Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Sulfat turşusunun (H2SO4) neçə ml-i daxilə qəbulu zamanı ölümə səbəb ola bilər?Yüklə 1,18 Mb.
səhifə19/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

1063) Sulfat turşusunun (H2SO4) neçə ml-i daxilə qəbulu zamanı ölümə səbəb ola bilər?
A) 1 ml-ə qədər

B) 2-4 ml

C) 7-10 ml

D) 1-3 ml

E) 3-5 ml
Ədəbiyyat: Клиническая токсикология. 2004 Лужников Е. А.
1064) Duz turşusunun (HCL) neçə ml-i daxilə qəbulu zamanı ölüm baş verə bilər?
A) 5 ml-dən yuxarı

B) 3-4 ml

C) 2-3 ml

D) 1-2 ml

E) 0,5-2 ml
Ədəbiyyat: Клиническая токсикология. 2004 Лужников Е. А.
1065) Narkotik analgetiklə zəhərlənmələr zamanı antidot terapiya?
A) Kordiamin

B) Nalokson

C) Sulfakamfokain

D) Bemeqrid

E) Kofein
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1066) FÜB zəhərlənmələrdə antidot terapiya?
A) Prozerin

B) İzonitrozon

C) Dipraksin

D) 2-PAM


E) Atropin
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1067) Turşularla zəhərlənmələr zamanı ağır dərəcəli hemolizdə neçə q/l sərbəst hemoqlobin aşkar olunur?
A) 20 q/l

B) 10 q/l

C) 15 q/l

D) 25 q/l

E) 5 q/l
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1068) Turşularla zəhərlənmələr zamanı orta ağır dərəcəli hemolizdə neçə q/l sərbəst hemoqlobin aşkar olunur?
A) 30 q/l

B) 15 q/l

C) 20 q/l

D) 10 q/l

E) 25 q/l
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1069) Turşularla zəhərlənmələr zamanı yüngül dərəcəli hemoliz baş verdikdə neçə q/l sərbəst hemoqlobin aşkar olunur?
A) 8 q/l

B) 6 q/l


C) 12 q/l

D) 10 q/l

E) 5 q/l
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1070) Turşularla zəhərlənmələr zamanı hemolizin neçə dərəcəsi qeyd olunur?
A) 5

B) 6


C) 1

D) 4


E) 3
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1071) Turşularla zəhərlənmələr zamanı ölüm dozası?
A) 25 ml və ondan çox

B) 5 ml və ondan çox

C) 10 ml və ondan çox

D) 20 ml və ondan çox

E) 15 ml və ondan çox
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1072) Dəm qazı ilə zəhərlənmələr zamanı klinik əlamətlər nədir?
A) MCC hipoksiyası

B) Hemik hipoksiya

C) Anemiya

D) A/T düşməsi

E) Tənəfüssün pozulması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1073) Etil spirtinin qəbulunun ölüm dozası?
A) 1 saat ərzində 100-150 ml 96 % spirtin qəbulu

B) 1 saat ərzində 50-100 ml 96 % spirtin qəbulu

C) 1 saat ərzində 100-200 ml 96 % spirtin qəbulu

D) 1 saat ərzində 300-400 ml 96 % spirtin qəbulu

E) 1 saat ərzində 200-300 ml 96 % spirtin qəbulu
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1074) Qanda etil sirtinin konsentrasiyası neçə mq % olduqda ölümə səbəb olur?
A) 400 mq % aşağı

B) 300 mq % aşağı

C) 500 mq % qədər

D) 250 mq % aşağı

E) 550 mq % yuxarı
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1075) Yuxu gətiricilərlə zəhərlənmə zamanı ölüm dozası neçədir?
A) 0,1 - 0,3 q/kq

B) 0,3 - 0,4 q/kq

C) 0,05 - 0,1 q/kq

D) 0,4 - 0,5 q/kq

E) 0,2 - 0,6 q/kq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1076) Yuxugətirici və sedativ preparatlarla zəhərlənmələrdə ümumi letallıq neçə faiz təşkil edir?
A) 10-20 %

B) 15-25 %

C) 40-45 %

D) 5-10 %

E) 30-35%
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1077) Dəm qazı ilə zəhərlənmələr zamanı qanda karboksihemoqlobinin hansı faizi qısa müddətdə ölümə səbəb ola olur?
A) 80 %

B) 60 %


C) 40 %

D) 50 %


E) 30 %
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1078) Barbituratlarla zəhərlənmə zamanı bəbəklərin reaksiyası necədir?
A) Anizokoriya

B) Sağtərəfli anizokoriya

C) Bəbəklərin genişlənməsi

D) Bəbəklərin dəyişməməsi

E) Bəbəklərin daralması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1079) Aşağıdakı göstəricilərdən hansı təxirəsalınmaz ekstrakorporal detoksikasiyaya mütləq göstərişdir?
A) Standart bikarbonatın miqdarının 20 mmol/l olarsa

B) Plazmada standart bikarbonatın miqdarının 8-10 mmol/l-ə qədər azalması

C) Standart bikarbonatın miqdarının 12-14 mmol/l olarsa

D) Standart bikarbonatın miqdarının 14-18 mmol/l olarsa

E) Standart bikarbonatın miqdarının 15-16 mmol/l olarsa
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
1080) Turşularla zəhərlənmələr zamanı ölüm dozası?
A) 1-5 ml

B) 10 ml


C) 5-10 ml

D) 13-15 ml

E) 20 ml və ondan çox
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1081) Gürzə ilan ilə orta dərəcəli zəhərlənmələr zamanı zərdabın vahid miqdarı nə qədərdir?
A) 1500 BV

B) 1000 BV

C) 5000 BV

D) 2500 BV

E) 500 BV
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1082) Turşalarla zəhərlənmələr zamanı kəskin böyrək çatışmamazlığının səbəbi nədir?
A) Mədə-bağırsaq qanaxması

B) Metabolik asidoz

C) Anemiya

D) Damardaxili laxtalanma sindromu

E) Nefronların blokadası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1083) Dəm qazı ilə ağır dərəcəli zəhərlənmələr zamanı əmələ gələn karboksihemoqlobin neçə faizdir?
A) 40 %

B) 40-50 %

C) 20-30 %

D) 15 25 %

E) 30-40 %
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1084) Dəm qazı ilə zəhərlənmələr zamanı optimal O2 terapiya hansıdır?
A) Barokameraların tətbiqi

B) Təmiz hava ilə inhalyasiya

C) Təmiz O2 inhalyasiyası

D) Kvars lampası ilə şualandırılma

E) STA + O2 ilə birlikdə
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1085) Aşağıdakılardan hansı kəskin qara ciyər çatişmamazlığına səbəb ola bilər?
A) İsoleysin

B) Asparagin turşusu

C) Qlutamin

D) Arginin

E) Yağ turşusu
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
1086) Amin turşulardan hansı kəskin qara ciyər çatişmamazlığına səbəb ola bilər?
A) Leysin

B) Asparagin

C) Qlutamin

D) İsoleysin

E) Triptofan
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
1087) Aşağıdakı amin turşulardan hansı kəskin qara ciyər çatişmamazlığını törədə bilər?
A) Arginin

B) Tirozin

C) Asparagin

D) İsoleysin

E) Leysin
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
1088) Aşağıdakılardan hansı kəskin qara ciyər çatişmamazlığına səbəb ola bilər?
A) Metionin

B) Asparagin

C) Qlutamin

D) İsoleysin

E) Arginin
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
1089) Aşağıdakı laborator göstəricilərdən hansı təxirəsalınmaz ekstrakorporal detoksikasiyaya mütləq göstərişdir?
A) Qanda sidik cövhərinin miqdarı 5-15 mmol/l olarsa

B) Qanda sidik cövhərinin miqdarı 20 mmol/l olarsa

C) Qanda sidik cövhərinin miqdarı 50 mmol/l olarsa

D) Qanda sidik cövhərinin miqdarı 35-45 mmol/l olarsa

E) Qanda sidik cövhərinin miqdarı 55 mmol/l və daha çox olarsa
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
1090) Aşağıdakı göstəricilərdən hansı təxirəsalınmaz ekstrakorporal detoksikasiyaya mütləq göstərişdir?
A) Plazmasında kaliumun miqdarı 5 mmol/l olarsa

B) Plazmasında kaliumun miqdarı 2-3 mmol/l olarsa

C) Plazmasında kaliumun miqdarı 5-6 mmol/l olarsa

D) Plazmasında kaliumun miqdarı 4 mmol/l olarsa

E) Qan plazmasında kaliumun miqdarı 6,7 mmol/l və daha çox olarsa
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
1091) Qan dövranı çatışmamazlığı ilə müşahidə olunan zədələnmələr zamanı zəhərin orqanizmdən aktiv xaric edilməsi metodu hansıdır?
A) Peritoneal dializ

B) Hemodializ

C) Hemosorbsiya

D) Limfosorbsiya

E) Plazmaferez
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1092) Turşularla zəhərlənmələr zamanı ikincili qanaxmaya səbəb nədir?
A) Nekrozun qopması

B) Anemiya

C) Yaralarin qanaması

D) Damardaxili laxtalanma sindromu

E) Hemoliz
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1093) Turşularla zəhərlənmələr zamanı kəskin böyrək çatişmazlığına səbəb nədir?
A) Mədə-bağırsaq qanaxması

B) Selikli gişaların nekrozu

C) Nefronların blokadası

D) Damardaxili laxtalanma sindromu

E) Anemiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1094) Turşularla zəhərlənmələrdə yüngül dərəcəli hemoliz zamanı sərbəst hemoqlobinin miqdarı neçə qram/litr olur?
A) 5 q/l

B) 20 q/l

C) 25 q/l

D) 15-30 q/l

E) 10 q/l
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1095) Turşularla zəhərlənmələr zamanı eritrositlərin ağır dərəcəli hemolizi neçə faiz təşkil edir?
A) 20 %

B) 20-25 %

C) 30 %

D) 5-10 %E) 10-15 %
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Под редакцией О.А. Долиной. М., «Медицина». 1998.
1096) Aşağıda göstərilən məhlullardan hansı O2 – daşımaq qabiliyyətinə malikdir?
A) Lipofundin

B) Aminosteril

C) Sorbitol

D) Perftoran

E) Ksilitol
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1097) Bədən çəkisinin neçə faizinin itirilməsi zaman tam şəkildə parenteral qidalanmanın aparılması mütləqdir?
A) 7 gün ərzində bədən kütləsinin 10 % - ni itirərsə

B) 7 gün ərzində bədən kütləsinin 1 – 25 % - ni itirərsə

C) 7 gün ərzində bədən kütləsinin 10 % - dən çoxunu itirərsə

D) 7 gün ərzində bədən kütləsinin 7 % - ni itirərsə

E) 7 gün ərzində bədən kütləsinin 3 – 4 % - ni itirərsə
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1098) Ağır xəsətlərin enerjiyə təlabatı sutka ərzində orta hesabla nə qədərdir?
A) 2000 – 2500 kkal

B) 4000 – 5000 kkal

C) 25 – 30 kkal

D) 30 – 40 kkal

E) 3000 – 3500 kkal
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1099) 1 qram yağın parçalanması zamanı neçə kkal enerji əmələ gəlir?
A) 9,3 kkal

B) 7,2 – 7,5 kkal

C) 5,1 – 6,1 kkal

D) 8,7 – 9,1 kkal

E) 9,7 kkal
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1100) 1 qram zülalın parçalanması zamanı neçə kkal enerji hasil olur?
A) 4,7 kkal

B) 9,3 kkal

C) 7,2 – 7,5 kkal

D) 4,7 – 5,1 kkal

E) 4,1 kkal
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1101) Aşağıda göstərilən məhlullardan hansı yağ emulsiyalarına aiddir?
A) Neohemodez

B) Vamin 18 EF

C) Lipovenoz

D) İnfuzol

E) Poliamin
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1102) Yağ emulsiyalarının sutkalıq dozası göstərilən hansı rəqəmlərə uyğundur?
A) 2 – 3 q / kq

B) 4 – 5 q / kq

C) 7 q / kq

D) 0, 5 – 1 q / kq

E) 1 – 2 q / kq
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1103) Köçürülən yağ emulsiyalarının hər 1 ml – nə neçə vahid heparın qatılmalıdır?
A) 1 ml – yə 1 vahid

B) 1 ml – yə 100 vahid

C) 1 ml – yə 5 vahid

D) 7 ml – yə 50 vahid

E) 1 ml – yə 10 vahid
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1104) Parenteral qidalanma üçün Aminoplazmol E məhlulunun sutkalıq dozası nə qədər təşkil edir
A) 1500 – 2000 ml

B) 500 – 1000 ml

C) 2000 ml – dən çox

D) 50 ml qədər

E) 500-1500 ml
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1105) Göstərilən məhlullardan hansı aminturşu tərkibli deyil?
A) Aminoplazmol

B) Aminosteril

C) Vamin 18 EF

D) Lipovenoz

E) İnfuzol
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1106) Bu məhlullardan hansı zülal hidrolizatlarına aiddir?
A) Nefromin

B) Aminokrovin

C) Aminosteril

D) İnfuzol

E) Vamin 18 EF
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1107) Zülal hidrolizatlarının tərkibi hansı qarışıqdan ibarətdir?
A) Bu məhlullarda sadəcə olaraq aminturşuların sayı çoxdur

B) Aminturşu və sadə peptidlərin qarışığı

C) Aminturşu və fizioloji məhluldan

D) Aminturşu və yağ məhlulların qarışığı

E) Aminturşu və qlukoza məhlulundan
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1108) Zülal hidrolizotlarının sutkalıq dozası neçə ml təşkil edir?
A) 1000 ml – yə qədər

B) 200 ml – yə qədər

C) 2500 ml – yə qədər

D) 500 ml – yə qədər

E) 1000 – 2000 ml
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
1109) Orqanizmin gün ərzində zülala tələbatı hər kq/çəkiyə neçə qram təşkil edir?
A) 2,5 – 3,0 q / kq

B) 0,3 – 0,5 q / kq

C) 0,5 – 0,7 q / kq

D) 0,7 – 1,5 q / kq

E) 1,0 – 2,0 q / kq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1110) Mübadilə zamanı 1 qram azotun əmələ gəlməsi üçün neçə qram zülal parçalanır?
A) 2,8 – 3,8 qr

B) 6,25 qr

C) 5,0 qr

D) 4 – 5 qr

E) 3,5 – 4,5 qr
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1111) Bir qram karbohidratın parçalanması zamanı nə qədər enerji əmələ gəlir?
A) 3,8 kkal

B) 4,9 kkal

C) 4,7 kkal

D) 3,2 kkal

E) 4,1 kkal
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1112) Parenteral qidalanma zamanı zülal karbohidrat və yağların köçürülməsi hansı nisbətdə aparılması optimal sayılır?
A) 2 : 4 : 2,0

B) 1: 5 : 1,0

C) 1,5 : 4 : 2,0

D) 1 : 6 : 2,0

E) 1,5 : 1,8
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1113) Parenteral qidalanma zamanı qanda qalıq azotun neçə % təşkil edir?
A) 1,0 – 1,5 %

B) 3,0 – 3,2 %

C) 1,5 – 1,8 %

D) 1,2 – 2,1 %

E) 0,7 – 0,9 %
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1114) Parenteral qidalanma zamanı enerjiyə tələbat orta hesabla neçə kkal / kq təşkil edir?
A) 28 kkal / kq

B) 18 kkol / kq

C) 20 kkol / kq

D) 24 kkal / kq

E) 20 kkal / kq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1115) Ağır xəstələrdə və eləcədə toxumaların massiv yaralanmalarında enerjini neçə kkal / kq artırmaq olar?
A) 25 kkal / kq

B) 28 kkal / kq

C) 50 kkal / kq

D) 60 kkal / kq

E) 55 kkal / kq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1116) Karbohidratlara sutkalıq tələbat neçə qramm təşkil edir?
A) 60 – 200 qr

B) 30 – 80 qr

C) 40 – 140 qr

D) 40 – 120 qr

E) 60 – 100 qr
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1117) Bir qram spirt parçalanma zamanı nə qədər enerji yaranır?
A) 7,8 kkal

B) 7,1 kkal

C) 6,5 kkal

D) 5,0 kkal

E) 5,8 kkal
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1118) Parenteral qidalanma zamanı böyrəklərlə azotun xaric olması neçə % təşkil edir?
A) 65 %

B) 75 %


C) 80 %

D) 70 %


E) 60 %
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1119) Bir qram yağın parçalanması zamanı nə qədər enerji əmələ gətirir?
A) 7,0 kkal

B) 9,5 kkal

C) 9 kkal

D) 8,5kkal

E) 7,5 kkal
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1120) Orqanizmin yağlara gün ərzində tələbatı hər kq çəkiyə neçə qramm təşkil edir?
A) 1-2 kq

B) 2-2,5 q/kq

C) 2,0-3,0 q/kq

D) 0,5-1,5q/kq

E) 1,5-2,5 q/kq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1121) Orqanizmin mayeyə orta sutkalıq tələbatı təxminən neçə ml-dır?
A) 2500-3000 ml

B) 1800-2100 ml

C) 2200-2600 ml

D) 2400-2800 ml

E) 2000-2200 ml
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1122) Orqanizmin Na-a orta sutkalıq tələbatı hər kq/çəkiyə neçə m/mol təşkil edir?
A) 1,5-2,0

B) 2,0-2,2

C) 1,0-1,4

D) 1,2-1,8

E) 1,0-1,7
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1123) Parenteral qidalanmaya mütləq və nisbi göstərişlər?
A) Mədə-bağırsaq qanaxmaları

B) Mədə və 12-barmaq bağırsaq xəstəlikləri, enterokolit, xoralı kolit, hipertermiya, tireotoksikoz, hamiləlik dövründə toksikoz

C) Hepatitlər, qara ciyər sirrozu

D) Endartritlər, tromboflebit

E) Kəllə-beyin travmaları
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1124) Parenteral qidalanmaya əks göstərişlər?
A) Xəstələrin əməliyyata hazırlanması

B) Xroniki xəstəliklər zamanı zülal dağılması

C) Qara ciyərin orqanik və ya funksional zədələnməsi

D) Hər bir hadisə zamanı parenteral qidalanmanı artırma

E) Qara ciyər və böyrək çatışmamazlığı, beyin ödemi, miokard intarktı
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1125) Parenteral qidalanma orqanizmin K-a orta sutkalıq tələbatı hər kq çəkiyə neçə m/mol təşkil edir?
A) 1,2-1,5mmol

B) 0,5-0,7mmol

C) 0,3-0,5mmol

D) 1,0-1,3mmol

E) 0,7-0,9mmol
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1126) Parenteral qidalanmada orqanizmin Cl-a orta sutkalıq tələbatı hər kq/ çəkidə neçə mmol təşkil edir?
A) 1,0-1,5mmol

B) 1,3-1,9mmol

C) 1,5-2,0 mmol

D) 2,0-2,5mmol

E) 2,5-3,0 mmol
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1127) Parenteral qidalanmanın icra texnikası?
A) Dəri altına

B) Əzələ daxili

C) Venadaxili (mərkəzi venaların katetrizasiyası)

D) Arteriya daxili

E) Sümük və onurğa beynin punksiyası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1128) Parenteral qidalanmanın ağırlaşmaları?
A) Koronar və beyin qan dövranının pozğunluqları

B) Miokard infarktı

C) Venadaxili kateterin uzun müddət qalması, hava emboliyası, venaların trombozu, plevra və ağciyərin yaralanması

D) Anemiya

E) Böyrəklərin sidik ifrazı funksiyasının azalması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: Геотар-мед., 2002. – 552 с.
1129) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromunun patogenezində əsas rol oynayır?
A) Qanda antitrombin 111-ün miqdarının normadan çox olması

B) Qan dövranına çoxlu miqdarda toxuma tromboplastinin daxil olması nəticəsində qanın laxtalanma prosesinin uzunmüddətli və intensiv aktivləşməsi, laxtalanmaya əks sistemin (antitrombin 111 və s.) üzülməsi

C) Simpato – adrenal sistemin aktivləşməsi nəticəsində homeostazda baş vermiş pozğunluqlar

D) Laxtalanmaya əks sistemin aktivləşməsi

E) Qara ciyər çatmamazlığı nəticəsində qanin laxtalanma sistemində baş vermiş pozğunluqlar
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
1130) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromunun ilkin diaqnostikasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir?
A) Laxtalanmaya əks sistemin analizində olan dəyişikliklər

B) Laxtalanma sisteminin laborator analizi

C) Kliniki gedişin düzgün qiymətləndirilməsi , “hal – vəziyyət” diaqnostikası?

D) Kallekrein – kinin sisteminin analizində olan dəyişikliklər

E) Qanin ümumi analizində olan dəyişikliklər
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
1131) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromu ilə olan xəstənin müalicəsində təzə dondurulmuş plazmanı bu dozada vurmaq məsləhətdir?
A) 30 -40 ml/kq

B) 3-5 ml/kq

C) 25 -30 ml/kq

D) 5-7 ml/kq

E) 10 -15 ml/kq
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə