Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞYüklə 4,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix28.07.2020
ölçüsü4,51 Mb.
#32263
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
BGDN2
BGDN2

 Bilgisayara Giriş Ders Notları  

 

I.  GİRİŞ 

 

İçinde  bulunduğumuz  yüzyılın  beraberinde  getirdiği  çok  hızlı  bilimsel  teknolojik  ve  ticari 

faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu sayede, amansız bir 

yarış  içinde  mücadele  eden  sanayi  ve  bilim  sektörlerinin  en  büyük destekçilerinden  biri de  bilgisayarlar 

olmuştur.  

Genel  anlamı  ile  bilgisayarlar,  veri  diye  tanımlanan  bilgi  parçacıklarını  girdi  olarak  kabul  edip, 

belleğindeki  programa  göre  işlendikten  sonra  sonucu  bize  çıktı  olarak  veren  elektronik  cihazlardır.  Bu 

tanımdan  da  anlaşılabileceği  gibi  bilgisayarlar,  ne  yapacakları  kendilerine  tanımlanmadığı  sürece  hiçbir 

işe yaramazlar. Yani bilgisayarlar yazılımlar sayesinde işlev kazanırlar. 

 

II.  Bilgisayarın Tanımı :  

 

Kullanıcıdan  aldığı  veri  yada  bilgilerle  kullanıcının  isteği  doğrultusunda  işlem  ve  karşılaştırmalar yapabilen,  veri  yada  bilgileri  hard  disk,  disket,  CD,  DVD  gibi  dış  belleklerde  istenilen  sürece 

saklayabilen, istenilen şekilde yazılı, ses, görüntü olarak çıktı verebilen elektronik makinelerdir. 

 

III.  Veri ve Bilgi Kavramları : 

 

Veri  :  Bilgiyi  oluşturan  parçalardır.  Çoğunlukla  tek  başlarına  anlamları  yoktur.  Bir  kişinin  adı-

soyadı,  sicil  numarası  birer  veridir.  Benzer  şekilde  bir  ürünün  üretim  tarihi,  fiyatı  vb  bilgileri  de  birer 

veridir. 

 

Bilgi  :  Verilerin  işlenmiş  anlamlı  sonucudur.  Bilgi  bir  yargı  üretir.  Örneğin  bir  hesaplamada 

kullanılan rakamlar veridir, hesaplamanın kendisi ve sonucu bir bilgidir.  

 

IV.  Bilgi Büyüklük Birimleri 

Bit : Bilgisayardaki en küçük veri birimine bit adı verilir. Değeri 0 yada 1 olabilmektedir. 

Byte : 8 bitten oluşan bir veri büyüklüğüdür. 

Kilo Byte (KB) : 1024 byte 

Mega Byte (MB) : 1024 KB 

Giga Byte (GB) : 1024 MB 

Tera Byte (TB) : 1024 TB 

 

Büyüklük dönüşümlerinde, küçük veri büyüklük birimden büyük olana dönüşüm için değer 1024’e bölünür  (Örneğin  15.286  byte  =  15.286  /  1024  =  14,928  KB).    Büyük  veri  büyüklük  birimden  küçük 

olana dönüşüm için değer 1024 ile çarpılır (Örneğin 4,72 GB = 4,75 x 1024 = 4.864 MB). 

 

V.  Bilgisayarın İşlevleri :  

 

Bilgisayarların  temel  olarak  5  işlevi  vardır :  girdi  işlemleri, aritmetik  işlemler,  çıktı  işlemleri,  veri 

saklama, program çalıştırma.  

 

a) Girdi  İşlemleri  :  Bilgisayara  verilerin  girilmesini  sağlayan  işlemlerdir.  Genelde 

klavye gibi girdi aygıtları vasıtasıyla veri girişi gerçekleştirilir. Girdi aygıtlarının yerine getirdiği 

bir işlevdir. 

b) 

Aritmetik İşlemler : Çarpma, toplama, çıkarma, bölme, üs alma gibi matematiksel 

işlemleri  kapsar.  Ayrıca  bir  sayının  diğer  bir  sayıyla  karşılaştırılması  gibi  işlemler  de  aritmetik 

işlemler kapsamındadır. Bilgi işlem aygıtlarının yerine getirdiği bir işlevdir.  

c) 

Çıktı  İşlemleri  :  Girilen  bilgilerin  birleştirilmesiyle  anlamlı  rapor,  grafik  vb 

formatta  görüntülerinin  oluşturulması  işlemidir.  Bilgisayarda  işlenen  verilerin  ekranda  

görüntülenmesi veya yazıcıdan çıktı alınması örnek olarak gösterilebilir. Çıktı aygıtlarının yerine getirdiği bir işlevdir. 

d) 

Veri  Saklama  İşlemleri  :  Bilgisayara  girilen  verilerin  daha  sonra  kullanılmak 

üzere  hard  disk,  disket  vb  depolama  aygıtlarına  kaydedilmesi  işlemidir.  Programların  veya 

verilerin depolama aygıtlarına kaydedilmesiyle daha sonra kullanılması  mümkün olabilmektedir. 

Depolama (Dış bellek) aygıtlarının yerine getirdiği bir işlevdir. e) 

Koordinasyon  ve  Kontrol  İşlevi:  Donanımlar  ile  yazılımlar  arasındaki  veri  alış 

verişini düzenleme ve kontrol işlemleridir. Bilgi işlem aygıtlarının yerine getirdiği bir işlevdir.  

XI.  Bilgisayarların Tarihçesi : 

 

Bilgisayarların  gelişimi  5  kuşakta  gerçekleşmiştir.  Her  yeni  kuşakta  boyutların  küçülmesi, 

performansın artması, çevre donanımların gelişmesi gibi teknolojik yenilikler görülmektedir.  

• 1.Kuşak  Bilgisayarlar  (1946-1959):  Vakumlu  tüp  teknolojisiyle  geliştirilen  ENIAC, 

EDVAC ve UNIVAC.  

 

İnsanlık  tarihinde  genel  amaçlı  ilk  bilgisayar,  1946  yılında  tamamlanan  ENIAC’tır  (Electronic Numerical Integrator And Computer).  

 

Ağırlık : 50 ton  Vakumlu Tüp Adeti : 18.000  

Veri Giriş Aygıtı : IBM 405 Kart Okuyucu 

Kapladığı Alan : 167 m²  

Yaptığı İşlemler : Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme, Karekök Hesaplama 

Saniyede Yapılan İşlem Adeti : 5.000 adet toplama işlemi 

 

1.Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri 

 

1. 


İşlemci olarak çok büyük vakum tüpleri kullanılırdı  

2. 


Fazla enerji harcarlardı  

3. 


Çevreye fazla ısı yayarlardı  

4. 


Veri programlarını ana belleklerinde tutarlardı  

5. 


Saklama aracı olarak manyetik teyp kullanılırdı  

6. 


Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılırdı.  

 

• 2.  Kuşak  Bilgisayarlar  (1959-1964):  Transistör  teknolojisiyle  üretilen  bilgisayarlar. Transistör  teknolojisinin  kullanıldığı  ilk  bilgisayar  IBM’in  1401  modelidir.  Bu  bilgisayarların 

boyutu  1.  kuşak  bilgisayarlarla  kıyaslanamayacak  kadar  küçüktü.  Performans  açısından  da 

kıyaslanamayacak bir gelişim sağlanmıştır.  

 

 2.Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri 

 

1. İşlemci olarak transistör kullanılırdı   

2. Ortalama 10.000 transistör ile çalışırlardı  

 

3. Az enerji kullanırlardı   

4. Daha az ısı yayarlardı  

 

5. Transistörler tablolar üzerine el ile monte edilirdi   

 

• 3.  Kuşak  Bilgisayarlar  (1964-1970):  Entegre  devre  teknolojisi  kullanılarak  üretilen bilgisayarlar.  Bu  kuşaktaki  bilgisayarlarda  da  boyutlar  önemli  ölçüde  azaltılmıştır  ve  önemli 

düzeyde  performans  gelişimi  sağlanmıştır.  Entegre  devre  teknolojisiyle  üretilen  ilk  bilgisayar 

IBM’in 360 modelidir.  

 

3.Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri 

 

1. İşlemci olarak entegre devreler kullanılırdı   

2. Düşük maliyet ile yüksek güvenirlik sağlanmaya başlandı  

 

3. Manyetik diskler kullanılmaya başlandı   

4. Program ve veriler ihtiyaç duyulduğu sürece saklanabiliyordu  

 

• 4.  Kuşak  Bilgisayarlar  (1970-  …):  Silikon  yonga  teknolojisiyle  üretilen  bilgisayarlar. Mikro  işlemci  yada  yonga  teknolojisi  sayesinde  bilgisayarlar  avuç  içine  sığacak  kadar 

küçültülebilmiştir.  Ayrıca  güç  tüketimi  azaltılmış  ve  performans  ciddi  boyutta  iyileştirilmiştir. 

Geliştirilen ilk mikro işlemci Intel 4004 işlemcisidir.  

 

4.Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri 

 

1. Mikroişlemcilerle daha hızlı işlemler yapılmaktadır   

2. Daha fazla bilgi ve program saklanabilen disk ve CD'ler kullanılabilmektedir  

 

3. Yapay zekâ kavramı hayata geçirilmiştir   

4. Ağ sistemleri oluşturulup bilgisyarlar arasında iletişim sağlanabildi  

 

5. Bilgisayarlar fiziksel olarak küçülerek kullanışlı ve taşınabilir hale geldi   

•  5.Kuşak  Bilgisayarlar  (1990-  …) :  Yapay  Zekâ  teknolojileri  kullanılan  bilgisayarlardır. 

Kasparov ile satranç maçı yapan Deep Blue isimli bilgisayar örnek gösterilebilir. Kullanılan yapay 

zeka  teknikleri  sayesinde  Kasparov’la  yaptığı  maçlardan  ilkini  kaybederken,  sonraki  maçlarında 

Kasparov’u yenmeyi başarmıştır.  

 

VI.  Bilgisayarların Kullanım Alanları   

1) 

Evlerde : Çeşitli programlar vasıtasıyla tablolar, belgeler, grafikler vb oluşturmak; 

Internet’e ulaşmak, oyun oynamak gibi amaçlarla bilgisayarların evlerde kullanımı mümkündür. 2) 

Eğitimde : Yabancı dil öğreniminden, fen bilimlerine ve sosyal bilimlere kadar pek 

çok  alanda  verilen  eğitimler  günümüzde  bilgisayarlarla  desteklenmektedir.  Eğitimlerde  çeşitli 

tablo  ve  grafiklerin,  çeşitli  simülasyonların,  Sesli  ve  görüntülü  medyanın  kullanımı  mümkün 

olmaktadır. 3) 

Bilimsel  Araştırmalarda  :  Günümüzde  her  bilim  dalında  yapılan  araştırmalar 

bilgisayarlarla desteklenebilmektedir. Çeşitli verilerin toplanması, işlemlerden geçirilerek analiz 

edilmesi ve sonuçların raporlanması için bilgisayarlar kullanılmaktadır. 

4) 

Askeri  Alanda  :  Nükleer  silahların  denetiminde,  simülasyon  ve  uzay 

çalışmalarında bilgisayarlar kullanımaktadır. 5) 

Kamusal  Hizmetlerde  :  Devlete  bağlı  sağlık,  eğitim,  bankacılık,  denetim  vb 

alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarda 6) 

İletişimde  :  Internet  vasıtasıyla  gerçekleştirilen  e-posta,  sohbet,  görüntülü  sohbet 

uygulamaları için bilgisayarlar sıkça kullanılmaktadır.  7) Ticaret ve Yönetimde : Muhasebe, bordro, satış, rezervasyon, stok kontrolü vb. 

8) 

Yayıncılıkta : Kitap, dergi, gazete vb yayınların yazılmasında bilgisayarlar yaygın 

olarak daktilo vb cihazların yerini almıştır. 9) 

Ofis  Otomasyonunda  :  Bir  işletmenin  ofis  hizmetlerinin  yerine  getirilmesi  için 

bilgisayarlar kullanılmaktadır.   

Bilgisayarların  kullanım  alanları  çok  fazla  olduğu  için  belirli  başlıklar  halinde  gösterilmeye 

çalışılmıştır. İşletmelerin yada kurumların büyümesi ve sorunların karmaşıklaşması nedeniyle günümüzde 

birçok meslek alanında bilgisayar kullanımı zorunlu bir hale gelmiştir. 

 

VII.  Bilgisayar Türleri 

 

1) 

Mikrobilgisayarlar  (Kişisel  Bilgisayarlar)  :  Boyut  olarak  en  küçük,  kullanım 

olarak  en  yaygın  bilgisayarlardır.  Evlerde  ve  işyerlerinde  yaygın  olarak  kullanılırlar.  Hızları, 

işlevleri, kapasiteleri  her geçen gün artmakta ve yeni özellikler eklenmektedir. Bu gün bir kişisel 

bilgisayar  çok  sayıda  işleve  sahiptir.  CD-ROM  ve  ses  kartı  sayesinde  CD-çalar,  TV  kartı 

sayesinde  Televizyon,  Klavye  sayesinde  daktilo,  radyo  kartı  sayesinde  radyo  işlevleri  yerine 

getirebilirler.  Kişisel  bilgisayarlar  masaüstü,  diz  üstü  ve  el  yada  cep  bilgisayarı  olmak  üzere  üç 

gruba ayrılmaktadır.  

 

2) 

İş  İstasyonları  :  Genellikle  sanayi  ve  araştırma-geliştirme  alanlarında,  kişisel 

bilgisayarlarla  yapılamayacak  nitelikte  ve  karmaşıklıkta  işleri  yapmak  için  kullanılırlar.  Bugün 

yerlerini kişisel bilgisayarlara bırakmışlardır. 

 

3) 

Ana  Bilgisayarlar  :  Güç,  kapasite  ve  hız  açısından  kişisel  bilgisayarlardan  daha 

üstün bilgisayarlardır. Birden çok işlemci ve çok geniş hafıza ve depolama aygıtlarına sahiplerdir. 

Çok  kullanıcı  tarafından  aynı  anda  kullanılabilirler.  Bu  sistemlerde  yazılımlar  hemen  hemen 

tümüyle  ana  bilgisayarlarda  yer  alır.  Ana  bilgisayara  “Dummy  terminal/  Aptal  Uç”  adı  verilen 

bilgisayarlar  bağlanırlar  ve  ana  bilgisayardaki  yazılımları  kullanırlar.  Günümüzde  artık  bu  yapı 

kullanılmamaktadır.  Artık  ana  bilgisayarın  yaptığı  işler,  kişisel  bilgisayarlarla  yapılabilmektedir. 

Ancak günümüzde Sunucu/ İstemci sistemleri ile bazı bilgisayarlara özel görevler yüklenmektedir. 

Sunucu bilgisayarlar çok sayıda istemciye hizmet veren güçlü bilgisayarlardır. İstemciler ise bazı 

işlevleri kendi başlarına yapabilirken, bazı işlevler için sunuculara başvururlar.  

  4) 

Süper Bilgisayarlar : Bunlar, çok sayıda işlemcisi olan ve aynı anda birçok işlem 

yapabilen,  kapasite,  hız  ve  başarım  açısından  çok  ileri  bilgisayarlardır.  Genellikle,  fizik, 

meteoroloji,  astronomi,  büyük  veri  ambarları,  karmaşık  bilimsel  hesaplamalar  alanında 

kullanılırlar. 

 

VIII.  Bilgisayarın Temel Yapı Taşları 

 

Bilgisayarlar, donanım ve yazılım adı verilen iki temel öğeden oluşurlar. Bilgisayarı oluşturan tüm 

aygıtlara  donanım  adı  verilir.  Donanımlar,  girdi  aygıtları,  işlemciler,  depolama  aygıtları,  çıktı  aygıtları 

olmak  üzere  dört  grupta  sınıflanabilirler.  Bilgisayarları  kullanabilmek  için  tek  başına  donanımlar  hiçbir 

şey  yapamazlar.  Bir  bilgisayara  istediğimiz  bir  işlemi  yaptırabilmek  için,  ona  “onun  anlayacağı  dilde” 

komutlar vermek gerekir. Bu işlevi de bilgisayarın yazılım adı verilen bileşeni yerine getirir. Yazılımları 

sistem  yazılımları  ve  uygulama  yazılımları  olmak  üzere  iki  gruba  ayırmak  mümkündür.  Sistem 

yazılımları  bilgisayarı  oluşturan  parçalar  arasındaki  iletişimleri  sağlarlar.  Bu  yazılımların  en  önemlisi 

işletim sistemleridir. İşletim sistemi, komutların yerine getirilmesini, programların birbiri ile uyum içinde 

ve  sorun  çıkarmadan  çalışabilmelerini,  kullanacakları  disk  alanını  ve  donanımların  paylaşımını 

düzenleyen,  kısaca  bilgisayarın  temel  işlevlerini  yerine  getirmesini  sağlayan  yazılımlardır.  Uygulama 

yazılımları  ise  kullanıcı  ile  bilgisayar  arasındaki  iletişimi  sağlarlar.  Yazı  yazmak,  Tablolar  oluşturmak, 

sunu hazırlamak, hesaplamalar yapmak gibi özel işlevleri yerine getiren uygulama yazılımları vardır.  


 

Bilgisayarlarda bilgiler sayılarla temsil edilirler. Kullanılan sayı sistemi ikili sayı sistemidir. Bu sayı sistemi,  0’lardan  ve  1’lerden  oluşur.  Tek  bir  ikili  basamak  bit  olarak  adlandırılır  ve  en  küçük  veri 

birimidir.  Bu  bit’lerden  8  tanesi  1  byte’lık  veriyi  oluşturur.  1  byte’lık  verilerin  1024  tanesi  1  kilobyte 

olarak  isimlendirlir.  Daha  büyük  veri  birimleri 1024  ve  katları  olarak  devam eder  (  1 Megabyte  =  1024 

Kilobyte, 1 Gigabyte = 1024 Megabyte vb). 

 

1)  Donanımlar  :  Bilgisayarların  en  temel  yapı  taşlarıdır.  Merkezi  işlem  birimi,  hafıza, 

klavye,  sabit  disk,  disket  sürücü,  CD-ROM’lar,  yazıcılar,  ekran,  klavye,  mouse  bu  donanımlardan 

bazılarıdır. İşlevlerine göre 4 ana grupta toplanırlar : girdi aygıtları,  işlemciler, depolama  aygıtları, 

çıktı  aygıtları.  Her  bir  donanım  farklı  bir  işlevi  yerine  getirmek  üzere  tasarlanmış  olup,  diğer 

donanımlarla iletişim içerisinde çalışlırlar. 

 

2)  İşletim  Sistemleri  :  Bilgisayarların  temel  işlevleri  yerine  getirmesini  sağlayan  özel  bir 

yazılımdır. Uygulamaların bir arada uyum içinde, sorunsuz çalışmalarını, bilgisayarla kullanıcıların 

iletişim  kurabilmelerini,  verilerin  işlenmesini,  saklanmasını  ve  çıktı  aygıtlarına  gönderilmesini 

sağlar. Donanımlar arasındaki bilgi akışını denetler ve düzenler.  

 

3)  Yazılımlar  :  Bilgisayarlara  özel  işlev  kazandırmak  için  geliştirilen  yazılımlardır. 

Kullanıcıların  özel  bazı  işlemleri  yapmasını  sağlar.  Örneğin  kelime  işlemciler  :  kullanıcıların  yazı 

yazmasını, yazılanları kaydetmesini veya yazıcıdan çıktı almasını sağlarlar.  

 

IX.  Donanımlar: 

 

Bir  kişisel  bilgisayarın,  işlev  ve  fonksiyonlarını  yerine  getirebilmesi  için  gerekli  olan  her  türlü 

elektronik  ve  elektromanyetik  parçaların  bütünüdür.  Donanımlar  “Bilgi  Giriş  Elemanları”,  “Bilgi  İşlem 

Elemanları”,  “Bilgi  Çıkış  Elemanları”,  “Dış  Bellek  Elemanları”  olmak  üzere  dört  ana  grup  altında 

sınıflandırılabilir.  

 

1)  Girdi  Aygıtları  (Bilgi  Giriş  Aygıtları):  Bir  bilgisayarda  veri  girmek  için  kullanılan 

aygıtlardır.  Klavye,  mouse,  scanner,  webcam,  digital  kamera  vb  bu  grupta  yer  alırlar.  Teknolojik 

gelişmeler  her  geçen  gün  bu  grupta  yeni  donanımlar  ortaya  çıkarmaktadır.  Örneğin,  artık  dijital 

fotoğraf  makineleri  ve  telefonlarımızda  artık  girdi  aygıtları  arasındadır.  Bazı  aygıtlarda  hem  veri 

girişi, hem veri çıkışı için kullanılırlar. Örneğin, modemler, Ethernet olarak bilinen ağ arabirimleri, 

bazı  tarayıcı  (scanner)  özellikli  yazıcılar  bilgisayarımızın  hem  veri  almasını,  hem  de  veri 

göndermesini sağlarlar. 

 

 Klavye  :  Klavye  bilgisayarın,  yazı  yazmak  ve  komutlar  vermek  gibi  işlemlerin 

yapılabilmesini  sağlayan daktiloya  benzer parçasıdır. Klavyeler genellikle bilgisayara  bir kablo 

ile  bağlıdırlar.  Ancak  günümüzde  kablosuz,  kızılötesi  ışınlarıyla  çalışan  türleri  de  vardır. 

Klavyeler,  üzerine  basıldığında  bilgisayara  belirli  bir  işaret  gönderen  tuşlardan  oluşur. 

Bilgisayarlar “0” ve “1”lerden oluşan ikili sayı sistemi kullanırlar. Bu yüzden bilgisayara girilen 

karakterlerin  de  iki  sayı  sistemiyle  kodlanması  gerekir.  Bunun  için  farklı  karakter  kodları 

geliştirilmiştir.  Bunlardan  en  yaygını  ASCII  karakter  kümesidir.  ASCII,  harflere,  sayılara  ve 

simgelere kod numaraları atayan bir sistemdir. ASCII’nin yanı sıra, ANSI ve Unicode kodlama 

sistemleri  de  vardır.  ASCII  128  karakter  tanımlar.  ANSI,  ASCII’ye  göre  iki  misli  karakter 

tanımlayabilir.  Unicode  ise    65.536  adet  karakter,sayı  ve  sembol  tanımlayabilmektedir. 

Klavyenin  mikro  denetimcisi  basılan  tuşu  belirler  ve  bilgisayara  uygun  olan  kodu  gönderir. 

Klavyeler harflerin dizilişine göre “F” yada “Q” klavyeler olarak ikiye ayrılır. Bu iki klavyenin 

tuşları aynı işleve sahiptir, farklı olan sadece harflerin yerleşimidir.  

 

Aşağıdaki  Şekilde  Klavyelerin  genel  görünümü  ve  tuş  takımları  gösterilmekte  ve 

sonrasında ise tuş takımlarının işlevleri açıklanmaktadır : 


 Klavyedeki Tuşların Anlamları :  

 Daktilo  Tuşları  :  Klavyenin  ortasında  harfleri,  sayıları  ve  noktalama 

işaretlerini yazmaya yarayan tuşlardır. 

 

Boşluk  Çubuğu  (Space  Bar)  :  Sözcükler  arasında  bir  karakter  boşluk bırakmak için kullanılır. 

 Harf  Kilitle  (CapsLock)  :  Klavyenin  sağ  üst  köşesinde  “Caps  lock”  ışığı 

yanıyorsa (ortadaki ışık) büyük harf, aksi durumda küçük harf yazılmasını sağlar. “Caps 

Lock”  tuşuna  basıldıkça  ışığın durumu değişir  ve  büyük  harf-küçük  harf  arasında  geçiş 

sağlanır. 

 

Enter : Bir işlemin bitirildiğini bilgisayara bildirmek için kullanılır.  

Geri  Boşluk  (Backspace)  :  Üzerinde  sola  doğru  bir  ok  işareti  vardır. 

İmlecin bir karakter gerisindeki harfi silmeyi sağlar. 

 Gezinti Tuşları : Bir pencere yada belgede gezinmemizi sağlarlar. 

 

¬

 Ok  Tuşları  :  Sağ,Sol,  Yukarı  ve  Aşağı  ok  şeklindeki  tuşlardır.  Bir 

belge  içinde  sağa,  sola,  yukarı  ve  aşağı  yönde  hareketi  sağlar.Her  basışta  bir 

karakterlik hareket sağlanır. 

¬

 Home  :  Satırın  başına  gidilmesini  sağlar.  Bazı  uygulama 

yazılımlarında,  “CTRL”  tuşu  ile  beraber  kullanılınca  ilk  sayfanın  başına 

gidilmesini sağlar. 


 

¬ 

End  :  Satırın  sonuna  gidilmesini  sağlar.  Bazı  uygulamalarda, 

“CTRL” tuşu ile beraber kullanıldığında son sayfanın sonuna gidilmesini sağlar. 

¬

 

PageUp : Bir sayfa yukarı gidilmesini sağlar. ¬

 

PageDown : Bir sayfa aşağı gidilmesini sağlar.  

 Araya Sıkıştır Tuşu (Insert) : Var olan karakterler arasına yeni karakterler 

yerleştirmek  için  kullanılır.  Varsayım  olarak  başlangıçta  aktiftir.  Belgede  sonraki 

karakterler  silinmeden  araya  veri girilebilir.  Bu  konumdayken  “Insert” tuşuna  basılırsa, 

bundan  sonra  yeni  karakterler  eklenirken  imlecin  sağındaki  karakterler  silinerek  yeni 

karakterler eklenir. 

 Silme Tuşu (Delete) : İmlecin sağındaki karakterin silinmesini sağlar. 

 Sayısal Tuş Takımı : Daktilo kısmındaki sayıları kullanmak istemezsek bu 

tuş  takımından  faydalanabiliriz.  Sayıların  ve  aritmetik  işlem  operatörlerinin  (/,  *,  -,  +) 

birbirine    yakın  olması  nedeniyle  kullanımı  daha  rahattır.  Klavyenin  sağ  köşesindeki 

ışıklardan “Num Lock” Işığı ( En sağdaki Işık) yanık ise Num Pad’deki rakamlar aktif 

olur, aksi durumda ise bu tuşlar gezinti tuşlarının işlevine sahip olurlar. 

 NumLock  :  Sayısal  tuş  takımın  aktifleştirilip,  pasifleştirilmesi  için 

kullanılır.  Klavyenin sağ üst köşesindeki “Num Lock” ışığı  yanıyorsa  sayısal tuş takımı 

aktiftir, aksi durumda bu tuş takımı gezinti tuşları gibi işlev görür.  

 Esc (Kaçış) : Yapılmakta olan işlemin iptal edilmesi için kullanılır.  

 Sekme Tuşu (Tab ) : İmlecin belirtilen miktarda sağa götürülmesini sağlar. 

Word gibi uygulamalarda paragraf başı yaparken kullanılabilir. 

 


Yüklə 4,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə