Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromunun müalicəsində təzə dondurulmuş plazmanın tətbiqi əsasən bu məqsəd daşıyır?Yüklə 1,18 Mb.
səhifə20/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

1132) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromunun müalicəsində təzə dondurulmuş plazmanın tətbiqi əsasən bu məqsəd daşıyır?
A) Qan təzyiqini tənzimləmək

B) Su –duz mübadiləsi pozğunluqlarının korreksiyası

C) Anemiyanın qarşısını almaq

D) Antitrombin 111 defisitinin tənzimlənməsi

E) İnfeksiyanın inkışaf etməsinin qarşısını almaq
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
1133) Disseminəolunmuş damardaxili laxtalanma sindromu ilə sinonim deyil?
A) Reinfuziya sindromu

B) Kəskin defibrinasiya sindromu

C) Sərfolunma koaqulyapatiyası

D) Yayılmış damardaxili laxtalanma

E) Trombohemorragik sindrom
Ədəbiyyat: А.П. Зильбер; Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии, Москва, «Медицина», 1984.
1134) Ağciyər arteriyasında normada təzyiq belədir?
A) -2 + 3 mm c.st.

B) 60 – 120 mm su st.

C) 25 / 8 mm c.st.

D) 50 / 20 mm c. st.

E) 80 -120 mm c.st.
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
1135) Trombosilərin adheziyası nədir ?
A) Trombositlərin büzüşməsidir

B) Trombositlərin parçalanması

C) Trombositlərin bir-birinə bitişməsi

D) Trombositlərin damar divarına yapışması

E) Trombositlərin damar daxilindən kənara çıxması
Ədəbiyyat: З.С. Баркаган, А.П.Момот; Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза, Москва, изд. «Ньюдиамед», 2001.
1136) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanmanın patogenezində əsas mexanizm aşağıdakından ibarətdir?
A) 4-cü və 2-ci faktorlar birlikdə olarsa

B) Ürəyin xronik işemik xəstəliyi və onun nəticəsində qan dövranında olan durğunluq.

C) Qanın laxtalanma potensialının intensiv və ya uzunmüddətli aktivləşməsi nəticəsində antitrombin 111-ün defisiti

D) Protrombin indeksinin 90 % -dən yuxarı olması

E) Su –duz mübadiləsinin hər hansı bir səbəbdən baş vermiş pozğunluqları
Ədəbiyyat: З.С. Баркаган; Геморрагические заболевания и синдромы, Москва, «Медицина», 1988.
1137) Trombositlərin aqreqasiyası nədir?
A) Onların damar divarına çökməsidir

B) Onların bir-birinə yapışmasıdır

C) Onların parçalanmasıdır

D) Onların büzüşməsidir

E) Onların şişməsidir
Ədəbiyyat: Е.П.Иванов;Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991. З.С.Баркаган;Геморрагические заболевания и синдромы, Москва, «Медицина», 1988.
1138) Trombohemorrargik sindrom zamanı geniş istifadə olunur?
A) Vikasol

B) Tərkibində Ca+ ionu daha çox olan infuzion məhlullar

C) Təzə dondurulmuş plazma

D) Kalsium xlorun 10%-li məhlulu

E) Disinon
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
1139) Trombositlərin miqdarı bu rəqəmlərdə olduqda trombohemorrargik sindrom haqda düşünmək lazımdır?
A) 1 mm3 qanda 150000-dən az

B) 1 mm3 qanda 270000-dən az

C) 1 mm3 qanda 250000-dən az

D) 1 mm3 qanda 200000-dən az

E) 1 mm3 qanda 300000 – dən çox
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
1140) Sadalananlardan hansı trombohemorragik sindromun səbəbi ola bilər?
A) Taxikardiya

B) Şəkərli diabet

C) Sepsis

D) Tireotoksikoz

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
1141) Trombohemorragik sindrom (Yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu) diaqnozu təsdiqini tapmış xəstədə hemorrogiyalar (mədədən qəhvə çürüntüsü gəlir, inyeksiyaların ətrafında dərialtı qansızmalar və s.) müşahidə olnur. Müalicə prosesində hansı preparatı işlətmək olmaz?
A) Kalsium xlor

B) Eritrositar kütlə

C) Reopoliqlükin

D) Təzədondurulmuş plazma

E) Kontrikal
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
1142) Trobohemorragik sindrom termini ilə sinonimdir?
A) Hemofiliya

B) Sərfolunma koaqulopatiyası

C) Tromboflebit

D) Trombofiliya

E) Flebotromboz
Ədəbiyyat: А.П. Зильбер; Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии, Москва, «Медицина», 1984.
1143) Aşagı ətraf arteriyalarının tromboemboliyasina ən çox səbəb olur?
A) Aşagı ətrafların travması

B) Aşağı ətrafların böyük dərialtı venalarının tromboflebiti

C) Aşağı ətrafın dərin venalarının trombozu

D) Ürək çatmamazlığı

E) Qulaqcıqların səyirməsi və daxilində trombun olması
Ədəbiyyat: В.А.Чибуновский; «Фраксипарин». Новая эра в профилактике и лечении флеботромбозов.Алматы, 2000.
1144) Mədənin perforasiyası nəticəsində Trombohemorragik Sindrom (THS) inkişaf etmiş xəstənin müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) Plazmaferez seansları apararaq xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşmasını gözləmək və yalnız bundan sonra cərrahi əməliyyat aparmaq olar

B) THS-a qarşı müalicə tədbirlərinin effektini gözləmək və sonra əməliyyat aparmaq

C) Əməliyyatönü qısa hazırlıqdan sonra təcili qaydada müvafiq cərrahi əməliyyat və THS-a qarşı müalicə tədbirləri aparilmalıdır

D) Əməliyyat yalnız yerli anesteziya altında aparılmalıdır

E) Əməliyyat əks göstərişdir
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
1145) Trombohemorrarig sindrom üçün xarakterdir?
A) Arterial təzyiqin düşməsi

B) Huşun itməsi

C) Arterial təzyiqin düşməsi və huşun itməsi

D) Bədənin müxtəlif yerlərində qansızmalar

E) Ürək ritminin pozulmaları
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
1146) Trombohemorrargik sindrom baş verdikdə istifadə etmək olmaz?
A) Kolloid infuzion məhlullar

B) Ürək qlikozidləri

C) Antiaqreqant preparatlar

D) Kiçik molekullu heparin preparatlarlı

E) Kalsium-xlorun 10%-li məhlulu
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
1147) Trombohemorrargik sindromun laborator diaqnostikası üçün xarakterikdir?
A) Leykositlərin miqdarının artması

B) Hemoqlobinin 70 q/l-dən aşağı olması

C) Aminotransferazaların miqdarının yüksəlməsi

D) Eritrositlərin çökmə sürətinin artması

E) Qanda fibrinogenin deqradasiya məhsullarının müəyyən edilməsi
Ədəbiyyat: З.С. Баркаган; Геморрагические заболевания и синдромы, Москва, «Медицина», 1988.
1148) Aşağı ətrafın səthi venalarının tromboflebiti olan xəstə üzərində qasıq yırtığına görə cərrahi əməliyyat aparılarkən aşağıdakı şərtlərdən hansının gözlənilməsi daha vacibdir?
A) Hər iki aşağı ətrafın elastik bintlə bintlənməsi

B) Mümkün qədər qan köçürmədən çəkinmək

C) Əməliyyatı yainız ümumi anesteziya altında aparmaq

D) Anesteziya növünün seçilməsində peridural anesteziyaya üstünlük vermək

E) Əməliyyatı yalnız yerli anesteziya altında aparmaq
Ədəbiyyat: В.А. Чибуновский; «Фраксипарин». Новая эра в профилактике и лечении флеботромбозов. Алматы, 2000.
1149) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyasına ən çox bu patalogiya səbəb olur?
A) Kəskin böyrək çatmamazlığı

B) Hiperqlikemik koma vəziyyıti

C) Kəskin tənəffüs çatmamazlığı

D) Aşağı ətrafların dərin venalarının trombozu ( flebotromboz )

E) Kəskin ürək çatmamazlığı
Ədəbiyyat: В.А. Чибуновский; «Фраксипарин». Новая эра в профилактике и лечении флеботромбозов. Алматы, 2000.
1150) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyası diaqnozunun qoyulmasında daha dəqiq metod hansıdır?
A) EKQ müayinəsi

B) Ağ ciyərlərin kompyuter tomoqrafik müayinəsi

C) Angiopulmonoqrafiya və ağ ciyərlərin perfuzion skanirə (stsintiqrafiya) olunması

D) Ağ ciyərlərin maqnit rezonans müayinəsi

E) Ağ ciyərlərin icmal rentgen müayinəsi
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
1151) Trombohemorragik sindrom termini ilə sinonimdir?
A) Hiperkoaqulyasiya

B) Fibrinoliz

C) Hiperfibrinemiya

D) Hipokoaqulyasiya

E) Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma
Ədəbiyyat: А.П. Зильбер; Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии, Москва, «Медицина», 1984.
1152) Reanimasiya şöbəsinə 39 yaşlı pasient daxil olub. Vəziyyəti çox ağırdır. Sopor. Dərisi boz rəngdə, nəmdir. Turqoru azalıb. Nəbzi tezləşmiş, gərgindir. A/T=160/110 mm.cv.st. əzələ tonusu artıb. Hiperrefleksiya. Nəfəsindən ammonyak iyi gəlir. Diaqnoz nədir?
A) Alkoqol koma

B) Hipoqlikemik koma

C) Hiperqlikemik koma

D) Uremik koma

E) Beyin koması
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.

Bölmə 16. Anesteziologiyada və reanimatologiyada monitorinq

1153) Anesteziya zamanı monitorinqin standartına nə daxildir?
A) Pulsoksimetriya

B) Exokardioqrafiya

C) Spiroqrafiya

D) Göz reflekslərinin izlənməsi

E) Pnevmotaxoqrafiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
1154) Anesteziya zamanı monitorinqin standartına nə daxildir?
A) Kapnoqrafiya

B) Göz reflekslərinin izlənməsi

C) Exoensefaloqrafiya

D) Baş beynin kompyuter tomoqrafiyası

E) Pnevmotaxoqrafiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
1155) Anesteziya zamanı monitorinqin standartına nə daxildir?
A) Exokardioqrafiya

B) Elektrokardioqrafiya

C) Exoensefaloqrafiya

D) Ağ ciyərlərin rentgenoqrafiyası

E) Spiroqrafiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
1156) Anesteziya zamanı monitorinqin standartına nə daxildir?
A) Dövr edən qanın miqdarının müəyyən edilməsi

B) Bədən hərarətinin ölçülməsi

C) Böyrəklərin ultrasəs müayinəsi

D) Göz reflekslərinin izlənməsi

E) Pnevmotaxoqrafiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
1157) Anesteziya zamanı monitorinqin standartına nə daxil deyil?
A) Pletizmoqrafiya

B) Pnevmotaxoqrafiya

C) Pulsoksimetriya

D) Termometriya

E) Volyumetriya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
1158) Adekvat neyrovegetativ müdafiə zamanı mərkəzi və periferik hərarət arasındakı qradient (fərq) nə qədər təşkil edir?
A) 0,1-0,3° C

B) 0,6-0,8° C

C) 0,9-1,2° C

D) 1,3-1,5° C

E) 0,3-0,5° C
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
1159) Adekvat anesteziya zamanı diurezin saatlıq miqdarı nə qədər təşkil etməlidir?
A) 90-100 ml/saat

B) 30-40 ml/saat

C) 10-20 ml/saat

D) 70-80 ml/saat

E) 50-60 ml/saat
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
1160) Adekvat anesteziya zamanı mərkəzi hərarət nə qədər təşkil edir?
A) 38,1-38,2 O C

B) 36,6-36,7 O C

C) 35,9-36,0 O C

D) 37,9-38,0 O C

E) 36,1-36,2 O C
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
1161) Normada nəfəsvermənin sonunda kapnoqrafiya zamanı CO2 miqdarı nə qədər təçkil edir?
A) 6-9 mm c. süt.

B) 10-12 mm c. süt.

C) 13-15 mm c. süt.

D) 2-5 mm c. süt.

E) 18-20 mm c. süt.
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
1162) Əgər endotraxeal intubasiya zamanı boru səhvən qida borusuna yeridilibsə, kapnoqrafiyada nə aşkar edilir?
A) CO2 normal olması

B) CO2 miqdarının kəskin artması

C) CO2 cüzi artması

D) CO2 cüzi azalması

E) CO2 kəskin azalması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
1163) Anestezioloq-reanimatoloq narkozdan sonrakı dövrdə xəstənin vəziyyətinə nəzarət etməlidir?
A) 8-24 saat müddətində

B) Cərraha təhvil verənə qədər

C) 4-8 saat müddətində

D) 2-4 saat müddətində

E) Həyati vacib orqanların funksiyası stabilləşənə qədər
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва, «Медицина», 1998.
1164) Minimal intraoperasion monitorinqə aiddir?
A) Pulsoksimetriya, arterial təzyiq, EKQ

B) Arterial təzyiq, pulsoksimetriya

C) Arterial təzyiq, mərkəzi venoz təzyiq

D) Bədən temperaturunun ölçülməsi, arterial təzyiq

E) Pulsoksimetriya, bədən temperaturunun ölçülməsi
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. СмитаМосква, «Медицина», 1999, том 1-2.
1165) İntraoperasion EKQ monitorinqi zamanı müxtəlif növ aritmiyaları differensasiya etmək üçün ən informativ aparma hansı sayılır?
A) 1 standart aparma

B) V1 və V2

C) III standart aparma

D) V4


E) II standart aparma
Ədəbiyyat: Фредерик А. Хенсли-мл., Доналд Е. Мартин, Гленн П. Гревли; Практическая Кардиоанестезология, Москва, «МИА», 2008.
1166) Əməliyyat zamanı arteriyaların kateterizasiyası hansı məqsədlə aparılmır?
A) Arterial təzyiqin invaziv ölçülməsi

B) Ağciyər arteriyasındakı təzyiqin ölçülməsi

C) Dərman maddələrinin yeridilməsi

D) Ürək-ağiyər reanimasıyası zamanı

E) Qanın qaz tərkibini analizi üçün
Ədəbiyyat: Фредерик А. Хенсли-мл., Доналд Е. Мартин, Гленн П. Гревли; Практическая Кардиоанестезология, Москва, «МИА», 2008.
1167) İntraoperasion dövrün standart monitorinqi ən vacib olan hansı parametrləri əhatə edir?
A) Puls, relaksasiya və arterial təzyiq

B) Arterial təzyiq, EKQ və SaO2 (saturasiya)

C) Arterial təzyiq,huş və puls

D) Arterial təzyiq, relaksasiya və qanın turşu-qələvi müvazinıtiE) Arterial təzyiq, puls və Elektroensefaloqramma
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə