Beş günlük rezident olYüklə 258,71 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/3
tarix28.11.2016
ölçüsü258,71 Kb.
#317
1   2   3

Arif MƏMMƏDLI

2013-cü ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat 

işlərinin nəticələri müzakirə olunub 

Böyük Elmi Şurada

15 aprel  2014-ъц ил

http://www.amu.edu.az

5

Fotolar Cənnətalı ÇingizindirMartın  31-də  əczaçılıq  fakültəsinin  Tələbə elmi  Cəmiyyətinin  82-ci  konfransı  keçirilmişdir. 

Konfransın işinə başlanmazdan əvvəl fakültə dekanı, 

professor  Tahir Süleymanov 31 mart tarixinin Dünya 

Azərbaycanlılarının soyqırım günü olduğunu qeyd etdi 

və soyqırım qurbanlarının xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla 

yad  edildi.  Konfransın  işində  fakültənin  professor- 

müəllim heyəti və  tələbələr iştirak etdilər.

Konfransa 21 tələbə 17 məruzə ilə qatılmışdı. Qiy-

mət ləndirmə  münsiflər      heyəti  tərəfindən  obyektiv 

keçirildi. Hər bir tələbə diqqətlə dinlənildi və tələbələrə 

mövzu ətrafında suallar verildi. Məmmədzadə Aysel 

İlham  qızı  və  Ələkbərova  Aysel  Aydın  qızı  (ƏTTİ 

kafedrası,  elmi    rəhbər  dosent  S.Mehralıyeva)  I 

yerə,  Hacıyeva  Sərvinaz  Faiq  qızı  və  Parfyonova 

Yana  Vyaçeslavovna  (farmakoqnoziya  və  botanika 

kafedrası,  elmi  rəhbərlər  professor  Y.Kərimov,  

professor  Ü.Həsənova)  II  yerə,  Novruzov  Tural 

Sürəddin oğlu və İsmayılova Gülnar Azad qızı (ƏTTİ 

kafedrası,  elmi    rəhbər  baş  müəllim  S.Tağıyev)  III 

yerə  layiq  görüldülər.  Bu  il  əczaçılıq  fakültəsinin 

konfransını    “Herba  Flora”  şirkəti    dəstəkləyib             

spon sorluq etdi. Qaliblər  elmi rəhbərləri ilə birgə pul 

mükafatı və hədiyyələrlə mükafatlandırıldılar. 

10  elmi  iş  2-ci  tura  vəsiqə  qazandı.  Bunlar 

aşağıdakı  tələbələrin  elmi  işləridir:  Məmmədzadə 

Aysel  İlham  qızı  və  Ələkbərova  Aysel  Aydın  qızı, 

Hacıyeva  Sərvinaz  Faiq  qızı  və  Parfyonova  Yana 

Vyaçeslavovna,  Novruzov  Tural  Sürəddin  oğlu  və 

İsmayılova Gülnar Azad qızı, Fərzullayev Səid Yaşar 

oğlu,    Abdullayeva  Nilufer  Qəribağa  qızı,  Qədimli 

Aydan İsrafil qızı, Fərəcova Jalə Aftandil qızı, Əzizli 

Xumar Tərlan qızı, Janah Panah Shahzad Akbar və 

Hacıyeva Nuranə Əfqan qızı.

Ümumilikdə  konfransın  işi  əczaçılıq  fakültəsinin 

müəllim  və  tələbə  heyəti  tərəfindən  yüksək 

qiymətləndirildi.A.İSMAyILOVA

Konfrans  2  bölmədən-kliniki  və  xarici  dillər 

bölməsindən  ibarət  olub,  müvafiq  olaraq  ATU-nun 

Stomatoloji Klinikasında və xarici dillər kafedrasın-

da keçirilib.

Fakültənin  dekanı,  professor  Zöhrab  Qaraye-

vin  sədrliyi  ilə  açılan  kliniki  bölmədə  11  məruzə 

dinlənilib. Məruzələrin hamısı kliniki xüsusiyyətlərə 

malik  olub,  stomatologiyanın  müxtəlif  sahələrinin 

aktual problemlərinə həsr edilib.

Konfransda terapevtik stomatologiya üzrə 3, ağız 

və  üz-çənə  cərrahiyyəsi  üzrə  3,  uşaq  stomatolo-

giyası  üzrə  3  və  ortopedik  stomatologiya  üzrə  2 

məruzə dinlənilib.

Məruzəçi tələbələr kliniki materiallarını, gördükləri 

işləri əyani surətdə kompyuter görüntüləri ilə nüma-

yiş etdiriblər. 

Münsiflər heyətinin rəyinə görə Günel Abbasova, 

Bayram Süleymanlı, Məmməd Əmin Məmmədli və 

Nərgiz Piriyeva məzmunlu çıxışları ilə ilk yerləri tu-

tublar.

Konfransa  yekun  vuran  fakültənin  dekanı,  pro-fessor Zöhrab Qarayev edilən çıxışlara münasibət 

bildirərək  məruzəçilərin  və  elmi  rəhbərlərin  işlərini 

müsbət  qiymətləndirib.  Konfransda  fərqlənən 

məruzəçilər diplom və sertifikatlarla təltif olunublar.

Kliniki  bölmədə  fərqlənən  tələbələrin  məruzələri 

gənc  həkimlərin  və  tələbələrin  I  Beynəlxalq  Tibb 

Konqresinə təqdim olunub.

Я.Щаъыйев,

факцлтя цзря ТЕЪ-ин елми рящбяриAprelin  7-də  tibbi  biologiya  kafedrasında  I  müalicə-profilaktika fakültəsinin nəzəri təbabət bölməsi üzrə Tələbə 

elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilib.

Konfransı fakültənin dekanı, professor Abuzər Qazıyev açaraq 

bildirib ki, uzun illərdir Azərbaycan Tibb Universitetində Tələbə 

Elmi  Cəmiyyətinin  konfranslarını  keçirməkdə  əsas  məqsəd 

gələcəkdə  həkim  olmaqla  yanaşı,  həm  də  elmi  tədqiqatlara 

həvəs  göstərən  bacarıqlı  gənc  tələbələrə  şərait  yara                                                                                                                                

tmaqdır. Bu konfranslar ilk növbədə tələbələrin elmi tədqiqatla 

məşğul olmaq səriştəsini üzə çıxarır.

Formalaşmış  alim  potensialının  böyük  əksəriyyətinin  tələbə 

vaxtı ilk addımlarını TEC-də atdığını söyləyən dekan qeyd edib 

ki,  bu  günkü  konfransda  da  yer  tutan  tələbələrin  tərcümeyi-

halına bir cümlə əlavə olunacaq: “Tələbə vaxtı TEC-in işində 

fəal iştirakına və maraqlı çıxışına görə diplomlar alıb”.

Dekan münsiflər heyətini tədbir iştirakçılarına təqdim edib və 

konfransın işinə uğurlar arzulayıb.

Bundan sonra söz tədqiqatçı tələbələrə verilib. Ümumilikdə 7 

məruzə dinlənilib. 

İctimai fənlər kafedrası üzrə I müalicə-profilaktika fakültəsinin 

I  kurs,  104

a

  qrup  tələbəsi  Fariz  Cəfərov,  II  kurs,  110a

  qrup 


tələbəsi  Səxavət  Yusifli,  II  kurs,  120

a

  qrup  tələbəsi  Leylan Məmmədova,  tibbi  biologiya  və  genetika  kafedrası  üzrə  I 

müalicə-profilaktika fakültəsinin I kurs, 75

b

 qrup tələbəsi Vasim Qurbanzadə və II müalicə-pofilaktika fakültəsinin I kurs, 273

a

 qrup tələbəsi Məhərrəm Alimli diploma layiq görülüblər. İctimai 

fənlər kafedrası üzrə I müalicə-profilaktika fakültəsinin I kurs, 

77

b

 qrup tələbəsi Ümid Rüstəmli, I kurs, 80a

 qrup tələbəsi Mehdi 

Həsənzadə və I kurs, 78a qrup tələbəsi Leyla Vəliyevaya isə 

sertifikatlar təqdim olunub

.

L.сüLeyмаNовA,

tibbi-bilogiya kafedrası цзря  ТЕЪ-ин сядри

ТЕЪ-ИН КОНФРАНСЛАРЫ

Aprelin  11-də  ATU  nun  rektoru,    millət  

vəkili,  akademik Əhliman  Əmiraslanov  

universitetin  Tələbə  Həmkarlar  İttifaqı 

Komitəsinin həyata keçirdiyi “Beş günlük  

rezident ol” layihəsini uğurla başa çatdıran 

tələbələrlə görüşüb.

Xatırladaq ki, layihədə iştirak edənlərin   

əksəriyyəti  III,  IV  və  V  kurslarda  təhsil 

alan  tələbələr  idi.  Layihəyə  qoşulmaq 

üçün  153  nəfər  müraciət  etsə  də,  on-

lardan  yalnız  50–nə    savadına,  biliyinə 

və dünyagörüşünə  görə üstünlük veril-

mişdir.  Qalib  tələbələr universitetimizin  

20 kafedrasında tibbin müxtəlif sahələri 

üzrə  fevralın  5-dən  13-  dək  rezident 

həkim kimi fəaliyyət göstərmişlər.

İlk  öncə  tələbələrin  bu  vaxt  ərzində 

rezident  kimi  fəaliyyət  göstərdikləri 

kafedralarda    gördükləri  avadanlıq-

lar,  öyrəndikləri  yeniliklər,    yaxından 

təmasda olduqları xəstələrlə bağlı video 

çarx nümayiş olundu.   

Qalib  tələbələri  təbrik  edən 

akademik Ə.Əmiraslanov  belə 

proqramların    əhəmiyyətindən 

söhbət  açaraq    bu  layihənin 

iştirakçıların  gələcəkdə  ixtisas 

seçiminə  də  kömək  edəcəyini,  

tələbələrin    indidən  xəstələrlə 

yaxından  təmasda  olması    isə  

onların  peşəkar  həkim  kimi  

fəaliyyət  göstərmələrinə  ha-

zırlıq  üçün  bir  əsas  olacağını 

söylədi. 

Görüş  zamanı  digər  məsə lə-

lər dən    də  danışan    rektor  bu 

günlərdə    bütün  fakültələrdə 

müəllim və tələbələrlə keçirdiyi  

toplantılardan da bəhs etdi.  O, 

dedi  ki,  həmin  toplantılarda    tələbələrin  

təhsil səviyyəsi, sosial həyatı, həmçinin  

onların  qarşılaşdığı  bir  sıra  problemlər 

müzakirə  olunmuş,    tələbələrin  univer-

sitetimizin  ictimai  həyatında  fəal    işti-

rak  etməsi  üçün  geniş  fikir 

mübadiləsi aparılmışdır. 

Sonra 


akademik  

Ə.Əmiraslanov  bu  layihədə 

fərqlənən  tələbələrə xüsusi 

sertifikatlar  təqdim  edərək 

on la ra  təhsillərində  mü vəf-

fəqiyyətlər arzuladı.  

Mərasimdə 

universite-

tin  tədris  işləri  üzrə  pro-

rektoru,    professor    Sabir 

Əliyev,  Həmkarlar  İttifaqı 

Komitəsinin  sədri,  dosent 

Cahangir  Qasımov,      rezi-

dentura  şöbəsinin  müdiri, 

dosent  Rizvan  Məmmədov 

və  Tələbə  Həmkarlar  İttifa-

qı  Komitəsinin  sədri  Elşad 

Novruzov iştirak edirdilər.M.CAVADOV 

  “Beş günlük  rezident ol” layihəsinin qaliblərinə sertifikatlar təqdim olunduMartın 28-də stomatologiya fakültəsinin 41-ci Tələbə elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilib http://www.amu.edu.az

15 aprel 2014-ъц ил

6

m

 Bəzi vəziyyətlər və ya obyektlərdə duyulan 

məntiqsiz  və  həddindən  artıq  qorxuya 

spesifik fobiya deyilir. Fobiyalar qadınlarda kişilərə 

nisbətən 2-3 dəfə daha çox ortaya çıxar.

Xüsusi fobiyanın 16 yaşından başlayır. Bir çoxları 

uşaqlığından bəri qorxularının olduğunu, bir qismi 

isə  yetkinlik  dövründən  sonra  meydana  gəldiyini 

söyləyər. 

Qorxuların səbəbi genetik, yəni irsi ola bilər. Xü-

susi  fobiyaların  əmələ  gəlməsində  insanların  ya-

şadığı mənfi hadisələrin rolu olduğunu düşünsək, 

doğru  olmaz.  Məsələn,  liftdə  qapalı  qaldıqdan 

sonra lift qorxusu yaşayan, it tərəfindən qovalan-

dıqdan  sonra  it  fobiyası  inkişaf  edən  insanlardan 

hamımızın xəbəri var. Ancaq bu cür təcrübələri ol-

mayanlarda da fobiyalara rast gəlinir.

Məntiqsiz  qorxunun  əlamətləri  -  məntiqli  və 

məntiqsiz  qorxu  əsnasında  yaşananlar,  yəni 

bədənimizlə  zehnimizdə  olan  dəyişikliklər  eynidir. 

Xüsusi  fobiyalarda  duyulan  qorxu  məntiqsizdir. 

Yüksək  bir  yerdən  aşağı  baxmaq  bir  çox  insan 

üçün  həyəcanverici,  qorxuducu  ola  bilər,  ancaq 

fobik adamda qorxu o qədər yüksəksir ki, yüksək 

binalara  belə  çıxa  bilməzlər.  Bəzən  də  normalda 

kimsənin  qorxmayacağı  vəziyyətlərdən  qorxma 

kimi  məntiqsiz  qorxular  ola  bilər.  Məsələn,  şüşə 

qırıqlarının, bıçaq kimi kəsici alətlərin batacaq qor-

xusu kimi. İnsanlar bunların bir az gülünc hal oldu-

ğunun fərqindədir və bundan utandığı üçün fobiya-

larından danışmaq istəməyə bilərlər.

Heyvan fobiyası

Ən çox görülən spesifik fobiya növüdür. Ən çox 

qorxulan heyvanlara pişik, it, quş, həşəratlar aiddir. 

Fobiyalar adamda qaçma davranışı inkişaf etdirir - 

heyvan saxlayan dostlarının evinə getməzlər. 

yüksəklik qorxusu 

İkinci ən məşhur spesifik fobiya növüdür. İnsan 

yüksək  binalara  çıxa  bilməz,  yüksəkdən  baxa 

bilməz, hətta otaqda pəncərəyə yaxın otura bilməz. 

Bir  çox  insan  üçün  keflə  oturub  istirahət  edəcəyi 

eyvanlar belə insanlar üçün əziyyətdir.Qan və yaralanma fobiyası

Xalq  arasında  “qan  tutması“  olaraq  da  adlanan 

vəziyyətdir.  Qan  görəndə  narahatlıq  hissi  çox  in-

sanda rast gəlinən bir xüsusiyyətdir. Bu zaman hu-

şun itməsi baş verə bilər. Belə fobiklər həyat qurta-

rıcı müdaxilələrdən belə qaçarlar. Bir çox insan bu 

qorxuya görə xəstəxanaya getməz, xəstə insanlara 

baxa  bilməz,  tibbi  mövzularla  əlaqədar  televiziya 

proqramlarını seyr etməz. Bu cür insanlar həkimlik 

və tibb bacısı peşəsini seçməzlər.Udma fobiyası

Bu xəstələrin tək qorxusu bir şey udarkən boğul-

maqdır. Yemək yeyərkən, su içərkən boğazlarında 

nəsə  qalar  və  boğular  deyə  qorxurlar.  Yemək  və 

içməkdən  qorxduqları  şeylərin  siyahısı  ola  bilər.  

Çox vaxt ləpələrdən, fındıq, qoz və s. kiçik dənəli 

şeylərdən uzaq durarlar. Yemək-içməkdən qaçma-

ğın nəticəsində çox arıqlayarlar.Qaranlıq fobiyası

Bağlı,  qaranlıq  və  sıxlıq  olan  yerlərdə  duyulan 

qorxudur.  Bu  vəziyyətlərdə  tipik  nümunələr  ara-

sında lift, bağlı tavanlı otaqlar və dəhlizlər, qapıla-

rı  bağlı  və  sıxlıq  olan  avtobuslar,  yeraltı  keçidlər, 

metro  sayıla  bilər.  Əsas  qorxuları  bu  yerlərdə  sı-

xılıb qalmaq, çıxa bilməmək, nəfəs ala bilməmək, 

boğulmaqdır. Belə insanlar kinoya və teatra gedə 

bilməz,  getsələr  də  qıraq  kreslolarda  oturar.  Bo-

ğazlı geyimlərdə narahat ola bilərlər.Nələrdən qorxuruq?

Obyektiv  fobiya:  həşərat,  kəpənək,  it,  iti  uclu 

əşya və s.

Vəziyyət fobiyası: Bağlı yer, açıq yer, lift, yüksək 

yer, qaranlıq və s.

Funksiya fobiyası: Yerini islatma, qaz çıxarma, 

tərləmə və s.

Bu  vəziyyətləri  yaşayan  bir  çox  insan  həkimə 

müraciət  etmir.  Bunun  da  ən  əhəmiyyətli  səbəbi 

fobiyaların xəstəlik deyil, xasiyyət, ya da şəxsiyyət 

xüsusiyyəti  olduğunu  düşünüməsidir.  Fobiyanın 

müalicə edilə bilmədiyinin düşünülməsi də bir baş-

qa əhəmiyyətli faktordur. Halbuki, spesifik fobiya-

ların müalicəsi mümkündür, üstəlik, müvəffəqiyyət 

nisbətləri  yüksəkdir.  Bu  qorxuların  müalicəsində 

dərmanların rolu azdır.

Fobiyalarımıza  özümüz  də  qalib  gələ  bilərik, 

sadəcə istəmək kifayətdir.qadın.net

“Nevrologiya: praktiki məşğələlər” dərsliyi ən yeni elmi 

nailiyyətlər əsasında, nevrologiya elmi tarixinin təcrübəsi 

və digər müasir elm sahələrində aparılan araşdırmaların 

nəticələri nəzərə alınmaqla yazılmışdır.

Nevrologiya  -  sinir  sisteminin  normal  və  patoloji 

vəziyyətləri  barədə  elmdir.  Klinik  nevrologiya  isə  tibbin 

sinir  sistemi  xəstəliklərinin  klinik  təzahürünü,  epidemio-

logiyasını  və  patogenezini  öyrənən,  xəstəliklərin  diaqno-

zu,  müalicəsi  və  profilaktikası  üçün  metodlar  hazırlayan 

sahəsidir.

Nevrologiya  -  ən  vacib  tibb  sahələrindən  biridir.  Sinir 

sisteminin patologiyası orqanizmdə bir sıra funksional po-

zuntulara səbəb olur ki, bu da əksər hallarda xəstəliklərin 

yaranmasına gətirib çıxarır. Hal-hazırda klinik nevrologiya 

sahəsində elmi araşdırma üsullarının differensasiyası və 

inteqrasiyası prosesləri gedir ki, bu da yeni tədqiqat me-

todlarının yaranması ilə bağlıdır.

Kliniki  nevrologiyanın  əsaslarının  öyrənilməsi  ümumi 

profilli  həkimlər  üçün  də  vacibdir.  Bu  təkcə  bir  sıra  hal-

larda, xüsusilə təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə sinir sistemi, 

onun normal və patoloji vəziyyətlərdə yerinə yetirdiyi funk-

siyanın  rolu  ilə  deyil,  həm  də  sinir  sistemi  xəstəliklərinin 

tibbi-sosial  xarakteri  ilə  müəyyən  olunur.  Əvvəllər  yalnız 

diaqnoz qoyula biləcək sinir xəstəlikləri artıq son onillikdə 

ən çox öyrənilmiş xəstəliklər sırasına daxil olmuşdur.  İn-

san beyni kimyəvi, anatomik, fizioloji, inkişaf nəzəriyyəsi 

və psixoloji yanaşma metodlarından istifadə edilməklə ən 

müxtəlif səviyyələrdə öyrənilir.

Ali tibb məktəblərində sinir sistemi xəstəlikləri kursunun 

tədrisi  zamanı  qarşıya  qoyulan  məqsədlər  tələbələrə  si-

nir sistemi xəstəliklərinə düçar olmuş xəstənin müayinəsi, 

bu zaman nevroloji əlamətlərin müəyyənləşdirilməsi, pa-

toloji prosesin xarakteri və lokalizasiyasının müəy yənləş-

dirilməsi,  köməkçi  tədqiqat  metodlarının  nəticələrinin 

düz gün  şərh  edilməsi,  ən  geniş  yayılmış  sinir  siste-

mi  xəstəliklərinin  diaqnozunun  qoyulması  və  onların 

müalicə və profilaktikası metodlarının əsaslarının mə nim-

sənilməsindən ibarətdir.

Dərslik Azərbaycanın və Rusiyanın tanınmış nevroloqu 

professor Zəhra Məmməd qızı Salayevanın xatirəsinə it-

haf edilmişdir.y.QUSeV,

Rusiya Dövlət Tibb Universitetinin

nevrologiya və neyrocərrahiyyə kafedrasının

müdiri, Rusiya TEA-nın akademiki, professor

“Nevrologiya: 

praktiki məşğələlər”

Dosent Dilarə Gülablının (Dilarə Mahmudova) 

təqdim edilən bu kitabı Tibb Universitetinin Nevrolojı 

Klinikasında ali məktəb proqramına uyğun III-IV kurs 

tələbələrinin sərbəst işləməsi və xəstələrin nevrolojı 

statusunu müayinə etmək vərdişlərinə yiyələnmək, 

patolojı prosesin topik diaqnostikasını öyrənmək 

üçün nəzərdə tutulub. Kitaba norma və patologiyada 

hərəki aktivlik, hissiyyat, vegetativ innervasiya və ali 

psixi funksiyaların tədqiqi metodikaları daxil edilmiş-

dir.

Kitabı rezidenturaya hazırlıq dövründə sinir sis-

teminin morfo-funksional xüsusiyyətlərinə aid bilik 

səviyyəsini artırmaq məqsədilə hər bir həkim istifadə 

edə bilər.

Məntiqsiz qorxu – fobiya

15 aprel  2014-ъц ил

http://www.amu.edu.az

7

Doğru nəfəs alıb verməyin əhəmiyyətini daha 

yaxşı  anlamaq  üçün  ilk  əvvəl  qeyri-kafi  və  ni-

zamsız nəfəs alıb verməyin zərərlərinə bir nəzər 

salmaq  lazımdır.  Orqanlarımıza  oksigen  da-

şınmasına  kömək  edən  ürəyimiz  bu  kimi  bir 

vəziyyətdə  çətinliyə  düşən  ilk  orqanımız  ola 

bilər; yəni, infarkt keçirmə ehtimalımız artacaq. 

Qan təzyiqinin yüksəlməsi, xərçəng, ani sancılar, 

sətəlcəm,  astma,  danışma  problemləri,  stresslə 

mübarizə  nizamsız  nəfəs  alıb  verməklə  yaranan  

problemlərdir.

Digər  tərəfdən,  doğru  və  idarəli  nəfəs  alıb 

verməyimizin  bir  çox  faydası  vardır.  Məsələn, 

ürəyin  ritminin  düzəlməsi  ilə  qan  təzyiqinin 

düşməsi,  qan  dövranının  sürətlənməsi,  həzmin 

asanlaşması,  stresslə  daha  asan  mübarizə,  anti-

depressiya dərmanlarından asılılığı və yuxu poz-

ğunluğunu məhv etmək bunlardan bir neçəsidir.

Bu  faydaları  düşünərkən    gündəlik  yaşama-

mızda  «Necə  doğru  nəfəs  alıb  verməliyik?» 

sualını  cavablandırmalıyıq.  Dünya  Sağlamlıq 

Təşkilatının standartlarına görə doğru nəfəs alma 

dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:1. Ciyərləri dəqiqədə 4 və ya 6 litr hava ilə 

doldurmaq;

 

2.  Nəfəs  alıb  verərkən  sinə  yerinə 

diafraqmanı  hərəkət  etdirmək:  Çünki 

diafraqmanın  istifadə  edilməsi  daha  ağır  və 

hər  dəfə  daha  çox  hava  tənəffüs  etməyimizi 

təmin  edir.  Diafraqmanın  hərəkət  etməsi 

qarın  bölgəsindəki  orqanları  masaj  edərək 

sinə və qarın boşluğundakı təzyiq fərqliliyini 

aradan qaldırır. Mədə və öd kisəsinin yuxarı 

hərəkətinə  maneə  törədərək    reflyuks  (mədə 

suyunun  yemək  borusuna  və  daha  yuxarıya 

qalxması) və müxtəlif öd kisəsi xəstəliklərinə 

qarşı faydalıdır.

 

3.  Tənəffüsü  ağız  əvəzinə  burundan  etmək 

(  Ağızdan  nəfəs  almaq  nazal  bölgədə  və 

bronxlarda arzuolunmaz mukozal ifraza yol 

aça bilər).

Doğru  nəfəs  alıb  verə  bilməyən  insanlar 

karbondioksidə daha həssasdırlar; karbondioksid-

li mühitlərdə daha tez və qısa nəfəs alıb verirlər. 

Daima  doğru  tənəffüs  edən  insanlar  karbondi-

oksidli  mühitlərdə,  həyəcan  və  stress  əsnasında 

daha  normal  reaksiyalar  verir  və  qırmızı  qan 

hüceyrələri oksigeni orqanlara daha asanlıqla da-

şıyır.

Vaxtaşırı edilən tənəffüs məşqi də doğru nəfəs alıb verməyimizə köməkçi olacaqdır. Sadə, lakin 

faydalı bir nəfəs idmanı:1.  Burnunuzdan  yavaş  bir  şəkildə,  amma 

bacardığınız qədər çox nəfəs alın.

2. Sonra yenə yavaş bir şəkildə ağzınızdan 

verin.

3. 1 və 2-ni  bir daha təkrarlayın.

4.  İndi  də  burnunuzdan  nəfəs  almağa 

başlayarkən ağır-ağır dördə qədər sayın.

5.  Nəfəs  verməyə  başlayarkən  də  altıya 

qədər sayın.

6.  Nəfəs  verməyi,  nəfəs  almaqdan  daha 

yavaş etdiyinizdən əmin olun.

7. 

 

Nəfəs 

verərkən 

əzələlərinizin 

rahatladığını və boşaldığını hiss edin.

8. Bu nəfəs məşqini sıxıldığınız  hər hansı 

bir yerdə və zamanda edə bilərsiniz.

9. Gündə ən az 40 dəfə dərindən nəfəs alıb 

verin.

Şübhəsiz ki, nəfəs alıb vermək sağlam insanlar üçün çox asan bir işdir. Çox vaxt «Necə nəfəs alıb verməliyik?» 

mövzusunda danışmırıq, çünki nəfəs alıb vermək hər zaman etdiyimiz bir fəaliyyətdir. Bizim həyatda qalmağımızı 

təmin edən ən əhəmiyyətli hadisə tənəffüsdür. yatmadan, yemək yemədən, ya da su içmədən günlərlə yaşaya bilərik, 

amma  nəfəs almadan bir neçə dəqiqə belə həyatda qala bilmərik. Buna görə də danışılması zəruri olan ən əhəmiyyətli 

mövzulardan biri doğru nəfəs alıb verməyi öyrənməkdir.

NƏFƏSİ DÜZGÜN ALMAQ LAZIMDIR

u  Azərbaycan  Milli  elmlər Akademiyasının 

(AMeA) alimi  adlı  mükafatlara  layiq 

görülmüşdür.

AzərTAc xəbər verir ki, bu barə-

də  qərar  aprelin  9-da  AMeA-nın 


Yüklə 258,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə