Biologiya sinaq 16Yüklə 78,47 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix09.02.2017
ölçüsü78,47 Kb.

BIOLOGIYA-------------------------------------------------------------------SINAQ 16 

 

 1. Ağbaş kələm yarpağının üst tərəfindəki dəriciyin 1 mm2-də 200 

ağızcıq yerjəşlr. Bu bitkinin 2 sm2 yarpaq sahəsində neçə 

qapayıcı hüceyrə müşahidə etmək olar? 

A)400      B)800      C) 40000      D) 80000      E) 160000 

 

2.Hansı meyvələrdə toxum qabığı nazikdir, meyvəyanlığı isəyalnız cücərən zaman açıiır? 

A) quru birtoxumlu 

B) quru çoxtoxumlu 

C) şirəli çoxtoxumlu 

D) şirəli birtoxumlu 

E) heyvanların köməyl ilə yayılan 

 

3.32-yeni ulotriks sapının əmələ gəlməsində neçə ziqot iştirakedər? 

A)4 B)8 C)16 

D)32 

E) 


64 

 

4. Eşşəkqanqalında 500 boruşəkilli çlçək olarsa, nə qədər ləçəkli olar? 

A)500  B)5000         C) 250 

D) 300       E) 2500 

 

5. Qeyd edilənlərdən hansı qeyri-münbit torpağa daha tez uyğunlaşar? 

A) yosunlar 

B) göbələklər C) 

şibyələr 

D) qıjılar  

E) örtülütoxumlular 

 

6. Hidranın hansı hüceyrələrində daha çox vakuol əmələ gəlir? A) daləyıcıB) həzm      C) dəri-əzəiə      D) sinir      E) aralıq 

 

7.Kiçik göl ilbizi bə'zi parazit qurdların inkişaf dövründə aralıqsahib rolunu oynayır. Həmin parazit qurdlar göstərilən 

siniflərdənhansınadaxildir? 

A) sorucu qurdlar  

B) lentşəkilli qurdlar 

C) kirpikli qurdlar   

D) azqıllı həlqəvi qurdlar 

E)çoxqıllı həlqovi qurdlar 

 

8. Xərçəngin qan dövrənı sistemində nə yoxdur? A) ürək 

 B) 


qan 

 C)ürəyə gələn damarlar 

D) ürəkdən çıxan damarlar     

E) qanı bədən boşluğuna gətirən damarlar 

 

9. Göstərilənlər heyvanlardan hansının həm qarın aortası, həm də venası ilə venoz qan axır? 

A) timsahtn 

B) göyərçinin C) 

tritonun 

D)qurbağanın E) 

balığın 


 

10. Əsasən hansı daxili sekresiya vəzinin ifraz etdiyi hormon 

sümüklərin böyüməsini tənzim edir? 

A) Böyrək üstü vəzinin qabıq maddəsi 

B) Qalxanabənzər vəzi C) 

Hipofizvəzi 

D)Böyrəküstü vəzinin beyin maddəsi E) 

Mədəaltı vəzi 

 

11. Qanda CO2 miqdarının artması hansı əzələlərin fəaliyyətininartmasına səbəb olar? 

A) Aşağı ətrafların 

B) yuxarı ətrafların 

C) diafraqmanın 

D) mə'də divarındakı 

E)göz qapağının 

 

12. Həzm kanalının hansı şöbəsində zülailar, yağlar və karbohidratlar fermentlərin təsiri ilə parçalanır? 

A) mədədə   B) 

ağız boşluğunda 

C) qida borusunda 

D) yoğun bağırsaqda 

E)nazik bağırsaqda 

 

13.İnsanda ağciyərlərin işinin tənzimləfnəsində onurğa beynininhansı şöbəsindən ayrılan simpaıik sinirlər iştirak edir? 

A) bel şöbəsindən B) 

oma 

şöbəsindən C) döş şöbəsindən D) 

büzdüm 


şöbəsindən 

E) boyun şöbəsindən  

 

14.Günay kitab oxuyarkən onu çağırmışlar. Bu zaman o səs gələntərəfə-sağa çevrilmişdir. Onun bu reaksiyası hansı refleksə 

aiddir? 


A) təsirsiz B) 

səmt C) qoruyucu 

D) qidalanma 

E) müdafiə 

 

15. Sarı cisim öz hormonunu hara ifraz edir? A) uşaqlığa 

B) qana   

C) follikulaya 

D) yumurtalığa E) 

uşaqlıq borusuna 

B) göbək ciyəsinə D) qana 

 

16. Hüceyrənin hansı orqanoidlərində yağların və karbohidratların sintezi gedir? 

A) hamar endoplazmatik şəbəkədə və lizosomda 

B) hüceyrə mərkəzində ve Holci aparatında 

C) nüvəcikdə və hamar endoplazmatik şəbəkədə 

D) Holci aparatında və lizosomda 

E) hamar endoplazmatik şəbəkədə və Holci aparatında 

 

17.Mitozdan əvvəl ana hüceyrədə xromosomların sayı-x, xromatidlərln sayı-m, DNT-nin miqdarı-d olmuşdur. Yeni 

əmələgəlmiş qız hüceyrələrin birində bu parametrlər necə 

olacaqdır? 

A) x, m, d 

B) x/2, m/2, d/2  C) x, m/2, d/2 

D) x, m, d/2 

E) x, m, d/2 

 

18.Tənəffüs üçün istifadə olunan oksigen atomları hansı birləşmənin tərkibində olurlar? 

A)CO2  B)H2O  C)COD) C3H6O3   E) C6H12O6 

 

19. Pişiklərdə tükün qara rənginin geni kürən rəng geni, qısa tükün geni isə uzun tük geni üzərində dominantlıq edir. Hər iki cüt 

əlamətə görə heteroziqot olan fərdlə ikinci cüt əlamətinə görə 

heteroziqot olan kürən tüklü fərdin çarpazlaşmasından alınan 

nəslin hansı hissəsini (%-lə) uzun tüklü kürən pişiklər təşkil 

edəcək? 

A)100%         B)25%         C)50%         D) 12,5%         E) 0 

 

20.Hibridləşdirmədə irsi qanunauyğunluqlar ilk dəfə olaraq kimtərəfindən müəyyən edilmişdir? 

A) E. Hekkel və F. Müller 

B) ŞV. Mendel və T. H. Morqan 

C) A. İ. Severtsov və İ. İ. Şmalhauzen 

D) Ç. Darvin 

E)N. İ. Vavilov və S. S. Çetverikov 

 

21. Temperaturun mövsümü dəyişməsinin dəqiq astronomik xəbərvericisi aşağıdakı sıraların hansında düzgün göstərilmişdir? 

A) rütubət 

B) günün uzunluğu 

C) mineral duzlar D) CO2-nin miqdarının çoxluğu 

E) hava 

 

22.Sürünənlərin və suda-quruda yaşayanların ümumi əcdad - steqosefallardan əmələ gəldiklərini nəzərə alaraq deyə 

bilərsinizmi Darvinə görə hansı proses bu siniflərin 

yaranmasınasəbəb olmuşdur? 

A) konvergensiya         B) divergensiya        C) idioadaptasiya 

D) aromorfoz 

 

E) tərəqqi  

23. Təkamül prosesində hansı daha əvvəl əmələ gəlmişdir? 

A) arxeopteriks 

B) yumurtaqoyan məməlilər 

C) həşaratyeyən məməlilər 

D) dişsiz quşlar 

E)plasentalı məməlilər 

 

24. Çayın adı ilə adlandırılan: A) avstrolopiteklərdir      

B) pitekantroplardir  C) sinantroplardir 

D) neandertallardir 

E) kromanyonlardir 

 

25.QİÇS (SPİD) virusu hansı qrupa aiddir? A) bakteriofaqlara  

B) ONT tərkibli viruslara 

C) retroviruslara   

D) xəstəlik törətməyənlərə 

E)infeksion xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunanlara 

 


BIOLOGIYA-------------------------------------------------------------------SINAQ 16 

 

  

z cavablar:  

1E 2A 3B 4E 5C 6B 7A 8C 9E 10C 11C 12D 13C 14B 15B 16E 17C 18B 19D 20D 21B 22B 23B 24D 25C 


Yüklə 78,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə