Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Ekstrakorporal detoksikasiya hansıdır?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə15/15
tarix11.12.2016
ölçüsü0,82 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

828) Ekstrakorporal detoksikasiya hansıdır?
A) Maqnito-, lazeroterapiya

B) Gücləndirici sidik qovma

C) Qara ciyərin detoksikasiya funksiyanın artırılması

D) Peritoneal dializ

E) Plazmaferez, hemodializ, hemofiltrasiya
Ədəbiyyat: А.А. Рагимов; И.Н. Соловьева. Трансфузиологические методы гемокоррекции. Москва, 2005.
829) İntrakorporal detoksikasiya yolları hansıdır?
A) Hemosorbsiya

B) Peritoneal dializ, bağırsaq dializi, elektro-, termo-, işıqla terapiya

C) Hemofiltrasiya

D) Plazmaferez

E) Hemodializ
Ədəbiyyat: А.А. Рагимов; И.Н. Соловьева. Трансфузиологические методы гемокоррекции. Москва, 2005.
830) Transfuzioilogiyanın əsas funksiyası hansıdır?
A) Zülal preparatların köçürülməsi

B) Qanın və qan preparatlarının hazırlanması və köçürülməsi

C) Kristalloid məhlulların köçürülməsi

D) Dezintoksikasiyanın aparılması

E) Kolloidlərin köçürülməsi
Ədəbiyyat: А.А. Рагимов; И.Н. Соловьева. Трансфузиологические методы гемокоррекции. Москва, 2005.
831) Kiçik molekullu toksinlər hansılardır (500 Da qədər)?
A) Zülallar

B) Bradikinin, hormonlar, prostaqlandinlər

C) Prostaqlandinlər

D) Kreatinin, sidik cövhəri, histamin, serotonin

E) Lipoproteinlər
Ədəbiyyat: А.А. Рагимов; И.Н. Соловьева. Трансфузиологические методы гемокоррекции. Москва, 2005.
832) Kobra ilanı ilə zəhərlənmə zamanı ölümə səbəb?
A) Kollaps

B) Kəskin qara ciyər çatişmazlığı

C) Kloniki və toniki qıcolmalar

D) Tənəffüs mərkəzinin iflici

E) Kəskin ürək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
833) Şahmar ilan zəhərlənməsində ölümə səbəb nədir?
A) Mədəciklərin fibrilyasiyası

B) Tənəffüs mərkəzinin iflici

C) Qanın damardaxili laxtalanma sindromu

D) Beyin ödemi

E) Kollaps və tənəffüs dayanması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
834) FÜB zəhərlənmələrdə antidot terapiya?
A) Prozerin

B) Dipraksin

C) 2-PAM

D) Atropin

E) İzonitrozon
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
835) Etil spirtinin qəbulunun ölüm dozası?
A) 1 saat ərzində 100-150 ml 96 % spirtin qəbulu

B) 1 saat ərzində 50-100 ml 96 % spirtin qəbulu

C) 1 saat ərzində 100-200 ml 96 % spirtin qəbulu

D) 1 saat ərzində 200-300 ml 96 % spirtin qəbulu

E) 1 saat ərzində 300-400 ml 96 % spirtin qəbulu
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
836) Dəm qazı ilə zəhərlənmələr zamanı qanda karboksihemoqlobinin hansı faizi qısa müddətdə ölümə səbəb ola olur?
A) 80 %

B) 30 %


C) 50 %

D) 60 %


E) 40 %
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
837) Barbituratlarla zəhərlənmə zamanı bəbəklərin reaksiyası necədir?
A) Sağtərəfli anizokoriya

B) Anizokoriya

C) Bəbəklərin dəyişməməsi

D) Bəbəklərin genişlənməsi

E) Bəbəklərin daralması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
838) Dəm qazı ilə zəhərlənmələr zamanı optimal O2 terapiya hansıdır?
A) Təmiz O2 inhalyasiyası

B) Barokameraların tətbiqi

C) Ağ ciyərlərin süni ventilyasiya oksigenasiya ilə birlikdə

D) Kvars lampası ilə şualandırılma

E) Təmiz hava ilə inhalyasiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
839) Aşağıdakı göstəricilərdən hansı təxirəsalınmaz ekstrakorporal detoksikasiyaya mütləq göstərişdir?
A) Plazmasında kaliumun miqdarı 5-6 mmol/l olarsa

B) Plazmasında kaliumun miqdarı 4 mmol/l olarsa

C) Qan plazmasında kaliumun miqdarı 6,7 mmol/l və daha çox olarsa

D) Plazmasında kaliumun miqdarı 5 mmol/l olarsa

E) Plazmasında kaliumun miqdarı 2-3 mmol/l olarsa
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
840) Ağır xəstələrin enerjiyə təlabatı sutka ərzində orta hesabla nə qədərdir?
A) 4000 – 5000 kkal

B) 3000 – 3500 kkal

C) 25 – 30 kkal

D) 30 – 40 kkal

E) 2000 – 2500 kkal
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
841) Parenteral qidalanma üçün Aminoplazmol E məhlulunun sutkalıq dozası nə qədər təşkil edir
A) 500-1500 ml

B) 2000 ml – dən çox

C) 200-300 ml

D) 1500 – 2000 ml

E) 50 ml qədər
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
842) Zülal hidrolizotlarının sutkalıq dozası neçə ml təşkil edir?
A) 2500 ml-ə qədər

B) 500 ml-ə qədər

C) 1000 – 2000 ml

D) 50 ml-ə qədər

E) 200 ml-ə qədər
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
843) Parenteral qidalanmanın ağırlaşmaları?
A) Böyrəklərin sidik ifrazı funksiyasının azalması

B) Miokard infarktı

C) Anemiya

D) Koronar və beyin qan dövranının pozğunluqları

E) Venadaxili kateterin uzun müddət qalması, hava emboliyası, venaların trombozu, plevra və ağciyərin yaralanması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
844) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromunun patogenezində əsas rol oynayır?
A) Simpato – adrenal sistemin aktivləşməsi nəticəsində homeostazda baş vermiş pozğunluqlar

B) Qan dövranına çoxlu miqdarda toxuma tromboplastinin daxil olması nəticəsində qanın laxtalanma prosesinin uzunmüddətli və intensiv aktivləşməsi, laxtalanmaya əks sistemin (antitrombin III və s.) üzülməsi

C) Qara ciyər çatışmazlığı nəticəsində qanin laxtalanma sistemində baş vermiş pozğunluqlar

D) Qanda antitrombin III-ün miqdarının normadan çox olması

E) Laxtalanmaya əks sistemin aktivləşməsi
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
845) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromunun müalicəsində təzə dondurulmuş plazmanın tətbiqi əsasən bu məqsəd daşıyır?
A) İnfeksiyanın inkışaf etməsinin qarşısını almaq

B) Qan təzyiqini tənzimləmək

C) Antitrombin İİİ defisitinin tənzimlənməsi

D) Su –duz mübadiləsi pozğunluqlarının korreksiyası

E) Anemiyanın qarşısını almaq
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
846) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromu ilə sinonim deyil?
A) Trombohemorragik sindrom

B) Reinfuziya sindromu

C) Yayılmış damardaxili laxtalanma

D) Sərfolunma koaqulyapatiyası

E) Kəskin defibrinasiya sindromu
Ədəbiyyat: А.П. Зильбер; Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии, Москва, «Медицина», 1984.
847) Trombosilərin adheziyası nədir ?
A) Trombositlərin büzüşməsidir

B) Trombositlərin damar daxilindən kənara çıxması

C) Trombositlərin bir-birinə bitişməsi

D) Trombositlərin damar divarına yapışması

E) Trombositlərin parçalanmasıdır
Ədəbiyyat: З.С. Баркаган, А.П.Момот; Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза, Москва, изд. «Ньюдиамед», 2001.
848) Trombositlərin aqreqasiyası nədir?
A) Onların büzüşməsidir

B) Onların parçalanmasıdır

C) Onların damar divarına çökməsidir

D) Onların şişməsidir

E) Onların bir-birinə yapışmasıdır
Ədəbiyyat: Е.П.Иванов;Руководство по гемостазиологии,Минск,«Беларусь»,1991.З.С.Баркаган;Геморрагические заболевания и синдромы, Москва, «Медицина», 1988.
849) Trombohemorrargik sindrom zamanı geniş istifadə olunur?
A) Tərkibində Ca+ ionu daha çox olan infuzion məhlullar

B) Vikasol

C) Disinon

D) Təzə dondurulmuş plazma

E) Kalsium xlorun 10%-li məhlulu
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
850) Sadalananlardan hansı trombohemorragik sindromun səbəbi ola bilər?
A) Arterial hipertenziya

B) Taxikardiya

C) Şəkərli diabet

D) Tireotoksikoz

E) Sepsis
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
851) Trombohemorragik sindrom (Yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu) diaqnozu təsdiqini tapmış xəstədə hemorragiyalar (mədədən qəhvə çürüntüsü gəlir, inyeksiyaların ətrafında dərialtı qansızmalar və s.) müşahidə olnur. Müalicə prosesində hansı preparatı işlətmək olmaz?
A) Kalsium xlor

B) Kontrikal

C) Təzədondurulmuş plazma

D) Eritrositar kütlə

E) Reopoliqlükin
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
852) Aşagı ətraf arteriyalarının tromboemboliyasına ən çox səbəb olur?
A) Aşağı ətrafların böyük dərialtı venalarının tromboflebiti

B) Aşağı ətrafın dərin venalarının trombozu

C) Qulaqcıqların səyirməsi və daxilində trombun olması

D) Ürək çatmamazlığı

E) Aşagı ətrafların travması
Ədəbiyyat: В.А.Чибуновский; «Фраксипарин». Новая эра в профилактике и лечении флеботромбозов.Алматы, 2000.
853) Trombohemorrarig sindrom üçün xarakterdir?
A) Huşun itməsi

B) Arterial təzyiqin düşməsi

C) Ürək ritminin pozulmaları

D) Bədənin müxtəlif yerlərində qansızmalar

E) Arterial təzyiqin düşməsi və huşun itməsi
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
854) Trombohemorrargik sindromun laborator diaqnostikası üçün xarakterikdir?
A) Hemoqlobinin 70 q/l-dən aşağı olması

B) Eritrositlərin çökmə sürətinin artması

C) Leykositlərin miqdarının artması

D) Aminotransferazaların miqdarının yüksəlməsi

E) Qanda fibrinogenin deqradasiya məhsullarının müəyyən edilməsi
Ədəbiyyat: З.С. Баркаган; Геморрагические заболевания и синдромы, Москва, «Медицина», 1988.
855) Aşağı ətrafın səthi venalarının tromboflebiti olan xəstə üzərində qasıq yırtığına görə cərrahi əməliyyat aparılarkən aşağıdakı şərtlərdən hansının gözlənilməsi daha vacibdir?
A) Hər iki aşağı ətrafın elastik bintlə bintlənməsi

B) Mümkün qədər qan köçürmədən çəkinmək

C) Əməliyyatı yalnız yerli anesteziya altında aparmaq

D) Əməliyyatı yalnız ümumi anesteziya altında aparmaq

E) Anesteziya növünün seçilməsində peridural anesteziyaya üstünlük vermək
Ədəbiyyat: В.А. Чибуновский; «Фраксипарин». Новая эра в профилактике и лечении флеботромбозов. Алматы, 2000.

Bölmə 16. Anesteziologiyada və reanimatologiyada monitorinq

856) Anesteziya zamanı monitorinqin standartına nə daxildir?
A) Pnevmotaxoqrafiya

B) Göz reflekslərinin izlənməsi

C) Pulsoksimetriya

D) Exokardioqrafiya

E) Spiroqrafiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
857) Anesteziya zamanı monitorinqin standartına nə daxildir?
A) Kapnoqrafiya

B) Pnevmotaxoqrafiya

C) Baş beynin kompyuter tomoqrafiyası

D) Göz reflekslərinin izlənməsi

E) Exoensefaloqrafiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
858) Anesteziya zamanı monitorinqin standartına nə daxildir?
A) Exoensefaloqrafiya

B) Ağ ciyərlərin rentgenoqrafiyası

C) Elektrokardioqrafiya

D) Exokardioqrafiya

E) Spiroqrafiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
859) Anesteziya zamanı monitorinqin standartına nə daxildir?
A) Dövr edən qanın miqdarının müəyyən edilməsi

B) Bədən hərarətinin ölçülməsi

C) Göz reflekslərinin izlənməsi

D) Böyrəklərin ultrasəs müayinəsi

E) Pnevmotaxoqrafiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
860) Adekvat neyrovegetativ müdafiə zamanı mərkəzi və periferik hərarət arasındakı qradient (fərq) nə qədər təşkil edir?
A) 0,9-1,2° C

B) 0,1-0,3° C

C) 0,3-0,5° C

D) 1,3-1,5° C

E) 0,6-0,8° C
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
861) Əgər endotraxeal intubasiya zamanı boru səhvən qida borusuna yeridilibsə, kapnoqrafiyada nə aşkar edilir?
A) CO2 kəskin azalması

B) CO2 cüzi artması

C) CO2 cüzi azalması

D) CO2 kəskin artması

E) CO2 normal olması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
862) Anestezioloq-reanimatoloq narkozdan sonrakı dövrdə xəstənin vəziyyətinə nəzarət etməlidir?
A) 8-24 saat müddətində

B) 4-8 saat müddətində

C) Cərraha təhvil verənə qədər

D) Həyati vacib orqanların funksiyası sabitləşənə qədər

E) 2-4 saat müddətində
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва, «Медицина», 1998.
863) Minimal intraoperasion monitorinqə aiddir?
A) Pulsoksimetriya, arterial təzyiq, EKQ

B) Bədən temperaturunun ölçülməsi, arterial təzyiq

C) Arterial təzyiq, pulsoksimetriya

D) Pulsoksimetriya, bədən temperaturunun ölçülməsi

E) Arterial təzyiq, mərkəzi venoz təzyiq
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
864) İntraoperasion EKQ monitorinqi zamanı müxtəlif növ aritmiyaları differensasiya etmək üçün ən informativ aparma hansı sayılır?
A) II standart aparma

B) V4


C) 1 standart aparma

D) V1 və V2

E) III standart aparma
Ədəbiyyat: Фредерик А. Хенсли-мл., Доналд Е. Мартин, Гленн П. Гревли; Практическая Кардиоанестезология, Москва, «МИА», 2008.
865) İntraoperasion dövrün standart monitorinqi ən vacib olan hansı parametrləri əhatə edir?
A) Puls, relaksasiya və arterial təzyiq

B) Arterial təzyiq,huş və puls

C) Arterial təzyiq, puls və elektroensefaloqramma

D) Arterial təzyiq, EKQ və SpO2 (saturasiya)E) Arterial təzyiq, relaksasiya və qanın turşu-qələvi müvazinıti
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə