Biriккan holda belgilarning naslga o’tishiYüklə 51,5 Kb.
səhifə1/2
tarix17.02.2023
ölçüsü51,5 Kb.
#84658
  1   2
JINS BILAN BIRIKKAN HOLDA BELGILARNING BIRIKKAN HOLDA IRSIYLANISHI KROSINGOVER JARAYONI


JINS BILAN BIRIKKAN HOLDA BELGILARNING BIRIKKAN HOLDA IRSIYLANISHI KROSINGOVER JARAYONI
Reja:
1. Birikkan genlar haqida tushuncha.
2. Birikkan gen guruhlari va xromosomalar soni.
3. Genlar orasidagi masofani aniqlash.
4. Genlarning birikkan holatda bo`lishining buzilishi.

Genlarning xromosomada joylashishi, ularning keyingi avlodlarga o`tish qonuniyatlarini birinchi bo`lib amerikalik olim T.G.Morgan (1866-1945) o`rganib, irsiyatning xromosoma nazariyasini yaratadi va bu hizmatlari uchun Nobel mukofatiga sazovar bo`ldi. Morgan va uning shogirdlari 1909-1911 yillarda Mendel qonunlarini xromosomalar asosida o`rganib belgilarning mustaqil taqsimlanishi qonuniyatiga o`zgarishlar kiritish kerak degan xulosaga keladilar. Chunki genlar nasldan-naslga alohida-alohida holda o`tmasdan balki, birikkan holda ya`ni guruh-guruh bo`lib o`tar ekan. Genlarning birikkan holda nasldan-naslga o`tishni Morgan drozofila (meva) pashshasida o`rgandi. Drozofila pashshasi tanasining qora rangda bo`lishini resessiv gen-v, kul rang (normadagi rang) bo`lishini dominant gen-V, rudiment (kalta) qanotni resessiv gen-v, uzun qanotni (normadagi qanot) - V gen yuzaga chiqaradi. Кul rang tanali, uzun qanotli (VV VV) pashshalarni qora tanali, kalta qanotli (vv vv) pashshalari bilan chatishtirilganda birinchi avlod duragaylarining barchasi kul rang tanali uzun qanotli bo`ladi (Vv Vv). Morgan birinchi avlod duragaylari ichidan kul rang kalta qanotli (vv vv) urg`ochi pashshalar bilan chatishtirdi, ya`ni tahlil qiluvchi chatishtirish o`tkazdi. Geterozigotali erkak (Vv Vv) pashshalarda genlarning erkin taqsimlanishi tufayli 4 xil gametalar hosil bo`lib ularning tuxum hujayralar bilan qo`shilishdan keyin paydo bo`lgan duragaylarning nisbati quyidagicha, ya`ni 1:1:1:1 bo`lishi kerak edi.


F1 вв vv x Вв Vv
gametalar вv ВV, Вv, вV, вv
F2 Bв Vv Bв vv вв Vv вв vv
kul rang kul rang qora tan- qora tan-
tanli uzun tanli kalta li uzun li kalta
qanot 25 % qanot 25 % qanot 25 % qanot 25 %
Lekin Morgan bunday chatishtirishning oxirida 4 xil duragaylar o`rniga faqat 2 xilini, ya`ni ota-ona belgilariga o`xshagan kul rang uzun qanotli va qora kalta qanotli duragaylarni oldi. Bu chatishtirishda belgilardan kul rang bilan uzun qanot birikkan holda nasldan-naslga o`tishini kuzatish qiyin emas.
Genlarning bunday birikkan holda nasdlan-naslga o`tishini shu genlarning bitta xromosomada joylashgandagina kuzatish mumkin. Masalan V, V genlari bitta xromosomada va shu xromosomaga gomologik bo`lgan ikkinchi xromosomada esa v,v genlar joylashgan. Bunday holda birinchi avlod duragaylari V,V geni bo`lgan bitta xromosomani otadan olsa v,v geni bo`lgan ikkinchi xromosomani esa onadan oladi. Tabiiyki bu ikkita gen hujayralarining bo`linishi paytida bitta xromosomada joylashganliklari uchun keyingi avlodlarga birgalikda o`tadi. Shuning uchun birinchi avlod duragaylari 4 xil emas, faqat 2 xil gameta hosil qiladi. Genlarning bunday birikishini to`liq birikish deyiladi.
Birikkan gen guruhlarining soni hujayradagi xromosomalar soni bilan aniqlanadi va doimo gaploid to`plamidagi xromosoma soniga teng bo`ladi. Masalan: drozofila pashshasining gaploid to`plamida 4 ta xromosoma bo`ladi, demak birikkan gen guruhlarining soni 4 ga teng. Birikkan gen guruhlari bir-biridan genlarning soniga qarab farq qiladi. Agar xromosomaning o`lchami katta bo`lsa undagi irsiy omil (gen) ham ko`p bo`ladi, kichik bo`lsa genlar ham kam bo`ladi. Drozofila pashshasining 3 ta katta va bitta kichik xromosomasi bor. Drozofila pashshasida birikkan genlarning 4 ta guruhi ham juda yaxshi o`rganilgan bo`lib, bundagi barcha genlarning joylashish o`rinlari va qanday belgini yuzaga chiqarishi to`liq aniqlangan. Tovuqlardagi 39 juft xromosomalardan faqat 8 tasidagina birikkan gen guruhlari ma`lum.
Birikkan gen guruhlarini aniqlash juda mashaqqatli ish bo`lib, ko`plab chatishtirish o`tkazishni va ularning natijalarini chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Bunday chatishtirishlarda xromosomada joylashgan joyi aniq bo`lgan gen asosida belgilarning keyingi avlodlarga qanday o`tishi aniqlanadi.
Demak, bitta xromosomada joylashgan genlar o`zaro birikkan bo`lib, shu xromosoma bilan birgalikda kelgusi avlodlarga o`tadi. Lekin genlarning bitta xromosomaga birikkan holda bo`lishi doimo ham kuzatilavermaydi. Chunki genlarning o`zaro bog`langanligi buzilishi mumkin. Bu holatni Morgan o`zining quyidagi tajribasida kuzatdi. Кul rang tanali, uzun qanotli (VvVv) va qora tanali, kalta qanot (vvvv) pashshalarini chatishtirib olingan birinchi avlod duragaylaridan erkaklarini emas, endi urg`ochilarini (Vv Vv) olib resessiv belgili (vvvv) erkak pashshalari bilan chatishtirdi. Bunday chatishtirish natijasida hosil bo`lgan duragaylar ikki xil bo`lmasdan to`rt xil bo`lib chiqdi, ya`ni:

1) Кulrang tanali, uzun qanotli (VV VV)


2) Кulrang, kalta qanotli (Vv vv)
3) Qora tanali, uzun qanotli (vv VV)
4) Qora tanali, kalta qanotli (vv vv).

Lekin duragaylar son jihatdan bir-biriga bo`lgan nisbati genlarning mustaqil taqsimlanishida kuzatiladigan nisbatga (1:1:1:1) to`g`ri kelmadi. Morganning bu tajribasi natijasida olingan duragay pashshalarning kulrang tanali uzun qanotlilari-41,5%, qoratanali kalta qanotlilari-41,5%, kulrang tanali kalta qanotlilari-8,5% va qora tanali uzun qanotlilari-8,5% bo`lib chiqdi. Tajriba natijalari shuni ko`rsatdiki, chatishtirish uchun olingan urg`ochi duragay pashshalarda birikkan gen guruhlarining buzilishi sodir bo`lib, genlarning yangi to`plami paydo bo`lgan, bu esa yangi belgilarning yuzaga kelishiga olib kelgan. Shuning uchun 17 % (8,5% Q 8,5 %) duragay pashshalarda ota-onada bo`lmagan yangi belgi paydo bo`ldi.


Genlarning birikkan holatining buzilishi xromosomalarda bo`ladigan chalkashuviga (krossingoverga) bog`liq. Hujayralarning birinchi meyotik bo`linish davrining paxinemasida gomologik (o`xshash) xromosomalar bir-birlari bilan o`zlarining gomologik qismlarini almashtiradilar. O`xshash xromosomalardagi o`xshash qismlarning bir-birlari bilan almashinishiga chalkashuv (kros-singover) deyiladi. Agar gametada chalkashuv sodir bo`lgan xromosomalar bo`lsa bunday gametani chalkashuvli gameta va bu gametadan hosil bo`lgan organizmni chalkashuvli organizm deyiladi. Drozofila pashshalarining faqat urg`ochilari xromosomalarida chalkashuv bo`lib, erkaklarida esa kuzatilmaydi. Shuning uchun yuqorida ko`rsatilgan digeterozigotali urg`ochi pashsha (VvVv) xuddi shunday genotipli erkak pashshalardan farq qilib ikki xil emas, balki to`rt xil gametalarni hosil qiladi. Bu gametalardan ikkitasi chalkashuvli, ikkita esa chalkashuvsiz bo`ladi. Yuqoridagi tajribadagi birinchi va ikkinchi holatda genlarning to`liq birikkanligi saqlanib qoladi, uchinchi va to`rtinchi holatda esa duragaylar chalkashuvli gametalardan rivojlanganligi uchun ularda genlarning to`liq birikkanligi buziladi, ya`ni genlarning yangi to`plami paydo bo`ladi.
Morgan xromosomalarning chalkashuvi va genlarning birikish hollari asosida genlar orasidagi masofani aniqlash usullarini topdi. Xromosomalarni o`rganish shuni ko`rsatadiki, ular o`rtasida bo`ladigan chalkashuv xromosomalarning har xil qismlarida bo`lishi mumkin emas. Morgan chalkashuv birligi qilib bir foyizga teng qiymatni oldi va bu qiymatni morganida deb atadi. Bir foyiz chalkashuv bitta morganidaga teng. Masalan, kulrang tanali uzun qanotli urg`ochi (VV VV), qora tanali kalta qanotli erkak pashshalarni (vv vv), o`zaro chatishtirilganda urg`ochi pashshalar xromosomasida sodir bo`ladigan chalkashuv genlarning yangi to`plamini yuzaga chiqardi (V v va v V) va natijada duragaylarning 17 % (8,5 % dan ikki guruhda) ota-onasiga o`xshamagan yangi belgi paydo bo`ladi. Demak V va V genlar orasidagi masofa 17 morganidaga teng ekan. Odatda genlar o`rtasidagi masofani aniqlashda quyidagi formuladan foydalanadi:

X - morganida o`lchamidagi genlar orasidagi masofa,


a - xromosomalarida chalkashuv bo`lgan birinchi guruh duragaylari soni,
s - xromosomalarida chalkashuv bo`lgan ikkinchi guruh duragaylari soni,
n - shu tajribadagi duragaylarning soni.

Bitta xromosomadagi genlarning bir-biriga nisbatan qiyosiy joylashuvini tasvirlovchi chizmaga genetik harita deyiladi. Genetik harita tuzish ancha mashaqqatli ish bo`lib, buning uchun tajriba o`tkazuvchiga shu organizmda uchraydigan bir qancha mutant genlar ma`lum bo`lishi kerak va ular bilan juda ko`plab chatishtirish ishlari olib borishga to`g`ri keladi. Genetik jihatdan juda yaxshi o`rganilgan organizmlardagina ularning genetik haritasi to`liq tuzilgan (drozofila pashshasi, makkajo`xori, neyrospora va boshqalar).


Genetik harita har bir birikkan gen guruhlari uchun alohida tuziladi. Har bir xromosomadagi genlarning nomlari hamda ular orasidagi masofa morganidlarda belgilanib sentromeralarning joylashishi ham ko`rsatiladi.
Adabiyotlar:

Yüklə 51,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin