomfortunun başqa əlamətləri.

 • Remissiya fazası:

 • - Qeyi-stabil remissiya - kəskinləşmə fazasından remissiya fazasına keçid: kəskinləşmə əlamətləri xeyli azalır, ancaq hələ tam keçmir.

 • - Stabil remissiya - simptomların itməsi, 1-2 ildən artıq sürən remissiya.Atopik;

 • Atopik;

 • İnfeksiyadan asılı;

 • Autoimmun;

 • Dishormonal (hormondan asılı);

 • Disovarial;

 • Adrenergik disbalans;

 • Xolinergik;

 • Neyro-psixiki;

 • Aspirin;

 • Bronxların birincili hiperreaktivliyi.BA-nın tipik əlaməti - boğulma tutmasıdır.

 • BA-nın tipik əlaməti - boğulma tutmasıdır.

 • Tutma allergenlə kontakt zamanı baş verir.

 • Əksər hallarda tutma qəflətən yaranaraq tədricən artır.

 • Səciyyəvi şikayətlər-

 • hava çatmamazlığı, döş qəfəsində sıxıntı, ekspirator tipli təngnəfəslik,

 • az miqdarda qatı bəlğəm ifrazı ilə müşayət olunan öskürək,

 • nəfəs alma aktı qısa, nəfəs vermə isə 2-4 dəfə uzanmış olur.

 • Xəstə məcburi oturaq vəziyyəti alır, əlləri ilə dizlərinə, masanın kənarına yaxud kürsüyə dirəklənir və ağzı ilə hava udmağa çalışır.

 • Belə məcburi vəziyyət yardımçı tənəffüs əzələlərini səfərbər edir.

 • Xəstənin sifəti avazımış göy çalarlı, həyacanlı, soyuq tərlə örtülmüş olur.1. Ağciər mənşəli ağırlaşmaları

 • 1. Ağciər mənşəli ağırlaşmaları

 • Asmatik status

 • Ağciyər emfizeması

 • Kəskin tənəffüs çatışmamazlığı

 • Xroniki bronxitin kəskinləşməsi

 • Xroniki tənəffüs çatışmamazlığı

 • Pnevmoniya

 • Spontan pnevmotoraks

 • Ağciyər atelektazı

 • 2. Ürək mənşəli

 • Miokardın distrofiyası

 • Aritmiya

 • Kəskin və bəzən xroniki ağciyər ürəyi

 • 3.Mədə-bağırsaq

 • Qlükokortikosteroidlərin\QKS\qəbulu ilə əlaqədar peptiki xora

 • Xoranın perforasiyası, qanaxma1.Anamnez və fizikal müayinə

 • 1.Anamnez və fizikal müayinə

 • anamnezdə - digər allergik xəstəliklər, yaxud nəsildə BA və digər

 • allergiya hallarının mövcudluğu.

 • - aşağıdakı simptomların mövcudluğu:

 • ► əsasən gecələr güclənən öskürək

 • ► fitverici xırıltıların təkrarlanması

 • ► təkrar boğulma epizodları

 • ► döş qəfəsində sixıntıların təkrarlanması

 • Simptomların yaranma yaxyd güclənmə şərtləri:

 • ► gecə saatları

 • ► atm.temperatur, rütubətlik kəskin dəyişdikdə

 • ► allergenlər və trigger amiiləri və məişət tozu ilə kontaktda, ► DP-nin istifadəsində, fiz.gərginlikdə, YTY-ın KRVİ –

 • larında, psixo- emosional gərginlikdə

 • Periferik qanın müayinəsi:

 • xəstəliyin kəskinləşmə dövründə

 • - tez-tez eozinofiliya,

 • - mülayim dərəcədə EÇS artması

 • qeyd olunur.

 • Bəlğəmin müayinəsi:

 • - atopik formada – eozinofiliya [40-50%],

 • - Kurşman spiralları və Şarko-Leyden kristallarıXTF-nin tədqiqatı.

 • XTF-nin tədqiqatı.

 • - ağciyərin həyat tutumunun 

 • - qalıq həcminin artması

 • - O2 mənimsənilmə əmsalı xeyli dərəcədə 

 • - bronxların obstruksiyasını, geri qayıtma

 • dərəcəsini dəyişkənliyini obyektivləşdirməyə

 • imkan verir.

 • - müalicə zamanı EAH1, EZS,Tiffno indeksinin,

 • hava axınının OHS25-75 və

 • AHS 25,50,75 azalmasını qeyd edir.ağciyərlərin şəffaflığının artması,

 • ağciyərlərin şəffaflığının artması,

 • ağciyər köklərinin genişlənməsi

 • diafraqmanın hərəkətliliyinin məhdudləşması müşahidə olunur.

 • Ağciyərlərin aşağı hüdudlarının

 • ekskursiyasının məhtudlaşmasıUşaqların 30%-da təsadüf edilir.

 • Uşaqların 30%-da təsadüf edilir.

 • BA ilkin dövürlərdə müalicə oluna biləcək xəstəlik olmasına baxmayaraq düzgün müalicə aparılmadıqda simptomları daha da güclənir.

 • Patogenezi

 • Tənəffüs yollarının həddindən artıq qıcıqlanması

 • Hava axınının məhdud keçimi

 • Tənəffüs şətinliyi simptomu və

 • Bu simptomun davam etməsiОсновной Ds: Бронхиальная астма аллергическая (полынь,

 • Основной Ds: Бронхиальная астма аллергическая (полынь,

 • береза), частично контролируемая, легкое обост. Фоновый Ds: Аллергический ринит, конъюнктивит.

 • Основной Ds: Бронхиальная астма эндогенная,

 • неконтролируемая, тяжелое обострение. Фоновый Ds: ГЭРБ, неэрозивная форма.

 • Основной Ds: Бронхиальная астма аспириновая, частично

 • контролируемая. Сопутств.Ds: ИБС: стабильная стенокардия III ФК,

 • пароксизмальная неустойчивая желудочковая

 • тахикардия.Müalicənin əsas məqsədləri:

 • Müalicənin əsas məqsədləri:

 • - xəstəliyin əlamətləriüzərində nəzarətin əldə olunması və saxlanılması

 • - kəskinləşmələrin qarşısının alıınması

 • - fiziki aktivliyin normal səviyyəyə çatdırılması, yaxud bu səviyyəyə yaxinlaşdırılması

 • - müalicənin arzu olunmayan əsirlərinin qarşısının

 • alınması yaxud aradan qaldırılması

 • - xəstəliyin ağırlaşmalarının profilaktiksı

 • - Ölüm hallarinin qarşısının alınması

 • - təcili yarlım çağırışlarının və qospitalizasiya saylarının azaldılması

 • - müalicənin nəticələri ilə xəstənin və onun yaxınlarının qane edilməsi

İQKS

 • İQKS

 • SQKS

 • Kromonlar

 • Prolonq β2-aqonistlər (UMBA)

 • Qısa müddətli β2-aqonistlər (QMBA)

 • Kombinasiya olunmuş DP

 • Metilksantinlər

 • ALT-preparatlar

 • İmmunomodulyatorlar

 • Antixolinergik DP

 • Qısa müddətlı teofillinlər

 • Epinefrin2 əsas qrup preparatlar:

 • 2 əsas qrup preparatlar:

 • 1. bronxolitiklər

 • 2. iltihaba qarşı preparatlar-bazisli terapiya

 • Bronxodilyatorlardan:

 • - β2-aqonistlər:

 • QMBA (fenoterol, ventolin, brikanil və b.

 • UMBA (salmeterol, Onbrez Brizhzler

 • - M-xolinolitiklər:

 • QM- ipratropium bromid Atrovent, oksitropium bromid

 • UM – tiotropium bromid Spiriva

 • - Metilksantinlər :

 • klassik teofillin törəmələr

 • yeni nəsl metilksantinlər (Doksafillin)2. Bazisli iltihab əleyhi müalicə

 • 2. Bazisli iltihab əleyhi müalicə

 • uzun müddət-3 ay və daha artıq müalicə üçün nəzərdə tutulub.

 • - membranostabilizatorlar:

 • natrium kromoqlikat ( intal, zaditen),

 • nedokromil natrium (tayled), ketotifen

 • - antileykotrien preparatları – zafirlukast (akolat),

 • montelukast (Sinqulyar, Sinqlon), Zileyton

 • - İQKS : Beklometazon (Beklazon-Eko, Bekotid , Beklofort)

 • Budesonid (Pulmikort) ,

 • - SQKS

 • - kombinə preparatlar: UMBA+ İQKS

 • - Budesonid/Formoterol (Simbikort),

 • - Flyutikazon/Salmeterol (Seretid)Фиксированные комбинации ИГКС+ДДБА:

 • Фиксированные комбинации ИГКС+ДДБА:

 • Флютиказона пропионат + сальметерол ( Серетид)

 • Использование фиксированных комбинаций:

  • Не менее эффективно, чем прием каждого препарата из отдельного ингалятора,
  • Более удобно для больных,
  • Улучшает выполнение пациентами назначений врача (compliance)
  • Гарантирует применение не только бронходилататора, но и противовоспалительного препарата – ИГКС.


 • Регулярное применение сальметерола/флютиказона пропионата

 • обеспечивало за год на 85-95 больше дней без симптомов астмы • Лечит воспаление, лежащее в основе симптомов,

 • при каждой ингаляции, даже примененной для купирования приступа6

 • Уменьшает число обострений1–6

 • Улучшает ежедневный контроль астмы1–5

 • Снижает общую нагрузку кортикостероидами1–6

 • Проста в применении и использует только

 • один ингалятор как для поддерживающей

 • терапии, так и для купирования симптомов1-6Buraxılış forması: inhalyasiya üçün toz

 • Buraxılış forması: inhalyasiya üçün toz

 • Dozalanma rejimi:

 • 80/4,5 mkq, 160/4,5 mkq, 320/9,0 mkq

 • 1 – 2 doza sutkada 2 dəfə (səhər, axşam)

 • və ehtiyac olduqda (simptomlar yarandıqda)

1. Привлечение эозинофилов в дыхательные пути –их повышенная реактивность

 • 1. Привлечение эозинофилов в дыхательные пути –их повышенная реактивность

 • 2. Увеличение проницаемости микрососудов -формирование отека

 • 3. Увеличение секреции слизи – формирование слизистых пробок

 • 4. Эффект по отношению к гладким мышцам дыхательных путей - бронхообструкция

Монтелукаст, добавленный к обычной дозе будесонида, значительно улучшает контроль астмы (P0.05)

 • Монтелукаст, добавленный к обычной дозе будесонида, значительно улучшает контроль астмы (P0.05)

  • Эффективный контроль независимо от дозы будесонида, принимаемого пациентами
 • Более быстрое начало действия в сравнении с будесонидом + плацебо, проявляется с 1-го дня

 • Монтелукаст + будесонид хорошо переносился, профиль безопасности сравним с будесонид + плацебоПодростки и взрослые: Возраст  15 лет 10 мг (таблетки,покрытые пленочной оболочкой) один раз в день Дети: Возраст 6-14 лет 5 мг (жевательные таблетки- вишня) один раз в день Дети: Возраст 2-5 лет 4 мг (жевательные таблетки-вишня) один раз в день или 4 мг пакеты гранул один раз в день Дети: Возраст 6-23 месяцев 4 мг (пакеты гранул) один раз в день

 • Подростки и взрослые: Возраст  15 лет 10 мг (таблетки,покрытые пленочной оболочкой) один раз в день Дети: Возраст 6-14 лет 5 мг (жевательные таблетки- вишня) один раз в день Дети: Возраст 2-5 лет 4 мг (жевательные таблетки-вишня) один раз в день или 4 мг пакеты гранул один раз в день Дети: Возраст 6-23 месяцев 4 мг (пакеты гранул) один раз в деньПрофилактика и длительное лечение БА у взрослых и детей от 2 лет, включая:

 • Профилактика и длительное лечение БА у взрослых и детей от 2 лет, включая:

  • предупреждение как дневных и ночных приступов БА
  • лечение БА у аспиринзависимых пациентов
  • предупреждение бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой
 • Купирование дневных и ночных симптомов сезонных и постоянных аллергических ринитов (у взрослых и детей)

 • Не рекомендуется !!! назначать для лечения острых приступов БА

1-ci pillə

 • 1-ci pillə

 • Yüngül epizodik gedişatlı BA.

 • Trigger amilləri ilə kontaktın aradan qaldırılması,allergenlə kontakt qaçılmazdırsa öncə qısa təsir müddətli inhalyasion betta2- aqonistlər, yaxud membranostabilizatorlar

 • -nedokromil natrium –2 mq, 2-4 inh. 2-4 d.

 • -natriun kromoqlikat – 2-5 mq., 2-4 inh. 3-4 d.

 • İltihaba qarşı terapiya kursla təyin edilir.

 • Qısa müddətli betta2-aqonistlər

 • həftədə 3 dəfədən artıq təyin edilmir.persistə edici gedişat.

 • persistə edici gedişat.

 • İnhalyasion iltihaba qarşı preparatların hər gün istifadəsi:

 • - nedokromil natrium

 • - kromoqlikat natrium yaxud [nəzarət

 • əldə olunmasa]

 • İnhalyasion steroid standart dozada

 • - beklametazon 100-400 mkq gündə 2 d.

 • - budesonid

 • - flutikazon

 • Qısa müddətli B2 –aqonistlər

 • sutkada 3-4 dəfədən çox istifadə olunmur.Orta ağır persistə edici gedişat,

 • Orta ağır persistə edici gedişat,

 • iltihaba qarşı preparatatların dozasının artırılması.

 • - inhalyasion steroid yüksək dozada - beklametazon 2.0 mq.qədər/sutkada, yaxud Standart dozalı inhalyasion steroid +inhalyasion prolonq beta2-aqonist:

 • Flyutikazon/Salmeterol, Budesonid/Formoterol

 • Prolonq təsirli bronxolitiklər [əsasən gecə tutmalarının profilaktikası məqsədilə]-prolonq teofillin, o cümlədən, metilksantin törəmələrinin yeni nəsli bəzən inhalyasion xolinolitiklərin istifadəsi● Orta yaxud yüksək dozalı İQK + prolonq β2-aqonistlər

 • ● Orta yaxud yüksək dozalı İQK + prolonq β2-aqonistlər

 • ● Antileykotriyen prepapatı

 • ● Ləng xaric olunan teofillin

 • - metilksantin törəmələrinin yeni nəsli

 • Preparatların 1 yaxud hamısı

 • Ehtiyac yarandıqda – qısa təsirli β2-aqonistlərAğır persistəedici gedişat. Hər gün peroral QK alçaq dozada (20-25 mq/s. yaxud alternasiyalı sxemlə.

 • Ağır persistəedici gedişat. Hər gün peroral QK alçaq dozada (20-25 mq/s. yaxud alternasiyalı sxemlə.

 • Yüksək dozalı inhalyasion steroidlərin müntəzəm istifadəs

 • Spesifik İgE əleyhi müalicə

 • Əvvəlki pillələrin müalicəsinə əlavə

 • edilir1 ступень

 • 1 ступень

 • Бета2-агонисты по необходимости.

 • 2 ступень

 • ИКС низкие дозы (будесонид 200-400 мкг) или модификаторы лт

 • 3 ступень

 • ИКС низкие дозы + пролонг.бета2-агонисты* или ИКС средние/высокие дозы (будесонид 400-1600 мкг) или ИКС низкие дозы + модификаторы ЛТ или ИКС низкие дозы + пролонгированный теофиллин.

 • 4 ступень

 • ИКС средние/высокие дозы + пролонг. бета2-агонисты +/- модификаторы ЛТ, +/- пролонгированный теофиллин.

 • 5 ступень

 • Пероральные КС. Анти-IgE препараты. OMALIZUMAB

 • * - могут быть эффективны пролонг. холинолитики (Peters SP, etal, 2010).эффективен в отношении слизистой, гнойно-слизистой и гнойной мокроты *

 • эффективен в отношении слизистой, гнойно-слизистой и гнойной мокроты *

 • на 50% снижает частоту обострений при ХОБЛ *

 • Эффективность в отношении любого вида мокроты предотвращает распространение инфекции **

 • высокоэффективен при острых и хронических заболеваниях респираторного тракта, как сопровождающихся гиперсекрецией и застоем слизи в верхних и нижних отделах дыхательных путей, так и в случаях непродуктивного кашля. *

 • *Выпускается в 2-х дозировках:

 • Выпускается в 2-х дозировках:

 • 600 мг 1 раз в сутки

 • 200 мг 3 раза в сутки

 • Растворимые в воде шипучие таблеткиTənəffüs sisteminin kəskin və xroniki iltihabi xəstəliklərinin müalicəsi.

 • Tənəffüs sisteminin kəskin və xroniki iltihabi xəstəliklərinin müalicəsi.

 • Burnun selikli qişasında olan poliplərin çıxarılması.

 • Burunətrafı ciblərin sanasiyası.

 • Badamcıqların və digər iltihab ocaqlarının təmizlənmsi.“BA-nın ağır kəskinləsməsi” yaxud

 • “BA-nın ağır kəskinləsməsi” yaxud

 • “ kəskin ağır astma” - AS-la sinonim terminlərdir.

 • AS - BA-nın adi bronolitiklərə qarşı rezistentli olan ağır tutması ilə əlaqəli yaranan KTÇ epizodudur.AS-kəskin tənəffüs çatışmazlığı hesab edilir. AS-astma tutmasından əsas fərqi aparılan bronxolitik terapiyaya qarşı artan rezistentlikdir

 • AS-kəskin tənəffüs çatışmazlığı hesab edilir. AS-astma tutmasından əsas fərqi aparılan bronxolitik terapiyaya qarşı artan rezistentlikdir

 • AS-un gedişatında 3 mərhələ qeyd edilir:

 • 1-ci mərhələ - nisbi kompensasiya mərhələsi. Simpatomimetiklərə qarşı rezistentlik artıq formalaşıb.Auskultasiya zamanı eşidilən xırıltıların miqdarı ilə məsafədə eşidilən xırıltılar arasında uyğunsuzluq qeyd edilir.

 • 2-ci mərhələ - dekompensasiya mərhələsi, total bronxial obstruksiya ilə əlaqədar TÇ əlamətləri artır. İfadə olunan taxikardiya, arterial hipertenziya, dekompensasiya olunmuş tənəffüs asidozu və hiperkapniya.

 • 3-cü mərhələ - hiperkapnik asidotik koma: diffuz sianoz, huşun itirilməsi, reflekslərin sönməsi, hipotaniyanın və kollapsın yaranması ilə səciyyələnir.Tənəffüs mərkəzinin iflici nəticəsində ölüm baş verir.Əlamətlərdən biri:

 • Əlamətlərdən biri:

 • EZS 30-50%

 • BA-nın ağır kəs-si TS ≥25/dəq

 • ÜYS ≥110/dəq

 • Əlamətlərdən biri:

 • EZS < 30%

 • SaO2 < 92%

 • Həyat üçüm təhlükəli BA PaO2< 60 mm.cv.st.

 • PaCO2 35-45 mm.cv.st.

 • “lal ağciyər” bölgələri

 • Sianoz

 • zəyif tənəffüs cəhtləri

 • Hipotoniya

 • Stupor, koma

 • Fatal BA Hiperkapniya /PaCO2>45/,yaxud

 • süni ventil. ehtiyac • Kəskin bronxospazm yaradan müxtəlif triqqerlər

 • - məişət və xarici allergenlər

 • - aeropollyutantlar

 • - TY virus infeksiyaları

 • - fiz. Yüklənmə

 • - dərman preparatları

 • - qida məhsulları

 • Bakterial sinusit, rinit

 • QER

 • Hamiləlik

 • Qeyri-adekvat terapiyaKlinik diaqnostika:

 • Klinik diaqnostika:

 • - an. morbi

 • - xəstəliyin ağırliq dər. qiyməyləndirilməsi

 • - fəsadlarının aşkar edilməsi

 • - terapiyaya cavab

 • Fizikal müayinə

 • - ortopnoe vəziyyəti

 • - güclü tərləmə

 • - nitqin çətinləşməsi /kəsis-kəsik kəlmələr/

 • - yardımçı boyun əzələlərinin tənəffüsdə iştirakı

 • - körpücük üstü- və altı – məsafələrin dartılması

 • TDS:

 • - TDS >25 /dəq, ÜYS >110/dəq – ağırr BO əlamətidir

 • - bradipnoe – son dərəcə ağır vəziyyətKəskinləşmənin ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilmsi:

 • Kəskinləşmənin ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilmsi:

 • - EZS ölcülməsi (≤ 30 mm.rt.st.; AXOX-da etibarığı)

 • - Arterial qanın qaz tərkibi

 • - EZS <30 - hiperkapniya

 • Re: aşağıdakı hallarda əhəmiyyətlidir

 • - pnevmotoraks əlamətləri (d/a emfizena, plevral

 • ağrılar, auskultativ mənzərənin asimmetrikliyi)

 • - pnevmoniyaya şübhə yarandqda

 • - 6-12 saat ərzində aparilan terapiyanın effekti

 • olmadıqdaMüalicənin məqsədləri:

 • Müalicənin məqsədləri:

 • - qanın adekvat oksigenasiyasının təmin edilməsi

 • - bronxial obstruksiyanın qısa müddətdə aradan qaldırılması

 • - TY-ı iltihabının azaldıması, yaxud tam aradan qaldırlması

 • Müalicənin əsas komponentləri:

 • - O2-terapiya

 • - bronxodilyatatorlar

 • - QKS

 • - respirator yardımO2-TERAPİYA

 • O2-TERAPİYA

 • az dozada – dəq. 1-4 l. burun kanyulası vasıtəsilə

 • PaO2 >60 m.cv.st. təmin olunmaması – həqiqi şunta işarədir, yani hipoksemiya başqa səbəblərdən yaranıb:

 • - 1 payın, yaxud bütöv ağciyərin atelektazı,

 • - pnevmotoraks,

 • - pnevmoniya,

 • - ACATEBronxolitiklər

 • Bronxolitiklər

 • 1.İnqalyasion β2-aqonistlər

 • 2. AXEP (xolinolitiklər)

 • 3 .MetilksantinlərBronxolitiklər

 • Bronxolitiklər

 • İnqalyasion β2-aqonistlər

 • - ən effektiv 1-ci sıra bronxolitiklər

 • - taxikardiya təyinatına əks-göstəriş deyil

 • - hipoksemiya fonunda –ürək-qan damar fəsadları

 • təhlükəsini artırırlar ~

 • - adekvat O2-terapiya ilə müşayət olunmalıdır (preparatların yüksək dozası zamanı O2 protektiv təsirə malikdir)Antixolinergik preparatlar

 • Antixolinergik preparatlar

 • effekti β2-aqonistlərdən zəyifdir

 • β2-aq. Kombinasiya daha səmərəlidir

 • Yeganə praktiki əhəmiyyəli – ipratropium br.

 • Β-blokatorlarla yaranan bronxospazm – preparatın təyininə mütləq göstərişdirMetilksantinlər

 • Metilksantinlər

 • Teofillinlər

 • - çox sayda yan təsirlər verir (üeəkbulanma, baş ağrısı, yuxusuzluq, ensefalopatiya, elektrolit disbalansı, qıcolmalar, aritmiyalar).

 • - 1-ci xətt bronxolitiklər 4 saat ərzində təsirsiz olduqda

 • tövsiyyə edilir

 • - bronxolitik təsirdəm əlavə, iltihaba qarşı, imminomodulyasiya

 • edici və bronxoprotektiv xüsusiyyətlərə də malikdir

 • - tənəffüs əzələsinin yorğunluğunu azaldır,

 • - mərkəzi inspirator aktivliyi gücləndirir

 • - plazmanın TY-nın mənfəzinə ekssudasiyasını azaldır

 • - MSK gücləndirir

 • - Metilksantinlərin yeni nəsli (Doksofillin) - 400 mq. (1 həb) 2 dəfə • Qlyukokortikosteroidlər (QKS)

 • - AS müalicəsində mütləq preparatlar hesab edilir

 • Effekti – 6-24 saatdan tez ğözlənmədiyndən –

 • Müalicə mümkün qədər tez başlayır

 • QKS daha tez obstruksiyanı aradan qaldırır

 • QKS kəskinləşmələrin residivlərini xeyli azaldır

 • Parenteral yeridilməyə üstünlük verilir

 • Nebulayzerlər, DAİ və speyserlər vasitəsi ilə təyin edilən preparatlar effektinə görə SQKS geri qalmırMaqnezium sulfat

 • Maqnezium sulfat

 • v/d – effektiv bronxgnişləndirici prepRATDIR

 • β2-aqonistlərə qarşı rezistntli hallarda təyin edilir

 • Təsir mexanizmi – bronxlarda saya əzələlərin kalsium kanallarının blokadası , histamin və metaxolin bronxokonstriksiyasının və sinir sonluqlarından asetilxolinin azad olunmasının qarşısını alr.

 • Daha ifadə olunan effekt – BA-nın ağır kəskinləşmələrində V/d yeridildikdə əldə edilirPreparatlar Preparat Terapiya sxemi

 • Preparatlar Preparat Terapiya sxemi

 • İnqal.β2-aqonistlər Salbutamol nebulayzerlə - 2,5 mq

 • DAİ və speyserlə - 400 mkq

 • 3 doza hər 20 dəq, effekdən

 • asılı olaraq dozanı titrləmək

 • (3-8 ləfə/sut.)

 • Fenoterol həmən sxemlə, dozalar 2 dəfə 

 • AXEP İpratropium br. nebulayzerlə, 500 mkq hər 4-6 s

 • yaxud 2-4 s.

 • Metilksantinlər Aminofillin Başlanqıc doza – 5-6 mq/kq 30

 • dəq. Ərzində.

 • Saxlayıcı doza – 0,5-0,9

 • mq/kq\s • Preparatlar Preparat Terapiya sxemi

 • Parenteral β2-aq. Adrenalin d/a, 0,3 0,1% məhlul, - 3

 • doza 20 dəq. Sonra hər 4-6 s.

 • SQKS Metilprednizolon 40-125 mq. hər 6 s, v/d

 • Hidrokortizon 100-200 mq. hər 6 s v/d

 • Prednizolon 40-60 mq 1 dəfə/sut . Daxilə

 • Maqnezium sulfat Maqnezium sulfat 2-2,4 q. 20 dəq müddətində,

 • sutkada 6-8 dəfəKataloq: articles -> prezentasiyalar
prezentasiyalar -> Dişlərin çəkilməsi əməliyyatı. Ümumi və yerli fəsadlar. Müəllif: Dos. H.Ə.Əsədov
prezentasiyalar -> ÜZ-ÇƏNƏ CƏrrahiYYƏSİNDƏ VƏ CƏrrahi stomatologiyada ağrisizlaşdirma üsullari müəllif: Dos. S. Z.Əliyev
prezentasiyalar -> Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabı prosesləri Müəllif: H.Ə.Əsədov
prezentasiyalar -> Müəllif : Kərimov R. A. Ə.Əliyev adına adhti
prezentasiyalar -> AĞCİYƏRİN İRİNLİ-İLTİhabi XƏSTƏLİKLƏRİ Ümumi anlayiş
prezentasiyalar -> F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur: F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur
prezentasiyalar -> Qara ciyərin xərçəngi Ə.Əliyev ad. Az. Hti
prezentasiyalar -> Əhalinin 5-10% təsadüf edilir
prezentasiyalar -> Yersinia pestis bakteriyası ilə yüksək ölümcül yoluxucu xəstəlik

Yüklə 6,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə