BİZİMLƏ ƏlaqəYüklə 0,76 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix20.06.2017
ölçüsü0,76 Mb.

 

 «ŞƏFA» 

MÜALİCƏVİ DİAQNOSTİK MƏRKƏZ                                  

 

 

  

 

  

 

BİZİMLƏ ƏLAQƏ: 

 

   

                             

Tel.:    (+99412)       

Mob.: (+99455) 

 

 

 

E-mail:                     

 

 

 

 

 

 

BAKI  

-2017-  

 

PRAYS / 01.17

 

 

PROSEDURLAR 

Səh 

  RENTGEN  MÜAYİNƏLƏRİ   R-qrafiya(Rq) \R-skopiya(Rs)....................

 

2-3 

  FUNKSİONAL DİAQNOSTİKA......................................................................   ULTRASƏSLƏ  MÜAYİNƏLƏR   (USM).......................................................  3-4   MÜALİCƏVİ PROSEDURLAR/ TRANSFUZİOLOGİYA.............................  4-5 QEYD: Prays Azərbaycan şrifti ilə yazılıb.  Qiymətlərə ƏDV daxil deyil

 

 448-38-11 

448-38-12 

  448-38-13

 

office@shafa.az clinic@shafa.az 

  labs@shafa.az 

   www.shafa.az 

 


 

 Kod 

RENTGEN  MÜAYİNƏLƏRİ   R-qrafiya(Rq) \R-skopiya(Rs) 

AZN 

BAŞIN R-MÜAY İNƏSİ  

R-01 


KƏLLƏ 

R-qrafiya –bir; iki proyeksiya 20 

R-03 


KƏLLƏ ,BURUN ƏTRAFI CİBLƏR                  

R-qrafiya\ R-skopiya –bir; iki proyeksiyaCD disk 20 

R-04 


TÜRK  YƏHƏRİ                        

tuşlanmış 

15 

R-05 


BURUN  SÜMÜKLƏRİ  

R-qrafiya –iki proyeksiya 20 

R-08 


ÇƏNƏ VƏ ÇƏNƏ OYNAĞI 

R-qrafiya -bir tərəf 20 

 

  

 

 

DÖŞ   QƏFƏSİ   SİSTEMİNİN    

R-MÜAYİNƏSİ 

Rs-09 


DÖŞ QƏFƏSİ + CD disk 

R-skopiyaCD disk 

12 

R-10 


QABIRĞALAR 

R-qrafiya 

20 

R-11 


DÖŞ SÜMÜYÜ 

R-qrafiya -iki proyeksiya 20 

R-12 


AĞCİYƏRLƏR                   

R-qrafiya 

20 

R-13 


TİMUS   

R-qrafiya 

20 

 

  

 

 ONURĞA  SÜTUNU  

SİSTEMİNİN  R-MÜAYİNƏSİ 

Rs-14 


ONURĞA   SÜTUNU + CD disk 

R-skopiyaCD disk 

25 

R-70 


ONURĞA   SÜTUNU (uşaqlar) 

R-qrafiya –bir; iki proyeksiya 35 

R-15 


BOYUN   FƏQƏRƏLƏRİ 

R-qrafiya\ R-skopiya –bir; iki proyeksiyaCD disk 20 

R-18 


DÖŞ   FƏQƏRƏLƏRİ 

R-qrafiya\ R-skopiya –bir; iki proyeksiyaCD disk 20 

R-21 


BEL-OMA NAHİYYƏSİ VƏ BEL  FƏQƏRƏLƏRİ 

R-qrafiya\ R-skopiya –bir; iki proyeksiyaCD disk 20 

R-24 


BÜZDÜM 

R-qrafiya\ R-skopiya –iki proyeksiyaCD disk 30 

 

  

 

 

GİNEKOLOJİ  R-MÜAYİNƏ 

R-28 


SALPİNQOQRAFİYA + CD disk 

kontrastCD disk 

80 

 

  

 

 

YUXARI  ƏTRAF  

SÜMÜKLƏRİNİN 

  R-MÜAYİNƏSİ 

R-29 


BAZU SÜMÜYÜ +ÇİYİN   OYNAĞI  + CD disk                                     R-qrafiya\ R-skopiya –bir; iki proyeksiyaCD disk 

20 

R-31 


KÖRPÜCÜK SÜMÜYÜ 

R-qrafiya 

20 

R-34 


DİRSƏK   OYNAĞI                                            

R-qrafiya\ R-skopiya –iki proyeksiyaCD disk 20 

R-36 


SAİD   SÜMÜKLƏRİ                                          

R-qrafiya\ R-skopiya –iki proyeksiyaCD disk 20 

R-38 


MİL-BİLƏK   OYNAĞI                                     

R-qrafiya -iki proyeksiya 20 

R-40 


ƏL    

R-qrafiya\ R-skopiya –bir; iki proyeksiyaCD disk 20 

 

  

 

 

AŞAĞI  ƏTRAF  

SÜMÜKLƏRİNİN  

 R-MÜAYİNƏSİ 

R-49 


ÇANAQ   ümumi 

R-qrafiya\ R-skopiya –bir; iki proyeksiyaCD disk 25 

R-51 


BUD  SÜMÜYÜ +BUD-ÇANAQ OYNAĞI                      

R-qrafiya\ R-skopiya –bir; iki proyeksiyaCD disk 30 

R-56 


DİZ   OYNAĞI + CD disk 

R-qrafiya\ R-skopiya –iki proyeksiyaCD disk 20 

R-60 


BALDIR   SÜMÜKLƏRİ + CD disk 

R-qrafiya\ R-skopiya –iki proyeksiyaCD disk 20 

R-62 


TOPUQ   OYNAĞI 

R-qrafiya –iki proyeksiya 20 

R-63 


PƏNCƏ 

R-qrafiya –iki proyeksiya 20 

R-64 


DABAN   SÜMÜYÜ  

R-qrafiy–bir; iki proyeksiyaCD disk 20 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 Kod 

RENTGEN  MÜAYİNƏLƏRİ   R-qrafiya(Rq) \R-skopiya(Rs) 

AZN 

MƏDƏ-BAĞIRSAQ  

SİSTEMİNİN  R-MÜAYİNƏSİ 

R-43 


QİDA  BORUSU                                               

kontrast + CD disk 

20 

R-44 


MƏDƏ-BAĞIRSAQ    ümumi  

kontrast + CD disk 

40 

R-45 


MƏDƏ VƏ  ONİKİBARMAQ  BAĞIRSAQ   

kontrast + CD disk 

25 

R-46 


YOĞUN   BAĞIRSAQ   (per-os)               

kontrast + CD disk 

20 

R-48 


İRRİQOSKOPİYA    

irriqoqrammalarla 

60 

R-68 


QARIN BOŞLUĞUNA  BAXIŞ + CD disk 

R-skopiyaCD disk 

20 

R-69 


QARIN BOŞLUĞUNUNA  BAXIŞ + CD disk 

R-qrafiyaCD disk 

30 

 

Kod FUNKSİONAL DİAQNOSTİKA 

AZN 

ENDOSKOPİK   

MÜAYİNƏLƏR 

ES-01 


FİBROEZOFAQOQASTRODUODENOSKOPİYA  

50 

ES-02 


FİBROREKTOSİQMOSKOPİYA 

40 

ES-03 


SOLTƏRƏFLİ  FİBROKOLONOSKOPİYA 

50 

ES-04 


TOTAL  FİBROKOLONOSKOPİYA 

70 

ES-05 


PROSEDUR  ZAMANI  BİOPSİYA  MATERİALININ  GÖTÜRÜLMƏSİ 

15 

ES-06 


KOLPOSKOPİYA 

20 

ES-07 


FİBROSİSTOURETROSKOPİYA     

50 

ES-08 


ENDOSKOPİK  PROSEDURLARDA MÜALİCƏ HƏKİMİNİN İŞTİRAKI 

30 

ES-09 


ENDOSKOPİK  MÜAYİNƏLƏRİN   NARKOZ   İLƏ  APARILMASI 

50 

ES-20 


XIRDA POLİPLƏRİN BİOPSİYA MAŞASI VASİTƏSİ İLƏ ÇIXARILMASI 

50 

ES-21 


CLO-test 

15 

SH-08 ES  İMALƏ 15 

TL-43 ES  CD   DİSKİN  YAZILMASI 10 

 

  

 

KARDİOLOJİ   MÜAYİNƏLƏR 

UKD-01 


DOPPLER  EXOKARDİOQRAFİYA 

30 

EKQ-02 


ELEKTROKARDİOQRAFİYA 

15 

 

  

 

BAŞ - BEYİN  MÜAYİNƏLƏRİ 

REQ-01 


REOENSEFALOQRAMMA 

30 

EEQ-02 


ELEKTROENSEFALOQRAMMA 

40 

 

Kod ULTRASƏSLƏ  MÜAYİNƏLƏR   (USM) 

AZN 

ÜMUMİ  SONOLOGİYA

 

UA-01 QARACİYƏR, ÖD KİSƏSİ, MƏDƏALTI VƏZ, DALAQ, BÖYRƏKLƏR, SİDİK  KİSƏSİ 

40 

UA-01k 


QARACİYƏR, ÖD KİSƏSİ, MƏDƏALTI VƏZ, DALAQ, BÖYRƏKLƏR, SİDİK  KİSƏSİ, PROSTAT VƏZ 

45 

   UA-02 

QARACİYƏR, ÖD KİSƏSİ, MƏDƏALTI VƏZ,   DALAQ 

30 

UA-03 


SİDİK KİSƏSİ,  BÖYRƏKLƏR     

15 

UA-03k 


SİDİK KİSƏSİ,  BÖYRƏKLƏR    (KİŞİLƏRDƏ PROSTAT VƏZ) 

20 

UA-03/1 


SİDİK KİSƏSİ,  PROSTAT VƏZİ 

15 

UP-09 


YUMŞAQ  TOXUMA 

20 

UP-10 


PERİFERİK  LİMFA  DÜYÜNLƏRİ 

25 

UA-11 


 BÖYRƏKÜSTÜ  VƏZİLƏR 

15 

UP-07 


QALXANABƏNZƏR  VƏZ 

15 

UP-08 


SÜD VƏZİLƏRİ 

25 

 

  

 

 

 Kod 

ULTRASƏSLƏ  MÜAYİNƏLƏR   (USM) 

AZN 

ÜMUMİ  SONOLOGİYA 

DOPPLEROQRAFİYA 

UP-07D 


QALXANABƏNZƏR  VƏZİN  doppleroqrafiyası 

20 

UP-08D 


SÜD VƏZİLƏRİNİN  doppleroqrafiyası 

30 

 

  

 

ARTERİYALARIN VƏ 

DAMARLARIN  

DOPPLEROQRAFİYASI 

UD-01 


BİRTƏRƏFLİ  AŞAĞI    ƏTRAF   ARTERİAL - VENOZ   doppleroqrafiyası 

80 

UD-02 


BİRTƏRƏFLİ  AŞAĞI    ƏTRAF   ARTERİAL   doppleroqrafiyası 

40 

 

  

UD-03 


BİRTƏRƏFLİ   AŞAĞI   ƏTRAF   VENOZ    doppleroqrafiyası 

40 

UD-03T 


BİRTƏRƏFLİ   AŞAĞI   ƏTRAF   VENOZ    doppleroqrafiyası(TROMBOZ) 

25 

 

  

UD-04 


BİRTƏRƏFLİ   YUXARI   ƏTRAF   ARTERİAL - VENOZ   doppleroqrafiyası 

50 

UD-05 


BİRTƏRƏFLİ   YUXARI   ƏTRAF   ARTERİAL   doppleroqrafiyası 

25 

 

  

UD-06 


BİRTƏRƏFLİ   YUXARI   ƏTRAF  VENOZ    doppleroqrafiyası 

25 

UD-06T 


BİRTƏRƏFLİ   YUXARI   ƏTRAF   VENOZ   doppleroqrafiyası(TROMBOZ) 

20 

 

  

UD-07 


YUXU   ARTERİYALARININ   doppleroqrafiyası 

35 

UD-08 


BÖYRƏK   ARTERİYALARININ   doppleroqrafiyası 

35 

UD-09 


QARACİYƏR   DAMARLARININ    doppleroqrafiyası 

35 

UD-10 


QARIN   AORTASININ    doppleroqrafiyası 

20 

 

 ULTRASƏSLƏ  MÜAYİNƏLƏR   (USM) 

 

  GİNEKOLOGİYA 

U-04 


DOMİNANT    FOLLİKUL      abdominal və ya transvaginal        

10 

U-05 


GİNEKOLOJİ    MÜAYİNƏ     abdominal və ya transvaginal       

40 

 

  

 

MAMALIQ 

U-06 


 BİRDÖLLÜ HAMİLƏLİYİN MÜAYİNƏSİ   abdominal və ya transvaginal 

40 

U-06Ç 


ÇOXDÖLLÜ HAMİLƏLİYİN  MÜAYİNƏSİ abdominal və ya transvaginal 

50 

 

  

 

REAL ZAMAN  REJİMİNDƏ   

HAMİLƏLİYİN MÜAYİNƏSİ 

U-06/4D  HAMİLƏLİYİN abdominal və ya transvaginal  doppleroqrafiyasi   4D  Real  Zaman  Rejimi 60 

U-06F/4D  DÖLÜN   DOPPLERO -FETOMETRİYASI 30 həftəlik hamiləlikdən başlayaraq  4D Real  Zaman  Rejimi  70 

TL-43 U 


CD   DİSKİN  YAZILMASI  

10 

TL-44 


DÖLÜN   ÜÇÖLÇÜLÜ  RƏNGLİ   ŞƏKLİNİN   ÇƏKİLMƏSİ   

20 

 

 MÜALİCƏVİ  PROSEDURLAR 

 

 HİRUDOTERAPİYA 

 zəli ilə müalicə 

HRT-01 


HİRUDOTERAPİYA 

1 seans 

25 

HRT-02V  HİRUDOTERAPİYA   vaginal 1 seans 

25 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 Kod 

MÜALİCƏVİ PROSEDURLAR/ TRANSFUZİOLOGİYA 

 

AZN PLAZMAFEREZ 

MPF 


MEMBRAN  ÜSULU  İLƏ  PLAZMAFEREZ 

1 seans 

310 

PF-01 


SENTRİFUQA  ÜSULU  İLƏ  PLAZMAFEREZ           

1 seans 

40 

TF-01 


İMMUNOKORREKSİYA   preparatlar qiymətə daxil deyil 

1 seans 

20 

TF-02 


ZÜLAL  KORREKSİYASI    preparatlar qiymətə daxil deyil 

1 seans 

20 

 

  

 

 

OZONOTERAPİYA 

Oz-01 


OZONLAŞMIŞ  500,0 ml - 0,9%  NaCl  MƏHLULUNUN KÖÇÜRÜLMƏSİ 

1 seans 

20 

Oz-03V 


 UŞAQLIQ  YOLUNUN  500,0 ml   OZONLAŞMIŞ   0,9%  NaCl  MƏHLULU İLƏ  YUYULMASI 

1 seans 

25 

 

  

 

 

FİZİOTERAPİYA 

KEÇİRİLƏN   PROSEDURLAR     

(BTL5000, RİKTA,  

Nuqa-Best) 

FT-01 


ELEKTROTERAPİYA 

1 seans 

10 

FT-02 


ULTRASƏS  TERAPİYASI   YÜKSƏK  DƏRƏCƏLİ  TEZLİKLƏRLƏ 

1 seans 

10 

FT-03 


KVANT  TERAPİYASI 

1 seans 

FT-04 


KVANT  TERAPİYASI + VAGİNAL  LAZER   vaginal  ötürücü  ilə 

1 seans 

8 

FT-05 


ELEKTROFOREZ 

1 seans 

FT-06 


FONOFOREZ  

1 seans 

FT-07 


LAZEROTERAPİYA 

1 seans 

FT-08 


İNHALYASİYA 

 

 

  

 

 MASSAJ  ÇARPAYISI 

VASİTƏSİ  İLƏ  APARILAN 

PROSEDURLAR 

FT-09 


REJİM 1  -  REFLEKSOTERAPİYA   

1 seans 

REJİM  2  -  MANUAL  TERAPİYA 1 seans 

REJİM  3  -  AŞAĞI  TEZLİKLİ  MİOSTİMULYASİYA 1 seans 

REJİM  4  -  İNFRAQIRMIZI  ŞÜALARLA  FİZİOTERAPİYA 1 seans 

 

SH-09 D QIZDIRICI  MÜALİCƏLƏR   parafin  ilə 

1 seans 

 

  

 

 

LAZER TERAPİYA  

(ESTETİK GİNEKOLOGİYA) 

KEÇİRİLƏN   PROSEDURLAR     

(FOTONA) 

SFG-01 


PASİYENTİN LAZER MÜALİCƏSİNƏ HAZIRLIĞI (mütəxəssis rəyi ilə) 

1 seans 

20 

SFG-02 


STRESSLƏ ƏLAQƏLİ SİDİYİN SAXLANMAMASI 

1 seans 

150 

SFG-03 


UŞAQLIQ YOLUNUN PROLAPSI 

1 seans 

150 

SFG-04 


EROZİYANIN MÜALİCƏSİ 

1 seans 

100 

 

  

 

SFG-05l 


UŞAQLIQ BOYNUNDA KİSTALARIN MÜALİCƏSİ 

1 seans 

60 

SFG-06h  UŞAQLIQ BOYNUNDA KİSTALARIN MÜALİCƏSİ (çoxsaylı) 1 seans 

90 

 

  

 

SFD-07 


PAPİLLOMALARIN YOX EDİLMƏSİ  (1-seans 30 dəq.) 

1 seans 

45 

 

  

 

SFD-08 


PİQMENTASİYANIN MÜALİCƏSİ  (DƏRİDƏ) 1-seans 

1 seans 

20 

SFD-09 G  PİQMENTASİYANIN MÜALİCƏSİ  (GENİTAL ZONA) 1 seans 

100 

 

  

 

 

 


Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə