Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājs


Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumiYüklə 1,78 Mb.
səhifə2/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

1. Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi

Akadēmiskā maģistrantūras studiju programma „Biomedicīna” dabas zinātņu maģistra grāda iegūšanai bioloģijā ir veidota saskaņa ar Augstskolu likumu, Izglītības likumu un Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi.

Nacionālā programma uzņemšanai ES Acquis 2001. gadā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā Latvijā kā prioritātes noteikusi biomedicīnas, materiālu zinātnes, organiskās sintēzes attīstību. Līdz 2005. gada decembrim Latvijā šādas programmas nebija, un biomedicīnas jomā speciālisti netika sagatavoti. Programma tika izstrādāta un uzsākta 2005. gada decembrī Rīgas Stradiņa universitātē.

Maģistrantūras programma „Biomedicīna” stratēģiski veidota kā integrēta studiju programma, aptverot bioloģijas, farmācijas, bioķīmijas un citas teorētiskās medicīnas zinātnes nozares, lai kompleksi un atbilstoši mūsdienu prasībām risinātu medicīniska rakstura problēmas. Programma sniedz padziļinātas zināšanas par veselo un slimo cilvēku organisma bioloģiju, sākot no šūnu līmeņa un tālāk audu, orgānu līmenī. Programma sniedz izpratni par mūsu organismā notiekošajiem bioloģiskiem procesiem no ķīmiskā, fizioloģiskā, šūnu bioloģijas, molekulārās bioloģijas redzes leņķa. Kompleksa pieeja palīdzēs risināt medicīniska rakstura problēmas kvalitatīvi jaunā līmenī. Papildus programma „Biomedicīna” paredz aptvert biomateriālu jomu medicīnas sfērā. Akadēmiskā programmā liela uzmanība tiek veltīta pētījumu metodikas apguvei un prasmju attīstīšanai pētījumu atziņu integrēšanai medicīniskajā praksē. Tas nosaka mācību procesa organizāciju, kur vienā programmā tiek sasaistīti atsevišķu zinātņu nozaru pasniedzēji un zinātnieki, kā arī sasaistītas kopā atsevišķu nozaru pētniecības programmas.

2007. gada 30. maijā studiju programma „Biomedicīna” akreditēta uz 2 gadiem līdz 2009. gada 31. decembrim. 2005. gada 14. maijā izsniegta licence studiju programmai „Biomedicīna” (licences Nr. 04055-6).

Studiju programmas „Biomedicīna” vispārīgie mērķi:


 1. sagatavot speciālistus biomedicīnas jomā, kuri spējīgi orientēties biomedicīnas pamatnostādnēs un aktuālās problēmās;

 2. spētu pielietot fundamentālo zinātņu zināšanas medicīnisku problēmu risināšanā;

 3. prastu pielietot zinātnisko pētījumu atziņas medicīnas un biomedicīnas pētījumu plānošanā un spējīgi praktiski veikt un vadīt pētījumu kādā no izvēlētām biomedicīnas disciplīnas nozarēm.

Studiju programmas „Biomedicīna” specifiskie mērķi:

 1. nodrošināt Akadēmiskās maģistrantūras studiju programmas „Biomedicīna” maģistrantus ar teorētiskām zināšanām biomedicīnas jomā;

 2. nodrošināt iespēju Akadēmiskās maģistrantūras studiju programmas „Biomedicīna maģistrantiem apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas un prasmes, lai veiktu patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kā arī vadīt pētījuma darbu vienā no izvēlētām biomedicīnas disciplīnas nozarēm;

 3. sagatavot maģistrantus veiksmīgai maģistra darba izstrādei.

Studiju programmas galvenie uzdevumi:

 1. Sagatavot akadēmiski orientētus speciālistus biomedicīnas un biomedicīnas robeždisciplīnas jomās,

 • kuriem ir nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, ka arī spēja orientēties biomedicīnas virzienos,

 • kuri spēj plānot un veikt zinātniskos pētījumus dažādās biomedicīnas jomās, kas nodrošina zinātnes un moderno tehnoloģiju tālāku attīstību.

 1. Sekmēt zinātnisko pētījumu, augstākās izglītības un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā innovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju gan Latvijā, gan starptautiskā apritē biomedicīnas jomā.

 2. Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi un dažādu apakšnozares dabas zinātņu speciālistu integrāciju medicīnā.


Studiju programmas specifiskie uzdevumi:

Galvenie jēdzieni, teorijas, modeļi:

 • Sniegt zināšanas biomedicīnas jomā dažādās disciplīnās, kas ļautu maģistrantiem strādāt ar medicīnu saistītās sfērās un risināt ar medicīnu saistītas problēmas;

 • Sniegt zināšanas un prasmes, lai maģistranti spētu plānot un veikt starpdisciplinārus pētījumus biomedicīnā, biomedicīniskajā tehnoloģijā, biomateriālu, farmakoloģijas jomās.

 • Sniegt maģistrantiem zināšanas un praktisko pieredzi dažādās biomedicīnas jomās.

 • Sagatavot maģistrantus jaunu virzienu biomedicīnas pētījumu jomā, kuri var plānot un vadīt pētījumus molekulārās bioloģijas, šūnu bioloģijas un bioķīmisko tehnoloģiju jomā.

Medicīnas fakultāte nodrošina akadēmisko izglītību maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai. Akadēmiskā maģistrantūras studiju programma „Biomedicīna” paredz iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes atbilstoši valsts augstākās izglītības standartam lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās. Iegūtie rezultāti ir noteikti atbilstoši valsts augstākās izglītības standartam. Programma nodrošina gan teorētisko zināšanu, gan praktisko iemaņu apguvi, kuras nepieciešamas zinātniskajai darbībai biomedicīnas jomā.


Studiju programmas „Biomedicīna” absolventiem ir jābūt spējīgiem:

 • Izprast pētījumu metodiku, pētījuma plānošanas pamatnosacījumus, realizēšanas un novērtēšanas atšķirības.

 • Izprast kvantitatīvā un kvalitatīva pētījuma metodiku, padziļināti apgūt nepieciešamās iemaņas vienā no metodikas veidiem to tālākai praktiskai pielietošanai, tai skaitā iegūto datu statistiskas apstrādes un analīzes metodiku.

 • Sniegt iespēju maģistrantiem apgūt datu apstrādes programmas un nepieciešamās prasmes praktiskam darbam ar datu apstrādes programmām.

 • Apgūt zinātniskās literatūras analīzes iemaņas, spēt kritiski analizēt zinātnisko pētījumu publicētos rezultātus biomedicīnas jomā un pielietot pētījumu rezultātus zinātnisko pētījumu plānošanā, sekmēt pētījumu atziņu integrēšanu klīniskajā praksē.

 • Apgūt praktiskās iemaņas zinātniskā pētījuma plānošanā, vadīšanā, datu apstrādes un analīzes veikšanā, zinātnisko pētījumu kopsavilkumu un rezultātu gala ziņojumu sagatavošanā.

 • Spēt definēt un novērtēt savu personisko vērtību sistēmu un tās ietekmi uz profesionālo uzvedību, izprast medicīnas jomā strādājošo profesionālās ētikas noteikumus.

 • Spēt kritiski izvērtēt ētiskos aspektus biomedicīnas pētījumu jomā un zināt reglamentējošos ētikas noteikumus pētījumu plānošanai Latvijā vai iesaistoties starptautiskos pētījumos.

 • Prast praktiski pielietot ētiskos noteikumus pētījumu plānošanā un vadīšanā.

 • Apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes akadēmiski pedagoģiskā darba veikšanai.

 • Apgūt vadības pamata prasmes kvalitatīvai darba organizācijai grupas, nodaļas vai iestādes līmenī.
Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə