Bachadon yirtilishi tasnifiYüklə 186 Kb.
tarix11.12.2016
ölçüsü186 Kb.Akusherlikda eng og’ir asoratlardan biri bu bachadon yorilishi bo’lib,hamma vaqt qon ketish,og’ir shok holatining yuzaga kelishi (travmatik va gemorragik),ba’zan ona va homila o’limi bilan kuzatiladi.Bachadon yorilishi bilan kuzatiladigan onalar o’limi holati ginekologik kasalliklar orasida 7-8 o’rinda turadi,bu esa barcha tug’ruqlarning 0,1-0,5 % ni tashkil etadi. Bachadon yorilishining sabablari:

 • Akusherlikda eng og’ir asoratlardan biri bu bachadon yorilishi bo’lib,hamma vaqt qon ketish,og’ir shok holatining yuzaga kelishi (travmatik va gemorragik),ba’zan ona va homila o’limi bilan kuzatiladi.Bachadon yorilishi bilan kuzatiladigan onalar o’limi holati ginekologik kasalliklar orasida 7-8 o’rinda turadi,bu esa barcha tug’ruqlarning 0,1-0,5 % ni tashkil etadi. Bachadon yorilishining sabablari:Bachadon yirtilishi tasnifi:

 • Bachadon yirtilishi tasnifi:

 • 1.Qaysi vaqtda bo’lganligiga.

 • а.homiladorlik vaqtida

 • б.tug’ruq paytida . 2.Patogenezi bo’yicha

 • O’z-o’zidan bachadon yirtilishi : а) miometriyning morfologik o’zgarishlari; б) homila tug’ilish paytida mexanik ta’sirdan.

 • в) miometriyning morfologik o’zgarishlari va homila tug’ilish paytida mexanik ta’sirdan.Zo’raki bachadon yirtilishi :

 • Zo’raki bachadon yirtilishi :

 • а) toza (tug’ruqni yengillashtiruvchi qin operatsiyalari,tashqi travmada);

 • б) aralash (har xil zo’raki omillarning qo’shilishidan,miometriyning morfologik o’zgarishi,bolaning tug’ilishidagi mexanik ta’sirlar).3.Klinik kechishi bo’yicha .

 • 3.Klinik kechishi bo’yicha .

 • а.Bachadon yirtilishi xavfi .

 • б.Xavf soluvchi bachadon yirtilishi.

 • в. Bo’lib o’tgan bachadon yirtilishi .

 • 4.Shikastlanish xarakteri bo’yicha.

 • а.yoriq

 • б.chala bachadon yirtilishi (qorin bo’shlig’iga o’tmagan ).

 • в.To’liq bachadon yirtilishi (qorin bo’shlig’iga o’tgan ).

 • 5.Llokalizatsiyasi bo’yicha .

 • Bachadonning pastki segmentining yirtilishi :

 • а)oldingi devorining yirtilishi ;

 • б)yonbosh yirtilishi;

 • в)orqa devorining yirtilishi ;

 • г) qindan bachadongacha yirtilish .

 • Bachadon tanasining yirtilishi :

 • а)oldingi devorining yirtilishi ,

 • б) orqa devorining yirtilishi .

 • Bachadon tubi yirtilishi. • abortlar,ko’p o’tkazganda

 • ko’p tug’uvchilarda

 • ,ko’psuvlilik

 • ,ko’p homilalik

 • ,bachadon bo’ynining chandiqli o’zgarishi

 • ,genital va umumiy infantilizm, semirish.

 • homila boshi va ona chanog’I mos kelmasligi,tor chanoq

 • Ttug’ruq stimulyatorlarini qo’llash.Bachadon yirtilishining sababini birinchi bo’lib Bandlyu aytgan.Uning fikricha bachadon yirtilishining asosida tor chanoqda homilaning harakatlanishining qiyinligi yotadi.Bunda tug’ruq paytida homilaning boshi pastga qarab harakatlangan sari bachadonning pastki segmenti tortiladi va yirtiladi.Bu esa fanga Bandlyu bo’yicha “klassik mexanik”yirtilish deb kirib keldi,qaysiki uning asosida homila o’lchami va chanoq olchamining mos kelmasligi yotadi.Bandlyu o’z vaqtida bachadon yirtilishidagi klinik manzarani tasvirlab bergan ammo bachadon yirtilishining sababini tushuntirib berolmagan.

 • Bachadon yirtilishining sababini birinchi bo’lib Bandlyu aytgan.Uning fikricha bachadon yirtilishining asosida tor chanoqda homilaning harakatlanishining qiyinligi yotadi.Bunda tug’ruq paytida homilaning boshi pastga qarab harakatlangan sari bachadonning pastki segmenti tortiladi va yirtiladi.Bu esa fanga Bandlyu bo’yicha “klassik mexanik”yirtilish deb kirib keldi,qaysiki uning asosida homila o’lchami va chanoq olchamining mos kelmasligi yotadi.Bandlyu o’z vaqtida bachadon yirtilishidagi klinik manzarani tasvirlab bergan ammo bachadon yirtilishining sababini tushuntirib berolmagan.Bachadon yirtilishi asosan ko’p tug’uvchilarda,og’ir akusherlik anamnezi bo’lgan qayta tug’uvchilarda va kam hollarda birinchi marta tug’ayotgan ayollarda kuzatiladi.Ba’zan bachadonning rivojlanish anomaliyalari:bachadonning rudimentar muguz qavatining bo’lishi homila 20-26 haftaligida bachadoning yirtilishiga olib keladi.

 • Bachadon yirtilishi asosan ko’p tug’uvchilarda,og’ir akusherlik anamnezi bo’lgan qayta tug’uvchilarda va kam hollarda birinchi marta tug’ayotgan ayollarda kuzatiladi.Ba’zan bachadonning rivojlanish anomaliyalari:bachadonning rudimentar muguz qavatining bo’lishi homila 20-26 haftaligida bachadoning yirtilishiga olib keladi.

 •   bachadon yirtilishiga miometriyning patomorfologik o’zgarishlari,homila harakatining qiyinlashuvi,tug’ruqni stimullovchi vositalarni qo’llash natijasida bachaonning ti\ug’ruq faoliyatidagi diskoordinatsiyasi,shuningdek homila holatini majburiy o’zgartirish sabab bo’ladi.Qorin shish,keskin og’riqli.bachadon konturlari aniq emas.Qorinnig pastki devorida homilaning mayda qismlari va orqasi aniqlanadi.homila boshi kichik chanoqqa chiqish segmentida. Homilaning yurak urishi eshitilmaydi.O’rtacha qonli ajralmalar.

 • Qorin shish,keskin og’riqli.bachadon konturlari aniq emas.Qorinnig pastki devorida homilaning mayda qismlari va orqasi aniqlanadi.homila boshi kichik chanoqqa chiqish segmentida. Homilaning yurak urishi eshitilmaydi.O’rtacha qonli ajralmalar.

 • Qin tekshiruvi:qin chuqur.Bachadon bo’yni to’liq ochilgan.Homila pufagi yo’q. Homila boshi kichik chanoqqa kirish bo’shlig’idagi kichik segmentda.Homila boshida katta tug’ruq o’smasi.burun yetmaydi.Ajralma qonli.Ahvoli og’ir,hushi tormozlangan,AQB-90/60;80/50 mm sim.ust.,puls 110 daqiqasiga,teri qoplamlari oqargan,sovuq yopishqoq ter,tana harorati 37 C

 • Ahvoli og’ir,hushi tormozlangan,AQB-90/60;80/50 mm sim.ust.,puls 110 daqiqasiga,teri qoplamlari oqargan,sovuq yopishqoq ter,tana harorati 37 C

 • to’lg’oq va kuchaniqlar to’satdan to’xtaydi va qorinning pastki qismida keskin og’riq paydo bo’ladi.kalta va yo’g’on tana tuzilishli,chanoq suyagi o’lchami tor bo’lgan ayollarda;

 • kalta va yo’g’on tana tuzilishli,chanoq suyagi o’lchami tor bo’lgan ayollarda;

 • • past joylashgan kata o’lchamdagi miomatoz tugunlarni;

 • • og’ir akusherlik anamnezi bo’lgan ayollarda tug’ruq jarayonini tezlashtirish 

 • • bachadondagi chandiqlar .

 • bachadon devoir strukturasining butunmasligi sababli to’lg’oq va kuchaniqlarning kuchsizligi,tug’ruq stimulyatorlarini qo’llash natijasida tug’ruq faoliyati diskoordinatsiyasi uning asosida miometriyning gipertonusi,bachadon ichi bosimining tezlikda oshishining kuzatilishi;Tug’ruqda xarakterli belgilar:

 • Tug’ruqda xarakterli belgilar:

 • 1) to’lg’oqda tashqari operatsiyadan keyingi chandiq sohasida og’riq,qorinnig pastki qismida og’riq ;

 • 2)homiladorning notinchligi,to’lg’oqning kuchi noadekvatligi

 • 3)to’lg’oq faoliyatining noeffektivligi ;

 • 4)boshning katta bo’lganda to’lg’oqning noproduktiv o’tishi ;Klinikasi .

 • Klinikasi .

 • homila yurak urishi yo’qolgan.Qon ketish hisobiga anemiya va shok simptomlarining oshib borishi.Shok patogenezi bachadonning og’riq va travma hisobiga qon ketishi natijasida yuzaga keladi.Qon ketishi tashqi,ichki,va kombinirlangan bo’lishi mumkin.

 • Chala yirtilishida qorin ostiga gematoma paydo bo’lishi,bachadonning yonbosh tomoniga tarqaladi,yuqoriga tarqaladi.Ba’zi hollarda gematoma yuqoriga tarqalib,buyrakning atrofini egallab oladi. Gematoma xamirsimon konsistensiyali,o’smasimon,og’riqli,konturlari notekis.Bachadonnig gipotonik holati sababli qon ketishi kuchayishi tufayli DVS sindromi rivojlanadi. Ba’zan qon ketishi kuchayishi tufayli bemor o’limiga olib keladi.Ba’zan qon ketishida sekinlik bilan gemorragik shok rivojlanadi,qon ketish manbasi bachadondagi mayda kolibrili tomirlardan qon ketishdir.Ba’zan qon ketishining sababi arteriya yoki uning tarmoqlaridan qon ketishi bo’lishi mumkin.

 • Bachadonnig gipotonik holati sababli qon ketishi kuchayishi tufayli DVS sindromi rivojlanadi. Ba’zan qon ketishi kuchayishi tufayli bemor o’limiga olib keladi.Ba’zan qon ketishida sekinlik bilan gemorragik shok rivojlanadi,qon ketish manbasi bachadondagi mayda kolibrili tomirlardan qon ketishdir.Ba’zan qon ketishining sababi arteriya yoki uning tarmoqlaridan qon ketishi bo’lishi mumkin.Bachadon yirtilishiga shubha qilishda quyidagi simptomlar yordam beradi:

 • Bachadon yirtilishiga shubha qilishda quyidagi simptomlar yordam beradi:

 • Tug’ruq paytida qon ketishi natijasida homilada gipoksiya belgilari,homiladorning ahvolining bola tug’ulganidan keyinyomonlashishi.Bunday holatda bachadon bo’shlig’ini qo’l bilan tekshiriladi.Bachadonda chandiq bo’lgan ayollarda homilani chiqarib olish operatsiyasi,kombinirlangan akusherlik operatsiyalarini o’tkazgandan keyin bachadon yirtilishini istisno qilish uchun shu tekshiruv o’tkaziladi..

 • Chandiqni o’zgarishiga qarab bachadon yirtilishida klinik belgilarni rivojlanishiga ko’ra:

 • 1) chandiqda o’sib boruvchi og’riq ;

 • 2)qindan qonli ajralma ajralishi

 • 3) epigastral sohada og’riq va og’irlik hissi ko’ngil aynish,qayt qilish

 • 4)qorin bo’shlig’ining ta’sirlanishi sababli ichaklarning parezi,qisqa muddatli hushdan ketish holati;

 • 5) homilaning yurak urishining o’zgarishiDavolash bachadon yirtilishining qaysi darajasiga bog’liq.

 • Davolash bachadon yirtilishining qaysi darajasiga bog’liq.

 • Bachadon chandig’ida yagona chora tezlik bilan charvi bilan tikish.Bachadon yirtilishida shifokor tezlik bilan bachadonni qisqartirish faoliyatini kuchaytirishi kerak.Bu maqsadda asosan ingalyatsion narkoz orqali tug’ruqni yengillashtiruvchi abdominal kesar kesish va homilani qutqarishga qaratilgan operatsiya o’tkaziladi. • Davolash

 • Keyingi tadbirlar :

 • Operativ aralashuv

 • Adekvat anesteziologiya

 • Adekvat qon yo’qotilganda infuzion-transfuzion terapiya

 • Gemokoagulyatsiya buzilishini korreksiyalash

 • Xirurgik davolash endotraxeal narkoz asosida olib boriladi.

 • Xirurgik davolashning maqsadi.

 • а ) qon ketish manbaini bartaraf qilish,

 • б ) Anotomik buzilishlarning buzilishini tiklash

 • в ) Qorin bo’shlig’I orqali infeksiyaning kirish darvozalarini likvidatsiya qilish.

 • Pastki o’rta laporotomiya orqali homilani qorin bo’shlig’idan chiqarish,elektronasos orqali qon va homila oldi suvlarini tortib olish,gemostani tiklash..Kataloq: syllabus -> Электрон%20модул%20Акушер45 -> ЭМ%20Акушерлик -> ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> 17%20Tug`ruq%20vaqtida%20vaginal%20qon%20ketishlar%20bachadon%20yirtilishi
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Kesar kesish
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Homilani noto’g’ri joylashish-bunda homila bachadon o’qiga nisbatan notog’ri joylashadi
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> 1. Yo’ldoshning oldinda kelishining qanday 3 turi bor?
17%20Tug`ruq%20vaqtida%20vaginal%20qon%20ketishlar%20bachadon%20yirtilishi -> # Tug’ruq payti bachadon yirtilish sabablari
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> 1. Neyrogumoral nazariya: ichki a`zolar va ichki sekretsiya bezlari faoliyatini buzilganligi natijasida moddalar almashinuvining neyrogumoral boshqarilishi ham izdan chiqadi, oqibatda qondagi oqsil, mikroelementlar, elektrolitlar
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Keys tug’ruq keying vaginal qon ketishda umumiy amaliyot shifokorining taktikasi qanday ekanligi muammosini hal qiladi Pedogogik annotatsiya
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> I кейс «Muddatdanoldingitug’ruq» Kirish
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Mavzuga oid o'rgatuvchi nazorat testlar: Qanday 2 kasallik tug`ruqdan keyingi septik infektsiyaning 1- bosqichiga taalluqlidir?
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> 1. Pielonefritda infektsiyaning o’tish yo’llari

Yüklə 186 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə