Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Artıq miqdarda köçürülən KCl məhlulunun kardiotoksiki təsirini aradan qaldırmaq məqsədi ilə bu məhlullardan hansının köçürülməsi məqsədə uyğundur?Yüklə 1,18 Mb.
səhifə15/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

803) Artıq miqdarda köçürülən KCl məhlulunun kardiotoksiki təsirini aradan qaldırmaq məqsədi ilə bu məhlullardan hansının köçürülməsi məqsədə uyğundur?
A) b – blokatorların tətbiqi

B) Kalsium qlukonat və ya kalsium xlor

C) Ürək qlukozidləri

D) 40% qlukoza məhlulu

E) Prednizolon
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
804) Gücləndirilmiş diurez aparmaq məqsədi ilə xəstəyə 30 % - li sidik cövhəri məhlulu yeridilir və bu zaman sidik tam dayanmışdır. Belə halda həkimin taktikası nədən ibarətdir?
A) Hemodializ aparmalı

B) Vena daxilinə yüksək dozada laziks məhlulu vurmalı.

C) Su yükünü artırmalı

D) Vena daxilinə 10 ml 1% - li Novokain məhlulu vurmalı

E) Əlavə olaraq 10% - li sidik cövhəri köçürməli
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
805) Gücləndirilmiş diurez zamanı plazmanın qələviləşdirilməsi nəyə kömək edir?
A) Diurezi dahada artırır

B) Böyrəklərdə toksiki maddələrin reabsorbsiyasini azaldır

C) Böyrəklərin qan dövranını yaxşılaşdırır

D) Hemodinamikanın stabilləşməsini təmin edir

E) Qanın reologiyasını yaxşılaşdırır
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
806) Qara ciyər çatmamazlığı zamanı göstərilən hansı komponentlərin miqdarı azalır?
A) Qanda şəkərin

B) Albuminin və fibrinogenin

C) Kalium və natriumun

D) Bilrubinin

E) Leykositlərin
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
807) Böyrək çatmamazlığının ilkin əlamətləri üçün xarakterikdir?
A) Plazmanın ösmolyarlığının azalması

B) Qanda kaliumun sürətlə artması

C) Sidiyin miqdarının saatda 20 ml - ə qədər azalması

D) Qanın laxtalanma faktorlarının azalması

E) Sidiyin osmolyarlığının artması
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия.
808) Venoz durğunluk zamanı hansı xarakterik əlamətlər qeyd olunur?
A) Hipotermiya, hipertenziya, hipovolemiya

B) Hipotenziya, metabolik asidoz

C) Hipoproteinemiya

D) Hipertenziya, tənəffüs çatmamazlığı, metabolik alkaloz

E) Hipertermiya, ağciyər ödemi, akrosianoz
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
809) Orqanizmidə natriumun ümumi miqdarı təxminən nə qədərdir?
A) 2000 – 2500 mol

B) 50 – 60 qram

C) 135 – 155 mol

D) 4200 mol

E) 142 – 145 mol
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
810) 1 qram “Na” – un neçə mol – a bərabərdir?
A) 11,9 mol

B) 43, 5 mol

C) 23 mol

D) 17,1 mol

E) 13,4 mol
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
811) Plazmanın osmolyarlığında aşağıdakı göstərilən maddələrdən hansı iştirak etmir?
A) Kaliumun miqdarı

B) Bilrubinin miqdarı

C) Sidik cövhəri

D) Qanda qlukozanın səviyyəsi

E) Natriumun miqdarı
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
812) “KCL” məhlulunun 7 saat ərzində hansı maksimum miqdarda köçürülməsi məqbul sayılır?
A) 3,5 - 5,5 mol saatda

B) 30 mol / 7 saatda

C) 60 – 70 mol / saatda

D) 7,5 mol / saatda

E) 20 mol / 1 saatda
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
813) Hiponatriemiya zamanı “Natrium xlor” məhlulunun 1 saat ərzində köçürülə bilən maksimum dozası nə qədərdir?
A) 142-145 mmol/saatda

B) 1,5-3,5 mmol/saatda

C) 3,5-5,5 mmol/satda

D) 0,5-1,5 mmol/saatda

E) 0,1-0,3 mmol/saatda
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
814) Verilən rəqəmlərdən hansılar poliqlukin məhlulunun orta molekul kütləsinə və osmolyarlığına uyğundur?
A) 40000 D; 295 mosm/l

B) 60000 D; 320 mosm/l

C) 60000 D; 300 mosm/l

D) Heç bir cavab düzgün deyil

E) 40000 D; 300 mosm/l
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
815) Verilən rəqəmlərdən hansılar Reopoliqulukin məhlulunun molekulyar kütləsinə və osmolyarlığına uyğundur?
A) 40000-60000 D 300 mosm/l

B) 20000-40000 D 285-300 mosm/l

C) 10000-20000 D 300-308 mosm/l

D) 30000-40000 D 285mosm/l

E) 30000-40000 D 308 mosm/l
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
816) Reopoliqulukin məhlulunun sutqalıq infuziyasının hansı miqdarı məqsədə uyğun sayılır?
A) 800-1200 ml

B) 400-800 ml

C) 400ml qədər

D) 1200-1600 ml

E) 200 ml
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
817) Göstərilən məhlullardan hansı kristalloid məhlul sayılır?
A) Jelatinol

B) Trisol

C) Hemodez

D) Reopoliqluikin

E) Poliqlukin
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
818) Göstərilən rəqəmlərdən hansı Jelatinol məhlulunun osmolyarlığına uyğun gəlir?
A) 271 mol/l

B) 295 mol/l

C) 300 mol/l

D) 371 mol/l

E) 308 mol/l
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
819) 8,4 %-li Natrium hidrokarbinatın osmolyarlığı hansı rəqəmə uyğundur?
A) 295 mosm/l

B) 317 mosm/l

C) 308 mosm/l

D) 2000 mosm/l

E) 1200 mosm/l
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
820) 8,4 % natrium hidrokarbonatın maksimal sutqalıq dozası nə qədərdir?
A) 0,5 mmol/kq

B) 1,2-2 mol/kq

C) 3-4 mmol/kq

D) 1 mmol/kq

E) 0.3-0.6 mmol/kq
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
821) Orqanizimdə cəmi neçə qram Albumin vardır?
A) 60 qram

B) 300 qram

C) 35 qram

D) 50 qram

E) 200-250 qram
Ədəbiyyat: А.П.Зильбер. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. Москва. «Медицина» 1984.
822) Sutka ərzində normal orqanizimdə qaraciyər nə qədər Albumin sintez edir?
A) 1-2 qram

B) 12 qram

C) 25 qram

D) 3-4 qram

E) 50-60 qram
Ədəbiyyat: А.П.Зильбер. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. Москва. «Медицина» 1984.
823) 1 qram Albumin damar daxilinə hansı miqdarda maye çəkmək qabiliyyətinə malikdir?
A) 25 ml

B) 17 ml


C) 5-10 ml

D) 30-40 ml

E) 3-5 ml
Ədəbiyyat: А.П.Зильбер. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. Москва. «Медицина» 1984.
824) Aşağıdakı göstərilən halların hansında Natrium hidrokarbonat məhlulunun köçürülməsi üçün əks göstərişdir?
A) Hiponatriyemiya

B) Hipertermiya

C) Hipotoniya

D) Metabolik asidoz

E) Tənəffüz asidosu
Ədəbiyyat: А.П.Зильбер. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. Москва. «Медицина» 1984.
825) Qlukoza məhlulu köçürərkən İnsulinin hansı dozada qatılması məqsədəuyğundur?
A) İnsulinin əhəmiyyəti yoxdur

B) 4-5 q quru çəkiyə 2 vahid

C) 1-2 q quru çəkiyə 2 vahid

D) 3-4 q quru çəkiyə 2 vahid

E) 4-5 q quru çəkiyə 2 vahid
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
826) 5% qlukoza məhlulunun köçürülməsi göstərilən hansı vəziyyətdə əks göstəriş sayılmır?
A) Hiperqlikemiya

B) Metanol ilə zəhərlənmə

C) Hiperhidratasiya zamanı

D) Hipotonnik dehidratasiya zamanı

E) Hipertonik dehidratasiya zamanı
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
827) Qlukozanın 10%-li məhlulunun göstərilən hansı dozalarda köçürülməsi məqsədəuyğundur?
A) 2.5 ml/kq/saat

B) 6-10 ml/kq/ saat

C) 0.5 ml/kq/saat

D) 0.5-1 ml/kq/saat

E) 4-8 ml/kq/saat
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
828) Hemodez məhlulu ən çox hansı hallarda köçürülür?
A) Ağciyər ödemi zamanı

B) Bronxial astma tutmaları zamanı

C) Qanın reologiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə

D) Damardaxili laxtalanma sidromunun profilaktikası zamanı

E) Endogen intoksikasiya zamanı
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
829) Hemodez məhlulunun molekulyar kütləsi göstərilən hansı rəqəmlərə uyğundur?
A) 10000+12000 D

B) 12600+ 2700 D

C) 40000 D

D) 16000+ 2500 D

E) 60000 D
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
830) Göstərilən rəqəmlərdən hansı hemodez məlulunun osmolyarlığına uyğundur?
A) 308 mol/l

B) 228 mol/l

C) 250mol/l

D) 300 mol/l

E) 285 mol/l
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
831) Reoqluman məhlulunun tərkibində göstərilən hansı komponentlər var?
A) 5 % Qlukoza və 5 % mannit məhlulu

B) 10 % Qlukoza və 10 % mannit məhlulu

C) 10% natrium xlor və 10% mannit məhlulu

D) 5 % Qlukoza və 10 % mannit məhlulu

E) 0,9% Natrium xlor və 5% mannit məhlulu
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
832) Reoqluman məhlulunun osmolyarlığı göstərilən hansı rəqəmə uyğundur?
A) 40.000 D

B) 20.000 D

C) 12.000 D

D) 40.000 – 60.000 D

E) 30.000 – 40.000 D
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
833) Reoqluman üçün göstərilən aşağıdakı əlamətlərin hansı məhlulu daha xarakterikdir?
A) Dezintoksikosion effekt

B) Hipotenziv effekt

C) Parental qidalandırıcı effekt

D) Asidozu aradan qaldırma effekti

E) Hemodilyusion effekt
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
834) Cərrahi əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə hipokalemiya əlamətləri tam keçməyibsə, hansı diuretikdən istifadə etmək olmaz?
A) Sorbitol

B) Mannitol

C) Spironolakton

D) Sidik cövhəri

E) Furosemid
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
835) Reoqlüman məhlulunun orta sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 200 ml

B) 400 ml

C) 1200 ml

D) 1200 – 1600 ml

E) 400 – 800 ml
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
836) Adrenomimetiklər qrupuna daxil olmayan preparat hansıdır?
A) Novodrin

B) Efedrin

C) Adrenalin

D) Astmopent

E) Selanid
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008
837) Kordiamin hansı qrup preparatlara aiddir?
A) Katoxolaminlər

B) Ürək qlikozidləri

C) Tənəffüs analeptiki

D) Adrenoblokatorlar

E) Xolinolitiklər
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.
838) 1 saatliq diurez normada ibarətdir, ml/saat?
A) 50-60

B) 20-30


C) 90-100

D) 80-90


E) 10-20
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
839) Na-un plazmada konsentrasiyası normada, mmol/l?
A) 55-75

B) 3,5-5,5

C) 13,5-14,5

D) 35-55


E) 135-145
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
840) K-un plazmada konsentrasiyası normada, mmol/l?
A) 2,5-3,0

B) 3,5-5,5

C) 1,5- 2,5

D) 6,0-7,5

E) 135-145
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
841) 1 vahid sadə insulin neçə qram glukozanının mənimsənilməsini təmin edir?
A) 4

B) 2


C) 20

D) 10


E) 8
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
842) Trombolitik terapiyanın aparılması üçün aşağıdakı preparatlardan istifadə edilir?
A) Fraksiyalanmamış heparindən

B) Ferment preparatlarından – lidaza, tripsin, ximotripsin

C) Proteoliz inhibitorlarından (qordoks, kontrikal)

D) Streptokinaza, stertodekaza

E) Fraksiyalanmış heparin preparatlarından
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
843) Bədxassəli (gedişlı) hipertermiyalar zamanı bu preparatlatdan hansıları işlətmək düzgün deyil?
A) Mannitolu

B) Laziksi

C) Trankvilizatorları

D) Kortikosteroid hormonları

E) Katexolaminləri
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
844) Qanın laxtalanma müddəti Li-Uayt üsulu ilə normada belədir?
A) 9-13 dəqiqə

B) 7-12 dəqiqə

C) 10-15 dəqiqə

D) 5-10 dəqiqə

E) 3-5 dəqiqə
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
845) Protrombin indeksinin normal göstəriciləri belədir?
A) 70-80 %

B) 75-100 %

C) 60-70 %

D) 90-100 %

E) 50-70 %
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
846) Damarlarda trombozun baş verməsinin əsasını təşkil edən Virxov nəzərriyyəsi aşağıdakı üçlükdən ibarətdir?
A) Arterial qan damarlarının spazmı , ürəyin yığılma qabiliyyətinin zəifləməsi və qanın laztalanma vaxtının azalması

B) Damar endotelinin tamlığının pozulması, eritrositlərin sayı və protrombin indeksinin 80%-dən aşağı olması

C) Damar endotelinin tamlığının pozulması, qanın damarlarda axma sürətinin zəifləməsi və hiperkoaqulyasiya

D) Venoz qan damarlarının iltihabı , ürəyin yığılma qabiliyyətinin zəifləməsi və qanın laxtalanma vaxtının azalması

E) Trombositlərin sayı, fibrinolitik sistemin vəziyyəti və qanın damarlarda axma sürəti
Ədəbiyyat: З.С. Баркаган; Геморрагические заболевания и синдромы, Москва, «Медицина», 1988.
847) Onurğa beyni mayesinin miqdarı normada, ml?
A) 70-120

B) 200-250

C) 150-200

D) 30-40


E) 250-300
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
848) Onurğabeyni mayesinin həcmini və beyindaxili təzyiqi artırır?
A) Ketamin

B) Neyroleptiklər

C) Bunlarin hamısı

D) Tiopental-Na

E) Seduksen
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
849) 70 kq çəkisi olan xəstənin sidik ifrazı neçə ml/saat olarsa bu oliquriya adlana bilər?
A) 40 ml/s-dan az

B) 50 ml/s-dan az

C) 5 ml/s-dan az

D) 70 ml/s-dan az

E) 20 ml/s-dan az
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
850) Normal qidalanma və xarici mühit şəraitində 70 kq çəkisi olan adamın sutkalıq sidik ifrazı nə qədər olduqda bu poliuriya adlanır?
A) 3,5 l-dən çox

B) 5,0 l-dən çox

C) 1,2 l-dən çox

D) 4,0 l-dən çox

E) 2,5 l-dən çox
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
851) Porfiriya üçün xarakterdir?
A) Təzə buraxılmış sidiyin tünd qəhvəyi-qırmızı və ya qara rənglənməsi

B) Leykositlərin sayının 30 mindən çox olması

C) Qara ciyər sınaqlarının yüksək olması

D) Bu göstəricilərin heç biri

E) EÇS-in 50 ml/saat-dan yüksək olması
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
852) Bədən temperaturasının 1 dərəcə artması maddələr mübadiləsinin

neçə faiz(%) çoxalmasına səbəb olur?
A) 15%

B) 10%


C) 2%

D) 20%


E) 6%
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
853) Qanaxmadan (qanitirmədən) sonra bu mexanizmlərdən hansı tez işə düşür?
A) Dalağın yığılması

B) İtirilmiş zülalların qara ciyər vasitəsilə tez bərpa olması

C) Maddələr mübadiləsinin zəifləməsi

D) Qara ciyərdə qan axınının sürətlənməsi

E) Maddələr mübadiləsinin artması
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
854) İnsanın qan qrupu dəyişə bilərmi?
A) Bəli

B) Bəli - səhvən başqa qrupdan olan qan köçüruldükdə kömək üçün dövr edən qanın tam dəyişilməsi əməliyyatından sonra

C) Bəli – əgər Rh + olan adama Rh – olan qan köçürülərsə

D) Bəli – Rh mənfi olan ana Rh müsbət olan şəxsdən (atadan) hamilə olduqdan sonra

E) Xeyr
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
855) Qan köçürmədən sonra trombositlərin yaşama müddəti bu qədərdir?
A) 3 gün

B) 1 həftə

C) 1 ay

D) 20 günE) 10 gün
Ədəbiyyat: З.С. Баркаган, А.П.Момот; Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза, Москва, изд. «Ньюдиамед», 2001.
856) Heparinin 1 ml-i neçə vahiddir?
A) 1000 Vah

B) 5000 Vah

C) 500 Vah

D) 2500 Vah

E) 10000 Vah
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.
857) Qeyri düz təsirli antikoaqulyantlara aiddir?
A) Fraksiparin və fenilin

B) Kleksan və varfar

C) Varfarin və fenilin

D) Kleksan və fenilin

E) Heparin və fenilin
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.
858) Uşaqlarda tənəffüsün tipi?
A) Boyun əzələri hesabınadır

B) Diafraqmaldır

C) Qarın əzələləri daha aktivdir

D) Qabırğaarası əzələlər daha aktivdir

E) Döş əzələləri hesabınadır
Ədəbiyyat: В.А. Михельсон; Детская анестезиология и реаниматология, Москва, «Медицина», 1985.
859) Uşaqlarda metabolizmin intensivliyi böyüklərlə müqayisədə?
A) Eynidir

B) Oğlanlarda böyüklərə bərabərdir

C) 2 dəfə azdıror

D) 2 dəfə çoxdur

E) Qızlarda böyüklərdən 2 dəfə azdır
Ədəbiyyat: В.А. Михельсон; Детская анестезиология и реаниматология, Москва, «Медицина», 1985.
860) Kalium ionu?
A) Plazmada eritrositlərdəkindən 5 dəfə çoxdur

B) Plazmada eritrositlərdəkindən 2 dəfə çoxdur

C) Hər ikisinin tərkibində eynidir

D) Qanın plazmasında çoxdur

E) Eritrositlərdə çoxdur
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
861) Normada horizontal vəziyyətdə beyindaxili təzyiq nə qədərdir (ml su süt.)?
A) 15-20

B) 200-250

C) 100-150

D) 20-30


E) 10-15
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
862) Qanın laxtalanmasına nə səbəb ola bilər?
A) Damar endotelinin zədələnməsi

B) 500 ml-dən çox qanitirmə

C) Xəstəyə təzə qanın köçürülməsi

D) 1000 ml-dən çox kolloid məhlulların sürətli infuziyası

E) Xəstəyə 10 günlük qanın köçürülməsi
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
863) Kiçik molekullu heparinlərə aiddir?
A) Heparin

B) Koraksan

C) Kleksan

D) Fenilin

E) Antitrombin III
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.
864) Dövr edən qan həcminin əsas hissəsi harada yerləşir?
A) Kapilyarlarda

B) Arterio-venoz şuntlarda

C) Arteriolalarda

D) Aorta və iri arteriyalarda

E) Venalarda
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
865) Heparinin antidotu kimi hansı preparat istifadə olunur?
A) Naloksan

B) Bemeqrid

C) Flumazenil

D) Protamin sulfat

E) Varfarin
Ədəbiyyat: Фредерик А. Хенсли-мл., Доналд Е. Мартин, Гленн П. Гревли; Практическая Кардиоанестезология, Москва, «МИА», 2008.
866) Qlazqo şkalası hansı patoloji vəziyyətin ağırlıq dərəcəsinin təyini üçündür?
A) Kəskin böyrək çatmamazlığının

B) Kəskin tənəffüs çatmamazlıqlarının

C) Komaların

D) Qara ciyər çatmamazlığının

E) Kəskin ürək çatmamazlıqlarının
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
867) Epinefrin preparatına sinonim olan hansı dərman maddəsidir?
A) Furosemid

B) Adrenalin

C) Heç biri

D) Neframon

E) Lespenefril
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.
868) Hemostaz sistemi nəyi təmin edir?
A) Yalnız qanaxmaların qarşısının alinmasını

B) Yalnız qanın maye halında qalmasını

C) Tromboemboliyalarin profilaktikasını

D) Yalnız trombozların profilaktikasını

E) Qanın maye halında qalmasını və həm də qanaxmalarin qarşısının alınmasını
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
869) Qanın özlülüyünə albumin və qlobulinlərin təsiri necədir?
A) Albuminlər artırır, qlobulinlər azaldır

B) Hər ikisi azaldır

C) Zülal fraksiyalarının səviyyəsi qanın özlülüyünə təsir etmir

D) Hər iki zulal fraksiyası artırır

E) Albuminlər azaldır, qlobulinlər artırır
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
870) Hipovolemiya dedikdə nə başa düşülür?
A) Mərkəzi venoz təzyiqin aşağı olması

B) Dövr edən qanın miqdarının damar məcrası həcmindən az olması

C) Qanın özlülüyünün aşağı olması

D) Bu terminlərdən heç biri hipovolemiya deyildir

E) Qan təzyiqinin aşağı olması
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
871) Böyrəklərin normal funksiyasında sidikqovucuların təsirindən qanın özlülüyü hansı dəyişikliyə uğrayır?
A) Dəyişmir

B) Yalnız venadaxili vurulan halda özlülüyə təsir edə bilər

C) Artır

D) Yalnız osmotik sidikqovucular özlülüyü azaldır

E) Azalır
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə