BİyokimyaYüklə 1,08 Mb.
səhifə1/24
tarix07.01.2017
ölçüsü1,08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
1987 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

BİYOKİMYA


21-Aşağıdakilerden hangisi dikarboksilik amino asittir?

 1. Aspartik asit

 2. Triptofan

 3. Arginin

 4. Prolin

 5. Fenil alanin

22-Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi imino grubu içerir?

 1. Histidin

 2. Arginin

 3. Prolin

 4. Triptofan

 5. Serin

23-Kalsiyum metabolizmasını etkileyen hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kortizol

 2. Parat Hormon(PTH)

 3. Tiroksin

 4. Somatostatin

 5. Kolesistokinin

24-Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden birisidir?

 1. Yağ asidi sentezi azalır.

 2. Glikozun hücre içine girmesini engeller

 3. Glikokinazı inhibe eder

 4. Glikoz-6-Fosfatazı inhibe eder.

 5. Glikojen depolanmasını azaltır

25-Aşağıdakilerden hangisi glukagonun etkilerindendir?

 1. Hipoglisemi yapar

 2. İnsulin salgısını azaltır

 3. Hücrede adenil siklazı aktive eder

 4. Kardiak akımı azaltır

 5. Mide asit sekresyonunu azaltır

26-Cori-Forbes hastalığında enzim defekti sonucu vücutta glikojen artar. Bu hastalıkta eksik olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gikojen sentetaz

 2. Fosforilaz

 3. Dallanma enzimi

 4. Amilo 1-6- glikozidaz

 5. Fosfofrüktokinaz

27-Eritrosit hücre direnciyle ilgili olan oksidasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Glikoliz

 2. Pentoz Fosfat Yolu

 3. Glikozun aerobik oksidasyonu

 4. Süksinil CoA yolu

 5. Asetil CoA yolu

28-Kasta anaerob koşullarda enerji ATP yanında ne ile karşılanır?

  1. Glikojen

  2. Serbest yağ asitleri

  3. Kreatin fosfat

  4. Glikoz –6-fosfat

  5. Fosfogliserat


29- Katekolaminlerin oluşumunda rol oynayan amino asit aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Triptofan

 2. Tirozin

 3. Serin

 4. Histidin

 5. Metionin

30-İdrarda homogentisik asit artması aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür?

 1. Fenilketonüri

 2. Pompe hastalığı

 3. Hartnup hastalığı

 4. Alkaptonüri

 5. Albinizm

31-Biyolojik aminlerin oluşumu aşağıdaki yollardan hangisiyle olur?

 1. Hidroksilasyon

 2. Transaminasyon

 3. Dekarboksilasyon

 4. Aromatizasyon

 5. Deaminasyon

32-DNA replikasyonunda gerekli olan birimler aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 3-eksonükleaz, 5 eksonükleaz, RNA kalıp

 2. 3-fosfodiesteraz,RNA kalıp

 3. DNA kalıp,DNA polimeraz ,DNA ligaz

 4. Matrix RNA polimeraz.Aminoaçil t-RNA

 5. RNA polimeraz ,DNA ligaz, DNA replikaz

33-İntrinsik faktörle birleşerek ileumdan emilen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Fe

 2. Siyanokobalamin

 3. Ca

 4. Yağda eriyen vitaminler

 5. Folik asit

34-Allopürinol aşağıdaki enzimlerden hangisini inhibe eder?

 1. Fosfo-gliko mutaz

 2. Triptofan pirolaz

 3. Ksantin oksidaz

 4. Metil transferaz

 5. ALA Sentetaz

35-Oral glikoz tolerans testinde post-prandial glikoz tayini ne zaman yapılmalıdır?

 1. 30 dakika sonra

 2. 60 dakika sonra

 3. 120 dakika sonra

 4. 4 saat sonra

 5. 6 saat sonra

36-Serumda bulunmayan protein aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Albumin

 2. Alfa globulin

 3. Beta globulin

 4. Fibrinojen

 5. Prealbumin

37-Aşağıdakilerden hangisi steroidlerin iltihabi yanıt üzerindeki etkilerinden biridir?

    1. Lizozom membranlarının yıkılmasına neden olurlar

    2. Kapiller permaabilite artışını sağlarlar

    3. Protein sentezini arttırırlar

    4. Epitelizasyonu inhibe ederler

    5. Fibroblastların proliferasyonunu arttırırlar


38-İnsülin aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesini arttırmaz?

 1. Glikokinaz

 2. Glikoljen sentetaz

 3. Fosfofruktokinaz

 4. Piruvat kinaz

 5. Glikojen fosforilaz

39-Piruvik asitten Ach oluşumunda görev alan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Pirüvat karboksilaz

 2. Fosfofruktokinaz

 3. Pirüvat kinaz

 4. Piruvat dehidrogenaz

 5. Transaminaz

40-Asetilkolini parçalayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Monoaminooksidaz

 2. Comp

 3. Asetil kolin esteraz

 4. Psödokolin esteraz

 5. Hiçbiri


1988 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

BİYOKİMYA


21-Aşağıdakilerden hangisi tek karbonlu birimlerin aktarılmasında rol alır?

 1. Tiamin

 2. Pridoksal fosfat

 3. Tetrahidrofolik asit

 4. Biotin

 5. Pantotenik asit

22-Aşağıdaki enzimlerden hangis ektopeptidazdır?

 1. Lipaz

 2. Pepsin

 3. Kimotripsin

 4. Elastaz

 5. Karboksi peptidaz

23-Aşağıdakilerden hangisi (NPN)in önemli kısmını oluşturur?

 1. Kreatin

 2. Kretainin

 3. Üre

 4. Ürik asit

 5. Amonyak

24-Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizden sentezlenmez?

 1. TSH

 2. FSH

 3. LH

 4. ACTH

 5. ADH

25-Aşağıdakilerden hangisi böbrek tubullerinde K+ ve H+ sekresyonunu Na+ reabsorbsiyonunu sağlar?

 1. Kortizol

 2. Progesteron

 3. ADH

 4. Aldesteron

 5. Renin


26-Periferde L.DOPAnın dopamine dönüşümü nasıl oluşur?

 1. Hidroksilasyon

 2. Dekarboksilasyon

 3. Oksidoredüksiyon

 4. Dehidrogenasyon

 5. Alfa metilasyon

27- t-RNA sı olmayan aminoasit hangisidir?

 1. Prolin

 2. Hidroksiprolin

 3. Fenilalanin

 4. Arginin

 5. Serin

28-Glukoz –Alanin döngüsü aşağıdaki organ gruplarından hangisinde olur?

 1. KC-Kas

 2. Kas –beyin

 3. KC-beyin

 4. Kas –Böbrek

 5. KC-böbrek

29-Abetalipoproteinemide aşağıdakilerden hangisi eksiktir?

 1. LDL

 2. VLDL

 3. Şilomikron

 4. HDL

 5. Gamaglobulin

30-Şilomikronlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Yoğunluğu en düşük lipoproteindir

 2. KC hücrelerinde yapılır

 3. Trigliserid oranı yüksektir

 4. Proteini yüksektir

 5. Açlıkta yapımı durur

31-Akut interminant porfiriada hangi enzim eksiktir?

 1. Üroporfirinojen I sentataz

 2. Gama aminolevilünik asit

 3. Porfobilinojenaz

 4. Gama aminolevulinik asit dehidrataz

 5. Ferroşelataz

32-Bilirubin plazmada neye bağlanarak KC parankim hücrelerine taşınır?

 1. Glukuronik asit

 2. Globulin

 3. Albumin

 4. Gliserol

 5. Kolesterol

33-Beyinde GABA hangi aminoasitten sentezlenir?

 1. Glisin

 2. Metionin

 3. Triptofan

 4. Glutamik asit

 5. Aspartik asit

34-ETZ de (Elektron Transport Zincirinde) hangi basamakta 2ATP sentezi olur?

 1. NAD

 2. Sitokrom b

 3. Sitokrom

 4. Sitokrom a3

 5. Koenzim Q


35-3220 gr NaCl de kaç mEq Na vardır?(Na molekül ağırlığı:23, değerlik :1)

 1. 70

 2. 140

 3. 210

 4. 280

 5. 350

36-Alkolik sirozda kesin tanı için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır?

 1. SGOT

 2. SGPT

 3. Laktat dehidrogenaz

 4. GGT

 5. Alkalen fosfataz

37-Aşağıdakilerden hangisi GİS hormonu değildir?

 1. Sekretin

 2. Gastrin

 3. Kalsitonin

 4. Kolesistokinin

 5. Glukagon

38-TSH için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Tiroid bezinden tiroksin salgılanmasını arttırır

 2. Tiroglobülin proteaz enzimin yıkımını arttırır

 3. İodür pompasının aktivitesini arttırır

 4. Tiroid hücrelerinin sayısını arttırır

 5. Tirozinin iyotlanmasını arttırır

39-Enzimler için hangisi yanlıştır?

 1. Tepkimeden değişmeden çıkarlar

 2. Denge sabitini değiştirmezler

 3. Tepkimenin denge varış hızını arttırırlar

 4. Protein yapısındadır

 5. Tüm enzimler proenzim olarak sentezlenir ve proteazlarla aktif hale getirilir.

40-VMA(vanil mandelik asit) aşağıdakilerden hangisinin ana metabolitidir?

 1. Adrenalin

 2. NA

 3. Seratonin

 4. Dopamin

 5. İzoproterenol


1988 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ


Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə