Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Epidural və spinal anesteziyaya əks-göstəriş sayılmır?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə7/15
tarix11.12.2016
ölçüsü0,82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

361) Epidural və spinal anesteziyaya əks-göstəriş sayılmır?
A) Punksiya nahiyəsində toxumaların iltihabi prosesləri

B) Yerli anestetiklərə yüksək həssaslıq

C) Qanın laxtalanma sisteminin pozğunluqları

D) Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri

E) Fəqərə sütununun deformasiyaları yaxud zədələnmələri
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
362) Aşağıda göstərilən simptomlardan hansı yerli anestetikin mərkəzi sinir sisteminə olan toksiki təsiri ilə əlaqədar deyil?
A) Oyanıqlıq

B) Başgicəllənmə

C) Tremor

D) Qıcolmalar

E) Aşağı ətraflarda paresteziyalar
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
363) Regionar anesteziya metodlarından daha təhlükəsiz olanı?
A) Spinal-epidural anesteziyadır

B) Lyumbal epidural anesteziyadır

C) Torakal epidural anesteziyadır

D) Kaudal epidural anesteziyadır

E) Spinal anesteziyadır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
364) Epidural sahəyə yeridilən fentanilin maksimal birdəfəlik dozası?
A) 50 mkq-dır

B) 1 mq-dır

C) 20 mkq-dır

D) 100 mkq-dır

E) 15 mkq-dır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
365) Spinal yeridilən fentanilin maksimal birdəfəlik dozası?
A) 20 mkq-dır

B) 10 mkq-dır

C) 1 mq-dır

D) 100 mkq-dır

E) 50 mkq-dır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
366) Epidural yaxud spinal anesteziya zamanı morfindən istifadə etdikdən sonra baş verən kəskin sidik ləngiməsində məsləhət olunmalıdır?
A) Osmodiuretiklərin təyini

B) Saluretiklərin təyini

C) İnfuziyaların aparılması

D) Sidik kisəsinə kateterin yerləşdirilməsi

E) Hemodializin aparılması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
367) Hidrofil morfinomimetiklərə aiddir?
A) Alfentanil

B) Buprenorfin

C) Fentanil

D) Morfin

E) Sufentanil
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
368) Aminoefir yerli anestetiklərə hansı aiddir?
A) Mezokain (trimekain)

B) Piromekain

C) Bupivakain (markain)

D) Prokain (novokain)

E) Lidokain
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
369) Aşağıda göstərilən yerli anestetiklərdən ən qısamüddətli təsirə hansı malikdir?
A) Bupivakain (markain)

B) Prokain (novokain)

C) Ropivakain

D) Mezokain (trimekain)

E) Lidokain
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
370) Aşağıda göstərilən yerli anestetiklərdən ən uzunmüddətli təsirə malikdir?
A) Prokain (novokain)

B) Bupivakain (markain)

C) Mezokain (trimekain)

D) Piromekain

E) Lidokain
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
371) Epidural anesteziyada yerli anestetikin birdəfəlik yeridilən dozasının maksimal həcmi?
A) 15 ml-dir

B) 30 ml-dir

C) 25 ml-dir

D) 20 ml-dir

E) 5 ml-dir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
372) Yerli infiltrasion anеstеziya zamanı yеrli anеstеtik məhluluna vazоprеssоrların əlavə оlunmasına əksgöstərişdir?

A) Arterial təzyiqin çox yüksək olması

B) Mitral qapaqın çatışmazlığı

C) Ürək çatmamazlığı

D) Hipоtirеоz

E) Hipovolemiya


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
373) Еpidural anеstеziya zamanı hеmоdinamik dəyişikliklərin səbəbi:
A) Anesteziya olunmuş zоnada vеnоz durğunluqdur

B) Ürəyə qanın vеnоz qayıdışının azalmasıdır

C) Postyüklənmənin artmasıdır

D) Anеstеziya оlunmuş zоnada artеriolların spazmıdır

E) Arterial təzyiqin yüksəlməsidir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
374) Еpidural anеstеziyanın istifadəsinə mütləq əks göstərişdir?
A) Tənəffes sisteminin xroniki xəstəlikləri

B) Osteoxondroz

C) Yеrli anеstеtiklərə yüksək həssaslıq

D) Leykositoz

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
375) Epidural anesteziya zamanı arterial təzyiqin еnməsinin səbəbi?
A) Hərəki sinir reseptorlarının blоkadasıdır

B) Simpatik innеrvasiyasının blоkadasıdır

C) Ağrı neyrostimulların blоkadasıdır

D) Onurğa beyninin zədələnməsidir

E) Parasimpatik innеrvasiyasının blоkadasıdır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
376) Еpidural anеstеziyanın böyrəklərin fəaliyyətinə təsiri nədən asılıdır?
A) Yerli anestetik məhlulların barikliyindən

B) Mərkəzi hеmоdinamik göstəricilərdən

C) Tənəffüs parametrlərindən

D) Plazmada kalium ionunun konsentrasiyasından

E) Xəstənin bədən çəkisindən
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
377) Uşaqlıq üzərində əməliyyatlar zamanı epidural punksiyanın (yaxud epidural kateterin distal dəliyinin) səviyyəsi olmalıdır?
A) L4 – L5

B) Th7 – Th10

C) Th2 – Th5

D) L5 – S1

E) L2 – L3
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
378) Aşağı ətraflarda əməliyyatlar zamanı epidural punksiyanın (yaxud epidural kateterin distal dəliyinin) səviyyəsi olmalıdır?

A) Th8 – Th11

B) L2 – L4

C) L4 – S1

D) Th10 – L1

E) C7 – Th5


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
379) Spinal anesteziyanın aparılması üçün məsləhət görülən iynələrin ölçüləri olmalıdır?
A) G18 – G19

B) G16 – G17

C) G22

D) G20 – G21E) G25 – G26
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
380) Spinal anesteziya üçün lidokainin dozası olmalıdır?
A) 120 – 160 mq

B) 40 – 60 mq

C) 60 – 120 mq

D) 200 – 240 mq

E) 260 – 300 mq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
381) Spinal anesteziya üçün bupivakainin dozası olmalıdır?
A) 20 – 30 mq

B) 30 – 40 mq

C) 10 – 15 mq

D) 5 – 10 mq

E) 20 - 25 mq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
382) Epidural və spinal anesteziya ilə bağlı inkişaf edən simpatik blokadanın nəticəsində?
A) Analgetik təsiri qeyd olunur

B) Hərəki blokada qeyd olunur

C) Preyüklənmənin azalması qeyd olunur

D) Arterial təzyiqin yüksəlməsi müşahidə olunur

E) Anesteziya zamanı daha böyük dozada anestetikdən istifadəsi lazım olur
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
383) Spinal və epidural anesteziya zamanı ürək yığılmaların sayına nə təsir etmir?
A) Preyüklənmənin azalması

B) Xolinolitik preparatların yeridilməsi

C) Motor sinir liflərinin blokadası

D) Ürəyin innervasiyasında iştirak edən simpatık sinir liflərinin blokadası

E) Yerli anestetikin sistem qan dövranına rezorbsiyası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
384) Epidural anesteziya ilə müqayisədə spinal anesteziya zamanı baş verən daha güclü hipotenziya nə ilə bağlıdır?
A) Simpatık blokadanın sensor blokadadan daha geniş zonada yayılması

B) Beynin sərt qişasının deşilməsi

C) Yerli anestetikin qan dövranına rezorbsiyasının baş verməməsi

D) Güclü motor blokadanın inkişaf etməsi

E) Yerli anestetiklərin az dozada istifadə edilməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
385) Epidural və spinal anesteziya zamanı aşağıda göstərilənlərdən hansı vəziyyət adətən tənəffüs çatmamazlığının səbəbi olmur?
A) Qabırğaarası əzələlərin innervasiyasının blokadası

B) Güclü hipotenziyanın baş verməsi

C) Diafraqmal sinirlərin blokadası

D) Anesteziyanın boyun seqmentlərinə kimi yayılması

E) Total spinal blokadanın baş verməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
386) Epidural və spinal anesteziya zamanı müşahidə olunan mədə-bağırsaq traktının motorikasının və sekresiyasının güclənməsi nə ilə bağlıdır?
A) Hərəki sinirlərin blokadası

B) Ağrı innervasiyasının blokadası

C) İntensiv şəkildə infuziyaların aparılması

D) Parasimpatik sinir sisteminin aktivliyinin artması

E) Yerli anestetiklərin mərkəzi sinir sisteminə toksiki təsiri ilə
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
387) Epidural və spinal anesteziyada baş verən hipotenziyanın müalicəsində hansı üsul etiopatogenetik baxımından daha çox əsaslandırılmışdır?
A) Dofaminin infuziyası

B) Kolloid-kristalloid məhlulların infuziyası

C) Atropinin yeridilməsi

D) Fenilefrinin (mezatonun) yeridilməsi

E) Norepinefrinin (noradrenalinin) infuziyası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
388) Böyüklərdə sakral dəliki və beynin sərt qişası arasında olan məsafə bərabərdir?
A) 2 sm

B) 15 sm


C) 6 sm

D) 20 mm


E) 10 sm
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
389) Hipokoaqulyasiya olan xəstələrdə əks göstəriş deyildir?
A) Spinal anesteziya

B) Lyumbal epidural anesteziya

C) Spinal-epidural anesteziya

D) Torakal epidural anesteziya

E) Kaudal epidural anesteziya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
390) EMLA kreminin tərkibində olan anesteziyaedici maddələr aşağıdakılardır?
A) 10% lidokain

B) 0,5% bupivakain, 1% ropivakain

C) 2% lidokain , 0,5% prokain

D) 5% lidokain, 5% prilokain

E) 0,5% bupivakain, 2% lidokain
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
391) Yerli aneziya zamanı sinir liflərindən hansı ən tez blokada olunur?
A) Protopatik (taktil) sinir lifləri

B) Hərəki sinir lifləri

C) Temperatur sinir lifləri

D) Simpatik sinir lifləri

E) Ağrı sinir lifləri
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
392) Yerli aneziya zamanı sinir liflərindən hansı ən gec blokada olunur?
A) Hərəki sinir lifləri

B) Protopatik (taktil) sinir lifləri

C) Simpatik sinir lifləri

D) Ağrı sinir lifləri

E) Temperatur sinir lifləri
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
393) Yerli anestetik məhluluna adrenalin əlavə ediləndə nəyin hesabına anesteziyanın müddəti artır?
A) Arterial qan təzyiqinin qalxması

B) Toxumaların qanla təmininin və anestetikin rezorbsiyasının azalması

C) Toxumaların qanla təmininin və anestetikin rezorbsiyasının artması

D) Ürək yığılmaları sayının artması

E) Simpatik sinir sisteminin aktivləşməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
394) Hansı yerli anestetiki plazma xolinesterazası metabolizə edir?
A) Lidokaini

B) Bupivakaini

C) Piromekaini

D) Mezokaini (trimekaini)

E) Prokaini (novokaini)
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
395) Epidural sahənin paramedial yolla punksiyası fəqərə sütununun hansı sahəsində aparılması daha uyğundur?
A) Bel və boyun

B) Boyun


C) Oma

D) Döş


E) Bel
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
396) Ahıllarda еpidural anеstеziya zamanı yеrli anеstеtikin dоzası nədən asılıdır?
A) Fəqərə sütununun deformasiyasından

B) Əməliyyat zonasına aid olan spinal dermatomların sayından

C) Tənəffüsün funksional göstəricilərdən

D) Xəstənin cinsindən

E) Xəstənin çəkisindən
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
397) Mədə, qara ciyər və mədəaltı vəzində əməliyyatlar zamanı epidural punksiyanın (yaxud epidural kateterin distal dəliyinin) səviyyəsi olmalıdır?
A) Th12 – L1

B) Th2 – Th4

C) L4 – S1

D) L3 – L5

E) Th6 – Th8
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
398) Enən yoğun və “S”-ə bənzər bağırsaqda əməliyyatlar zamanı epidural punksiyanın (yaxud epidural kateterin distal dəliyinin) səviyyəsi olmalıdır?
A) Th6 – Th8

B) Th8 – Th10

C) L4 – L5

D) L1 – L2

E) L5 – S1
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
399) Böyrək və sidik axarlarında əməliyyatlar zamanı epidural punksiyanın (yaxud epidural kateterin distal dəliyinin) səviyyəsi olmalıdır?
A) Th6 – Th8

B) L2 – L3

C) L4 – L5

D) C5 – C7

E) Th8 – L2
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
400) Qarnın aşağı söbəsi orqanlarında əməliyyatlar zamanı keyfiyyətli spinal anesteziyası üçün sensor blokadanın səviyyəsi?
A) Th12-dən aşağı olmamalıdır

B) Th3-dən aşağı olmamalıdır

C) L1-dən aşağı olmamalıdır

D) Th9-dan aşağı olmamalıdır

E) Th6-dan aşağı olmamalıdır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
401) Spinal-epidural anesteziyanın üstün cəhətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Əməliyyat zamanı istifadə edilən yerli anestetikin ümumi dozasının azalması

B) Epidural iynə ilə sərt qişanın təsadüfi punksiyasının profilaktikası

C) Əməliyyatdan sonraki dövrdə epidural analgeziyanın imkanı

D) Yaxsı motor blokada

E) Yüksək keyfiyyəli sensor blokada
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
402) Epidural anesteziyadan fərqli olaraq spinal anesteziya zamanı simpatik blokadanın sensor blokadan 3-4 seqment geniş olması nə ilə izah olunur?
A) Diffuziya qanununa uyğun olaraq likvorun periferik zonalarında anestetikin konsentrasiyası azalır

B) Epidural anesteziya zamanı daha böyük dozada anestetik istifadə olunur

C) Epidural anesteziya zamanı istifadə edilən anestetik məhlulunun həcmi daha çox olur

D) Spinal anesteziya zamanı daha güclü motor blokada əmələ gəlir

E) Spinal anesteziya zamanı daha çox sərt qisa ilə örtülməmiş sinir kökcüklər blokada olunur
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
403) Spinal və epidural anesteziya zamanı blokada zonasında olan periferik qan damarlarına aiddir?
A) Periferik α-adrenoreseptorlar blokada olunmur

B) Periferik α-adrenoreseptorlar blokada olunur

C) Periferik qan damarlarının endo- və ekzogen katexolaminlərə cavab reaksiyası olmur

D) Periferik damarların spazmı inkişaf edir

E) Periferik qan damarlarında qanın durğunlğu inkişaf edir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
404) Еpidural anеstеziyanın çatışmamazlıqlarına aiddir?

A) Hipоtоniyanın əmələ gəlmə еhtimalı

B) Əzələ gərginliyinin əmələ gəlmə ehtimalı

C) Qanaхmanın artması

D) Hipоksiyanın əmələ gəlmə еhtimalı

E) Hipertenziyanın əmələ gəlmə ehtimalı


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.

Bölmə 9. Cərrahiyyənin ixtisaslaşdırılmış sahələrində anesteziya

405) Neyrocərrahi əməliyyatlar aparılan xəstələrdə anesteziyanın induksiyası üçün istifadə olunan barbituratlar, propofol və etomidat hansı effekti törətmir?
A) Kəllədaxili təzyiqi endirir

B) Kəllədaxili təzyiqi yüksəldir

C) Beyin metabolizmini azaldır

D) Beyin qan həcmini azaldır

E) Arterial qan təzyiqi endirir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
406) Neyrocərrahi əməliyyatlar aparılan xəstələrdə anesteziyanın induksiyası üçün istifadə olunan halotan və izofluran hansı effekti törətmir?
A) Beyin metabolizmini yüksəldir

B) Arterial qan təzyiqini endirir

C) Beyin qan həcmini artırır

D) Kəllədaxili təzyiqini yüksəldir

E) Beyin metabolizmini azaldır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
407) Baş beynin damar xəstəlikləri ilə əlaqədar aparılan anesteziyanın induksiyası üçün hansı anestetik seçim preparatı deyildir?
A) Propofol

B) Etomidat

C) Ketamin

D) Heksenal

E) Natrium tiopental
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
408) Kəlləbeyin travmalı xəstələrdə əməliyyatdan qabaqkı hazırlıqı zamanı hansı tədbirdən istifadə olunmur?
A) Qanitirmənin konpensasiyası

B) Baş beynin adekvat perfuzion təzyiqin saxlanılması

C) Hipertenzion-dislokasion sindromun profilaktikası

D) Beynin metabolik proseslərinin aktivləşməsinə yönəldilmiş terapiya

E) Hipoksemiya və hiperkapniyanın profilaktikası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
409) Neyrocərrahi əməliyyatlar aparılan xəstələrdə infuzion terapiya zamanı hansı məhlulu infuziya edəndə kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi gözlənilmir?
A) 5%-li albumin

B) Hipoosmolyar kristalloid məhlulları

C) 40%-li glükoza

D) 5%-li glükoza

E) 10%-li glükoza
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
410) Subtentorial yerləşən patoloji proseslərlə əlaqədar aparılan ümumi anesteziya zamanı aşağıda göstərilən preparatlardan hansı istifadəyə əks göstərışdir?
A) Fentanil

B) Propofol

C) Azot oksidi

D) Barbituratlar

E) Etomidat
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
411) Patoloji prosesin supratentorial yerləşməsi nəticəsində nevroloji defisitin təzahürlərin adətən daxil deyildir?
A) Periferik parez və paraliclər

B) Qıcolmalar

C) Afaziya

D) Ortostatık hemodinamiki pozğunluqlar

E) Psixi pozulmalar
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
412) Neyrocərrahi əməliyyatlar aparılan xəstələrdə plazma osmolyarlığının məqsədəuyğun göstəriciləri hansı səviyyədə olmalıdır?
A) 305-310 mosm/l

B) 345-350 mosm/l

C) 3,5-5,1 mosm/l

D) 142 mosm/l

E) 285-290 mosm/l
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
413) Üz-çənə patologiyası ilə əlaqədar aparılan əməliyyatlar zamanı anesteziyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsas şərti nədən ibarətdir?
A) Uzunmüddətli postnarkоz yuxusunun təmin edilməsi

B) Kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsinin profilaktikası

C) Turşu-qələvi pozğunluqlarının korreksiyası

D) Yuxarı tənəffüs yollarının keçırıciliyinin təmin edilməsi və qanın aspirasiyasının profilaktikası

E) Hiperkaliyemiyanın inkişafunın əleyhinə yönəldilmiş tədbirlərin aparılması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
414) Üz-çənə patologiyası ilə əlaqədar aparılan əməliyyatlar zamanı xəstənin vəziyyətinə nəzarət edilməsinin çətinləşdiyinə görə əsas diqqət nəyə verilməlidir?
A) Yalnız yerli infiltrasion anesteziyadan istifadə edilməsinə

B) Vaxtaşırı əməliyyatı dayandırıb xəstənin vəziyyətin yoxlanmasına

C) Qısamüddətli və palliativ xarakterli əməliyyatların aparılmasına

D) Distansion nəzarət metodlarına

E) Yalnız periferik sinir blokadalarından istifadə edilməsinə
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
415) Aşağıda qeyd olunan hallardan hansı planlı sürətdə tonzillektomiya əməliyyatının aparılmasına əks göstərişdir?
A) Anamnezdə pnevmoniyanın olması

B) Kəskin respirator xəstəliklərin və uşaq virus infeksiyalarının olması

C) Yerli anestetiklərə yüksək həssaslığın olması

D) 10 yaşdan kiçik olması

E) Anamnezdə bronxial astmanın olması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
416) Tonzillektomiya əməliyyatından sonrakı dövrdə xəstədə dərinin solğunluğu, tərlilik, taxikardiya, hipotoniya, qanla qusma müşahidə olunanda ilk növbədə nədən şübhələnilməlidir?
A) 12-barmaq bağırsaq xorasından olan qanaxmadan

B) Mədə xorasından olan qanaxmadan

C) Qida borusunun varikoz genəlmiş venalarından olan qanaxmadan

D) Əməliyyat yarasından davam edən qanaxmadan

E) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromundan (DDLS-dan)
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
417) LОR-əməliyyatları zamanı aparılan anesteziyadan sonra ən vacibi nədir?
A) Anesteziyadan dərhal sоnra qırtlaq və udlaq rеflеkslərinin aktiv bərpa оlunması

B) Əməliyyatın sоnunda diuretiklərin yeridilməsi

C) Narkоzdan sоnrakı yuхunun uzanması

D) Uzadılmış ağ ciyərlərin süni ventilyasiyanın aparılması

E) Əməliyyatın sоnunda tənəffüs analеptiklərinin yeridilməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
418) Aşağıda geyd olunan preparatlardan hansı anesteziya zamanı gözdaxili təzyiqi artırmır?
A) Propofol

B) Adrenomimetiklər

C) Ketamin

D) Suksinilxolin (listenon)

E) Dietilefir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə