Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Anestezioloji-reanimatoloji praktikada punksiya üçün ən təhlükəsiz sayılan arteriya?Yüklə 1,18 Mb.
səhifə2/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

57) Anestezioloji-reanimatoloji praktikada punksiya üçün ən təhlükəsiz sayılan arteriya?
A) Mil arteriyasıdır

B) Dirsək arteriyasıdır

C) Bud arteriyasıdır

D) Körpücükaltı arteriyadır

E) Ümumi yuxu arteriyasıdır
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
58) Beynin sərt qişasının sisternası hansı fəqərəyə kimi davam edir?
A) S5

B) Th12


C) S2

D) L1


E) L5
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
59) Böyüklərdə bronxlar traxeyadan hansı bucaqı altında ayrılırlar?
A) Sağ bronx 25º, sol– 45º altında

B) Traxeyanın sağ və sol bronx arasında olan bucaqlar bərabərdir

C) Sağ bronx 45º, sol bronx– 90º altında

D) Sağ bronx 45º, sol bronx– 25º altında

E) Sağ bronx 60º, sol bronx– 90º altında
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
60) Anatomik ölü sahənin həcmi bərabərdir?
A) 150 ml

B) 600 ml

C) 300 ml

D) 500 ml

E) 50 ml
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
61) Krikotireoid membranın iynə ilə punksiyası və həmin iynənin içərisindən plastmas kateterin keçirilməsi?
A) Adi rejimdə ağciyərlərin süni ventilyasiyasını aparmaqla adekvat qaz mübadiləsini təmin edir

B) Adekvat spontan tənəffüsün bərpasını təmin etmir, lakin ağ ciyərlərin translaringeal şırnaqla ventilyasiyasının aparılmasına imkan verir

C) Heç bir halda göstəriş deyildir

D) Oksigenlə adekvat spontan tənəffüsün bərpasını təmin edir

E) Atmosfer hava ilə adekvat spontan tənəffüsün bərpasını təmin edir
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
62) Krikotireoid membranın üzərində yerləşən toxumalar aşağıda göstərilənlərdən ibarətdir?
A) Dəri və əzələlər

B) Dəri və birləşdirici toxuma

C) Dəri

D) Dəri, dərialtı piy və əzələlərE) Dəri və dərialtı piy
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
63) Sağ qulaqcıqda pik (ən yüksək) təzyiq normada, mm c.s.?
A) 8-10

B) 2-6


C) 20-25

D) 15-20


E) 10-15
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
64) Sağ qulaqcıqda diastolik təzyiq normada, mm c.s.?
A) 7-10

B) 5-10


C) 10-15

D) 0-2


E) 5-7
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
65) Sağ mədəcikdə pik (zirvə, ən yüksək) təzyiq normada, mm c.s.?
A) 0-2

B) 5-10


C) 0-5

D) 30-35


E) 10-15
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.66) Sağ mədəcikdə diostolik təzyiq normada, mm c.s.?
A) 3-5

B) 5-10


C) 0-1

D) 5-7


E) 10-15
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
67) Ağ ciyər arteriyasında pik (ən yüksək) təzyiq normada, mm c.s.?
A) 2-5

B) 0-5


C) 0-2

D) 25-30


E) 5-10
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
68) Ağ ciyər arteriyasında diastolik təzyiq normada, mm c.s.?
A) 15-20

B) 5-10


C) 10-15

D) 0-2


E) 0-5
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
69) Sol qulaqcıqda pik (ən yüksək) təzyiq normada, mm c.s.?
A) 2-5

B) 0-2


C) 0-5

D) 7-17


E) 30-35
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
70) Sol qulaqcıqda diastolik təzyiq normada, mm c.s.?
A) 15-20

B) 5-10


C) 10-15

D) 5-15


E) 0-2
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
71) Sol mədəcikdə pik (ən yüksək) təzyiq normada, mm c.s.?
A) 35-50

B) 100-140

C) 10-15

D) 0-5


E) 30-35
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
72) Sol mədəcikdə diostolik təzyiq normada, necə mm c.s.?
A) 0-2

B) 15-20


C) 70-80

D) 15-35


E) 30-35
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
73) Ürəyin dəqiqəlik həcmi normada böyüklərdə, litir/dəqiqə?
A) 10-15

B) 5-7


C) 1-3

D) 2-3


E) 1-2
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
74) Ürəyin vurğu həcmi (sol mədəciyin bir yığılmada verdiyi həcm) normada böyüklərdə, ml?
A) 10-30

B) 15-20


C) 70-80

D) 20-25


E) 100-150
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
75) Mərkəzi venoz təzyiq normada, mm su süt?
A) 60-120

B) 0-10


C) 10-15

D) 15-20


E) 150-200
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
76) Ürək indeksi nədir?
A) Sol mədəciyin bir yığılması (sistolası) zamanı qovulan qanın miqdarıdır

B) 1 dəqiqədə ağ ciyərlərdən keçən qanın miqdarıdır

C) Ürəyin 1 dəqiqədə qovduğu qanın miqdarıdır

D) Ürəyin 1 dəqiqəlik həcminin bədən səthinin sahəsinə olan nisbətidir

E) Sol mədəciyin bir sistolası zamanı qovulan qanın miqdarının bədən səthinin sahəsinə olan nisbətidir
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
77) İynə ürəyin bütün qatlardan keçərək tac damarları zədələnmədən sol mədəcik boşluğa daxil olur, əgər?
A) Döş sümüyün sağ tərəfindən 1-2 sm aralı 4-cü qabırğaarası sahəsində perpendikulyar şəklində yeridilir

B) Döş sümüyün sol tərəfindən 1-2 sm aralı 4-cü qabırğaarası sahəsində perpendikulyar şəklində yeridilir

C) Döş sümüyün sol tərəfindən 5 sm aralı 2-ci qabırğaarası sahəsində perpendikulyar şəklində yeridilir

D) Döş sümüyün sol tərəfindən 1-2 sm aralı 6-cı qabırğaarası sahəsində perpendikulyar şəklində yeridilir

E) Döş sümüyün sağ tərəfindən 4 sm aralı 2-ci qabırğaarası sahəsində perpendikulyar şəklində yeridilir
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
78) Körpücükaltı arteriyanın medial hissəsi?
A) Körpücükaltı venadan yuxarı yerləşir

B) Körpücükaltı venadan aşağı yerləşir

C) Körpücükaltı venadan yuxarı və ön tərəfdə yerləşir

D) Körpücükaltı venanın önündə yerləşir

E) Körpücükalti venanın arxasında yerləşir
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
79) Mərkəzi venaların kateterizasiyası üçün ən təhlükəsiz sayılan vena7
A) Sol körpücükaltı

B) Sağ bud

C) Sol bud

D) Sağ körpücükaltı

E) Daxili vidaci
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
80) Arxa epidural sahə epidural sahənin hansı həcmini tutur?
A) 9/10

B) 7/10


C) 1/2

D) 3/5


E) 1/3
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
81) Fəqərə sütununun bel nahiyəsində arxa epidural sahənin saqital müstəvidə olan eni?
A) 8-10 mm-dir

B) 10-15 mm-dir

C) 5-6 mm-dir

D) 1-2 sm-dir

E) 2-3 mm-dir
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
82) Uşaqlarda böyüklərlə müqayisədə burundan traxeyanın intubasiyası yaxud nazoqastral zondun yerləşdirilməsi zamanı?
A) Burun boşluğunun selikli qişası yaxşı vaskulyarizasiya olunduğuna görə çox hallarda qanaxmalara rast gəlinir

B) Burundan traxeyanın intubasiyası yaxud nazoqastral zondun yerləşdirilməsi üçün istifadə etmək olmaz

C) Burun boşluğunun selikli qişasının tərkibində mağaralı kələflər olmadığına görə qanaxmalara az hallarda rast gənilir

D) Burun boşluğunun selikli qişası nazik olduğuna görə çox hallarda qanaxmalara rast gəlinir

E) Burun boşluğu nisbətən dar olduğuna görə çox hallarda qanaxmalara rast gəlinir
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
83) Hansı anatomik xüsusiyyətlər uşaqların qırtlağı üçün xarakterikdir?
A) Qırtlağın eni səs bağları hissəsində və üzüyəbənzər qığırdağın səviyyəsində eynidir

B) Səs bağları hissəsində nisbətən enli, üzüyəbənzər qığırdağın səviyyəsində dardır

C) Qırtlağın forması böyüklərdən fərqlənmir

D) Üzüyəbənzər qığırdağın səviyyəsində enli, səs bağları hissəsində dardır

E) Qırtlaq qığırdaqları sümükləşməmişdir
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
84) Hansı faktоr kəllədaхili təzyiqin artmasına səbəb оlur:?

A) Arterial hipertenziya

B) Hipеrkapniya

C) Oyanıqlıq

D) Hipоtеrmiya

E) Fоvlеr vəziyyəti


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
85) Baş beyin qabığının tonusunun və huşun saxlanması üçün lazımdır?
A) Qabıqaltı strukturların oyanması

B) Hiperalgeziyanın olması

C) Retikulyar formasiyanın daima aktiv olması

D) Parasimpatik sinir sisteminin aktivliyinin daha yüksək olması

E) Ağrının olmaması
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
86) Müxtəlif orqanların arterial damarları hipoksemiyaya fərqli cavab verirlər. Aşağıda göstərilən hansı orqanın və ya toxumanın arteriyası hipoksemiyaya damarların genişlənməsi ilə cavab verir?
A) Böyrəklərin

B) Qaraciyərin

C) Skelet əzələlərinin

D) Ürəyin

E) Dərinin
Ədəbiyyat: Физиология человека. Т.2 Под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: «Мир». 1996.
87) Mülayim dərəcəli miokard hipoksiemiyası olan xəstəyə adrenalin yeridilib. Bu hipoksik dəyişilmiş miokarda necə təsir göstərəcək?
A) Hipoksiyanın dərəcəsi artacaq

B) Hipoksiyanın dərəcəsi azalacaq

C) Adrenalinin yeridilməsi miokardın mübadilə proseslərinə təsir etməyəcək

D) Hipoksiya tam aradan götürələcək

E) Hipokapniya qeyd olunacaq
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
88) Aşağıda göstərilən maddələrdən hansının istifadəsi ilə damarların ümumi periferik müqavimətini azaltmaq olar?
A) Efedrin

B) Mezaton

C) Noradrenalin

D) Heç biri

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
89) Vidaci vena 60-70 kq çəkisi olan xəstədə dəri səthindən təxminən neçə sm məsafədədir?
A) Bütün cavablar səhvdir

B) 5-6


C) 6-7

D) 5,5-6,0

E) 2-3
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
90) Aşağıda göstərilən dərman vasitələrindən hansının damargenişləndirici effekti onun a-adrenoblokadaedici təsiri ilə əlaqədardır?
A) Pentamin

B) Nitroprusid

C) Fentolamin

D) Benzoheksoniy

E) Arfonad
Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. Лекарственные средства. М., «Новая волна». 2006.
91) Ürək-damar sisteminin hansı şöbəsindən koronar arteriyalar başlayır?
A) Sol - aortadan, sağ – ağ ciyər arteriyasından

B) Ağ ciyər arteriyadan

C) Qulaqcıqların boşluğundan

D) Aortadan

E) Mədəciklərin boşluğundan
Ədəbiyyat: Р.Д. Синельников. Атлас анатомии человека. Т.II. М., «Медицина». 1966.
92) Ürək yığılmasının hansı fazasında koronar qan dövranı baş verir?
A) Koronar qan ürək yığılmasının fazalarından asılı deyil

B) Aktiv diastola fazasında

C) İzotoniya fazasında

D) İzomeriya fazasında

E) Sistola fazasında
Ədəbiyyat: Физиология человека. Т.2 Под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: «Мир». 1996.
93) Damar sisteminin hansı hissəsi damar müqavimətinin formalaşmasında aparıcıdır?
A) Kapilyarlar

B) Arteriyalar

C) Arteriollar

D) Venalar

E) Aorta
Ədəbiyyat: А.П.Зильбер. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. М., «Медицина». 1984.
94) Qan dövranının adekvat olduğunu hansı göstərici daha tam əks etdirir?
A) Həcmli qanaxımı

B) Mərkəzi venoz təzyiqi

C) Qanın arterial təzyiqi

D) Bu göstəricilərdən heç biri

E) Qan axımına müqavimət
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
95) Ürək-damar sisteminin hansı şöbəsində daha çox qan yerləşir?
A) Qaraciyərin damarlarında

B) Venalarda

C) Ağciyər və ürək damarlarında

D) Arteriyalarda

E) Kapilyarlarda
Ədəbiyyat: А.П.Зильбер. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. М., «Медицина». 1984.
96) Oftalmocərrahi praktikada göz əzələlərinin traksiyası zamanı okulokardial refleks ola bilər, bu da xəstənin həyatı üçün ciddi təhlükə törədir. Bu refleksin mahiyyəti nədir?
A) Arterial təzyiqin yüksəlməsi

B) Venoz təzyiqin yüksəlməsi

C) Ürək yığımlarının yavaşıması, ürək dayanmasına qədər

D) Stenokardiya tutmaları

E) Ürək aritmiyası
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
97) Kəskin sol mədəciyin nəzərə çarpan çatışmazlığının ilkin mərhələsində bir qayda olaraq hipoksiyanın hansı növü müşahidə olunur?
A) Hipoksik

B) Hemik və histotoksik

C) Hemik

D) Histotoksik

E) Sirkulyator
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
98) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığının ağır dərəcəsində artıq mövcud olan hipoksiyaya hipoksiyanın hansı növü əlavə olunur?
A) Hemik və histotoksik

B) Sirkulyator

C) Histotoksik

D) Hemik


E) Hipoksik
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
99) Ümumi periferik damar müqavimətinə hipoksemiya necə təsir edir?
A) Hiperkapniya varsa azaldır

B) Azaldır

C) Təsir etmir

D) Hipokapniya varsa çoxaldır

E) Çoxaldır
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
100) Giriş narkozu ərzində hemodinamiki pozulmaların qarşısını almaq məqsədi ilə hipervolemik hemodilusiya aparılır. Bunun mahiyyəti nədir?
A) Qlükokortikoidləri yeritmək

B) Konsrevləşdirilmiş qan köçürmək

C) Qanı durulaşdırmaq, laxtalanmanın qarşısını almaq

D) Qan buraxma, sonra qan əvəzedicilərin köçürülməsi, qanburaxmanı üstələyən həcmdə

E) Qan əvəzedicilərin köçürülməsi
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
101) Bir-biri ilə bağlı olan hansı üç göstərici orqanizmin hemodinamik vəziyyətini müəyyən edir?
A) Mərkəzi venoz təzyiq, dövr edən qanın həcmi və ürəyin venoz qayıdışı

B) Divararası sorma funksiyası, qanın reoloji vəziyyəti və ürəyin vurğu həcmi

C) Arterial təzyiq, mərkəzi venoz təzyiq və ürək yığılmalarının sayı

D) Dövr edən qanın həcmi, qan dövranın dəqiqəlik həcmi və ümumi periferik damar müqaviməti

E) Ürək yığılmalarının sayı, ürəyə venoz qayıdış və ürəyin vurğu həcmi
Ədəbiyyat: Физиология человека. Т.2 Под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: «Мир». 1996.
102) Əməliyyatdan öncəsi xəstənin volemik statusunu necə müəyyən etmək olar?
A) Plevral mayenin artıq olması və s.

B) Diurezə nəzarət

C) Hamısı

D) Fizikal müayinə (dərinin turqoru, selikli qişaların vəziyyəti, ödemlər, assit)

E) Hemodinamik göstəricilərlə (nəbz, AT, tənəffüsün sayı, MVT)
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
103) İnhalyasion anestetiklərin hansının istifadəsi zamanı induksiya uzun çəkir?
A) Halotan

B) Metoksifluran

C) İzofluran

D) Sevofluran

E) Halotan və sevofluran
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
104) Planlı əməliyyatdan neçə saat əvvəl qida qəbulu dayandırılmalıdır?
A) 1-2 saat

B) 6-8 saat

C) 12 saat

D) 4-6 saat

E) 10 saat
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.

Bölmə 3. Ümumi anesteziya, onun orqanizmə olan təsirləri

105) Anestezioloji letallığın ən geniş yayılmış həqiqi səbəbi aşağıdakıdır:
A) Tənəffüs yollarının obstruksiyası

B) Aspirasiya

C) Səhvən dərman preparatlarının yeridilməsi

D) Narkozdan sonraki dövrdə müşahidənin lazımi səviyyədə olmaması

E) Dərman maddələrin doza artıqlığı
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
106) Ümumi anesteziyanın tərifi harada göstərilmişdir?
A) Dönmə qabiliyyətə malik olan huşun itirməsi, analgeziya, amneziya və müəyyən miorelaksasiya ilə xarakterizə olunan süni şəkildə törədilən fizioloji vəziyyət

B) Analgeziya, amneziya, miorelaksasiya ilə xarakterizə olunan ağciyərlərin süni ventilyasiyası tətbiq edilən xəstələrdə müşahidə olunan vəziyyət

C) İnhalyasion anestetiklərin istifadəsi nəticəsində əmələ gələn huşun itirməsi, analgeziya, amneziya və miorelaksasiya ilə xarakterizə olunan fizioloji vəziyyət

D) Narkoz, əzələ relaksasiyası, oksigenasiya və ağciyərlərin süni ventilyasiyası aparılan xəstələrdə müşahidə olunan vəziyyət

E) Qeyri-inhalyasion anestetiklərin istifadəsi nəticəsində əmələ gələn huşun itirməsi, analgeziya, amneziya və miorelaksasiya ilə xarakterizə olunan fizioloji vəziyyət
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
107) Hansı ümumi anestetikin istifadəsi zamanı ümumi anesteziyanın mərhələləri daha aydın şəklində təzahür olunur?
A) İzofluranın

B) Ketaminin

C) Natrium tiopentalın

D) Dietilefirin

E) Halotanın
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
108) Qvedelin təsnifatına uyğun olaraq ümumi anesteziyanın neçə mərhələsi mövcuddur?
A) 5

B) 4


C) 7

D) 6


E) 3
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
109) Qvedelin təsnifatına uyğun olaraq ümumi anesteziyanın mərhələləri və onların inkişafının ardıcıllığı harada düzgün göstərilmişdir?
A) Husun karlaşması, analgeziya, anesteziya, ayılma

B) Oyanma, analgeziya, anesteziya, depressiya, ayılma

C) Analgeziya, oyanma, anesteziya, ayılma

D) Oyanma, analgeziya, anesteziya, ayılma

E) Oyanma, analgeziya, anesteziya, depressiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
110) Fеntanilin analgetik təsiri morfinlə müqayisədə?
A) 30 dəfə güclüdür

B) 2 dəfə zəifdir

C) 5 dəfə güclüdür

D) 100 dəfə güclüdür

E) 300 dəfə güclüdür
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
111) Orqanizmdə baş verən effektlərdən hansı fеntanil üçün xarakterik deyil?
A) Hipotoniya

B) Döş qəfəsi və qarın əzələlərin rigidliyi

C) Tolerantlığın yaranmaması

D) Tənəffüsün depressiyası

E) Bradikardiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
112) Fеntanilin istifadəsi nəticəsində baş vermiş tənəffüs depressiyasının aradan qaldırılması üçün hansı preparat yeridilməlidir?
A) Saluretiklər yeridilməlidir

B) Xolinomimetiklər yeridilməlidir

C) Tənəffüs analeptiklərdən istifadə olunmalıdır

D) Nalorfin yeridilməlidir

E) Osmodiuretiklərdən istifadə olunmalıdır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
113) Fеntanilin hansı dozaları tənəffüs depressiyasını törədir?
A) 10-40 mkq/kq

B) 3-4 mq/kq

C) 0,5-1 mq/kq

D) 100 mkq/kq

E) 1-2 mkq/kq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
114) Müasir ümumi anеstеziyanın əsas kоmpоnеntləri hansılardır?
A) Anеstеziya, analgеziya, əzələ rеlaksasiyası

B) Arеflеksiya, neyrovegetativ blokada

C) Analgeziya, udlaq rеflеksinin saхlanılması

D) Amneziya, analgeziya, adеkvat qaz mübadiləsinin qоrunub saхlanılması

E) Əzələ relaksasiyası, buynuz qişa rеflеksinin saхlanılması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
115) Aşağıdakı effektlərdən hansını kеtamin əmələ gətirir?
A) Qarışıq еffеkt

B) Simpatоmimеtik

C) Vaqоlitik

D) Simpatоlitik

E) Parasimpatоmimеtik
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
116) Prоpоfоlun istifadəsinə mütləq əksgöstərişdir?
A) Kəllədaхili hipеrtеnziya

B) Gözdaxili hipertenziya

C) Aşağı ətrafların parezi

D) Tənəffüs yоllarının оbstruksiyası

E) Ekstrasistolik aritmiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
117) Droperidolun hipotenziv təsirinin əsasında hansı mexanizm durur?
A) Analgetiklərin təsirinin gücləndirilməsi

B) Antihistamin aktivliyi

C) Qusma ələyhinə təsiri

D) Sedativ təsiri

E) α–adrenoreseptorların blokadası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
118) Nosiseptiv impulsların nəqlində iştirak edən strukturlar və mərhələlər harada düzgün ardıcıllıqla göstərilmişdir?
A) Retikulyar formasiyadan afferent reseptorlara, onurğa beyindən aralıq neyronlarla orta beyinə, hipotalamusdan talamusa

B) Afferent reseptorlardan onurğa beyinə, aralıq neyronlarla retikulyar formasiya, hipotalamus və talamusa, talamusdan kortikal zonaya

C) Afferent reseptorlardan talamusa, onurğa beyindən retikulyar formasiyaya, hipotalamusdan kortikal zonaya

D) Aralıq neyronlarla afferent reseptorlara, retikulyar formasiyadan hipotalamusa, talamusdan kortikal zonaya

E) Afferent reseptorlardan kortikal strukturlarına, onurğa beyni neyronlarla hipotalamusa, talamusdan retikulyar formasiyaya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə